Byla 2S-1473-485/2008
Dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2008 m. spalio 7 d. nutarties

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algirdo Remeikos, kolegijos teisėjų Ramūno Mitkaus, Jolitos Cirulienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės J. L. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2008 m. spalio 7 d. nutarties.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3atsakovė pateikė priešieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės ir prašė padalinti santuokoje įgytą turtą, taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti trečiąjam asmeniui T. L. priklausantį butą, esantį ( - ), nes T. L. gali šį turtą perleisti tretiesiems asmenims, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas pasidarytų negalimas. Taip pat prašo areštuoti šiame bute esančius baldus ir buitinę techniką, nes ieškovas vienas viską savinasi ir pradėjo kai kuriuos daiktus vogti ir nešti iš namų. Nurodė, kad prašomas areštuotas burtas yra įgytas už ieškovo ir atsakovės santuokoje nelegaliai uždirbtas lėšas Anglijoje ir tik formaliai įregistruotas trečiojo asmens T. L. vardu.

4Alytaus rajono apylinkės teismas 2008 m. spalio 7 d. nutartimi atsakovės prašymą tenkino iš dalies, prašymą dalyje dėl trečiąjam asmeniui T. L. priklausančio turto arešto, atmetė. Atsakovės reikalavimų įvykdymui užtikrinti areštavo ieškovo R. L. ir J. L. bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdomą kilnojamą turtą, esantį bute (duomenys neskelbtini: lovą, spintą, dvi komodas, muzikinį centrą KENVOOD, tarkavimo mašinėlę, televizorių Sony, sekciją, sekciją spintą, rašomą stalą, lovą, šaldytuvą LIBER, šviestuvą, televizorių PANASONIC, skalbimo mašiną LG, minkštų baldų komplektą, uždraudžiant ieškovui R. L. šį turtą parduoti ar kitaip realizuoti bei perduoti kitiems asmenims. Teismas konstatavo, kad materialinis teisinis reikalavimas priešieškiniu į tretinį asmenį nenukreiptas, todėl negali būti areštuojamas turtas asmens, į kurį nenukreiptas materialinis teisinis reikalavimas. Nurodė, kad atsakovė siekia padalinti kitam asmeniui priklausantį turtą. Teismas, sprendė, kad atsižvelgiant į į priešingus šalių interesus bei siekiant užtikrinti sprendimo įvykdymą tikslinga apriboti kitos šalies galimybę, siekiant savanaudiškų tikslų, vienasmeniškai mažinti dalintino turto vertę, todėl areštavo dalintiną sutuoktinių kilnojamąjį turtą.

5Atskiruoju skundu atsakovė J. L. prašo panaikinti 2008-10-07 Alytaus rajono apylinkės teismo nutartį dalyje dėl T. L. priklausančio turto arešto atmetimo, išspręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą šioje dalyje iš esmės – atsakovės prašymą patenkinti. Atsakovė nurodo, kad nesutinka su teismo nutartimi dalyje dėl T. L. priklausančio turto arešto atmetimo, mano, kad teismo nutartis šioje dalyje yra neteisėta, nepagrįsta ir naikintina dėl šių priežasčių: atsakovė priešieškiniu prašė pripažinti atsakovės ir ieškovo bendrasantuokiniu turtu butą, esantį ( - ). Nurodė, kad šis turtas tik formaliai registruotas trečiojo asmens vardu, tačiau iš tiesų jis yra įgytas už ieškovo ir atsakovės santuokoje nelegaliai uždirbtas lėšas Anglijoje. Nežiūrint į tai, jog šiam turtui sutuoktinių vardu nėra atlikta teisinė registracija ir neįforminta kaip bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas sutuoktinių teisėms į bendrą turtą apsaugoti. T. L., būdama formalia šio turto savininke, gali turtą perleisti tretiesiems asmenims. Teismas areštavo trečiojo asmens vardu registruotame bute esančius daiktus, tačiau patį butą areštuoti atsisakė. Atkreipia dėmesį, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, priėmė dvi atskiras nutartis, pažeisdamas CPK 7 str. reikalavimus ir apsunkindamas atsakovės materialinę padėtį pateikiant jas vykdyti antstoliui, nes atsakovė privalo sumokėti už dvi vykdomąsias bylas. Taip pat nurodo, kad teismas praleido įstatymo nustatytą trijų dienų terminą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimui išspręsti.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas R. L. prašo palikti galioti pirmosios instancijos teismo nutartį. Nurodo, kad T. L. butą įsigijo už savo asmeninės lėšas, sutuoktiniai neturėję lėšų buto įsigijimui. Sutuoktiniams grįžus į Lietuvą T. L. (atsakovo motina), pasiūlė jiems naudotis jos butu, nes ieškovas ir atsakovė neturėjo kur gyventi. Pareiškus ieškinį dėl santuokos nutraukimo būtent atsakovė, o ne ieškovas pradėjo slėpti turtą. Laikinoji apsaugos priemonė gali būti atsakovo nekilnojamojo daikto areštas, kadangi T. L. yra tretysis asmuo, o turtinių ar neturtinių reikalavimų trečiajam asmeniui atsakovė nepareiškė, todėl teismas pagrįstai atsisakė areštuoti trečiajam asmeniui priklausantį daiktą. Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo T. L. prašo atskirąjį skundą atmesti, palikti galioti pirmosios instancijos teismo nutartį. Nurodo, kad atsakovė teigdama, kad butas tik formaliai registruotas trečiojo asmens vardu nepagrindė savo teiginio jokiais leistinais įrodymais ir įstatymo normomis. Butas yra įgytas už T. L. ir jos sutuoktinio lėšas, nei ieškovas nei atsakovė buto pirkime nedalyvavo, lėšų butui neskyrė. Daikto valdymo teisėtumą patvirtina įrašas VĮ Registrų centre. Nepagrįstas atsakovės motyvas, kad neareštavus buto T. L. gali jį perleisti tretiesiems asmenims. Atsakovė trečiajam asmeniui jokių reikalavimų nereiškia, todėl teismas negali atsakovės prašymu apsunkinti disponavimą nekilnojamuoju daiktu.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties nagrinėjimo pagrindų patikrinimas ( CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 str. nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

9Kaip nustatyta, Alytaus rajono apylinkės teisme yra užvesta civilinė byla pagal ieškovo R. L. ieškinį atsakovei J. L., institucijai , teikiančiai išvadą Alytaus m. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo, turto padalinimo ( b. l. 1-3). Atsakovė J. L. pateikė teismui savo priešieškinį dėl santuokos nutraukimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo, turto padalinimo, kuris teismo buvo priimtas. Kartu atsakovė prašė teismo taikyti ir laikinąsias apsaugos priemones, t. y. areštuoti butą bei kitus jame esančius baldus ir buitinę techniką, esančius ( - ), priklausančius trečiajam asmeniui T. L. ( b. l. 7-13). Išnagrinėjusi minėtą prašymą Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja 2007-10-07 nutartimi prašymą tenkino iš dalies. Prašymą dėl trečiajam asmeniui T. L. priklausančio turto atmetė. Likusioje dalyje atsakovės prašymą patenkino ir areštavo minėtame bute esančius baldus ir buitinę techniką ( b. l. 19-20). Savo atskirtuoju skundu atsakovė J. L. nurodo, kad su minėta teismo nutartimi nesutinka, nes jau minėtas butas, esantis ( - ) nors formaliai ir registruotas trečiojo asmens T. L. vardu, tačiau buvo įgytas už ieškovo ir atsakovės santuokoje nelegaliai uždirbtas lėšas Anglijoje. Nežiūrint į tai , jog šiam turtui sutuoktinių vardu nėra atlikta teisinė registracija ir neįforminta kaip bendroji jungtinė nuosavybė, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtina sutuoktinių teisėms į bendrą turtą apsaugoti.

10Su šia atsakovės nuomone kolegija nesutinka. Teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 144 str. 1 d., dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių , jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

11Kaip jau minėta, atsakovė teigia, kad butas, kurio teismas neareštavo, buvo pirktas iš bendrų ieškovo ir atsakovės lėšų ir yra bendra jų jungtinė nuosavybė ( nežiūrint to, kads šis butas yra registruotas trečiojo asmens T. L. vardu). Kolegija konstatuoja, kad atsakovė teigdama, jog butas tik formaliai registruotas trečiojo asmens vardu, o šalys ji nusipirko gyvendami santuokoje iš bendrų lėšų, nepagrindė šių savo teiginių jokiais leistinais įrodymais ir įstatymo normomis. Nekilnojamojo daikto, t.y. buto valdymo teisėtumą patvirtina ir įrašas VĮ Registrų centre.

12Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima. Kaip jau minėta, atsakovė prašė teismo areštuoti ir butą, kuris šiuo metu oficialiai priklauso trečiajam asmeniui T. L.. Minėtam asmeniui jokie turtiniai reikalavimai nėra pareikšti, todėl teismas negalėjo atsakovės prašymu apsunkinti disponavimą nekilnojamuoju daiktu. Taip pat nėra pateikta jokių įrodymų, kad tretysis asmuo gali minėtą butą perleisti tretiesiems asmenims. Tokiu būdu laikytina, kad pirmosios instancijos teismas pasielgė teisingai ir atsakovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino tik dalinai.

13Esant tokioms aplinkybėms teisėjų kolegija daro išvadą, kad 2008-10-07 Alytaus rajono apylinkės teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl ją naikinti atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo.

14Teisėjų kolegija , vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

16Atskirąjį skundą atmesti.

17Palikti Alytaus rajono apylinkės teismo 2008-10-07 nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai