Byla 1-72-579/2018
Dėl to šaudyti netinkamą, kuriuos 2016 m. gruodžio 17 d. apžiūros metu rado ir paėmė policijos pareigūnai

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Evaldas Gražys, sekretoriaujant Indrei Karpienei, dalyvaujant prokurorui Ritai Poškienei, gynėjams adv. Marytei Vietaitei, Rimantui Bučmai, Arnoldui Blaževičiui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3D. G. gim. ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, registruotas darbo biržoje, nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, gyv. ( - ), teistas: 1. 2009-10-07 pagal BK 180 straipsnio 1 dalį 70 parų arešto bausme, bausmę atlikęs; 2. 2010-07-01 (su vėlesniais pakeitimais) pagal BK 180 straipsnio 1 dalį, 138 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis BK 63 straipsnio 4, 9 dalimis subendrinus su 2009-10-07 nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė subendrinta bausme 3 metams 5 mėnesiams laisvės atėmimo, paleistas 2013-10-25 atlikus bausmę; 3. 2017-02-15 pagal BK 259 straipsnio 1 dalį, 259 straipsnio 2 dalį 42 parų arešto bausme, kuri, vadovaujantis BK 641 straipsniu, sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė 28 parų arešto bausmė, paleistas 2017-05-19 atlikus arešto bausmę,

4kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 260 straipsnio 1 dalyje

5A. J. gim. ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, dirbantis UAB „H.“, nevedęs, vidurinio išsilavinimo, gyv. ( - ) (registruota gyvenama vieta ( - )), teistas 2017-06-08 pagal BK 259 straipsnio 2 dalį, paskirta 15 MGL, t. y. 564,90 Eurų dydžio bauda, kuri, vadovaujantis BK 641 straipsniu, sumažinta vienu trečdaliu bei paskirta galutinė 10 MGL, t. y. 376,60 Eurų dydžio bauda, bauda sumokėta,

6kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 259 straipsnio 2 dalyje

7M. L. gim. ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, dirbantis UAB „X“, išsiskyręs, vidurinio išsilavinimo, gyv. ( - ), neteistas,

8kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 264 straipsnio 1 dalyje

9E. M. gim. ( - ), a. k. ( - ) lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, dirbanti UAB „Y“, netekėjusi, aukštojo išsilavinimo, gyv. ( - ), teista 2013-10-23 pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, paskirta 9 MGL, t. y. 1170 Lt dydžio bauda, kuri, vadovaujantis BK 641 straipsniu, sumažinta vienu trečdaliu ir galutinė bausmė paskirta 6 MGL, t. y. 780 Lt (225,90 Eur) dydžio bauda, 2016-10-25 nutartimi paskirta 225,90 Eur dydžio bauda pakeista į 3 paras arešto, 2016-12-15 paleista atlikus bausmę,

10kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą BK 259 straipsnio 1 dalyje

11P. R. gim. ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nedirbantis, vedęs, vidurinio išsilavinimo, gyv. ( - ), neteistas,

12kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 260 straipsnio 2 dalyje, 253 straipsnio 2 dalyje, 258 straipsnio 2 dalyje, 260 straipsnio 1 dalyje

13P. S. gim. ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, dirbantis pagal verslo liudijimą, nevedęs, aukštojo neuniversitetinio išsilavinimo, gyv. ( - ), neteistas,

14kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 260 straipsnio 2 dalyje

15N. T. gim. ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, dirbantis pagal verslo liudijimą, vedęs, aukštojo neuniversitetinio išsilavinimo, gyv. ( - ), neteistas,

16kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 259 straipsnio 2 dalyje

17R. V. gim. ( - ), a. k. ( - ) lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, nedirbanti (iki suėmimo dirbo UAB „Z“), ištekėjusi, vidurinio išsilavinimo, gyv. ( - ), teista: 1. 2013-03-29 pagal BK 178 straipsnio 1 dalį 1 metų laisvės apribojimo bausme, paskiriant įpareigojimus; 2. 2016-12-23 pagal BK 260 straipsnio 1 dalį 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme, pritaikius BK 75 straipsnio 1, 2 dalis paskirtosios bausmės vykdymas atidėtas 2 metams, paskiriant įpareigojimus, į paskirtą bausmę įskaitytas laikas išbūtas sulaikyme bei suėmime nuo 2015-05-18 iki 2015-06-18,

18kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą BK 260 straipsnio 1 dalyje.

19Teismas

Nustatė

20P. R. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, įgijo ir savo tėvui P. R., gim. ( - ), priklausančiame garaže, adresu ( - ), laikė narkotines ir psichotropines medžiagas – maišelį, kuriame 55 vnt. violetinės spalvos tablečių, tai yra psichotropinės medžiagos MDMA, kurios bendroji masė yra 8,029 g (ir psichotropinės medžiagos – 3,4-metilendioksidimetilamfetamino (MDDM), kurios kiekio nustatyti nėra galimybės, nes centre nėra šios medžiagos standartinio pavyzdžio), 2 (du) plastikinius maišelius, kuriuose 65 vnt. geltonos spalvos tablečių – psichotropinės medžiagos MDMA, kurios bendroji masė yra 9,389 g, 3 (tris) plastikinius maišelius su psichotropine medžiaga – metamfetaminu, kurios bendroji masė yra 23,625 g, 1 (vieną) plastikinį maišelį su augalinės kilmės narkotine medžiaga – kanapėmis (antžeminės dalys), kurios masė yra 4,678 g., (delta 9-tetrahidrokanabinolio kiekis yra 12,6 %), 2 vnt. svarstyklių, kartoninę dėžutę, kurioje apie 1000 vnt. užspaudžiamų plastikinių maišelių, skirtų narkotinių medžiagų pakavimui, kuriuos 2016 m. gruodžio 17 d. apžiūros metu rado ir paėmė policijos pareigūnai.

21Be to, P. R. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, iš nenustatytų asmenų, nenustatytomis aplinkybėmis, neteisėtai įgijo ir savo tėvui P. R. priklausančiame garaže, adresu ( - ), laikė šaudyti tinkamą C kategorijos šaunamąjį ginklą – Italijos pramoninės gamybos lygiavamzdį, trumpavamzdį, pusiau automatinį pistoletą POLICE Nr. E192990, skirtą šaudyti centrinio įskėlimo 8 mm kalibro garsiniais (signaliniais) ir dujiniais šoviniais; šaudyti tinkamą C kategorijos šaunamąjį ginklą – Italijos pramoninės gamybos lygiavamzdį, trumpavamzdį, pusiau automatinį 9 mm kalibro „8000 F.S.“ modelio pistoletą VALTRO Nr. J057... (dalis numerio su kitais žymenimis pašalinta diskinio metalo apdirbimo įrankiu), skirtą šaudyti 9 mm kalibro garsiniais (signaliniais) ir dujiniais šoviniais; šaudyti tinkamą C kategorijos šaunamąjį ginklą – Vokietijos pramoninės gamybos lygiavamzdį, trumpavamzdį 9 mm kalibro revolverį „ME 38 Compact“ Nr. 068517, skirtą šaudyti 9 mm kalibro centrinio įskėlimo revolveriniais garsiniais (signaliniais) ir dujiniais šoviniais; C kategorijos šaudmenį – pramoninės gamybos 9 mm kalibro centrinio įskėlimo revolverinį šovinį, pramoniniu būdu užtaisytą dujiniu užtaisu, skirtą pramoninės gamybos 9 mm kalibro centrinio skėlimo revolveriams, šaudantiems dujiniais ir garsiniais šoviniais – C kategorijos šaunamiesiems ginklams; B kategorijos šaudmenį – pramoninės gamybos 9 mm (9x17) kalibro centrinio įskėlimo „BROWNING“ tipo šovinį, skirtą šaudyti iš daugelio modelių 9 mm (9x17) kalibro graižtvinių šaunamųjų ginklų – pistoletų, B kategorijos šaunamųjų ginklų; C kategorijos šaunamąjį ginklą – Vokietijos pramoninės gamybos lygiavamzdį, trumpavamzdį, pusiau automatinį „FBI 8000“ modelio pistoletą „Perfecta“, skirtą šaudyti 8 mm kalibro garsiniais (signaliniais) ir dujiniais šoviniais, kuris yra be skiltuvo su spyruokle, užrakto fiksatoriaus, paleidžiamojo mechanizmo traukės, dėl to šaudyti netinkamą, kuriuos 2016 m. gruodžio 17 d. apžiūros metu rado ir paėmė policijos pareigūnai.

22Be to, P. R. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, iš nenustatyto asmens, nenustatytomis aplinkybėmis, neteisėtai įgijo ir savo tėvui P. R. priklausančiame garaže, adresu ( - ), laikė šaudyti tinkamą C kategorijos nešaunamąjį ginklą – pramoninės gamybos pneumatinį, graižtvinį 5,5 mm kalibro, „B3“ modelio šautuvą skirtą šaudyti 5,5 mm kalibro šoviniais – kulkomis ir D kategorijos nešaunamąjį ginklą – savadarbį durklą, priskiriamą prie nešaunamųjų-šaltųjų duriamojo, pjaunamojo poveikio ginklų, draudžiamų civilinėje apyvartoje, kurį 2016 m. gruodžio 17 d. minėto garažo apžiūros metu rado ir paėmė policijos pareigūnai.

23Be to, P. R. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens neteisėtai įgijo ir turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, R. D. gyvenamojoje vietoje, bute, adresu ( - )e, nuosavybės teise priklausančiame N. Ž., laikė 5 (penkis) plastikinius maišelius su psichotropine medžiaga – metamfetaminu, kurios bendroji masė yra 0,917 g, geltonos spalvos tabletę – psichotropinės medžiagos MDMA, kurios masė yra 0,100 g, vieną plastikinį maišelį su augalinės kilmės narkotine medžiaga – kanapėmis (antžeminės dalys), kurios masė yra 0,260 g, (delta 9-tetrahidrokanabinolio kiekis yra 12,1 %), du metalinius šaukštelius su psichotropinės medžiagos – metamfetamino pėdsakais, svarstykles, apie 228 vnt. užspaudžiamų plastikinių maišelių, skirtų narkotinių medžiagų pakavimui, kuriuos 2017 m. sausio 3 d. minėto buto kratos metu rado ir paėmė policijos pareigūnai.

24N. T. 2017 m. sausio 24 d., apie 16.24 val., savo automobiliu „BMW530“, valst. Nr. ( - ) atvykęs prie namo, adresu ( - ), iš D. G., neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, neteisėtai įgijo ir prie savęs laikė plastikinį maišelį su nedideliu kiekiu psichotropinės medžiagos – metamfetaminu, kurios masė yra 0,191 g, kol 2017 m. sausio 24 d., 16.35 val., prie namo, adresu ( - ), jį sulaikė ir asmens kratos metu šią psichotropinę medžiagą rado ir paėmė policijos pareigūnai.

25A. J. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, neteisėtai įgijo ir neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti prie savęs laikė folijos lankstinuką su augalinės kilmės narkotine medžiaga – kanapėmis (antžeminės dalys), kurios masė yra 0,490 g, (delta 9-tetrahidrokanabinolio kiekis yra 9,7 %), kol 2017 m. sausio 24 d., 20.27 val., ties pastatu, adresu ( - ), jį sulaikė ir asmens kratos metu narkotines medžiagas rado ir paėmė policijos pareigūnai.

26E. M. neteisėtai, neturėdama tikslo parduoti ar kitaip platinti, 2017 m. sausio 24 d., apie 20.15 val., padedant M. L., kartu su A. J. jo automobiliu „Chrysler Voyager“, valst. Nr. ( - ), atvykus prie namo adresu ( - ), minėtame automobilyje iš D. G. įgijo ir prie savęs laikė 2 (du) plastikinius maišelius su psichotropine medžiaga – metamfetaminu, kurios bendroji masė yra 0,236 g, kol 2017 m. sausio 24 d., 20.27 val., ties pastatu, adresu ( - )e, ją sulaikė ir asmens kratos metu psichotropines medžiagas rado ir paėmė policijos pareigūnai.

27M. L. 2017 m. sausio 24 d. apie 20 val. ( - ), degalinėje, tiksliau nenustatytoje vietoje, susitikęs su E. M. ir A. J., atvykusiais jo paimti A. J. vairuojamu automobiliu „Chrysler Voyager“, valst. Nr. ( - ), ir susitaręs telefonu su D. G. dėl psichotropinės medžiagos – amfetamino pirkimo bei su juo susitikus prie prekybos centro „S.“, adresu ( - ), kartu su A. J., E. M. ir D. G. A. J. automobiliu „Chrysler Voyager“, valst. Nr. ( - ), nuvykus prie namo adresu ( - ), D. G. nuėjus bei iš R. V. paėmus psichotropines medžiagas – metamfetaminą ir jas automobilyje pardavus E. M., padėjo jai įsigyti psichotropinių medžiagų – metamfetamino, kurios bendroji masė yra 0,236 g.

28D. G. 2017 m. sausio 24 d., tarp 16.18 val. ir 16.23 val., atėjęs pas R. V. į butą, adresu ( - ), neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, iš jos įgijo 1 (vieną) plastikinį maišelį su psichotropine medžiaga – metamfetaminu, kurio masė yra 0,191 g ir jį 2017 m. sausio 24 d., apie 16.24 val., automobilyje „BMW530“, valst. Nr. ( - ) stovėjusiame prie namo adresu ( - ), pardavė N. T., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką 2017 m. sausio 24 d., tarp 20.10 val. ir 20.15 val., namo, adresu ( - ), antrojoje laiptinėje neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, iš R. V. įgijo 3 (tris) plastikinius maišelius su psichotropine medžiaga – metamfetaminu ir 2017 m. sausio 24 d., apie 20.15 val., automobilyje „Chrysler Voyager“, valst. Nr. ( - ), stovėjusiame prie namo, adresu ( - ), pardavė E. M. 2 (du) plastikinius maišelius su psichotropine medžiaga – metamfetaminu, kurio bendroji masė yra 0,236 g, o vieną plastikinį maišelį su psichotropine medžiaga, kurio bendroji masė yra 0,180 g laikė prie savęs, kol 2017 m. sausio 24 d., 20.48 val., prie namo adresu ( - ), jį sulaikė ir asmens kratos metu psichotropines medžiagas rado ir paėmė policijos pareigūnai.

29R. V. 2017 m. sausio 24 d., tarp 14.10 val. ir 14.30 val., turėdama tikslą parduoti ar kitaip platinti, iš P. S., gyv. adresu ( - ), neteisėtai įgijo ne mažiau kaip 2,854 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino, kurios dalį – 0,191 g, įpakuotos plastikiniame maišelyje, 2017 m. sausio 24 d., tarp 16.18 val. ir 16.23 val., pardavė iš anksto susitarus telefonu bei pas ją į namus, adresu ( - ), atėjusiam D. G.. Toliau tęsdama nusikalstamą veiką, tą pačią dieną tarp 20.10 val. ir 20.15 val., kitą dalį – 0,416 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino, įpakuotos 3 (trijuose) plastikiniuose maišeliuose, apie 77 vnt. užspaudžiamų plastikinių maišelių, skirtų narkotinių medžiagų pakavimui, laikė savo namuose, adresu ( - ), iki 2017 m. sausio 24 d., 23 val., kol atliktos buto kratos metu policijos pareigūnai surado ir paėmė minėtą kiekį psichotropinės medžiagos – metamfetamino, o kitą dalį – 0,472 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino, įpakuoto 3 (trijuose) plastikiniuose maišeliuose, laikė prie savęs, kol tuo pačiu metu atliktos asmens kratos metu policijos pareigūnai surado ir paėmė minėtą kiekį psichotropinės medžiagos.

30P. S. nuo ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto laiko, bet ne vėliau kaip iki 2017 m. sausio 26 d., 11.40 val., adresu ( - ), turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, laikė didelį kiekį, ne mažiau kaip 79,094 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino, kurios dalį – 2,854 g, 2017 m. sausio 24 d., tarp 14.10 val. ir 14.30 val., pardavė į jo namus, adresu ( - ), atvykusiai R. V., o likusią dalį – 76,24 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino, supiltą stikliniame inde, svarstykles, plastikinį šaukštą, 6 vnt. užspaudžiamų plastikinių maišelių, skirtų narkotinių medžiagų pakavimui, laikė savo namuose, adresu ( - ), kol 2017 m. sausio 26 d. buto kratos metu juos rado ir paėmė policijos pareigūnai.

31P. R. neteisėtas disponavimas narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą parduoti, neteisėtas disponavimas šaunamaisiais ir nešaunamaisiais ginklais

32Kaltinamasis P. R. kaltu prisipažino ir paaiškino, kad garažas, esantis ( - ), priklauso tėvui P. R., tačiau paskutinius penkis metus garažu naudojosi tik jis. Garaže remontuodavo automobilius, taip pat laikė savo asmeninius daiktus. Tame tarpe visus kaltinime nurodytus šaunamuosius ginklus, šovinius, nešaunamuosius ginklus – durklą ir pneumatinį šautuvą, kadangi ginklų rinkimas ir kolekcionavimas buvo jo hobis. Nurodytus ginklus bei šovinius įsigijo ne vienu metu, iš skirtingų asmenų, maždaug nuo 2012 m. Jų neperdirbo, įsigijo tokius, kokie buvo rasti kratos metu. Rastą durklą naudojo žvejybai. Taip pat garaže laikė ir platino narkotines bei psichotropines medžiagas – MDMA, kanapes ir metamfetaminą. Šias medžiagas įgydavo iš asmens, kurio žino tik pravardę „plikis“. Narkotines ir psichotropines medžiagas pardavinėjo apie pusę metų. 2016 m. gruodžio 16 d., prieš vidurnaktį, pas jį į garažą atėjo A. V.. Su šiuo asmeniu vartojo alkoholinius gėrimus, taip pat metamfetaminą. Jau po vidurnakčio, 2016 m. gruodžio 17 d., apie 0.50 val., per vaizdo stebėjimo kamerą pamatė atvažiuojantį automobilį, kuris jam pasirodė įtartinas (galimai policijos), todėl išsigandęs pabėgo. Nuvyko pas draugą R. D., gyvenantį ( - ). Kitą dieną nuvažiavęs prie garažo ir pamatė, jog durys užplombuotos. Suprato, kad jo ieškos policijos pareigūnai, todėl namo negrįžo. Apsigyveno pas minėtą draugą. Ten gyvendamas ir toliau prekiavo tomis pačiomis narkotinėmis bei psichotropinėmis medžiagomis, kadangi, bėgdamas iš garažo, dalį šių medžiagų pasiėmė. Buvusius klientus susirado pats ir nurodė naują (gyvenamąją) vietą, kurioje prekiaus paminėtomis medžiagomis. Tokiu būdu užsidirbdavo pragyvenimui. 2017 m. sausio 3 d. vakare jį sulaikė policijos pareigūnai. Kratos metu rastos narkotinės ir psichotropinės medžiagos, šioms medžiagoms sverti skirtos svarstyklės, užspaudžiami maišeliai, skirti narkotinėms ir psichotropinėms medžiagoms dozuoti, šaukšteliai, kuriais išpilstydavo metamfetaminą, priklausė jam.

33Liudytojas A. V. paaiškino, kad 2016 m. gruodžio 16 d. vakare, apie 22 val., nuvažiavo į garažą ( - ), numeris ( - ), aplankyti savo draugą P. R.. Atvykus kartu su kaltinamuoju vartojo metamfetaminą, kalbėjosi. Žinojo, kad P. R. garaže laiko ir parduoda kitiems asmenims narkotines, psichotropines medžiagas, tačiau pats niekada iš jo šių medžiagų nepirko. Kad garaže laikomi ginklai ir šaudmenys, nežinojo. Kaltinamasis garaže įsirengęs vaizdo stebėjimo kamerą. Bendraudami, apie 0.50 val., per kamerą pamatė, kad į garažą kažkas atvažiuoja. P. R. išėjo pasižiūrėti, tačiau negrįžo, o į garažą netrukus atėjo policijos pareigūnai. Apžiūrėję garažą, pareigūnai rado psichotropinių, narkotinių medžiagų, ginklų.

34Liudytojas R. D. paaiškino, kad apie pusantrų metų gyveno bute ( - ). 2016 m. gruodžio 17 d. jam paskambino pažįstamas P. R. ir pasakė kad turi problemų (su policija) bei paprašė leisti pagyventi nuomojamame bute. Jis sutiko. P. R. pas jį gyveno iki 2017 m. sausio 3 d., kai vakare šį kaltinamąjį sulaikė policijos pareigūnai. Kratos jo bute metu kambaryje esančio stalo stalčiuje buvo rasti maišeliai su kažkokiomis medžiagomis, svarstyklės, plastikiniai maišeliai, šaukšteliai. Iš kur visa tai atsirado nežino, rasti daiktai buvo ne jo.

35Liudytojas E. M. paaiškino, kad dirba Kauno apskrities VPK ( - ) PK. Buvo gauta informacija apie platinamas narkotines, psichotropines medžiagas. Pirmiausia nustatė P. R., po to D. G.. Gauta informacija leido daryti išvadą, kad, tarpininkaujant D. G., R. V., narkotines ar psichotropines medžiagas gaudavo iš P. R.. Vėliau nustatė, jog psichotropines medžiagas D. G. įgyja iš R. V., kuri, sulaikius P. R., psichotropines medžiagas pradėjo įsigyti iš P. S..

362016 m. gruodžio 17 d. garažo, adresu ( - ) apžiūros metu (1 t., b. l. 5-21, 23-43) rasta, paimta ir apžiūrėta dvi svarstyklės, septynios 50 eurų kupiūros, 9 mm kalibro šovinys, dėžutė su plastikiniais užspaudžiamais maišeliais. Taip pat ginklai – pistoletas Nr. E129990, be dėtuvės, pistoletas „Perfecta“ modelis FBI 8000 be dėtuvės, pistoletas „Valtro“ su nutrintu serijos numeriu be dėtuvės, daiktas panašus į pistoletą su užrašu „West Lake“, revolveris „Me 38 Compact“ Nr. 068517 su vienu šoviniu būgne, dvi pistoletų dėtuvės, odinis dėklas skirtas revolveriui, du peiliai su dėklais, žalios spalvos medžiaginis dėklas su jame esančiu šautuvu ir optika, dvi kupiūros po 5 eurus, dvi kupiūros po 10 eurų, 20 eurų kupiūra, plastikinis paketas su augalinės kilmės medžiaga, du plastikiniai paketai su baltos spalvos milteliais, du plastikiniai paketai su geltonos ir violetinės spalvos tabletėmis, plastikinis užspaudžiama paketas su baltos spalvos milteliais, plastikinis maišelis su užrašu „Urtės batonas“ su baltos spalvos milteliais, dėžutė su 73 vnt. šovinių.

37Kriminalistinių tyrimų centre ištyrus (1 t., b. l. 58-60) 55 vnt. violetinės spalvos tablečių, 2016 m. gruodžio 17 d. rastų ir paimtų garaže, adresu ( - ), sudėtyje yra psichotropinės medžiagos – MDMA, kurios bendroji masė yra 8,029 g ir psichotropinės medžiagos – 3,4-metilendioksidimetilamfetamino (MDDM), kurios kiekio nustatyti nėra galimybės, nes Kriminalinių tyrimų centre nėra šios medžiagos standartinio pavyzdžio; 6 vnt. geltonos spalvos tablečių, 2016-12-17 rastų ir paimtų garaže, adresu ( - ), sudėtyje yra psichotropinės medžiagos – MDMA, kurios masė yra 0,838 g, 59 vnt. geltonos spalvos tablečių iš kito bespalvio plastikinio uždaromo maišelio, 2016-12-17 rastų ir paimtų garaže, adresu ( - ), sudėtyje yra psichotropinės medžiagos – MDMA, kurios masė 8,551 g.

38Kitoje Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvadoje nurodoma, kad baltos spalvos miltelių iš dviejų plastikinių maišelių, 2016 m. gruodžio 17 d. rastų ir paimtų garaže ( - ) sudėtyje yra psichotropinės medžiagos – metamfetamino, kurios masė yra 2,176 g; baltos spalvos miltelių iš kito plastikinio maišelio, 2016-12-17 rasto ir paimto garaže ( - ), sudėtyje yra psichotropinės medžiagos – metamfetamino, kurios masė 21,449 g (1 t., b. l. 68-70).

39Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre ištyrus (1 t., b. l. 78-79) pateiktą augalinės kilmės medžiagą, kuri buvo rasta ir paimta 2016 m. gruodžio 17 d. garaže ( - ), nustatyta, kad tai narkotinė medžiaga – kanapės (antžeminės dalys), kurios masė yra 4,678 g, o delta 9-tetrahidrokanabinolio kiekis jose – 12,6 %.

402017 m. kovo 1 d. Kauno apskrities VPK Kriminalistinių tyrimų valdybos specialisto išvadoje (1 t., b. l. 86-90). nurodyta, kad tirti pateikta 4 pistoletai, revolveris, dvi šovinių dėtuvės ir įvairūs šoviniai (75 vnt.): 1. Italijos pramoninės gamybos lygiavamzdis, trumpavamzdis, pusiau automatinis pistoletas „POLICE“ Nr. E192990, skirtas šaudyti centrinio įskėlimo 8 mm kalibro garsiniais (signaliniais) šoviniais, yra C kategorijos šaudyti tinkamas šaunamasis ginklas. Pistoletas gali šaudyti ir dujiniais to kalibro šoviniais; 2. Vokietijos pramoninės gamybos lygiavamzdis, trumpavamzdis, pusiau automatinis „FBI 8000“ modelio pistoletas „Perfecta“, skirtas šaudyti 8 mm kalibro garsiniais (signaliniais) šoviniais, yra C kategorijos šaunamasis ginklas. Pistoletas taip pat gali šaudyti ir dujiniais to kalibro šoviniais. Iš pistoleto išimta ir tirti nepateikta skiltuvas su spyruokle, užrakto fiksatorius, paleidžiamojo mechanizmo traukė. Dėl šių dalių trūkumo pistoletas šaudyti netinkamas. Tikėtina, sudėjus trūkstamas dalis, pistoletas šaudyti tiktų; 3. Italijos pramoninės gamybos lygiavamzdis, trumpavamzdis, pusiau automatinis 9 mm kalibro „8000 F.S.“ modelio pistoletas „VALTRO“ Nr. J057..., skirtas šaudyti 9 mm kalibro garsiniais (signaliniais) šoviniais, yra šaudyti tinkamas C kategorijos šaunamasis ginklas. Pistoletas taip pat gali šaudyti ir dujiniais to kalibro šoviniais. Dalis pistoleto numerio su kitais žymenimis pašalinta diskinio metalo apdirbimo įrankiu; 4. Vokietijos pramoninės gamybos lygiavamzdis, trumpavamzdis, 9 mm kalibro revolveris „ME 38 Compact“ Nr. 068517, skirtas šaudyti 9 mm kalibro centrinio įskėlimo revolveriniais garsiniais (signaliniais) šoviniais, yra šaudyti tinkamas C kategorijos šaunamasis ginklas. Iš revolverio taip pat galima šaudyti ir dujiniais šoviniais; 6. Tirti pateiktos dvi šovinių dėtuvės yra šaunamųjų ginklų dalys. Viena šovinių dėtuvė yra pateikto tirti 8 mm kalibro pistoleto „POLICE“ arba kito tokio pat pistoleto dalis. Kita šovinių dėtuvė yra pateikto tirti 9 mm kalibro pistoleto „VALTRO“ arba kito tokio pat pistoleto dalis; 7. Pramoninės gamybos 9 mm kalibro centrinio įskėlimo revolverinis šovinys, pramoniniu būdu užtaisytas dujiniu užtaisu, yra C kategorijos šaudmuo, skirtas pramoninės gamybos 9 mm kalibro centrinio skėlimo revolveriams, šaudantiems dujiniais ir garsiniais šoviniais – C kategorijos šaunamiesiems ginklams; pramoninės gamybos 9 mm (9x17) kalibro centrinio įskėlimo „BROWNING“ tipo šovinys, yra B kategorijos šaudmuo, skirtas šaudyti iš daugelio modelių 9 mm (9x17) kalibro graižtvinių šaunamųjų ginklų – pistoletų (CZ 83, WALTHER PPK/S, SIG SAUER P230, IZH 71 H, KEVIN ZP 98, HECKLER & KOCH P7K3 ir kt.), B kategorijos šaunamųjų ginklų; Šoviniai šaudyti tinkami. Pramoniniu būdu dujiniu užtaisu užtaisytas revolverinis 9 mm kalibro šovinys tinka šauti revolveryje „ME 38 Compact“. Pramoninės gamybos 9 mm (9x17) kalibro centrinio įskėlimo „BROWNING“ tipo šovinys netinka šauti tirti pateiktuose ginkluose.

41Kitoje Kauno apskrities VPK Kriminalistinių tyrimų valdybos specialisto išvadoje (1 t., b. l. 97-98) konstatuota, kad tirti pateiktas pramoninės gamybos pneumatinis graižtvinis 5,5 mm kalibro, „B3“ modelio šautuvas yra C kategorijos nešaunamasis ginklas, skirtas šaudyti 5,5 mm kalibro šoviniais – kulkomis. Šautuvas šaudyti tinkamas.

42Kauno apskrities VPK Kriminalistinių tyrimų valdybos specialistas taip pat pateikė išvadą (1 t., b. l. 104-107), kad tirti pateiktas durklas, paimtas 2016 m. gruodžio 17 d. garaže Nr. 132, esančiame ( - ), priskiriamas nešaunamiesiems ginklams. Pateiktas durklas yra savadarbis D kategorijos duriamojo – pjaunamojo poveikio šaltasis ginklas.

432017 m. sausio 3 d. atliekant kratą (1 t., b. l. 154-158, 167-172) R. D. gyvenamojoje vietoje, adresu ( - ), kurios metu sulaikytas P. R., rasta ir paimta elektroninės svarstyklės „Digital scale“, du metaliniai šaukšteliai su galimai psichotropinių medžiagų pėdsakais, penki plastikiniai maišeliai su galimai amfetaminu, plastikinis maišelis su galimai kanapėmis, viena „extazy“ tabletė, plastikinių maišelių pakuotė.

442017 m. sausio 18 d. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvadoje (1 t., b. l. 120-123) konstatuota, kad 2017 m. sausio 3 d. kratos metu R. D. gyvenamojoje vietoje, bute, esančiame ( - ), rastų baltos spalvos miltelių iš 4 vnt. bespalvių plastikinių uždaromų maišelių, sudėtyje yra psichotropinė medžiaga – metamfetaminas, kurios masė yra 0,257 g; baltos spalvos miltelių iš bespalvės plastikinės plėvelės paketėlio sudėtyje yra psichotropinė medžiaga – metamfetaminas, kurios masė yra 0,660 g; geltonos spalvos stačiakampio formos tabletės sudėtyje yra psichotropinė medžiaga – MDMA, kurios masė yra 0,1 g; žalios spalvos, sausa, dalinai susmulkinta augalinės kilmės medžiaga iš bespalvio plastikinio uždaromo maišelio, yra narkotinė medžiaga – kanapės (antžeminės dalys), kurios masė yra 0,260 g, delta 9-tetrahidrokanabinolio kiekis jose – 12,1 %; ant dviejų metalinių šaukštelių paviršių yra psichotropinės medžiagos – metamfetamino pėdsakai.

45Baudžiamojo proceso kodekso 20 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti duomenys, o to paties straipsnio 3 dalis numato, kad įrodymais gali būti tik tokie duomenys, kurie patvirtina arba paneigia bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai išspręsti teisingai. Byloje surinkti duomenys tikrinami atliekant BPK numatytus proceso veiksmus, taip pat tarpusavyje lyginant duomenis, gautus iš skirtingų šaltinių.

46Šioje byloje kaltinamasis P. R. prisipažino padaręs kaltinime nurodytas nusikalstamas veikas – kad savo tėvui priklausančiame garaže laikė iš įvairių asmenų įgytus ir kratos metu rastus šaunamuosius ginklus, šovinius, nešaunamuosius ginklus, taip pat, kad iš asmens, pravarde „plikis“, įgijo ir laikė tikslu platinti psichotropines medžiagas – MDMA, metamfetaminą ir narkotinę medžiagą – kanapes. Kad P. R. garaže ( - ) laiko narkotines ir psichotropines medžiagas bei jas parduoda kitiems asmenims, patvirtino ir liudytojas A. V., kuris, be to, nurodė, kad metamfetaminu kaltinamasis pavaišino ir jį patį (A. V.). Kad kaltinamasis P. R. garaže laiko psichotropines ir narkotines medžiagas bei jomis prekiauja, nurodė turėjęs duomenų ir liudytojas policijos pareigūnas E. M., būtent dėl šios priežasties ir buvo nuspręsta garaže atlikti kratą. Pareigūnams apžiūrint garažą ( - ), numeris ( - ), buvo rasti paketai su augalinės kilmės medžiaga, baltos spalvos milteliais, tabletėmis. Atlikus šių medžiagų tyrimą nustatyta, kad tai psichotropinė medžiaga – MDMA (tame tarpe ir kartu su psichotropine medžiaga – MDDM), psichotropinė medžiaga – metamfetaminas ir narkotinė medžiaga – kanapės (1 t., b. l. 58-60, 68-70, 78-79). Tikslą šias medžiagas parduoti ar kitaip platinti patvirtina ir tai, kad garaže buvo įrengtos stebėjimo kameros, kad kratos garaže metu buvo rasta ir dvi svarstyklės, skirtos smulkiems produktams sverti, daugybė plastikinių užspaudžiamų maišelių. Tai daiktai, kaip tik naudojami prekiaujant narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis: prieš parduodant pasverti, supilstyti psichotropines ir narkotines medžiagas kaip atskiras dozes pagal pirkėjo poreikį. Taip pat garaže rasti pistoletai, revolveris, šautuvas, peilis (durklas) – šaunamieji ir nešaunamieji ginklai (1 t., b. l. 86-90, 97-98, 104-107). Kaip nustatyta, garažu naudojosi, jame remontavo automobilius, įrengė stebėjimo kameras, tik kaltinamasis P. R..

47Kaltinamasis P. R. taip pat nurodo, kad, 2016 m. gruodžio 17 d., pabėgdamas iš garažo, dalį šių narkotinių ir psichotropinių medžiagų pasiėmė su savimi ir, gyvendamas pas R. D., toliau prekiavo tomis pačiomis medžiagomis, susiradęs buvusius klientus ir nurodęs naują vietą, kurioje prekiauja paminėtomis medžiagomis. Iš tiesų, 2017 m. sausio 3 d. atliktos kratos R. D. gyvenamojoje vietoje, ( - ), kur buvo sulaikytas P. R., metu buvo rasta ir paimta, kaip nustatyta tyrimo metu (1 t., b. l. 120-123), tos pačios psichotropinės medžiagos – metamfetaminas, MDMA bei narkotinė medžiaga – kanapės. Tikslą prekiauti patvirtina ir tai, kad bute, kuriame po pabėgimo iš garažo gyveno kaltinamasis, buvo rasta ir elektroninės svarstyklės, naudojamos smulkioms medžiagoms sverti, du metaliniai šaukšteliai su psichotropinių medžiagų pėdsakais, plastikinių maišelių pakuotė, tai yra reikmenys narkotinėms, psichotropinėms medžiagoms sverti, sudozuoti.

48Kaip matyti iš P. R. pareikšto kaltinimo, neteisėtas disponavimas narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas parduoti ar kitaip platinti garaže ( - ) ir adresu ( - ), Kaune kvalifikuotas kaip atskiros nusikalstamos veikos atitinkamai pagal BK 260 straipsnio 2 dalį ir 1 dalį. BK 63 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad nelaikoma, jog asmuo padarė kelias nuskalstamas veikas, jeigu jis padarė tęstinę nusikalstamą veiką. Pavojingos veikos paprastai laikomos viena tęstine nusikalstama veika, jei konstatuojama, kad jos sudaro vienos tos pačios savarankiškos nusikalstamos veikos atskiras sudėtines dalis (epizodus) ir jas jungia vieninga kaltininko tyčia. Kadangi tęstinė veika yra pavienė nusikalstama veika, tai ji nėra skaidoma dalimis dėl atskirų veikų, o kvalifikuojama pagal vieną BK straipsnį (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-412/2007, 2K-7-48/2012 ir kt.). Taigi alternatyvios veikos, nurodytos BK 260 straipsnyje, laikomos viena tęstine nusikalstama veika, jei jos ar kai kurios iš jų padarytos įgyvendinant tą patį sumanymą, tikslą, siekiant tam tikro apibrėžto rezultato.

49Kaip teisminio bylos nagrinėjimo metu nurodė kaltinamasis P. R., narkotines ir psichotropines medžiagas, kurios buvo rastos pas R. D. bute, jis pasiėmė, 2016 m. gruodžio 17 d. bėgdamas iš garažo ( - ), ir toliau jomis prekiavo gyvendamas ( - ). Baudžiamojoje byloje nėra jokių duomenų, paneigiančių tokį kaltinamojo tvirtinimą. Pažymėtina, kad tiek garaže, tiek bute pas R. D., ( - ), buvo rastos tokios pačios narkotinės ir psichotropinės medžiagos – kanapės, MDMA, metamfetaminas, kas tik patvirtina kaltinamojo teiginį. Todėl laikytina, kad tokie priešingi teisei kaltinamojo veiksmai nesudaro nusikalstamų veikų daugeto, o didelio kiekio narkotinių ir psichotropinių medžiagų įgijimą ir laikymą garaže ( - ), turint tikslą parduoti ar kitaip platinti ir tokios pačios rūšies narkotinių ir psichotropinių medžiagų įgijimą ir laikymą bute ( - ), turint tikslą parduoti ar kitaip platinti, jungė vienas sumanymas (vieninga tyčia). Baudžiamojo kodekso 269 straipsnyje numatyta, kad narkotinės ir psichotropinės medžiagos yra tos, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, o kokį šių medžiagų kiekį laikyti nedideliu, kokį dideliu ir labai dideliu, nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintomis rekomendacijomis. Iš šių rekomendacijų (patvirtintų 2003 m. balandžio 23 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-239 su vėlesniais pakeitimais) matyti, kad pas P. R. rastos medžiagos įtrauktos į tokį sąrašą, o kanapių (antžeminės dalys) nedidelis kiekis – ne daugiau kaip 5 g, didelis kiekis – daugiau kaip 500 g, labai didelis kiekis – daugiau kaip 2500 g; MDMA, metamfetamino nedidelis kiekis – ne daugiau kaip 0,2 g, didelis kiekis – daugiau kaip 20 g, o labai didelis kiekis – daugiau kaip 100 g. Kaip matyti, šioje byloje vien tik rasto metamfetamino kiekis (23,625 g+0,917 g) kuriuo, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, neteisėtai disponavo kaltinamasis, viršija minėtose rekomendacijose nurodytą didelį šios medžiagos kiekį, tai yra viršija 20 g. Todėl P. R. padarytos nusikalstamos veikos, numatytos BK 260 straipsnio 2 dalyje ir BK 260 straipsnio 1 dalyje, kvalifikuotinos kaip viena tęstinė veika, numatyta BK 260 straipsnio 2 dalyje.

50Kaltinamasis P. R., neteisėtai įgydamas ir laikydamas garaže ( - ) šaunamuosius ginklus, šaudmenis, padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 253 straipsnyje. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta atsakomybė tam, kas neturėdamas leidimo pagamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno ar realizavo ne mažiau kaip tris šaunamuosius ginklus, didelės sprogstamosios galios arba didelį kiekį šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų. Kaip nustatyta, P. R. neturėdamas leidimo įgijo ir laikė keturis šaunamuosius ginklus: tris – tinkamus šaudyti ir vieną – netinkamą šaudyti, taip pat du šaudmenis. Todėl jo padaryta veika teisingai kvalifikuota pagal BK 253 straipsnio 2 dalį. Nors vienas iš šaunamųjų ginklų – pistoletas „Perfecta“, kaip minėta, netinkamas šaudyti, tačiau atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (2002 m. sausio 15 d. Nr. IX-705 su vėlesniais pakeitimais redakcija) 2 straipsnio 50 ir 51 punktų nuostatas, kad šaunamaisiais ginklais laikomos ir pagrindinės šaunamųjų ginklų dalys, tai yra vamzdis, būgnelis, spyna (užraktas), spynos (užrakto) rėmas, šovinio lizdas (kai jis yra atskira dalis) ir į šaunamojo ginklo vamzdį įdedamas įdėklas (mažesnio kalibro vamzdis), neteisėtas šio ginklo įgijimas ir laikymas pagrįstai kaltinime nurodytas (inkriminuotas).

51Kaip matyti, kaltinamasis nurodo, kad šaunamuosius ginklus įgijo iš įvairių asmenų, o ne vieno asmens, kaip nurodyta kaltinime. Tokios pozicijos jis nuosekliai laikosi nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios. Jokių kitų duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad šaunamieji ginklai buvo įgyti iš vienos asmens, baudžiamojoje byloje nėra surinkta, todėl kaltinimas P. R. atitinkamai patikslinamas.

52Neteisėtai įgydamas nešaunamuosius ginklus – pramoninės gamybos pneumatinį, graižtvinį 5,5 mm kalibro, „B3“ modelio šautuvą ir savadarbį durklą, priskiriamą prie nešaunamųjų-šaltųjų duriamojo, pjaunamojo poveikio ginklų, draudžiamų civilinėje apyvartoje, kuriuos laikė savo tėvui priklausančiame garaže, kaltinamasis P. R. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 258 straipsnio 2 dalyje.

53P. S. neteisėtas disponavimas dideliu kiekiu psichotropinių medžiagų, turint tikslą jas parduoti, D. G. ir R. V. neteisėtas disponavimas psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas parduoti, A. J. neteisėtas disponavimas nedideliu kiekiu narkotinių medžiagų ir N. T. neteisėtas disponavimas nedideliu kiekiu psichotropinių medžiagų, neturint tikslo parduoti, E. M. neteisėtas disponavimas psichotropinėmis medžiagomis, neturint tikslo parduoti, M. L. padėjimas įsigyti psichotropinių medžiagų

54Kaltinamasis A. J. kaltu prisipažino ir paaiškino, kad 2014 m. sausio 24 d. vakare kratos metu pas jį rastą folijos lankstinuką su narkotine medžiaga – kanapėmis, įsigijo tą pačią dieną, apie 14 val., iš nepažįstamo romų tautybės asmens. Už 0,5 g sumokėjo 6 eurus. Pirmos apklausos ikiteisminio tyrimo metu neteisingai nurodė, kad jam narkotinę medžiagą pardavė M. L. (4 t., b. l. 47), o sekančios apklausos metu (4 t., b. l. 50) – taip pat neteisingai, kad kanapes pardavė D. G., kadangi buvo išsigandęs, jautė policijos pareigūnų spaudimą pasakyti iš ko konkrečiai įsigijo narkotinę medžiagą.

55Kaltinamasis N. T. kaltu prisipažino ir paaiškino, kad 2017 m. sausio 24 d., apie 16 val., paskambino D. G. ir paprašė „pagalbos“, tai yra padėti gauti metamfetamino. Susitiko prie prekybos centro „S“. Iš ten, jo automobiliu BMW 530 nuvažiavo prie ( - )-o namo. D. G. paprašė palaukti, o pats kažkur nuėjo. Netrukus sugrįžo ir padavė pakelį metamfetamino, už kurį D. G. sumokėjo 10 eurų. Tuomet jis kaltinamąjį parvežė atgal prie prekybos centro „S.“, o pats važiavo į garažą. Važiuojant ( - ) gatve, jį sustabdė policijos pareigūnai. Pareigūnams paprašius pateikti neleistinus daiktus, pateikė įsigytą pakelį metamfetamino.

56Kaltinamoji E. M. kalta prisipažino ir paaiškino, kad 2017 m. sausio 24 d., vakarojo lošimo namuose ir sugalvojo pabandyti metamfetamino. Paskambino M. L., kadangi žinojo, kad šis anksčiau vartojo psichotropines medžiagas ir žino, kur galima jų įsigyti. Šis pažadėjo padėti. Lošimo namuose buvo ir A. J., kurio paprašė pavežti. Pastarojo automobiliu „Chrysler Voyager“ nuvyko iki M. L. nurodytos vietos ir jau kartu su šiuo kaltinamuoju nuvažiavo prie prekybos centro „S.“, kur į automobilį įlipo jai iki tol nepažįstamas asmuo, kurio veido nematė, kadangi šis buvo su gobtuvu (D. G.). Tuomet nuvyko į šio asmens nurodytą vietą ( - ) gatvėje, ( - ). Automobilyje įlipusiam vyriškiui padavė 20 eurų bei kelis eurus metaliniais pinigais ir paprašė, kad nupirktų metamfetamino už visus perduotus pinigus. Nuvykus į nurodytą vietą D. G. kažkur nuėjo, o jie visi liko laukti. Netrukus šis kaltinamasis grįžo ir padavė jai du plastikinius užspaudžiamus maišelius su rusvos spalvos milteliais – metamfetaminu. Nuvežus D. G. į nurodytą vietą ir šiam išlipus, netrukus buvo sulaikyti policijos pareigūnų. Psichotropinę medžiagą, kurią rado kratos metu, buvo įsigijusi sau vartoti.

57Kaltinamasis M. L. kaltu prisipažino ir paaiškino, kad 2017 m. sausio 24 d. jam būnant darbe UAB „X“, adresu ( - ), apie 19.30 val. paskambino E. M. ir paprašė pagelbėti nusipirkti metamfetamino. Jis sutiko. Paskambino D. G. ir susitarė susitikti prie prekybos centro „S“. Apie 20 val. E. M., automobiliu „Chrysler Voyager“, kurį vairavo nepažįstamas vaikinas (A. J.), atvažiavo į sutartą vietą. Jis įsėdo į automobilį ir pasakė važiuoti iki prekybos centro „S“. Važiuojant vairuotojas išsitraukė iš kišenės folijos gabalėlį ir pasiūlė pauostyti, sakydamas „kokia gera“. Jis paėmė folijos gabalą ir pamatė, kad jos viduje yra „žolė“, pauostęs atidavė atgal. Atvažiavus prie prekybos centro į automobilį įsėdo D. G. ir pasakė važiuoti( - ) gatve, po to privažiavus parduotuvę „B“, esančią ( - ), liepė važiuoti į kiemus ir parodė namą, prie kurio reikėjo sustoti. Dar važiuojant E. M. padavė D. G. apie 20 eurų ir pasakė kad paimtų jai metamfetamino kiek išeina už paduotą pinigų sumą. Jie liko automobilyje, o D. G. kažkur nuėjo. Grįžęs padavė E. M. du plastikinius maišelius su metamfetaminu. Po to važiavo atgal link prekybos centro „S“. Netoli šio prekybos centro kaltinamasis D. G. išlipo. Tuomet jį vežė atgal į darbą. Netrukus ( - ) prospekte jų automobilį sustabdė policijos pareigūnai. Kratos metu pareigūnai pas automobilio vairuotoją rado tą foliją su kanapėmis, o pas E. M. – du pakelius metamfetamino.

58Kaltinamasis D. G. kaltu prisipažino ir paaiškino, kad maždaug nuo 2016 metų gruodžio mėnesio iš kitos kaltinamosios – R. V., gyvenančios ( - ) sau vartoti ir pardavimui įsigydavo psichotropinės medžiagos – metamfetamino. Kai reikėdavo šios medžiagos paskambindavo R. V. ir pasakydavo, kad reikia „pagalbos“ ar panašiai. Už gramą mokėdavo po 10 eurų, o parduodavo – po 12 eurų. 2017 m. sausio 24 d. apie 15 val. su draugo vairuojamu automobiliu iš prekybos centro „C“ automobilių stovėjimo aikštelės paėmė R. V. ir parvežė ją namo. Apie 16 val. jam paskambino N. T., kuris norėjo įsigyti dozę metamfetamino. Po šio kaltinamojo skambučio parašė trumpąją žinutę R. V., kad reikės vieno pakelio. Su N. T. sutarė, kad šis atvažiuotų prie prekybos centro „S“. Apie 16.30 val. šiam atvažiavus, kartu nuvažiavo pas kaltinamąją R. V., adresu ( - ). N. T. jam davė 10 eurų už metamfetaminą, o jis nuėjo pas kaltinamąją į butą ir iš jos už duotus 10 eurų nupirko vieną užspaudžiamą plastikinį maišelį su metamfetaminu, kurį grįžęs į automobilį, perdavė N. T.. Tą pačią dieną, apie 20 val., jam paskambino M. L.. Su šiuo kaltinamuoju irgi susitarė susitikti prie prekybos centro „S“. M. L. atvažiavo kartu su E. M. ir A. J., pastarojo raudonos spalvos automobiliu. Įsėdus į paminėtą automobilį E. M. padavė jam 24 eurus ir pasakė, kad už visus šiuos pinigus paimtų metamfetamino. Tuomet parašė R. V. žinutę, kad jam reikės trijų dozių metamfetamino ir 10 eurų grąžos. O A. J., kuris vairavo automobilį, nurodė važiuoti prie( - )-o namo. Nuvykus, nuėjo pas R. V. ir iš jos įsigijo tris plastikinius maišelius su metamfetaminu, už kuriuos sumokėjo 30 eurų. Grįžęs į automobilį E. M. padavė du pakelius su metamfetaminu, o vieną pakelį pasiliko sau. Jį pavežė iki ( - ) prospekto, kur, netoli savo gyvenamos vietos, išlipo. Einant link ( - )-o namo, ( - ), kur gyveno, jį sulaikė policijos pareigūnai. Asmens kratos metu, paklaustas ar turi draudžiamų daiktų, pareigūnams perdavė vieną pakelį metamfetamino, kurį buvo pasilikęs sau. Iš kur R. V. gauna metamfetaminą nežino.

59Kaltinamoji R. V. kalta prisipažino ir paaiškino, kad D. G. pardavinėjo psichotropinę medžiagą – metamfetaminą. Šią medžiagą gaudavo iš kito kaltinamojo – P. S.. 2016 metų vasarą dingo jos sutuoktinis T. V., kuris buvo skolingas P. S. ir todėl buvo pažadėjęs (vietoj skolos grąžinimo) išparduoti šio kaltinamojo turimus 300 g metamfetamino. 2016 m. gruodžio mėnesio viduryje kaltinamasis P. S. grasindamas pasakė, kad vietoj T. V. pardavinėti metafetaminą teks jai. Bijodama šio kaltinamojo, sutiko. Iš P. S. paimdavo po 10 g metamfetamino, kurį namuose, ( - ), Kaune supilstydavo į maišelius maždaug po 1 gramą. Pardavusi metamfetaminą iš P. S. vėl paimdavo. Už 1 g šios psichotropinės medžiagos šiam kaltinamajam mokėdavo po 5 eurus, o parduodavo po 10 eurų. Kai reikėdavo metamfetamino, ji skambindavo P. S. ir sakydavo, kad atvažiuos kavos išgerti ar panašiai. Matė, kad šią medžiagą P. S. laikė savo namuose stiklainyje. Kartais atvykus šią psichotropinę medžiagą pasverdavo ir parduodavo pats kaltinamasis, o kartais P. S. metamfetamino reikiamą kiekį palikdavo kur nors laiptinėje paslėpęs, pavyzdžiui po gėlės vazonu. Didesnį kiekį psichotropinės medžiagos P. S. bijojo parduoti, kadangi T. V., paėmęs didesnį kiekį, nesumokėjo ir pabėgo. Kai D. G. reikėdavo metamfetamino, jis parašydavo trumpąją žinutę (SMS) arba paskambindavo ir užuominomis pasakydavo ar parašydavo, kad reikia metamfetamino, kartais nurodydavo ir kiekį. Psichotropinę medžiagą D. G. parduodavo savo namuose. Šis kaltinamasis atvažiuodavo po 1-3 kartus per dieną ir pirkdavo po vieną ar kelias dozes. 2016 m. sausio 24 d. buvo nuvykusi pas P. S. adresu ( - ) ir įsigijo 10 g metamfetamino. Tą dieną D. G. iš jos įsigijo psichotropinės medžiagos du kartus: pirmą kartą apie 16 val. ir įsigijo vieną plastikinį maišelį, o kitą – apie 20 val. įsigijo tris dozes metamfetamino, supilstyto į maišelius. Tą pačią dieną, apie 23 val., atvyko policijos pareigūnai ir kratos metu kambaryje dėžutėje rado tris maišelius su metamfetaminu, o asmens kratos metu jos striukės kišenėje rado dar tris maišelius su ta pačia psichotropine medžiaga. Ji nuo 2015 metų pabaigos gyveno kartu su A. J. šio asmens bute, buvo į šį butą atsivežusi visus savo daiktus ir niekur kitur savo daiktų nelaikė, nes tam nebuvo būtinybės. Pažymėjo kaltinamoji ir tai, kad ( - ) turi nemažai giminių, pas kuriuos yra laisvos vietos, todėl esant reikalui, savo daiktus būtų laikiusi pas giminaičius, o ne pas P. S..

60Kaltinamasis P. S. kaltu neprisipažino ir paaiškino, kad apie dvidešimt metų gyvena ( - ), į Lietuvą grįžta tik kartais. Maždaug prieš dešimt metų susipažino su T. V., o netrukus – ir su jo sutuoktine R. V.. Jie bendraudavo, buvo draugais, su kaltinamosios sutuoktiniu netgi kartu dirbdavo Norvegijoje. 2016 metų pabaigoje grįžo į Lietuvą. Kadangi T. V. buvo pažadėjęs jo turimo buto ( - ) palėpėje atlikti elektros darbus, paskambino šiam asmeniui. Minėto asmens rasti nepavykus, susisiekė su R. V., kuri ne tik pasakė, kad T. V. sulaikytas, bet ir, paaiškinusi, jog išsikrausto iš buto, paprašė leisti bute ( - ) laikinai pasidėti tam tikrus daiktus. Jis sutiko. Kaltinamoji R. V., daiktus, sudėtus maišelyje, paliko įrenginėjamoje palėpėje jo nurodytoje vietoje. Nuo to laiko R. V. vis ateidavo pasiimti reikalingų daiktų, prieš tai paskambinusi ir susitarusi. Neretai būdavo taip, kad kaltinamosios nurodytu laiku jam reikėdavo išeiti, todėl raktą palikdavo įvairiose vietose laiptinėje – pašto dėžutėje, po vazonu. Kartais R. V. įleisdavo ir palėpėje tuo metu dirbę darbininkai. 2017 m. sausio 26 d. vakare, prie namo jį sulaikė policijos pareigūnai ir paklausė ar pažįsta R. V. bei ar pas jį yra kokių nors šios kaltinamosios paliktų daiktų. Jis nuvedė pareigūnus į butą ir parodė maiše sudėtus R. V. daiktus. Tuo metu maišas jau buvo ne palėpėje, o gyvenamosiose patalpose, prie durų, kur juos buvo prieš dvi dienas atnešęs iš palėpės. Taip pasielgė siekdamas daiktus apsaugoti nuo dulkių, kadangi palėpėje darbininkai norėjo dėti gipsą. Kad R. V. maiše, kurį prašė laikinai palaikyti, laiko metamfetaminą, kad juo prekiauja, nežinojo. Kratos metu rasta psichotropinė medžiaga tikrai buvo ne jo, R. V. niekada neliepė prekiauti metamfetaminu, jai negrasino, psichologinio poveikio nedarė. T. V. jam skolingas nebuvo. Kodėl kaltinamoji jį apkalba nežino, su ja susipykęs nebuvo. Liudytoją A. K. teko matyti prieš 7-8 metus pas bendrus pažįstamus. Po šio liudytojo apklausos A. K. užkalbino ir su juo kalbėjosi apie T. V., taip pat klausė, kuo šis liudytojas užsiima.

61Liudytojas A. K. paaiškino, kad seniai pažįsta kaltinamąją R. V.. Žino, jog prieš sulaikant kaltinamoji prekiavo psichotropinėmis medžiagomis. R. V. pasakojo, kad prekiauja ne savo noru, o priversta, paaiškino, kad jos sutuoktinis T. V. turėjo daug skolų, už kurias kažkoks asmuo ją verčia prekiauti „milteliais“. Kaltinamoji buvo prislėgta, bijojo, bet į policiją kreiptis atsisakė, paaiškinusi, kad tas asmuo tarp policijos pareigūnų turi daug pažįstamų. Kartu su R. V. teko matyti ir D. G.. Kitų kaltinamųjų nepažįsta. Salėje esantis kaltinamasis P. S. jam nematytas.

62Liudytojas E. M. paaiškino, kad dirba Kauno apskrities VPK ( - ) PK. Teko pas kaltinamąjį P. S. namuose atlikti kratą. Tuomet šį kaltinamąjį matė pirmą kartą. Buvo gauta informacija apie platinamas narkotines, psichotropines medžiagas. Pirmiausia nustatė P. R., po to D. G.. Gauta informacija leido daryti išvadą, kad, tarpininkaujant D. G., R. V. narkotines ar psichotropines medžiagas gaudavo iš P. R.. Vėliau nustatė, jog psichotropines medžiagas D. G. įgyja iš R. V., kuri, sulaikius P. R., psichotropines medžiagas pradėjo įsigyti iš P. S.. Taikant procesines prievartos priemones nustatė, kad D. G. teiraujasi kaltinamosios R. V. ar turi psichotropinių medžiagų. Kai kuriais atvejais kaltinamoji D. G. pasakydavo, kad tuo metu neturi. Po tokio pokalbio R. V. iš karto kontaktuodavo su P. S. ir sakydavo, jog atvyks išgerti kavos, užsuks į svečius ar panašiai. Po tokio susitikimo kaltinamoji informuodavo D. G.. Buvo užfiksuota ir kaip P. S. pokalbio metu sako, kad palikta laiptinėje prie gėlės. Atlikus reikalingus tyrimo veiksmus sulaikė D. G., taip pat asmenis, kurie iš šio kaltinamojo įsigijo metamfetamino, po to R. V.. Ši kaltinamoji pripažino, kad psichotropines medžiagas įgyja iš P. S., taip pat nurodė, kad šis asmuo verčia prekiauti šiomis medžiagomis už T. V. skolą jam. Įvertinę surinktą informaciją nusprendė sulaikyti P. S.. Tuo tikslu ( - ) gatvėje, prie šio kaltinamojo gyvenamos vietos surengė pasalą ir pastebėję, kad P. S. išėjo iš laiptinės, šį asmenį sulaikė. Kaltinamajam paaiškino kokiu tikslu jis sulaikomas, kad jo gyvenamoje vietoje bus atliekama krata. Prieš kratos atlikimą P. S. paklausė, ar šis turi namuose draudžiamų daiktų ir jis iš karto pripažino, kad tokių daiktų bute yra. Iš R. V. parodymų žinojo, kad kaltinamasis P. S. psichotropines medžiagas slepia palėpėje, kadangi kaltinamoji buvo sakiusi, jog ne kartą matė, kaip palėpėje P. S. pasveria reikiamą kiekį metamfetamino ir perduoda jai. Tuo metu dirbo darbininkai, kurie įrenginėjo palėpę. Kaltinamasis paaiškino, kad psichotropinių medžiagų palėpėje nėra, jos padėtos bute ir parodė prie durų esantį plastikinį maišą, kuriame rado svarstykles, stiklainį. P. S. taip pat nurodė, kad šias medžiagas įsigijęs jau seniai, kartu su buvusiu R. V. sutuoktiniu.

63Liudytojas J. D. paaiškino, kad dirba Kauno apskrities VPK ( - ) PK. Nagrinėjamos bylos ikiteisminio tyrimo metu teko atlikti kai kuriuos procesinius veiksmus – kratas, sulaikymus, tame tarpe atlikti kratą pas kaltinamąjį P. S., kadangi turėjo duomenų, jog šis asmuo platina metamfetaminą. Perskaičius kaltinamajam kratos protokolą jis pats pripažino, kad namuose yra psichotropinių medžiagų ir jas parodė. Kiek vėliau kratos metu P. S. papildomai paaiškino, kad psichotropinės medžiagos priklauso bendrai jam pačiam ir T. V., kad šias medžiagas įsigijo kartu. Kaltinamasis apie tai, kad psichotropinė medžiaga, kuri buvo rasta plastikiniame maiše esančiame stiklainyje, svarstyklės, priklausytų R. V., neminėjo.

64Liudytojas M. G. patvirtino J. D. ir E. M. parodymus apie kratos pas kaltinamąjį P. S. atlikimo aplinkybes.

65Liudytojas V. M. paaiškino, kad 2017 m. sausio mėnesį pas P. S. bute atliko vidaus apdailos darbus. Buvo bute (palėpėje) ir tuo metu, kai daryti kratą atvyko policijos pareigūnai. Pareigūnų nurodymu jis iš buto, pasiėmęs savo daiktus, išėjo. Dirbdavo ir esant kaltinamajam, ir šiam išėjus. Buvo atvejų, kai nesant P. S. į butą ateidavo pašaliniai asmenys, vieną kartą – kaltinamoji R. V.. Kaltinamasis buvo nurodęs į atėjusius nekreipti dėmesio, o dirbti savo darbą. Kartą kaltinamoji buvo atėjusi į butą ir kartu su P. S..

66Kaltinamoji R. V. nurodė, kad prieš teisiamojo posėdžio pradžią į salę kartu atėjo P. S. ir liudytojas V. M., kuriam kaltinamasis žvilgsniu parodė į suimtiems asmenims skirtame aptvare esančią R. V.. Liudytojas patvirtino, kad į posėdžių salę atėjo kartu su P. S., tačiau neigė, kad kaltinamasis jam parodė R. V..

67Liudytojas T. V. paaiškino, kad kaltinamoji R. V. jo sutuoktinė, tačiau su ja kartu negyvena, nuo 2015 metų gruodžio mėnesio ryšių nepalaiko. P. S. pažįsta, kartu dirbdavo Norvegijoje, kol jį deportavo iš šalies už metamfetamino laikymą ir vartojimą. Kartu deportavo ir P. S.. Šis kaltinamasis jam nebuvo skolingas, jis P. S. taip pat neskolingas. Iš kur R. V. įsigydavo narkotines, psichotropines medžiagas nežino. Kartu su P. S. psichotropinių medžiagų niekada nebuvo įgijęs.

682017 m. sausio 24 d. atlikus kratą (2 t., b. l. 20-22, 29-34) M. L. gyvenamojoje vietoje, adresu ( - ), be kita ko įvairiose vietose rasta dešimt tuščių plastikinių užspaudžiamų maišelių, viename kurių įdėta folija, kitame galimai kanapių likučiai.

692017 m. sausio 24 d, N. T. asmens kartos metu rastas ir paimtas plastikinis užspaudžiamas maišelis, su galimai narkotine medžiaga – metamfetaminu (4 t., b. l. 13-14).

702017 m. sausio 24 d. A. J. asmens kartos metu rasta ir paimta folijoje supakuota žalsvos spalvos augalinės kilmės medžiaga (4 t., b. l. 57-58).

712017 m. sausio 24 d. E. M. asmens kartos metu rasta ir paimta du plastikiniai užspaudžiami maišeliai su pilkos spalvos milteliais (4 t., b. l. 95-96).

722017 m. sausio 24 d. D. G. asmens kartos metu rastas ir paimtas plastikinis užspaudžiamas maišelis su galimai psichotropine medžiaga – amfetaminu (5 t., b. l. 18).

732017 m. sausio 24 d. kratos (1 t., b. l. 179-181, 2 t., b. l. 1-9), atliktos R. V. gyvenamojoje vietoje, adresu ( - ), metu, rasti trys plastikiniai maišeliai su rudos spalvos milteliais, plastikinių maišelių pakuotė, 80 eurų, telefonas „Samsung“. Tą pačią dieną atliktos R. V. asmens kartos metu rasta ir paimta trys plastikiniai užspaudžiami maišeliai su pilkšvos spalvos milteliais (5 t., b. l. 96-97).

742017 m. sausio 26 d. kratos (2 t., b. l. 42-46, 54-62), atliktos P. S. gyvenamojoje vietoje, adresu ( - ), metu rasta ir paimta stiklinis uždaromas indas su rudos spalvos milteliais, elektroninės svarstyklės, plastikinių maišelių pakuotė, geltonas plastikinis šaukštas.

75Atlikus cheminį tyrimą (1 t., b. l. 134-136) nustatyta, kad rusvos spalvos miltelių iš plastikinio užspaudžiamo maišelio, 2017 m. sausio 24 d. rastų asmens kratos metu pas N. T., sudėtyje yra psichotropinės medžiagos – metamfetamino, kurios masė 0,191 g; rusvos spalvos miltelių iš 2 vnt. plastikinių užspaudžiamų maišelių, 2017 m. sausio 24 d. rastų asmens kratos metu pas E. M., sudėtyje yra psichotropinės medžiagos – metamfetamino, kurios masė 0,236 g; rusvos spalvos miltelių iš plastikinio užspaudžiamo maišelio, 2017 m. sausio 24 d. rastų asmens kratos metu pas D. G., sudėtyje yra psichotropinės medžiagos – metamfetamino, kurios masė 0,180 g; rusvos spalvos miltelių iš 3 vnt. plastikinių užspaudžiamų maišelių, 2017 m. sausio 24 d. rastų kratos metu R. V. gyvenamoje vietoje ( - ), sudėtyje yra psichotropinės medžiagos – metamfetamino, kurios masė 1,775 g; rusvos spalvos miltelių iš 3 vnt. plastikinių užspaudžiamų maišelių, 2017 m. sausio 24 d. rastų asmens kratos metu pas R. V., sudėtyje yra psichotropinės medžiagos – metamfetamino, kurios masė 0,472 g; rusvos spalvos miltelių iš stiklinio indo, 2017 m. sausio 26 d. rastų kratos metu P. S. gyvenamoje vietoje ( - ), sudėtyje yra psichotropinės medžiagos – metamfetamino, kurios masė 76,24 g.

76Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvadoje (1 t., b. l. 144-145) konstatuota, kad žalios spalvos sausa iš dalies susmulkinta augalinės kilmės medžiaga iš folijos lankstinuko, 2017 m. sausio 24 d. rasta ir paimta A. J. asmens kratos metu, yra narkotinė medžiaga – kanapės (antžeminės dalys), kurios masė yra 0,490 g, delta 9-tetrahidrokanabinolio kiekis jose 9,7 %.

77Nuo 2016 m. gruodžio 21 d. vykdant D. G. (tel. Nr. ( - )) elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę užfiksuota (2 t., b. l. 89-91), kad 2016 m. gruodžio 23 d. 13.03 val. šis kaltinamasis gauna žinutę iš Nr. ( - )„Jei noresi keliu tai uz poros walandu“, 13.03 val. D. G. išsiunčia žinutę į Nr. ( - ) „daug reiks tau?“, 14.06 val. gauna žinutes iš Nr. ( - ) „o geras?“, „tada triju“, 16.09 val. gauna žinutę iš Nr. ( - ) „kiek“, o 16.10 val. kaltinamasis išsiunčia žinutę į Nr. ( - ) „Tris“, 16.14 val. išsiunčia žinutę į Nr. ( - ) „Labaa nebera jau ju tik rudas pigus“, o 16.15 val. gauta žinutę iš Nr. ( - ) „Blet :(( kokiu 8 reikia jau“, 16.16 val. D. G. gauna žinutę iš Nr. ( - ) „Bet del. rudo pala“, 18.53 val. gauna žinutę iš Nr. ( - ) „Kiek“ ir tuoj pat išsiunčia žinutę tuo pačiu numeriu „Wiena“, 20.15 val. kaltinamasis gauna žinutę iš Nr. ( - ) „Reiks 5 pigaus“ ir tuoj pat dar vieną „Po 10e iseis“, 20.18 val. D. G. išsiunčia žinutę į tą patį Nr. ( - ) „Jo iseis atwaryk iki wytebsko“, 20.35 val. išsiunčia žinutę Nr. ( - ) „D tris y wiena, ir jei gali man biski nuberk“, 22.04 val. gauna žinutę iš Nr. ( - ), kuriuo naudojosi R. V. „Tu tk buk zmogus daugiau niekam nesakai kur eini ka gauni. Nes blyn pats supranti.“, 22.58 val. kaltinamasis gauna žinutę iš Nr. ( - ) „Reik 1“, 23.06 val. gauna žinutę iš to paties Nr. ( - ) „Gal ir porą paimciau“, 23.07 val. išsiunčia žinutę į Nr. ( - ) „Dasoksiu neuzilga?“, o 23.45 val. – „Du po du. Busiu uz 5min“; 2016 m. gruodžio 24 d. 16.22 val. D. G. išsiunčia žinutę į tą patį Nr. ( - ) „Porolika imesk“, o 16.24 val. – „pora“, 18.08 val. – „Wiena imesk“, 16.18 val. gauna žinutę iš Nr. ( - ) „Iseitu ganjos nakti? Apie puse 11?“; 2016 m. gruodžio 26 d. 18.19 val. gauna žinutę iš Nr. ( - ) „Jeeeega;) mane numesit iki pardos pinigu ok.? O man tris. Kada busit?“, 18.24 val. kaltinamasis išsiunčia žinutę į Nr. ( - ) „Du su puse y wiena“; 2017 m. sausio 1 d. 1.50 val. D. G. gauta žinutę iš Nr. ( - ) „Donce, reiktu 20 ratu po pitaka“; 2017 m. sausio 2 d. 13.13 val. gauta žinutę iš Nr. ( - ) „Sweikas uzsitaworinau sepeciu jei reix;)“, 16.08 val. gauna žinutę iš Nr. ( - ) „Sveikas galiu dalekt cia Auris“, o 16.42 val. tam pačiam abonentui atsako „Bet bus rudas sausas. As prie sawo aikstelei“, 16.35 val. gauna žinutę iš ( - ) „Kiek“, ir tuoj pat kaltinamasis atsako „1“, 17.47 val. gauna žinutę iš Nr. ( - ) „Iseitu po darbo pigaus viena?“, 18.33 val. kaltinamasis išsiunčia žinutę R. V. į Nr. ( - ) „Turi keturis?“, o 18.43 val. dar vieną – „As prie tawo darbo jei turi“; 2017 m. sausio 3 d. 14.38 val. D. G. išsiunčia žinutę į Nr. ( - ) „Mhmm. Greit buciau, pawaisint tau iseitu?“ ir tuoj pat, 14.40 val., gauta atsakymą „Pora like nelb turiu is ko. Nu bet ateik kazka sumastysiu“.

78Vykdant kaltinamojo D. G. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę taip pat užfiksuoti (2 t., b. l. 92, 93, 94-95) pokalbiai ir žinutės iš kito kaltinamajam D. G. priklausančio telefono abonento Nr. 8-676 57138: 2017 m. sausio 17 d. 16.54 val. kaltinamasis gauna žinutę iš Nr. ( - ), kuriuo naudojosi R. V., „Bet siai minutei tik pora turiu“, 16.59 D. G. išsiunčia žinutę kaltinamajai R. V. „Abu ir paimsiu. Ainu rengtis, tojau mane paims is kiemo“, 19.39 val. gauna žinutę iš to paties Nr. ( - ), kuriuo naudojosi kaltinamoji, „Pas mane viskas ok“, 20.18 val. kaltinamasis atsako – „Pora paruosk wel taip pat kaip pirmaj ;) busiu uz 5min“, 20.22 val. gauna R. V. žinutę iš Nr. ( - ) „Ok tuoj“; 2017 m. sausio 19 d. 20.37 val. išsiunčia žinutę į Nr. ( - ) „Dar likes tas pasliednas?“ ir 20.39 val. gauna atsakymą iš R. V. Nr. ( - ) „Jau papildymas padarytas. Taip kad ne tik tas yra“; 2017 m. sausio 24 d. 15.58 val. D. G. skambina kitas kaltinamasis, N. T., iš Nr. ( - ) ir klausia, ar gali atvažiuoti, į ką D. G. atsako, jog gali atvykti prie prekybos centro „S“; 16.14 val. kaltinamasis siunčia žinutę R. V. į Nr. ( - ) „Bus galima uzbegt trumpam“ ir tuoj pat kaltinamoji atsako teigiamai, 20.05 val. D. G. skambina kitas kaltinamasis, N. L., iš Nr. ( - ) ir sako, kad laukia (prie prekybos centro „S“), prašo paskubėti, nes (N. L.) turi daug darbo.

792017 m. sausio 18 d. atliekant D. G. slaptą sekimą (2 t., b. l. 112-113) tame tarpe užfiksuota, kad 20.40 val. – 21.10 val. kaltinamasis buvo prekybos centre „S“, ( - ), 21.15 val. D. G. atėjo prie ( - )-o namo ir įsėdo į privažiavusį automobilį „Saab 93“, juodos spalvos, valst. Nr. ( - ); 21.20-21.25 val. sekamieji buvo prie ( - )-ojo namo, kur bendravo su 22-27 metų vyru, atėjusiu iš minėto namo, o 21.25 val. kaltinamasis su 25-30 metų vyru automobiliu „Saab 93“ išvažiavo.

80Nuo 2017 m. sausio 18 d. vykdant kaltinamosios R. V. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę (2 t., b. l. 147, 148), užfiksuota R. V. (tel. Nr. 8-609 26278) bendravimas su kitu kaltinamuoju, D. G. (tel. Nr. ( - )): 2017 m. sausio 19 d. 21.08 val. D. G. siunčia žinutę „Atwarau, wieno“, o kaltinamoji atsako „Ok“, 2017 m. sausio 20 d. 23.06 val. R. V. siunčia žinutę kaltinamajam D. G. „Ziurek, tu niekam daugiau nepasakok kad pas mus yra. Negali zinoti jokie mareliai ir aplamai kas mane pazysta tegul nezino. Nes nenoriu reklamu. O tai ne“, 2017 m. sausio 22 d. 2.52 val. kaltinamoji gauna žinutę iš D. G. „Padarom toki reikaliuka mano naudai ;) jei nemiegosi sian ryte 9ryto taj uzsukciau ir tai ar galetum maziuka uz keturis litus nubert nuo kurio nors“ ir 2.54 val. atsako „Na ryte bus matyt. Nes seiptai as visus jau sumeciusi. Gal kas gausis“, 2017 m. sausio 22 d. 16.30 val. kaltinamasis D. G. siunčia žinutę R. V. „Gali man sniuriuka ibert netycia?“ ir 16.30 val. gauna atsakymą „Nuo to nebent“, 2017 m. sausio 24 d. 16.14 val. R. V. gauna žinutę „Bus galima uzbegt trumpam“, 16.15 val. ji atsako D. G. „Aga“, 20.07 val. gauna žinutę iš kaltinamojo „Tris ir cerwa grazos. Busiu greit.“ ir 20.07 val. atsako – „Ok“.

81Taip pat vykdant kaltinamosios R. V. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę, užfiksuota (CD su užrašu 20-7/1-604/2017, 20-7/1-605/2017, 20-7/1-602/2017, 20-7/1-608/2017), kad R. V. (tel. Nr. ( - )) 2017 m. sausio 10 d. 12.16 val. išsiunčia žinutę kaltinamajam P. S., telefono Nr. ( - ), „Laba. Si vakara nuo 17 val. gal namuose busi. Jau pasiilgau. Uzsukciau“, o 12.24 val. gauna žinutę iš šio kaltinamojo su atsakymu „Laba. Manau kad busiu“, taip pat 14.29 val. kaltinamoji siunčia dar vieną žinutę P. S. „Seip gali buti kad pasirodysiu nuo 16 - 17 tam tarpe“, o 17.41 val. R. V. išsiunčia žinutę D. G. telefono Nr. ( - ) „As taip pat parsivežiau. Jei reiks kreipkis“ (prieš tai kaltinamoji buvo gavusi žinutes iš kaltinamojo D. G., kad šis vyksta pasiimti narkotinių medžiagų (šią aplinkybę patvirtino tiek R. V., tiek D. G.)); 2017 m. sausio 13 d. 10.50 val. R. V. kaltinamajam P. S. siunčia žinutę „Laba. Apie kokia 12 gal namie busi? Kavos uzsukciau“ ir tuoj pat iš kaltinamojo gauna atsakymą „ok“, 12.01 val. kaltinamoji skambina P. S. ir klausia, kur šis yra, o kaltinamasis atsako, kad viršuje ir tuoj atidarys (duris), 12.22 val. R. V. siunčia žinutę savo sugyventiniui A. J. „As is birzos. Db pas paule uzsukau. Poto mynsiu iki chatos ir su direktore susitikt“ (kaip paaiškino kaltinamoji, „paule“ tai P. S.); 2017 m. sausio 16 d. 15.56 val. R. V. gauna klausiamojo turinio žinutę iš kaltinamojo D. G. (telefono Nr. ( - )) „Reik keturiu po wiena, ir padarysi maza uz pitaka?“ į kurią 15.58 val. kaltinamoji atsako „ok“ ir iš karto, 16 val. (prie štai, 15.57 val., gavusi A. J. žinutę „Uz walandos tureciau but namie“), rašo žinutę sugyventiniui A. J. „Ok. Pavarges? Nes iki paules reiktu“ (kaip paaiškino R. V., kad šis kaltinamąją pavežtų iki P. S.), o 16.26 val. kaltinamoji jau siunčia žinutę P. S. „Uz geros val ar pusantros busi?“, į kurią 16.33 val. šis kaltinamasis atsako „Uz pusantros“, į 17.11 val. atsiųstą kaltinamojo D. G. klausimą „O kada weliau?“ R. V. atsako „Apie puse septyniu“, 17.33 val. kaltinamajai paskambina P. S. ir klausia, ar ši dar neišvažiavusi, o sužinojęs, kad R. V. neišvažiavusi, aiškina, jog turi pasiimti iš darželio vaiką ir jeigu šis norės pabūti lauke, tai užtruks, sako „bet aš ten, žinai, nieko nepasiruošęs, kaip sakant, nei ledų, nei kavos neturiu nusipirkęs“ ir klausia kaltinamosios, ar ši negali atvykti vėliau, apie 19 val. valandą, o R. V., nors nelabai noriai, bet sutinka, pažada palaukti bei tuo pačiu pasiūlo P. S. pirmiausia užeiti namo, o po to jau pasivaikščioti su vaiku, į ką kaltinamasis atsako, kad „bandys“, o R. V. pasako, kad atvykusi paskambins, 17.59 val. kaltinamoji, paskambinusi P. S., klausia, kur šis, į ką kaltinamasis atsako, jog su vaiku prie darželio, aiškina, kad dar nebuvo namuose, bet eina ir tuoj bus, o R. V. sako, kad palauks, 20.05 val. D. G. žinute klausia kaltinamosios „Na?“, o ši atsako „viskas ok“ (kaip aiškina R. V., kas reiškia, jog jau turi, ko reikia D. G., tai yra metamfetamino), 20.35 val. kaltinamoji siunčia žinutę D. G. tel. Nr. ( - ) „Skaiciuka parasyk. Ir nesimalk prie laiptines eik i laiptine.uz kiek laiko busi?“, šis kaltinamasis atsako „As prie silo esu. Kai galesi taj parasyk, dawaziuosim iskart pora man“; 2017 m. sausio 19 d. 17.05 val. D. G. siunčia žinutę R. V. „Like dar kazkas?“, o kaltinamoji atsako „porele“, į ką kaltinamasis D. G. siunčia žinutę „Aha, biski palaikyk tada“, 17.19 val. kaltinamoji R. V. siunčia žinutę P. S. „Labas. Uz Geros val uzbegciau kavos“, o šis kaltinamasis tuoj pat atsako „ok“, 18.18 val. R. V. skambina P. S. ir klausia, ar šis namuose, o kaltinamasis patvirtina, kad namuose, tik aiškina, kad „duše, bet nespėjau kavos padaryt dar...žinai“, pasako, jog netrukus apsirengs, netrukus po to, 20.37 val. kaltinamoji gauna žinutę iš D. G. „Dar likes tas pasliednas?“, į kurią R. V. atsako „Jau papildymas padarytas. Taip kad ne tik tas yra“; 2017 m. sausio 21 d. 17.21 val. A. J. siunčia žinutę kaltinamajai R. V. „Planuokis kad 6 judesim ir su Paule pasiderink“ ir netrukus, 18 val. kaltinamoji rašo žinutę P. S. „Laba. Uzsuksiu uz pusantros val“, į kurią šis kaltinamasis nedelsiant, 18.01 val., atsako „ok“, iš karto po to, 18.06 val., kaltinamoji R. V. žinute informuoja D. G. „Manau 8 tikrai jau busim namie. Gal net anksciau“, 18.38 val. kaltinamoji siunčia žinutę P. S. „Busiu uz 15min. Kaisk kava“, o kaltinamasis atsako „ok“, 18.46 val. R. V. skambina P. S. ir šį informuoja, kad ji jau atvykusi („prie durų“); 2017 m. sausio 24 d. 13.03 val. kaltinamoji į D. G. klausimą „tik tie du“ atsako žinute „Kolkas. Bet leksiu papildyt“, o 13.05 val. kaltinamasis D. G. siunčia žinutę „Taj wiena atleksiu paimt. Neuzilga jei galima. O kada papyldima darysies?“, į kurią R. V. 13.07 val. atsako „Uzsuk aisku. Papildymas greitu laiku“ ir iš karto, 13.09 val. siunčia žinutę kaltinamajam P. S. „Laba. Busi uz valandos?“, į kurią šis kaltinamasis nedelsdamas, 13.10 val., atsako „Nebusiu. Bet bandysiu palikt. Nes darbininkai dirba“ ir tuoj pat, 13.11 val., siunčia dar vieną žinutę „Parasysiu jei iseis“, kaltinamoji R. V. 13.12 val. atsako „Na laukiu naujienu tada. Kada zinosi?“ ir gauna atsakymą „tuoj“, be to, 13.15 val. kaltinamoji į sugyventinio A. J. klausimą „buwai pas daktare?“, siunčia žinutę „Pas daktare buwau. Iki ketwirtadienio biletenis. Db guliu lovoj. Savijauta serganti. Laukiu is paules ziniu. Mynt iki jo reiks“, o 13.19 val. gauna žinutę iš kaltinamojo P. S. „Geles pasiliek“, į kurią nieko neklausdama atrašo „oki“, 14.10 val. kaltinamoji rašo D. G. „As jau pakeliui papildymo. Kai busiu namie parasysiu“, 14.28 val. paskambinęs R. V. kaltinamasis D. G. sužino, kad ši jau prie prekybos centro „C“ ir pasiūlo atvažiuoti ją pasiimti, susitaria susitikti, 14.31 val. kaltinamoji informuoja P. S., kad „Geles paliejau“, o 14.34 val., 14.40 val., 14.47 val., 14.50 val. kalbasi su kitu kaltinamuoju, D. G., kad šis (su dar kažkokiu asmeniu) ją (R. V.) turės nuvežti iki namų, kad tik ten ji galės (kaip paaiškino R. V., tik namuose ji galės pasiimtą metamfetaminą padalinti, susverti į atskiras dozes), tariasi, kurioje vietoje susitikti, 14.47 val. R. V. atrašo P. S. „Liuks“, o 15.26 val. kaltinamoji rašo P. S. „Bet si karta tavo darbininkai kaip tycia po laiptine davesi. Plokstes is apacios nese. Tai siektiek apsunkino“ (teisminio nagrinėjimo metu R. V. paaiškino, kad darbininkai, vaikščiodami po laiptinę, apsunkino priėjimą prie gėlės vazono, kadangi jiems būtų kilęs įtarimas, ką ji veikia prie nudžiūvusios gėlės (kurios lieti nereikia)), 15.32 val. kaltinamoji siunčia žinutę sugyventiniui „Na as jau namie po paules. :-) dar i vaistine nueisiu , vaistu. Ir busiu namie“, o 15.34 val. gauna atsakymą į kaltinamojo P. S. „As ispejau .bet yra kaip yra“

82Slapta sekant kaltinamuosius D. G. ir R. V. (2 t., b. l. 155-157) užfiksuota: 2017 m. sausio 24 d. 14.28 val. D. G., nešinas baltos spalvos polietileniniu maišeliu, prie ( - )-ojo namo įsėdo į automobilį „Saab 9-3“, juodos spalvos, valst. Nr. ( - ), kur jo laukė bendrininkas, 14.55-15 val. sekamieji buvo prekybos ir laisvalaikio centre „C“, ( - ), 2-ajame aukšte esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, kur į automobilį įsėdo R. V., 15 val. D. G. su bendrininku ir R. V. automobiliu „Saab 9-3“, juodos spalvos, valst. Nr. ( - ) išvažiavo iš ( - ), 15.05 val. sekamieji, atvažiavę prie ( - )-o namo, išsiskyrė – bendrininkas liko laukti automobilyje, o D. G. su R. V. nuėjo į ( - )-o namo laiptinę, 15.10 val. kaltinamasis D. G. išėjo iš ( - )-o namo antrosios laiptinės ir įsėdo į automobilį „Saab 9-3“, valst. Nr. ( - ) ir išvažiavo, 15.25-15.40 val. sekamieji buvo prekybos centre „S“, ( - ), 15.40 val. D. G. nuėjo į ( - )-o namo pirmąją laiptinę. 16.10 val. D. G. prekybos centro „S“ automobilių stovėjimo aikštelėje, ( - ), įsėdo pas bendrininką Nr. 2 į automobilį „BMW 530“, mėlynos spalvos, valst. Nr. ( - ) ir išvažiavo, 16.18-16.23 val. kaltinamasis buvo ( - )-o namo antrojoje laiptinėje, 16.24 val. D. G., įsėdęs pas jo laukiantį bendrininką Nr. 2 į automobilį „BMW 530“, valst. Nr. ( - ) išvažiavo, 16.30 val. sekamieji, atvažiavę į prekybos centro „S“ automobilių stovėjimo aikštelę, išsiskyrė, D. G. užėjo į prekybos centrą, 16.35 val. bendrininkas Nr. 2 (N. T.) ( - ) buvo sulaikytas. D. G., grįžęs iš prekybos centro, 16.45-20 val. buvo savo gyvenamoje vietoje ( - )-o namo pirmojoje laiptinėje, 20 val. kaltinamasis prekybos centro „S“ automobilių stovėjimo aikštelėje įsėdo pas bendrininkus Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 į automobilį „Chrysler Voyager“, raudonos spalvos, valst. Nr. ( - ) ir išvažiavo, 20.10-20.15 val. D. G. buvo ( - )ojo namo antrojoje laiptinėje, kur bendravo su R. V., 20.15 val. sekamieji išsiskyrė – R. V. užėjo į ( - )-o namo 17-ąjį butą, o D. G., įsėdęs pas jo laukiančius bendrininkus Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5 į automobilį „Chrysler Voyager“, raudonos spalvos, valst. Nr. ( - ), išvažiavo, 20.20 val. sekamieji, atvažiavę prie ( - )-ojo pastato, išsiskyrė – bendrininkai Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5 išvažiavo, o kaltinamasis D. G. atėjo į prekybos centrą „S“, 20.25 val. bendrininkai Nr. 3 (A. J.), Nr. 4 (M. L.) ir Nr. 5 (E. M.) ( - ) ir ( - ) gatvių sankirtoje buvo sulaikyti, 20.35 val. buvo sulaikytas D. G., o 22.45 val. buvo sulaikyta kaltinamoji R. V., išėjusi iš ( - ).

83Peržiūrėjus 2017 m. rugsėjo 29 d. įrašą, darytą Kauno apygardos teismo vaizdo fiksavimo kamera (7 t., b. l. 101), šalia teismo posėdžių salių Nr. 3 ir Nr. 4, matyti kaip iš teismo posėdžių salės išeina kaltinamasis P. S. kartu su liudytoju A. K. ir fojė apie 5 minutes kalbasi.

84BK 259 straipsnio 2 dalyje numatyta atsakomybė tam, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė nedidelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti. Kaltinamasis A. J. prisipažino įgijęs savo reikmėms ir laikęs narkotinę medžiagą – kanapes. Šio asmens kratos metu, 2017 m. sausio 24 d., buvo rasta ir paimta folijoje supakuota žalsvos spalvos augalinės kilmės medžiaga (4 t., b. l. 57-58), kuri, kaip nustatyta atlikus tyrimą (1 t., b. l. 144-145), yra narkotinė medžiaga – kanapės (antžeminės dalys), kurios masė yra 0,490 g, delta 9-tetrahidrokanabinolio kiekis jose 9,7 %. Tai, kad A. J. laikė narkotinę medžiagą patvirtino ir kitas kaltinamasis, M. L., kuris nurodė, jog važiuojant automobiliu A. J. išsitraukė iš kišenės folijos gabalėlį ir pasiūlė pauostyti, girdamas turimos „žolės“ kokybę. Visa tai leidžia daryti išvadą, kad A. J. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 259 straipsnyje. Pagrįstai tokia nusikalstama veika kvalifikuota pagal minėto baudžiamojo kodekso straipsnio 2 dalį. Iš 2003 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-239 patvirtintų (su vėlesniais pakeitimais) „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ matyti, kad kanapių (antžeminės dalys) nedidelis kiekis – ne daugiau kaip 5 g, o kiekis, kurį įgijo ir laikė kaltinamasis A. J. – 0,49 g, neviršija (rekomendacijose) nurodyto nedidelio kiekio. Nėra abejonių, kad atlikdamas paminėtus veiksmus, kaltinamasis suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip veikti.

85Kaltinamasis N. T. taip pat prisipažino 2017 m. sausio 24 d. savo reikmėms įgijęs (iš D. G.) ir laikęs psichotropinę medžiagą – metamfetaminą. Tokius šio kaltinamojo parodymus patvirtina ir kiti ištirti įrodymai. Kaltinamasis D. G. patvirtino, kad 2017 m. sausio 24 d. už 10 eurų pardavė N. T. dozę metamfetamino. Kontroliuojant D. G. elektroninių ryšių tinklais perduodamą informaciją bei D. G. slapto sekimo metu nustatyta, kad 2017 m. sausio 24 d. minėti asmenys bendrauja tarpusavyje, po to susitinka, vyksta prie ( - )-o namo, kur gyvena R. V., D. G. trumpam užeina į minėtą namą, o grįžęs įsėda į N. T. vairuojamą automobilį. Netrukus po to, jiems išsiskyrus ir sulaikius kaltinamąjį N. T., šio asmens kratos metu (4 t., b. l. 13-14) rastas ir paimtas plastikinis užspaudžiamas maišelis, su galimai narkotine medžiaga – metamfetaminu. Cheminio tyrimo metu (1 t., b. l. 134-136) nustatyta, kad rusvos spalvos milteliuose, rastuose minėtame maišelyje, yra psichotropinės medžiagos – metamfetamino, kurios masė 0,191 g. Toks psichotropinės medžiagos kiekis laikomas nedideliu, kadangi jau minėtose 2003 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-239 patvirtintose (su vėlesniais pakeitimais) „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijose“ nurodyta, kad metamfetamino nedidelis kiekis – ne daugiau kaip 0,2 g. Nėra abejonių, kad kaltinamasis suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip veikti. Todėl kaltinamojo N. T. veika teisingai kvalifikuota pagal BK 259 straipsnio 2 dalį.

86Kaltinamoji E. M. prisipažino, kad padedant M. L., 2017 m. sausio 24 d., įsigijo psichotropinės medžiagos – metamfetamino, kurią laikė tikėdamasi suvartoti, nurodė įsigijimo aplinkybes. Kaltinamasis M. L. patvirtino, kad prašant kaltinamajai įsigyti psichotropinės medžiagos, paskambino D. G., kartu su pastaruoju bei E. M., kaltinamojo A. J. vairuojamu automobiliu nuvyko prie prekybos centro „S“, kur susitiko su D. G., kartu nuvyko prie ( - )-o namo, kaltinamajam D. G. padavė 20 eurų bei kelis eurus metaliniais pinigais, paprašė nupirkti metamfetamino, o šis, kažkur nuėjęs, netrukus parnešė ir padavė E. M. du plastikinius užspaudžiamus maišelius su rusvos spalvos milteliais. Tokias aplinkybes patvirtino ir kaltinamasis A. J.. D. G. taip pat nurodė, jog M. L. prašymu iš R. V. įgijo ir pardavė E. M. psichotropinę medžiagą – metamfetaminą. Šias aplinkybes patvirtina ir kontroliuojant D. G. elektroninių ryšių tinklais perduodamą informaciją bei šio kaltinamojo slapto sekimo metu gauti duomenys ((2 t., b. l. 155-157). Netrukus po šių veiksmų atlikimo E. M. buvo sulaikyta, jos asmens kartos metu rasta ir paimta minėti du plastikiniai užspaudžiami maišeliai su pilkos spalvos milteliais (4 t., b. l. 95-96), kuriuose buvusių rusvos spalvos miltelių sudėtyje (1 t., b. l. 134-136) yra psichotropinės medžiagos – metamfetamino, kurios masė 0,236 g. Nėra abejonių, kad atlikdama paminėtus veiksmus, kaltinamoji suvokė pavojingą savo nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip veikti. Remiantis 2003 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-239 patvirtintomis (su vėlesniais pakeitimais) „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijomis“ metamfetamino nedidelis kiekis – ne daugiau kaip 0,2 g, didelis kiekis – daugiau kaip 20 g, o labai didelis kiekis – daugiau kaip 100 g. Įvertinus E. M. įgytos ir pas ją rastos psichotropinės medžiagos – metamfetamino kiekį (0,236 g), kuris viršija nedidelį šios medžiagos kiekį, numatytą minėtose rekomendacijose, įvertinus ir pačią psichotropinę medžiagą, jos poveikio žmogui ypatybes, kaltinamosios E. M. veika teisingai kvalifikuota pagal BK 259 straipsnio 1 dalį.

87BK 264 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė tam, kas padėjo asmeniui įsigyti, vertė, lenkė ar kitaip jį pratino ne gydymo tikslais vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas. Šioje dispozicijoje nurodytos veikos – padėjo asmeniui įsigyti, vertė, lenkė, kitaip jį pratino ne gydymo tikslais vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas – suformuluotos kaip alternatyvios, todėl baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad būtų padaryta bent viena šių veikų. Kaip matyti iš anksčiau nuosprendyje aptartų įrodymų, kaltinamasis M. L. prisipažino, kad 2017 m. sausio 24 d. jam paskambinusios E. M. prašymu, padėjo pastarajai įsigyti psichotropinės medžiagos – metamfetamino, suvesdamas ją su D. G.. Kaltinamoji E. M. patvirtino, kad prašė M. L. padėti įsigyti metamfetamino ir šios psichotropinės medžiagos įsigijo iš D. G., su kuriuo ją supažindino kaltinamasis M. L.. Jos parodymus patvirtino ir A. J.. D. G. taip pat nurodė, kad M. L. prašant, pardavė kaltinamajai E. M. iš R. V. įgytas dvi pakuotes su psichotropine medžiaga – metamfetaminu. R. V. patvirtino, kad 2017 m. sausio 24 d. vakare pardavė D. G. šią psichotropinę medžiagą. Kaip jau minėta anksčiau šiame nuosprendyje, pas E. M. kratos metu (4 t., b. l. 95-96) buvo rastos dvi pakuotės su rusvos spalvos milteliais, kurių sudėtyje (1 t., b. l. 134-136) rasta 0,236 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino. Tokius kaltinamųjų parodymus patvirtina ir kontroliuojant D. G. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos turinį gauta informacija (užfiksuoti 2017-01-24 įvykę kontaktai su M. L., R. V.) bei šio kaltinamojo slapto sekimo metu užfiksuoti duomenys apie minėtų asmenų susitikimų vietas, vykimo maršrutus.

88Teismų praktikoje (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-401/2011) padėjimu įsigyti narkotinių ar psichotropinių medžiagų laikytini tie kaltininko veiksmai, kuriais jis sudaro sąlygas įsigyti šių medžiagų, palengvina tą padaryti. Tai gali būti receptų klastojimas, patarimų, nurodymų davimas, informacijos, kur gauti šių medžiagų, su kuo susisiekti, teikimas, supažindinimas su platintoju ir pan. Iš aptartų įrodymų akivaizdu, kad tokiais savo veiksmais – supažindindamas E. M. su asmeniu, iš kurio ši įgijo metamfetaminą, M. L. padėjo kaltinamajai įsigyti šią psichotropinę medžiagą, kurios kiekis 0,236 g. Aptarti įrodymai patvirtina, jog kaltinamasis M. L., atlikdamas nustatytus veiksmus, suvokė, jog padeda E. M. įsigyti (ir vartoti) psichotropines medžiagas ir siekė tai daryti. Todėl jo padaryta veika teisingai kvalifikuota pagal BK 264 straipsnio 1 dalį.

89Kaltinamasis D. G. prisipažino, kad nuo 2016 metų gruodžio mėnesio sau vartoti ir pardavimui įsigydavo (iš R. V.) psichotropinės medžiagos – metamfetamino, nurodė, kad už gramą mokėdavo po 10 eurų, o parduodavo – po 12 eurų, taip pat prisipažino, jog 2017 m. sausio 24 d. pardavė iš R. V. įgytą metamfetaminą N. T. bei E. M.. Tai, kad minėtą dieną apie 16 val. šiam kaltinamajam (D. G.) pardavė vieną maišelį, kuriame buvo psichotropinė medžiaga – metamfetaminas, o apie 20 val. – dar tris maišelius šios psichotropinės medžiagos, patvirtino ir kaltinamoji R. V.. N. T. taip pat pripažino, jog 2017 m. sausio 24 d. iš D. G. už 10 eurų nusipirko pakuotę metamfetamino, nurodė šios psichotropinės medžiagos įsigijimo aplinkybes, kurios sutampa su kaltinamojo D. G. parodymais, kitais ištirtais įrodymais. Kratos pas kaltinamąjį N. T. metu kaip tik ir buvo rastas plastikinis užspaudžiamas maišelis su rusvos spalvos milteliais (4 t., b. l. 13-14), kurių sudėtyje rasta (1 t., b. l. 134-136) psichotropinės medžiagos – metamfetamino (kurios masė 0,191 g). Kad apie 20 val. (už šiek tiek daugiau negu 20 eurų) D. G. pardavė E. M. dvi pakuotes metamfetamino, kurias atsinešė iš ( - )-o namo (R. V. gyvenamoji vieta) patvirtino ir kaltinamieji E. M., M. L., A. J.. Netrukus po to E. M. buvo sulaikyta ir kratos metu pas ją kaip tik ir rasta du plastikiniai užspaudžiami maišeliai su pilkos spalvos milteliais (4 t., b. l. 95-96), kurių sudėtyje yra psichotropinės medžiagos – metamfetamino (kurios masė 0,236 g). Vykdant kaltinamojo D. G. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę (2 t., b. l. 89-91, 92, 93, 94-95) užfiksuota visa eilė šio kaltinamojo kontaktų (trumpųjų žinučių, telefoninių pokalbių) su kitais asmenimis (tame tarpe 2017 m. sausio 24 d.), kurių konspiratyvus turinys, užuominos, kuriomis bendraujama, nutylėjimai: „Jei noresi keliu tai uz poros walandu“, „daug reiks tau?“, „Labaa nebera jau ju tik rudas pigus“, „D tris y wiena, ir jei gali man biski nuberk“, „Turi keturis?“, „Po 10e iseis“, „Tu tk buk zmogus daugiau niekam nesakai kur eini ka gauni. Nes blyn pats supranti.“, „Donce, reiktu 20 ratu po pitaka“, „Bet bus rudas sausas. As prie sawo aikstelei“, „Tris ir cerwa grazos. Busiu greit.“ patvirtina, kaltinamojo D. G. ir kitų paminėtų asmenų parodymus, kad tokiu būdu kaltinamasis bendravo su asmenimis, norinčiais įsigyti psichotropinių medžiagų, ar su kaltinamąja R. V., kai D. G. reikėdavo pardavimui gauti metamfetamino. Sulyginus slapto kaltinamųjų D. G., R. V. sekimo metu gautus duomenis su minėtų kaltinamųjų parodymais, elektroninių ryšių tinklais perduotos informacijos turiniu susidaro vientisa įvykių grandinė – D. G., gavęs anksčiau nuosprendyje paminėto (ar panašaus) turinio žinutę arba išsiunčia atsakymą, kad galima susitikti, arba, kai metamfetamino neturi (kas būdavo dažniau), iš karto kontaktuoja su R. V., klausdamas ar gali atvykti, ar ši turi psichotropinės medžiagos (užuominomis). Taip įvykiai vyko ir 2017 m. sausio 24 d. – po kontaktų su N. T. (ir R. V.), susitikęs su pastaruoju D. G. nuvyko iki ( - )-o namo, susitiko su R. V., po to grįžo į N. T. vairuojamą automobilį, kartu sugrįžo prie prekybos centro „S“, kur D. G. iš automobilio išlipo. Netrukus kaltinamasis N. T. buvo sulaikytas ir pas jį rasta viena pakuotė metamfetamino. Kiek vėliau, po kontaktų su M. L. (ir R. V. – „Tris ir cerwa grazos. Busiu greit.“), kaltinamasis vėl prie prekybos centro „S“ įlipa į automobilį, kuriame yra M. L., E. M., A. J., kartu nuvyksta iki R. V. gyvenamos vietos, prie ( - )-o namo, kur D. G. susitinka su minėta kaltinamąja. Po šio susitikimo minėti asmenys netrukus išsiskiria, o juos iš karto po to sulaikius policijos pareigūnams pas E. M. randamos dvi pakuotės metamfetamino, o pas D. G. – viena, kas atitinka kaltinamojo D. G. R. V. siųstos trumposios žinutės turinį – „Tris ir cerwa grazos. Busiu greit.“. BK 260 straipsnio 1 dalis numato atsakomybę tam, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino narkotines ar psichotropines medžiagas. Tokie aptarti kaltinamojo D. G. veiksmai patvirtina, kad šis asmuo, įgydamas ir parduodamas psichotropinę medžiagą – metamfetaminą, pagrįstai, atsižvelgiant į įgyto ir parduoto metamfetamino kiekį, kuris nesiekia rekomendacijose numatyto didelio šios psichotropinės medžiagos kiekio, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 260 straipsnio 1 dalyje. Nėra abejonių, kad atlikdama paminėtus veiksmus, kaltinamasis D. G. suvokė pavojingą savo nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip veikti.

90Kaltinamoji R. V. pripažino ne tik tai, kad 2017 m. sausio 24 d., apie 16.20 val., pardavė pakuotę psichotropinės medžiagos – metamfetamino, o apie 20.10 val. – tris pakuotes metamfetamino, pas ją į namus atėjusiam kitam kaltinamajam, D. G., bet ir prisipažino, jog šią psichotropinę medžiagą, o taip pat ir metamfetaminą, kuris buvo rastas kratos metu jos gyvenamojoje vietoje ( - ) bei asmens kratos metu, įsigijo tą pačią dieną, 2014 m. sausio 24 d., iš kito kaltinamojo P. S. adresu ( - ). Be šios kaltinamosios parodymų, aplinkybę, kad ji 2017 m. sausio 24 d. du kartus pardavė psichotropinę medžiagą – metamfetaminą D. G., patvirtina ir kiti baudžiamojoje byloje surinkti įrodymai: tai kaltinamųjų D. G., N. T., M. L., E. M., A. J. parodymai, kaltinamųjų N. T., E. M., D. G. kratos protokolai, specialisto išvada, D. G. sekimo metu užfiksuoti šio asmens susitikimai su kaltinamąja R. V.. Visi šie įrodymai detaliai išnagrinėti, aptarti, palyginti vienas su kitu ir įvertintas jų patikimumas anksčiau nuosprendyje sprendžiant kitų kaltinamųjų (N. T., M. L., E. M., D. G.) kaltės klausimus, todėl dar kartą nebus detaliau analizuojami. R. V. kaltę pardavus D. G. psichotropinę medžiagą taip pat patvirtina ir pačios kaltinamosios elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės metu (2 t., b. l. 147, 148) užfiksuoti duomenys. 2017 m. sausio 24 d. 16.14 val. kaltinamoji gauna žinutę iš D. G., kurioje klausiama, ar šis gali trumpam užeiti ir nedelsiant, 16.15 val., siunčia teigiamą atsakymą. Kaip jau nustatyta, po kelių minučių pas šią kaltinamąją atvyksta D. G. (kartu su N. T.). Netrukus po to, kaltinamiesiems D. G. ir N. T. išsiskyrus, pas pastarąjį randama pakuotė psichotropinės medžiagos. 20.07 val. R. V. gauna žinutę iš to paties kaltinamojo – D. G., kurioje, kaip galima spręsti iš žinutės turinio („Tris ir cerwa grazos. Busiu greit.“), prašoma paruošti tris dozes (pakuotes) psichotropinės medžiagos ir į kurią vėl atsako teigiamai. Netrukus po tokio susirašinėjimo, kaip jau minėta, sulaikius E. M., asmens kratos metu randama dvi pakuotės metamfetamino, o sulaikius D. G. – viena pakuotė metamfetamino. Kad, kaltinamoji R. V. užsiėmė tokia neteisėta veikla patvirtina ir kitų, vykdant šios kaltinamosios elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę (2 t., b. l. 147, 148), iš D. G. gautų žinučių turinys: „Atwarau, wieno“, „Padarom toki reikaliuka mano naudai ;) jei nemiegosi sian ryte 9ryto taj uzsukciau ir tai ar galetum maziuka uz keturis litus nubert nuo kurio nors“, „Gali man sniuriuka ibert netycia?“, į kurias R. V. atitinkamai atsako: „Ok“, „Na ryte bus matyt. Nes seiptai as visus jau sumeciusi. Gal kas gausis“, „Nuo to nebent“, taip pat „Ziurek, tu niekam daugiau nepasakok kad pas mus yra. Negali zinoti jokie mareliai ir aplamai kas mane pazysta tegul nezino. Nes nenoriu reklamu. O tai ne“.

91Kaip jau minėta, kratos R. V. gyvenamoje vietoje metu rasti trys plastikiniai maišeliai su rudos spalvos milteliais bei asmens kratos metu (1 t., b. l. 179-181, 2 t., b. l. 1-9, 5 t., b. l. 96-97) irgi rasti trys plastikiniai užspaudžiami maišeliai su pilkšvos spalvos milteliais, kurių sudėtyje rasta atitinkamai 1,775 g ir 0,472 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino (1 t., b. l. 134-136). Šią psichotropinę medžiagą, o taip pat metamfetaminą, kurį 2017 m. sausio 24 d. pardavė D. G., R. V. tvirtina įsigijusi iš P. S.. Pats kaltinamasis P. S. neigia tokią aplinkybę. Tačiau ištyrus baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, nekyla abejonių, kad R. V. sako tiesą, kad psichotropinę medžiagą – metamfetaminą, kurią ji 2017 m. sausio 24 d. pardavė bei laikė prie savęs ir savo gyvenamojoje vietoje, kaltinamoji gavo (įgijo) iš P. S..

92Vykdant kaltinamosios R. V. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę (CD su užrašu 20-7/1-604/2017, 20-7/1-605/2017, 20-7/1-602/2017, 20-7/1-608/2017) užfiksuota, kad 2017 m. sausio 24 d., po to, kai į D. G. klausimą, kada papildys psichotropinės medžiagos atsargas („Taj wiena atleksiu paimt. Neuzilga jei galima. O kada papyldima darysies?“) ši kaltinamoji atsako, kad netrukus („Uzsuk aisku. Papildymas greitu laiku“) ir iš karto klausia P. S. „Laba. Busi uz valandos?“. Į tokio turinio žinutę šis kaltinamasis, neklausdamas atvykimo tikslo, iš karto R. V. atsako, ne tik, kad nurodytu laiku nebus, bet ir aiškina, kad stengsis palikti bei nurodo priežastį „Nes darbininkai dirba“. Tuoj pat šis kaltinamasis atsiunčia (R. V.) dar vieną žinutę „Parasysiu jei iseis“. R. V. irgi nieko nebandydama išsiaiškinti, iš karto, 13.12 val. atsako, kad lauks naujienų ir kartu klausia “...Kada zinosi?“. Tuoj pat, 13.15 val., kaltinamoji atsakydama sugyventiniui A. J. į klausimą ar buvo pas gydytoją, ne tik tokią aplinkybę patvirtina, bet ir atsako, jog gydytojas nustatė, kad ji nedarbinga, kad guli lovoje, savijauta bloga bei aiškina, kad laukia žinių iš P. S., nurodo, jog reikės vykti pas šį kaltinamąjį. Ir nors serga, savijauta bloga, 13.19 val., tik gavusi (keisto turinio) žinutę iš P. S. „Geles pasiliek“, nieko neklausdama, nesitikslindama, iš karto išvyksta (rašo D. G. žinutę „As jau pakeliui papildymo. Kai busiu namie parasysiu“). 14.31 val. kaltinamoji R. V. informuoja P. S., kad „Geles paliejau“, kurią gavęs šis džiaugiasi (atrašo „Liuks“). 15.26 val., gavęs dar vieną R. V. paaiškinančiojo turinio žinutę, kad darbininkai šį kartą dažnai po laiptinę vaikščiojo, kad „Tai siektiek apsunkino“, neklausia, ką darbininkų vaikščiojimas apsunkino padaryti (ir kaip), o tiesiog atrašo „As ispejau .bet yra kaip yra“.

93Kaltinamasis P. S. nurodo, kad tokio (ir panašaus) turinio žinutėmis susirašinėdavo, kai R. V. norėdavo pas jį atvykti pasiimti paliktų daiktų, kurių ši kaltinamoji buvo nurodžiusi neturinti kur palikti ir prašiusi pasaugoti, kad 2017 m. sausio 24 d. žinutės irgi buvo siunčiamos tuo pačiu tikslu. Tačiau susirašinėjant tik dėl daiktų, kurių apyvarta neuždrausta, pasiėmimo, tikrai nereikia rašyti užuominomis, konspiratyviai, vartojant žodžius ir frazes, kuriomis siekiama užmaskuoti tikrąjį tekstų turinį ir žodžių reikšmę. Juolab, kad tokia konspiracija daugiau pasireiškė kaltinamojo P. S. siunčiamose žinutėse. Dar daugiau, kaip matyti iš šių kaltinamųjų parodymų, žinučių turinio, tuo metu (2017 m. sausio 24 d.) pas P. S. bute (palėpėje) buvo atliekami remonto darbai, jame dirbo du asmenys, kurie galėjo įleisti R. V. pasiimti reikiamų daiktų. Taigi norint tiesiog susitarti dėl atėjimo į P. S. gyvenamą vietą pasiimti savo daiktus, ne tik nebuvo reikalinga tokia konspiratyvi bendravimo forma, kuri vyko tarp R. V. ir P. S., bet ir apskritai nereikėjo kaltinamajam P. S. palikti rakto po gėlės vazonu laiptinėje, kaip aiškina žinutę „Geles pasiliek“ parašęs kaltinamasis P. S., kadangi patekimas į gyvenamas patalpas buvo neapribotas. Ir tokiu atveju darbininkų buvimas P. S. gyvenamojoje vietoje būtų ne apsunkinęs (kaip rašė šiam kaltinamajam R. V.), o palengvinęs daiktų (neuždraustų apyvartoje) pasiėmimą.

94Netrukus po tokio susirašinėjimo, 2017 m. sausio 26 d., kratos P. S. gyvenamojoje vietoje ( - ) metu (2 t., b. l. 42-46, 54-62), rasta ir paimta stiklinis uždaromas indas su rudos spalvos milteliais, elektroninės svarstyklės, plastikinių maišelių pakuotė, geltonas plastikinis šaukštas. Rusvos spalvos miltelių iš stiklinio indo sudėtyje (1 t., b. l. 134-136) rasta psichotropinės medžiagos – metamfetamino, kurios masė 76,24 g.

95Kaltinamosios R. V. parodymus apie tikrąjį vykimo pas P. S. tikslą, šio kaltinamojo aktyvų vaidmenį patvirtina ir kitomis dienomis vykusio susirašinėjimo tarp minėtų asmenų turinys, kuris užfiksuotas vykdant R. V. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę (CD su užrašu 20-7/1-608/2017). 2017 m. sausio 19 d. 17.05 val. kaltinamoji, gavusi iš D. G. žinutę, „Like dar kazkas?“, ne tik atsako, kad „porele“ (kurią D. G. užsisako), bet ir iš karto, 17.19 val., siunčia žinutę P. S. „Labas. Uz Geros val uzbegciau kavos“, į kurią šis kaltinamasis tuoj pat atsako „ok“. 18.18 val. R. V. paskambinus kaltinamajam P. S. ir paklausus, ar šis namuose, kaltinamasis tai patvirtinęs, teisinasi, kad nespėjo kavos paruošti, nes buvo duše. Tokiu atveju, jei R. V. būtų reikalingi tik jos asmeniniai daiktai ir būtų nereikėję įgyti psichotropinės medžiagos, kaltinamajam P. S. tikrai nebūtų reikėję teisintis dėl neparuoštos kavos – juk tokiu atveju R. V. atvykimo tikslas ne išgerti kavos, o tik pasiimti daiktus. Ir šiame kontekste visiškai suprantamas kaltinamosios aiškinimas, kad kaltinamojo P. S. teiginys „nespėjau kavos padaryt dar...žinai“ reiškė, jog P. S. nespėjo paruošti (pasverti, surūšiuoti) reikalingo psichotropinės medžiagos kiekio. Taip pat įvykiai klostėsi ir 2017 m. sausio 21 d. 18 val. kaltinamoji rašo žinutę P. S. „Laba. Uzsuksiu uz pusantros val“, į kurią šis kaltinamasis, 18.01 val., atsako „ok“. 18.38 val. R. V. siunčia dar vieną žinutę „Busiu uz 15min. Kaisk kava“, o kaltinamasis P. S. vėl atsako „ok“.

96Nuo 2016 m. gruodžio 24 d. vykdant D. G. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę (2 t., b. l. 114-123) buvo nustatyta, kad, norėdamas gauti (įgyti) psichotropinių medžiagų (šią aplinkybę patvirtino ir pats D. G.), šis asmuo skambina ar rašo trumpąją žinutę abonentui, kuris naudojasi telefonu Nr. ( - ) ir kurio vardas R.. Prokurorė, nustačiusi (klaidingai), kad minėtu numeriu naudojasi R. B. a. k. ( - ) kreipėsi į teismą su prašymu gauti leidimą slapta klausytis šio asmens (R. B.) telefoninių pokalbių, vykdyti kitą elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę nuo 2017 m. sausio 5 d. ir tokį leidimą gavo. Tačiau vykdant telefonu Nr. ( - ) perduodamos informacijos kontrolę buvo nustatyta, jog minėtu numeriu (išankstinio apmokėjimo sistema) naudojasi ne R. B., o R. V. (2 t., b. l. 138), todėl buvo priimtas sprendimas R. B. atžvilgiu nutraukti tokią kontrolę ir ją pradėti R. V. atžvilgiu (2 t., b. l. 139-146).

97Nors ikiteisminio tyrimo metu pareigūnai suklydo ir telefono išankstinio apmokėjimo sistemos numerį Nr. ( - ) priskyrė kitam asmeniui, šios klaidos teismas nelaiko tokia, dėl kurios nuo 2017 m. sausio 5 d. iki 2017 m. sausio 18 d. vykusios elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės metu surinkti duomenys negalėtų būti laikomi neatitinkančiais BPK 20 straipsnio reikalavimų ir dėl to turėtų būti nelaikytini įrodymais (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-178/2012). Visų pirma, tokia klaida nustatant telefono abonento savininką nėra esminė, ji nepakeitė motyvų, pateisinančių tokios kontrolės sankcionavimą, telefono numeris ( - ), kaip jau minėta anksčiau šiame nuosprendyje, buvo nustatytas tiriant prekybą psichotropinėmis medžiagomis, kontroliuojant kitą (D. G.) telefono numerį. Be to, to kito asmens, R. B. teisės nebuvo pažeistos, nes kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, jokie procesinės prievartos veiksmai, ribojantys jos teises, R. B. atžvilgiu nebuvo atliekami (kontroliuotas tik minėtas telefono Nr. ( - ), kuriuo R. B. nesinaudojo).

98Vykdant telefonu Nr. ( - ), kuriuo naudojosi R. V., perduodamos informacijos kontrolę (CD su užrašu 20-7/1-604/2017) užfiksuota, kad ši kaltinamoji 2017 m. sausio 10 d. 12.16 val. išsiunčia žinutę P. S. „Laba. Si vakara nuo 17 val. gal namuose busi. Jau pasiilgau. Uzsukciau“, į kurią kaltinamasis atrašo, jog nurodytu laiku namuose bus. Kaip patvirtino tiek P. S., tiek R. V., tarp šių kaltinamųjų nebuvo užsimezgę jokie artimi tarpusavio ryšiai, draugystė ar pan., todėl tokio turinio žinutė tik patvirtina R. V. aiškinimą, jog tokiu būdu, tokiais žodžiais (pasiilgau, išgerti kavos) buvo maskuojamas tikrasis susitikimo tikslas – metamfetamino pirkimas-pardavimas.

992017 m. sausio 13 d. 10.50 val. R. V. kaltinamajam P. S. vėl siunčia žinutę „Laba. Apie kokia 12 gal namie busi? Kavos uzsukciau“ ir tuoj pat iš kaltinamojo gauna atsakymą „ok“, 12.01 val. kaltinamoji skambina P. S. ir klausia, kur šis yra, o kaltinamasis atsako, kad viršuje ir tuoj atidarys (duris).

1002017 m. sausio 16 d. 16.26 val. kaltinamoji siunčia žinutę P. S. „Uz geros val ar pusantros busi?“, į kurią P. S. atsako „Uz pusantros“, o 17.33 val. paskambinęs R. V. kaltinamasis klausia, ar ši dar neišvažiavusi ir sužinojęs, kad neišvažiavusi, aiškina, jog turi pasiimti iš darželio sūnų ir jeigu šis norės pabūti lauke, tai užtruks, taip pat sako „bet aš ten, žinai, nieko nepasiruošęs, kaip sakant, nei ledų, nei kavos neturiu nusipirkęs“, klausia, ar R. V. negali atvykti vėliau. Kaltinamoji pažada palaukti bei pasiūlo P. S. pirmiausia užeiti namo, o po to jau pasivaikščioti su vaiku. 17.59 val., R. V., paskambinusi kaltinamajam P. S. klausia, kur šis, į ką kaltinamasis atsako, jog su vaiku prie darželio, aiškina, kad dar nebuvo namuose, bet eina ir tuoj bus. Kaip minėta anksčiau šiame nuosprendyje, tokia sudėtinga, kalbant užuominomis, bendravimo forma tikrai nereikalinga P. S. norint sudaryti galimybę pasiimti nedraudžiamus apyvartoje daiktus. Asmeniui, teikiančiam paslaugą, tai yra kaltinamajam P. S., tikrai nebūtina prieš R. V. pasiimant daiktus, ją vaišinti kava, nupirkti ledų. Ypač, kai šių asmenų nesieja jokie artimi ryšiai, o kaltinamajam netgi reikia su sūnumi pasivaikščioti. Juk tokiu atveju, jeigu R. V. būtų reikėję tiesiog pasiimti savo daiktus, P. S. būtų daug paprasčiau grįžti su sūnumi prie savo gyvenamos vietos ( - ), leisti kaltinamajai pasiimti daiktus ir tęsti pasivaikščiojimą. Tačiau tokia situacija nepatogi tuo atveju, jeigu psichotropinė medžiaga nepasverta, nesurūšiuota pagal svorį, nesupilta į atskirą maišelį (ar maišelius). Beje, kaltinamoji pokalbio metu neišreiškia prieštaravimo ledų nupirkimui, ar parodo nesuprantanti esmės, kas rodo, jog ji supranta tikrąjį pokalbio turinį, tikrąją pasakytų žodžių reikšmę.

101Toks bendravimo tarp kaltinamųjų P. S. ir R. V. turinys patvirtina pastarosios teiginį, jog pas P. S. kaltinamoji vykdavo tik tada, kai reikėdavo įsigyti metamfetamino, o ne dėl to, kad pasiilgo, kad nori išgerti kavos, suvalgyti ledų ar pan. Be to, nenustatyta ir jokia priežastis, dėl kurios R. V. būtų norėjusi (turėjusi pagrindą) apkalbėti, apkaltinti P. S.. Tokia aplinkybė niekaip nepalengvino ir jos teisinės padėties (kaip nurodo P. S.) – net kaltinamajai ir nenurodžius P. S., kaip asmens, iš kurio įgijo metamfetaminą, o sakius, kad pas šį kaltinamąjį (jam nežinant) tiesiog laikė psichotropinę medžiagą, jos atsakomybę lengvinančia aplinkybe būtų laikomas kaltinamosios prisipažinimas ir gailėjimasis padarius nusikalstamą veiką. Dar daugiau, R. V. ir P. S. nesiejo jokie artimi, draugiški ryšiai, skyrėsi ir jų socialinis statusas (pavyzdžiui kaltinamajam kartu su R. V. sutuoktiniu T. V. dirbant Norvegijoje, P. S. nakvodavo pas draugus, o T. V. – apleistame, negyvenamame pastate), todėl P. S. tikrai nebuvo tas asmuo, kurio kaltinamoji R. V. būtų prašiusi leisti pasidėti savo daiktus (juolab psichotropines medžiagas) ir netgi sirgdama važinėtų jų pasiimti. Juolab, kad ( - ) gyveno visa eilė R. V. giminių. Stiklainį su psichotropine medžiaga, svarstykles laisvai būtų galima laikyti ir nuomojamame R. V. bute. Tokią nuomonę sustiprina ir tai, kad paliktus daiktus reikėjo ne tiesiog pasiimti. Prieš pasiimant metamfetaminą, šią psichotropinę medžiagą dar reikėjo supilti į maišelį ar maišelius, pasverti ir tokius veiksmus atlikti nematant P. S..

102Kaltinamojo P. S. nenuoširdumą rodo ir ta aplinkybė, jog nors apklausiamas jis neigė savo pažintį su liudytoju A. K. (kuris irgi nurodė, kad P. S. nepažįsta), tačiau teisiamojo posėdžio pertraukos metu su šiuo liudytoju aktyviai apie 5 minutes kalbėjosi.

103Tai, kad liudytojas T. V. neigė tiek savo skolą P. S., tiek ir aplinkybę, kad su šiuo kaltinamuoju įsigijo psichotropinę medžiagą (kaip teigia R. V.) yra visiškai suprantama, kadangi pripažindamas tokią aplinkybę jis galėtų būti patrauktas baudžiamojon atsakomybės už sunkaus nusikaltimo padarymą.

104Visa tai kas išdėstyta, patvirtina, jog R. V. neteisėtai įgijo ir laikė, turėdama tikslą parduoti ar kitaip platinti, ne mažiau kaip 2,854 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino, kurios dalį – 0,191 g, įpakuotos viename plastikiniame maišelyje ir kitą dalį – 0,416 g, įpakuotos trijuose plastikiniuose maišeliuose, 2017 m. sausio 24 d., atitinkamai tarp 16.18 val. ir 16.23 val. ir tarp 20.10 val. ir 20.15 val. pardavė D. G., o likusią dalį – 1,775 g, laikė savo gyvenamoje vietoje ( - ) ir su savimi (0,472 g). Nėra abejonių, kad atlikdama paminėtus veiksmus, kaltinamoji suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip veikti. Remiantis 2003 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-239 patvirtintomis (su vėlesniais pakeitimais) „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijomis“ tokie kaltinamosios R. V. veiksmai pagrįstai, atsižvelgiant į įgyto, laikyto ir parduoto metamfetamino kiekį, kuris nesiekia rekomendacijose numatyto didelio šios psichotropinės medžiagos kiekio, kvalifikuoti pagal BK 260 straipsnio 1 dalį.

105Tačiau kaltinimas R. V. patikslinamas, nurodant, kad psichotropines medžiagas iš P. S. ji įgijo tarp 14.10 val. ir 14.30 val., kadangi toks (tikslesnis) laikas nustatytas įvertinus ištirtus įrodymus.

106Ištirti įrodymai taip pat patvirtina, kad P. S. neteisėtai laikė, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, 79,094 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino, kurios dalį – 2,854 g pardavė R. V., o likusią dalį, supiltą į stikliniame inde, laikė kartu su svarstyklėmis, šaukštu, užspaudžiamais maišeliais savo gyvenamoje vietoje ( - ). Nėra abejonių, kad atlikdamas paminėtus veiksmus, kaltinamasis suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip veikti. Remiantis 2003 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-239 patvirtintomis (su vėlesniais pakeitimais) „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijomis“ metamfetamino nedidelis kiekis – ne daugiau kaip 0,2 g, didelis kiekis – daugiau kaip 20 g, o labai didelis kiekis – daugiau kaip 100 g. Įvertinus pas P. S. rastos (76,24 g) psichotropinės medžiagos – metamfetamino, o taip pat parduotos R. V. šio medžiagos (2,854 g) kiekį (79,094 g), kuris beveik keturis kartus viršija didelį šios medžiagos kiekį, nustatytą minėtose rekomendacijose, kaltinamojo P. S. veika teisingai kvalifikuota pagal BK 260 straipsnio 2 dalį.

107Tačiau iš baudžiamojoje byloje surinktų ir teisminio nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų negalima daryti neabejotinos išvados dėl P. S. inkriminuotos aplinkybės – psichotropinių medžiagų įgijimo: kur, kaip, kokiais veiksmais, iš kokio asmens, ar tikrai jas įgijo būtent šis kaltinamasis. Todėl ši kvalifikuojanti veiką aplinkybė iš kaltinimo P. S. pašalinama.

108P. S. kaltinimas taip pat patikslinamas, nurodant, kad psichotropines medžiagas kaltinamasis R. V. pardavė 2017 m. sausio 24 d., tarp 14.10 val. ir 14.30 val., kadangi toks (tikslesnis) laikas nustatytas įvertinus ištirtus įrodymus.

109Skiriant kaltinamiesiems bausmes atsižvelgiama į BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytus reikalavimus. Kaltinamųjų D. G., M. L., E. M., P. R., N. T., R. V. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad jie kaltais prisipažino ir gailisi padarę nusikalstamas veikas (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Iš kaltinimo pašalinama A. J. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad jis kaltu prisipažino ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką, kadangi šis kaltinamasis nebuvo nuoširdus, nurodė vis skirtingas narkotinės medžiagos įgijimo aplinkybes (vieną kartą, kad įgijo iš N. L., kitą kartą – iš D. G., trečią kartą – iš nepažįstamo romų tautybės asmens). Kaltinamųjų atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

110P. R. vedęs (3 t., b. l. 152, 7 t., b. l. 52), nusikalstamas veikas padarė būdamas neteistas (teistumas išnykęs), iki nusikalstamų veikų padarymo niekur nedirbo ir pats vartojo narkotines, psichotropines medžiagas. Turi būti įvertinta ir tai, kad, kaip jau minėta, šis kaltinamasis ne tik nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios kaltu prisipažino, bet ir nurodė nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, gailėjosi. Todėl skiriant bausmes P. R. jų dydis skiriamas minimalus numatytas sankcijoje.

111Kaltinamasis A. J. dirba, įvykdė baudžiamąjį nusižengimą, administracinėmis nuobaudomis nebaustas, iki šio baudžiamojo nusižengimo padarymo nebuvo teistas, tačiau pradėjus ikiteisminį tyrimą įvykdė dar vieną analogišką nusikalstamą veiką (4 t., b. l. 70-74). Todėl bausmės rūšis, geriausiai atitiksianti bausmės paskirtį šiam kaltinamajam – bauda, atitinkamai parenkant jos dydį.

112N. T. anksčiau neteistas, vedęs, augina mažametį sūnų (7 t., b. l. 19) dirba, įvykdė baudžiamąjį nusižengimą, baustas administracinėmis nuobaudomis (4 t., b. l. 27-34), nustatyta viena jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Todėl bausmės rūšis, geriausiai atitiksianti bausmės paskirtį šiam kaltinamajam – laisvės apribojimas, paskiriant atitinkamus įpareigojimus.

113Kaltinamoji E. M. bausta administracinėmis nuobaudomis (4 t., b. l. 115-121), teista (4 t., b. l. 110-114), tačiau šiuo metu dirba UAB „Y“, yra nėščia, (o tokiam asmeniui BK 49 straipsnio 6 dalyje numatytas draudimas skirti arešto bausmę), kad nustatyta jos atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Visas šias aplinkybes įvertinus laikoma, kad bausmės rūšis, geriausiai atitiksianti bausmės paskirtį šiai kaltinamajai – bauda, atitinkamai parenkant jos dydį.

114M. L. neteistas, nebaustas, dirba, yra nustatyta viena jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, todėl skirtina bausmė, geriausiai atitiksianti jos paskirtį – areštas, atitinkamai nustatant jos dydį. Įvertinant, kad kaltinamasis dirba, arešto bausmę nustatyti atlikti poilsio dienomis (BK 49 straipsnio 5 dalis).

115Kaltinamasis D. G. charakterizuojamas neigiamai – teistas, baustas administracinėmis nuobaudomis (5 t., b. l. 70-75), tačiau nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios kaltu prisipažino, gailėjosi. Skiriant bausmę atsižvelgtina ir į tai, kad kaltinamasis ir pats vartojo narkotines, psichotropines medžiagas, kad pinigai jam buvo reikalingi ir pačiam įsigyti šių medžiagų. Visa tai įvertinus, D. G. skirtina bausmė, mažesnė negu bausmės, numatytos už šį nusikaltimą, vidurkis.

116R. V. anksčiau teista, bausta už psichotropinių medžiagų vartojimą (5 t., b. l. 170-172), be to, šį nusikaltimą padarė tik priėmus nuosprendį (2016 m. gruodžio 23 d.) už analogiškos nusikalstamos veikos padarymą, kas rodo didesnį kaltinamosios pavojingumą. Tačiau turi būti įvertinta ir šios kaltinamosios atsakomybę lengvinanti aplinkybė, tai, kad prieš suėmimą dirbo, kad nusikalstamą veiką daryti ją įtakojo P. S. (ši kaltinamosios versija nepaneigta, ją patvirtina liudytojo A. K. parodymai), tai, kad R. V. turi tris vaikus, su kuriais, nors jos motinystės teisės ir apribotos, ji ryšius palaiko. Kauno Tardymo Izoliatoriaus administracijos charakterizuojama teigiamai (7 t., b. l. 163). Visa tai įvertinus, R. V. skirtina bausmė, mažesnė negu bausmės, numatytos už šį nusikaltimą, vidurkis.

117Kaltinamasis P. S. Lietuvoje anksčiau neteistas, tačiau buvo padaręs nusikalstamas veikas užsienio šalyse (6 t., b. l. 44-48, 7 t., b. l. 99), baustas administracine tvarka (6 t., b. l. 49-53). Jo laikytas (su tikslu parduoti) psichotropinės medžiagos kiekis, remiantis 2003 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-239 patvirtintomis (su vėlesniais pakeitimais) „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijomis“ beveik keturis kartus viršija didelį šios medžiagos kiekį ir artimas labai dideliam, kas didina P. S. pavojingumą. Tuo pačiu turi būti įvertinta ir tai, kad kaltinamasis dirba, vienas augina mažametį sūnų ( 7 t., b. l. 143-144) ir BK 260 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės paskyrimas, ilgametis atskyrimas nuo mažamečio sūnaus neigiamai paveiks jų socialinius ryšius, paveiks ir patį mažametį. Todėl daroma išvada, kad šiuo atveju yra aplinkybės, dėl kurių BK 260 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta net ir minimali aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė savo dydžiu prieštarauja teisingumo principui. P. S. atžvilgiu yra pagrindas, vadovaujantis BK 54 straipsnio 3 dalimi, skirti mažesnę bausmės trukmę, negu numatyta sankcijoje, tai yra 6 metus laisvės atėmimo.

118Kadangi baudžiamojoje byloje nėra neginčijamų duomenų, kad iš kaltinamųjų P. R., R. V., P. S. (visi šie kaltinamieji dirbo vienokį ar kitokį darbą) kratų metu paimti pinigai buvo gauti būtent iš nusikalstamų veikų, prokurorė tokių duomenų taip pat nenurodė, šie pinigai turi būti grąžinti minėtiems asmenims.

119Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 298, 302, 304, 305, 307 straipsniais

Nutarė

120P. R. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 260 straipsnio 2 dalyje, 253 straipsnio 2 dalyje, 258 straipsnio 2 dalyje ir paskirti bausmes:

121- pagal BK 260 straipsnio 2 dalį 8 (aštuonerių) metų laisvės atėmimo bausmę;

122- pagal BK 253 straipsnio 2 dalį 4 (ketverių) metų laisvės atėmimo bausmę;

123- pagal BK 258 straipsnio 2 dalį 15 (penkiolikos) parų arešto bausmę.

124Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 2 punktu bausmes, paskirtas pagal BK 260 straipsnio 2 dalį ir BK 258 straipsnio 2 dalį, subendrinti apėmimo būdu, griežtesnei bausmei apimant švelnesnę, ir skirti subendrintą bausmę – 8 (aštuonerius) metus laisvės atėmimo.

125Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 3 dalimis šią bausmę subendrinti su bausme, paskirta pagal BK 253 straipsnio 2 dalį, iš dalies jas sudedant, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnės bausmės, ir paskirti galutinę subendrintą bausmę – 9 (devynerius) metus laisvės atėmimo.

126Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

127Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Į bausmės laiką, vadovaujantis BK 66 straipsnio 1 dalimi, įskaityti suėmime išbūtą laikotarpį nuo 2017 m. sausio 3 d. iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

128Kardomąją priemonę, suėmimą, pratęsti iki įsiteisės teismo nuosprendis.

129A. J. pripažinti kaltu padarius BK 259 straipsnio 2 dalyje numatytą baudžiamąjį nusižengimą ir, vadovaujantis BK 3 straipsnio 2 dalimi, paskirti jam bausmę – 35 MGL, t. y. 1318,10 Eur (vieno tūkstančio trijų šimtų aštuoniolikos eurų 10 eurocentų) dydžio baudą.

130Į bausmės laiką, vadovaujantis BK 65 straipsniu, 66 straipsniu įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laikotarpį nuo 2017 m. sausio 24 d. iki 2017 m. sausio 25 d., vieną sulaikymo dieną prilyginant 2 MGL dydžio baudai, ir nustatyti, kad neatliktoji bausmės dalis yra 33 MGL, t. y. 1242,78 Eur (vieno tūkstančio dviejų šimtų keturiasdešimt dviejų eurų 78 eurocentų) dydžio bauda.

131Išaiškinti kaltinamajam, kad jis teismo paskirtą baudą į Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą privalo sumokėti per 3 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Nustatytu laiku savanoriškai nesumokėjus baudos į Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, ji bus išieškota priverstinai.

132Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

133N. T. pripažinti kaltu padarius BK 259 straipsnio 2 dalyje numatytą baudžiamąjį nusižengimą ir paskirti jam 6 (šešerių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę. Vadovaujantis BK 48 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 3 dalimi, 4 dalimi, 6 dalies 1 ir 5 punktais, įpareigoti šiuo laikotarpiu nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose, taip pat įpareigoti per penkis mėnesius neatlygintinai išdirbti 50 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

134N. T. nurodytu laikotarpiu privalo be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos.

135Į bausmės laiką, vadovaujantis BK 65 straipsniu, 66 straipsniu įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laikotarpį nuo 2017 m. sausio 24 d. iki 2017 m. sausio 25 d., prilyginant tai dviem laisvės apribojimo dienoms.

136Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

137E. M. pripažinti kalta padarius BK 259 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą ir, vadovaujantis BK 3 straipsnio 2 dalimi, paskirti jai bausmę – 35 MGL, t. y. 1318,10 Eur (vieno tūkstančio trijų šimtų aštuoniolikos eurų 10 eurocentų) dydžio baudą.

138Į bausmės laiką, vadovaujantis BK 65 straipsniu, 66 straipsnio 1 dalimi įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laikotarpį nuo 2017 m. sausio 24 d. iki 2017 m. sausio 25 d., vieną sulaikymo dieną prilyginant 2 MGL dydžio baudai, ir nustatyti, kad neatliktoji bausmės dalis yra 33 MGL, t. y. 1242,78 Eur (vieno tūkstančio dviejų šimtų keturiasdešimt dviejų eurų 78 eurocentų) dydžio bauda.

139Išaiškinti kaltinamajai, kad teismo paskirtą baudą į Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą ji privalo sumokėti per 3 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Nustatytu laiku savanoriškai nesumokėjus baudos į Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, ji bus išieškota priverstinai.

140Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

141M. L. pripažinti kaltu padarius BK 264 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą ir paskirti jam 30 (trisdešimties) parų arešto bausmę, kurią, vadovaujantis BK 49 straipsnio 5 dalimi, nustatyti atlikti poilsio dienomis.

142Bausmę paskirti atlikti areštinėje.

143Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

144D. G. pripažinti kaltu padarius BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą ir paskirti jam 3 (trejų) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

145Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose. Į bausmės laiką, vadovaujantis BK 66 straipsnio 1 dalimi, įskaityti suėmime išbūtą laikotarpį nuo 2017 m. sausio 24 d. iki 2017 m. vasario 10 d.

146Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumento paėmimą, pakeisti į suėmimą, suimant kaltinamąjį teismo posėdžių salėje. Suėmimo terminą paskirti iki įsiteisės teismo nuosprendis.

147R. V. pripažinti kalta padarius BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą ir paskirti jai 3 (trejų) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

148Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, paskirtą bausmę subendrinti su Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nuosprendžiu paskirta neatlikta bausme, iš dalies jas sudedant, ir paskirti galutinę subendrintą bausmę – 4 (ketverius) metus 3 (tris) mėnesius laisvės atėmimo.

149Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

150Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Į bausmės laiką, vadovaujantis BK 66 straipsnio 1 dalimi, įskaityti suėmime išbūtą laikotarpį nuo 2015 m. gegužės 18 d. iki 2015 m. birželio 18 d. ir nuo 2017 m. sausio 24 d. iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

151Kardomąją priemonę, suėmimą, pratęsti iki įsiteisės teismo nuosprendis.

152P. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 260 straipsnio 2 dalyje ir, vadovaujantis BK 54 straipsnio 3 dalimi, paskirti jam 6 (šešerių) metų laisvės atėmimo bausmę.

153Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose. Į bausmės laiką, vadovaujantis BK 66 straipsnio 1 dalimi, įskaityti sulaikyme išbūtą laikotarpį nuo 2017 m. sausio 26 d. iki 2017 m. sausio 27 d.

154Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumento paėmimą, palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

155Narkotines ir psichotropines medžiagas, perduotas laikinam saugojimui Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centrui, vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 2 punktu, sunaikinti.

156Visus ginklus ir šaudmenis, perduotus saugoti Kauno apskrities VPK Viešosios tvarkos valdybos Licencijavimo skyriui, vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 2 punktu, perduoti saugoti Ginklų fondui.

157Mobiliojo ryšio telefonus, paimtus kratos metu 2016-12-17 garažų masyve( - ), grąžinti P. R..

158Mobiliojo ryšio telefoną „Samsung“ IMEI ( - ), kratos metu rastą R. V. gyvenamojoje vietoje, perduotą 2017-06-20 tarnybiniu pranešimu Nr. 20-PR2-24463 saugoti į Kauno apskrities VPK Kauno m. Žaliakalnio saugyklą, konfiskuoti ir sunaikinti.

159Pinigus, 390 Eurų, kratos metu rastus P. S. gyvenamojoje vietoje ir perduotus saugoti į Kauno apskrities VPK depozitinę sąskaitą, grąžinti nuteistajam.

160Pinigus, 80 eurų, kratos metu rastus R. V. gyvenamojoje vietoje ir perduotus saugoti į Kauno apskrities VPK depozitinę sąskaitą, grąžinti nuteistajai.

161Pinigus, 400 eurų, kratos metu paimtus iš garažų masyvo, adresu ( - ), ir perduotus saugoti į Kauno apskrities VPK depozitinę sąskaitą, grąžinti P. R..

162Kitus daiktus, turėjusius reikšmės bylai tirti ir nagrinėti, vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 2 punktu, sunaikinti.

163Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui (suimtiems nuteistiesiems šis terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos).

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Evaldas Gražys,... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. D. G. gim. ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 260 straipsnio 1 dalyje... 5. A. J. gim. ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 6. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 259 straipsnio 2 dalyje... 7. M. L. gim. ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 8. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 264 straipsnio 1 dalyje... 9. E. M. gim. ( - ), a. k. ( - ) lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, dirbanti... 10. kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą BK 259 straipsnio 1 dalyje... 11. P. R. gim. ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 12. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 260 straipsnio 2 dalyje,... 13. P. S. gim. ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 14. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 260 straipsnio 2 dalyje... 15. N. T. gim. ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 16. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 259 straipsnio 2 dalyje... 17. R. V. gim. ( - ), a. k. ( - ) lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė,... 18. kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą BK 260 straipsnio 1 dalyje.... 19. Teismas... 20. P. R. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, iš ikiteisminio... 21. Be to, P. R. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, iš nenustatytų... 22. Be to, P. R. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, iš nenustatyto... 23. Be to, P. R. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje iš... 24. N. T. 2017 m. sausio 24 d., apie 16.24 val., savo automobiliu „BMW530“,... 25. A. J. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, iš ikiteisminio... 26. E. M. neteisėtai, neturėdama tikslo parduoti ar kitaip platinti, 2017 m.... 27. M. L. 2017 m. sausio 24 d. apie 20 val. ( - ), degalinėje, tiksliau... 28. D. G. 2017 m. sausio 24 d., tarp 16.18 val. ir 16.23 val., atėjęs pas R. V.... 29. R. V. 2017 m. sausio 24 d., tarp 14.10 val. ir 14.30 val., turėdama tikslą... 30. P. S. nuo ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto laiko, bet ne vėliau kaip iki... 31. P. R. neteisėtas disponavimas narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis,... 32. Kaltinamasis P. R. kaltu prisipažino ir paaiškino, kad garažas, esantis ( -... 33. Liudytojas A. V. paaiškino, kad 2016 m. gruodžio 16 d. vakare, apie 22 val.,... 34. Liudytojas R. D. paaiškino, kad apie pusantrų metų gyveno bute ( - ). 2016... 35. Liudytojas E. M. paaiškino, kad dirba Kauno apskrities VPK ( - ) PK. Buvo... 36. 2016 m. gruodžio 17 d. garažo, adresu ( - ) apžiūros metu (1 t., b. l.... 37. Kriminalistinių tyrimų centre ištyrus (1 t., b. l. 58-60) 55 vnt.... 38. Kitoje Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvadoje... 39. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre ištyrus (1 t., b. l. 78-79)... 40. 2017 m. kovo 1 d. Kauno apskrities VPK Kriminalistinių tyrimų valdybos... 41. Kitoje Kauno apskrities VPK Kriminalistinių tyrimų valdybos specialisto... 42. Kauno apskrities VPK Kriminalistinių tyrimų valdybos specialistas taip pat... 43. 2017 m. sausio 3 d. atliekant kratą (1 t., b. l. 154-158, 167-172) R. D.... 44. 2017 m. sausio 18 d. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro... 45. Baudžiamojo proceso kodekso 20 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įrodymai... 46. Šioje byloje kaltinamasis P. R. prisipažino padaręs kaltinime nurodytas... 47. Kaltinamasis P. R. taip pat nurodo, kad, 2016 m. gruodžio 17 d., pabėgdamas... 48. Kaip matyti iš P. R. pareikšto kaltinimo, neteisėtas disponavimas... 49. Kaip teisminio bylos nagrinėjimo metu nurodė kaltinamasis P. R., narkotines... 50. Kaltinamasis P. R., neteisėtai įgydamas ir laikydamas garaže ( - )... 51. Kaip matyti, kaltinamasis nurodo, kad šaunamuosius ginklus įgijo iš... 52. Neteisėtai įgydamas nešaunamuosius ginklus – pramoninės gamybos... 53. P. S. neteisėtas disponavimas dideliu kiekiu psichotropinių medžiagų,... 54. Kaltinamasis A. J. kaltu prisipažino ir paaiškino, kad 2014 m. sausio 24 d.... 55. Kaltinamasis N. T. kaltu prisipažino ir paaiškino, kad 2017 m. sausio 24 d.,... 56. Kaltinamoji E. M. kalta prisipažino ir paaiškino, kad 2017 m. sausio 24 d.,... 57. Kaltinamasis M. L. kaltu prisipažino ir paaiškino, kad 2017 m. sausio 24 d.... 58. Kaltinamasis D. G. kaltu prisipažino ir paaiškino, kad maždaug nuo 2016... 59. Kaltinamoji R. V. kalta prisipažino ir paaiškino, kad D. G. pardavinėjo... 60. Kaltinamasis P. S. kaltu neprisipažino ir paaiškino, kad apie dvidešimt... 61. Liudytojas A. K. paaiškino, kad seniai pažįsta kaltinamąją R. V.. Žino,... 62. Liudytojas E. M. paaiškino, kad dirba Kauno apskrities VPK ( - ) PK. Teko pas... 63. Liudytojas J. D. paaiškino, kad dirba Kauno apskrities VPK ( - ) PK.... 64. Liudytojas M. G. patvirtino J. D. ir E. M. parodymus apie kratos pas... 65. Liudytojas V. M. paaiškino, kad 2017 m. sausio mėnesį pas P. S. bute atliko... 66. Kaltinamoji R. V. nurodė, kad prieš teisiamojo posėdžio pradžią į salę... 67. Liudytojas T. V. paaiškino, kad kaltinamoji R. V. jo sutuoktinė, tačiau su... 68. 2017 m. sausio 24 d. atlikus kratą (2 t., b. l. 20-22, 29-34) M. L.... 69. 2017 m. sausio 24 d, N. T. asmens kartos metu rastas ir paimtas plastikinis... 70. 2017 m. sausio 24 d. A. J. asmens kartos metu rasta ir paimta folijoje... 71. 2017 m. sausio 24 d. E. M. asmens kartos metu rasta ir paimta du plastikiniai... 72. 2017 m. sausio 24 d. D. G. asmens kartos metu rastas ir paimtas plastikinis... 73. 2017 m. sausio 24 d. kratos (1 t., b. l. 179-181, 2 t., b. l. 1-9), atliktos R.... 74. 2017 m. sausio 26 d. kratos (2 t., b. l. 42-46, 54-62), atliktos P. S.... 75. Atlikus cheminį tyrimą (1 t., b. l. 134-136) nustatyta, kad rusvos spalvos... 76. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvadoje (1 t.,... 77. Nuo 2016 m. gruodžio 21 d. vykdant D. G. (tel. Nr. ( - )) elektroninių... 78. Vykdant kaltinamojo D. G. elektroninių ryšių tinklais perduodamos... 79. 2017 m. sausio 18 d. atliekant D. G. slaptą sekimą (2 t., b. l. 112-113) tame... 80. Nuo 2017 m. sausio 18 d. vykdant kaltinamosios R. V. elektroninių ryšių... 81. Taip pat vykdant kaltinamosios R. V. elektroninių ryšių tinklais perduodamos... 82. Slapta sekant kaltinamuosius D. G. ir R. V. (2 t., b. l. 155-157) užfiksuota:... 83. Peržiūrėjus 2017 m. rugsėjo 29 d. įrašą, darytą Kauno apygardos teismo... 84. BK 259 straipsnio 2 dalyje numatyta atsakomybė tam, kas neteisėtai gamino,... 85. Kaltinamasis N. T. taip pat prisipažino 2017 m. sausio 24 d. savo reikmėms... 86. Kaltinamoji E. M. prisipažino, kad padedant M. L., 2017 m. sausio 24 d.,... 87. BK 264 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė tam, kas padėjo asmeniui... 88. Teismų praktikoje (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-401/2011)... 89. Kaltinamasis D. G. prisipažino, kad nuo 2016 metų gruodžio mėnesio sau... 90. Kaltinamoji R. V. pripažino ne tik tai, kad 2017 m. sausio 24 d., apie 16.20... 91. Kaip jau minėta, kratos R. V. gyvenamoje vietoje metu rasti trys plastikiniai... 92. Vykdant kaltinamosios R. V. elektroninių ryšių tinklais perduodamos... 93. Kaltinamasis P. S. nurodo, kad tokio (ir panašaus) turinio žinutėmis... 94. Netrukus po tokio susirašinėjimo, 2017 m. sausio 26 d., kratos P. S.... 95. Kaltinamosios R. V. parodymus apie tikrąjį vykimo pas P. S. tikslą, šio... 96. Nuo 2016 m. gruodžio 24 d. vykdant D. G. elektroninių ryšių tinklais... 97. Nors ikiteisminio tyrimo metu pareigūnai suklydo ir telefono išankstinio... 98. Vykdant telefonu Nr. ( - ), kuriuo naudojosi R. V., perduodamos informacijos... 99. 2017 m. sausio 13 d. 10.50 val. R. V. kaltinamajam P. S. vėl siunčia žinutę... 100. 2017 m. sausio 16 d. 16.26 val. kaltinamoji siunčia žinutę P. S. „Uz geros... 101. Toks bendravimo tarp kaltinamųjų P. S. ir R. V. turinys patvirtina... 102. Kaltinamojo P. S. nenuoširdumą rodo ir ta aplinkybė, jog nors apklausiamas... 103. Tai, kad liudytojas T. V. neigė tiek savo skolą P. S., tiek ir aplinkybę,... 104. Visa tai kas išdėstyta, patvirtina, jog R. V. neteisėtai įgijo ir laikė,... 105. Tačiau kaltinimas R. V. patikslinamas, nurodant, kad psichotropines medžiagas... 106. Ištirti įrodymai taip pat patvirtina, kad P. S. neteisėtai laikė,... 107. Tačiau iš baudžiamojoje byloje surinktų ir teisminio nagrinėjimo metu... 108. P. S. kaltinimas taip pat patikslinamas, nurodant, kad psichotropines... 109. Skiriant kaltinamiesiems bausmes atsižvelgiama į BK 54 straipsnio 2 dalyje... 110. P. R. vedęs (3 t., b. l. 152, 7 t., b. l. 52), nusikalstamas veikas padarė... 111. Kaltinamasis A. J. dirba, įvykdė baudžiamąjį nusižengimą,... 112. N. T. anksčiau neteistas, vedęs, augina mažametį sūnų (7 t., b. l. 19)... 113. Kaltinamoji E. M. bausta administracinėmis nuobaudomis (4 t., b. l. 115-121),... 114. M. L. neteistas, nebaustas, dirba, yra nustatyta viena jo atsakomybę... 115. Kaltinamasis D. G. charakterizuojamas neigiamai – teistas, baustas... 116. R. V. anksčiau teista, bausta už psichotropinių medžiagų vartojimą (5 t.,... 117. Kaltinamasis P. S. Lietuvoje anksčiau neteistas, tačiau buvo padaręs... 118. Kadangi baudžiamojoje byloje nėra neginčijamų duomenų, kad iš... 119. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 298, 302, 304, 305, 307... 120. P. R. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 260... 121. - pagal BK 260 straipsnio 2 dalį 8 (aštuonerių) metų laisvės atėmimo... 122. - pagal BK 253 straipsnio 2 dalį 4 (ketverių) metų laisvės atėmimo... 123. - pagal BK 258 straipsnio 2 dalį 15 (penkiolikos) parų arešto bausmę.... 124. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 2 punktu bausmes, paskirtas... 125. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 3 dalimis šią bausmę subendrinti su... 126. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 127. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Į... 128. Kardomąją priemonę, suėmimą, pratęsti iki įsiteisės teismo nuosprendis.... 129. A. J. pripažinti kaltu padarius BK 259 straipsnio 2 dalyje numatytą... 130. Į bausmės laiką, vadovaujantis BK 65 straipsniu, 66 straipsniu įskaityti... 131. Išaiškinti kaltinamajam, kad jis teismo paskirtą baudą į Kauno apskrities... 132. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki... 133. N. T. pripažinti kaltu padarius BK 259 straipsnio 2 dalyje numatytą... 134. N. T. nurodytu laikotarpiu privalo be bausmę vykdančios institucijos žinios... 135. Į bausmės laiką, vadovaujantis BK 65 straipsniu, 66 straipsniu įskaityti... 136. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki... 137. E. M. pripažinti kalta padarius BK 259 straipsnio 1 dalyje numatytą... 138. Į bausmės laiką, vadovaujantis BK 65 straipsniu, 66 straipsnio 1 dalimi... 139. Išaiškinti kaltinamajai, kad teismo paskirtą baudą į Kauno apskrities... 140. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki... 141. M. L. pripažinti kaltu padarius BK 264 straipsnio 1 dalyje numatytą... 142. Bausmę paskirti atlikti areštinėje.... 143. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki... 144. D. G. pripažinti kaltu padarius BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytą... 145. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose. Į bausmės laiką, vadovaujantis BK... 146. Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumento... 147. R. V. pripažinti kalta padarius BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytą... 148. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, paskirtą bausmę subendrinti su... 149. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 150. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Į... 151. Kardomąją priemonę, suėmimą, pratęsti iki įsiteisės teismo nuosprendis.... 152. P. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 260 straipsnio 2... 153. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose. Į bausmės laiką, vadovaujantis BK... 154. Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumento... 155. Narkotines ir psichotropines medžiagas, perduotas laikinam saugojimui Lietuvos... 156. Visus ginklus ir šaudmenis, perduotus saugoti Kauno apskrities VPK Viešosios... 157. Mobiliojo ryšio telefonus, paimtus kratos metu 2016-12-17 garažų masyve( -... 158. Mobiliojo ryšio telefoną „Samsung“ IMEI ( - ), kratos metu rastą R. V.... 159. Pinigus, 390 Eurų, kratos metu rastus P. S. gyvenamojoje vietoje ir perduotus... 160. Pinigus, 80 eurų, kratos metu rastus R. V. gyvenamojoje vietoje ir perduotus... 161. Pinigus, 400 eurų, kratos metu paimtus iš garažų masyvo, adresu ( - ), ir... 162. Kitus daiktus, turėjusius reikšmės bylai tirti ir nagrinėti, vadovaujantis... 163. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...