Byla II-1247-562/2010
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutarties G. S. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutarties G. S. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – ir Institucija) kontrolierė 2010 m. birželio 15 d. baudos kvitu G. S. skyrė 60 Lt baudą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 142 straipsnio 4 dalį už tai, kad ji 2010 m. birželio 15 d. važiavo autobusu be bilieto.

5G. S. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti paskirtą administracinę nuobaudą. Pripažino, kad kontrolinio tikrinimo metu ji nepateikė kontrolieriui bilieto, tačiau kontrolieriai neatsižvelgė į jos paaiškinimus, kad visuomet papildo elektroninį bilietą Nr. 20709000037874, kurį netyčia paliko darbe.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartimi pareiškėjos skundą tenkino iš dalies – Institucijos skirtą 60 litų baudą pakeitė ir skyrė G. S. įspėjimą.

7Apeliaciniu skundu Institucija prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį ir palikti galioti Institucijos nutarimu G. S. paskirtą baudą. Institucijos vertinimu, pareiškėja, pastebėjusi, kad neturi bilieto, galėjo jį įsigyti autobuse, tačiau to nepadarė. Tai, kad 2010 m. gegužės 27 d. buvo papildytas elektroninis bilietas Nr. 20709000037874, galiojantis nuo 2010 m. birželio 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d., nepaneigia padaryto pažeidimo, kadangi šis bilietas kontrolės metu pateiktas nebuvo, be to, jis galėjo būti naudojamas bet kurio kito asmens. Elektroninio bilieto reverse nenurodyti besinaudojančio asmens duomenys.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9II.

10Apeliacinis skundas netenkintinas.

11G. S. administracinėn atsakomybėn patraukta už ATPK 142 straipsnio 4 dalyje numatyto pažeidimo padarymą, t. y. už tai, kad važiavo autobusu be bilieto. ATPK 142 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad keleivių važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis arba važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, neturint teisės į transporto lengvatas, užtraukia baudą nuo 60 iki 100 litų. Byloje nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių, t. y. kad patikrinimo metu G. S. neturėjo ir nepateikė kontrolieriams galiojančio bilieto. Tačiau apeliaciniame skunde Institucija mano, jog paskirta nuobauda – įspėjimas – yra per švelni.

12Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą įrodymų vertinimo ir teisės taikymo aspektu, sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis. Byloje pateikti dokumentai patvirtina, kad G. S. turėjo galiojantį elektroninį bilietą, kurį buvo papildžiusi, tačiau tikrinimo metu jo nepateikė, kadangi pasak G. S., jį buvo palikusi darbe. Pareiškėjos paaiškinimai nuoseklūs, logiški, nekito viso bylos nagrinėjimo metu. Pareiškėja nuosekliai teigia, jog ji naudojasi bilietu Nr. 20709000037874, apeliacinės instancijos teismui pateiktame šio bilieto nuoraše nurodyta, jog šiuo dokumentu naudojasi būtent G. S. (b. l. 31). Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjos pateiktas mokėjimo kvitas (b. l. 9) patvirtina, kad elektroninis bilietas buvo papildytas vietoje, kuri yra šalia pareiškėjos gyvenamosios vietos, kas taip pat netiesiogiai leidžia daryti išvadą, jog pareiškėjos teiginiai yra teisingi ir pagrįsti. Dėl šių priežasčių spręstina, jog jokia reali žala teisiniams gėriams nebuvo padaryta. Tai, kad kontrolės metu G. S. neturėjo su savimi pasiėmusi bilieto, įvertinus byloje surinktus duomenis, laikytina formaliu pažeidimu, todėl pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais pagrįstai skyrė švelnesnę nei įstatyme numatyta nuobaudą – įspėjimą. Byloje nėra jokių duomenų, kad G. S. anksčiau būtų buvusi traukiama atsakomybėn už analogiškus pažeidimus, tuo tarpu Institucija nepateikė jokių įrodymų, nenurodė pagrįstų argumentų, kad nagrinėjamuoju atveju sušvelninus nuobaudą nebus pasiekti nuobaudoms keliami tikslai.

13Tad, atsižvelgdama į paminėtą ir įvertinusi byloje surinktus duomenis, teisėjų kolegija sprendžia, kad administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui skirta nuobauda nėra per švelni, ji atitinka padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, pavojingumo laipsnį, pažeidėjos asmenybę, teisingumo ir protingumo kriterijus. Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismo priimtas procesinis sprendimas paliekamas nepakeistu, o apeliacinis skundas atmetamas.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

15Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ apeliacinio skundo netenkinti.

16Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartį G. S. administracinio teisės pažeidimo byloje palikti nepakeistą.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai