Byla 1-1052-885/2012
Dėl nosies kaulų lūžio, galvos smegenų sukrėtimo, nubrozdinimo kaktos, nosies ir dešinio užausio srityje V. U. sveikata buvo sutrikdyta daugiau kaip 10 dienų

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arūnas Bartkus,

2sekretoriaujant Loretai Armalienei,

3dalyvaujant prokurorei Erikai Girgždienei,

4kaltinamiesiems A. B., K. B., P. M.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. B., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, nedirbantis, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje;

6K. B., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, nedirbantis, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje;

7P. M., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, dirbantis ( - ), gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalyje, 284 straipsnio 1 dalyje.

8Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

9A. B., K. B., P. M. 2012 m. balandžio 14 d., apie 22.30 val., Šiauliuose, viešoje vietoje prekybos ir pramogų centre „Akropolis“, esančiame Aido g. 8, trečio aukšto koridoriuje, ties įėjimu į boulingo klubą, veikdami kartu, bendrais tyčiniais veiksmais su tyrimo metu nenustatytu asmeniu (kuriam ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą, vykdoma paieška), t. y., tyrimo metu nenustatytam asmeniui smūgiuojant ir pargriaunant nukentėjusįjį V. L. ant žemės, A. B., K. B. ir P. M. bendrai smūgiuojant V. L. ir suduodant jam ne mažiau dviejų ir daugiau smūgių į įvairias kūno vietas, taip padarydami jam kraujosruvas kairės akies vokuose, nubrozdinimus kaktoje, pakaušio srityje, tai yra nežymų sveikatos sutrikdymą, bei tuo pat metu suplėšydami 300 litų vertės V. L. striukę, tokiu būdu demonstravo nepagarbą aplinkiniams bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

10Be to, P. M. 2011 m. gruodžio 11 d., apie 5 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, gyvenamajame name ( - ), tyčia iš asmeninių paskatų sužalojo V. U., o būtent: kumščiu sudavė tris smūgius V. U. į galvą, tuo padarė nukentėjusiajam nesunkų sveikatos sutrikdymą, kadangi dėl nosies kaulų lūžio, galvos smegenų sukrėtimo, nubrozdinimo kaktos, nosies ir dešinio užausio srityje V. U. sveikata buvo sutrikdyta daugiau kaip 10 dienų.

11Dėl viešosios tvarkos pažeidimo

12Kaltinamasis A. B. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kad buvo girtas, nelabai ką pamena. Kaltinamajame akte nurodytas laikas, vieta, data atitinka. V. L. yra tas pats asmuo, kuriam sudavė smūgius. Žalą atlygino, atsiprašė ir susitaikė. Daugiau taip niekada nedarys, gali pasižadėti teismui. Prašo teismo patvirtinti susitaikymo protokolą ir baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukti.

13Kaltinamasis K. B. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kad nelabai pamena įvykį, nes seniai tai buvo. Buvo visi kartu. Pripažįsta viską, smūgius sudavė. Labai stengsis, kad daugiau taip nebebūtų. Teismo prašo patvirtinti susitaikymo protokolą ir bylą nutraukti.

14Kaltinamasis P. M. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kad V. L. smūgius sudavė, sužalojimus padarė, tai pripažįsta. Jam žalą atlygino. Per metus antrą kartą padarė nusikaltimą. Jau buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės. Vakarais namuose būti negali, sutiktų sumokėti paskirtą baudą, kurią galėtų sumokėti dalimis.

15Kadangi kaltinamieji kaltais prisipažino visiškai ir sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 str. įrodymų tyrimas buvo nutrauktas, nes kaltinamieji nebuvo kaltinami sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymu, nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės nekėlė abejonių ir su tokiu įrodymų tyrimu sutiko kaltinamieji ir prokuroras. Nagrinėjimo teisme dalyviai pareiškė, jog jie su visais byloje esančiais įrodymais yra susipažinę ir nepageidauja, kad tai teisme būtų tiriama ir skelbiama, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 291 str. 2 d. teisme įrodymai nebuvo tiriami, o tik apsiribota šių įrodymų išvardijimu.

16Be kaltinamųjų prisipažinimo, jų kaltė dėl viešosios tvarkos pažeidimo įrodyta ir ikiteisminio tyrimo metu surinktais įrodymais.

17Nukentėjusysis V. L. tyrimo metu parodė, kad 2012-04-14, apie 22.30 val., atvyko į boulingo klubą prekybos centre Akropolis, Aido g. 8, Šiauliuose. Ten jo laukė sesuo. Atėjęs prie įėjimo į klubą, pamatė du nepažįstamus jaunuolius, kurie šlapinosi ant klubo durų. Dar du jaunuoliai stovėjo šalia ir kažką šūkavo. Vienas iš besišlapinančių jaunuolių, jam einant pro duris pasakė „kur čia vaikštai, kaimieti?", o jis atsakė, kad nenusišnekėtų ir nuėjo. Jam įėjus į koridorių, vaikinas, vilkėjęs pūkine tamsia striuke, užsimojo jam smūgiuoti, tačiau išvengė smūgių. Tada šis vaikinas smūgiavo jam į rankas kelis kartus. Jis norėjo apsiginti ir sugriebė tam jaunuoliui už rankų, jis irgi jam sugriebė ir abu nugriuvo ant žemės. Atbėgo likę trys draugai ir pradėjo jį kojomis spardyti. Kiek smūgių ir kuris konkrečiai sudavė, pasakyti negali, dengėsi rankomis veidą. Jį sumušę jaunuoliai kiek atsitraukė, tačiau vėl norėjo pulti. Pirmas, jį pradėjęs mušti vaikinas, griebė jam už striukės ir ją suplėšė. Tuo metu iš klubo atbėgo jo sesuo ir, pamačiusi kas vyksta, iškvietė policiją. Sulaikius jaunuolius, jis pamena, kad pirmas jį užpuolęs vaikinas ir suplėšęs striukę pasivadino K. I. Kiti vaikinai jį spardė bendrai visi ir nurodė savo duomenis. Įvykis, kurio metu buvo sumuštas, įvyko savaitgalio dieną, o jis išvyko į Latviją jau pirmadienį. Kokios tai tiksliai buvo balandžio mėnesio dienos negali pasakyti, nepamena. Iš Latvijos išvyko į Prancūziją darbo reikalais, nes ten dirba. Po įvykio, buvo apklausiamas policijos pareigūno, davė parodymus tokius, kokius tada prisiminė, nes įvykis buvo įvykęs šviežiai. Dabar nelabai pamena įvykio detalių, vaikinų apibūdinti negali, nepamena jų. Žino, kad jį užpuolė ilgame koridoriuje, pradžioje prisikabino žodžiais, jis jiems kažką atsakė, bet tikrai neįžeidė. Tada vienas vaikinų puolė ant jo, tempė už striukės ir ją suplėšė, po jo, puolė antras, kiti du atbėgo ir taip pat prisijungė. Jie visi jam smūgiavo. Jis pargriuvo ant žemės nuo pirmojo vaikino tempimo ir smūgio, gavo spyrių iš kojų nuo visų vaikinų, dengėsi veidą ir nematė, ką konkrečiai kuris daro. Tikrai žino, kad striukę suplėšė tas, kuris pirmas ant juo puolė, jis tempė už jos ir ji plyšo. Striukę buvo įvertinęs 300 litų, ji buvo pirkta Londone, geros kokybės ir pan. Tokią vertę palieka ir dabar. Mano, kad jam smūgiavo visi vaikinai, nes smūgių buvo daug, jie spardė ir mušė jį vienas per kitą. Viskas truko labai staigiai, nebuvo mušamas daugiau nei minutę laiko. Jie smūgiavo po kelis kartus ir tada visi staiga pabėgo. Įvykį kažkiek matė jo sesuo, kuri tuo metu buvo boulinge ir ji iškvietė policiją. Pareigūnai kiek toliau nuo Akropolio sulaikė keturis jaunuolius. Policijos komisariate jis žinojo, kas jį užpuolė, nes jo sesuo matė įvykį, ji pati matė, kaip užpuolikus sulaikė. Ji juos atpažino. Jis juos irgi matė. Mano, kad dėl jo užpuolimo kalti jie visi, nes gavo smūgius nuo visų, dėl neaiškių priežasčių. Dėl ko buvo sumuštas, nežino, jie prisikabino prie jo žodžiais, buvo girti. Po sumušimo buvo nuvykęs į ligoninę, kur jį apžiūrėjo ir išleido. Pas šeimos gydytoją nesikreipė, nes turėjo išvykti į užsienį, tiesiog negalėjo. Nedarbingumo neturėjo. Į darbą vyko su mėlynėmis, nubrozdintu veidu. Tai buvo nemalonu, turėjo aiškintis, kas atsitiko. Kažkiek ir skausmo kentėjo, nes kūną skaudėjo po sumušimo. Neturtinės žalos ieškinys yra 2000 litų solidariai iš kiekvieno užpuoliko po 500 litų. Tai būtų šioks toks kompensavimas dėl patirtų nemalonumų ir kentėto skausmo. Striukės, kuri įvykio metu buvo suplėšyta, jis neims. Ji yra nepataisoma ir jam nebereikalinga, atsisako ją paimti. Tegul būna prie bylos. Jeigu ieškinys būtų atlygintas, jis sutiktų taikytis su įtariamaisiais, ir sutiktų, kad byla būtų nutraukta. 2012-09-11 papildomos apklausos metu, numetėjusysis V. L. nurodė, kad 2012-09-11 įtariamieji A. B., K. B. ir P. M. jam pilnai atlygino turtinę ir neturtinę žalą dėl jo sumušimo, dėl striukės suplėšymo. Jie atlygino kiekvienas solidariai tiek, kiek prašė. Liko neatlyginta dalis žalos įtariamojo K. I. atžvilgiu, t. y., 500 litų. Lieka žala tik šiai sumai ir jis palieka šios sumos ieškinį byloje. Pretenzijų K. B., P. M. ir A. B. jis nebeturi, jų atžvilgiu sutinka taikytis, pasirašyti protokolą dėl susitaikymo. Išvyksta į Prancūziją 2012-09-17, todėl posėdyje dalyvauti negalės (2 t. 62-63, 67-68, 81 b. l.).

182012-07-19 nukentėjusysis V. L. buvo apklaustas pas ikiteisminio tyrimo teisėją, apklausos metu davė analogiškus (iš esmės tokius pat) parodymus, kaip ir apklausų pas ikiteisminio tyrimo pareigūną metu (2 t. b. l. 79-80).

19Apklaustas kaip įtariamasis K. I., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas yra atskirtas į atskirą tyrimą ir paskelbta jo paieška, paaiškino, kad 2012-04-14 vakare su draugais A. B., K. B. ir P. M. buvo Akropolyje, boulingo klube Apollo. Ten šventė Arnoldo gimtadienį. Apie 22.30 val., ėjo namo ir einant koridoriumi, jis prasilenkė su nepažįstamu vaikinu, t. y. nukentėjusiuoju. Vaikinas jam kažką negražaus pasakė, kas jį labai sunervino. Tada jis ir sudavė jam ne mažiau dviejų kartų, jie nugriuvo abu ant žemės ir grūmėsi. Kur tuo metu buvo jo draugai, jis nematė. Dar jis sutinka, kad patempė už striukės ir suplėšė ją. Jo draugai skyrė juos, tačiau, ar sudavė vaikinui, jis negali pasakyti, nematė. Jis sutinka, kad sudavė ranka, koja nespardė. Nelabai viską pamena, nes buvo išgėręs (3 t. 7-8 b. l.).

20Liudytoja A. L. tyrimo metu parodė, kad 2012-04-14 apie 22.30 val. buvo nuėjusi į boulingą, esantį prekybos ir pramogų centre Akropolis, Šiauliuose, Aido g. 8. Jai būnant boulinge, tarp lankytojų buvo grupė jaunuolių, kurie akivaizdžiai matėsi, kad yra neblaivūs, kabinėjosi prie barmenių, lankytojų, šūkavo. Po kiek laiko į boulingą atėjo jos brolis V. L.. Jam atėjus, po kelių akimirkų ji pastebėjo, jog minėti jaunuoliai jos brolį pradėjo stumdyti. Priėjusi arčiau pamatė, kad jam yra sumušta kairė akis (matėsi mėlynė), buvo suplėšyta jo striukė. Ji pasekusi, kur nepažįstami jaunuoliai eina, paskambino policijai. Atvykus policijos pareigūnams, visus minėtus 4 jaunuolius sulaikė Aido gatvėje, netoli Aido prekybos centro (2 t. 85-86 b. l.).

212012-04-14 V. L. pareiškimas apie tai, kad 2012-04-14 apie 22.30 val., Šiauliuose, pramogų centro Akropolis pastate, boulingo koridoriuje, buvo užpultas ir sumuštas keturių nepažįstamų jaunuolių, suplėšyta striukė (2 t. 3 b. l.).

222012-09-11 tarp įtariamųjų A. B. ir K. B. surašytas susitaikymo protokolas su nukentėjusiuoju V. L. (2 t. 82 b. l.).

232012-04-30 įvykio vietos apžiūros protokolas, iš kurio matyti, kad apžiūrėta įvykio vieta, esanti Šiauliuose, Aido g. 8 (2 t. 16-18 b. l.).

242012-04-26 daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, iš kurio matyti, kad pateikta kompaktinė plokštelė su įvykio vaizdo įrašu (2 t. 25-26 b. l.)

252012-04-26 daiktų apžiūros protokolas, iš kurio matyti, kad atlikta vaizdo medžiagos apžiūra, padarytos fotonuotraukos (2 t. 27-32 b. l.).

262012-06-06 papildomas apžiūros protokolas, iš kurio matyti, kad atlikta papildoma vaizdo medžiagos apžiūra, sudaryta fotolentelė (2 t. 33-38 b. l.).

272012-04-14 daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, iš kurio matyti, kad iš nukentėjusiojo V. L. paimta suplėšyta striukė (2 t. 39 b. l.), atlikta jos apžiūra, ji palikta saugoti Šiaulių m. PK archyve (2 t. 40-42 b. l.).

282012-05-10 gauta specialisto išvada, kurioje nurodoma, kad V. L. padaryti sužalojimai - kraujosruvos kairės akies vokuose, nubrozdinimai kaktoje, pakaušio srityje; sužalojimai galėjo būti padaryti užduotyje nurodytu laiku; sužalojimai padaryti kietu buku daiktu (-ais), galimai dviejų ar daugiau trauminių poveikių pasėkoje; sužalojimai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu (2 t. 46 b. l.).

29Išdėstyti įrodymai, tai yra kaltinamųjų A. B., K. B., P. M. parodymai, nukentėjusiojo, liudytojos duoti parodymai, patvirtina, kad kaltinamieji viešoje vietoje – prekybos ir pramogų centre „Akropolis“, esančiame Aido g. 8, Šiauliuose, trečio aukšto koridoriuje, ties įėjimu į boulingo klubą, girdint ir matant ten buvusiems asmenims, dėl aiškaus žmogaus ir visuomenės negerbimo, elementarių moralės bei elgesio normų niekinimo, nukentėjusiajam V. L. sudavė rankomis ir kojomis į įvairias kūno vietas. Esminis viešosios tvarkos pažeidimo objektyvusis požymis, kad demonstruojant nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai turi būti sutrikdoma visuomenės rimtis ar tvarka. Visuomenės rimties sutrikdymu laikomi veiksmai, dėl kurių aplinkiniai asmenys pasijunta šiurkščiai pažeminti ar šokiruoti, tokiais veiksmais siekiant nukentėjusįjį pažeminti, išgąsdinti, šokiruoti. Nusikalstama veika pasireiškė tiesiogine tyčia, t.y. kaltinamieji A. B., K. B., P. M. suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, numatė, kad dėl jų veikimo gali atsirasti Baudžiamajame kodekse numatyti padariniai, ir jų norėjo. Kaltinamųjų A. B., K. B., P. M. veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d.

30Iš kaltinimo dėl viešosios tvarkos pažeidimo šalintina aplinkybė, jog kaltinamieji veikė bendrai su K. I. Iki bylos išnagrinėjimo teisme K. I. kaltė dėl nusikaltimo padarymo įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu nėra konstatuota, todėl šio asmens (K. I.) ir jo veiksmų nurodymas iš kaltinime pateikto veikos faktinių aplinkybių aprašymo šalintinas.

31Dėl P. M. nusikalstamos veikos pagal LR BK 138 straipsnio 1 dalį

32Kaltinamasis P. M. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kad kada tiksliai tai buvo, negali pasakyti, kiek prisimena, 2011 m. Važiavo pas draugo sesę. Prigėrė ir susimušė. Pripažįsta smūgius, sužalojimus taip pat. Alkoholis turėjo įtakos tokiam jo elgesiui. Su V. U. susitaikė, žalą atlygino, pretenzijų jis jam neturi. Įvykio metu išgėręs buvo daug.

33Kadangi kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai ir sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 str. įrodymų tyrimas buvo nutrauktas, nes kaltinamasis nebuvo kaltinamas sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymu, nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės nekėlė abejonių ir su tokiu įrodymų tyrimu sutiko kaltinamasis ir prokuroras. Nagrinėjimo teisme dalyviai pareiškė, jog jie su visais byloje esančiais įrodymais yra susipažinę ir nepageidauja, kad tai teisme būtų tiriama ir skelbiama, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 291 str. 2 d. teisme įrodymai nebuvo tiriami, o tik apsiribota šių įrodymų išvardijimu.

34Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo įrodyta ir ikiteisminio tyrimo metu surinktais įrodymais.

35Nukentėjusysis V. U. tyrimo metu parodė, kad jis neblaivus miegojo pas L. Š. namuose, tačiau naktį apie 5 val. pajuto stiprų smūgį į galvos sritį ir prabudęs pamatė, kaip jį muša. Jį sumušęs P. M. jo atsiprašė ir jie susitaikė, civilinio ieškinio nereikš, prašo ikiteisminį tyrimą nutraukti (1 t. 7, 99-100 b. l.).

36Nukentėjusysis L. Š. paaiškino, kad jis neblaivus miegojo savo namuose, tačiau naktį apie 5 val. atsibudo nuo triukšmo ir pamatė, jog yra atvykę trys asmenys ir yra mušamas jo draugas V. U., o po to, ir jį sumušė L. L. (1 t. 10, 45-46, 104-105).

37Apklaustas kaip įtariamasis L. L. paaiškino, jog jis, būdamas girtas, kartu su P. M. ir E. D. nuvažiavo pas L. Š. pasišnekėti, kodėl šis netinkamai elgiasi su jo seserimi R. Č. Jokio susitarimo ką nors mušti nebuvo. Užėjus į kambarį jis pamatė lovose gulinčius L. Š. ir jo seserį, bei kitoje lovoje gulinčią sesers dukrą G. ir tuo metu jam dar nepažįstamą vyriškį. P. M. pagalvojęs, jog nepažįstamas vyriškis yra jo sesers skriaudėjas, ištempė iš lovos, kaip vėliau sužinojo - V. U., ir jį sumušė. Tuo metu E. D. atskyrė P. M. nuo V. U. ir nebeleido mušti. Jis stovėdamas kambaryje pamatė, jog iš lovos atsikėlė ir eina link jo L. Š., todėl impulsyviai sudavė L. Š. tris kartus į veido sritį. Jis asmeniškai L. Š. sumušė impulsyviai ir dėl girtumo. Dėl tokio savo elgesio gailisi, L. Š. atsiprašė ir su juo susitaikė (1 t. 56-57, 94, 157 b. l.).

38Liudytoja R. Č. tyrimo metu parodė, kad ji matė, kaip nepažįstamas asmuo mušė V. U., bei matė, kaip jos brolis L. L. sudavė smūgį jos draugui L. Š. į veidą (1 t. 27-29 b. l.).

39Liudytojas E. D. tyrimo metu parodė, kad jis pamatęs, kaip P. M. staiga puolė mušti V. U., jis puolė juos skirti, bei pamatė, kaip L. L. sudavė L. Š. į veidą. Jis asmeniškai nieko nemušė, tik bandė patraukti P. M., kad šis nemuštų V. U. (1 t. 86-87 b. l.).

40Nukentėjusiojo parodymo patikrinimo vietoje metu V. U. parodė vietas, kur jis ir L. Š. buvo sumušti (1 t. 73-77 b. l.).

41Nukentėjusiojo parodymo patikrinimo vietoje metu L. Š. parodė vietas, kur jis ir V. U. buvo sumušti (1 t., 47-52 b. l.).

42Iš specialisto išvados Nr. G 145/12(04) matyti, jog V. U. padaryti sužalojimai: nosies kaulo lūžis, galvos smegenų sukrėtimas, nubrozdinimai kaktos, nosies ir dešinio užausio srityje; rasti sužalojimai padaryti bukais kietais daiktais; rasti sužalojimai atitinka įvykio aplinkybėse nurodytam laikui; V. U. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl nosies kaulų lūžis sutrikdo sveikatą ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui; rastiems sužalojimams padaryti reikėjo 3 smūgių bukais kietai daiktais (1 t. 26 b. l.).

432012-01-10 įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota įvykio vietos, esančios ( - ), apžiūra (1 t. 38-44 b. l.).

442012-03-29 buvo patvirtintas 2012-03-26 prokurorės nutarimas atleisti P. M. nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamos veikos, numatytos BK 138 straipsnio 1 dalyje, padarymą, įtariamajam P. M. susitaikius su nukentėjusiuoju V. U. bei ikiteisminį tyrimą Nr. 96-1-820-11 nutraukti (1 t. 160-162, 163 b. l.).

452012-10-01 buvo patvirtintas 2012-09-24 prokurorės nutarimas atnaujinti ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. 96-1-820-11 P. M., nes jis per vienerius metus nuo to, kai buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, padarė naują nusikaltimą (2 t. 4-5, 8-9 b. l.).

46Kaltinamojo P. M. kaltė dėl nesunkaus V. U. sveikatos sutrikdymo visiškai įrodyta ir teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalį. Bylos aplinkybės liudija, kad kaltinamasis smurtavo, suduodamas nukentėjusiajam V. U. tris smūgius į galvą, taip nukentėjusiajam padarydamas nesunkų sveikatos sutrikdymą. Teismas remiasi ne tik paties kaltinamojo, nukentėjusiųjų, liudytojos parodymais, bet ir specialisto išvada Nr. G 145/12(04), iš kurios matyti, kad V. U. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas atitinka duotus paaiškinimus apie 2011-12-11 įvykusio konflikto aplinkybes. Be to, minėtoje specialisto išvadoje nurodyta, kad rasti sužalojimai padaryti trijų smūgių pasėkoje, ir jie nėra būdingi griuviminei traumai.

47Bausmė ir jos skyrimas

48Kaltinamojo A. B. atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra tos, kad kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, taip pat kad atlygino nusikaltimu padarytą žalą (LR BK 59 str. 1 d. 2 p., 3 p.). Kaltinamojo atsakomybę sunkina tai, kad nusikaltimą padarė bendrininkų grupėje (BK 60 str. 1 d. 1 p.), bei tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikaltimo padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

49Kaltinamasis A. B. kaltu prisipažino visiškai, su nukentėjusiuoju 2012-09-11 susitaikė (2 t. 82 b. l.). Kaltinamasis prašo teismo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės, nukentėjusysis kaltinamajam pretenzijų neturi, taip pat prašo atleisti kaltinamąjį nuo atsakomybės. Kaltinamasis padarė vieną nusikaltimą, kuris yra priskiriamas nesunkių nusikaltimų kategorijai, numatytai Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 11 straipsnyje, atsiprašė nukentėjusiojo, kas rodo jo gailėjimąsi dėl padarytos nusikalstamos veikos, atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad prisipažino ir nuoširdžiai gailisi įvykdęs nusikaltimą bei tai, kad savo noru atlygino padarytą žalą, atsakomybę sunkina, kad nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupėje bei tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikaltimo padarymui. Teismas atsižvelgia į tai, kad nusikaltimą padarė būdamas neteistas (3 t. 12 b. l.), nedirbantis (3 t. 16 b. l.), darbo biržoje neregistruotas (3 t. 15 b. l.), apylinkės inspektoriaus charakterizuojamas teigiamai (3 t. 24 b. l.), yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų, todėl esant baudžiamojo įstatymo reikalaujamų sąlygų visumai, taikytinas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnis ir A. B. atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės jam susitaikius su nukentėjusiuoju V. L.

50Kaltinamajam A. B. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, iki nuosprendžio įsiteisėjimo paliktina nepakeista.

51Kaltinamojo K. B. atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra tos, kad kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, taip pat kad atlygino nusikaltimu padarytą žalą (LR BK 59 str. 1 d. 2 p., 3 p.). Kaltinamojo atsakomybę sunkina tai, kad nusikaltimą padarė bendrininkų grupėje (BK 60 str. 1 d. 1 p.), bei tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikaltimo padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

52Kaltinamasis K. B. kaltu prisipažino visiškai, su nukentėjusiuoju 2012-09-11 susitaikė (2 t. 82 b. l.). Kaltinamasis prašo teismo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės, nukentėjusysis kaltinamajam pretenzijų neturi, taip pat prašo atleisti kaltinamąjį nuo atsakomybės. Kaltinamasis padarė vieną nusikaltimą, kuris yra priskiriamas nesunkių nusikaltimų kategorijai, numatytai Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 11 straipsnyje, atsiprašė nukentėjusiojo, kas rodo jo gailėjimąsi dėl padarytos nusikalstamos veikos, atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad prisipažino ir nuoširdžiai gailisi įvykdęs nusikaltimą bei tai, kad savo noru atlygino padarytą žalą, atsakomybę sunkina, kad nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupėje, bei tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikaltimo padarymui. Teismas atsižvelgia į tai, kad nusikaltimą padarė būdamas neteistas (3 t. 25 b. l.), nedirbantis (3 t. 27 b. l.), darbo biržoje neregistruotas (3 t. 28 b. l.), apylinkės inspektoriaus charakterizuojamas teigiamai (3 t., 34 b. l.), yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų, todėl esant baudžiamojo įstatymo reikalaujamų sąlygų visumai, taikytinas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnis ir K. B. atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės jam susitaikius su nukentėjusiuoju V. L.

53Kaltinamajam K. B. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, iki nuosprendžio įsiteisėjimo paliktina nepakeista.

54Kaltinamojo P. M. atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra tos, kad kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, taip pat kad atlygino nusikaltimu padarytą žalą (LR BK 59 str. 1 d. 2 p., 3 p.). Kaltinamojo atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamas veikas padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikaltimo padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.), be to, atsakomybę dėl viešosios tvarkos pažeidimo sunkina ir tai, kad šį nusikaltimą padarė bendrininkų grupėje (BK 60 str. 1 d. 1 p.).

55Skirdamas bausmę P. M. už nusikalstamų veikų padarymą, teismas atsižvelgia į veikų pavojingumo laipsnį, kaltininko kaltės formą ir rūšį, padarytų veikų motyvus ir tikslus, į kaltinamojo asmenybę, į tai, kad nustatytos dvi jo atsakomybę lengvinančios aplinkybės, bei atsakomybę sunkinanti aplinkybė, o dėl viešosios tvarkos pažeidimo atsakomybę sunkina dar ir tai, kad šis nusikaltimas padarytas bendrininkų grupėje, taip pat teismas atsižvelgia į tai, kad P. M., veikdamas tiesiogine tyčia, padarė dvi nusikalstamas veikas, kurios priskiriamos prie nesunkių nusikaltimų. P. M. nusikalto būdamas neteistas (3 t. 35 b. l.), dirbantis ( - ) (3 t. 38 b. l.), apylinkės inspektoriaus charakterizuojamas teigiamai (3 t. 45 b. l.), todėl atsižvelgiant į byloje nustatytų faktinių aplinkybių visumą, teismas sprendžia, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus kaltinamajam už padarytas nusikalstamas veikas laisvės apribojimo bausmes, kas priverstų jį tinkamai įvertinti savo neteisėtą elgesį ir kontroliuoti jį ateityje.

56Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės subendrintinos tarpusavyje dalinio sudėjimo būdu.

57Vadovaujantis LR BK 65 str., 66 str., į bausmės laiką visiškai įskaitytinas laikino sulaikymo laikas nuo 2012-04-14 22.52 val. iki 2012-04-15 12 val., viena para (2 t. 128 b. l.).

58Kaltinamajam P. M. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, iki nuosprendžio įsiteisėjimo paliktina nepakeista.

59Nukentėjusysis V. L. tyrimo metu buvo pareiškęs civilinį ieškinį dėl 2300 Lt turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo (2 t. 69 b. l.). Iš 2012-09-11 susitaikymo protokolo matyti, kad kaltinamieji A. B., K. B., P. M. V. L. padarytą žalą atlygino, tačiau civilinis ieškinys 500 litų dydžio neturtinei žalai atlyginti lieka K. I., kurio atžvilgiu tyrimas išskirtas, atžvilgiu (2 t. 82, 83 b. l.). Atsižvelgiant į tai, kad 1800 Lt turtinės ir neturtinės žalos nukentėjusiajam yra atlyginta, todėl procesas dalyje dėl nukentėjusiojo V. L. pareikšto civilinio ieškinio 1800 Lt sumai dėl žalos atlyginimo nutrauktinas.

60Šiaulių teritorinė ligonių kasa buvo pareiškusi civilinį ieškinį 274,67 Lt sumai (2 t., 49-51 b. l.). Iš bylos medžiagos matyti, kad Šiaulių teritorinė ligonių kasa atsisakė nuo civilinio ieškinio, nes 274,67 Lt žala Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui yra atlyginta, todėl procesas dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos pareikšto civilinio ieškinio nutrauktinas.

61Taip pat iš bylos medžiagos matyti, kad kaltinamasis P. M. ir L. L. susitarė dėl 883,10 padarytos žalos atlyginimo su Valstybine ligonių kasa ir 2012-02-01 pasirašė žalos privalomojo sveikatos draudimo fondui atlyginimo sutartį Nr. SŽ-15/783 (2 t. 89-90 b. l.).

62Daiktinis įrodymas - kompaktinė plokštelė su garso įrašu, esanti byloje (2 t. 26 b. l.), paliktina saugoti prie bylos medžiagos.

63Daiktinis įrodymas - iš nukentėjusiojo V. L. paimta suplėšyta striukė (2 t., 39 b. l.), saugoma Šiaulių m. PK archyve (2 t., 40-42 b. l.), nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintina.

64Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 303 str. 4 d.,

Nutarė

65A. B., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 str., atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d., kaltinamajam ir nukentėjusiajam V. L. susitaikius ir baudžiamąją bylą A. B. atžvilgiu nutraukti.

66Kaltinamajam A. B. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti nepakeistą.

67K. B., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 str., atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d., kaltinamajam ir nukentėjusiajam V. L. susitaikius ir baudžiamąją bylą K. B. atžvilgiu nutraukti.

68Kaltinamajam K. B. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti nepakeistą.

69Patvirtinti susitaikymo protokolą tarp A. B., K. B. ir V. L., kuriame užfiksuota, kad A. B., K. B. susitaikė su nukentėjusiuoju V. L., atlygino nukentėjusiajam padarytą žalą ir įspėti A. B. ir K. B., kad jei per vienerius metus padarys baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl jų baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas. Jeigu per vienerius metus padarys naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustos galioti ir bus sprendžiama dėl jų baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

70P. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį ir paskirti 4 mėnesių laisvės apribojimą, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 str. 6 d. 1 p., per bausmės atlikimo laikotarpį įpareigoti jį nuo 23.00 val. iki 6.00 val. būti namuose.

71P. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalį ir paskirti 6 mėnesių laisvės apribojimą, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 str. 6 d. 1 p., per bausmės atlikimo laikotarpį įpareigoti jį nuo 23.00 val. iki 6.00 val. būti namuose.

72Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., šiuo nuosprendžiu paskirtas bausmes subendrinti tarpusavyje dalinio sudėjimo būdu ir P. M. paskirti galutinę subendrintą bausmę 8 (aštuonių) mėnesių laisvės apribojimą, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 str. 6 d. 1 p., per bausmės atlikimo laikotarpį įpareigoti jį nuo 23.00 val. iki 6.00 val. būti namuose.

73Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo gavimo bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

74Vadovaujantis LR BK 65 str., 66 str., į bausmės laiką visiškai įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2012-04-14 22.52 val. iki 2012-04-15 12 val., vieną parą.

75Kaltinamajam P. M. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti nepakeistą.

76Procesą dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos pareikšto civilinio ieškinio 274,67 Lt sumai nutraukti.

77Daiktinį įrodymą - kompaktinę plokštelę su garso įrašu, esančią byloje (2 t. 26 b. l.), palikti saugoti prie bylos medžiagos.

78Daiktinį įrodymą - iš nukentėjusiojo V. L. paimtą suplėšytą striukę, saugomą Šiaulių m. PK archyve, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

79Nuosprendis per 20 dienų, nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arūnas Bartkus,... 2. sekretoriaujant Loretai Armalienei,... 3. dalyvaujant prokurorei Erikai Girgždienei,... 4. kaltinamiesiems A. B., K. B., P. M.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. B.,... 6. K. B., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos... 7. P. M., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos... 8. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 9. A. B., K. B., P. M. 2012 m. balandžio 14 d., apie 22.30 val., Šiauliuose,... 10. Be to, P. M. 2011 m. gruodžio 11 d., apie 5 val., būdamas apsvaigęs nuo... 11. Dėl viešosios tvarkos pažeidimo... 12. Kaltinamasis A. B. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir... 13. Kaltinamasis K. B. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir... 14. Kaltinamasis P. M. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir... 15. Kadangi kaltinamieji kaltais prisipažino visiškai ir sutiko, kad kiti... 16. Be kaltinamųjų prisipažinimo, jų kaltė dėl viešosios tvarkos pažeidimo... 17. Nukentėjusysis V. L. tyrimo metu parodė, kad 2012-04-14, apie 22.30 val.,... 18. 2012-07-19 nukentėjusysis V. L. buvo apklaustas pas ikiteisminio tyrimo... 19. Apklaustas kaip įtariamasis K. I., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas yra... 20. Liudytoja A. L. tyrimo metu parodė, kad 2012-04-14 apie 22.30 val. buvo... 21. 2012-04-14 V. L. pareiškimas apie tai, kad 2012-04-14 apie 22.30 val.,... 22. 2012-09-11 tarp įtariamųjų A. B. ir K. B. surašytas susitaikymo protokolas... 23. 2012-04-30 įvykio vietos apžiūros protokolas, iš kurio matyti, kad... 24. 2012-04-26 daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, iš kurio matyti, kad... 25. 2012-04-26 daiktų apžiūros protokolas, iš kurio matyti, kad atlikta vaizdo... 26. 2012-06-06 papildomas apžiūros protokolas, iš kurio matyti, kad atlikta... 27. 2012-04-14 daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, iš kurio matyti, kad iš... 28. 2012-05-10 gauta specialisto išvada, kurioje nurodoma, kad V. L. padaryti... 29. Išdėstyti įrodymai, tai yra kaltinamųjų A. B., K. B., P. M. parodymai,... 30. Iš kaltinimo dėl viešosios tvarkos pažeidimo šalintina aplinkybė, jog... 31. Dėl P. M. nusikalstamos veikos pagal LR BK 138 straipsnio 1 dalį... 32. Kaltinamasis P. M. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir... 33. Kadangi kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai ir sutiko, kad kiti įrodymai... 34. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo... 35. Nukentėjusysis V. U. tyrimo metu parodė, kad jis neblaivus miegojo pas L. Š.... 36. Nukentėjusysis L. Š. paaiškino, kad jis neblaivus miegojo savo namuose,... 37. Apklaustas kaip įtariamasis L. L. paaiškino, jog jis, būdamas girtas, kartu... 38. Liudytoja R. Č. tyrimo metu parodė, kad ji matė, kaip nepažįstamas asmuo... 39. Liudytojas E. D. tyrimo metu parodė, kad jis pamatęs, kaip P. M. staiga... 40. Nukentėjusiojo parodymo patikrinimo vietoje metu V. U. parodė vietas, kur jis... 41. Nukentėjusiojo parodymo patikrinimo vietoje metu L. Š. parodė vietas, kur... 42. Iš specialisto išvados Nr. G 145/12(04) matyti, jog V. U. padaryti... 43. 2012-01-10 įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota įvykio vietos,... 44. 2012-03-29 buvo patvirtintas 2012-03-26 prokurorės nutarimas atleisti P. M.... 45. 2012-10-01 buvo patvirtintas 2012-09-24 prokurorės nutarimas atnaujinti... 46. Kaltinamojo P. M. kaltė dėl nesunkaus V. U. sveikatos sutrikdymo visiškai... 47. Bausmė ir jos skyrimas... 48. Kaltinamojo A. B. atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra tos, kad... 49. Kaltinamasis A. B. kaltu prisipažino visiškai, su nukentėjusiuoju 2012-09-11... 50. Kaltinamajam A. B. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 51. Kaltinamojo K. B. atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra tos, kad... 52. Kaltinamasis K. B. kaltu prisipažino visiškai, su nukentėjusiuoju 2012-09-11... 53. Kaltinamajam K. B. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 54. Kaltinamojo P. M. atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra tos, kad... 55. Skirdamas bausmę P. M. už nusikalstamų veikų padarymą, teismas... 56. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės... 57. Vadovaujantis LR BK 65 str., 66 str., į bausmės laiką visiškai... 58. Kaltinamajam P. M. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 59. Nukentėjusysis V. L. tyrimo metu buvo pareiškęs civilinį ieškinį dėl... 60. Šiaulių teritorinė ligonių kasa buvo pareiškusi civilinį ieškinį 274,67... 61. Taip pat iš bylos medžiagos matyti, kad kaltinamasis P. M. ir L. L. susitarė... 62. Daiktinis įrodymas - kompaktinė plokštelė su garso įrašu, esanti byloje... 63. Daiktinis įrodymas - iš nukentėjusiojo V. L. paimta suplėšyta striukė (2... 64. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 303... 65. A. B., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 str.,... 66. Kaltinamajam A. B. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį... 67. K. B., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 str.,... 68. Kaltinamajam K. B. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį... 69. Patvirtinti susitaikymo protokolą tarp A. B., K. B. ir V. L., kuriame... 70. P. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284... 71. P. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138... 72. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., šiuo nuosprendžiu paskirtas bausmes... 73. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo... 74. Vadovaujantis LR BK 65 str., 66 str., į bausmės laiką visiškai įskaityti... 75. Kaltinamajam P. M. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį... 76. Procesą dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos pareikšto civilinio... 77. Daiktinį įrodymą - kompaktinę plokštelę su garso įrašu, esančią... 78. Daiktinį įrodymą - iš nukentėjusiojo V. L. paimtą suplėšytą striukę,... 79. Nuosprendis per 20 dienų, nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine...