Byla 1-1389-270/2014

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Olegas Zaicevas, sekretoriaujant Rūtai Purickaitei, dalyvaujant prokurorei Alai Petrenko, Audronei Šukienei, gynėjui advokatui Boleslavui Ališauskui, nukentėjusiesiems T. Z., S. J., nukentėjusiosios atstovui advokatui Algirdui Peredniui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje B. G., asmens kodas ( - ) gimusi ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, 7 klasių išsilavinimo, netekėjusi, turintį naujagimę dukrą, bedarbė, gyv. ( - ), neteista,

3kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - LR BK) 178 str. 2 d., 284 str. 1 d.

4Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

5B. G., būdama nepilnamete, gimusi 1993-10-23, 2011-04-17 apie 19.00 val. name, adresu ( - ), iš T. Z. striukės kišenės ištraukė nukentėjusiojo piniginę, iš kurios pagrobė 980 litų, tuo padarydama nukentėjusiajam T. Z. 980 Lt turtinę žalą. Šiais savo veiksmais B. G. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 str. 2 d.

6Ji gi, 2012-03-26 apie 05.30 val., būdama apsvaigusi nuo alkoholio (nustatytas 2,03 promilės girtumas) viešoje vietoje prie daugiabučio namo ( - ), Vilniuje, įžūliu elgesiu pasireiškusiu tuo, kad konflikto metu nukentėjusiąją S. J. pargriovė ant žemės ir kojomis jai sudavė 2 kartus į galvą ir 7 kartus į įvairias kūno vietas, tuo padarė nukentėjusiajai S. J. odos nubrozdinimus, poodinės ir odines kraujosruvas abipus kaktoje, odos įdrėskimą dešiniame skruoste, odos nubrozdinimą ir poodinę kraujosruvą dešiniame kelyje, odos nubrozdinimą kairiame kelyje, odos nubrozdinimą ir poodinę kraujosruvą kairėje blauzdoje, kas vertinama nežymiu sveikatos sutrikdymu, ir taip demonstravo nepagarbą aplinkiniams, aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką. Šiais savo veiksmais B. G. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 284 str. 1 d.

7B. G. apklausta teisme bei per apklausas bylos ikiteisminio tyrimo metu, tame tarpe patikrinant jos parodymus vietoje (t.1, b.l. 118,102-104, 119-121) savo kaltę pripažino visiškai, gailėjosi dėl padaryto ir parodė, kad 2011-04-17 apie 16.00 val. su drauge D. V. buvo svečiuose, adresu ( - ), Vilniuje, kur buvo pažįstamas D. L. ir dar trys vaikinai, visi vartojo alkoholį, vienas iš vaikinų, kaip vėliau paaiškėjo nukentėjusysis T. Z., stipriai prisigėrė, paprašė palydėti jį į kitą kambarį, nes jis norėjo miegoti, vedant T. Z. į kitą kambarį, ji iš jo striukės kišenės ištraukė piniginę. Išėjo į kiemą, apžiūrėjo piniginę, kurioje galėjo būti 980 Lt, pinigus paslėpė, piniginę išmetė. Nukentėjusysis pamatė piniginės dingimą, apkaltino ją vagyste, po kiek laiko surado pinigus ir ji prisipažino pavogusi juos.

82013-03-26 naktį kartu su drauge V. B. gėrė alkoholį pas pažįstamus, adresu ( - ), Vilniuje, apie 5.30 val. su drauge išėjo į lauką, šalia namo susibarė tarp savęs, pradėjo garsiai šaukti, keiktis necenzūriniais žodžiais, iš namo išėjo nukentėjusioji ir padarė joms pastabą, kad nešauktų ir nesikeiktų, ji supyko, sumušė nukentėjusiąją. Pareikštus civilinius ieškinius pripažįsta.

9Kadangi kaltinamoji po kaltinamojo akto paskelbimo, sutiko duoti parodymus, kitų įrodymų prašė netirti, po jos apklausos bylos aplinkybės proceso dalyviams abejonių nekėlė, vadovaujantis LR BK 273 str., bei sutinkant prokurorei ir gynėjui įrodymų tyrimas byloje buvo sutrumpintas.

10Teismas pažymi, kad be kaltinamosios prisipažinimo, B. G. kaltė yra visiškai įrodyta nukentėjusiųjų T. Z. ir S. J., liudytojų V. Z., D. L., D. V., A. M., V. B., M. N., V. P., V. T. parodymais bylos ikiteisminio tyrimo metu bei teismo specialisto išvada, iš kurios matyti, kad S. J. padaryti daugybiniai sužalojimai – trauminių poveikių pasakoje ir kvalifikuojami kaip nežymus sveikatos sutrikdymas (t.1, b.l. 27-31, 33-34, 35-37, 38-39,40-41, 53-55, 69, 70, 71, 72).

11B. G. veiksmai yra teisingai kvalifikuojami pagal LR BK 178 str. 2 d., 284 str. 1 d., nes ji pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių (kišenvagystė) bei viešojoje vietoje, įžūliu elgesiu, demonstravo nepagarbą aplinkiniams, aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

12Aplinkybėmis lengvinančiomis kaltinamosios atsakomybę teismas pripažįsta tai, kad ji vieną iš nusikalstamų veikų padarė būdama nepilnametė, prisipažįsta ir gailisi.

13Jos atsakomybę sunkina tai, kad ji nusikalto būdama apsvaigusi nuo alkoholio.

14Skiriant bausmę, pasirenkant jos dydį ir rūšį, teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamoji yra jauno amžiaus, nusikalto pirmą kartą, padarė nesunkų ir apysunkį nusikaltimus, 2014-06-15 pagimdė dukrą, todėl jos perauklėjimui ir pataisymui pasirinktina laisvės apribojimo bausmė.

15Byloje yra pareikšti VSDF valdybos Vilniaus skyriaus 978,88 Lt ieškinys dėl lėšų išmokėtų ryšium su S. J. nedarbingumu, ligonių kasos ieškinys dėl 446,49 Lt nukentėjusiosios gydymo išlaidų – ieškiniai yra pagrįsti rašytiniais įrodymais ir tenkintini ( t.1, b.l.76, 77, 90, 193-195). Teismo posėdžio metu nukentėjusioji S. J. sumažino prašomą priteisti patirtą neturtinę žalą iki 2500 Lt, teismas pažymi, kad nukentėjusioji sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 str. turi teisę į tokios žalos atlyginimą, nes nukentėjo dėl kaltinamosios tyčinių nusikalstamų veiksmų, patyrė daugybinius kūno sužalojimus, vadinasi kentėjo nemažą skausmą, patyrė pažeminimą, dvasinius išgyvenimus, teismas pažymi, kad prašomas atlyginti žalos dydis yra realus ir priteistinas (t.1, b.l. 197-198).

16Tai pat prašoma priteisti iš kaltinamosios valstybės naudai 593,32 Lt išlaidų suteiktai teisinei pagalbai apmokėti (t.2, b/l. 13), atsižvelgiant į tai, kad ji yra bedarbė, ką tik pagimdė dukrą, turės atlyginti apie 4000 Lt žalos, teismas atleidžia ją nuo šių išlaidų atlyginimo.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-299, 302- 308 str. str., teismas, -

Nutarė

18B. G. pripažinti kalta pagal LR BK 178 str. 2 d., LR BK 284 str. 1 d. ir nuteisti ją:

  • pagal LR BK 178 str. 2 d.- 9 mėnesiams laisvės apribojimo;
  • pagal LR BK 284 str. 1 d. - 9 mėnesiams laisvės apribojimo.

19Vadovaujantis LR BK 63 str. 1, 4 d.d., nustatyti subendrintą 1 metų ir 3 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, sutinkamai su LR BK 641 str. šią bausmę sumažinti vienu trečdaliu iki 10 mėnesių laisvės apribojimo, įpareigoti nuteistąją be institucijos prižiūrinčios bausmės vykdymą žinios nekeisti gyvenamosios vietos, nuo 23.00 val. iki 6.00 val. būti namuose, iki 2014-12-31 atlyginti ne mažiau ½ priteistinos turtinės žalos.

20Įspėti kaltinamąją, kad jeigu vengs atlikti bausmę, ji bus keičiama areštu.

21Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio įregistravimo bausmę vykdančioje institucijoje.

22Nuosprendžiui įsiteisėjus, kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti.

23Priteisti iš B. G. 978,88 Lt Valstybinio socialinio draudimo fondo Vilniaus skyriaus naudai ir 446,49 Lt Vilniaus teritorinės ligonių kasos naudai padarytai turtinei žalai atlyginti.

24Priteisti iš B. G. 2500 Lt S. J. naudai neturtinei žalai atlyginti.

25Atleisti B. G. nuo 593,32 Lt išlaidų už nukentėjusiajai suteiktą teisinę pagalbą atlyginimo.

26Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Olegas Zaicevas, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje B.... 3. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - LR BK) 178... 4. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 5. B. G., būdama nepilnamete, gimusi 1993-10-23, 2011-04-17 apie 19.00 val. name,... 6. Ji gi, 2012-03-26 apie 05.30 val., būdama apsvaigusi nuo alkoholio (nustatytas... 7. B. G. apklausta teisme bei per apklausas bylos ikiteisminio tyrimo metu, tame... 8. 2013-03-26 naktį kartu su drauge V. B. gėrė alkoholį pas pažįstamus,... 9. Kadangi kaltinamoji po kaltinamojo akto paskelbimo, sutiko duoti parodymus,... 10. Teismas pažymi, kad be kaltinamosios prisipažinimo, B. G. kaltė yra... 11. B. G. veiksmai yra teisingai kvalifikuojami pagal LR BK 178 str. 2 d., 284 str.... 12. Aplinkybėmis lengvinančiomis kaltinamosios atsakomybę teismas pripažįsta... 13. Jos atsakomybę sunkina tai, kad ji nusikalto būdama apsvaigusi nuo alkoholio.... 14. Skiriant bausmę, pasirenkant jos dydį ir rūšį, teismas atsižvelgia į... 15. Byloje yra pareikšti VSDF valdybos Vilniaus skyriaus 978,88 Lt ieškinys dėl... 16. Tai pat prašoma priteisti iš kaltinamosios valstybės naudai 593,32 Lt... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-299, 302- 308 str. str., teismas, -... 18. B. G. pripažinti kalta pagal LR BK 178 str. 2 d., LR BK 284 str. 1 d. ir... 19. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1, 4 d.d., nustatyti subendrintą 1 metų ir 3... 20. Įspėti kaltinamąją, kad jeigu vengs atlikti bausmę, ji bus keičiama... 21. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio įregistravimo... 22. Nuosprendžiui įsiteisėjus, kardomąją priemonę – rašytinį... 23. Priteisti iš B. G. 978,88 Lt Valstybinio socialinio draudimo fondo Vilniaus... 24. Priteisti iš B. G. 2500 Lt S. J. naudai neturtinei žalai atlyginti.... 25. Atleisti B. G. nuo 593,32 Lt išlaidų už nukentėjusiajai suteiktą teisinę... 26. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus...