Byla 2-1277-776/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos J. R. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Šiaulių rajono savivaldybei, Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėja J. R. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo nustatyti faktą, kad J. K., a.k. ( - ) mirusi ( - ), įgijo nuosavybės teises į statinius: pastatą gyvenamąjį namą 1A1m, unikalus Nr. ( - ), ir priestatą 1a1ž, pastatą ūkinį pastatą 2I1ž, unikalus Nr. ( - ), daržinę 1i1ž, įgyjamąja senatimi, bei nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. R., a.k. ( - ) po mamos J. K. mirties ( - ), priėmė palikimą pradėdama turtą faktiškai valdyti. Pareiškime pareiškėja nurodė, kad ( - ) dieną mirė mama J. K. a/k ( - ) gyvenusi ( - ) Tėvas S. L., žuvo 1951-09-28. Su juo mama, J. K., santuokos nebuvo sudariusi. 1965-09-04 J. J. sudarė santuoką su L. K.. Šioje santuokoje gimusių vaikų nėra. Jos sutuoktinis mirė 1970-06-08. Po mamos mirties yra likę pastatai, esantys ( - ), šiems pastatams nėra atlikta teisinė registracija, jie nebuvo inventorizuoti, todėl buvo kreiptasi j VĮ registrų centrą, dėl šių pastatų kadastrinių matavimų atlikimo. Matininkas V. P. suformavo nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą. 2010-10-22 dieną Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kuršėnų kaimiškoji seniūnija informavo, kad remiantis namų ūkio knygomis Nr. 28, 26, ( - ), buvo užregistruotas J. K., a/k ( - ) ūkis nuo 1991 metų. Kokiais pagrindais J. K. buvo įgijusi nuosavybės teises į šiuos statinius, iki šių dienų nėra išlikę dokumentų, tačiau iki savo mirties ( - ), ji juos valdė teisėtai ir šiuo turtu rūpinosi kaip savo turtu. Mamos sesuo, O. M., gyv., Žilių kaime, Kuršėnų apylinkėje, žino, kad pareiškėjos mama už šiuos pastatus yra sumokėjusi pinigus ir teisėtai bei pagrįstai juose gyveno iki savo mirties. Šiuos faktus ji galėtų patvirtinti ir teisme. Mamai būnant gyvai, nei po mirties niekas pastatų, kuriuose gyveno iki savo mirties, kuriems nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje suteiktas gyvenamajam namui unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtas Nr. lAlm, pagalbinis pastatas unikalus Nr.( - ), plane pažymėtas 2I1ž, neregistravo nuosavybės teisėmis ir nepareiškė savo teisių į šį turtą. Tokio poreikio neiškilo, nes niekas netrukdė šiais pastatais naudotis, seniūnijos ūkio knygose buvo visi įrašai, kad J. K. gyvena ir valdo šiuos pastatus, moka mokesčius, tačiau nuosavybės teisių neįregistravo. Kadangi nėra išlikę nuosavybės įgijimo dokumentų, gyvų asmenų, kurie betarpiškai galėtų paliudyti, kokiu būdu J. K. įgijo pastatus ir juos nepertraukiamai valdė daugiau nei dešimt metų nėra, todėl teismo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą remiantis LR CK 4.68 str., kad J. K. įgijo nuosavybės teises įgyjamąja senatimi, teisėtai valdydama pastatus daugiau kaip 10 metų. Turtą J. K. sąžiningai ir nepertraukiamai valdė iki savo mirties, jokiais kitais nuosavybės teisės įgijimo pagrindais J. K. nebuvo įgijusi, valdymas yra prasidėjęs sąžiningai, turtas nėra registruotas kito asmens vardu. Palikimą, likusį po mamos J. K. mirties pareiškėja J. R. priėmė įstatymo nustatytu būdu, pradėdama turtą faktiškai valdyti, tai yra pasiėmė mamai priklausančius daiktus bei rūpinasi jos turtu iki šios dienos, moka mokesčius ir prižiūri gyvenamąjį namą su priklausiniais. Kadangi mamos valdyti pastatai nebuvo įregistruoti VĮ Registrų centre, rūpinosi šio turto inventorizacija ir palikimo priėmimu, tokiu būdu, kaip įstatyminė įpėdinė savo aktyviais veiksmai priėmė palikimą po savo mamos mirties. Šių faktų nustatymas reikalingas nuosavybės teisėms įregistruoti ir paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

4Suinteresuotas asmuo Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pateiktame atsiliepime į pareiškimą nurodo, jog sprendimą dėl pareiškimo patenkinimo palieka teismo nuožiūrai.

5Suinteresuotas asmuo Šiaulių rajono savivaldybė pateiktame atsiliepime į pareiškimą nurodo, jog sprendimą dėl pareiškimo patenkinimo palieka teismo nuožiūrai.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų arba kilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip trejus metus, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą (LR CK 4.68 str. 1 d.). Iš pareiškime išdėstytų aplinkybių, byloje esančių dokumentų: pažymos apie įrašus ūkinėse knygose (b.l. 18), namų ūkio namų sąrašo (b.l. 19-22), pažymos dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę (b.l. 23), nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos (b.l. 25- 34), kvitų (b.l.15-17), matosi, jog J. K. valdė minėtus pastatus - gyvenamąjį namą 1A1m, unikalus Nr. ( - ), ir priestatą 1a1ž, ūkinį pastatą 2I1ž, unikalus Nr. ( - ), daržinę 1i1ž, esančius ( - ) juos naudojo ir prižiūrėjo. Duomenų, kad minėti pastatai yra savavališkos statybos nėra, daiktinės teisės į šiuos nekilnojamuosius daiktus neįregistruotos, pastatams yra atlikti kadastriniai matavimai. Iš aukščiau paminėto, teismas daro išvadą, jog J. K. teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai, daugiau kaip 10 metų, kaip savus valdė: pastatą - gyvenamąjį namą 1A1m, unikalus Nr. ( - ), ir priestatą 1a1ž, pastatą - ūkinį pastatą 2I1ž, unikalus Nr. ( - ), daržinę 1i1ž, esančius ( - ), LR CK nurodytų apribojimų nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą nėra, todėl faktas, kad J. K. pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teises į minimus nekilnojamuosius daiktus nustatytinas. Taip pat nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad J. R. po mamos J. K. mirties ( - ) priėmė palikimą, pradėdama turtą faktiškai valdyti, kadangi pagal LR CK 587 str. 2 d. laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti. Pagal LR CK 5.51 str. 1 d. įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.). Iš gimimo liudijimo, santuokos liudijimo, santuokos akto įrašo (b.l. 7,8,13) matosi, kad pareiškėja J. R. yra J. K. duktė. Iš mirties liudijimo (b.l. 6) matosi, kad J. K. yra mirusi. Iš Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos pažymos (b.l. 18) matosi, jog ( - ), buvo užregistruotas J. K. vardu ūkis. Iš byloje esančios Šiaulių miesto savivaldybės 7-ojo notaro biuro notarės N. Matulionienės pažymos (b.l. 59) matosi, kad J. K. palikimo paveldėjimo byla neužvesta. Pareiškimu, kitais byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad J. R. po mamos J. K. mirties, priėmė visą jos palikimą, pradėjusi jį faktiškai valdyti. LR CK 5.51 str. 1 d. nustatyta, jog įpėdinis pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą, todėl darytina išvada, kad J. R. priėmė visą po savo mamos J. K. mirties atsiradusį palikimą, faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti ir nustatytinas toks juridinę reikšmę turintis faktas.

8Juridinę reikšmę turintys faktai nustatytini, kadangi nuo šių faktų nustatymo priklauso pareiškėjos turtinių teisių pasikeitimas, t.y. nuosavybės teisės įregistravimas ir paveldėjimo teisės liudijimo gavimas (LR CPK 444 str. 1 d.).

9Iš pareiškėjos J. R. valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

10Teismas, vadovaudamasis LR CPK 444–448 str., 260 str., 263-270 str.,

Nutarė

11Pareiškimą tenkinti.

12Nustatyti faktą, kad J. K., a.k. ( - ) mirusi ( - ), pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teises į statinius: pastatą gyvenamąjį namą 1A1m, unikalus Nr. ( - ), ir priestatą 1a1ž, pastatą ūkinį pastatą 2I1ž, unikalus Nr. ( - ), daržinę 1i1ž.

13Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. R., a.k. ( - ) priėmė J. K., a.k. ( - ) mirusios ( - ), palikimą, pradėjusi jį faktiškai valdyti.

14Šie faktai nustatytini nuosavybės teisėms įregistruoti ir paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

15Priteisti valstybei iš pareiškėjos J. R., a.k. ( - ) 34,65 Lt (trisdešimt keturis litus 65ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

16Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per sprendimą priėmusį Šiaulių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai