Byla 2A-654-345/2013
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Henricho Jaglinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Astos Radzevičienės ir Zitos Smirnovienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Z. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Palangos miesto savivaldybės administracijos ieškinį atsakovui Z. K. dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Palangos miesto savivaldybės administracija ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo Z. K. valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemoką – 7 131,32 Lt, delspinigius - 476,79 Lt, procesines palūkanas. Ieškovas paaiškino, kad atsakovas yra valstybei priklausančių žemės sklypų, esančių ( - ), nuomininkas. Prašomos priteisti sumos susidarė atsakovui laiku nemokant nustatyto nuomos mokesčio.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus rajono apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Teismas nustatęs, jog atsakovas yra valstybinės žemės sklypų nuomininkas, kad atsakovas yra nesumokėjęs nuomos mokesčio už 2009 – 2011 m., nusprendė, kad ieškovo reikalavimai yra pagrįsti.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Apeliaciniu skundu atsakovas Z. K. prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atsakovo teigimu teismas padarė procesinius pažeidimus procesinius dokumentus atsakovui įteikdamas viešo paskelbimo būdu. Procesiniai dokumentai atsakovui jo gyvenamosios vietos adresu buvo siųsti tik du kartus ir jam nebuvo įteikti tik dėl to, kad paštininkas ateidavo tuo metu, kai atsakovas būdavo darbe. Nors atsakovas dirba, teismas nebandė procesinių dokumentų jam siųsti į darbovietę. Tokiu būdu buvo pažeista CPK 130 str. 1 d. Atsakovui iš tiesų yra išnuomotas ne 0,1180 ha, bet 0,0518 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ). Šio žemės sklypo nuomos sutartis šiai dienai yra nebegaliojanti, nes Klaipėdos apskrities viršininko 2007 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas, kurio pagrindu buvo sudaryta minėta nuomos sutartis, buvo panaikintas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 9 d. sprendimu. Atsakovas iki šiol negali mokėti nuomos mokesčio, kadangi pagal Klaipėdos miesto apylinkės ir Klaipėdos apygardos teismų sprendimus su atsakovu privalo būti sudaryta nauja nuomos sutartis, todėl šiuo metu skaičiuoti nuomos mokesčio, kol nežinomos naujos nuomos sąlygos, negalima. Be to, atsakovui pardavus didžiąją dalį jam priklausiusio turto, esančio ( - ), sumažėjo ir nuomojamo žemės sklypo dalis. Pažymėtina, kad ieškovas nesilaikė nuomos mokesčio išieškojimo tvarkos, kuri nustatyta Palangos miesto tarybos 2011 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T2-165 patvirtintomis Žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklėmis.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Palangos miesto savivaldybės administracija prašo skundą atmesti. Ieškovo teigimu atsakovas buvo tinkamai informuotas apie vykusį teisminį procesą. Atsakovas yra dviejų žemės sklypų, esančių ( - ), nuomininkas. Žemė sklypo, esančio ( - ), nuomos sutartis nėra nutraukta, o perskaičiuoti nuomos mokestį, kol nėra pakeisti duomenys Nekilnojamojo turto registre, ieškovas neturi teisinio pagrindo.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

11Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

12Apeliaciniame skunde atsakovas nurodo, jog pirmosios instancijos teismas bylą iš esmės išnagrinėjo apie vykstantį procesą tinkamai neinformavęs atsakovo. Iš bylos medžiagos matyti, kad procesiniai dokumentai atsakovui buvo siųsti jo gyvenamosios vietos adresu, tačiau grįžo neįteikti su pašto žyma – neatsiėmė (b. l. 23). Kadangi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis atsakovas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu niekur nedirbo, pirmosios instancijos teismas procesinius dokumentus atsakovui įteikė ir apie teismo posėdį pranešė viešo paskelbimo būdu (b. l. 25-27). Į 2012 m. liepos 26 d. vykusį parengiamąjį teismo posėdį neatvyko nei ieškovas (pateikė prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (b. l. 30)), nei atsakovas, tačiau teismas nutarė bylą išnagrinėti iš esmės.

13Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad, sprendžiant, ar byloje dalyvaujančiam asmeniui tinkamai buvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, teismo veiksmai vertintini ne tik pagal formalią jų atitiktį pirmiau nurodytų proceso teisės normų reikalavimams, bet ir atsižvelgiant į šių teisės normų tikslą bei paskirtį bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Esant byloje dalyvaujančio asmens neinformavimo apie teismo posėdį faktui, apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punktu, turi grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2007). Bylą nagrinėjantis teismas privalo užtikrinti, kad byloje dalyvaujantys asmenys būtų tinkamai informuoti apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, priešingu atveju yra apribojama asmens galimybė pasinaudoti jam suteiktomis procesinėmis teisėmis (išsakyti savo nuomonę dėl ginčo esmės, reikšti prašymus ir kt.).

14Aptariamu atveju nustatyta, jog pirmosios instancijos teismas neužtikrino, kad apie vykstantį teisminį procesą būtų tinkamai informuotas atsakovas. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. teismo sprendimo kopija buvo siunčiama atsakovo gyvenamosios vietos adresu (b. l. 39) ir ji atsakovui buvo įteikta – atsakovas nebuvo pakeitęs savo gyvenamosios vietos ar iš jos išvykęs. Taigi akivaizdu, kad procesinių dokumentų siuntimas atsakovui jo gyvenamosios vietos adresu vieną kartą, dokumentams grįžus neįteiktiems su pašto žyma – neatsiėmė, traktuotinas kaip procesinis pažeidimas, sąlygojęs realų atsakovo neinformavimą apie vykstantį teisminį procesą bei 2012 m. liepos 26 d. vykusį parengiamąjį teismo posėdį. Nors pirmosios instancijos teismo veiksmai pranešant atsakovui apie jo atžvilgiu pareikštą ieškinį ir apie teismo posėdžio datą bei vietą viešo paskelbimo būdu atitinka formalius įstatymo reikalavimus (CPK 117 – 134 straipsniai), tačiau faktinės bylos aplinkybės patvirtina, jog teismas nedėjo iš jo reikalaujamų pastangų tinkamai pranešti atsakovui apie bylos nagrinėjimą, neįsitikino, ar iš tiesų objektyviai negalima įteikti procesinių dokumentų atsakovui asmeniškai jo gyvenamosios vietos adresu. Toks procesinis pažeidimas laikytinas pakankamu pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo .

15Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog iš kartu su apeliaciniu skundu pateiktų duomenų matyti, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009 m. liepos 9 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-1307-740/2009, panaikino Klaipėdos apskrities viršininko 2007 m. rugpjūčio 10 d. įsakymą Nr. 4-4856-(1.3) „Dėl valstybinio žemės sklypo ( - ), dalies nuomos“, kurio pagrindu atsakovui buvo išnuomota žemės sklypo, esančio ( - )je, dalis, nustatytas nuomojamos sklypo dalies plotas bei jo kaina, t.y. rodiklis, nuo kurio skaičiuojamas nuomos mokestis. Taigi aplinkybių, susijusių su minėto Klaipėdos apskrities viršininko įsakymo panaikinimo įtaka atsakovo, kaip valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ), nuomininko prievolės mokėti nuomos mokestį apimčiai, išsiaiškinimas yra itin svarbus, nustatant ieškovo reikalavimo šioje dalyje pagrįstumą.

16Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

18Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai