Byla 2A-531-467/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Almos Urbanavičienės (pranešėja), kolegijos teisėjų

2Neringos Švedienės, Henricho Jaglinskio, sekretoriaujant

3Jonei Markovičiūtei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „General Financing“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. spalio 21 d. sprendimo už akių civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „General Financing“ ieškinį atsakovui Juozui Šalkevičiui dėl skolos priteisimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6Ieškovas UAB „General Financing“ 2009-08-28 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo Juozo Šalkevičiaus 5992,32 Lt mokėtinų įmokų, 3043,41 Lt delspinigių, viso 9035,73 Lt įsiskolinimą, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2008-10-09 su atsakovu sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. 35903100584 finansavimo sandorį Nr. 1, pagal kurį bendrovė suteikė atsakovui 5363,99 Lt vartojimo kreditą iki 2009-10-25. Atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė, mokėtinų įmokų nemokėjo, todėl turi sumokėti ne tik skolą, bet ir netesybas.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2009 m. spalio 21 d. sprendimu už akių ieškinį tenkino iš dalies: priteisė ieškovui UAB „General Financing“ iš atsakovo Juozo Šalkevičiaus 5992,32 Lt mokėtinų įmokų, 1545,42 Lt delspinigių, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 7537,74 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2009-08-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 225 Lt žyminio mokesčio ir 157,87 Lt už procesinių dokumentų įteikimą atsakovui viešo paskelbimo būdu. Vadovaudamasis CK 6.38 straipsniu, 6.63 straipsnio 2 punktu, 6.870 straipsniu, 6.873 straipsniu, 6.256 straipsnio 1 dalimi, teismas padarė išvadą, kad atsakovas pažeidė savo sutartines prievoles, todėl ieškovo reikalavimą priteisti skolą laikė pagrįstu ir tenkintinu. Atsižvelgęs į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį Nr. 3K-7-304/2007 ir į tai, kad, nors sutartimi sulygti delspinigiai yra laikomi minimaliais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti, taip pat į sutarties pobūdį, sutarties šalis, skolos dydį, teismas padarė išvadą, kad prašomas priteisti 0,5 procentų delspinigių dydis, kas sudaro 3043,41 Lt, įtvirtina baudines netesybas ir sudaro pagrindą ieškovui nepagrįstai praturtėti. Atsižvelgęs į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bylose formuojamą teismų praktiką dėl netesybų dydžio, teismas konstatavo, jog ieškovo prašomi priteisti 3043,41 Lt dydžio delspinigiai yra aiškiai per dideli ir neprotingi. Teismas laikė, kad tinkami ir protingi būtų 0,1 procentų dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną, kas sudarytų 1545,42 Lt. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl ieškovui iš atsakovo priteisė ir 5 proc. metinių palūkanų už priteistą skolos sumą – 7537,74 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-08-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

8Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „General Financing“ prašo panaikinti sprendimo dalį, kurioje atmesta ieškinio dalis dėl 546,19 Lt delspinigių priteisimo ir priteisti iš atsakovo 1497,99 Lt delspinigių, 66 Lt žyminio mokesčio ir 46 Lt žyminio mokesčio kreipiantis su ieškiniu į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą bei 32,34 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodo, kad teismas klaidingai nustatė netesybų pobūdį, preziumuodamas, jog tai yra įskaitinės netesybos. Vartojimo kredito sutartyje numatytos netesybos yra išimtinės, t.y. bendrovė reikalauja sumokėti tik netesybas ir nereikalauja atlyginti patirtų nuostolių. Teismas, atmesdamas ieškovo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo, nurodydamas, jog jie aiškiai per dideli, nepakankamai atsižvelgė į sutarčių laisvės principą, apimantį ir sutarties sąlygų (taip pat ir netesybų) nustatymą. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Todėl priteisiant netesybas būtina atsižvelgti ir į tai, kokio dydžio netesybos parinktos šalių valia ir sulygtos sutartimi. Teismas neturėtų sutarties nuostatų koreguoti labiau nei to reikėtų pagal protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (CK 6.228 str. 2 d.), o netesybas sumažinti tiek, kad jos taptų mažesnės už nuostolius, atsiradusius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo, ar jų visiškai nepriteisti. Teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, jog tais atvejais, kai yra itin svarbus griežtas prievolių vykdymas, netesybų dydžio protingumas turi būti vertinamas kitaip. Ieškovas yra finansų įstaiga, kuri privalo veikti saugiai ir patikimai, taip pat privalo valdyti iš sudaromų sandorių kylančią galimą riziką, todėl netesybos yra viena svarbiausių priemonių rizikai valdyti, bendrovės stabilumui užtikrinti. Klientai apie netesybų dydį yra aiškiai informuojami, jiems pranešama apie prievolių vykdymo laiku svarbą bendrovei, todėl teismas nepagrįstai sumažino netesybų dydį.

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama ieškovo UAB „General Financing“ apeliacinio skundo ribose, t.y. apeliantui ginčijant teismo sprendimo dalį dėl atmesto reikalavimo priteisti 1497,99 Lt delspinigių. Išnagrinėjusi bylą, apeliacinio skundo argumentus bei motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad jie nesudaro pagrindo iš esmės teisėtam ir pagrįstam teismo sprendimui panaikinti ar pakeisti.

11Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „General Financing“ ir atsakovas Juozas Šalkevičius 2008 m. spalio 9 d. sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. 35903100584 sandorį Nr. 1, pagal kurį ieškovas atsakovui suteikė 5363,99 Lt vartojimo kreditą iki 2009 m. spalio 25 d. Vartojimo kredito sutarties II.B skyriuje numatyta delspinigių norma 0,5 procentai, kas nuo 2008-11-25 iki 2009-07-28 sudaro 3043,41 Lt (b.l. 5-7). Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo UAB „General Financing“ ieškinio reikalavimą dalyje dėl 1497,99 Lt delspinigių priteisimo, rėmėsi tuo, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai – 3043,41 Lt (0,5 procentų delspinigių dydis už kiekvieną praleistą mokėti dieną), yra aiškiai per dideli ir neprotingi. Dėl to ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius patenkino iš dalies ir delspinigių dydį sumažino, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi. Ieškovas su tokia teismo išvada nesutinka, apeliaciniame skunde nurodydamas, jog teismas, atmesdamas ieškovo reikalavimą priteisti visus paskaičiuotus delspinigius, klaidingai nustatė netesybų pobūdį, nepakankamai atsižvelgė į sutarčių laisvės principą, apimantį ir sutarties sąlygų nustatymą. Teisėjų kolegija tokius apelianto argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

12Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 str.). Netesybos gali būti nustatomos už prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, taip pat įvykdymo termino praleidimą (CK 6.71 str. 1 d., 3 d.). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Teismui įstatymas suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Nurodytose teisės normose nustatytos teismo teisės mažinti netesybas ribos, t.y. netesybos negali būti sumažintos tiek, kad taptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Minimalios netesybų dydžio ribos nustatymas nereiškia, kad netesybos turi būti sumažinamos iki minimalių nuostolių ar įrodytų nuostolių dydžio. Pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti. Spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, teismas turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje individualioje byloje. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-502/2009).

13Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas, jog ieškovo prašomas priteisti 0,5 procentų delspinigių dydis už kiekvieną praleistą mokėti dieną, kuris sudaro 182,5 procentus metinių delspinigių, yra neprotingai didelis, nurodytais kriterijais vadovavosi, įvertino visus reikšmingus faktorius ir padarė pagrįstą išvadą, kad netesybos šiuo konkrečiu atveju turi būti mažinamos. Pirmosios instancijos teismas, parinkdamas konkretų mokėtiną netesybų dydį – 0,1 procentai už kiekvieną praleistą mokėti dieną, kas sudaro 1545,42 Lt, t.y., sumažindamas sutartines netesybas ir nustatydamas jas minimalaus dydžio, nepaneigė šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, sutarties nuostatas koregavo pagal protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (CK 6.228 str. 2 d.). Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino, kad netesybos atsirado iš sutartinių santykių, pakankamai atsižvelgė į ieškovo prisiimamą riziką dėl sutarties nevykdymo, į sutarčių laisvės principą, apimantį ir sutarties sąlygų (taip pat ir netesybų) nustatymą, bei nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos šios kategorijos bylose, kad delspinigių mažinimo klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes. Pažymėtina, jog teismo priteistų (sumažintų) netesybų dydis nėra ir negali būti mažesnis už ieškovo turėtus minimalius nuostolius, kadangi už naudojimąsi pinigais ieškovas gauna palūkanas, kurios yra įskaičiuotos į pagal sutartį mokėtinų įmokų sumą.

14Kiti ieškovo apeliacinio skundo motyvai nėra juridiškai reikšmingi ir neįtakoja teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo.

15Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, dėl ko skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

16Atmetus apeliacinį skundą iš ieškovo priteistina 4,25 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

18Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. spalio 21 d. sprendimą už akių palikti nepakeistą.

19Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „General Financing” (kodas 300515252) valstybei 4 (keturis) litus 25 centus pašto išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai