Byla II-1-793/2013
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos 2012-09-04 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-33 panaikinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant J. R., dalyvaujant administracinę nuobaudą paskyrusios institucijos Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovei J. S., asmeniui, kuriam paskirta administracinė nuobauda A. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs A. K. skundą dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos 2012-09-04 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-33 panaikinimo,

Nustatė

2A. K. kreipėsi į teismą su skundu dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos 2012-09-04 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-33 panaikinimo. Nurodė, kad Lietuvos saugios laivybos administracijos 2012-09-04 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-33 buvo nubaustas 3500,00 Lt bauda pagal LR ATPK 1192 str. 1 ir 2 dalis. Teigia, kad administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo metu buvo padaryti esminiai proceso teisės pažeidimai: neišaiškinta, kokiu pagrindu buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, be to, minėtame protokole nėra nurodyta kokiais konkrečiais veiksmais A. K. kliudė pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas; nebuvo pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką; A. K. nebuvo tinkamai supažindintas su administracinio teisės pažeidimo protokolu, visa jo apimtimi. Taip pat nurodo, kad administracinio teisės pažeidimo protokole ir nutarime nurodytos aplinkybės yra prieštaringos, neleistinai išplėstos kaltinimo ribos. Pažymi, kad pareigūnams pareikalavus, sustabdė laivą, leido pareigūnams prie jo prisikabinti, pareigūnų reikalaujamus pateikti dokumentus jiems parodė, bet pateikti į rankas negalėjo dėl to, kad negalėjo palikti laivo be laivavedžio. Prašo Lietuvos saugios laivybos administracijos 2012-09-04 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-33 panaikinti ir administracinę bylą jo atžvilgiu nutraukti.

3Lietuvos saugios laivybos administracija 2012-10-31 atsiliepimu į A. K. pareikštą skundą su skundu nesutinka. Nurodo, kad administracinio teisės pažeidimo protokole ir nutarime nurodytos aplinkybės sutampa, protokole nurodytas kaltinimas suformuluotas aiškiai ir konkrečiai, tiksliai nurodytos kitos protokolo sudedamosios dalys. Nurodo, kad Lietuvos saugios laivybos administracijos sudarytai darbo grupei vykdant saugios laivybos kontrolę, grupės nariai (pareigūnai) Kuršių mariose ir Nemuno žemupyje pastebėjo dideliu greičiu plaukiantį katerį Nr. ( - ). Teigia, kad pareigūnai bandė stabdyti minėtą katerį, tačiau pastarasis nesustojo, o nuplaukė visu greičiu Nidos link. Tuo metu pastebėjo plaukiantį vandens motociklą. Pažymi, kad minėtas kateris pradėjo mažinti greitį, pareigūnams stabdant vandens motociklą. Pavykus priplaukti prie nestojusio katerio pareigūnai nustatė, kad kateris plaukė be kasmetinės techninės apžiūros. Pareigūnui pareikalavus pateikti vandens transporto priemonės registracijos dokumentą, kasmetinės techninės apžiūros aktą ir laivavedžio kvalifikacijos liudijimą, katerio laivavedys, pamosikavęs dokumentu, panašiu į Pramoginio laivo bilietą, pareiškė, kad turi visus reikiamus dokumentus ir dideliu greičiu nuplaukė Nidos link. Pažymi, kad pasivyti pažeidėjo nepavyko dėl vandens transporto priemonių variklių galingumo skirtumo. Nurodo, kad administracinio teisės pažeidimo protokolą surašė apie 17.00 val., kuomet, įplaukę į Nidos uostą, pastebėjo minėtą katerį ir, iškvietę policijos pareigūnus, nustatė įvykio aplinkybes. Pažymi, kad vandens transporto priemonės registracijos dokumentą ir laivavedžio kvalifikacijos liudijimą pažeidėjas A. K. nepateikė ir protokolo surašymo metu. Teigia, kad pažeidėjas atsisakė rašyti pasiaiškinimą, surašyto protokolo nepasirašė, jo kopijos nepasiėmė. Pažeidėjui buvo išaiškinta bylos nagrinėjimo tvarka, vieta ir laikas. Prašo Lietuvos saugios laivybos administracijos 2012-09-04 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-33 palikti nepakeistą ir skundo netenkinti.

4Teismo posėdžio metu A. K. skundą palaiko.

5Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovė su skundu nesutinka.

6Teismo posėdžio metu A. K. patvirtino skunde išdėstytas aplinkybes ir papildomai paaiškino, kad 2012-09-01, apie 13.00 val., kartu su septyniais keleiviais ir savo vaiku išplaukė iš Klaipėdos uosto į Nidą. Nutolęs 5 km nuo uosto, plaukdamas forvateriu pamatė priekyje sustojusias kelias žvejų valtis, prie vienos ant stiebo įsijungė švyturėlis. Teigia, kad sustojo, kai minėtoje valtyje su įjungtu švyturėliu pradėjo mojuoti balta vėliava. Priplaukęs 20-30 metų atstumu prie laivybos katerio (minėtos valties), sustojo, užgesino variklį, priėjo iš galo prie brezentinių durų. Pažymi, kad sustabdžiusiame kateryje buvo laivybos pareigūnai, kurie neprisistatė, o vienas iš pareigūnų pareikalavo pateikti dokumentus. Atkreipia dėmesį, kad abu laivai skirtingų gabaritų, todėl dėl skirtingo aukščio į rankas pateikti dokumentų negalėjo, bet, ištiesdamas ranką su dokumentais, prašė pareigūnų juos paimti. Pažymi, kad pasiekti pareigūnų per laivo bortą ištiesus ranką nėra galimybės. Teigia, kad pakilus bangoms pareigūnų laivas, kuris prie jo laivo buvo prisikabinęs kartimi, kelis kartus trenkėsi į jo laivą, ko pasekoje pareigūnų laivas apgadino jo laivą. Po to, pareigūnai atsikabino nuo jo laivo, įsijungė atbulą eigą ir nuplaukė kranto link. Teigia, kad pareigūnai iš paskos neplaukė. Nurodo, kad jam atplaukus į Nidos uostą, apie 14.30 val., pastebėjo atplaukiantį tą patį pareigūnų laivą. Laive buvę pareigūnai, išlipę iš laivo ir kartu su atvykusiais policininkais priėjo prie jo ir pareikalavo pateikti asmens dokumentą. Teigia, kad pateikęs asmens tapatybės kortelę pastebėjo, kad jam rašomas administracinio teisės pažeidimo protokolas. Pažymi, kad pirmą minėto protokolo lapą perskaitė ir paprašė protokolą rašiusio pareigūno paaiškinti protokole nurodytas aplinkybes, bet pareigūnas paaiškinti atsisakė. Teigia, kad administracinio teisės pažeidimo protokole ir nutarime nurodytos aplinkybės dėl laivo sustojimo yra skirtingos, prieštaringos. Prašo Lietuvos saugios laivybos administracijos 2012-09-04 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-33 panaikinti ir administracinę bylą jo atžvilgiu nutraukti.

7Teismo posėdžio metu Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovė patvirtino atsiliepime į skundą išdėstytas aplinkybes ir papildomai paaiškino, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo rašomas ekstremaliomis sąlygomis, todėl galimi netikslumai. Pažymi, kad A. K. nenustabdė laivo (laivas buvo pristabdytas, tačiau nebuvo visiškai sustabdytas, nebuvo išmestas inkaras). A. K. nepateikė dokumentų, tuo kliudydamas pareigūnams atlikti jiems pavestas funkcijas. Nurodo, kad A. K. surašytą administracinio teisės pažeidimo protokolą jis pasirašyti atsisakė. Teigia, kad apie bylos nagrinėjimo laiką A. K. žinojo. Mano, kad procesiniai dokumentai, surašyti saugios laivybos administracijos pareigūnų, atitinka visus teisės aktų reikalavimus ir priimtas pagrįstas nutarimas. Prašo atmesti A. K. skundą ir palikti galioti Lietuvos saugios laivybos administracijos 2012-09-04 nutarimą.

8Skundas tenkintinas iš dalies.

9Įrodymai administracinio teisės pažeidimo byloje yra bet kurie faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) įstatymo numatyta tvarka nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo padarymo tas asmuo kaltas, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. Šie duomenys nustatomi tokiomis priemonėmis: administracinio teisės pažeidimo protokolu, nuotraukomis, garso ar vaizdo įrašais, liudytojų parodymais, nukentėjusio ir patraukto administracinėn atsakomybėn asmens paaiškinimais, eksperto išvada, specialisto paaiškinimais, daiktiniais įrodymais, daiktų ir dokumentų paėmimo protokolu, taip pat kitokiais dokumentais. Įrodymus renka, prireikus ekspertą ar specialistą skiria pareigūnai, turintys teisę surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą, taip pat administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjantis organas (pareigūnas) (LR ATPK 256 str.). Organas (pareigūnas) įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone (LR ATPK 257 str.).

10Dėl LR ATPK 1192 str. 2 d. pažeidimo.

11Lietuvos saugios laivybos administracijos 2012-09-01 administracinio teisės pažeidimo protokole Nr. AT1-190, surašytame 2012-09-01, 16.20 val., nurodyta, kad 2012-09-01, 16.20 val., Kuršių mariose plaukė A. K. vedamas kateris, reg. Nr. ( - ), kuris buvo pareigūnų sustabdytas. Tačiau Lietuvos saugios laivybos administracijos 2012-09-04 nutarime administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-33 įrašyta, kad prieš tai minėtą katerį laivybos kontrolės pareigūnai bandė stabdyti apie 14.00 val., bet kateris nesustojo ir nuplaukė Nidos link. Minėtas kateris pristabdė ir prie jo pareigūnams pavyko priartėti tik pradėjus stabdyti pro šalį plaukusį vandens motociklą be registracijos ženklų, kuriuo plaukė stabdomo katerio laivavedžio sūnus. Atsiliepime į skundą Lietuvos saugios laivybos administracija nurodo, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo surašytas apie 17.00 val. Konstatuotina, kad Lietuvos saugios laivybos administracijos surašytuose dokumentuose nurodytos prieštaringos aplinkybės, yra faktų neatitikimų, kuriuos Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovė aiškina tuo, jog administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo rašomas ekstremaliomis sąlygomis. Tačiau iš byloje esančios medžiagos matyti, kad prieš tai minėtas protokolas buvo rašomas Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūnams atplaukus į Nidos uostą, išlipus į krantą ir pasikvietus policijos pareigūnus. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovės nurodyta aplinkybė dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo rašymo ekstremaliomis sąlygomis, laikytina nepagrįsta. Teismo posėdžio metu A. K. patvirtino, kad pareigūnų reikalavimu katerį buvo sustabdęs, užgesinęs variklį. Tą aplinkybę 2012-11-26 teismo posėdžio metu patvirtino ir liudytoja I. R.. Liudytojai A. K. ir A. P. teismo posėdžio metu taip pat patvirtino, kad A. K. savo laivą, pareigūnams pareikalavus, buvo sustabdęs, pareigūnai kartimi buvo prisikabinę prie A. K. laivo. Byloje esančios fotonuotraukos patvirtina, kad pareigūnai kartimi buvo prisikabinę prie A. K. katerio. Esant nustatytoms aplinkybėms laikytinas pagrįstu A. K. argumentas, jog pareigūnų reikalavimu katerį buvo sustabdęs. Atmestinas kaip nepagrįstas administracinę nuobaudą paskyrusios institucijos atstovės argumentas, jog ta aplinkybė, kad laivavedys nebuvo išmetęs inkaro, patvirtina, jog A. K. savo katerio nebuvo sustabdęs. Atstovė nurodė, jog, remiantis Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklių 7.01 straipsnio 3 dalimi, laivai stovėjimo vietoje turi būti nuleidę inkarą, tačiau minėtas straipsnis reglamentuoja bendruosius stovėjimo principus, reikalavimas, kad laivas turi stovėti nuleidęs inkarą, iš esmės taikytinas laivų stovėjimo vietoje, laivui stovint ilgesnį laikotarpį, o ne trumpam laivo sustojimui, susijusiam su laivo kontrole (dokumentų patikrinimu). Tokią išvadą leidžia daryti minėtame straipsnyje esanti alternatyvi nuostata, kad laivas stovėjimo vietoje turi stovėti taip, kad negalėtų keisti padėties ir kelti pavojaus kitiems laivams ar jiems trukdyti.

12Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Administracinių teisės pažeidimų bylose patrauktojo administracinėn atsakomybėn asmens kaltę turi įrodyti administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusi institucija, o visi neaiškumai traktuojami administracinėn atsakomybėn patraukto asmens naudai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. N9-990/2006). Visuma byloje surinktų ir įvertintų įrodymų leidžia konstatuoti, kad A. K. pareigūnų reikalavimu laivą faktiškai sustabdęs buvo, toliau neplaukė, tik nebuvo nuleidęs inkaro. Tas faktas, kad pareigūnai prie A. K. laivo buvo prisikabinę specialia kartimi, patvirtina, kad jo laivas neplaukė, nes, priešingu atveju, sulaikyti rankomis kelis kartus galingesnį laivą būtų fiziškai neįmanoma. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, esant administracinio teisės pažeidimo protokole ir nutarime nurodytų aplinkybių prieštaravimams, bei liudytojų G. Č., A. T., E. M. nenuosekliems paaiškinimams, darytina išvada, kad administracinio teisės pažeidimo medžiagoje nėra pateikta pakankamai įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, kad A. K. veikoje yra pažeidimo, numatyto LR ATPK 1192 str. 2 d., sudėtis, todėl administracinio teisės pažeidimo byla A. K. atžvilgiu pagal LR ATPK 1192 str. 2 d. nutrauktina ( LR ATPK 250 str. 1 d.1 p.).

13Dėl LR ATPK 1192 str. 1 d. pažeidimo.

14Lietuvos saugios laivybos administracijos 2012-09-01 administracinio teisės pažeidimo protokole Nr. AT1-190, surašytame 2012-09-01, 16.20 val., nurodyta, kad 2012-09-01, 16.20 val., Kuršių mariose plaukė A. K. vedamas kateris, reg. Nr. ( - ), kuris buvo pareigūnų sustabdytas, iš A. K. buvo pareikalauta pateikti laivo ir laivavedžio dokumentus, bet A. K. minėtų dokumentų pareigūnams nepateikė, o tik parodė per atstumą. Analogiškos aplinkybės nurodytos ir Lietuvos saugios laivybos administracijos 2012-09-04 nutarime administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-33. Be to, prieš tai minėtas aplinkybes teismo posėdyje patvirtino ir asmuo, kuriam paskirta administracinė nuobauda, A. K., teigdamas, kad dėl skirtingų laivų gabaritų, bangavimo, į rankas pateikti dokumentų negalėjo, bet ištiesdamas ranką su dokumentais prašė pareigūnų juos paimti. Atmestinas kaip nepagrįstas A. K. argumentas, kad jis negalėjo pateikti pareigūnams dokumentus į rankas, nes byloje surinktais ir įvertintais įrodymais konstatuota, kad A. K. savo vedamą laivą buvo sustabdęs, pareigūnai buvo prisikabinę prie jo laivo kartimi. Tuo atveju, jeigu dėl skirtingų laivų gabaritų, dėl skirtingo aukščio pareigūnui į rankas tiesiogiai A. K. pateikti dokumentų negalėjo, jis, remiantis Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklių 1.10 straipsnio 4 dalimi ir 1.20 straipsniu, privalėjo padėti pareigūnams nedelsiant įlipti į laivą. Duomenų, kad A. K. būtų atlikęs prieš tai minėtus veiksmus, byloje nėra. Iš byloje esančių fotonuotraukų matyti, kad A. K., sustabdęs laivą, bei pareigūnams prie laivo prisikabinus, turėjo galimybę padėti pareigūnams prisišvartuoti prie laivo galinės dalies, kurioje yra iki pat vandens įrengti laiptai, ir, nusileidęs iki pareigūnų laivo lygio, pateikti pareigūnams reikiamus dokumentus arba tokiu būdu sudaryti galimybes pareigūnams įlipti į laivą. A. K. teismo posėdžio metu patvirtino, kad galėjo, nulipęs laivo laipteliais, paduoti pareigūnams dokumentus, tačiau to neįvyko, nes pareigūnai laikėsi prisikabinę teleskopiniu kabliu priekinėje katerio dalyje. Atmestinas kaip nepagrįstas A. K. argumentas, kad dokumentų pareigūnams nepateikė dėl to, jog nenorėjo palikti laivo vairo be priežiūros, t.y. nevaldomą laivą. Kaip jau buvo konstatuota, laivas buvo sustabdytas, neplaukė. Todėl darytina išvada, kad A. K. galėjo nusileisti kateryje įrengtais laiptais ir pateikti reikiamus dokumentus. Pažymėtina ir tai, kaip jis pats paaiškino teismo posėdyje, pareigūnų reikalaujamus dokumentus jis leidosi pasiimti į laivo apačią, t.y. buvo palikęs laivo vairą be priežiūros, todėl laikytina, jog tuo konkrečiu atveju laivo vairo palikimas be priežiūros pavojaus nekėlė. Atmestinas kaip nepagrįstas ir tas A. K. argumentas, kad jis pareigūnams dokumentus parodė, todėl vykdė jų reikalavimus ir nekliudė pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas. Pažymėtina tai, kad sąvokos parodymas ir pateikimas nėra tapačios. Pateikimas, šiuo atveju dokumentų, suprantamas, kaip jų perdavimas kitam asmeniui. Vienintelis dokumentų pateikimo pareigūnams būdas, kurį A. K. privalėjo panaudoti, pareigūnams pareikalavus pateikti dokumentus, buvo perduoti dokumentus pareigūnui į rankas. Kaip minėta, A. K. to nepadarė ir pareigos pateikti pareigūnams reikalaujamus dokumentus neįvykdė. Konstatuotina, kad tokiais savo veiksmais A. K. nevykdė Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos teisėtų reikalavimų pateikti reikalaujamus dokumentus ir taip kliudė pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas, todėl padarė pažeidimą, už kurį atsakomybė numatyta LR ATPK 1192 str. 1 d. Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad A. K. veika, susijusi su Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos teisėtų reikalavimų nevykdymu - dokumentų pareigūnams nepateikimu, ir tuo sukliudžiusi pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas, Lietuvos saugios laivybos administracijos kvalifikuota tinkamai, todėl nuobauda už minėtą pažeidimą paskirta pagrįstai.

15Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos saugios laivybos administracija 2012-09-04 nutarimu paskyrusi 3500,00 Lt nuobaudą pagal LR ATPK 1192 str. 1 ir 2 dalis, nenurodė kokia konkreti nuobauda paskirta A. K. už kiekvieną padarytą pažeidimą, t.y. nurodė tik galutinę subendrintą nuobaudą. Tuo tarpu, LR ATPK 33 str. 1 d. nustatyta, kad “kai vienas asmuo padaro du arba daugiau administracinių teisės pažeidimų, administracinė nuobauda skiriama už kiekvieną teisės pažeidimą atskirai“. Laikytina, kad Lietuvos saugios laivybos administracija, parinkdama galutinę nuobaudą A. K. skyrė sankcijoje už sunkesnįjį iš padarytų administracinių teisės pažeidimų numatytą baudą, t.y. už LR ATPK 1192 str. 2 d. sankcijoje numatytą baudą. Tuo būdu, iš nutarimo nėra aišku, kokia nuobauda (baudos dydžiu) A. K. nubaustas už LR ATPK 1192 str. 1 d. numatyto pažeidimo padarymą. Esant tokioms aplinkybėms, A. K. už LR ATPK 1192 str. 1 d. numatyto pažeidimo padarymą skirtina šio straipsnio 1 d. sankcijoje numatyta minimali bauda.

16Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

17Skiriant nuobaudą atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidimo padarymo aplinkybes, pažeidėjo asmenybę. A. K. skirtina minimali administracinė nuobauda, numatyta Lietuvos Respublikos ATPK 1192 str. 1 d. sankcijoje.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 250 str. 1 d.1 p., 302 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

19A. K. skundą tenkinti iš dalies.

20Lietuvos saugios laivybos administracijos 2012-09-04 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-33 panaikinti.

21Administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. AT2-33 A. K. atžvilgiu dalyje dėl LR ATPK 1192 str. 2 d. numatyto pažeidimo nutraukti, nesant pažeidimo įvykio ir sudėties.

22A. K. už Lietuvos Respublikos ATPK 1192 str. 1 d. numatytą teisės pažeidimą skirti 200,00 Lt (dviejų šimtų litų) dydžio baudą.

23Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo dienos, o apskundus šį nutarimą - ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Baudą sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 6404.

24Nutarimas per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą arba tiesiogiai Klaipėdos apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant... 2. A. K. kreipėsi į teismą su skundu dėl Lietuvos saugios laivybos... 3. Lietuvos saugios laivybos administracija 2012-10-31 atsiliepimu į A. K.... 4. Teismo posėdžio metu A. K. skundą palaiko.... 5. Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovė su skundu nesutinka.... 6. Teismo posėdžio metu A. K. patvirtino skunde išdėstytas aplinkybes ir... 7. Teismo posėdžio metu Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovė... 8. Skundas tenkintinas iš dalies.... 9. Įrodymai administracinio teisės pažeidimo byloje yra bet kurie faktiniai... 10. Dėl LR ATPK 1192 str. 2 d. pažeidimo.... 11. Lietuvos saugios laivybos administracijos 2012-09-01 administracinio teisės... 12. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad... 13. Dėl LR ATPK 1192 str. 1 d. pažeidimo.... 14. Lietuvos saugios laivybos administracijos 2012-09-01 administracinio teisės... 15. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos saugios laivybos administracija 2012-09-04... 16. Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančių ir... 17. Skiriant nuobaudą atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį,... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 250 str. 1 d.1 p., 302 str. 1 d. 3 p.,... 19. A. K. skundą tenkinti iš dalies.... 20. Lietuvos saugios laivybos administracijos 2012-09-04 nutarimą administracinio... 21. Administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. AT2-33 A. K. atžvilgiu dalyje... 22. A. K. už Lietuvos Respublikos ATPK 1192 str. 1 d. numatytą teisės... 23. Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 40 dienų nuo... 24. Nutarimas per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...