Byla 2-3730-399/2012
Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Marijampolės savivaldybės ieškinį atsakovams R. M., D. M. tretiesiems asmenims UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, ir

Nustatė

2Ieškovas prašo nutraukti 2002 m. spalio 22 d. gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, sudarytą tarp UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ ir atsakovo R. M., a.k. ( - ), gyvenančio Marijampolė, R. Juknevičiaus g. 26-214, iškeldinti atsakovus R. M. a.k. ( - ) ir D. M. a.k. ( - ) iš gyvenamosios patalpos esančios Marijampolė R. Juknevičiaus g.26-214, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti 2012-08-12. Teisme atsiliepimas negautas, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad gyvenamoji patalpa - butas, esantis R. Juknevičiaus g. 26-214, Marijampolės m., nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybės tarybai. Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės valdybos 2002-05-08 sprendimu Nr.84 ,,Dėl nuomos mokesčio patvirtinimo ir sutarčių sudarymo“ ir vėliau jį keitusiu 2006-09-08 Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-865 ,,Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio patvirtinimo ir nuomos sutarčių sudarymo“ bei 2009-06-29 Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-849, gyvenamoji patalpa - butas esantis R. Juknevičiaus g. 26-214, Marijampolės m., pagal pavedimą su UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ 2002-10-22 sudarytą Gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, išnuomotas atsakovui R. M., kartu apsigyvenant atsakovei D. M. ir sūnui A. M., gim. 1989-03-18. Sūnus gyventojų registro bazės 2012-07-18 duomenimis ginčo patalpoje jau negyvena. A. R. M. ir D. M. nevykdo pareigos mokėti nuompinigius ir mokesčius už suteiktas komunalines paslaugas. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2006-05-30 priimtu teismo įsakymu civilinėje byloje Nr.L2-1950-301/2006, iš atsakovo priteista 3915,67 Lt skolos už buto nuomą ir suteiktas komunalines paslaugas (įskaitant netesybas). Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008-03-17 priimtu teismo įsakymu civilinėje byloje Nr.L2-4464-570/2008, iš atsakovo priteista 536,79 Lt skolos už buto nuomą ir suteiktas paslaugas (įskaitant netesybas). Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010-02-19 priimtu teismo įsakymu civilinėje byloje Nr.L2-1501-769/2010, iš atsakovo priteista 742,28 Lt skolos už buto nuomą ir suteiktas komunalines paslaugas (įskaitant netesybas). UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ duomenimis atsakovai skolingi 8628,66 Lt. Trečiojo asmens UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ 2012-02-13 įspėjimu dėl sutarties nutraukimo pažeidus nuomos sutarties sąlygas atsakovas ragintas sumokėti skolą, tačiau gera valia reikalavimų nevykdo.

8Tretysis asmuo UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ pateiktu atsiliepimu teismui ieškovo ieškinį prašo tenkinti, nes atsakovai nemoka nuomos mokesčio ir kitų mokesčių už suteiktas komunalines paslaugas, taip pažeidžiant Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties 13.1 ir 15.3 punkto reikalavimus, esant aplinkybėms numatytoms LR CPK 285. str. 1 d., prašo priimti sprendimą už akių.

9Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – nekilnojamojo turto UAB “Marijampolės butų ūkis“ raštas (b.l.5), gyvenamosios patalpos nuomos sutartis (b.l.6-7), buto apyvartos žiniaraštis (b.l.8), 2012-02-13 įspėjimas Nr.1-90(2.1) (b.l.9), 2012-07-18 Gyventojų registro- duomenų bazės išrašas, 2002-05-08 Marijampolės miesto valdybos sprendimas Nr.84 (b.l.11), 2002-05-08 Marijampolės savivaldybės valdybos sprendimas Nr.91 ,,Dėl daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administratoriaus skyrimo“ (b.l.12-13), 2009-06-29 Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas Nr.1-865 (b.l.15-17), Marijampolės rajono apylinkės teismo 2006-05-30 teismo įsakymas civilinėje byloje Nr.L2-1950-301/2006 (b.l. 17), Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008-03-17 teismo įsakymas civilinėje byloje Nr.L2-4464-570/2008 (b.l. 18), Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010-02-19 teismo įsakymas civilinėje byloje Nr.L2-1501-769/2010 (b.l. 19).

10Sutinkamai su LR CK 6.611 str., jeigu nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius, jeigu sutartis nenumato ilgesnio termino) nemoka buto nuompinigių ar mokesčio už komunalines paslaugas ir kt., nuomos sutartis gali būti nutraukta ir asmenys iškeldinami iš nuomojamos patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Nustačius šias aplinkybes, ieškinys dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos laikytinas pagrįstu ir įrodytu, todėl tenkintinas (CK 6.610 str.). Atsakovai nemoka gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio ir mokesčių už komunalines paslaugas, todėl atsakovai R. M. ir D. M. pripažintini netekusiais teisės naudotis gyvenamąja patalpa, esančia R. Juknevičiaus g. 26-214, Marijampolė ir 2002-10-22 gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, sudaryta tarp UAB ,,Marijampolės būtų ūkis“ ir atsakovo R. M. nutrauktina, iškeldinant atsakovus R. M. ir D. M. iš gyvenamųjų patalpų esančių Marijampolė, R. Juknevičiaus g. 26-214, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos ( LR CPK 6.575 str. 1 d. 2 p., 6.576 str., 6.583 str., 6.584 str., 6.611 str.).

11CPK normos, reglamentuojančios bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, nenumato galimybės šias išlaidas priteisti iš kelių asmenų solidariai (LR CK 6.6 str. 1 d.), todėl jos priteisiamos ne solidariai, o iš kiekvieno asmens atitinkama išlaidų dalis, išreikšta konkrečia pinigų suma. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, 142 Lt bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis) iš atsakovų priteisiamos dalinai, t.y. po 71 Lt iš kiekvieno atsakovo (CPK 93 str. 1 d.).

12Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu sudaro mažiau nei 10 Lt, todėl jos iš atsakovų valstybei nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355).

13Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Nutraukti 2002-10-22 Gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, sudarytą tarp UAB ,,Marijampolės butų ūkis“, į.k. 151005356 ir R. M. a.k. ( - ).

16Iškeldinti atsakovus R. M. a.k. ( - ) ir D. M. a.k. ( - ) iš gyvenamųjų patalpų esančių ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

17Priteisti iš atsakovų R. M. a.k. ( - ) ir D. M. a.k. ( - ), 142 Lt lygiomis dalimis, t.y. po 71 Lt (septyniasdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr.( - ), „Swedbank“ AB, b.k. 73000, įmokos kodas 5660.

18Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno Apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai