Byla N2-1610-826/2014
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išlaikymo priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, sekretoriaujant A. B., dalyvaujant ieškovo atstovei V. S., atsakovams E. R. ir O. R., trečiojo asmens atstovei A. N., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams E. R. ir O. R., trečiajam asmeniui - Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namams, dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išlaikymo priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama neterminuotai apriboti atsakovų tėvų valdžią vaikams – J. R. ir N. R., nustatyti nuolatinę globą vaikams Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, vaikų globos vietą nustatyti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, priteisti iš atsakovų jų nepilnamečiams vaikams išlaikymą po 500 Lt nuo 2013-12-27 iki vaikų pilnametystės, pinigus pervedant į vaikų asmenines sąskaitas banke, iš atsakovų priteisti teismo išlaidas valstybei (b. l. 3 - 5).

3Atsakovai atsiliepimo į ieškinį nepateikė, nenurodė atsiliepimo nepateikimo priežasčių ir nepateikė jas patvirtinančių įrodymų.

4Tretysis asmuo Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu sutiko, nurodė, kad vaikus atsakovai lanko pasyviai, apie vaikų sveikatą, vystymąsi Kūdikių namuose dirbančio gydytojo nesiteirauja, nepalaiko nuolatinio kontakto su kitu įstaigoje dirbančiu personalu, išlaikymo neteikia (b. l. 37, 38).

5Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu patvirtino ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir papildomai paaiškino, kad situacija pas atsakovus nesikeičia – atsakovai neturi pastovios gyvenamosios vietos, vaikus lanko retai, daugiau vaikais domisi vaikų krikšto tėvai. Prašė ieškinį tenkinti visiškai.

6Atsakovas E. R. teismo posėdžio metu prašė sudaryti galimybę susigrąžinti pas save vaikus. Pabrėžė, jog jam reikalingas laikotarpis, kad susitvarkytų savo gyvenimą – gautų atlyginimą, išsinuomotų butą. Teigė, jog jis uždirba apie 1000,00 Lt, dirba UAB „Edempo“ staliumi – baldžiumi, šiuo metu yra nagrinėjama baudžiamoji byla dėl nusikaltimu padarytos žalos jam atlyginimo. Gavęs pinigus iš kaltininkų, stengsis susitvarkyti susiklosčiusią situaciją greičiau. Mano, kad išlaikymo suma po 500,00 Lt kiekvienam vaikui iš kiekvieno tėvo yra per didelė. Žmona nuo rugsėjo mėnesio pradės dirbti IKI parduotuvėje.

7Atsakovė O. R. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jai rūpi jos vaikai, todėl juos pasiims pas save. Jokių įrodymų į teismo posėdį nepristatė, advokato teisine pagalba, nepasinaudojo, nes negavo nemokamo advokato. Darbo biržoje nėra registruota, nes buvo išbraukta dėl to, kad neatvyko registruotis. Vaikų dažniau nelanko, nes neturi galimybių. Iki liepos mėnesio pabaigos buvo išvykę iš Klaipėdos ir gyveno „Šernų“ soduose. Šiuo metu gyvena pas pažįstamą Rumpiškės 5-39, Klaipėda.

8Trečiojo asmens Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovai vaikus aplanko labai retai. Nuo 2014-04-28 atsakovas buvo atvykęs du kartus, o atsakovė tik vieną. Vaikai savo tėvus prisimena, nuolat klausinėja, kada bus paimti namo, kodėl jų niekas nepasiima. Krikšto tėvai vaikais domisi labiau, nei tėvai. Mano, kad reikia sudaryti galimybę vaikus įvaikinti, nes kuo toliau, tol tas procesas taps sudėtingesnis. Palaiko ieškovo atstovo prašymą – ieškinį tenkinti.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

102009-02-28 buvo įregistruota santuoka tarp E. R. ir O. R. (b.l. 14). 2009-05-21 gimimo liudijimas, įrašo Nr. 857, gimimo įrašas patvirtina, kad J. R., gim. ( - ), tėvai yra O. R. ir E. R. (b. l. 11, 13). 2011-09-09 gimimo liudijimas, įrašo Nr. 1335, gimimo įrašas patvirtina, kad N. R., gim. ( - ), tėvai yra O. R. ir E. R. (b. l. 12, 15). 2011-08-24 pagal Šeimos aplankymo aktą Nr.VT11-557, buvo pasiūlyta įrašyti atsakovų šeimą į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (b.l. 21 – 22). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-26 įsakymu Nr. AD1-1742, atsakovų šeima yra įtraukta į Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, dėl socialinių įgūdžių stokos (b. l. 19). 2012-12-05 BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras kreipėsi į ieškovę spręsti klausimą dėl Justo ir N. R. apgyvendinimo BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (b.l. 18). 2012 m. gruodžio 13 d. Klaipėdos miesto savivaldybės direktoriaus įsakymus Nr.AD1-2904 ir AD1-2903, N. R. ir J. R. nustatyta laikinoji globa Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, Turistų g.18, Klaipėda (b.l. 23, 24). Pagal 2013-02-12 šeimos aplankymo aktą Nr.VT11-162, nustatyta, kad O. R. gyvena nuomojamame kambaryje, trijų kambarių su holu bute, butas apleistas, prirūkytas, bute nuolat lankosi pašaliniai asmenys, kurie girtauja (b.l. 25).

11Dėl tėvų valdžios apribojimo.

12Kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais, teismas gali priimti sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimo. Prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos principas (LR CK 3.3 str.) reikalauja, kad teismas ir kitos valstybės institucijos taikytų įstatyme nustatytas vaiko teisių ir interesų apsaugos priemones ne tik tada, kai vaikas mušamas ir žalojamas, bet ir tada, kai tėvai nevykdo savo prigimtinių pareigų. Pagal įstatymą tėvai privalo vykdyti savo pareigas vaikams, todėl ir tėvų valdžios neįgyvendinimas dėl tingumo, aplaidumo, abejingumo savo pareigoms laikytina kaltais veiksmais, kai vengiama atlikti savo pareigas, ar veiksmais, kai nesirūpinama savo vaikais (LAT 2002-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1225/2002). Laikiną ar neterminuotą tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimą teismas taiko atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ir visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali keistis (LR CK 3.180 str. 1 d., 2 d.).

13Ieškovo atstovė teigia, kad atsakovai neturi galimybės auginti vaikų, nes neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, sąlygų vaikams gyventi kartu, vaikais nesidomi. Atsakovai minėtų aplinkybių neginčija, pripažįsta, jog šiuo metu neturi pastovios gyvenamosios vietos, bet ateityje planuoja minėtą situaciją keisti.

14Byloje duomenų, pagrindžiančių atsakovų naudojamą fizinį ar emocinį smurtą vaikų atžvilgiu, teismui nepateikta. Atsakovai nededa pastangų sudaryti tinkamas sąlygas vaikams augti ir pasiimti vaikus gyventi kartu. Atsakovai teigia, kad jiems jų nepilnamečiai vaikai rūpi, jie žada keisti savo gyvenimą ateityje – atsakovė nuo rugsėjo mėnesio pradės dirbti IKI parduotuvėje, atsakovas grįš į darbą po nemokamų atostogų, žada išsinuomoti butą ir pasiimti vaikus gyventi kartu.

15Įvertinus byloje surinktus įrodymus, išklausius šalių, trečiojo asmens atstovų paaiškinimus, atsižvelgiant į tai, kad atsakovai yra pakankamai jauno amžiaus, į tai, kad atsakovų vaikai prisimena savo tėvus, laukia kol tėvai juos pasiims gyventi kartu, konstatuotina, kad atsakovams nėra pagrindo neterminuotai apriboti jų, kaip tėvų, valdžią į nepilnamečius vaikus. Teismo nuomone tai prieštarautų nepilnamečių vaikų teisėms ir teisėtiems interesams.

16Surinktų įrodymų visuma sudaro pagrindą taikyti laikiną tėvų valdžios apribojimą į nepilnamečius vaikus. Laikino tėvų valdžios apribojimo nustatymas sietinas su atsakovų galimybėmis pakeisti gyvenimo būdą ir sudaryti tinkamas ir pakankamas sąlygas vaiko auginimui ir auklėjimui. Teismas laiko, kad būtina atsakovams sudaryti sąlygas nuspręsti dėl vaikų ateities, įvertinus savo galimybes, galimą gyvenimo būdo ir buities sąlygų pakeitimą, bei kitus kriterijus, būtinus dėl vaikų gyvenimo ir auklėjimo sąlygų.

17Teismas daro išvadą, kad 1 metų terminas yra pakankamas atsakovams nuspręsti dėl nepilnamečių vaikų ateities, įvertinti savo galimybes, galimą gyvenimo būdo ir buities sąlygų pakeitimą. Pažymėtina, kad tėvų valdžios laikinas apribojimas savaime nesibaigia (CK 3.181 str.), o atsakovams išlieka teisė kreiptis dėl tėvų valdžios apribojimo būdo pakeitimo (CPK 408 str.).

18Dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo.

19Atsakovams laikinai apribojus tėvų valdžią bei siekiant be tėvų globos likusiems vaikams sudaryti tinkamas gyvenimo ir auklėjimo sąlygas, J. R. ir N. R. nustatytina nuolatinė globa.

20Atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. gruodžio 13 d. Klaipėdos miesto savivaldybės direktoriaus įsakymus Nr.AD1-2904 ir AD1-2903, N. R. ir J. R. nustatyta laikinoji globa Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, į tai, kad šioje byloje ieškovė prašo nuolatiniu globėju paskirti būtent Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus, atsakovai minėtam prašymui neprieštarauja, trečiasis asmuo su prašymu sutinka, todėl N. R. ir J. R. globėjais paskirtini Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai. Ryšium su tuo, N. R. ir J. R. nuolatinė gyvenamoji vieta nustatytina Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (CK 3.248, 3.249, 3.251, 3.256, 3.257, 3.259 str. str., 3.265 str. 1 p., 3.174 str. 2 d.).

21Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo.

22Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, ši pareiga išlieka ir apribojus tėvų valdžią, todėl iš atsakovų priteistinas išlaikymas nepilnamečiams vaikams (CK 3.192 str. l d., 3.194 str. l, 3 d., 3.195 str.).

23Atsakovas teismo posėdžio metu nurodė, kad 500,00 Lt suma kiekvienam vaikui iš kiekvieno tėvo yra pernelyg didelė suma išlaikyti vaikui, tačiau nė vienas iš atsakovų įrodymų apie tai, kad dėl savo sveikatos ir darbingumo negali teikti pakankamo išlaikymo vaikui, nepateikė nors 2014-04-28 teismo posėdis buvo atidėtas tam, kad atsakovai galėtų tokius įrodymus pateikti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad tėvų pareiga teikti vaikui išlaikymą yra imperatyvi ir jos nevykdymas negali būti pateisinamas gaunamomis minimaliomis pajamomis, juolab išlaikymo teikėjo nerūpestingu, nesąžiningu elgesiu. Be to, nustatant vieno iš tėvų turtinę padėtį, vertintinas ne tik jo turimas turtas ir gaunamos pajamos, bet ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikams. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad asmens galėjimas ar negalėjimas pagerinti savo turtinę padėtį turi būti vertinamas tiek pagal objektyvius, tiek pagal subjektyvius veiksnius. Subjektyvūs veiksniai – tai paties asmens pastangos, noras, požiūris ir jo vertinamos galimybės gauti pajamas; objektyvūs – amžius, sveikata, šalies ekonominė situacija ir kitos aplinkybės, kurių asmuo negali valdyti ir negali būti laikomas už jas atsakingu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2010).

24Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai įrodymų, patvirtinančių savo ribotą galimybę susirasti gerai apmokamą darbą ir teikti pakankamo dydžio išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams nepateikė, atsižvelgiant į tai, kad pagal kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką išlaikymo nepilnamečiui vaikui suma per mėnesį turi būti apie 1000,00 Lt, iš kiekvieno atsakovo kiekvieno nepilnamečio vaiko išlaikymui priteistina po 500,00 Lt kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės nuo ieškinio padavimo dienos (CK 3.192 str. 2 ir 3 d., 3.196 str. l d. l p., 3.198 str.). Vaikų skirtas išlaikymas privalo būti naudojamas tik jų interesams (CK 3.185 str. 3 d., 3.203 str.).

25Sprendimo dalis dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo vykdytina skubiai. Skubiai vykdytinų sprendimų apskundimas jų vykdymo nesustabdo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 282 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1 punktas).

26Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

27Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, išieškomos iš atsakovų į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimo daliai (CPK 96 str. l d.).

28Ieškinį tenkinant visiškai iš atsakovo E. R. valstybei priteistina 72,00 Lt žyminio mokesčio už reikalavimą neterminuotai apriboti tėvų valdžią (patenkinta 50 proc. reikalavimo) ir 180,00 Lt už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo, iš viso 252,00 Lt žyminio mokesčio.

29Ieškinį tenkinant visiškai iš atsakovės O. R. valstybei priteistina 72,00 Lt žyminio mokesčio už reikalavimą neterminuotai apriboti tėvų valdžią (patenkinta 50 proc. reikalavimo) ir 180,00 Lt už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo, iš viso 252,00 Lt žyminio mokesčio.

30Reikalavimas dėl globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir gyvenamosios vietos nustatymo, yra susijęs su reikalavimu dėl laikino tėvų valdžios apribojimo, todėl papildomai neapmokestinamas.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 268, 270, 406 straipsniais, teismas

Nutarė

32ieškinį tenkinti iš dalies.

33Laikinai – vienerių metų laikotarpiui – apriboti atsakovo E. R., asmens kodas ( - ) tėvų (tėvo) valdžią į sūnų J. R., asmens kodas ( - ) ir N. R., asmens kodas ( - )

34Laikinai – vienerių metų laikotarpiui – apriboti atsakovės O. R., asmens kodas ( - ) tėvų (motinos) valdžią į sūnų J. R., asmens kodas ( - ) ir N. R., asmens kodas ( - )

35Nustatyti nepilnamečiams J. R. ir N. R. nuolatinę globą, paskiriant nuolatiniais globėjais Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus.

36Nustatyti nepilnamečių J. R. ir N. R. gyvenamąją vietą Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose.

37Priteisti iš atsakovo E. R. nepilnamečių vaikų J. R., asmens kodas ( - ) ir N. R., asmens kodas ( - ) išlaikymui po 500 Lt (penkis šimtus Lt) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, kiekvienam vaikui indeksuojant šią sumą kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, nuo ieškinio padavimo dienos, 2014-01-02, iki vaikų pilnametystės.

38Priteisti iš atsakovės O. R. nepilnamečių vaikų J. R., asmens kodas ( - ) ir N. R., asmens kodas ( - ) išlaikymui po 500 Lt (penkis šimtus Lt) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, kiekvienam vaikui indeksuojant šią sumą kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, nuo ieškinio padavimo dienos, 2014-01-02, iki vaikų pilnametystės.

39Sprendimą dalyje dėl išlaidymo priteisimo vykdyti skubiai.

40Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

41Priteisti iš atsakovo E. R. 252,00 Lt (du šimtus penkiasdešimt du Lt) bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

42Priteisti iš atsakovo O. R. 252,00 Lt (du šimtus penkiasdešimt du Lt) bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

43Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama neterminuotai apriboti... 3. Atsakovai atsiliepimo į ieškinį nepateikė, nenurodė atsiliepimo... 4. Tretysis asmuo Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai atsiliepimu į... 5. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu patvirtino ieškinyje išdėstytas... 6. Atsakovas E. R. teismo posėdžio metu prašė sudaryti galimybę... 7. Atsakovė O. R. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jai rūpi jos vaikai,... 8. Trečiojo asmens Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų atstovė... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. 2009-02-28 buvo įregistruota santuoka tarp E. R. ir O. R. (b.l. 14).... 11. Dėl tėvų valdžios apribojimo.... 12. Kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus,... 13. Ieškovo atstovė teigia, kad atsakovai neturi galimybės auginti vaikų, nes... 14. Byloje duomenų, pagrindžiančių atsakovų naudojamą fizinį ar emocinį... 15. Įvertinus byloje surinktus įrodymus, išklausius šalių, trečiojo asmens... 16. Surinktų įrodymų visuma sudaro pagrindą taikyti laikiną tėvų valdžios... 17. Teismas daro išvadą, kad 1 metų terminas yra pakankamas atsakovams... 18. Dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo.... 19. Atsakovams laikinai apribojus tėvų valdžią bei siekiant be tėvų globos... 20. Atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. gruodžio 13 d. Klaipėdos miesto... 21. Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo.... 22. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, ši pareiga... 23. Atsakovas teismo posėdžio metu nurodė, kad 500,00 Lt suma kiekvienam vaikui... 24. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai įrodymų, patvirtinančių savo ribotą... 25. Sprendimo dalis dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo vykdytina... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 27. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista,... 28. Ieškinį tenkinant visiškai iš atsakovo E. R. valstybei priteistina 72,00 Lt... 29. Ieškinį tenkinant visiškai iš atsakovės O. R. valstybei priteistina 72,00... 30. Reikalavimas dėl globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir gyvenamosios vietos... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263,... 32. ieškinį tenkinti iš dalies.... 33. Laikinai – vienerių metų laikotarpiui – apriboti atsakovo E. R., asmens... 34. Laikinai – vienerių metų laikotarpiui – apriboti atsakovės O. R., asmens... 35. Nustatyti nepilnamečiams J. R. ir N. R. nuolatinę globą, paskiriant... 36. Nustatyti nepilnamečių J. R. ir N. R. gyvenamąją vietą Klaipėdos... 37. Priteisti iš atsakovo E. R. nepilnamečių vaikų J. R., asmens kodas ( - ) ir... 38. Priteisti iš atsakovės O. R. nepilnamečių vaikų J. R., asmens kodas ( - )... 39. Sprendimą dalyje dėl išlaidymo priteisimo vykdyti skubiai.... 40. Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.... 41. Priteisti iš atsakovo E. R. 252,00 Lt (du šimtus penkiasdešimt du Lt)... 42. Priteisti iš atsakovo O. R. 252,00 Lt (du šimtus penkiasdešimt du Lt)... 43. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...