Byla 2-152-399/2013
Dėl pareikštų reikalavimų teismas pasisako sprendimu

Nustatė

1Pareiškėja prašo patenkinti pareiškimą ir tikslu paveldėjimo teisei realizuoti nustatyti turintį juridinę reikšmę faktą, kad po brolio Juozo matusevičiaus mirties palikimą priėmė ji, kadangi naudojasi po jo mirties likusiu turtu, gyvena name bei moka visus reikalingus mokesčius, remontavo namą, tai yra pakeitė langus plastikiniais, keitė grindis.. Pareiškimo notarui nepadavė.

2Suinteresuoti asmenys P. M. ir O. M. sutiko, kad būtų nustatytas pareiškėjos prašomas, turintis juridinę reikšmę faktas, patvirtino jog faktines aplinkybes pareiškėja nurodo teisingai bei patvirtino, kad J. M. yra jų brolis ir jis nebuvo vedęs, vaikų neturi, tėvai mirę.

3Kiti suinteresuoti asmenys į teismo posėdį neatvyko, gauti atsiliepimai, kuriuose jie sutiko su pareiškimu, apie teismo posėdį pranešta tinkamai ir byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant (LR CPK 443 str. 5 d.).

4Pareiškimas tenkintinas.

5Byla nagrinėjama pagal pareikštus reikalavimus (LR CPK 5 str., 135 str., 443 str. 1 d.) ir tik dėl pareikštų reikalavimų teismas pasisako sprendimu.

6Pareiškėjos ir suinteresuotų asmenų O. M. bei P. M. aiškinimur bei byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjos ir suinteresuotų asmenų (fizinių asmenų) brolis J. M. mirė 2005-11-28, iki mirties gyveno Marijampolės savivaldybėje, Kidoliškių kaime. Po jo mirties atsirado palikimas, kadangi turėjo nuosavybės teise pastatus Upelio g. 4, Kidoliškių kaime, Marijampolės savivaldybėje, kilnojamųjų daiktų. Dėl jo palikimo priėmimo niekas nesikreipė į Notaro biurą (b.l.14) per visą laikotarpį.

7Aptarti įrodymai patvirtina, kad po J. M. mirties liko turto ir turtinių teisių ir turinčio juridinę reikšmę fakto nustatymas sukurs teisines pasekmes pareiškėjai. Pareiškėja įrodė (LR CPK 178 str.), kad po brolio mirties ji naudojasi ir valdo jo turtą, moka reikalingus mokesčius.

8Suinteresuoti asmenys fakto nustatymui neprieštarauja ir nustačius, kad palikimą Juozo matusevičiaus priėmė ssesuo D. Z., turintis juridinę reikšmę faktas nustatomas, nes kitu būdu gauti palikimo priėmimo faktą patvirtinančių dokumentų pareiškėja negali, fakto nustatymas sukurs teisines pasekmes pareiškėjai, tai yra ji galės realizuoti paveldėjimo teisę į brolio turtą (LR CPK 445 str., 444 str. 2 d. 8 p.).

9Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 259 str., 260 str., 270 str., 448 str. teismas

Nutarė

10Pareiškimą tenkinti

11Paveldėjimo liudijimo gavimo tikslu, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. M., asmens kodas 348101410927, mirusio 2005-11-28, palikimą priėmė, pradėdama turtą faktiškai valdyti, sesuo D. Z., asmens kodas ( - )

12Priteisti iš D. Z. asmens kodas ( - ) 33,85 Lt bylinėjimosi išlaidų, ryšium su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (bylinėjimosi išlaidos mokamos Marijampolės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, sąskaita LT 24 7300 0101 12394 300, bankas “Swedbank”, banko kodas 73000, įmokų kodas: - 5660, kvitas pateikiamas teismo raštinei – 114 kab. per 30 d.).

13Sprendimo kopiją siųsti suinteresuotiems asmenims, nedalyvavusiemns teismo posėdyje.

14Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai