Byla 2-1632/2012
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „ERP“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Nordea Bank Finland Plc atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 14 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. B2-4948-585/2012 dėl uždarosios akcinės bendrovės „ERP“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Nordea Bank Finland Plc kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos atsakovui UAB „ERP“ iškėlimo. Ieškinyje taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – paskirti UAB „ERP“ turto administravimą, administratoriumi paskiriant UAB „Karaliaučiaus grupė“ ir nustatant visišką turto administravimą; uždrausti UAB „ERP“ vadovui valdyti, naudoti ir disponuoti UAB „ERP“ turtu.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 14 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

7Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 6 d. priėmė ieškovo UAB „Airovila“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „ERP“ ir išnagrinėjęs ieškovo UAB „Airovila“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo UAB „ERP“ atžvilgiu ieškovo prašymą tenkino ir areštavo atsakovui UAB „ERP“ nuosavybės teisėmis priklausantį visą turtą, esantį pas atsakovą ar bet kuriuos trečiuosius asmenis, uždraudžiant esamiems turto valdytojams areštuojamuoju turtu disponuoti.

8Teismo įsitikinimu, pritaikius disponavimo apribojimus visam UAB „ERP“ turtui, nėra grėsmės, kad esamas įmonės turtas bus perleistas arba sumažinta jo vertė ir dėl to išieškojimas iš UAB „ERP“ turto galės pasunkėti. Teismas sutiko su ieškovu, kad prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė gali būti taikoma tose bylose, kuriose dominuoja šalių ginčai dėl konkretaus turto valdymo, tačiau nurodė, kad šiuo atveju ginčo nėra, atsakovui paties atsakovo direktoriaus prašymu teisme inicijuojamas bankroto procesas, o tai tik patvirtina galiojančią civilinių teisinių santykių dalyvių sąžiningumo prezumpciją.

9Dėl nurodytų motyvų teismas sprendė, kad ieškovo Nordea Bank Finland Plc prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkintinas.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovas Nordea Bank Finland Plc prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 14 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – paskirti UAB „ERP“ turto administravimą, administratoriumi paskiriant UAB „Karaliaučiaus grupė“ ir nustatant visišką turto administravimą; uždrausti UAB „ERP“ vadovui valdyti, naudoti ir disponuoti UAB „ERP“ turtu. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai atsisakė taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Įmonės bankroto byla, kaip civilinis procesas, yra tiesiogiai susijusi su bankrutuojančio juridinio asmens turto klausimais, įskaitant, bet neapsiribojant, jo priežiūra ir apsauga, naudojimu ir eksploatavimu. Tik efektyvus ir operatyvus įmonės turto valdymas, apimantis jo apsaugą ir priežiūrą, yra pajėgus užtikrinti tiek nemokaus juridinio asmens, tiek jo kreditorių teises ir teisėtus interesus panaudojant jį įmonės finansinės padėties gerinimui, ūkinės-komercinės veiklos vykdymui ar kreditorių reikalavimų tenkinimui.
  2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovo turto atžvilgiu pritaikytas turto areštas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, užtikrina atsakovo turto ir jo vertės išsaugojimą. Siekiant užtikrinti turto apsaugą iki bankroto bylos juridiniam asmeniui iškėlimo yra būtina imtis veiksmų išanalizuoti sudarytus atsakovo sandorius, atsakovo suteiktas paslaugas ir jų pagrindu gautas pinigines lėšas, nustatyti suteiktų paslaugų ir gautų bei gautinių piniginių lėšų santykį, pareikšti pretenzijas ir/ar reikalavimus apmokėti nesumokėtas ir/ar mokėtinas pingines lėšas debitoriams, išieškoti šį turtą. Tik tokie aktyvūs ir operatyvūs veiksmai yra pajėgūs užtikrinti atsakovo turimo turto apsaugą ir atsakovo bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus.
  3. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovo vadovo pareiškimo dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo pateikimo teismui faktas pagrindžia atsakovo vadovo sąžiningumą ir eliminuoja būtinumą taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovo vadovo veiksmai patvirtina ieškovo poziciją, kad yra siekiama perleisti atsakovo turimą turtą tretiesiems asmenims.
  4. Teismo nutartis pažeidžia viešąjį interesą. Šiuo metu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra pajėgios užtikrinti nemokaus atsakovo ir jo kreditorių teisių ir teisėtų interesų – taikytos laikinosios apsaugos priemonės sudaro sąlygas atsakovo turimo turto iššvaistymui, neteisėtam pasisavinimui ir/ar jo vertės sumažinimui.
  5. Teismo nutartis yra nemotyvuota.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 14 d. nutartis paliktina nepakeista.

14CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos taisykles, yra įtvirtinta teisės norma, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Taigi Įmonių bankroto įstatymo normos yra specialiosios bendrųjų civilinio proceso normų atžvilgiu ir turi prioritetą jų konkurencijos atveju. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalį bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Bankroto bylų procesinių taisyklių ypatumus lemia bankroto materialiųjų teisinių santykių prigimtis ir jų specifika, palyginus su kitais civiliniais teisiniais santykiais.

15ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punktas numato, kad teismas, gavęs pareiškimą iškelti bankroto bylą, gali teismo arba suinteresuoto asmens iniciatyva taikyti laikinąsias apsaugos priemones CPK nustatyta tvarka, galiosiančias iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo.

16Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškus priešieškinį – atsakovui), įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams.

17Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones – paskirti UAB „ERP“ turto administravimą, administratoriumi paskiriant UAB „Karaliaučiaus grupė“ ir nustatant visišką turto administravimą; uždrausti UAB „ERP“ vadovui valdyti, naudoti ir disponuoti UAB „ERP“ turtu. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 13 d. nutartimi nutarė sujungti civilinę bylą Nr. B2-4948-585/2012 pagal ieškovų UAB „Airovila“ ir UAB „ERP“ generalinio direktoriaus M. Z. ieškinį atsakovui UAB „ERP“ dėl bankroto bylos iškėlimo ir civilinę bylą Nr. B2-5030-585/2012 pagal Nordea Bank Finland Plc ieškinį atsakovui UAB „ERP“ dėl bankroto bylos iškėlimo bei priskirti bankroto bylos B2-4948-585/2012 numerį. Minėtos Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenys taip pat patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 6 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „Airovila“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti ir areštuoti atsakovui UAB „ERP“ nuosavybės teisėmis priklausantį visą turtą, esantį pas atsakovą ar bet kuriuos trečiuosius asmenis, uždraudžiant esamiems turto valdytojams areštuojamuoju turtu disponuoti. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas nepagrįstai teigia, kad minėtos taikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra pakankamos. Teisėjų kolegijos nuomone, pagal taikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimtį nėra pagrindo teigti, kad atsakovo turtas bus išvaistytas, kad sumažės jo vertė. Priešingai – byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės pilnai užtikrina atsakovo turimo turto išsaugojimą, o tuo pačiu galimų kreditorių interesų apsaugą. Tuo tarpu apelianto prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonė pareikalautų papildomų lėšų įmonės administravimui. Dėl to, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo išvados dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįstos.

18Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra nemotyvuota. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pakankamai aiškiai išdėstė motyvus, sąlygojančius prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimą. Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstą atskirojo skundo argumentą dėl viešojo intereso pažeidimo.

19Teisėjų kolegijos nuomone, kiti atskirojo skundo argumentais teisinės reikšmės klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimui neturi.

20Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 14 d. nutartis paliktina nepakeista.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Nordea Bank Finland Plc kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 14 d. nutartimi prašymą dėl... 7. Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 6 d. priėmė... 8. Teismo įsitikinimu, pritaikius disponavimo apribojimus visam UAB „ERP“... 9. Dėl nurodytų motyvų teismas sprendė, kad ieškovo Nordea Bank Finland Plc... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovas Nordea Bank Finland Plc prašo apeliacinės... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 14... 14. CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos... 15. ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punktas numato, kad teismas, gavęs pareiškimą... 16. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 17. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismas... 18. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismo... 19. Teisėjų kolegijos nuomone, kiti atskirojo skundo argumentais teisinės... 20. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 14 d. nutartį palikti nepakeistą....