Byla I-9-386/2012
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimutės Jokubauskaitės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Eglės Kiaurakytės ir Dalios Gumuliauskienės, rašytinio proceso tvarka administracinėje byloje pagal pareiškėjų I.S., V.S. skundą atsakovams Kretingos rajono savivaldybės administracijai ir Kretingos rajono savivaldybės tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Klaipėdos universitetui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

22009-11-24 patikslintu skundu pareiškėjai I.S. ir V.S. prašo įpareigoti Kretingos rajono savivaldybę perleisti pareiškėjams detaliojo planavimo organizatoriaus teises ir pareigas, rengiant jiems nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), Kretingos r.sav. Ėgliškių k., detalųjį planą, kurio tikslas būtų pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, o naudojimo būdą ( pobūdį) - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, padalinti į sklypus ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą (t. 1, b.l. 149-150)

3Su skundu pateikė ir prašymą dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo (t. 1, b.l.161-162).

4Faktinės bylos aplinkybės:

52010-04-07 nutartimi administracinė byla buvo sustabdyta, kol bus išspręsta administracinė byla Nr. I-126-162/2010 pagal pareiškėjos V.G. prašymą dėl norminio administracinio akto ištyrimo, kuriuo yra prašoma ištirti, ar Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T2-322 patvirtintas Kretingos miesto bendrasis planas neprieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo 3 str. 2 d., 27 str. d. 14 p., Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese 5.3 ir 5.3.3 p. nuostatoms (t. 2, b.l. 46-47).

62011-12-09 teismo nutartimi administracinė byla pagal pareiškėjų I.S. ir V.S. skundą perduota teisėjai Laimutei Jokubauskaitei.

7LITEKO (Lietuvos teismų informacinė sistema) duomenimis, administracinė byla Nr. I-126-162/2010 pagal pareiškėjos V.G. prašymą dėl norminio administracinio akto ištyrimo išnagrinėta - Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011-05-02 nutartimi pareiškėjos V.G. apeliacinį skundą patenkino iš dalies - Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007-08-27 sprendimą panaikino ir norminę administracinę bylą dėl norminio administracinio akto Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano teisėtumo nutraukė (žr. administracinė byla Nr. A822-1415-11) (t. 2, b.l. 107-120).

82011-12-22 teismo nutartimi ši administracinė byla atnaujinta ir paskirta nagrinėti teismo posėdyje 2012-02-28 13.00 val. (t. 2, b.l. 121-122).

9Pareiškėjų atstovo prašymu bylos nagrinėjimas 2012-02-28 atidėtas.

10Dėl pareiškėjų atstovo prašymo nutraukti šią administracinę bylą.

112012-03-02 gautas rašytinis pareiškėjų atstovo prašymas, kuriame nurodo, jog atsisako nuo skundo ir prašymą prašo nagrinėti pareiškėjams ir jų atstovui nedalyvaujant (t. 2, b.l. 137). Prašyme nurodyta, jog paskirtas šios bylos teismo posėdis 2012-03-28 13 val. Pažymėtina, jog teismo posėdis 2012-02-28 atidėtas be konkrečios datos, nes pareiškėjų atstovas informavo teismą, jog ketinama šią administracinę bylą nutraukti.

12Vertinant pareiškėjų atstovo prašymo turinį, darytina išvada, kad pareiškėjai iš esmės atsisako skundo, nes byloje neliko ginčo dalyko.

13Teismas nagrinėja bylą rašytinio proceso tvarka, vadovaudamasis teismo proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, teisingumo ir protingumo kriterijais, pažymėdamas, kad šiuo atveju pareiškėjų teisė žinoti atsisakymo nuo skundo pasekmes nėra pažeidžiama, šalys apie bylos baigtį bus informuotos nutartimi (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 4 straipsnio 6 dalis, 102 straipsnio 4 dalis).

14Prašymas tenkintinas, nes pareiškėjai turi teisę atsisakyti nuo skundo (ABTĮ 52 straipsnis).

15Byla nutrauktina (ABTĮ 101 straipsnio 3 punktas, 102 straipsnis).

16Pareiškėjams išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (ABTĮ 102 straipsnio 3 - 4 dalys).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 105 - 106 straipsniais,

Nutarė

18nutraukti administracinę bylą pagal pareiškėjų I.S., V.S. skundą atsakovams Kretingos rajono savivaldybės administracijai ir Kretingos rajono savivaldybės tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Klaipėdos universitetui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

19Nutartį per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos galima apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. 2009-11-24 patikslintu skundu pareiškėjai I.S. ir V.S. prašo įpareigoti... 3. Su skundu pateikė ir prašymą dėl norminio administracinio akto teisėtumo... 4. Faktinės bylos aplinkybės:... 5. 2010-04-07 nutartimi administracinė byla buvo sustabdyta, kol bus išspręsta... 6. 2011-12-09 teismo nutartimi administracinė byla pagal pareiškėjų I.S. ir... 7. LITEKO (Lietuvos teismų informacinė sistema) duomenimis, administracinė byla... 8. 2011-12-22 teismo nutartimi ši administracinė byla atnaujinta ir paskirta... 9. Pareiškėjų atstovo prašymu bylos nagrinėjimas 2012-02-28 atidėtas.... 10. Dėl pareiškėjų atstovo prašymo nutraukti šią administracinę bylą.... 11. 2012-03-02 gautas rašytinis pareiškėjų atstovo prašymas, kuriame nurodo,... 12. Vertinant pareiškėjų atstovo prašymo turinį, darytina išvada, kad... 13. Teismas nagrinėja bylą rašytinio proceso tvarka, vadovaudamasis teismo... 14. Prašymas tenkintinas, nes pareiškėjai turi teisę atsisakyti nuo skundo... 15. Byla nutrauktina (ABTĮ 101 straipsnio 3 punktas, 102 straipsnis).... 16. Pareiškėjams išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 18. nutraukti administracinę bylą pagal pareiškėjų I.S., V.S. skundą... 19. Nutartį per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos galima apskųsti...