Byla 2S-241-577/2015
Dėl įpareigojimo nevykdymo, suinteresuoti asmenys – skolininkė I. G., išieškotojas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens I. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio I. G. pareiškimą dėl įpareigojimo nevykdymo, suinteresuoti asmenys – skolininkė I. G., išieškotojas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

5Pareiškėjas antstolis I. G. kreipėsi į teismą nurodydamas, jog vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-10-22 vykdomąjį raštą Nr. 2-1652-864/2012 dėl įpareigojimo atsakovei I. G. pašalinti savavališkos statybos padarinius. Atsakovei neįvykdžius teismo sprendimo per nustatytą terminą, prašo taikyti įpareigojimo nevykdymo pasekmes, t. y. įgalioti išieškotoją Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos pašalinti savavališkos statybos padarinius – nutraukti vandentiekio ir nuotakyno nuo gyvenamojo namo, esančio ( - ), iki atsakovei priklausančio ūkinio pastato, naudojimąsi, panaikinti vandentiekį ir nuotakyną bei sutvarkyti teritoriją, savavališkos statybos padarinių šalinimui bei teritorijos sutvarkymui reikalingas išlaidas išieškant iš atsakovės I. G..

6Suinteresuotas asmuo išieškotoja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos su antstolio prašymu sutiko, patvirtino antstolio nurodytas aplinkybes, jog teismo sprendimas iki šiol nėra įvykdytas, todėl atsižvelgiant į tai, kad teismo sprendime yra nurodytos sprendimo nevykdymo pasekmės, t. y. numatyta Inspekcijos teisė pašalinti savavališkos statybos padarinius, atsakovei to nepadarius per nustatytą terminą, prašė antstolio prašymą tenkinti iš dalies, kadangi atsižvelgiant į teisės aktuose įtvirtintas Inspekcijos funkcijas, ji neturi teisės nutraukti vandentiekio ir nuotakyno nuo gyvenamojo namo iki atsakovei priklausančio ūkinio pastato naudojimosi.

7Suinteresuotas asmuo I. G. nesutiko su antstolio prašymu, kadangi antstolis nenurodė, ką konkrečiai ji turi griauti, kokius statinius ir kokioje konkrečioje vietoje jie yra, t. y. iš antstolio prašymo skolininkei neaišku, apie kokio konkrečiai objekto griovimą yra pateiktas pareiškimas. Pažymėjo, jog nėra įvykdžiusi komunalinio (viešojo) vandentiekio ir nuotakynės statybos, todėl nežino, ką reikia griauti, o teismo sprendime taip pat nėra nurodyta aiškios ir konkrečios statybos ir atlikto tyrimo duomenų, todėl prašė antstolio prašymą atmesti.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 18 d. nutartimi pareiškimą tenkino iš dalies, nutarė leisti išieškotojui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pašalinti savavališkos statybos padarinius – panaikinti vandentiekį ir nuotakyną nuo gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), iki ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - )); sutvarkyti teritoriją, savavališkos statybos padarinių šalinimui bei teritorijos sutvarkymui reikiamas išlaidas išieškant iš skolininkės I. G.. Kita pareiškimo dalis buvo atmesta. Pirmos instancijos teismas nurodė, kad antstolio vykdomas Vilniaus miesto l apylinkės teismo 2012 m. sausio 23 d. sprendimas, kurį Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 16 d. nutartimi paliko galioti, yra įsiteisėjęs ir vykdytinas. Be to, teismas nurodė ir tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-7417-545/2014 atmetė pareiškėjos I. G. prašymą dėl proceso atnaujinimo, o Vilniaus apygardos teismas šią nutartį paliko nepakeistą. Taip pat pažymėjo, jog byloje nėra ginčo, kad teismo sprendimas per nustatytą terminą nebuvo įvykdytas, tą patvirtino ir pati skolininkė, o skolininkės argumentai, jog jai nėra aišku, ką konkrečiai ji turi griauti, teismo įsitikinimu, nesudaro pagrindo skolininkei atsisakyti vykdyti teismo sprendimo. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendė, kad skolininkė I. G. per teismo nustatytą terminą sprendimo, kuriuo ji buvo įpareigota atlikti tam tikrus veiksmus, t. y. pašalinti savavališkos statybos padarinius – nutraukti vandentiekio ir nuotakyno nuo gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), iki atsakovei priklausančio ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), naudojimą, panaikinti vandentiekį ir nuotakyną, sutvarkant teritoriją, neįvykdė, todėl taikytinos teismo sprendime nurodytos pasekmės. Taip pat teismas pažymėjo, kad įstatymų leidėjas inspekcijos kompetencijai imperatyviai priskyrė tik savavališkai pastatytų statinių griovimo (ardymo) funkciją vykdant teismo sprendimus, todėl nėra teisinio pagrindo įpareigoti inspekciją nutraukti vandentiekio ir nuotakyno nuo gyvenamojo namo, esančio ( - ), iki atsakovei priklausančio ūkinio pastato, naudojimąsi. Atsižvelgiant į tai, antstolio prašymas buvo tenkintinas iš dalies ir išieškotojui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos buvo leista pašalinti savavališkos statybos padarinius – panaikinti vandentiekį ir nuotakyną nuo gyvenamojo namo iki atsakovei priklausančio ūkinio pastato, bei sutvarkyti teritoriją pačiai, savavališkos statybos padarinių šalinimui bei teritorijos sutvarkymui reikiamas išlaidas išieškant iš atsakovės I. G..

11III.

12Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Suinteresuotas asmuo I. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutartį ir priimti naują nutartį, kuria būtų atmestas antstolio prašymas. Apeliantė tvirtina, kad pirmos instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį nesivadovavo faktinėmis aplinkybėmis, schemomis, nuotraukomis, įrodymais bei atlikto tyrimo medžiaga. Nurodo, kad teismas rėmėsi tik hipotetinėmis prielaidomis bei taikė 2010 m. teisės aktus nenustatęs pajungimo datos ir tariamų savavališkos statybos faktų. Pasak apeliantės, byloje yra nustatyta, kad tai yra viešasis komunalinis vandentiekis, nuotakynė ir komunaliniai inžineriniai tinklai, o ji yra tik paslaugų pirkėja – vartotoja. Apeliantė tvirtina, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2010-12-19 savavališkų statybų aktas bei jo pagrindu priimti kiti administraciniai aktai yra niekiniai.

14Pareiškėjas antstolis I. G. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Antstolis pažymi, jog įsiteisėję teismų sprendimai yra privalomi ir vykdytini visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, o nustačius, kad teismo sprendimas yra neįvykdytas, pagrįstai, surašius sprendimo neįvykdymo aktą, jis su pareiškimu buvo perduotas teismui, kad būtų leista išieškotojui taikyti teismo sprendimo nevykdymo pasekmes, numatytas CPK 771 str. Taip pat antstolis atkreipia dėmesį, kad pati apeliantė prisipažįsta, kad teismo sprendimo nėra įvykdžiusi.

15Suinteresuotas asmuo išieškotoja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos su atskiruoju skundu nesutinka, todėl prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, o pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Inspekcijos nuomone, pirmos instancijos teismas tinkamai nustatė, kad egzistuoja visos privalomos aplinkybės tam, kad būtų leista taikyti Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendime nurodytas nevykdymo pasekmes. Pažymi, kad teismo sprendimas, kuriuo apeliantei yra nustatytas įpareigojimas nugriauti savavališkai pastatytus statinius, bei kuriame yra nurodytos sprendimo neįvykdymo pasekmės, yra įsiteisėjęs, todėl yra privalomas visiems asmenims ir turi būti vykdomas.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

18Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju kvestionuojamas pirmos instancijos teismo nutarties, kuria buvo leista išieškotojui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pašalinti savavališkos statybos padarinius – panaikinti vandentiekį ir nuotakyną nuo gyvenamojo namo, esančio ( - ), iki ūkinio pastato, bei sutvarkyti teritoriją, savavališkos statybos padarinių šalinimui bei teritorijos sutvarkymui reikiamas išlaidas išieškant iš skolininkės I. G., teisėtumas ir pagrįstumas.

19Iš vykdomosios bylos Nr. 0008/13/02585 medžiagos matyti, kad antstolis I. G. vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-10-22 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1652-864/2012 dėl įpareigojimo atsakovę I. G. savo lėšomis per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo momento pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. nutraukti vandentiekio ir nuotakyno nuo gyvenamojo namo Nr. ( - ), esančio ( - ), iki atsakovei priklausančio ūkinio pastato Nr. ( - ), naudojimą, panaikinti vandentiekį ir nuotakyną, sutvarkant teritoriją; I. G. neįvykdžius įpareigojimo per nustatytą terminą, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę pašalinti savavališkos statybos padarinius – nutraukti vandentiekio ir nuotakyno nuo gyvenamojo namo iki atsakovei priklausančio ūkinio pastato, naudojimąsi, panaikinti vandentiekį ir nuotakyną, bei sutvarkyti teritoriją pati, savavališkos statybos padarinių šalinimui bei teritorijos sutvarkymui reikiamas išlaidas išieškant iš atsakovės I. G. (v. b. l. 9-12, 16-17, 20). Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos 2013-10-16 faktinių duomenų patikrinimo akte Nr. 4D-2982 konstatuota, jog žemės sklypo, adresu ( - ) teritorija tarp ūkio pastato ir gyvenamojo namo neiškasinėta, todėl nėra požymių, kad išardyta nuotakynė ir vandentiekio įvadas (v. b. l. 13-15). Antstolis, nuvykęs adresu ( - ), nustatė, jog teritorijoje nesimato požymių, kad būtų atlikti žemės kasimo darbai ar demontuotas vandentiekis ir nuotėkos, ir surašė 2013-12-04 aktą Nr. 8-13-2585 (v. b. l. 25). Antstolis, nustatęs, kad darbai neatlikti, 2013-12-16 surašė sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą Nr. 17 8 2013 12 16 2585 (v. b. l. 26) ir kreipėsi į teismą dėl įpareigojimo atsakovei I. G. pašalinti savavališkos statybos padarinius. Pirmos instancijos teismas 2014 m. gruodžio 18 d. nutartimi pareiškimą tenkino iš dalies, nutarė leisti išieškotojui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pašalinti savavališkos statybos padarinius – panaikinti vandentiekį ir nuotakyną nuo gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) iki ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - )), bei sutvarkyti teritoriją, savavališkos statybos padarinių šalinimui bei teritorijos sutvarkymui reikiamas išlaidas išieškant iš skolininkės I. G.. Kita pareiškimo dalis buvo atmesta. Apeliantė su tokia pirmos instancijos teismo nutartimi nesutinka. Tvirtina, kad ji nėra atlikusi jokių neteisėtų statybų, o Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2010-12-19 savavališkų statybų aktas bei jo pagrindu priimti kiti administraciniai aktai yra niekiniai.

20Visų pirma nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju antstolio vykdomas Vilniaus miesto l apylinkės teismo 2012 m. sausio 23 d. sprendimas, kurį Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 16 d. nutartimi paliko nepakeistą, yra įsiteisėjęs ir vykdytinas. Be to, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-7417-545/2014 buvo atmestas ir pareiškėjos I. G. prašymas dėl proceso atnaujinimo, o Vilniaus apygardos teismas šią nutartį taip pat paliko nepakeistą. CPK 18 straipsnis įtvirtina teismo sprendimo, nutarties, įsakymo ir nutarimo privalomumą, nurodant, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas tampa privalomas valstybės ir savivaldybės institucijoms, tarnautojams ir pareigūnams, fiziniams ir juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, taigi minėto Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 23 d. sprendimo vykdymas yra neabejotinai privalomas apeliantei ir turėjo būti įvykdytas per teismo sprendime nustatytą terminą.

21Teisinė valstybė grindžiama visuotiniu įstatymų privalomumu, o įstatymuose nustatytos teisinės tvarkos įgyvendinimas inter alia užtikrinamas per valstybės įgaliotų subjektų, turinčių valdingus įgalinimus kitų asmenų atžvilgiu, veiklą. Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Ginčo dėl to, kad minėtas pirmos instancijos teismo sprendimas įvykdytas nebuvo, nagrinėjamoje byloje nėra. Kadangi apeliantė pati per nustatytą terminą sprendimo neįvykdė, atsirado pagrindas taikyti sprendime nustatytas sprendimo neįvykdymo pasekmes, todėl antstolis pagrįstai, vadovaudamasis CPK 273 str., 771 str. 2 d., kreipėsi į teimą su 2013-12-16 pareiškimu dėl įpareigojimo nevykdymo, o pirmosios instancijos teismas pagrįstai antstolio pareiškimą iš dalies tenkino.

22Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, kitos atskirajame skunde nurodomos aplinkybės niekaip negali panaikinti skolininkės pareigos vykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą. Kaip matyti iš apeliantės atsiliepimo, teikto pirmos instancijos teismui, ir atskirojo skundo turinio, apeliantė apskritai ginčija neteisėtų statybų nustatymo faktą. Atsižvelgiant į šiuos argumentus, apeliantei pakartotinai išaiškintina, kad tokio pobūdžio motyvai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, nes neteisėtų statybų faktas bei tokios statybos padarinių pašalinimo klausimas jau yra išspręstas įsiteisėjusiu Vilniaus miesto l apylinkės teismo 2012 m. sausio 23 d. sprendimu.

23Pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

24Taigi, apeliacinės instancijos teismas, neįžvelgdamas teisinio pagrindo nepritarti pirmos instancijos teismo nustatytoms aplinkybėms ir padarytoms išvadoms, konstatuoja, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

26Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. Pareiškėjas antstolis I. G. kreipėsi į teismą nurodydamas, jog vykdo... 6. Suinteresuotas asmuo išieškotoja Valstybinė teritorijų planavimo ir... 7. Suinteresuotas asmuo I. G. nesutiko su antstolio prašymu, kadangi antstolis... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 18 d. nutartimi... 11. III.... 12. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Suinteresuotas asmuo I. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 14. Pareiškėjas antstolis I. G. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį... 15. Suinteresuotas asmuo išieškotoja Valstybinė teritorijų planavimo ir... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju kvestionuojamas pirmos... 19. Iš vykdomosios bylos Nr. 0008/13/02585 medžiagos matyti, kad antstolis I. G.... 20. Visų pirma nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad nagrinėjamu... 21. Teisinė valstybė grindžiama visuotiniu įstatymų privalomumu, o... 22. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, kitos atskirajame skunde... 23. Pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga... 24. Taigi, apeliacinės instancijos teismas, neįžvelgdamas teisinio pagrindo... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337... 26. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutartį palikti...