Byla 2S-388-56/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Petro Jaržemskio,

2kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Danutės Kutrienės,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,SKR Baltic“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. spalio 26 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagal ieškovo UAB ,,SKR Baltic“ ieškinį atsakovui UAB ,,Vilniaus pastoliai“ dėl skolos priteisimo.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5I.Ginčo esmė Ieškovas UAB “SKR Baltic” su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš atsakovo UAB “Vilniaus pastoliai“ (anksčiau – UAB „M&Baltija“) 12 510,34 skolos pagal 2007-06-22 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 2007/03 bei 2007-06-22 elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2007/02/E, 12,70 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 438 Lt bylinėjimosi išlaidas, iš kurių 188 Lt žyminio mokesčio ir 1 250 Lt išlaidų už teisinę pagalbą.

6Nurodė, kad ginčo šalys 2007-06-22 sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 2007/03 (b.l. 12-14, toliau – Nuomos sutartis) bei Elektros energijos pirkimo pardavimo sutartį Nr. 2007/02/E (b.l. 15, toliau – Sutartis), pagal kurias ieškovas išnuomojo atsakovui 1 606 kv.m. bendro ploto patalpas, esančias pastate 60Š1g, esančiame Oslo g. 1 Vilnius, o atsakovas įsipareigojo mokėti nuomos mokestį (PVM) už vieną mėnesį po 1 250 Lt, pridedant pridėtinės vertės mokestį,15 Lt, pridedant PVM, už papildomas paslaugas ) (Nuomos sutarties 3.1 p., 3.3 p., 4.2.13 p.), atsiakyti už suvartotą elektros energiją pagal pateiktas sąskaitas bei mokėti 25 proc. priedą nuo sumos už suvartotą elektros energiją (Sutartis 1 p., 2.11 p., 2.12 p., 2.13 p.). Ieškovas pateikė atsakovui PVM sąskaitas faktūras (b.l. 17-33) už patalpų nuomą, kitas paslaugas bei suvartotą elektros energiją 12 510,34 Lt sumai, tačiau atsakovas per sąskaitose nurodytą terminą jų pinai neapmokėjo. Kadangi prievolės, kylančios iš sutarties arba įstatymo turi būti vykdomos sąžiningai, nuomos mokestį , suteiktas paslaugas bei suvartotą elektros energiją atsakovas turi apmokėti ( LR CK 6.200 str., 6.205 str., 6.477 str., 6.487 str.). Be to, atsakovas UAB „Vilniaus pastoliai“ praleido terminą sumokėti už patalpų nuomą bei suteiktas paslaugas ir laikomas pažeidusiu prievolę (LR CK 6.38 str., 6.63 str.). Pagal Civilinio kodekso 6.37 straipsnį, Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d., 3 str. 4 d. jis turi mokėti 12,70 procentų metines palūkanas (5,7 procento 1 mėn. (2009-06-30) VILIBOR + 7 procentiniai punktai) pavėluotus mokėjimus už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Reikalavimo įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti 12 510,34 Lt sumai atsakovo pinigines lėšas, esančias kredito įstaigų sąskaitose, pas trečiuosius asmenis ir grynuosius pinigus kasose. Nesant piniginių lėšų arba esant jų nepakankamai, trūkstamai pinigų sumai areštuoti atsakovui priklausantį kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą ir/ar turtines teises, esančius pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis.

8II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. spalio 26 d. nutartimi ieškovo UAB “SKR Baltic” prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB ,,Vilniaus pastoliai“ netenkintas.

9Teismas pažymėjo, ieškovas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones motyvavo tuo, kad atsakovas atsisakė (delsė) apmokėti pateiktas sąskaitas, įsiskolinimo suma didelė ir tai padidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

10Teismas konstatavo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įstatyme yra įtvirtintas laisvo įrodymų vertinimo principas, pagal kurį bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas, vadovaudamasis savo vidiniu įsitikinimu, pagrįstu visapusišku ir objektyviu visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle (tikimybių pusiausvyros principu), pagal kurią apie tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas gali konstatuoti tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl jų egzistavimo, todėl dėl tam tikrų aplinkybių buvimo ar nebuvimo nėra reikalaujama teismo įsitikinimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių (faktų) buvimą tada, kai byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tos aplinkybės (faktai) buvo, negu kad jų nebuvo. Teismas sprendė, kad ieškovas nenurodė pagrįstų motyvų ir nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų būtinumą atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iš kurių būtų galima daryti išvadą, jog jų nesiėmus pasunkės arba pasidarys negalimas teismo sprendimo įvykdymas. Ieškovo argumentai, susiję su prievolių jam nevykdymu, yra teisminio nagrinėjimo dalykas, kuris nesprendžiamas šioje proceso stadijoje. Teismui nebuvo pateikta duomenų apie atsakovo turtinę padėtį, mokumą, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei turtines teises, turimas prievoles kitiems kreditoriams, o taip pat kitų įrodymų, kurie leistų spręsti apie sunkią atsakovo turtinę padėtį. Pagal teismų praktiką, vien didelė ieškinio suma automatiškai nesuponuoja teismo sprendimo neįvykdymo rizikos, o sprendžiant klausimą, ar tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtina įvertinti, ar konkrečiam atsakovui ši suma yra didelė. Teismui nebuvo pateikti duomenys apie atsakovo turtinį pajėgumą, todėl teismas neturėjo pagrindo teigti, jog ieškinio kaina (12 510,34 Lt) būtų sunkiai realizuotina atsakovui.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

12Ieškovas UAB “SKR Baltic” atskiruoju skundu prašo teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovo UAB ,,Vilniaus pastoliai“ pinigines lėšas 12 510, 34 Lt sumai, esančias atsakovo sąskaitose, pas trečiuosius asmenis ir grynuosius pinigus esančius kasoje, leidžiant iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu. Piniginių lėšų nepakankant ieškinio sumai areštuoti atsakovo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant turtu disponuoti.

13Nurodo, kad teismo argumentai, jog nebuvo nurodytos aplinkybės sudarančios pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepagrįsti, kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas susijęs su vertinamosiomis sąlygomis bei hipotetinių prielaidų konstatavimu, todėl spręsdamas klausimą dėl prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas neprivalo turėti įrodymų, jog konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima. Ieškovas prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodė, jog ieškinio suma yra didelė, atsakovas vengia atsiskaityti ir bendrauti su ieškovu pagal pateiktas sąskaitas-faktūras. Nurodytos aplinkybės buvo pakankamos, jog teismas tenkintų ieškovo prašymą. Be to, vien nurodyta didelė ieškinio suma, 12 510,34 Lt, sudarė pagrindą tenkinti ieškovo prašymą. Kadangi byloje duomenų apie tai, jog 12 510,34 Lt suma atsakovui nėra didelė ir teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės, pirmos instancijos teismas turėjo teisinį pagrindą tenkinti ieškovo prašymą.

14Atsiliepimas į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka pateiktas nebuvo.

15Apeliacinės instancijos teismui 2010 m. kovo 16 d. buvo pateiktas ieškovo UAB ,,SKR Baltic“ atsisakymas nuo atskirojo skundo, kuriame ieškovas nurodė, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas patenkino pakartotinį ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB ,,Vilniaus pastoliai“ ir areštavo atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą ieškinio reikalavimo sumai, o nesant ar esant nepakankamai turto, leido areštuoti atsakovo pinigines lėšas esančias jo sąskaitose ir uždraudžiant jomis disponuoti ir leidžiant iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu UAB ,,SKR Baltic“, todėl ieškovas turi pagrindą atsisakyti nuo atskirojo skundo. Nurodė, kad atskirojo skundo atsisakymo pasekmės ieškovui žinomos (CPK 308 str. 2 d.).

16Ieškovo UAB ,,SKR Baltic“ prašymas tenkintinas, apeliacinis procesas nutrauktinas. Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 308 straipsnio pirmoji dalis numato, kad apeliacinį skundą padavęs asmuo turi teisę skundo atsisakyti iki baigiamųjų kalbų, o jeigu skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka - iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK antrajame skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.). Teismas priima apeliacinio (atskirojo) skundo atsisakymą, jei yra CPK 42 straipsnio antrojoje dalyje numatytos sąlygos, tai yra, jei atsisakymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui. Apeliacinio (atskirojo) skundo atsisakęs asmuo jį paduoti pakartotinai neturi teisės (CPK 308 str. 3 d.). Ieškovo atsisakymas nuo atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. spalio 26 d. nutarties priimtos civilinėje byloje Nr. 2-11061-582/2009, įstatymui nei viešajam interesui neprieštarauja. Byloje nėra duomenų, kad toks atsisakymas pažeidžia kieno nors teises ar įstatymo saugomus interesus. Todėl ieškovo UAB ,,SKR Baltic” atskirojo skundo atsisakymas priimamas, o apeliacinis procesas pagal šį atskirąjį skundą nutraukiamas (CPK 338 str., 308 str.).

17Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu iš ieškovo UAB ,,SKR Baltic” valstybės naudai priteistinos 5,60 Lt bylinėjimosi (pašto) išlaidos.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 308 str. 2 d., 338 str., teisėjų kolegija

Nutarė

19 Priimti ieškovo UAB ,,SKR Baltic“ atsisakymą nuo atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. spalio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-11061-582/2009 ir apeliacinį procesą nutraukti. Priteisti iš ieškovo UAB ,,SKR Baltic“ į.k. 300512605 valstybės naudai 5,60 Lt bylinėjimosi (pašto) išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Danutės Kutrienės,... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. I.Ginčo esmė Ieškovas UAB “SKR Baltic” su ieškiniu kreipėsi į... 6. Nurodė, kad ginčo šalys 2007-06-22 sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos... 7. Reikalavimo įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 8. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė Vilniaus miesto 3... 9. Teismas pažymėjo, ieškovas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 10. Teismas konstatavo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 12. Ieškovas UAB “SKR Baltic” atskiruoju skundu prašo teismo nutartį... 13. Nurodo, kad teismo argumentai, jog nebuvo nurodytos aplinkybės sudarančios... 14. Atsiliepimas į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka pateiktas... 15. Apeliacinės instancijos teismui 2010 m. kovo 16 d. buvo pateiktas ieškovo UAB... 16. Ieškovo UAB ,,SKR Baltic“ prašymas tenkintinas, apeliacinis procesas... 17. Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu iš... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 308 str. 2 d., 338... 19. Priimti ieškovo UAB ,,SKR Baltic“ atsisakymą nuo atskirojo skundo dėl...