Byla 2-9620-797/2014
Dėl antstolės veiksmų ir antstolės patvarkymą dėl skundo civilinėje byloje pagal pareiškėjos L. V. skundą antstolei V. Š., suinteresuotiems asmenims: Šiaulių AVMI, UAB ,,Masada“, UAB ,,Vigesta“, AB ,,Šiaulių energija“

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos L. V. skundą dėl antstolės veiksmų ir antstolės patvarkymą dėl skundo civilinėje byloje pagal pareiškėjos L. V. skundą antstolei V. Š., suinteresuotiems asmenims: Šiaulių AVMI, UAB ,,Masada“, UAB ,,Vigesta“, AB ,,Šiaulių energija“ ir

Nustatė

3pareiškėja pateikė skundą ir prašo panaikinti antstolės V. Š. 2014-09-25 patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo Nr. 0071/10/01420 ir kt. ir įpareigoti antstolę V. Š. išduoti patvarkymą dėl vykdomosios bylos pagal vykdomąjį dokumentą Nr. L2-277-79/2010 užbaigimo. Nurodo, kad antstolė patvarkyme nurodė, kad ji tokį sprendimą priėmė dėl to, kad reikia įvykdyti jos žinioje esančius vykdomuosius dokumentus Nr. L2-6505-569, L2-4050-797, L2-2136-169, L2-5815-79, L2-277-79,2-2202-883,2-6212-650 ir Nr. 2-961-901. Tačiau dar 2010-09-23 antstolė priėmė patvarkymą Nr. 0071/08/00248, kuriame nurodė, kad vykdydama vykdomąjį dokumentą Nr. L2-6505-569, išduotą Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007-12-07 dėl 7391,18 Lt. skolos išieškojimo iš jos išieškotojui UAB „Masada“ užbaigė vykdyti vykdomąją bylą Nr. 0071/08/00248. 2014-09-25 antstolės patvarkyme net du kartus nurodytas vykdomasis dokumentas Nr. L2-277-79, kuriam įvykdyti skelbiamos varžytynės, o iš Sodros Šiaulių skyriaus 2014-10-06 pažymos apie įvykdytus išskaitymus iš asmens išmokų matyti, jog šis vykdomasis dokumentas taip pat turi būti užbaigtas vykdyti ir jo negali būti 2014-09-25 patvarkyme, nes Sodros pažymoje nurodyta, jog iš pareiškėjos yra išskaičiuota visa vykdomajame dokumente Nr. L2-277-79/2010 nurodyta suma - 484,00 Lt. Pagal šį dokumentą antstolė taip pat turėjo priimti patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo. Tokio patvarkymo negavo. Antstolė pažeidė Civilinio proceso kodekso 664 str. nustatytą išieškojimo iš skolininko fizinio asmens turto eiliškumą ir nors pareiškėja nurodo, jog nedirba, bet yra įrašyta į darbo biržos įskaitą, gauna 590,25 Lt pensiją ir 650,00 Lt nedarbo socialinio draudimo išmoką, iš kurių Sodra kiekvieną mėnesį gali išskaičiuoti skolai apmokėti, kaip išskaičiuodavo po 45,61 Lt. 2011 m. Civilinio proceso kodekso 664 str. 2 d. nustatyta, kad iš skolininko pajamų turi būti išieškoma antrąja eile, o iš jam priklausančio gyvenamojo būsto - penktąja eile. Nurodo, kad išieškojimas aukščiau nurodytose vykdomosiose bylose Nr. L2-6505-569 ir L2-277-79 yra negalimas, o likusią skolos sumą pagal kitus vykdomuosius dokumentus galėtų sumokėti per 15 dienų nuo atsakymo gavimo į 2014-10-06 prašymą apie skolos dydį dienos.

4Antstolė priėmė patvarkymą, kuriuo skundo netenkino ir nurodė, kad patvarkyme du kartus nurodytas vykdomasis dokumentas Nr. L2-277-79 dėl to, kad kontoroje yra vykdomi du vykdomieji dokumentai Nr. L2-277-79. Vienas vykdomasis dokumentas išduotas 2010-02-24 dėl 11002,69 Lt skolos, 1432,32 Lt delspinigių, 15,21 proc. metinių palūkanų, 186,52 Lt žyminio mokesčio, 3360 Lt už teisines paslaugas, o kitas vykdomasis dokumentas išduotas 2010-11-12 dėl 484 Lt advokato pagalbos išlaidų. Yra skirtingos vykdomosios bylos, todėl patvarkyme šis vykdomasis dokumentas paminėtas du kartus. Nesutinka su pareiškėjos argumentu, kad antstolė pažeidė Civilinio proceso kodekso 664 str. nustatytą eiliškumą, nes antrąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančių piniginių lėšų, šiuo atveju išieškojimas yra nukreiptas į iš VSDFV gaunamas išmokas, bet kadangi per mėnesį gaunamos tik nežymios skolos, o skolų yra daugiau nei 7000 Lt, tai skoloms išieškoti išieškojimas nukreiptas į trečią eilę - skolininkui priklausantį nekilnojamąjį turtą, kuriame skolininkė negyvena, nes skolininkė gyvena ( - ). Nekilnojamasis turtas, esantis ( - ) nėra laikomas gyvenamuoju būstu, kuriame skolininkas gyvena, gyvenamasis namas nėra pritaikytas gyvenimui. Nurodo, jog skolininkė turi nemažai skolų ir pas kitus antstolius, kurie yra atsiuntę patvarkymus dėl prisijungimo prie išieškojimo, o skolos iš pareiškėjos yra išieškomos nuo 2008 metų. Pareiškėja nurodo, jog vykdomoji byla pagal vykdomąjį dokumentą Nr. L2-6505-569 turi būti užbaigta, tačiau byloje liko neišieškotos vykdymo išlaidos, todėl šis vykdomasis dokumentas ir buvo paiminėtas patvarkyme. Nurodo, kad net jis ir yra paminėtas patvarkyme, tai vien šio vykdomojoje dokumento įtraukimas esmės nekeičia - vis vien būtų skelbiamos varžytynės, nes skolos yra virš 7000 Lt.

5Suinteresuotas asmuo UAB ,,Masada“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodo, jog jo žiniomis, pareiškėjai priklausančio turto, nurodyto skundžiamame antstolės 2014-09-25 patvarkyme, varžytynės ne tik kad jau buvo paskelbtos, tačiau pačios varžytynės jau ir faktiškai įvykusios bei turtas parduotas, todėl pareiškėjos pateiktas skundas ir jo išnagrinėjimas faktiškai prarado teisinį bei faktinį aktualumą, t. y. nebeturi jokios teisinės ir faktinės reikšmės, kadangi turto pardavimas iš varžytynių jau faktiškai įvyko, o joks skundas dėl varžytynių organizavimo, jų akto pripažinimo neteisėtu ar kt. nėra pareikštas, pareiškėja apie tai įrodymų nepateikė. Pareiškėja nesinaudojo Civilinio proceso kodekso 510 str. 2 d. numatyta galimybe prašyti Šiaulių apylinkės teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones tam, kad varžytynių paskelbimas ir organizavimas būtų sustabdytas iki šio skundo išnagrinėjimo dienos. Be to, skundas yra deklaratyvus. Pareiškėja nurodo, kad skundžiamame 2014-09-25 patvarkyme esą nepagrįstai nurodyta, kad varžytynės skelbiamos ir dėl vykdomojoje byloje Nr. L2-277-79 atliekamų išieškojimo veiksmų, nors skola toje vykdomojoje byloje yra išieškota, tačiau tai neatitinka tikrovės ir jis nėra įrodytas, kadangi vykdomojoje byloje Nr. L2-277-79 buvo priimti du vykdomieji dokumentai. Įrodymų, kad abu šie vykdomieji dokumentai įvykdyti - pareiškėja nepateikė. Kad vykdomoji byla Nr. L2-6505-569 turi būti užbaigta, nes išieškotos visos skolos kreditoriams, neatitinka tikrovės ir yra nepagrįsti, nes iš antstolės 2014-10-24 patvarkymo matyti, jog iki šiol nebuvo išieškotos vykdymo išlaidos, todėl nėra pagrindo užbaigti vykdomąją bylą. Nurodo, kad pareiškėjos skolos kreditoriams vykdomosiose bylose viršija 7000,00 Lt sumą, nes vien skola UAB „Masada“ be palūkanų yra 16046,80 Lt, todėl skolos išieškojimas pagrįstai nukreiptas į trečioje eilėje esantį skolininkei priklausantį nekilnojamąjį turtą, kuriame pareiškėja negyvena, o VSDFV išmokos yra nedidelės atsižvelgiant į skolos dydį, nes UAB „Masada“ per mėnesį iš pareiškėjos gauna tik apie 30 Lt, todėl vien tik grąžinti pagrindinę skolą tektų per 45 metus (16046,80 Lt: 30 Lt). Be to, pareiškėja turi ir daugiau skolinių įsipareigojimų kitiems kreditoriams vykdomosiose bylose, kurios nėra vykdomos antstolės kontoroje. Pareiškėjos prašymas įpareigoti antstolę išduoti patvarkymą dėl vykdomosios bylos pagal vykdomąjį dokumentą Nr. L2-277-79/2010 užbaigimo nepagrįstas, nes teismas, nagrinėdamas vykdymo proceso dalyvių skundus pagal CPK 510 str. vertina tik antstolio atliktų vykdymo veiksmų teisėtumo klausimą, teismas iš esmės neturi galimybės ir teisės įpareigoti antstolį atlikti kokį tai veiksmą vykdymo procese, kadangi vykdymo veiksmų atlikimą užtikrina išimtinai tik vykdomąją bylą vykdantis antstolis, kuris ir sprendžia, kokius vykdymo veiksmus atlikti ir vykdymo procesas yra jo prerogatyva. Prašo pareiškėjos skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas, dėl kurių Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. birželio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-925/2014 pasisakė konkrečiai dėl VšĮ „Kultūros vizija“ teikiamų teisinių paslaugų tinkamumo ir bylinėjimosi išlaidų, patirtų minėtai įstaigai rengiant procesinius dokumentus, pagrįstumo.

6Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų nepateikė.

7Skundas atmestinas.

8Pareiškėja kreipėsi su skundu į antstolę, kuri skundo netenkino ir perdavė kartu su vykdomąja byla nagrinėti teismui (CPK 510 str.). Nagrinėjant skundą dėl antstolio veiksmų, taikytinos CPK VI dalies „Vykdymo procesas“ normos, reglamentuojančios vykdomųjų dokumentų pateikimo ir priėmimo vykdyti bei atskirų vykdymo veiksmų atlikimo tvarką. CPK 586 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra įstatymų nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Be vykdomojo dokumento atlikti vykdomuosius veiksmus draudžiama.

9Nors suinteresuotas asmuo UAB ,,Masada“ nurodo, jog skundžiamame antstolės 2014-09-25 patvarkyme, varžytynės ne tik kad jau buvo paskelbtos, tačiau pačios varžytynės jau ir faktiškai įvykusios bei turtas parduotas, todėl pareiškėjos pateiktas skundas ir jo išnagrinėjimas faktiškai prarado teisinį bei faktinį aktualumą, tačiau teismas vertina antstolio veiksmų teisėtumą jų atlikimo metu, šiuo atveju 2014-09-25, be to, vykdomoje byloje nėra duomenų apie įvykusias varžytynes.

10Iš vykdomosios bylos ir antstolės patvarkymų matyti, kad antstolė vykdo Šiaulių apylinkės teismo L2-277-79/2010 vykdomąjį dokumentą dėl 11002,69 Lt skolos, 1432,32 Lt delspinigių, 15,21 proc. metinių palūkanų, 186,52 Lt žyminio mokesčio, 3360 Lt už teisines paslaugas, vykdomąjį dokumentą Nr. L2-277-79 dėl 484 Lt advokato pagalbos išlaidų bei vykdomos kitos vykdomosios bylos, kuriose skolininkė yra L. V., o išieškotojai UAB ,,Masada“, UAB ,,Vigesta“, AB ,,Šiaulių energija“ (2, 3, 275, 284 v. b. l.) .

11Iš vykdomosios bylos matyti, jog byla pradėta 2008 m., surašytas turto arešto aktas, kuriuo areštuotas nekilnojamasis turtas, priklausantis pareiškėjai, taip pat priimtas 2014-09-25 patvarkymas dėl varžytynių paskelbimo, kurį pareiškėja ir skundžia (284 v. b. l.). Pareiškėja nurodo, jog nesilaikyta Civilinio proceso kodekso 664 str. išieškojimo iš turto eiliškumo, nes galėtų būti išieškoma iš piniginių lėšų. Šioje byloje suinteresuotas asmuo UAB ,,Masada“ atsiliepime nurodė, jog pareiškėjos skola be palūkanų išieškotojui yra 16046,80 Lt, o mokamos sumos iš pareiškėjos apie 30 Lt per mėnesį, todėl su išieškotoju būtų atsiskaityta per labai ilgą laiką, todėl išieškotojas yra pateikęs prašymą skelbti nekilnojamojo turto varžytynes, nors prieš tai, laikydamasis Civilinio proceso kodekso 664 str. numatyto eiliškumo, buvo pareiškęs prašymą išieškoti iš darbo užmokesčio (28 civ. b. l.,125, 274 v. b. l.).

12Civilinio proceso kodekso 664 str. nustato išieškojimo iš skolininko - fizinio asmens - turto eilę, t. y. nurodoma, kad antrąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, darbo užmokesčio, stipendijos ar kitų pajamų arba kilnojamojo turto, o trečiąja eile – iš skolininkui priklausančio nekilnojamojo turto (išskyrus žemės ūkio paskirties žemę, jeigu skolininko pagrindinis verslas yra žemės ūkis, ir skolininkui priklausantį gyvenamąjį būstą, kuriame jis gyvena). Iš paskesnės eilės turto gali būti išieškoma tik tuo atveju, jeigu nėra antstoliui žinomo pirmesnės eilės turto, šio turto gali neužtekti išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, šis turtas yra nelikvidus arba jeigu to raštu prašo skolininkas (CPK 662 str. 4 d.). Civilinio proceso kodekso 663 str. 1 d. nustato, kad pinigų išieškojimas negali būti nukreipiamas į skolininko turtą, jeigu skolininkas pateikia antstoliui įrodymus, kad išieškomą pinigų sumą galima išieškoti per šešis mėnesius darant Civilinio proceso kodekso 736 str. nurodyto dydžio išskaitymus iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitų pajamų. Šiuo atveju antstoliui suteikta teisė realizuoti skolininko turtą, jei paaiškėja, jog darant išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitų pajamų sprendimas nebus įvykdytas. Vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad išieškomą pagal vykdomąjį dokumentą pinigų sumą galima išieškoti per šešis mėnesius, darant CPK 736 str. nurodyto dydžio išskaitymus iš skolininkės piniginių lėšų, todėl esant tokiam teisiniam reglamentavimui nesutiktina su pareiškėjos nurodyta aplinkybe, jog antstolės patvarkymas priimtas neteisėtai.

13Iš vykdomosios bylos matyti, jog per mėnesį pareiškėjos gaunamos nedidelės pajamos, skolos viršija 7000 Lt, skolos sumokėjimas per 6 mėn., kaip numatyta Civilinio proceso kodekso 663 str. 2 d., negalimas, todėl sistemiškai aiškinant Civilinio proceso kodekso 662-664 str., pagrįstai skoloms išieškoti išieškojimas buvo nukreiptas į trečią eilę - skolininkui priklausantį nekilnojamąjį turtą. Iš vykdomosios bylos matyti, jog skolininkė name negyvena, nes jos gyvenamoji vieta - Dvaro g. 100-69, Šiauliuose (281 v. b. l.), jis nelaikomas gyvenamuoju būstu, kuriame skolininkė gyventų, o skolos viršija 7000 Lt sumą. Vykdomojoje byloje yra duomenų, jog prie išieškojimo yra prisijungę ir kiti antstoliai.

14Dėl antstolės įpareigojimo išduoti patvarkymą dėl vykdomosios bylos pagal vykdomąjį dokumentą Nr. L2-277-79/2010 užbaigimo. Pateikta pareiškėjos pažyma patvirtina, kad 484 Lt skola pagal vykdomąjį raštą Nr. L2-277-79 yra išieškota (4 v. b. l.), tačiau iš vykdomosios bylos matyti, jog nėra sumokėtos vykdymo išlaidos, todėl nėra pagrindo užbaigti vykdomąją bylą. Civilinio proceso kodeksas numato, kad antstolis, pradėjęs vykdymo procesą, įgyja teisę išieškoti iš skolininko vykdymo išlaidas (CPK 610, 611str.). Tais atvejais, kai skolininkas įvykdo teismo sprendimą gera valia, per įstatyme, vykdomajame dokumente ar raginime nustatytą terminą, jis neturi mokėti atlyginimo antstoliui. Tačiau jeigu skolininkas neįvykdo sprendimo geruoju ir pradedamas priverstinis teismo sprendimo vykdymas, skolininkas turi suvokti, kad priverstinis sprendimo vykdymas sukels jam papildomų neigiamų turtinių padarinių - iš skolininko bus išieškomos visos vykdymo išlaidos. Civilinio proceso kodekso 611 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad vykdymo išlaidos išieškomos toje pačioje vykdomojoje byloje, kurią vykdant jos buvo apskaičiuotos, todėl šiuo atveju vykdomoji byla nėra laikoma užbaigta ir pareiškėjos reikalavimas įpareigoti antstolę užbaigti vykdomąją bylą atmestinas (CPK 178, 185 str.).

15Atsižvelgiant į įrodymų visumą, teismas sprendžia, jog pareiškėjos skundas nepagrįstas ir atmestinas, (CPK 178, 185 str.).

16Suinteresuotas asmuo UAB ,,Masada“ prašo priteisti 300 Lt už teisinę pagalbą, rengiant atsiliepimą į skundą, kurias pagrindžia rašytiniais įrodymais. Civilinio proceso kodekso 443 str. 6 d. bylinėjimo išlaidų atlyginimas šioje teisenoje yra galimas tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba interesai yra priešiški. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos skundas atmestinas, suinteresuotam asmeniui priteistinos pagrįstos 300 Lt bylinėjimosi išlaidos (43 b. l., CPK 88 str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510-513 straipsniais, teismas

Nutarė

18atmesti pareiškėjos L. V. skundą.

19Priteisti iš pareiškėjos L. V. 300 Lt (86,89 eurų) (trijų šimtų litų (aštuoniasdešimt šešių eurų, 89 euro centų)) bylinėjimosi išlaidas suinteresuotam asmeniui UAB ,,Masada“.

20Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai