Byla 2-4070-883/2013
Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydžio pakeitimo, institucija, teikianti išvadą byloje – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė,

2sekretoriaujant O. B., dalyvaujant ieškovei E. L. ir jos atstovei G. S., atsakovui R. J., Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui A. Š., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. L. ieškinį atsakovui R. J. dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydžio pakeitimo, institucija, teikianti išvadą byloje – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, ir

Nustatė

3Ieškovė E. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama padidinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 1999-11-09 nutarimu iš atsakovo R. J. priteistą išlaikymą nepilnamečiam sūnui K. J. iki 550,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki sūnaus pilnametystės ir taikyti priverstinę hipoteką atsakovo R. J., a.k. ( - ) nekilnojamam turtui (1-3 b. l.). Posėdžio metu ieškovė sumažino savo reikalavimą ir prašė priteisti išlaikymą periodinėmis išmokomis po 400 Lt kas mėnesį (84 b. l.).

4Ieškovė E. L. ir atstovė posėdžio metu ieškinį palaikė ir paaiškino, kad išlaikymas sūnui po ¼ visų rūšių uždarbio, bet ne mažiau kaip 1 MGL kas mėnesį, priteistas 1999 metais, nutraukiant santuoką 2006 metais išlaikymo dydis nebuvo keičiamas, kadangi atsakovo teikiamas išlaikymas tuo metu buvo pakankamas. Šiuo metu gaunamas išlaikymas yra nepakankamas, nes labai išaugo vaiko poreikiai, ir sūnaus išlaikymui atsakovo teikiami pinigai padengia tik nedidelę dalį sūnui reikalingų būtiniausių poreikių. Sūnaus išlaikymui reikia 850 Lt per mėnesį, o atsakovo teikiamas 171 Lt išlaikymas yra nepakankamas, todėl prašo jį padidinti. Nurodė, kad atsakovo materialinė padėtis yra geresnė negu jos, atsakovas turi nekilnojamojo turto, neturi kitų išlaikytinių, todėl prašoma iš atsakovo priteisti išlaikymo suma atitiktų jo galimybes teikti tokio dydžio išlaikymą.

5Atsakovas R. J. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Posėdžio metu atsakovas nurodė, kad sūnui galėtų teikti nedidesnį negu 200 Lt išlaikymą kas mėnesį. Paaiškino, kad dėl sveikatos būklės buvo atleistas iš tarnybos policijoje. Šiuo metu mėnesio pajamas sudaro 665, 71 Lt pensijos, iš kurios 171 Lt išskaičiuojama sūnui išlaikyti, o iš likusios sumos turi pats išgyventi, rūpintis vidurinėje mokykloje besimokančia dukra bei ligotu tėvu. Susirasti darbo negali dėl sunkios šalies ekonominės padėties, savo amžiaus ir prastos sveikatos. Po santuokos nutraukimo įsigijo garažą, o kitas turimas nekilnojamasis turtas yra paveldėtas, turtą reikia prižiūrėti, o turto vertė mažesnė negu ieškovės turimo buto vertė. Atsakovas pažymėjo, kad išlaikymą sūnui teikia geranoriškai tiek, kiek leidžia jo galimybės, įsiskolinimo nesusidarė, be to, jis daug dėmesio skiria sūnui, su juo bendrauja, pasiima pabūti kartu keletą dienų, kartu važiuoja į pirtį, nuperka rūbų.

6Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas pritarė ieškinyje pareikštiems reikalavimams ir nurodė, kad šiuo metu atsakovo teikiamas išlaikymas periodinėmis išmokomis po 171 Lt kas mėnesį šiuo metu yra akivaizdžiai per mažas, todėl ieškinyje keliami reikalavimai yra pagrįsti.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, šalių procesinių dokumentų ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad K. J., a. k. ( - ) tėvai yra E. J. (Lazdauskienė) ir R. J. (4, 7 b. l.). Išlaikymas šalių sūnui K. J. priteistas 1999-11-09 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutarimu po ¼ visų rūšių uždarbio (pajamų), bet ne mažiau kaip 1MGL kas mėnesį (27 b. l.). Šalių santuoka nutraukta 2006-01-24 sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-14-641/2006 (28–29 b. l.).

9Ieškovė E. L. asmeninės nuosavybės teise turi 2 kambarių butą Kuršėnuose (23 b. l.). Ieškovės vardu yra registruotas automobilis Audi 100 (25 b. l.). Ieškovė yra sukūrusi kitą šeimą, augina dukrą D. L., gim. 2012 m., šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose ir jos pajamas sudaro 501,45 Lt motinystės pašalpa (5, 9-10 b. l.).

10Atsakovas asmeninės nuosavybės teise turi garažą Kuršėnuose ir nekilnojamojo turto (žemės ir statinių) Kelmės rajone (12–21 b. l.). Atsakovo vardu yra registruotas automobilis Mecedes Benz ( - ) (26 b. l.).

11Dėl išlaikymo dydžio pakeitimo.

12Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus nustatyta CK 3.192 str. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad, pakeisdamas išlaikymo dydį, teismas turi vadovautis CK 3.192 straipsnio 1, 2 dalių nuostatomis, jog abu vaiko tėvai privalo išlaikyti savo vaikus, o išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje A. K. v. I. K., bylos Nr. 3K-3-306/2005). Vaiko išlaikymo prievolė yra tęstinio pobūdžio ir ribota laiku iki vaiko pilnametystės. Šios prievolės turinys kinta, keičiantis vaiko poreikiams bei jo tėvų galimybėms patenkinti šiuos poreikius ir užtikrinti sąlygas, būtinas vaikui vystytis. Dėl šių priežasčių išlaikymo dydį ir formą nustatantis teismo sprendimas neturi šalims res judicata galios ir išlaikymo teisinio santykio dalyviai turi teisę kreiptis į teismą su prašymu šį sprendimą pakeisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 2003 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje L. B. v. V. B., bylos Nr. 3K-3-369/2003; kt.).

13Pagal CK 3.201 str. išlaikymo dydis gali būti keičiamas, jeigu iš esmės pasikeičia šalių turtinė padėtis arba atsiranda papildomos vaiko priežiūros išlaidos.

14Ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl nepilnamečiui sūnui priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo, ieškinį motyvuodama išaugusiais sūnaus poreikiais. Ieškovė, prašydama padidinti nepilnamečiam sūnui priteisto išlaikymo dydį iki 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, nurodė svarbias aplinkybes, kurios patvirtina atsiradusias papildomas vaiko priežiūros išlaidas – sūnus paaugo, jo būtinieji poreikiai padidėjo, mokykloje gaunamų užduočių atlikimui reikalingas internetas. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo išlaikymo priteisimo momento praėjo daugiau kaip trylika metų, Lietuvoje pasikeitė vartojimo kainų lygis, pabrango pragyvenimas, maistas, drabužiai, sūnus paaugo ir dėl to jo poreikiai padidėjo ne tik maistui, bet ir socialinėms reikmėms. Šiuo metu atsakovo sūnui teikiamas išlaikymas sudaro 171 Lt. Tokio dydžio išlaikymas, įvertinus vaiko amžių (14 metų), išlaidas būstui, komunaliniams mokesčiams, maistui, drabužiams, sveikatai, higienai, atostogoms, bei sūnaus lavinimui, negali patenkinti net minimaliausių jo poreikių. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad sūnaus išlaikymui per mėnesį yra būtina 850 Lt suma: maistui per mėnesį reikia 400 Lt, gydymo išlaidoms vidutiniškai reikia apie 20 Lt, rūbams ir avalynei -125 Lt mėnesiui, lavinimosi, mokymosi reikmėms ir kitiems edukaciniams poreikiams (spektakliams, apsilankymams kino teatre, edukacinės literatūros įsigijimui sūnaus lavinimo tikslais, ekskursijoms, kurias organizuoja mokykla) per mėnesį reikalinga 40 Lt suma, laisvalaikiui - mažiausiai 40 Lt per mėnesį, taip pat kainuoja būsto išlaikymas (komunaliniai mokesčiai, vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą) - vidutiniškai būsto išlaidų dalis, tenkanti asmeniui per mėnesį sudaro 140 Lt, higienos priemonėms (skalbimo priemonėms, asmens higienos priemonėms ir kt.) reikia maždaug po 30 Lt per mėnesį, mobilaus ryšio paslaugai - 15 Lt, internetui, kuris būtinas sūnui mokymosi procese atliekant įvairias mokyklines užduotis - 15 Lt, transporto išlaidos per mėnesį - 20 Lt.

15Atsakovas posėdžio metu nurodė, kad vaiko būtiniausių poreikių tenkinimui užtektų 400 litų, tačiau savo paskaičiavimų teismui nepateikė (CPK 177 str.).

16Byloje pateikti ieškovės paskaičiavimai rodo objektyviai išaugusius sūnaus poreikius ir didesnį lėšų poreikį jo išlaikymui, todėl nagrinėjamu atveju yra teisinis pagrindas padidinti atsakovo privalomą teikti išlaikymą nepilnamečiam sūnui.

17Sprendžiant išlaikymo dydžio pakeitimo klausimą turi būti laikomasi vieno iš pagrindinių šeimos teisinių santykių reglamentavimo principų – prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo (CK 3.3 straipsnio 1 dalis), kuris lemia, kad visos abejonės dėl išlaikymo priteisimo, jo dydžio, formos nustatymo ir panašiai, turi būti vertinamos vaiko interesų naudai. Jei yra pagrįstų abejonių dėl tikrosios tėvų turtinės padėties, jų gaunamų pajamų ir kt., teismas ją turi vertinti vaiko interesų naudai, t.y. laikyti, kad padėtis leidžia priteisti vaiko poreikius atitinkantį išlaikymo dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje D. K. v. T. K., byla Nr. 3K-3-286/2004). Sąžiningo ir rūpestingo asmens, kuris turi pareigą išlaikyti savo nepilnametį vaiką, elgesio standartai reikalauja imtis visų jam prieinamų priemonių, kad gautų pajamas, pakankamas vaikui išlaikyti, turi imtis realių veiksmų savo turtinei padėčiai pagerinti. Spręsdamas išlaikymo dydžio klausimą, teismas taip pat atsižvelgia į tėvų amžių, sveikatą, išsilavinimą, darbo patirtį ir kt.

18Atsakovas posėdžio metu nurodė, kad dėl savo materialinės padėties sūnui gali skirti ne daugiau negu po 200 Lt kas mėnesį. Paaiškino, kad šiuo metu jo pajamas sudaro gaunama 665,71 Lt pensija, jis teikia paramą jau pilnametei, tačiau dar besimokančiai, dukrai K. ir rūpinasi senyvo amžiaus ir sveikatos sutrikimų turinčiu savo tėvu J. J.. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas 2011-03-21 atleistas iš tarnybos dėl sveikatos būklės (61 b. l), šiuo metu jo gaunama pensija yra 665, 71 Lt (2013-05-07 pažyma 62 b. l.). Atsakovo dukra K. šiuo metu yra pilnametė, išlaikymo jai atsakovas jau nebemoka, parama nėra priteista (64,65 b. l). Atsakovo tėvui J. J. yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (68 b. l.); atsakovas paaiškino, kad tėvo globėja paskirta atsakovo sesuo. Teismo nuomone, atsakovo nurodyti įsipareigojimai dukrai ir tėvui neturi esminės įtakos sprendžiant apie atsakovo galimybę teikti išlaikymą nepilnamečiam sūnui.

19Teismas sutinka, kad atsakovo galimybės įsidarbinti dėl jo sveikatos yra ribotos, tačiau atsakovui nėra nustatytas nedarbingumo lygis, nėra išvadų dėl atsakovo galimo dirbti darbo pobūdžio ir sąlygų. Pripažinus, kad atsakovas turi sveikatos sutrikimų (63 b. l.), byloje nenustatyta, kad atsakovas negalėtų dirbti tokio darbo, kuris atitiktų jo sveikatos būklę ir turimą išsilavinimą. Pažymėtina, kad atsakovas nenurodė, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas bent minimalus išlaikymas jo nepilnamečiui sūnui. Atvirkščiai, aiškino, kad tiesiog netikslinga registruotis darbo biržoje, nes jam pagal sveikatos būklę darbo nepasiūlys, dirbti pagal turimą suvirintojo – santechniko specialybę negali dėl sveikatos būklės, o dirbti mažiau negu už 1500 Lt per mėnesį neverta, nes negautų pensijos, turėtų dirbti visą dieną, negalėtų rūpintis tėvu, todėl laikytina, kad atsakovas nėra išnaudojęs visų galimybių turėti didesnes pajamas, negu nurodė teismui. Posėdžio metu atsakovas taip pat aiškino, kad papildomai sūnaus aprangai išleidžia iki 400 Lt per metus, savaitgaliais sūnus būna su atsakovu, su sūnumi kas savaitgalį važiuoja į pirtį ir per savaitgalį jis sūnui išleidžia dar 60 litų, teigė, kad, atsižvelgdamas į sūnaus poreikius, galėtų skirti jam papildomai lėšų, pavyzdžiui prieš mokslo metus. Atsižvelgdamas į paties atsakovo paaiškinimus posėdžio metu, teismas sprendžia, kad atsakovas disponuoja didesnėmis pajamomis, negu jo gaunama pensija, tai reiškia, kad savo tikrosios materialinės padėties atsakovas neatskleidė. Nesant galimybių nustatyti tikrųjų atsakovo pajamų, teismas vadovaujasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, kad sprendžiant išlaikymo dydžio klausimą visų pirma atsižvelgiama į vaiko interesus ir į tai, kokių priemonių atsakovas ėmėsi, kad gautų pajamas savo vaiko išlaikymui. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad aktyviai siekia susirasti darbą ar ėmėsi kitų veiksmų, kad gautų didesnes pajamas, todėl atsakovo motyvą, kad jo pajamas sudaro tik gaunama pensija, teismas vertina kaip atsakovo siekį išvengti išlaikymo mokėjimo nepilnamečiui vaikui (CPK 185 str., CK 1.5 str.), nes visos abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesų naudai (CK 3.3 str.).

20Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnyje įtvirtinta vaiko teisė reikšti savo pažiūras visais jį liečiančiais klausimais ir būti išklausytam bet kokio jį liečiančio nagrinėjimo metu. CK 3.177 straipsnis taip pat numato, kad teismas, nagrinėdamas ginčus dėl vaikų, privalo išklausyti vaiką, sugebantį išreikšti savo pažiūras, ir išsiaiškinti vaiko norus. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai, vykdydami teismo pavedimą, susitiko ir kalbėjosi su nepilnamečiu K. J., kuris nurodė, kad jis gyvena su mama, todėl mama daugiau juo ir rūpinasi, t.y. kiekvieną dieną maitina, dažniau negu tėtis perka rūbus; su tėčiu susitinka kiekvieną savaitgalį, tėtis nuperka rūbų, per savaitę duoda maždaug 30 Lt laisvalaikiui. Berniuko nuomone, šiuo metu jam pakanka tiek mamos, tiek tėčio teikiamo išlaikymo.

21Atsižvelgiant į tai, kad būtinoms vaiko vystimosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui, vadovaujantis proporcingumo ir protingumo kriterijais, siekiant užtikrinti protingą šalių interesų pusiausvyrą, įvertinant šalių turtinę padėtį, taip pat tai, kad atsakovui nėra nustatytas nedarbingumo lygis, kitų išlaikytinių jis neturi, nėra išnaudojęs visų galimybių turėti didesnes pajamas, ieškovės reikalavimas dėl išlaikymo pakeitimo tenkintinas ir iš atsakovo priteistinas išlaikymas po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki sūnaus pilnametystės, pakeičiant Šiaulių miesto apylinkės teismo 1999-11-09 nutarimu priteistą išlaikymą (CK 3.196 str., 3.201 str.).

22Ieškiniu ieškovė taip pat prašė taikyti priverstinę hipoteką atsakovo R. J. nekilnojamam turtui.

23Vadovaujantis CK 3.197 straipsniu, priverstinį įkeitimą (hipoteką) teismas gali nustatyti išlaikymą pagal įstatymą gaunančios šalies naudai savo iniciatyva arba tos šalies prašymu. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje I. B. v. J. B., bylos Nr. 3K-3-282/2008). Toje pačioje normoje nustatyta, kad tuo atveju, kai teismo sprendimas dėl išlaikymo išieškojimo nevykdomas, išieškoma iš įkeisto turto. Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas, įtvirtindamas galimybę nustatyti hipoteką pagal teismo sprendimą patenkintiems reikalavimams užtikrinti, visų pirma tokią teisę susiejo su socialiai reikšmingų teisinių gėrių apsauga, pavyzdžiui, prioritetine vaiko teisių ir interesų apsauga (CK 3.3).

24Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo atsakovo nekilnojamajam turtui taikyti priverstinę hipoteką, nes atsakovas nėra nusišalinęs nuo rūpinimosi sūnumi, priteistą išlaikymą moka, įsiskolinimo nėra. Posėdžio metu nurodė, kad sūnui tapus pilnamečiu, planuoja tinkamai panaudoti turimą turtą sūnaus interesais. Nagrinėjamu atveju realios grėsmės, kad teismo sprendimas dėl išlaikymo nebus vykdomas, nėra, todėl prašymas dėl priverstinės hipotekos atsakovo nekilnojamajam turtui nustatymo atmestinas.

25Dėl bylinėjimosi išlaidų.

26Ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo byloje atleista vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 str. 1 d. 2 p. Kadangi ieškinys tenkintas, iš atsakovo valstybei priteistinas 82,00 Lt žyminis mokestis ir 7,50 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

27Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovei suteikta antrinė teisinė pagalba ir už advokato teisinę pagalbą valstybė sumokėjo 457,70 Lt. Antrinės teisinės pagalbos teikimo išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė atleista, išieškomos į valstybės biudžetą iš atsakovo (CPK 96 str.).

28Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263 - 265 str., 268 str., 270 str.

Nutarė

29Ieškinį tenkinti iš dalies.

30Pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 1999-11-09 nutarimą civilinėje byloje Nr. 2-5275/199 ir priteisti iš atsakovo R. J., a. k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiam sūnui K. J. a. k. ( - ) periodinėmis išmokomis po 400 Lt (keturis šimtus litų) kas mėnesį nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki sūnaus pilnametystės, priteistą išlaikymo sumą periodinėmis išmokomis indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka.

31Reikalavimą taikyti atsakovo R. J., a. k. ( - ) turto priverstinę hipoteką atmesti.

32Priteisti iš atsakovo R. J., a. k. ( - ) valstybei 89,50 Lt (aštuoniasdešimt devynis litus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų (įmokos kodas 5660) ir 457,70 Lt (keturis šimtus penkiasdešimt septynis litus 70 ct) antrinės teisinės pagalbos išlaidų (įmokos kodas 5630).

33Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė,... 2. sekretoriaujant O. B., dalyvaujant ieškovei E. L. ir jos atstovei G.... 3. Ieškovė E. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama padidinti... 4. Ieškovė E. L. ir atstovė posėdžio metu ieškinį palaikė ir paaiškino,... 5. Atsakovas R. J. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.... 6. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, šalių procesinių dokumentų ir... 9. Ieškovė E. L. asmeninės nuosavybės teise turi 2 kambarių butą... 10. Atsakovas asmeninės nuosavybės teise turi garažą Kuršėnuose ir... 11. Dėl išlaikymo dydžio pakeitimo.... 12. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus nustatyta CK 3.192 str.... 13. Pagal CK 3.201 str. išlaikymo dydis gali būti keičiamas, jeigu iš esmės... 14. Ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl nepilnamečiui sūnui... 15. Atsakovas posėdžio metu nurodė, kad vaiko būtiniausių poreikių tenkinimui... 16. Byloje pateikti ieškovės paskaičiavimai rodo objektyviai išaugusius sūnaus... 17. Sprendžiant išlaikymo dydžio pakeitimo klausimą turi būti laikomasi vieno... 18. Atsakovas posėdžio metu nurodė, kad dėl savo materialinės padėties sūnui... 19. Teismas sutinka, kad atsakovo galimybės įsidarbinti dėl jo sveikatos yra... 20. Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnyje įtvirtinta vaiko... 21. Atsižvelgiant į tai, kad būtinoms vaiko vystimosi sąlygoms sudaryti turi... 22. Ieškiniu ieškovė taip pat prašė taikyti priverstinę hipoteką atsakovo R.... 23. Vadovaujantis CK 3.197 straipsniu, priverstinį įkeitimą (hipoteką) teismas... 24. Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo atsakovo nekilnojamajam... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų. ... 26. Ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo byloje atleista vadovaujantis... 27. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovei suteikta antrinė teisinė pagalba ir... 28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 29. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 30. Pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 1999-11-09 nutarimą civilinėje... 31. Reikalavimą taikyti atsakovo R. J., a. k. ( - ) turto priverstinę hipoteką... 32. Priteisti iš atsakovo R. J., a. k. ( - ) valstybei 89,50 Lt (aštuoniasdešimt... 33. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių...