Byla 1-366-298/2014

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas Karšulis, sekretoriaujant I. Jasiulevič, dalyvaujant prokurorei V. Bracevičienei, nukentėjusiajam E. G., vertėjai G. Tijūnėlienei, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje

2R. G. (a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), spec. ( - ) išsilavinimo, ištekėjusi, dirbanti UAB „( - )“ ( - ), administracine tvarka nebausta, neteista,

3kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d. (įstatymo redakcija galiojusi iki 2013-07-13), 138 str. 2 d. 3 p.,

Nustatė

4R. G. nežymiai sužalojo žmogų bei nesunkiai sutrikdė sveikatą savo šeimos nariui, o būtent ji:

51) 2012 m. lapkričio 10 d. apie 17 val., ( - ), namuose, būdama apsvaigusi nuo alkoholio, artimoje aplinkoje panaudojo fizinį smurtą prieš savo vyrą E. G., t. y. tyčia peiliu dūrė šiam į nugarą, padarydama E. G. aklą durtinę - pjautinę nugaros kairės pusės žaizdą ir taip nežymiai sutrikdydama pastarojo sveikatą,

6t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 str. 1 d. (įstatymo redakcija galiojusi iki 2013-07-13);

72) 2013 m. gruodžio 25 d. apie 13 val., ( - ), savo namuose, būdama apsvaigusi nuo alkoholio, artimoje aplinkoje panaudojo fizinį smurtą prieš savo šeimos narį vyrą E. G., t. y. tyčia peiliu dūrė jam į kairę koją, padarydama durtinę - pjautinę žaizdą kairės blauzdos užpakaliniame paviršiuje, kas sukėlė nukentėjusiajam E. G. nesunkų sveikatos sutrikdymą,

8t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 str. 2 d. 3 p.

9Kaltinamoji R. G. padariusi šiuos nusikaltimus prisipažino visiškai ir paaiškino, kad 2012-11-10 su vyru buvo apsvaigę nuo alkoholio. Kilo tarp jų barnis. Vyras kibo prie jos be priežasties. Iš karto buvo žodinis konfliktas, paskui jie susistumdė. Viskas vyko namuose, virtuvėje. Susistumdymo metu ji pajuto, kad negalės apsiginti, tai paėmė nuo stalo virtuvinį peilį pagąsdinti vyrą. Jai aptemo protas ir ji įdūrė jam į nugarą. Vyrui iš nugaros bėgo kraujas, tai ji labai išsigando. Iškvietė policiją ir greitąją pagalbą. Nebuvo būtinybės durti vyrui į nugarą. Peilis buvo virtuvinis, nedidelis. Dėl šio nusikaltimo ji labai gailisi. 2013-12-24 vakare jie susipyko su vyru. 2013-12-25 apie 12 val. namuose prasidėjo vėl konfliktas tarp jos ir neblaivaus vyro. Ji nebuvo girta, tik vartojusi alkoholio. Gal per apklausą pati blogai nurodė, kiek išgėrė degtinės. Vyras kaip visada pradėjo ją pulti necenzūriniais žodžiais. Ji atsisėdusi ant lovos pjovė dešrą. Vyras pradėjo ją stumti iš lovos. Paskui liovėsi, tačiau pradėjo jai priekaištauti. Jai vėl aptemo protas ir ji dūrė jam peiliu kaire ranka į koją. Pataikė į blauzdą, nes vyras gulėjo ant šono. Ji galvojo, kad dūrė nesmarkiai, bet pradėjo bėgti kraujas, tai iškvietė greitąją. Jei ne alkoholis, tai nebūtų šių veikų. Jai nereikia vartoti alkoholio. Dabar jų šeimoje viskas gerai. Dabar ji nevartoja alkoholio. Gailisi ir dėl šios veikos. Ji atsiprašė vyro ir jis jai atleido.

10Be visiško kaltinamosios prisipažinimo jos kaltė padarius šiuos nusikaltimus įrodyta tokiais įrodymais:

11- nukentėjusiojo E. G. paaiškinimu teisme, kad viskas buvo taip, kaip papasakojo žmona. Jis irgi buvo kaltas dėl tų konfliktų. Jei jis nebūtų girtas, tai neįvyktų tie konfliktai. Jis jau nebevartoja alkoholio. Žmona jo atsiprašė ir jis jai atleido. Prašo teismo nebausti žmonos, ar bent bausti ją kuo švelniau. Jis neturi jai jokių pretenzijų;

12- Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK KPS Pirmo poskyrio tyrėjo 2012-11-20 tarnybiniu pranešimu, kad 2012-11-10 apie 17 val. ( - ), R. G. panaudojo fizinį smurtą artimoje aplinkoje prieš savo vyrą E. G., sukeldama jam fizinį skausmą, o būtent sudavė peiliu (b. l. 1);

13- Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK Viešosios policijos skyriaus Operatyvaus valdymo grupės vyr. postinio 2012-11-10 tarnybiniu pranešimu, kad 2012-11-10 apie 20.40 val. gautas Centro ligoninės slaugytojos pranešimas, kad dėl durtinės žaizdos nugaroje pristatytas ir paguldytas į chirurgijos skyrių E. G., kuris paaiškino, kad prie namų jį sužalojo nepažįstami (b. l. 2);

14- R. G. nuoširdžiu prisipažinimu, kad ji 2012-11-10 konflikto metu gindamasi nuo savo vyro E. G. netyčia jam sudavė peiliu į nugarą (b. l. 3);

15- 2012-11-20 įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad apžiūrėta įvykio vieta ir nustatyta, kad namo, esančio ( - ), virtuvėje, ant kiliminio tako prie spintelių yra rudos spalvos 15x10 cm dydžio dėmė (b. l. 11-14);

16- 2012-02-27 E. G. medicininių dokumentų apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad apžiūrėta E. G. asmens gydymo stacionare ligos istorija Nr. ( - ), krūtinės ląstos rentgeno nuotrauka iš VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Centro filialo ir nurodyta, kad E. G. nustatyta akla durtinė - pjautinė nugaros kairės pusės žaizda, kuri padaryta duriančiai pjaunančiu peilio tipo daiktu, neužilgo prieš kreipiantis medicinos pagalbos ir vertinama nežymaus masto sveikatos sutrikdymu, nes duomenų, jog sveikata buvo sutrikdyta ilgam, nėra. Savęs paties žalojimo galimybė mažai tikėtina. Konstatuotas tik vienas sužalojimas - žaizda, kurioje kartotinų traumavimo požymių nebuvo (b. l. 19);

17- 2013-04-23 R. G. ir E. G. susitaikymo protokolu, kuris patvirtina, kad R. G. dėl BK 140 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos prisipažino visiškai, atsiprašė nukentėjusiojo ir su juo susitaikė (b. l. 47);

18- 2013-05-24 nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius, kuriuo ikiteisminis tyrimas medžiagoje Nr. ( - ), vadovaujantis BK 38 str., BPK 212 str. 5 p., 214 str. 2 d., 139 str. 1 d., nutrauktas kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius (b. l. 50-51);

19- 2014-03-24 nutarimu dėl ikiteisminio tyrimo Nr. ( - ) atnaujinimo ikiteisminių tyrimų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) sujungimo, kuriuo atnaujintas ikiteisminis tyrimas R. G. atžvilgiu (b. l. 58-59);

20- E. G. 2013-12-26 protokolu – pareiškimu, kad 2013-12-25 apie 13 val. namuose jo žmona R. G. virtuviniu peiliu vieną kartą jam dūrė į kairės kojos blauzdą tuo padarydama jam sveikatos sutrikdymą. Dėl įvykio jis žmonai atleido (b. l. 63);

21- Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK Viešosios policijos skyriaus Operatyvaus valdymo grupės vyr. postinio 2013-12-25 tarnybiniu pranešimu, kad 2013-12-25 15.45 val. gautas RVUL slaugytojos pranešimas, kad į ligoninę dėl kairės blauzdos žaizdos kreipėsi E. G., kuris paaiškino, kad namuose jį sužalojo žmona (b. l. 64);

22- 2013-12-26 įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad apžiūrėta įvykio vieta - namo, esančio ( - ), kambarys. Nustatyta, kad ant kilimo prie sofos rasta 30 cm x 20 cm dėmė, primenanti kraujo dėmę (b. l. 72-75);

23- E. G. medicininiais dokumentais, specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad E. G. nustatyta durtinė (tikėtina durtinė - pjautinė) kairės blauzdos užpakalinio paviršiaus žaizda, kuri padaryta duriančiai - pjaunančių savybių peilio tipo daiktu (įrankiu) neseniai prieš kreipiantis medicininės pagalbos. Sužalojimas vertinamas nesunkaus masto sveikatos sutrikdymu, nes žaizdos gijimas užtruko ir sveikata buvo sutrikdyta ilgiau nei 10 dienų. Sužalojimas padarytas vienu trauminiu poveikiu (smūgiu), nes nustatyta tik viena žaizda, kurioje kartotinio traumavimo požymių nekonstatuota. Morfologinių požymių, pagal kuriuos būtų galima nustatyti konkretų sužalojimo įrankį (peilį) nekonstatuota. Sužalojimo padarymo galimybės blauzdos užpakaliniu paviršiumi atsimušant į atitinkamoje padėtyje fiksuotą įrankį (peilį) pilnai atmesti negalima. Durtinė - pjautinė žaizda blauzdos užpakaliniame paviršiuje savęs paties žalojimui nebūdinga, nors sužalota kojos dalis savo ranka pasiekiama. Sužalojimo padarymo galimybė užduotyje nurodytu laiku ir būdu (įduriant peiliu) neatmetama (b. l. 85-87, 91-99, 101-102).

24Kaltinamoji teismo posėdžio metu nurodė visiškai prisipažįstanti padariusi nusikalstamas veikas, tačiau nurodė, kad nusikalstamas veikas padarė būdama apsvaigusi nuo alkoholio, kai jai aptemo protas. Nukentėjusysis teismo posėdžio metu patvirtino, kad viskas vyko taip, kaip nurodė kaltinamoji, tačiau tvirtino, kad jis jai atleido ir pretenzijų neturi. Tai, kad R. G. padarė jai inkriminuotas nusikalstamas veikas patvirtina jos pačios ir nukentėjusiojo parodymai, specialisto išvados, kurios patvirtina nukentėjusiojo sveikatos sužalojimo mastą, įvykio vietos apžiūros protokolai, kuriuose užfiksuota, kad namuose rastos kraujo dėmės, kita bylos medžiaga. Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, teismas pripažįsta neginčijamai įrodyta, kad kaltinamoji nesunkiai sužalojo nukentėjusįjį bei nesunkiai sutrikdė sveikatą savo šeimos nariui – sutuoktiniui E. G., t. y. padarė nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 3 p., 140 str. 1 d. (įstatymo redakcija galiojusi iki 2013-07-13).

25Kaltinamosios atsakomybę lengvina tai, kad ji prisipažino padariusi nusikalstamas veikas ir dėl jų nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Jos atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamas veikas padarė būdama apsvaigusi nuo alkoholio (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

26Skiriant bausmę atsižvelgta į padarytų nusikaltimų pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kurių BK 140 str. 1 d. numatytas nusikaltimas priskiriamas prie nesunkių (BK 11 str. 3 d.), BK 138 str. 2 d. 3 p. numatytas nusikaltimas priskiriamas prie apysunkių nusikaltimų (BK 11 str. 4 d.), į jų padarymo aplinkybes, į tai, kad buvo du kartus sužalotas šeimos narys panaudojant peilį, į nusikaltimų pasekmės, kurios yra minimalios ir kad šiuo metu nėra sužalojimo liekamųjų reiškinių, į kaltinamosios asmenybę, kuri dirba, darbe charakterizuojama teigiamai (b. l. 137), anksčiau administracine tvarka nebausta, neteista, tačiau jos atžvilgiu jau buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius, į tai, kad ji teisme atsiprašė nukentėjusiojo ir šis jai atleido bei nurodė, kad jokių pretenzijų neturi, - todėl manoma, kad teisiamai pirmą kartą, jai skirtinos su laisvės atėmimu susiję bausmės sankcijų už padarytus nusikaltimus ribose, kurios bendrintinos jas iš dalies sudedant (BK 63 str. 1, 4 d.). Esant pagrindo manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus jos atlikimo, paskirtos bausmės vykdymas atidėtinas (BK 75 str.).

27Vilniaus teritorinės ligonių kasa pareiškė 497,02 Lt civilinį ieškinį dėl E. G. gydymo (b. l. 23-25), tačiau jį atsiėmė, kadangi R. G. sudarė Žalos PSDF biudžetui atlyginimo sutartį ir padarytą 497,02 litų žalą atlygino (1 t., b. l. 29, 173). Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė 66,57 litų civilinį ieškinį dėl E. G. gydymo išlaidų (1 t., b. l. 109-115). R. G. atlygino Valstybinei ligonių kasai padarytą 66,57 Lt turtinę žalą (b. l. 182), todėl procesas dėl civilinio ieškinio nutrauktinas (BPK 107 str.).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303 str. 2 d.,

Nutarė

29R. G. pripažinti kalta, padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 3 p., 140 str. 1 d. (įstatymo redakcija galiojusi iki 2013-07-13) ir nuteisti:

30- pagal BK 138 str. 2 d. 3 p. – laisvės atėmimu 9 (devyniems) mėnesiams;

31- pagal BK 140 str. 1 d. (įstatymo redakcija galiojusi iki 2013-07-13) - laisvės atėmimu 5 (penkiems) mėnesiams.

32Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 d. subendrinti paskirtas bausmes jas iš dalies sudedant ir galutinę subendrintą bausmę paskirti – laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

33Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d. 5, 11 p. paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo metu tęsti darbą, neturėti, nenaudoti, neįsigyti alkoholinių gėrimų.

34Procesą dėl Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinio ieškinio nutraukti.

35Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o jam įsiteisėjus panaikinti.

36Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas... 2. R. G. (a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, gyv. ( - ),... 3. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d. (įstatymo redakcija... 4. R. G. nežymiai sužalojo žmogų bei nesunkiai sutrikdė sveikatą savo... 5. 1) 2012 m. lapkričio 10 d. apie 17 val., ( - ), namuose, būdama apsvaigusi... 6. t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 str. 1 d. (įstatymo... 7. 2) 2013 m. gruodžio 25 d. apie 13 val., ( - ), savo namuose, būdama... 8. t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 str. 2 d. 3 p.... 9. Kaltinamoji R. G. padariusi šiuos nusikaltimus prisipažino visiškai ir... 10. Be visiško kaltinamosios prisipažinimo jos kaltė padarius šiuos... 11. - nukentėjusiojo E. G. paaiškinimu teisme, kad viskas buvo taip, kaip... 12. - Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK KPS Pirmo poskyrio tyrėjo... 13. - Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK Viešosios policijos skyriaus... 14. - R. G. nuoširdžiu prisipažinimu, kad ji 2012-11-10 konflikto metu gindamasi... 15. - 2012-11-20 įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad... 16. - 2012-02-27 E. G. medicininių dokumentų apžiūros protokolu, kuriame... 17. - 2013-04-23 R. G. ir E. G. susitaikymo protokolu, kuris patvirtina, kad R. G.... 18. - 2013-05-24 nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą kaltininkui ir... 19. - 2014-03-24 nutarimu dėl ikiteisminio tyrimo Nr. ( - ) atnaujinimo... 20. - E. G. 2013-12-26 protokolu – pareiškimu, kad 2013-12-25 apie 13 val.... 21. - Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK Viešosios policijos skyriaus... 22. - 2013-12-26 įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad... 23. - E. G. medicininiais dokumentais, specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje... 24. Kaltinamoji teismo posėdžio metu nurodė visiškai prisipažįstanti... 25. Kaltinamosios atsakomybę lengvina tai, kad ji prisipažino padariusi... 26. Skiriant bausmę atsižvelgta į padarytų nusikaltimų pavojingumo laipsnį ir... 27. Vilniaus teritorinės ligonių kasa pareiškė 497,02 Lt civilinį ieškinį... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303 str. 2 d.,... 29. R. G. pripažinti kalta, padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos... 30. - pagal BK 138 str. 2 d. 3 p. – laisvės atėmimu 9 (devyniems) mėnesiams;... 31. - pagal BK 140 str. 1 d. (įstatymo redakcija galiojusi iki 2013-07-13) -... 32. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 d. subendrinti paskirtas bausmes jas iš dalies... 33. Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d. 5, 11 p. paskirtos bausmės vykdymą... 34. Procesą dėl Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinio ieškinio... 35. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki... 36. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...