Byla 2A-294-567/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės ir Algirdo Auruškevičiaus, sekretoriaujant Skaistei Blažinauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Vaidotui Vaičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų UAB „Elantra“ ir „Swedbank lizingas“, UAB (buvęs UAB „Hansa lizingas“) apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio mėn. 3 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-5103-534/2009 pagal ieškovo UAB „Drogas“ prevencinį ieškinį atsakovams UAB „Elantra“ ir „Swedbank lizingas“, UAB dėl uždraudimo trukdyti naudotis išnuomotu nekilnojamuoju turtu, ir pagal atsakovo UAB „Elantra“ priešieškinį ieškovui UAB „Drogas“ dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Drogas“ 2008-11-11 pateikė prevencinį ieškinį, prašydamas uždrausti atsakovams patiems ar per trečiuosius asmenis bet kokia forma ieškovui trukdyti naudotis patalpomis, esančiomis pastate ( - ), pastato unikalus Nr. ( - ), tame tarpe uždraudžiant: atjungti ar kitokiu būdu riboti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą į patalpas; atjungti ar kitokiu būdu riboti patalpų šildymą; atjungti ar kitokiu būdu riboti šalto ir karšto vandens tiekimą į patalpas; keisti įėjimo į patalpas spynas ar kitokiu būdu riboti UAB „Drogas“ darbuotojų ir klientų patekimą į patalpose įrengtą parduotuvę; ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2002-05-10 tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Elantra“ buvo sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, pagal kurią atsakovas išnuomojo ieškovui prekybinei veikliai patalpas – pastatą – parduotuvę. Patalpos perduotos ieškovui 2002-05-10, pasirašant patalpų priėmimo – perdavimo aktą. Išnuomotose patalpose buvo įrengta „Drogas“ parduotuvė. Patalpos pagal sutartį buvo išnuomotos 3 metų terminui (iki 2005-05-10). 2006-05-12 buvo sudarytas susitarimas Nr. 1, pagal kurį šalys patvirtino, kad 2002-05-10 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis pratęsta papildomam 10 metų terminui. Sutartis ir susitarimas buvo įregistruoti nekilnojamojo turto registre. Pagal sutartį UAB „Elantra“ garantavo, kad ieškovas visą nuomos terminą galės be trukdymų naudotis patalpomis, bei įsipareigojo užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą patalpose. 2007-09-10 ieškovas gavo įspėjimą dėl sutarties nutraukimo dėl kapitalinio remonto. 2007-09-10 ieškovas atsakyme nurodė, jog pranešimas dėl sutarties nutraukimo yra neteisėtas, kapitalinis remontas patalpoms yra nereikalingas. Po to tarp šalių vyko susirašinėjimas dėl nuomos mokesčio pagal sutartį padidinimo. 2008-07-23 buvo gautas 2008-07-17 pranešimas dėl sutarties nutraukimo ir reikalavimas išsikelti iš patalpų, kuriame nurodyta, jog atsakovas šalių sudarytą sutartį laiko neterminuota nuomos sutartimi, kurią nutraukia praėjus 3 mėnesiams nuo pranešimo įteikimo ir reikalauja atlaisvinti patalpas per 15 kalendorinių dienų nuo nuomos sutarties pasibaigimo. Minėtą pranešimą atsakovo vardu pasirašė advokatė R. Kurlavičienė, kuriai pagal teisinių paslaugų teikimo sutartį tokie įgaliojimai nėra suteikti. Ieškovas 2008-07-29 rašte nurodė, jog nuomos sutartis yra terminuota, terminas pasibaigia 2016-05-11, ir nėra jokių sutartyje numatytų pagrindų nutraukti sutartį. 2008-08-21 atsakovas informavo, jog jis nutraukia sutartį 2008-10-23 ir pareikalavo ieškovą atlaisvinti patalpas iki 2008-11-08. 2008-09-03 ieškovas raštu nurodė, jog nesutinka nutraukti sutartį, o viešame registre registruoti duomenys nėra nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. 2008-10-27 ieškovas buvo informuotas, kad, neatlaisvinus patalpų iki 2008-11-08, atsakovas imsis priemonių priverstinai iškeldinti ieškovą iš patalpų. Ieškovas 2008-10-29 raštu dar kartą nurodė, kad nesutinka su nepagrįstu ir neteisėtu atsakovo reikalavimu. 2008-11-07 ieškovas gavo atsakovo 2008-11-06 pranešimą, jog 2008-11-10 patalpose bus vykdoma patalpų perdavimo – priėmimo procedūra. 2008-11-10 atsakovas, atvykęs į patalpas, išjungė patalpoms tiekiamą elektros energiją, pakeitė įėjimo į patalpas spyną ir pradėjo ieškovo prekių, esančių patalpose pakavimą, siekdamas priverstinai atlaisvinti patalpas. Ruošiant prevencinį ieškinį, paaiškėjo, jog patalpas atsakovas UAB „Elantra“ pagal 2008-06-13 pirkimo –pardavimo sutartį pardavė „Swedbank lizingas“, UAB, kurio nuosavybės teisės į patalpas įregistruotos 2008-09-24. Dar 2008-05-15 tarp atsakovų dėl patalpų buvo sudaryta lizingo (finansinės nuomos) sutartis. Nei apie patalpų pirkimo – pardavimo sutartį, nei apie lizingo sutartį ieškovas nebuvo informuotas. UAB „Elantra“ nurodė, jog veikia lizingo sutarties pagrindu ir pagal šią sutartį jis turi teisę atlikti šiuos veiksmus lizingo davėjo vardu. Atsakovo veiksmai, nutraukiant sutartį ir trukdant ieškovui teisėtai ir nekliudomai naudotis patalpomis yra neteisėti ir nepagrįsti. Savo veiksmais atsakovas pažeidė tarp šalių sudarytą sutartį. Dėl atsakovo veiksmų patalpose įrengta „Drogas“ parduotuvė nedirba ir negali aptarnauti klientų, dėl ko ieškovas patiria žalą, t.y. negauna pajamų iš parduotuvės veiklos, praranda savo klientus ir kenkiama ieškovo verslo reputacijai. Kadangi atsakovas tęsia savo neteisėtus veiksmus, nereaguoja į ieškovo prašymus, kyla grėsmė, jog atsakovo veiksmai ateityje sukels dar didesnę žalą. Atsakovui perleidus nuosavybės teisę į patalpas, sutartis išliko galioti ir naujam patalpų savininkui (CK 6.186 str. 1 d., 6.255 str., 6.479 str.).

4Atsakovas UAB „Elantra“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas nepagrįstai nurodė, kad atsakovo atstovė advokatė R. Kurlavičienė neturėjo įgaliojimų surašyti 2008-07-17 pranešimo ieškovui dėl nuomos sutarties nutraukimo. Atsakovas buvo atstovaujamas minėtos advokatės jau nuo 2008-07-17, kai buvo pasirašyta atstovavimo sutartis, pagal kurią advokatė turėjo visus įgalinimus surašyti ir išsiųsti pranešimą ieškovui apie nuomos sutarties nutraukimą (CK 6.480 str., 6.481 str., 6.499 str.).

5Atsakovas „Swedbank lizingas“, UAB atsiliepime į ieškinį prašė jį „Swedbank lizingas“, UAB atžvilgiu atmesti. Nurodė, kad ginčo patalpos šiuo metu priklauso atsakovui. Atsakovas su UAB „Elantra“ 2008-05-15 sudarė lizingo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovas įsipareigojo iš UAB „Elantra“ nuosavybės teise įsigyti pastatą ir perduoti jį valdyti ir naudotis UAB „Elantra“ lizingo sutartyje numatytomis sąlygomis. Vykdydamas šią sutartį, atsakovas su UAB „Elantra“ 2008-06-13 sudarė pastato pirkimo – pardavimo sutartį, įsigijo pastatą nuosavybės teise ir perdavė jį valdyti ir naudotis lizingo gavėjui UAB „Elantra“. Atsakovas nėra atlikęs jokių konkrečių veiksmų, dėl kurių ieškovui gali atsirasti žala, ir nėra jokių požymių, kad tokiems veiksmams atsakovas rengiasi (CK 1.138 str., 6.255 str. 1 d.).

6Atsakovas UAB „Elantra“ 2008-11-11 pateikė priešieškinį, prašydamas iškeldinti ieškovą su visais jam priklausančiais daiktais iš negyvenamųjų patalpų (nuo 1-1 iki 1-5, plotas – 169,70 kv.m.), esančių ( - ), unikalus Nr. ( - ), pažymėtas plane indeksu ( - ), įpareigojant patalpas perduoti atsakovui bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nuomos sutartis buvo sudaryta tam tikram terminui, ji turėjo pasibaigti 2005-05-10. Pasibaigus nuomos sutarties terminui 2005-05-10, nuomos sutartis ir toliau buvo vykdoma, o atsakovas tam neprieštaravo, todėl praėjus 10 d. nuo sutarties termino pabaigos, nuomos sutartis tapo neterminuota. Atsakovas 2008-07-17 išsiuntė pranešimą ieškovui apie nuomos sutarties nutraukimą, kurį ieškovas gavo 2008-07-23, todėl nuomos sutartis galėjo ir turėjo būti nutraukta po 3 mėnesių, t.y. 2008-10-23. Suėjus šiam terminui, nuomos sutartis laikoma pasibaigusia, todėl ieškovas privalėjo atlaisvinti patalpas per 2008-07-17 pranešime nurodytą terminą – 15 dienų, t.y. iki 2008-11-08. Per visą laikotarpį nuo įspėjimo apie nuomos sutarties nutraukimą įteikimo momento iki nuomos sutarties termino pabaigos 2008-10-23 atsakovas, siekdamas tinkamai informuoti ieškovą, kad šis laiku galėtų atlaisvinti patalpas ir grąžinti jas atsakovui, siuntė papildomus pranešimus. Pagal paskutinį 2008-11-06 pranešimą ieškovas buvo informuotas, kad patalpos turi būti atlaisvintos ir patalpų perdavimas vyks 2008-11-10 10 val., tačiau nurodytu laiku patalpos nebuvo atlaisvintos ir ieškovas atsakovui patalpų neperdavė. Kadangi su lizingo davėju sudaryta 2008-05-15 lizingo sutartis įpareigoja UAB „Elantra“ imtis visų priemonių, kad tretieji asmenys neapribotų UAB „Elantra“ ir/ar lizingo davėjo teisių į turtą, UAB „Elantra“ savo sąskaita privalo išreikalauti patalpas iš svetimo neteisėto valdymo (CK 4.95 str., 6.480 str., 6.481 str., 6.499 str.).

7Ieškovas UAB „Drogas“ atsiliepime į priešieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas įsipareigojimus pagal sutartį visada vykdė tinkamai ir laiku. Atsakovas dėl sutarties pažeidimo pretenzijų niekada neturėjo. 2008-11-10 atsakovas faktiškai atliko veiksmus, prilyginamus iškeldinimui. Konstatavę faktinę aplinkybę, jog ieškovas neperduoda negyvenamųjų patalpų, atsakovo atstovai atjungė elektros tiekimą, atsinešė kartonines dėžes ir pradėjo surašinėti ir krauti ieškovo daiktus į jas. Tokiu būdu buvo sutrikdytas parduotuvės darbas. Atsakovas, tvirtindamas, kad nuomos sutartis yra nutraukta ir santykiai tarp šalių pasibaigę nuo 2008-11-08, pateikė PVM sąskaitą – faktūrą, išrašytą 2008-11-06, ieškovui apmokėti už patalpų nuomą lapkričio mėnesį, kurioje nuompinigių dydis yra toks pat, kaip ir bet kurį kitą mėnesį. Tarp šalių sudaryta terminuota nekilnojamojo turto nuomos sutartis, kurios terminas nėra pasibaigęs. Įrašai registre nėra nuginčyti. Nekilnojamojo turto registre nėra pažymėta, jog buvo sudaryta neterminuota sutartis. UAB „Elantra“ perleidus nuosavybės teises į patalpas lizingo davėjui ginčo sutartis liko galioti naujam patalpų savininkui. UAB „Elantra“ nėra patalpų savininkas ir nuomotojas pagal ginčo sutartį, o lizingo sutartis nesuteikia jam teisės pareikšti reikalavimą dėl iškeldinimo iš patalpų. Kol lizingo davėjas teisėtu būdu nenutraukė sutarties, ieškovas teisėtai naudojasi patalpomis (CK 4.95 str., 6.59 str., 6.156 str., 6.189 str. 1 d., 6.193 str., 6.479 str. 2 d., 6.480 str., 6.494 str., 6.497 str. 3 d.).

8Atsakovas „Swedbank lizingas“, UAB atsiliepime į priešieškinį nurodė, jog vykdydamas lizingo sutartį, atsakovas UAB „Elantra“ privalo išreikalauti lizingo sutarties dalyką iš svetimo neteisėto valdymo.

9Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-06-03 sprendimu ieškinį tenkino, priešieškinį atmetė. Teismas nusprendė:

101) Uždrausti UAB „Elantra“ ir „Swedbank lizingas“, UAB patiems ar per trečiuosius asmenis bet kokia forma apriboti ar kitaip trukdyti UAB „Drogas“ naudotis patalpomis, esančiomis ( - ), pastato unikalus Nr. ( - ), tame tarpe uždraudžiant: atjungti ar kitokiu būdu riboti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą į patalpas; atjungti ar kitokiu būdu riboti patalpų šildymą; atjungti ar kitokiu būdu riboti šalto ir karšto vandens tiekimą į patalpas; keisti įėjimo į patalpas spynas ar kitokiu būdu riboti UAB „Drogas“ darbuotojų ir klientų patekimą į patalpose įrengtą parduotuvę.

112) Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2008-11-13 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – draudimą UAB „Elantra“ ir „Swedbank lizingas“, UAB patiems ar per trečiuosius asmenis bet kokia forma apriboti ar kitaip trukdyti UAB „Drogas“ naudotis patalpomis, esančiomis ( - ), pastato unikalus Nr. ( - ).

123) Išieškoti iš UAB „Elantra“ ir „Swedbank lizingas“, UAB lygiomis dalimis UAB „Drogas“ naudai 127 Lt teismo išlaidas, 4000 Lt išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti. Teismas nustatė, kad šalys sudarė 3 metų terminuotą sutartį dėl negyvenamųjų patalpų nuomos, su sąlyga, kad nuomos sutartis automatiškai prasitęsia 10 metų laikotarpiui, jei pratęsiama žemės nuomos sutartis. Teismas padarė išvadą, kad, sudarant sutartį, šalys nuomos sutarties terminą siejo su teise naudotis žeme, kaip buvo nurodyta CK normose. Teismas konstatavo, jog 2006-05-12 susitarimu Nr.1 šalys išreiškė valią, kad vadovaujantis sutarties 5 str. 3 d. sutartis buvo automatiškai pratęsta papildomam 10 metų terminui. Teismas konstatavo, jog 2006-03-16 buvo išleistas Vilniaus m. savivaldybės įsakymas dėl sklypo duomenų nustatymo, 2007-04-11 išleistas Vilniaus apskrities viršininko įsakymas dėl žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, 2007-07-10 pasirašyta žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis. Teismas konstatavo, jog teisiniai santykiai dėl žemės nekliudo priklausinio nuomai. Teismas atmetė, kaip prieštaraujantį CK normoms, atsakovo UAB „Elantra“ atsikirtimą, kad susitarimas Nr.1 „Dėl 2002-05-10 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties galiojimo“ prieštarauja įstatymams – 3 metų terminuota sutartis buvo virtusi neterminuota nuomos sutartimi, todėl susitarimas dėl nuomos termino neteisėtas.

13Teismas pažymėjo, jog sutarties 5 str. 3 d. aiškiai parašyta, kad žemės nuomos laikotarpiui prasitęsus, patalpų nuomos sutartis automatiškai pratęsiama papildomam 10 metų laikotarpiui. Teismas konstatavo, jog žemės nuomos sutartis tęsėsi, statinio savininkas norminių aktų nustatyta tvarka įgijo nuosavybės teisę į žemę. Susitarimu Nr. 1 „Dėl 2002-05-10 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties galiojimo“ šalys išreiškė valią ir sutartis buvo automatiškai pratęsta 10 metų laikotarpiui. Teismas padarė išvadą, jog yra pakankamai aiškiai suderinta šalių valia, kad sutartis, pasibaigus 3 metų terminui, buvo pratęsta 10 metų terminui. Teismas atmetė atsakovo atsikirtimą, kad šalys negalėjo neterminuotos sutarties paversti terminuota, nes aiškinant sutartį pažodžiui, atsižvelgiant į aplinkybes, sutartis visą laiką buvo terminuota - po 3 metų termino, šalių suderinta valia nuomos sutartis automatiškai pratęsta 10 metų terminui. Teismas pažymėjo, jog atsakovas UAB „Elantra“, klaidingai šalių nuomos teisinius santykius vertino kaip neterminuotą nuomos sutartį, pareiškė įspėjimą dėl nuomos sutarties nutraukimo, nutraukė sutartį. Teismas konstatavo, jog atsakovo veiksmai, vykdant priverstinį ieškovo savavališką iškeldinimą iš patalpų, yra neteisėti. Teismas pabrėžė, jog ieškovas patalpomis teisėtai naudojasi pagal terminuotą nuomos sutartį, kurios terminas nėra pasibaigęs. Teismas dėl šių aplinkybių ieškinį tenkino, nes atsakovo UAB „Elantra“ veiksmai nuostolingi ieškovo ūkinei veiklai – buvo atjungta elektra, atsakovo darbuotojai ieškovo prekes krovė į dėžes, pirkėjai negalėjo patekti į parduotuvę. Teismas nustatė, kad buvo apribotas ieškovo darbuotojų patekimas į nuomojamas patalpas. Ieškovo teigimu, teismas turi priimti sprendimą abiejų atsakovų atžvilgiu, nes pareikštas prevencinis ieškinys, siekiant apsaugoti įmonės funkcionavimą, o atsakovai yra sudarę lizingo sutartį, iš kurios UAB „Elantra“ kildina papildomus reikalavimus ieškovui, kaip subnuomininkui. Teismas, tenkindamas prevencinį ieškinį, atsakovams nustatė pareigą netrukdyti ieškovui naudotis išsinuomotomis patalpomis. Teismas, įvertinęs lizingo sutartį, 2008-06-13 pirkimo-pardavimo sutartį, susitarimą dėl subnuomos, nustatė, kad atsakovai UAB „Elantra“ ir „Swedbank lizingas“, UAB pasirašė „grįžtamojo“ lizingo sutartį, pagal kurią lizingo davėjas lizingo dalyką gavo ne iš trečiojo asmens, o lizingo gavėjo, tai yra daikto pardavėjas tapo lizingo gavėju. Teismas pažymėjo, jog atsakovų sandoriai negali pakeisti ieškovo teisinės padėties nekilnojamojo daikto atžvilgiu, atsakovų susitarimas dėl turto subnuomos neturi įtakos ieškovo teisėms ir pareigoms. Teismas pažymėjo, kad ieškovo teisė valdyti daiktą kyla iš 2002-05-10 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties ir susitarimo Nr. 1 „Dėl 2002-05-10 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties galiojimo“. Teismas konstatavo, jog ieškovo nuomos sutartis yra registruota nekilnojamojo turto registre ir atsakovams aplinkybė dėl patalpų nuomos buvo žinoma. Teismas pabrėžė, jog atsakovų susitarimas dėl ieškovo nuomos teisių ir pareigų neturi galios ieškovo teisiniams santykiams nekilnojamojo daikto atžvilgiu (LR CK 1.63 str. 6 d., 1.64 str., 6.193 str., 6.196 str., 6.255 str. 1 d., 6.532 str., 6.533 str., 6.551 str., CPK 88 str., 93 str., 98 str., 150 str.).

14Atsakovas UAB „Elantra“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-06-03 sprendimą ir priimti naują sprendimą ieškovo UAB „Drogas“ prevencinį ieškinį dėl uždraudimo trukdyti naudotis išnuomotu nekilnojamuoju turtu atmesti, o atsakovo UAB „Elantra“ priešieškinį dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų patenkinti - iškeldinti ieškovą su visais jam priklausančiais daiktais iš negyvenamųjų patalpų (pažymėjimas plane nuo 1-1 iki 1-5, plotas – 169,70 kv.m.), esančių ( - ), unikalus Nr. ( - ), pažymėtas plane indeksu ( - ), įpareigojant patalpas per teismo nustatytą terminą perduoti UAB „Elantra“ ir priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, neišsamiai ir nevisapusiškai išnagrinėjo faktines bylos aplinkybes, netinkamai vertino nuomos sutarties nuostatas bei tarp šalių vėliau sudarytą susitarimą, neaiškino nuomos sutarties nuostatų pagal CK 6.193 str. įtvirtintas sutarčių aiškinimo taisykles, ginčo santykiui netinkamai taikė CK normas, reglamentuojančias sąlyginius sandorius bei nuomos santykius. Teismas padarė teisiškai ir faktiškai nepagrįstą išvadą, jog nuomos sutartis yra terminuota ir jos terminas nėra pasibaigęs, kad atsakovas UAB „Elantra“ neturėjo teisės nutraukti nuomos sutarties, todėl nepagrįstai nusprendė ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti. Apeliacinio skundo argumentai:

151) Pirmosios instancijos teismas, netinkamai vertindamas ir aiškindamas nuomos sutarties 5 str. 3 d. nuostatą bei susitarimą, padarė neteisingą išvadą, jog šalims pasirašius susitarimą, nuomos sutarties terminas neva buvo pratęstas papildomam 10 metų terminui. Šioje byloje nėra ginčo, kad iki 2005-05-10, kol suėjo nuomos sutarties 5 str. 1 d. numatytas terminas, nuomos sutartis buvo terminuota. Šalių pozicijos išsiskyrė dėl to, ar po 2005-05-10 sutartis liko terminuota, ar tapo neterminuota. Nuomos sutartis numatė tik vieną atvejį, kada suėjus nuomos terminui, nuomos sutartis be atskiro šalių susitarimo gali būti pratęsiama papildomam terminui. Toks atvejis buvo numatytas sutarties 5 str. 3 d., kurio taikymui iš esmės buvo reikalingos dvi sąlygos: turi būti pratęsima valstybinės žemės nuomos sutartis ir šis faktas turi įvykti iki 2005-05-10. Šiuo atveju iki nuomos sutarties pasirašymo jokia valstybinės žemės nuomos ar kitokia jos naudojimo sutartis apskritai nebuvo sudaryta. Sutartys dėl minėto valstybinės žemės sklypo buvo sudarytos tik 2007 m. liepos mėn.: 2007-07-10 valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartis, o 2007-07-13 valstybinės žemės nuomos sutartis. Valstybinės žemės sklypas, ant kurio stovi ieškovo išsinuomotas pastatas, buvo suformuotas tik 2007-02-02, todėl iki šios datos minėtas žemės sklypas jokiais pagrindais net negalėjo būti perduodamas tretiesiems asmenims, nes, kaip nekilnojamojo turto objektas, jis neegzistavo. Šiuo atveju atidedamoji sąlyga – valstybinės žemės nuomos sutarties pratęsimas, objektyviai negalėjo įvykti, nes ieškovo išsinuomotam pastatui reikalingas valstybinės žemės sklypas, kaip nekilnojamojo turto objektas, nebuvo suformuotas, todėl jokia teisėta jo naudojimo sutartis nebuvo ir negalėjo būti sudaryta, o juo labiau pratęsiama. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CK 4.78 str. 5 d., turėjo taikyti CK 1.68 str. 3 d. nuomos sutarties 5 str. 3 d. šalims susitarus dėl atidedamosios sąlygos, kuri objektyviai negalėjo įvykti, ši nuomos sutarties nuostata laikytina niekine, todėl šalių santykiams iš viso netaikytina. Pirmoji nuomos sutarties pratęsimui pagal 5 str. 3 d. reikalinga sąlyga – valstybinės žemės nuomos sutarties pratęsimas neįvyko ir negalėjo įvykti, todėl nuomos sutartis šiuo pagrindu negalėjo būti pratęsta. Šiuo atveju neįvyko ir antroji nuomos sutarties pratęsimui reikalinga sąlyga. Po 2005-05-10 nuomos sutartis turėjo būti laikoma pasibaigusia. Kadangi po nuomos sutarties termino pabaigos ieškovas ir toliau naudojosi išnuomotomis patalpomis, o atsakovas tam neprieštaravo, pagal CK 6.481 str. praėjus 10 d. nuo sutarties termino pabaigos, nuomos sutartis tapo neterminuota. Tokiai neterminuota tapusiai nuomos sutarčiai liko galioti tik tos terminuotos nuomos sutarties nuostatos, kurios neprieštarauja neterminuotos sutarties esmei. Pirmosios instancijos teismas neįsigilino į susitarimo prasmę ir jame vartojamas sąvokas. Nors šis dokumentas buvo pavadintas susitarimu, juo buvo ne susitarta dėl nuomos sutarties pratęsimo ar apibrėžimo kokiu nors terminu, o tik konstatuotas faktas, kad pagal nuomos sutarties 5 str. 3 d. nuomos sutartis buvo pratęsta papildomam 10 metų laikotarpiui. Kadangi šis susitarimas tik konstatuoja juridinį faktą (kuris šiuo atveju neįvyko), o jo nesukuria, todėl jis pats jokios juridinės galios neturi. Be to, šis susitarimas buvo pasirašytas 2006-05-12, kai ginčo sutarties 5 str. 3 d. nuostata nebegaliojo. Šios aplinkybės patvirtino, jog ginčo nuomos sutartis nuo 2005-05-10 tapo neterminuota, todėl priešinga pirmosios instancijos teismo išvada yra neteisėta ir nepagrįsta.

162) Pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai padaręs išvadą, jog nuomos sutartis yra terminuota ir jos terminas nėra suėjęs, nepagrįstai nusprendė, jog nuomos sutarties nutraukti atsakovas neturėjo teisės. Šiuo atveju, pripažinus, jog nuo 2005-05-10 Nuomos sutartis tapo neterminuota, pripažintina, jog atsakovas įsigijo teisę nutraukti šią sutartį, laikydamasis neterminuotos sutarties nutraukimo tvarkos ir sąlygų. Atsakovas tinkamai informavo ieškovą apie sutarties nutraukimą, todėl praėjus 3 mėnesiams nuo pranešimo apie nuomos sutarties nutraukimą įteikimo ieškovui dienos, nuomos sutartis pasibaigė, o ieškovas neteko teisės toliau naudotis patalpomis.

173) Pirmosios instancijos teismo sprendimas neatitinka CPK 263 str. 1 d. reikalavimų, nes teismas neišsamiai ir nevisapusiškai išnagrinėjo faktines bylos aplinkybes, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, ginčo santykiui netinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas.

18Atsakovas „Swedbank lizingas“, UAB pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-06-03 sprendimą dalyje dėl ieškovo prevencinio ieškinio tenkinimo „Swedbank lizingas“, UAB atžvilgiu ir priimti naują sprendimą – atsakovo UAB „Swedbank lizingas“, UAB atžvilgiu atmesti ieškinį bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teismo sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi teismas tinkamai neįvertino byloje esančios medžiagos (įrodymų visumos), neįsigilino į procesiniuose dokumentuose pateiktus argumentus. Teismas visiškai nemotyvavo, kokiais įrodymais ir kokiomis teisės normomis remdamasis, nusprendė tenkinti ieškinį „Swedbank lizingas“, UAB atžvilgiu. Teismas visiškai nevertino byloje esančių įrodymų, kuriais atsakovas grindė savo poziciją, jog ieškinys jo atžvilgiu yra nepagrįstas. Teismas neanalizavo ir sprendime visiškai nepasisakė dėl atsakovo procesiniuose dokumentuose esančių argumentų ir motyvų, atsakovo paaiškinimų ir pasisakymų teismo posėdžiuose. Teismo sprendimas atsakovo atžvilgiu yra iš esmės be motyvų, todėl atsakovas pagal CPK 306 str. nuostatas dėl šios priežasties negali pareikšti savo nuomonės, dėl kokių konkrečiai teismo argumentų teismas priėmė nepagrįstą skundžiamą sprendimą. Sprendime konstatuota tik dalis su ieškiniu susijusių faktinių aplinkybių, tačiau visiškai nepasisakyta dėl esminių prevenciniam ieškiniui tenkinti reikalingų faktinių aplinkybių. Vien tas faktas, jog atsakovai yra sudarę lizingo sutartį ar kitus tarpusavio susitarimus, nėra ir negali būti laikomas pagrindu tenkinti ieškovo ieškinį atsakovo atžvilgiu. Pirmosios instancijos teismas sprendime visiškai nepasisakė dėl atsakovo veiksmų, kurie sąlygotų žalos grėsmę, nei dėl būsimų, nei dėl galimai buvusių. Teismas nurodė tik atsakovo UAB „Elantra“ veiksmus ir jų neteisėtumą. Teismas nepasisakė ir dėl kitos būtinos prevencinio ieškinio tenkino sąlygos – realaus pavojaus padaryti žalą. Teismas ne tik, kad nekonstatavo, jog yra protinga ir pagrįsta tikimybė, kad žala atsiras (t.y. kad atsakovas kelia realų pavojų ieškovo žalai kilti), tačiau ir apskritai šios sąlygos buvimo ar nebuvimo neanalizavo. Teismas, atsižvelgęs į atsakovo atsiliepime į ieškinį nurodytas aplinkybes, privalėjo konstatuoti, jog jokios realios grėsmės ieškovo teisių pažeidimui ir atitinkamai žalos atsiradimui iš atsakovo pusės nėra.

19Ieškovas UAB „Drogas“ atsiliepimuose į atsakovo UAB „Elantra“ ir atsakovo „Swedbank lizingas“, UAB apeliacinius skundus prašė juos atmesti ir palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-06-03 sprendimą nepakeistą, bei priteisti iš atsakovų išlaidas už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme.

20Atsakovas UAB „Elantra“ atsiliepime į atsakovo „Swedbank lizingas“, UAB apeliacinį skundą prašė panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-06-03 sprendimą ir priimti naują sprendimą ieškovo UAB „Drogas“ prevencinį ieškinį dėl uždraudimo trukdyti naudotis išnuomotu nekilnojamuoju turtu atmesti, o atsakovo UAB „Elantra“ priešieškinį patenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme ir apeliacinės instancijos teisme.

21Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, ieškovas UAB „Drogas“ ir atsakovas „Swedbank lizingas“, UAB pateikė prašymą:

221) patvirtinti jų sudarytą taikos sutartį ir nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Drogas“ prevencinį ieškinį atsakovui „Swedbank lizingas“, UAB dėl uždraudimo trukdyti naudotis išnuomotu nekilnojamuoju turtu ir atsakovo „Swedbank lizingas“, UAB apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-06-03 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5103-534/2009 ir grąžinti atsakovui „Swedbank lizingas“, UAB žyminį mokestį;

232) atmesti atsakovo UAB „Elantra“ apeliacinį skundą ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-06-03 sprendimą dėl ieškovo UAB „Drogas“ prevencinio ieškinio atsakovo UAB „Elantra“ atžvilgiu palikti nepakeistą;

24Atsakovas UAB „Elantra“ atsiliepime dėl taikos sutarties patvirtinimo prašė šį klausimą spręsti teismo nuožiūra.

25Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas, nes ieškovo UAB „Drogas“ ir atsakovo „Swedbank lizingas“, UAB sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, bei nepažeidžia dalyvaujančių byloje asmenų teisių ir teisėtų interesų, nutraukiant civilinę bylą dalyje dėl ieškinio reikalavimų, pareikštų atsakovui „Swedbank lizingas“, UAB (LR CK 6.983 str., 6.985 str., CPK 42 str., 293 str. 1 d. 5 p.). Šalims žinoma, kad sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, bei bylą dalyje nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Taikos sutarties patvirtinimas sudaro teisinį pagrindą panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis: dėl ieškovo UAB „Drogas“ prevencinio ieškinio atsakovui „Swedbank lizingas“, UAB patenkinimo ir dėl išieškojimo iš atsakovo „Swedbank lizingas“, UAB ieškovo UAB „Drogas“ naudai žyminio mokesčio išlaidų lygiomis dalimis ir 2000 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, nutraukiant apeliacinį procesą pagal atsakovo „Swedbank lizingas“, UAB apeliacinį skundą (CPK 3 str. 6 d., 308 str.) ir civilinę bylą dalyje pagal ieškovo UAB „Drogas“ prevencinį ieškinį atsakovui „Swedbank lizingas“, UAB dėl uždraudimo trukdyti naudotis išnuomotu nekilnojamuoju turtu.

26Atsakovo UAB „Elantra“ apeliacinis skundas atmestinas.

27Nuomos sutartis yra sutartis dėl daikto perdavimo laikinai valdyti ir naudotis už užmokestį (CK 6.477 str. 1 d.). Nuomos sutartinių teisinių santykių įstatyminis reguliavimas lemia sąlygų, apibrėžiančių daikto perdavimo valdyti ir naudotis trukmę, t. y. nustatančių nuomos sutarties terminą, svarbą. Pagal CK leidžiama sudaryti tiek terminuotą, tiek neterminuotą nuomos sutartį, nes nuomos sutarties šalys gali laisvai susitarti dėl nuomos sutarties termino trukmės, atsižvelgiant į tai, kad nuomos sutarties terminas negali būti ilgesnis negu vienas šimtas metų. Tuo atveju, jeigu šalys nuomos sutartyje jos galiojimo termino nenustato, laikoma, kad yra sudaryta neterminuota nuomos sutartis (CK 6.479 str.).

28Nekilnojamųjų daiktų nuomos sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vienerių metų terminui, prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudota tik tuo atveju, jeigu ji įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre (6.478 str.).

29Sutarties šalims leidžiant laisvai spręsti dėl nuomos sutarties termino, kartu įstatyme nustatytos iš esmės skirtingos terminuotos ir neterminuotos nuomos sutarties nutraukimo taisyklės (CK 6.480, 6.496, 6.497, 6.498 straipsniai). Dėl šių aplinkybių nuomos sutarties galiojimą laiko atžvilgiu (terminą) apibrėžiančių sutarties sąlygų aiškinimas yra itin svarbus sprendžiant ginčą dėl nuomos sutarties nutraukimo. Nagrinėdamas ginčą dėl nuomos sutarties nutraukimo teisėtumo ir su tuo susijusių teisinių pasekmių taikymo, teismas visų pirma turi kvalifikuoti ginčo teisinius santykius, t. y. nustatyti, ar šalis sieja terminuotos ar neterminuotos nuomos sutartiniai santykiai.

30Pagal 2002-05-10 nuomos sutartį (1 t., b.l. 8-20) ieškovas UAB „Drogas“ ir atsakovas UAB „Elantra“ susitarė (sutarties 5 str. 1 d.), kad patalpos išnuomojamos 3 metų nuomos terminui, kuris skaičiuojamas nuo patalpų perdavimo nuomininkui dienos. 2002-05-10 buvo sudarytas patalpų priėmimo-perdavimo aktas (1 t., b.l. 21-22), kuris patvirtino nuomos sutarties termino pradžią. Ta aplinkybė, kad šalys 2006-05-12 sudarė susitarimą Nr. 1 „Dėl 2002-05-10 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties galiojimo“ (1 t., b.l. 23), patvirtina šalių - UAB „Drogas“ ir UAB „Elantra“ - valią tęsti patalpų nuomos teisinius santykius konkrečiam 10 metų terminui, tokiu rašytinius susitarimu įtvirtinant terminuotos nuomos teisinius santykius. Teisėjų kolegija pažymi, kad 2006-05-12 susitarimas Nr. 1 „Dėl 2002-05-10 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties galiojimo“ nėra nuginčytas ar panaikintas nustatyta tvarka, todėl teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo juo abejoti ir remiasi. Pažymėtina, kad nuomos sutartis ir jos terminas buvo išviešinti viešame registre (1 t., b.l. 24-26) prieš trečiuosius asmenis iki šios civilinės bylos iškėlimo, tuo patvirtinat šalių valią apie terminuotus nuomos teisinius santykius.

31Tai, kad po nuomos sutarties termino pabaigos (2005-05-10) ieškovas ir toliau naudojosi išnuomotomis patalpomis, o atsakovas tam neprieštaravo, ir pagal CK 6.481 str. praėjus 10 d. nuo sutarties termino pabaigos, nuomos sutartis tapo neterminuota, savaime nepanaikina UAB „Drogas“ ir UAB „Elantra“ 2006-05-12 susitarimo Nr. 1, kuriuo šalys neterminuotus teisinius santykius įformino terminuotos 10 metų nuomos pagrindu, tuo sukurdami teisines pasekmes ir pagrindą taikyti terminuotos nuomos sutarties nutraukimo taisykles, nes šalys nuomos terminą apibrėžė laiko tarpu, skaičiuojamu metais (CK 1.117 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismas teisingai pripažino, kad buvo sudaryta terminuota nuomos sutartis, kurios terminas buvo apibrėžtas ir pratęstas 10 metų laikotarpiui, atsižvelgiant į tai, kad UAB „Elantra“ neginčijo 2006-05-12 susitarimo Nr. 1. Iš skundžiamo sprendimo motyvuojamosios dalies teisėjų kolegija šalina pirmosios instancijos teismo argumentus, kad automatiškai šalių nuomos sutartis buvo pratęsta 10 metų terminui, nes nagrinėjamu atveju šalių nuomos terminą nustatė 2006-05-12 susitarimas Nr. 1. Tai, kad yra šalinama dalis argumentų, nesudaro teisinio pagrindo naikinti skundžiamą sprendimo dalį dėl prevencinio ieškinio atsakovo UAB „Elantra“ atžvilgiu patenkinimo, nes įstatymų leidėjas draudžia formaliais pagrindais naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą ar jo dalį.

32Teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovas UAB „Elantra“ neįrodė teisinių pagrindų nutraukti tarp šalių sudarytą terminuotą nuomos sutartį prieš terminą, todėl neįgijo teisės reikalauti iškeldinti ieškovą iš ginčo patalpų, įpareigojant jas perduoti UAB „Elantra“. Pažymėtina, kad terminuota nuomos sutartis gali pasibaigti suėjus jos terminui arba gali būti teismine tvarka nutraukta prieš terminą esant įstatyme nustatytiems arba šalių sutartyje išvardytiems pagrindams ir sąlygoms (nuomotojas, prieš nutraukdamas nuomos sutartį, turi suteikti nuomininkui protingą terminą prievolės vykdymo trūkumams ištaisyti).

33Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, iš esmės tinkamai išnagrinėjo faktines bylos aplinkybes, tinkamai vertino nuomos sutarties nuostatas bei tarp šalių vėliau sudarytą susitarimą, iš esmės tinkamai pritaikydamas CK 6.193 str. įtvirtintas sutarčių aiškinimo taisykles. Pirmosios instancijos teismas padarė teisiškai ir faktiškai pagrįstą išvadą, jog nuomos sutartis yra terminuota ir jos terminas nėra pasibaigęs, todėl atsakovas UAB „Elantra“ neturėjo teisės nutraukti nuomos sutarties, pagrįstai nusprendė prevencinį ieškinį UAB „Elantra“ atžvilgiu tenkinti, o priešieškinį atmesti. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad atsakovo UAB „Elantra“ veiksmai buvo nuostolingi ieškovo ūkinei veiklai – buvo atjungta elektra, atsakovo darbuotojai ieškovo prekes krovė į dėžes, pirkėjai negalėjo patekti į parduotuvę ir buvo apribotas ieškovo darbuotojų patekimas į nuomojamas patalpas.

34Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad UAB „Elantra“ tinkamai informavo ieškovą apie sutarties nutraukimą, nes UAB „Elantra“ neįrodė teisinio pagrindo nutraukti prieš terminą nuomos sutartį. Pirmosios instancijos teismo sprendimas skundžiamoje dalyje atitinka jo turiniui keliamus reikalavimus, ir yra šioje dalyje teisėtas ir iš esmės pagrįstas. Pirmosios instancijos teismas, patenkindamas ieškovo UAB „Drogas“ prevencinį ieškinį atsakovui UAB „Elantra“ ir atmesdamas atsakovo UAB „Elantra“ priešieškinį ieškovui UAB „Drogas“, panaikindamas Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2008-11-13 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, iš esmės tinkamai išnagrinėjo faktines bylos aplinkybes, tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, ginčo santykiams tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas. Paliekant skundžiamą sprendimą dalyje dėl ieškovo UAB „Drogas“ prevencinio ieškinio atsakovui UAB „Elantra“ tenkinimo ir priešieškinio atmetimo, šis atsakovas turi atlyginti ieškovui 127 Lt žyminio mokesčio už ieškinį (1 t., b.l. 1) ir ½ dalį pirmosios instancijos teismo sumažintų iki 4000 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidų už advokato teisines paslaugas, nes tai atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui, ir nevertina naujų įrodymų, kurie po skundžiamo sprendimo priėmimo yra susiję su lizingo teisiniais santykiais (LR CK 1.5 str., 1.136 str., 1.137 str.; CPK 7 str., 8 str., 177 str. - 179 str., 185 str., 313 str., 314 str., 320 str., 328 str.).

35Atmetus atsakovo UAB „Elantra“ apeliacinį skundą, šiam apeliantui nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos. Už atstovavimą apeliacinės instancijos teisme ieškovas sumokėjo 3927 Lt (3 t., b.l. 243, 244). Šių išlaidų dydis mažinamas, atsižvelgiant į tai, kad ieškovą apeliacinėje instancijoje atstovavo tas pats advokatas, kaip ir pirmosios instancijos teisme. Atmetus apeliacinį skundą, atsakovas UAB „Elantra“ turi atlyginti ieškovui iš viso 1320 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, nes teisėjų kolegija nustato maksimalią priteistiną sumą už advokato teisines paslaugas - 1200 Lt (1,5 x 800 Lt (MMA)) už atsiliepimo į apeliacinį skundo surašymą (3 t., b.l. 200-209) bei 120 Lt (0,15 x 800 Lt) už atstovavimą (3 t., b.l. 245-246, 254-255, 283-284) apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 93 str., 98 str., Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7 p., 8.11 p., 8.18 p., 9 p.).

36Atsakovas „Swedbank lizingas“, UAB yra sumokėjęs šioje byloje už apeliacinį skundą 132,10 Lt žyminio mokesčio (3 t., b.l. 193). Sudarius taikos sutartį, atsakovui „Swedbank lizingas“, UAB grąžintini 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio šioje byloje, t.y. 99,07 Lt, pavedant nutarties vykdymą šioje dalyje Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos.

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d., 150 str. 1 d., 293 str. 5 p., 294 str., 326 str. 1 d. 1 p., 5 p., teisėjų kolegija

Nutarė

38Palikti nepakeistą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio mėn. 3 d. sprendimą dalyse:

39- dėl ieškovo UAB „Drogas“ prevencinio ieškinio atsakovui UAB „Elantra“ patenkinimo, uždraudžiant UAB „Elantra“ pačiam ar per trečiuosius asmenis bet kokia forma apriboti ar kitaip trukdyti UAB „Drogas“ naudotis patalpomis, esančiomis ( - ), pastato unikalus Nr. ( - ), tame tarpe uždraudžiant: atjungti ar kitokiu būdu riboti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą į patalpas; atjungti ar kitokiu būdu riboti patalpų šildymą; atjungti ar kitokiu būdu riboti šalto ir karšto vandens tiekimą į patalpas; keisti įėjimo į patalpas spynas ar kitokiu būdu riboti UAB „Drogas“ darbuotojų ir klientų patekimą į patalpose įrengtą parduotuvę;

40- dėl atsakovo UAB „Elantra“ priešieškinio ieškovui UAB „Drogas“ atmetimo;

41- dėl panaikinimo Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 13 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių – draudimo UAB „Elantra“ ir „Swedbank lizingas“, UAB patiems ar per trečiuosius asmenis bet kokia forma apriboti ar kitaip trukdyti UAB „Drogas“ naudotis patalpomis, esančiomis ( - ), pastato unikalus Nr. ( - );

42- dėl išieškojimo iš atsakovo UAB „Elantra“ ieškovo UAB „Drogas“ naudai 127 Lt išlaidų dėl žyminio mokesčio ir 2000 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

43Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio mėn. 3 d. sprendimą dalyse:

44- dėl ieškovo UAB „Drogas“ prevencinio ieškinio atsakovui „Swedbank lizingas“, UAB patenkinimo, uždraudžiant „Swedbank lizingas“, UAB pačiam ar per trečiuosius asmenis bet kokia forma apriboti ar kitaip trukdyti UAB „Drogas“ naudotis patalpomis, esančiomis ( - ), pastato unikalus Nr. ( - ), tame tarpe uždraudžiant: atjungti ar kitokiu būdu riboti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą į patalpas; atjungti ar kitokiu būdu riboti patalpų šildymą; atjungti ar kitokiu būdu riboti šalto ir karšto vandens tiekimą į patalpas; keisti įėjimo į patalpas spynas ar kitokiu būdu riboti UAB „Drogas“ darbuotojų ir klientų patekimą į patalpose įrengtą parduotuvę;

45- dėl išieškojimo iš atsakovo „Swedbank lizingas“, UAB ieškovo UAB „Drogas“ naudai žyminio mokesčio išlaidas lygiomis dalimis ir 2000 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

46Patvirtinti tarp ieškovo UAB „Drogas“ (juridinio asmens kodas 211744970) ir atsakovo „Swedbank lizingas“, UAB (juridinio asmens kodas 111568069), 2010 m. rugsėjo 27 d. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

47„ 1. Šalys pareiškia ir konstatuoja, kad atsakovui „Swedbank lizingas“, UAB įgijus nuosavybės teisę į patalpas – parduotuvę, ( - ), unikalus Nr. ( - ), 2006-05-12 Nuomos sutartis liko galioti atsakovui kaip naujam patalpų savininkui ir ieškovas turi teisę valdyti ir naudoti patalpas pagal nuomos sutartį iki 2016 m. gegužės 12 d.

482. Šalys pareiškia, kad šalių santykius dėl patalpų nuomos, jeigu kas kita nenustatyta šioje taikos sutartyje, reguliuoja 2006-05-12 nuomos sutartis.

493. Šalys pareiškia ir konstatuoja, kad ieškovas UAB „Drogas“ dėl UAB „Elantra“ veiksmų, trukdant ieškovui naudotis patalpomis ir siekiant nutraukti nuomos sutartį, patyrė nuostolių, kurių dydis šalių susitarimu yra 38000 Lt (trisdešimt aštuoni tūkstančiai litų). Atsakovas, kaip patalpų nuomotojas pagal nuomos sutartį, bei siekdamas išvengti bylinėjimosi bei atkurti bendradarbiavimo santykius su ieškovu, gera valia įsipareigoja šioje taikos sutartyje nustatyta tvarka atlyginti ieškovui šiame taikos sutarties punkte nurodytus nuostolius.

504. Šalys pareiškia ir konstatuoja, kad ieškovas nuomos mokestį su PVM už naudojimąsi patalpomis laikotarpiu nuo 2010-02-01 iki 2010-09-30, kuris sudaro 59241,60 Lt (penkiasdešimt devynis tūkstančius du šimtus keturiasdešimt vieną litą ir 60 ct), atsižvelgiant į šios taikos sutarties 5 punktą, turi sumokėti atsakovui tokia tvarka:

51i) dalį mokesčio - 38000 Lt ieškovas turi sumokėti atsakovui, įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria patvirtinama ši taikos sutartis;

52ii) likusią dalį – 21241,60 Lt ieškovas turi sumokėti atsakovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Atsakovas įsipareigoja pateikti ieškovui PVM sąskaitą faktūrą šiame punkte nurodytam 59241,60 Lt nuomos mokesčiui mokėti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šios taikos sutarties įsigaliojimo. Toliau nuomos mokestį už naudojimąsi patalpomis ieškovas moka atsakovui nuomos sutartyje nustatyta tvarka. Atsakovas pareiškia, kad neturi jokių pretenzijų ieškovui dėl nuomos mokesčio už naudojimąsi patalpomis iki 2010 m. vasario 1 d.

535. Ieškovas ir atsakovas susitaria teismo nutarties, kuria patvirtinama ši taikos sutartis įsiteisėjimo momentu, įskaityti šios taikos sutarties 3 ir 4 nurodytus reikalavimus, t.y. nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, įsiteisėjimo yra laikoma, jog atsakovas sumokėjo ieškovui 38000 Lt (trisdešimt aštuonis tūkstančius litų) kaip nuostolių atlyginimą, o ieškovas sumokėjo atsakovui 38000 Lt (trisdešimt aštuonis tūkstančius litų) dydžio dalį šios taikos sutarties 4 punkte nurodyto ieškovo įsiskolinimo atsakovui pagal nuomos sutartį.

546. Įsigaliojus šiai taikos sutarčiai, šalys patvirtina, kad nebeturi dabar ir nereikš ateityje viena kitai jokių pretenzijų ir\ar reikalavimų dėl žalos, kompensacijos ar nuostolių atlyginimo dėl UAB „Elantra“ veiksmų siekiant nutraukti nuomos sutartį bei iškeldinti ieškovą iš patalpų, bet kokių kitų atsakovo ir/ar UAB „Elantra“ veiksmų, kurie trukdė ieškovui naudotis patalpomis bei buvo atlikti iki šios taikos sutarties sudarymo ir yra susiję su patalpų nuoma, ir/ar dėl ieškovo ieškinio atsakovui dėl uždraudimo trukdyti naudotis patalpomis ir/ar dėl teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

557. Šalys pareiškia, kad atlikus šios taikos sutarties 5 punkte nustatytą įskaitymą, ginčas tarp šalių dėl reikalavimų šioje civilinėje byloje yra išspręstas.

568. Kadangi šalys šios taikos sutarties 3 punkte nustatydamos ieškovo patirtų nuostolių dydį, atsižvelgė ir į ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas, ieškovas atsisako savo reikalavimų priteisti byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo, ir šalys susitaria, kad nei viena iš šalių neprivalo atlyginti kitos šalies patirtų bylinėjimosi išlaidų.

579. Atsakovui yra žinoma, jog, sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d., sudarius taikos sutartį ir tuo pagrindu bylą nutraukus, grąžinami 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos.

5810. Šią taikos sutartį pasirašantys asmenys pareiškia, kad ši taikos sutartis sudaryta laisva valia, taip pat patvirtina, kad nėra jokių priežasčių, kurios darytų šią taikos sutartį neteisėta.

5911. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos ir išaiškintos taikos sutarties sudarymo bei civilinės bylos nutraukimo tvarka ir pasekmės, numatytos Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte (teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjusi teismo nutartis patvirtinti šalių taikos sutartį), 293 straipsnio 5 punkte (teismas nutraukia bylą, jeigu šalys sudarė taikos sutartį ir teismas ją patvirtino), 294 straipsnio 2 dalyje (bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama) ir Civilinio kodekso 6.985 straipsnio 1 dalyje (teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią).

6012. Ši taikos sutartis įgauna teisinę galią, įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl šios taikos sutarties patvirtinimo.“

61Nutraukti apeliacinį procesą pagal atsakovo „Swedbank lizingas“, UAB apeliacinį skundą ir civilinę bylą dalyje pagal ieškovo UAB „Drogas“ prevencinį ieškinį atsakovui „Swedbank lizingas“, UAB dėl uždraudimo trukdyti naudotis išnuomotu nekilnojamuoju turtu.

62Priteisti iš atsakovo UAB „Elantra“ ieškovo UAB „Drogas“ naudai 1320 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus dvidešimt litų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

63Grąžinti atsakovui „Swedbank lizingas“, UAB (juridinio asmens kodas 111568069) 99,07 Lt (devyniasdešimt devynis litus 7 ct) sumokėto žyminio mokesčio, pavedant nutarties vykdymą šioje dalyje Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Drogas“ 2008-11-11 pateikė prevencinį ieškinį,... 4. Atsakovas UAB „Elantra“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti ir... 5. Atsakovas „Swedbank lizingas“, UAB atsiliepime į ieškinį prašė jį... 6. Atsakovas UAB „Elantra“ 2008-11-11 pateikė priešieškinį, prašydamas... 7. Ieškovas UAB „Drogas“ atsiliepime į priešieškinį prašė jį atmesti.... 8. Atsakovas „Swedbank lizingas“, UAB atsiliepime į priešieškinį nurodė,... 9. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-06-03 sprendimu ieškinį tenkino,... 10. 1) Uždrausti UAB „Elantra“ ir „Swedbank lizingas“, UAB patiems ar per... 11. 2) Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo... 12. 3) Išieškoti iš UAB „Elantra“ ir „Swedbank lizingas“, UAB lygiomis... 13. Teismas pažymėjo, jog sutarties 5 str. 3 d. aiškiai parašyta, kad žemės... 14. Atsakovas UAB „Elantra“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas... 15. 1) Pirmosios instancijos teismas, netinkamai vertindamas ir aiškindamas nuomos... 16. 2) Pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai padaręs išvadą, jog nuomos... 17. 3) Pirmosios instancijos teismo sprendimas neatitinka CPK 263 str. 1 d.... 18. Atsakovas „Swedbank lizingas“, UAB pateikė apeliacinį skundą,... 19. Ieškovas UAB „Drogas“ atsiliepimuose į atsakovo UAB „Elantra“ ir... 20. Atsakovas UAB „Elantra“ atsiliepime į atsakovo „Swedbank lizingas“,... 21. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, ieškovas UAB „Drogas“... 22. 1) patvirtinti jų sudarytą taikos sutartį ir nutraukti civilinę bylą pagal... 23. 2) atmesti atsakovo UAB „Elantra“ apeliacinį skundą ir Vilniaus miesto 1... 24. Atsakovas UAB „Elantra“ atsiliepime dėl taikos sutarties patvirtinimo... 25. Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas, nes ieškovo UAB... 26. Atsakovo UAB „Elantra“ apeliacinis skundas atmestinas.... 27. Nuomos sutartis yra sutartis dėl daikto perdavimo laikinai valdyti ir naudotis... 28. Nekilnojamųjų daiktų nuomos sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vienerių... 29. Sutarties šalims leidžiant laisvai spręsti dėl nuomos sutarties termino,... 30. Pagal 2002-05-10 nuomos sutartį (1 t., b.l. 8-20) ieškovas UAB „Drogas“... 31. Tai, kad po nuomos sutarties termino pabaigos (2005-05-10) ieškovas ir toliau... 32. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovas UAB „Elantra“ neįrodė... 33. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, iš esmės tinkamai... 34. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad UAB „Elantra“... 35. Atmetus atsakovo UAB „Elantra“ apeliacinį skundą, šiam apeliantui nėra... 36. Atsakovas „Swedbank lizingas“, UAB yra sumokėjęs šioje byloje už... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d., 150 str. 1 d., 293 str. 5... 38. Palikti nepakeistą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio mėn.... 39. - dėl ieškovo UAB „Drogas“ prevencinio ieškinio atsakovui UAB... 40. - dėl atsakovo UAB „Elantra“ priešieškinio ieškovui UAB „Drogas“... 41. - dėl panaikinimo Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 13 d.... 42. - dėl išieškojimo iš atsakovo UAB „Elantra“ ieškovo UAB „Drogas“... 43. Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio mėn. 3 d.... 44. - dėl ieškovo UAB „Drogas“ prevencinio ieškinio atsakovui „Swedbank... 45. - dėl išieškojimo iš atsakovo „Swedbank lizingas“, UAB ieškovo UAB... 46. Patvirtinti tarp ieškovo UAB „Drogas“ (juridinio asmens kodas 211744970)... 47. „ 1. Šalys pareiškia ir konstatuoja, kad atsakovui „Swedbank lizingas“,... 48. 2. Šalys pareiškia, kad šalių santykius dėl patalpų nuomos, jeigu kas... 49. 3. Šalys pareiškia ir konstatuoja, kad ieškovas UAB „Drogas“ dėl UAB... 50. 4. Šalys pareiškia ir konstatuoja, kad ieškovas nuomos mokestį su PVM už... 51. i) dalį mokesčio - 38000 Lt ieškovas turi sumokėti atsakovui, įsiteisėjus... 52. ii) likusią dalį – 21241,60 Lt ieškovas turi sumokėti atsakovui per 5... 53. 5. Ieškovas ir atsakovas susitaria teismo nutarties, kuria patvirtinama ši... 54. 6. Įsigaliojus šiai taikos sutarčiai, šalys patvirtina, kad nebeturi dabar... 55. 7. Šalys pareiškia, kad atlikus šios taikos sutarties 5 punkte nustatytą... 56. 8. Kadangi šalys šios taikos sutarties 3 punkte nustatydamos ieškovo... 57. 9. Atsakovui yra žinoma, jog, sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2... 58. 10. Šią taikos sutartį pasirašantys asmenys pareiškia, kad ši taikos... 59. 11. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos ir išaiškintos taikos sutarties... 60. 12. Ši taikos sutartis įgauna teisinę galią, įsiteisėjus teismo... 61. Nutraukti apeliacinį procesą pagal atsakovo „Swedbank lizingas“, UAB... 62. Priteisti iš atsakovo UAB „Elantra“ ieškovo UAB „Drogas“ naudai 1320... 63. Grąžinti atsakovui „Swedbank lizingas“, UAB (juridinio asmens kodas...