Byla e2-24722-631/2019
Dėl avanso grąžinimo, baudos sumokėjimo ir nuostolių atlyginimo priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gitana Butrimaitė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų E. R. ir V. P. ieškinį atsakovams V. O. ir mažajai bendrijai „Viražiniai sprendimai“ dėl avanso grąžinimo, baudos sumokėjimo ir nuostolių atlyginimo priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovai E. R. ir V. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami priteisti iš atsakovo V. O. 1 000 Eur dydžio avansą ieškovui E. R., iš mažosios bendrijos (toliau – MB) „Viražiniai sprendimai“ 7 000 Eur dydžio avansą ieškovui E. R., iš atsakovo MB „Viražiniai sprendimai“ 8 000 Eur dydžio baudą solidariai abiem ieškovams, solidariai iš abiejų atsakovų 210 Eur už teisines paslaugas ieškovui E. R., iš atsakovo V. O. 2,19 Eur dydžio palūkanas ieškovui E. R., iš atsakovo MB „Viražiniai sprendimai“ 15,34 Eur dydžio palūkanas ieškovui E. R., iš atsakovo V. O. 5 proc. dydžio procesines palūkanas ieškovui E. R., iš atsakovo MB „Viražiniai sprendimai“ 6 proc. dydžio procesines palūkanas ieškovui E. R., iš atsakovo MB „Viražiniai sprendimai“ 6 proc. dydžio procesines palūkanas ieškovei V. P., solidariai iš atsakovų 490 Eur už ieškinio parengimą ieškovui E. R..

4Ieškovų reikalavimai pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais, todėl tenkintini visiškai dokumentinio proceso tvarka (CPK 428 str.).

5Iš ieškinio turinio ir pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas E. R. ir atsakovas V. O. 2018 m. liepos 18 d. sudarė rezervavimo sutartį, kurios pagrindu buvo rezervuota ieškovo teisė sudaryti preliminarią žemės sklypo ir atsakovo V. O. ateityje pastatyto gyvenamojo namo pirkimo-pardavimo sutartį (el. b. l. 11-13).

6Ieškovas E. R. minėtos sutarties 3.1. punkto pagrindu grynaisiais pinigais sumokėjo atsakovui V. O. 1 000 Eur rezervavimo mokestį, kuris yra įskaitomas į planuojamo parduoti žemės sklypo ir gyvenamojo namo kainą (el. b. l. 14).

7Ieškovas E. R. ir ieškovė V. P. 2018 m. lapkričio 14 d. su atsakovu V. O., kaip MB „Viražiniai sprendimai“ direktoriumi, sudarė nekilnojamo daikto preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį (el. b. l. 15-19). Ši sutartis faktiškai sudaryta su MB „Viražiniai sprendimai“, kadangi nurodyti visi privalomi įmonės rekvizitai, o V. O. veikė tik kaip įmonės atstovas – direktorius (el. b. l. 19). Preliminaria sutartimi ieškovai įsipareigojo nupirkti iš atsakovo MB „Viražiniai sprendimai“ 15 arų ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), ir 80 m2 gyvenamosios paskirties namą, esantį adresu ( - ), kurio baigtumas sutarties pasirašymo dieną bus ne mažesnis nei 80 proc. (1.1. punktas), (el. b. l. 15); numatė turto įsigijimo kainą 45 000 Eur, iš kurių 8 000 Eur (1 000 Eur rezervavimo mokestis ir 7 000 Eur avansas) sumokėtas avansas buvo įskaičiuoti į turto kainą (4.1.1. punktas), (el. b. l. 17). 7000 Eur avansą ieškovai privalėjo pervesti atsakovui MB „Viražiniai sprendimai“ ne vėliau kaip per 7 dienas nuo preliminarios sutarties sudarymo (4.1.1. punktas), (el. b. l. 17). O atsakovas V. O. įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 27 d. notarų biurui pateikti valstybės įmonės Registrų centras pažymą bei kitus dokumentus, būtinus pagrindinei sutarčiai sudaryti (4.1.1. punktas), (el. b. l. 17). Šalys pagrindinę turto pirkimo-pardavimo sutartį įsipareigojo sudaryti iki 2019 m. birželio 3 d. (3.1. punktas), (el. b. l. 16). Šalys susitarė, jog nesudarius pagrindinės sutarties dėl atsakovo MB „Viražiniai sprendimai“ kaltės, jis grąžina 8 000 Eur ieškovui bei sumoka 8 000 Eur dydžio baudą (6.1. punktas), (el. b. l. 17-18).

8Kaip matyti iš pateiktų rašytinių įrodymų, ieškovai savo įsipareigojimus pagal preliminarią sutartį įvykdė visiškai. Iki sutartyje nustatyto termino ieškovas E. R. į atsakovo MB „Viražiniai sprendimai“ banko sąskaitą pervedė 7 000 Eur dydžio avansą (el. b. l. 20). Iš viso ieškovas E. R. pagal rezervavimo sutartį atsakovams pervedė 8 000 Eur dydžio avansą (1 000 Eur rezervavimo mokestis ir 7 000 Eur dydžio avansas) (el. b. l. 14, 20). Tuo tarpu, atsakovai neįvykdė savo pareigos pagal preliminarią sutartį, nes iki nustatytos datos (2019 m. birželio 3 d.), nepastatė gyvenamojo namo iki 80 proc. baigtumo ir nesudarė pagrindinės sutarties.

9Byloje esanti ieškovų 2019 m. birželio 17 d. pretenzija dėl avanso grąžinimo, baudos sumokėjimo ir kitų išlaidų atlyginimo, kuri buvo išsiųsta atsakovams, patvirtina, kad ieškovai siekė geranoriškai išspręsti ginčą, prašydami grąžinti avansą ir atlyginti kitas išlaidas (el. b. l. 21-30).

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktą, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą.

11CK 6.401 straipsnyje reglamentuojama preliminarioji nepastatyto būsto (gyvenamojo namo ar buto) pirkimo-pardavimo sutartis yra specifinė preliminariosios sutarties rūšis, turinti bendrųjų preliminariosios sutarties požymių, bei specifinių, išskiriančių ją iš kitų preliminariųjų sutarčių. Tokios sutarties šalių teisės ir pareigos yra daug platesnės nei sutarties, sudarytos pagal CK 6.165 straipsnį. Sutarties šalis – pardavėjas – įsipareigoja ne tik sudaryti pagrindinę sutartį, bet ir pats ar pasitelkęs kitus asmenis pastatyti preliminariojoje sutartyje nurodytą būstą. Preliminariosios nepastatyto gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutarties išskirtinumas iš kitų preliminariųjų sutarčių yra tas, kad pirkėjas savo pažeistas teises gali ginti ne tik remdamasis CK 6.165 straipsnio 4 dalimi, bet ir reikalauti prievolę įvykdyti natūra (t. y. įpareigoti pardavėją sudaryti su pirkėju gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutartį) bei naudotis visais kitais civilinių teisių gynimo būdais (CK 1.138 straipsnis) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartį Nr. 3K-3-460/2014 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką; 2016 m. birželio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-317-611/2016 31 punktą).

12Sprendžiant dėl šalių sudarytos sutarties kvalifikavimo pagal CK 6.401 straipsnį reikia įvertinti aplinkybes, ar sutartyje yra vienos šalies įsipareigojimas pastatyti būsimą gyvenamąjį namą ar butą ir įsipareigojimas jį parduoti, o kitos šalies įsipareigojimas pastatytą objektą nupirkti, sumokant preliminariojoje sutartyje nustatytą kainą. Šalys turi teisę susitarti, kad bus parduodamas nevisiškai užbaigtas namas ar butas, kadangi privatiems asmenims leidžiama susitarti dėl tokių sutarties sąlygų, kurios nėra uždraustos ar neprieštarauja teisiniams imperatyvams. Šalių sudaryta sutartis pagal konkrečias jos aplinkybes ir sąlygas turi būti įvertinama dėl atitikties CK 6.401 straipsnyje įtvirtintai sutarčiai, taikant atitinkamus pažeistų teisių gynimo būdus.

13Iš esmės, ieškovų E. R., V. P. ir atsakovo V. O. (MB „Viražiniai sprendimai“) sudaryta 2018-11-14 preliminarioji sutartis atitinka minėtus Civilinio kodekso reikalavimus preliminariajai nepastatyto būsto (gyvenamojo namo ar buto) pirkimo-pardavimo sutarčiai, todėl ieškovai savo pažeistas teises atsakovams nevykdant sutartyje numatytų įsipareigojimų, gali ginti reikalaudami atlyginti patirtus nuostolius ir priteisti netesybas (CK 1.138 straipsnis).

14Atsakovai neįvykdė pareigos ieškovams pagal sutartį, todėl ieškovų naudai iš atsakovo V. O. ieškovui E. R. priteistinas 1000 Eur avansas (el.b.l.14, t.I), taip pat iš atsakovo MB „Viražiniai sprendimai“ E. R. priteistina 7000 Eur pradinio įnašo už būstą (el.b.l.20, t.I). Atsakovui MB „Viražiniai sprendimai“ įsiapreigojus prleiminariąja sutartimi, tuo atvjeu, jei nesudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, ne tik grąžinti avansą, bet ir sumokėti 8000 Eur baudą, yra pagrindas priteisti 8000 Eur iš MB „Viražiniai sprendimai“ ieškovams solidariai (CK 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalys).

15CK 6.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu. Be mokėjimo funkcijos, palūkanos gali būti kaip kompensacija už kreditoriaus patirtus nuostolius, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo piniginę prievolę. CK 6.210 straipsnyje numatytos palūkanos už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą yra palūkanos, kuriomis kompensuojami kreditoriaus nuostoliai, atsiradę piniginės prievolės neįvykdžius laiku. Įstatymų leidėjas preziumuoja, kad tokie nuostoliai atsiranda dėl fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku, ir numato jų minimalų kompensavimą (CK 6.260 straipsnio 2 dalis, 6.261 straipsnis). Tokias įstatymines palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių.

16Vadovaujantis anksčiau išdėstytu teisiniu reglamentavimu, bei pagal byloje nustatytas aplinkybes, yra pagrindas priteisti ieškovui E. R. iš atsakovo V. O. 2,19 Eur palūkanų (dėl 1000 Eur sumokėto avanso negrąžinimo), taip pat E. R. iš MB „Viražiniai sprendimai“ 15,34 Eur palūkanų dėl negrąžinto 7000 Eur avanso.

17CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, to paties straipsnio 2 dalis numato, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovų ieškovų naudai priteistinos 6 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2019-06-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

18Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovams iš atsakovų priteistinas 700 Eur už teisines paslaugas ir 220 Eur sumokėtas žyminis mokestis (e. b. l. 31-32, 40, 44-45).

19Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsniu, 424 straipsniu, 428 straipsniu, teismas

Nutarė

20patenkinti ieškinį visiškai.

21Priteisti ieškovo E. R., asmens kodas ( - ), naudai iš atsakovo V. O., asmens kodas ( - ) 1 000 Eur (vieną tūkstantį eurų) dydžio avansą, 2,19 Eur dydžio palūkanas, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos 1000 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019-06-27 iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.

22Priteisti ieškovo E. R., asmens kodas ( - ), naudai iš atsakovo MB „Viražiniai sprendimai“, juridinio asmens kodas 304891743, 7 000 Eur (septynis tūkstančius eurų) dydžio avansą, 15,34 Eur dydžio palūkanas, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos 7000 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019-06-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

23Priteisti solidariai ieškovų E. R., asmens kodas ( - ), ir V. P., asmens kodas ( - ) naudai iš atsakovo MB „Viražiniai sprendimai“, juridinio asmens kodas 304891743, 8 000 Eur (aštuonių tūkstančių eurų) dydžio baudą, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos 8000 Eur baudos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019-06-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

24Priteisti ieškovo E. R., asmens kodas ( - ), naudai solidariai iš atsakovų V. O., asmens kodas ( - ) ir MB „Viražiniai sprendimai“, juridinio asmens kodas 304891743, 920 Eur (devynis šimtus dvidešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

25Atsakovai per dvidešimt dienų nuo preliminarus sprendimo įteikimo turi įvykdyti preliminarų sprendimą arba preliminarų sprendimą priėmusiam teismui pateikti motyvuotus prieštaravimus.

26Jei atsakovai per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi preliminarų sprendimą panaikina ir bylą nutraukia.

27Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovams jų prašymu bus išduotas vykdomasis raštas.

28Šalims dokumentiniame procese sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, ta pačia teismo nutartimi preliminarus sprendimas panaikinamas.

29Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gitana Butrimaitė, dokumentinio... 2. Teismas... 3. ieškovai E. R. ir V. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami... 4. Ieškovų reikalavimai pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais, todėl... 5. Iš ieškinio turinio ir pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad... 6. Ieškovas E. R. minėtos sutarties 3.1. punkto pagrindu grynaisiais pinigais... 7. Ieškovas E. R. ir ieškovė V. P. 2018 m. lapkričio 14 d. su atsakovu V. O.,... 8. Kaip matyti iš pateiktų rašytinių įrodymų, ieškovai savo... 9. Byloje esanti ieškovų 2019 m. birželio 17 d. pretenzija dėl avanso... 10. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį,... 11. CK 6.401 straipsnyje reglamentuojama preliminarioji nepastatyto būsto... 12. Sprendžiant dėl šalių sudarytos sutarties kvalifikavimo pagal CK 6.401... 13. Iš esmės, ieškovų E. R., V. P. ir atsakovo V. O. (MB „Viražiniai... 14. Atsakovai neįvykdė pareigos ieškovams pagal sutartį, todėl ieškovų... 15. CK 6.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanas pagal pinigines prievoles... 16. Vadovaujantis anksčiau išdėstytu teisiniu reglamentavimu, bei pagal byloje... 17. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą... 18. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 19. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsniu,... 20. patenkinti ieškinį visiškai.... 21. Priteisti ieškovo E. R., asmens kodas ( - ), naudai iš atsakovo V. O., asmens... 22. Priteisti ieškovo E. R., asmens kodas ( - ), naudai iš atsakovo MB... 23. Priteisti solidariai ieškovų E. R., asmens kodas ( - ), ir V. P., asmens... 24. Priteisti ieškovo E. R., asmens kodas ( - ), naudai solidariai iš atsakovų... 25. Atsakovai per dvidešimt dienų nuo preliminarus sprendimo įteikimo turi... 26. Jei atsakovai per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo... 27. Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos... 28. Šalims dokumentiniame procese sudarius taikos sutartį ir teismui ją... 29. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas....