Byla 2-10234-1004/2017
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „( - )“ ieškinį atsakovui UAB „( - )“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2397,04 Eur skolą, 250,61 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: žyminį mokestį ir išlaidas už ieškinio parengimą pagal į bylą pateiktus šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento ieškovas prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui ieškinys įteiktas tinkamai – 2017-09-28 įteikiant juridinio asmens vadovui (b.l. 18). Atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl ieškovo prašymu, vadovaujantis Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142, 285 str., priimtinas sprendimas už akių.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta sutartis Nr. AUT 16.11-R28 dėl prekių ir paslaugų pirkimo–pardavimo, neapibrėžiant atsakovo įsigytinų prekių ir paslaugų kiekio, už kurias šalys susitarė atsiskaityti pagal faktą, taigi atsirado realūs pirkimo–pardavimo santykiai. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog ieškovas atsakovui pardavė įvairaus pobūdžio automobilio remonto paslaugų ir prekių (automobilių detalių), o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti už gautas prekes ir paslaugas pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą (b.l. 5-7). Kiekvienas pirkimas – pardavimas yra įforminamas PVM sąskaita – faktūra, kurią pasirašo abi sutarties šalys. Ieškovas savo įsipareigojimus pagal sutartį vykdė tinkamai, atsakovas pretenzijų dėl prekių ir paslaugų kokybės ar kitais klausimais nepateikė, tačiau atsakovas tinkamai už pateiktas prekes ir paslaugas su ieškovu pagal pateiktas 2017-05-30 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. AUT0014619, 2017-07-25 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. AUT0015166 neatsiskaitė, todėl susidarė 2397,04 Eur įsiskolinimas.

6Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (Lietuvos respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38, 6.59, 6.63, 6.158, 6.200, 6.205, 6.256, 6.881, 6.886 str.). Ieškovas savo prievolę įvykdė tinkamai, atsakovas pretenzijų nereiškė ir su ieškovu tinkamai neatsiskaitė, todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė, ir iš atsakovo ieškovui priteistina 2397,04 Eur skola.

7Nustačius, kad atsakovas sutarties tinkamai neįvykdė, jam, vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, atsakovui kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas, todėl iš atsakovo ieškovui priteistini 250,61 Eur delspinigiai.

8Pagal CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d., atsakovas privalo mokėti ieškovui 6 procentų metines palūkanas už priteistą 2647,65 Eur sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2017-09-26, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

9Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovo ieškovui priteistinos ir 79,00 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro žyminis mokestis (CPK 88 str., 93 str. 1 d.).

10Teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei iš atsakovo nepriteistinos, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 1 d., 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355 su vėlesniais papildymais ir pakeitimais).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“, į.k. ( - ), 2397,04 Eur (dviejų tūkstančių trijų šimtų devyniasdešimt septynių eurų, 4 centų) skolą, 6 (šešių) procentų metines palūkanas už priteistą 2647,65 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2017-09-26, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir 79,00 Eur (septyniasdešimt devynių eurų) bylinėjimosi išlaidas ieškovui UAB „( - )“, į.k. ( - ).

14Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

15Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai