Byla T-XX-27-09

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Ričardo Piličiausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Anatolijaus Baranovo,

2išnagrinėjusi Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjų A. G., A. E., V. V. ir E. V. skundą atsakovui Žemės ūkio ministerijai, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei Registrų centrui, akcinei bendrovei „Kauno duona“, Kauno apskrities viršininko administracijai, Kauno rajono savivaldybei, I. G., V. D., dėl įsakymo panaikinimo rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Žemės ūkio ministerija 1996 m. birželio 24 d. įsakymu Nr.274 „Dėl poilsio stovyklos „Dobilėlis“ pastatų teisinio registravimo“ nusprendė leisti akcinei bendrovei „Kauno duona“ jos vardu Kauno miesto valstybiniame inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biure teisiškai registruoti vaikų poilsio stovyklos „Dobilėlis“ pastatus, kurie yra Janonio g.43, Kačerginės gyvenvietėje, Kauno rajone ir kurie buvo valstybinės akcinės įmonės „Kauno duona“ balanse bei, reorganizavus valstybinę akcinę įmonę „Kauno duona“ į akcinę bendrovę „Kauno duona“, buvo perduoti akcinei bendrovei „Kauno duona“.

4Pareiškėjai skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė iš dalies panaikinti minėtą Žemės ūkio ministerijos 1996 m. birželio 24 d. įsakymą Nr.274.

5Pareiškėjai nurodė, kad dalis statinių, kuriuos atsakovas ginčijamu įsakymu leido teisiškai registruoti akcinės bendrovės „Kauno duona“ vardu, yra žemėje, į kurią pareiškėjai siekia atkurti nuosavybės teises. Kauno apskrities viršininko administracija atsisako pareiškėjams grąžinti žemę motyvuodama tuo, jog šioje žemėje stovi kaip akcinės bendrovės „Kauno duona“ nuosavybė teisėtai įregistruoti statiniai. Pareiškėjai nurodė, kad statiniai, esantys pareiškėjams grąžintinoje žemėje, buvo teisiškai įregistruoti Žemės ūkio ministerijos 1996 m. birželio 24 d. įsakymo Nr.274 pagrindu, tačiau šis įsakymas yra neteisėtas ir turi būti panaikintas. Pareiškėjai nurodė, kad Žemės ūkio ministerija, būdama valstybinės akcinės įmonės „Kauno duona“ steigėja, galėjo perduoti akcinei bendrovei „Kauno duona“ tik tai, kas buvo valstybinės akcinės įmonės „Kauno duona“ balanse, t. y. tik poilsio namelius bei poilsio klubą su pusrūsiu be teisinės registracijos. Tačiau Žemės ūkio ministerija ginčijamu įsakymu leido poilsio namelius bei poilsio klubą su pusrūsiu teisiškai registruoti ir tokiu būdu, nesilaikydama įstatymų numatytos tvarkos, kilnojamiems daiktams suteikė nekilnojamųjų daiktų statusą. Minėti statiniai (poilsio nameliai ir poilsio klubas su pusrūsiu) neturi statybos įteisinimo dokumentų, o Žemės ūkio ministerijai nėra suteikta viešojo administravimo įgaliojimų priimti administracinius aktus dėl statybos įteisinimo ir pastatų priėmimo eksploatuoti. Pareiškėjai nurodė, kad Žemės ūkio ministerija šiuo atveju pažeidė ir jų teises į nuosavybės teisių atkūrimą. Esant paduotiems pareiškėjų prašymams dėl nuosavybės teisių atkūrimo, Žemės ūkio ministerija neturėjo teisės spręsti dėl pastatų įregistravimo ir priimti ginčijamą įsakymą.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodo, kad Žemės ūkio ministerija, priimdama ginčijamą įsakymą, veikė ne kaip viešojo administravimo subjektas, o kaip valstybinės akcinės įmonės „Kauno duona“ steigėjas. Žemės ūkio ministerija šiuo atveju nusprendė dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, kurį valstybės įmonė pagal Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą valdė patikėjimo teise. Ginčas šiuo atveju yra susijęs su civiliniais teisiniais santykiais, todėl jis turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

7Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

8Byla teisminga administraciniam teismui.

9Kaip matyti iš ginčijamo Žemės ūkio ministerijos įsakymo turinio, šiuo aktu buvo siekiama sukurti administracinio pobūdžio teisines pasekmes, t. y. sudaryti prielaidas įregistruoti tam tikrus statinius viešame registre. Pareiškėjai savo skundą iš esmės taip pat grindžia administracinio pobūdžio argumentais. Pareiškėjai kitų asmenų civilinių turtinių teisių neginčija. Jie teigia, jog ginčo statiniai negalėjo būti teisiškai registruojami kaip nekilnojamieji daiktai, o Žemės ūkio ministerija, siekdama sudaryti prielaidas tokiai teisinei registracijai, nesilaikė įstatymų numatytos tvarkos. Taip pat pareiškėjai tvirtina, jog ginčo statiniai neturi statybos įteisinimo dokumentų, o Žemės ūkio ministerija, neturėdama atitinkamų įgaliojimų, šiuo atveju prisiėmė vykdyti statybos valstybinės priežiūros pobūdžio funkcijas ir neteisėtai siekė įteisinti statybą bei statinių priėmimą eksploatuoti. Be to, pareiškėjai skundą grindžia jų teisės į nuosavybės teisių atkūrimą pažeidimu.

10Paminėtos aplinkybės sudaro pagrindą teigti, jog aptariamame ginče dominuoja administraciniai teisiniai aspektai. Todėl šis ginčas turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies, 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

11Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio

122-4 dalimis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 2, 3 dalimis,

Nutarė

13Byla teisminga administraciniam teismui.

14Bylą pagal pareiškėjų A. G., A. E., V. V. ir E. V. skundą atsakovui Žemės ūkio ministerijai, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei Registrų centrui, akcinei bendrovei „Kauno duona“, Kauno apskrities viršininko administracijai, Kauno rajono savivaldybei, I. G., V. D., dėl įsakymo panaikinimo grąžinti Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

15Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai