Byla 2-1289/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Marytės Mitkuvienės ir Viginto Višinskio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutarties, kuria buvo patvirtinti kreditoriniai reikalavimai atsakovui UAB „Sostinių golfas“ G. T. 24 169,60 Lt, S. J. 21 795,20 Lt, L. P. 20 716,80 Lt, E. K. 19 228,71 Lt, D. K. 15 735,89 Lt, UAB „Prime Investment“ 35 480 Lt, AB „Invalda“ 37 980,80 Lt, UAB „Crabro“ 44 813,16 Lt, kuria šie asmenys įtraukti į UAB „Sostinių golfas“ bankroto bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, kuria M. D. (A.) prašymas dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo paliktas nenagrinėtu.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 8 d. nutartimi UAB „Sostinių golfas“ yra iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB „Valnetas“.

5Kreditoriai prašė patvirtinti kreditorinius reikalavimus: G.T. dėl 24 169,60 Lt sumokėto stojamojo mokesčio, M.D. (A.) – 31 075,20 Lt sumokėto stojamojo mokesčio, S.J. – 21 795,80 Lt sumokėto stojamojo mokesčio (25 896 Lt sumokėto stojamojo mokesčio /120 mėn. x 19 mėn.), L.P. – 20 716,80 Lt sumokėto stojamojo mokesčio, E.K. - 19 308 Lt (iš jų – 15 537,60 Lt sumokėto stojamojo mokesčio, 3 452,80 Lt mokestis už artimųjų narystę, 317,60 Lt metinio mokesčio už 2009 m. lapkričio, gruodžio mėn.), D.K. – 15 802,39 Lt (15 537,30 Lt sumokėto stojamojo mokesčio, 317,60 Lt metinio mokesčio už 2009 m. lapkričio, gruodžio mėn.), UAB „Prime Investment“ – 35 480 Lt stojamojo mokesčio, AB „Invalda“ – 37 980,80 Lt sumokėto stojamojo mokesčio, UAB „Crabro“ – 45 415,98 Lt (44 886,40 Lt sumokėto stojamojo mokesčio, 529,58 Lt metinio mokesčio už 2009 m. lapkričio, gruodžio mėn.).

6Minėtiems kreditoriams pareiškus savo reikalavimus, administratorius pateikė prieštaravimus, kuriais ginčija ir prašė netvirtinti šių kreditorių reikalavimų. Nurodė, kad didžiąją dalį visų šių ginčijamų kreditorinių reikalavimų sudaro reikalavimas grąžinti stojamąjį mokestį, kai kurie kreditoriai taip pat reikalauja grąžinti dalį metinių įmokų už 2009 m. Iš narystės sutarčių nuostatų visumos matyti, kad stojamasis mokestis yra ne mokestis už naudojimąsi konkrečiomis UAB „Sostinių golfas“ paslaugomis, bet kaip vienkartinis „įėjimo“ mokestis, mokamas už tai, kad narys apskritai priimamas į klubą ir įgyja galimybę naudotis UAB „Sostinių golfas“ paslaugomis (pvz. Tikrosios narystės sutarties 5.4 p.). Už naudojimąsi konkrečiomis paslaugomis yra mokamas metinis mokestis, kurio dydį nustato UAB „Sostinių golfas“ valdyba. Nė vienoje narystės sutartyje nėra nurodyta, kad sumokėtas stojamasis mokestis būtų įskaičiuotas į metinį mokestį arba jis grąžinamas sutarties nutraukimo atveju. Priešingai, sutarčių 10.3 punkte yra nurodoma tik apie metinio mokesčio negrąžinimą. Taigi, kreditoriai negali reikalauti grąžinti stojamojo mokesčio. Metinio mokesčio dalis už 2009 m. lapkričio - gruodžio mėnesius taip pat negali būti grąžinama kreditoriams, nes iškėlus bankroto bylą, su klubo nariais, susimokėjusiais metinį mokestį, buvo sutarta, kad jie galės naudotis paslaugomis iki sezono pabaigos. Tikrosios narystės sutarties 5.9 punktas numato, kad metinis mokestis nemažinamas ir negrąžinamas, jei narys nesinaudoja UAB „Sostinių golfas“ paslaugomis.

72010 m. gegužės 24 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas nutartimi patvirtino kreditorinius reikalavimus atsakovui UAB „Sostinių golfas“ G. T. 24 169,60 Lt, S. J. 21 795,20 Lt, L. P. 20 716,80 Lt, E. K. 19 228,71 Lt, D. K. 15 735,89 Lt, UAB „Prime Investment“ 35 480 Lt, AB „Invalda“ 37 980,80 Lt, UAB „Crabro“ 44 813,16 Lt, įtraukė šiuos asmenis į UAB „Sostinių golfas“ bankroto bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarnkiškų reikalavimų, M. D. (A.) prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo paliko nenagrinėtu. Šį sprendimą teismas grindė tuo, kad tiek įstojimo mokestis, tiek metinis mokestis yra skirti sumokėti už teikiamas paslaugas, tik naudojimosi tomis paslaugomis pradžios momentai yra skirtingi, o tai lemia, kad įstojimo mokestis turi būti grąžintas. Taip pat teismas nurodė, kad narystės sutartys buvo nutrauktos dėl atsakovo kaltės, todėl stojamojo mokesčio grąžinimo negalimumas prieštarautų teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams.

82010 m. birželio 1 d. bankroto administratorius UAB „Valnetas“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4253-178/2010. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos nutarties dalį dėl G. T., S. J., L. P., E. K., D. K., UAB „Prime Investment“, AB „Invalda“, UAB „Crabro“ kreditorinių reikalavimų patvirtinimo ir šių asmenų įtraukimo į BUAB „Sostinių golfas“ bankroto bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų,ir išspręsti klausimą iš esmės - netvirtinti G. T., S. J., L. P., E. K., D. K., UAB „Prime Investment“, AB „Invalda“, UAB „Crabro“ kreditorinių reikalavimų. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

91.

10Iš narystės sutarčių nuostatų visumos matyti, kad stojamasis mokestis yra ne mokestis už naudojimąsi konkrečiomis UAB „Sostinių golfas“ paslaugomis, bet vienkartinis „įėjimo“ mokestis, mokamas už tai, kad narys apskritai priimamas į klubą ir įgyja galimybę naudotis UAB „Sostinių golfas“ paslaugomis. Tokio pobūdžio mokestis nėra grąžintinas. Taigi Vilniaus apygardos teismas netinkamai aiškino narystės sutarčių nuostatas ir dėl to priėmė nepagrįstą ir neteisėtą skundžiamą nutartį.

112.

12Juridinio asmens nemokumo būsena ir bankrotas yra nuo daugybės faktorių priklausantis reiškinys. Nenustačius kaltų valdymo organų veiksmų ar tyčinio bankroto, įmonės nemokumas ir bankrotas turėtų būti priskiriamas nenugalimos jėgos kategorijai. Vilniaus apygardos teismas nagrinėjamoje byloje nurodė, kad narystės sutartys buvo nutrauktos ir paslaugos nebeteikiamos išimtinai tik dėl atsakovo kaltės. Nagrinėjamoje byloje nebuvo nustatyta kaltų BUAB „Sostinių golfas“ valdymo organų veiksmų ar tyčinio bankroto, todėl pirmosios instancijos teismo argumentas dėl atsakovo kaltės yra nepagrįstas. Šiuo argumentu remiantis buvo patvirtinti G. T., S. J., L. P., E. K., D. K., UAB „Prime Investment“, AB „Invalda“, UAB „Crabro“ kreditoriniai reikalavimai. Taigi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas yra kaltas dėl nutrauktų narystės sutarčių ir paslaugų neteikimo, ir dėl to nepagrįstai patvirtino minėtųjų asmenų kreditorinius reikalavimus ir įtraukė juos trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, BUAB „Sostinių golfas“ bankroto byloje.

132010 m. birželio 11 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas G. T. atsiliepimas į bankroto administratorius UAB „Valnetas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4253-178/2010. Atsiliepimu prašo skundžiamą Vilniaus apygardos teismo nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą G. T. grindė tuo, kad iš jo narystės sutarties matyti, jog įstojimo mokestis ir metinis mokestis yra teisės naudotis UAB „Sostinių golfas“ teikiamomis paslaugomis pagrindas. Ši aplinkybė lemia, kad toks mokestis, nors savo prigimtimi yra vienkartinis, turi būti grąžintas. Taip pat nurodė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai įvardino UAB „Sostinių golfas“ kaltu dėl nutrauktų narystės sutarčių, nes įmonė tampa nemoki dėl to, jog jos valdymo organai nesugebėjo organizuoti bei vykdyti pelningos veiklos, o tai negali būti vertinama kaip nenugalima jėga.

142010 m. birželio 14 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas S. J. atsiliepimas į bankroto administratorius UAB „Valnetas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4253-178/2010. Atsiliepimu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartį palikti nepakeistą. S. J. nurodė, kad nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme išaiškėjo, kad su ja sudaryta asmeninės narystės sutartis, kuri skiriasi nuo kitų narystės sutarčių. Visgi analogiškai kaip ir kitose narystės sutartyse įstojimo ir metinis mokestis buvo mokamas už teikiamas paslaugas, o tai reiškia, kad įstojimo mokestis yra grąžintinas. Taip pat nurodė, kad įmonės bankrotas negali būti laikomas nenugalima jėga. Tai nurodė ir pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje. Taigi minėta nutartis yra pagrįsta ir teisėta.

152010 m. birželio 17 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas AB „Invalda“ atsiliepimas į bankroto administratorius UAB „Valnetas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4253-178/2010. Atsiliepimu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. AB „Invalda“ nurodė, kad įstojimo mokestis ir metinis mokestis yra teisės naudotis UAB „Sostinių golfas“ teikiamomis paslaugomis pagrindas ir šie mokesčiai buvo mokami už už teikiamas paslaugas. Tai reiškia, kad įstojimo mokestis turi būti grąžintas. Ta aplinkybė, kad toks grąžinimas nenumatytas sutartyje, nereiškia, jog, atsižvelgus į šio mokesčio prigimtį, jis negali būti grąžintas. Taigi Vilniaus apygardos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį.

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Atskiriesiems skundams nagrinėti yra taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.), o bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai (CPK 338 str., 320 str. 1 d.).

18Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, nes teismas netinkamai aiškino narystės sutarčių nuostatas ir dėl to padarė nepagrįstą išvadą, jog stojamojo mokesčio ir metinio mokesčio prigimtis yra ta pati. Byloje esančių narystės sutarčių nuostatos numato, kad stojamasis mokestis reiškia sutarties 5.2 punkte nurodyto dydžio mokestį, kurį narys įsipareigoja sumokėti UAB „Sostinių golfas“ už UAB „Sostinių golfas“ teikiamas paslaugas. Taip pat minėtų sutarčių nuostatos numato, kad metinis mokestis reiškia sutarties 5.5 punkte nurodyto dydžio mokestį, kurį narys įsipareigoja sumokėti UAB „Sostinių golfas“ už UAB „Sostinių golfas“ teikiamas paslaugas. Narystės sutarčių 5.4 punkto nuostatos numato, kad narys įgyja teisę naudotis UAB „Sostinių golfas“ teikiamomis paslaugomis tik sumokėjęs sutarties 5.2 punkte nurodyto dydžio stojamąjį mokestį. Atsižvelgiant į šias reikšmingiausias sprendžiamam klausimui narystės sutarčių nuostatas ir į pačios sutarties esmę, darytina išvada, kad tiek stojamasis, tiek metinis mokestis skirti mokėti už UAB „Sostinių golfas“ teikiamas paslaugas, tik naudojimosi jomis pradžios momentas yra siejamas su stojamojo mokesčio sumokėjimu. Tai pagrįstai skundžiamoje nutartyje nurodė ir Vilniaus apygardos teismas. Taigi Teisėjų kolegija daro išvadą, kad apelianto argumentas dėl Vilniaus apygardos teismo netinkamo narystės sutarčių nuostatų aiškinimo yra nepagrįstas.

19Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skundžiamoje nutartyje vertino, jog narystės sutartys buvo nutrauktos dėl UAB „Sostinių golfas“ kaltės, nes narystės sutartys buvo nutrauktos dėl įmonės bankroto, kuris turėtų būti vertintinas kaip nenugalima jėga (force majeure). CK 6. 212 str. 1 d. nuostatos numato, kad šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Taip pat minėtoji CK nuostata numato, kad nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nagrinėjamu atveju UAB „Sostinių golfas“ neturėjo finansinių išteklių prievolėms pagal narystės sutartis įvykdyti bei dėl to UAB „Sostinių golfas“ buvo iškelta bankroto byla. Kaip minėta, finansinių išteklių neturėjimas prievolei įvykdyti negali būti vertinamas kaip nenugalima jėga (force majeure). Atsižvelgiant į tai, kad narystės sutartys buvo nutrauktos ne dėl nenugalimos jėgos (force majeure), kad pareiškėjų kaltės dėl minėtųjų sutarčių nutraukimo nėra ir kad faktiškai UAB „Sostinių golfas“ valdymo organai turėjo pareigą tinkamai organizuoti ir vykdyti UAB „Sostinių golfas“ pelningą veiklą, darytina išvada, kad narystės sutartys su pareiškėjais yra nutrauktos dėl atsakovo UAB „Sostinių golfas“ kaltės. Tai pagrįstai skundžiamoje nutartyje konstatavo ir pirmosios instancijos teismas. Taigi Teisėjų kolegija daro išvadą, kad apelianto argumentas, jog narystės sutartys buvo nutrauktos dėl nenugalimos jėgos (force majeure), o ne dėl UAB „Sostinių golfas“ kaltės, yra nepagrįstas.

20Apeliantas atskirajame skunde nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas, remdamasis stojamojo mokesčio prigimtimi ir aplinkybe, jog atsakovas yra kaltas dėl narystės sutarčių nutraukimo, skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nutarė, kad stojamasis mokestis yra grąžintinas pareiškėjams. Byloje nustačius, kad stojamasis mokestis ir metinis mokestis yra skirti mokėti už UAB „Sostinių golfas“ teikiamas paslaugas bei kad narystės sutartys buvo nutrauktos dėl atsakovo kaltės, yra paneigiamas minėtas apelianto argumentas. Dar daugiau, Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad stojamojo mokesčio susigrąžinimo negalimumas prieštarautų teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams bei reikštų niekuo nepagrįstą savininko turėtos turtinės teisės panaikinimą. Taip pat Teisėjų kolegija sutinka su skundžiamoje nurodytu argumentu, kad stojamojo mokesčio grąžinimo neaptarimas sutartyse jų nutraukimo atveju nepanaikina CK nuostatų dėl restitucijos taikymo galimybės. Taigi darytina išvada, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 24 d. nutartyje pagrįstai konstatavo, jog stojamasis mokestis turi būti grąžintas pareiškėjams, ir pagrįstai nutarė patvirtinti G. T., S. J., L. P., E. K., D. K., UAB „Prime Investment“, AB „Invalda“, UAB „Crabro“ kreditorinius reikalavimus.

21Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 8 d. nutartimi UAB „Sostinių... 5. Kreditoriai prašė patvirtinti kreditorinius reikalavimus: G.T. dėl 24 169,60... 6. Minėtiems kreditoriams pareiškus savo reikalavimus, administratorius pateikė... 7. 2010 m. gegužės 24 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas nutartimi... 8. 2010 m. birželio 1 d. bankroto administratorius UAB „Valnetas“ pateikė... 9. 1.... 10. Iš narystės sutarčių nuostatų visumos matyti, kad stojamasis mokestis yra... 11. 2.... 12. Juridinio asmens nemokumo būsena ir bankrotas yra nuo daugybės faktorių... 13. 2010 m. birželio 11 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas G. T. atsiliepimas... 14. 2010 m. birželio 14 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas S. J. atsiliepimas... 15. 2010 m. birželio 17 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas AB „Invalda“... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Atskiriesiems skundams nagrinėti yra taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 18. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m.... 19. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 20. Apeliantas atskirajame skunde nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas,... 21. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,... 23. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartį palikti nepakeistą....