Byla 2-5473-793/2012
Dėl nuostolių atlyginimo ir atsakovės UAB „Nordnet“ priešieškinį ieškovei UAB „Pamario produktai“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant Ž. R., J. R., dalyvaujant ieškovės UAB „Pamario produktai“ atstovams S. P., advokato padėjėjui S. B., atsakovės UAB „Nordnet“ atstovei advokato padėjėjai R. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Pamario produktai“ patikslintą ieškinį atsakovei UAB „Nordnet“ dėl nuostolių atlyginimo ir atsakovės UAB „Nordnet“ priešieškinį ieškovei UAB „Pamario produktai“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

22010-12-13 ieškovė UAB „Pamario produktai“ kreipėsi su patikslintu ieškiniu į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Nordnet“ 42069,42 Lt nuostolių atlyginimą, 2696,34 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (T. 3, b. l. 30–34).

3Atsakovė UAB „Nordnet“ 2010-11-22 nagrinėjamoje byloje pareiškė priešieškinį, prašydama priteisti iš ieškovės 45446,11 Lt skolos, 645,98 Lt palūkanų, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (T. 2, b. l. 120–122).

4Išnagrinėjęs civilinę bylą Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-04-22 priėmė sprendimą, kuriuo atsakovės priešieškinį atmetė, o patikslintą ieškinį tenkino visiškai: priteisė iš atsakovės ieškovei 42069,42 Lt nuostolių atlyginimą, 2696,34 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 44765,76 Lt sumą nuo bylos iškėlimo 2010 m. spalio 12 d. teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, t.y. 1343,00 Lt dėl žyminio mokesčio sumokėjimo ir 4000,00 Lt išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti; Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-10-12 nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – atsakovės turto areštą 42069,42 Lt sumai, paliko galioti iki teismo sprendimo įvykdymo; Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-12-15 nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – atsakovės turto areštą 2696,34 Lt sumai, paliko galioti iki teismo sprendimo įvykdymo; Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-11-24 nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – ieškovės turto areštą 46092,09 Lt sumai, paliko galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

5Klaipėdos apygardos teismas 2012-02-20 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-04-22 nutartį panaikino ir bylą perdavė nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-03-19 nutartimi pasiūlė ieškovei UAB „Pamario produktai“ patikslinti ieškinio reikalavimus ir nurodyti prašomų priteisti nuostolių skaičiavimo mechanizmą, t. y. kiek nuostolių pinigine išraiška ieškovė patyrė atsakovei pažeidus 2009-06-25 krovinių išvežiojimo Lietuvos teritorijoje sutartimi Nr. PPP-20090625/01 prisiimtus įsipareigojimus ir kiek nuostolių pinigine išraiška ieškovė patyrė dėl sumokėtų baudų, šalims minėtos sutarties 16 p. susitarus dėl ribotos atsakomybės užsakovei kompensuojant baudas dėl vykdytojos kaltės, tam tikra procentine baudos dalimi.

62012-03-28 ieškovė UAB „Pamario produktai“ pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės UAB „Nordnet“ 36644,42 Lt nuostolių atlyginimą, 2696,34 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Patikslintame ieškinyje ieškovė iš esmės remiasi tomis pačiomis aplinkybėmis, išdėstytomis 2010-12-13 teismui pateiktame patikslintame ieškinyje, tačiau papildomai nurodo, kad per visą Sutarties galiojimo ir vykdymo laikotarpį atsakovei ne kartą buvo pateiktos pretenzijos dėl baudų kompensavimo ir šiuos reikalavimus atsakovė tenkino, neatsižvelgiant į Sutarties 16 punktą. Pažymi, kad nei ieškovė, nei atsakovė nesivadovavo prieš tai minėta Sutarties nuostata ir baudų skaičiavimo nesiejo su užsakymo įvykdymo rodikliu. Teigia, kad šalys nenustatė aiškios užsakymo įvykdymo rodiklio skaičiavimo metodikos, kurios pagrindu būtų įmanoma tiksliai apskaičiuoti kompensuotinų baudų dydžius. Nurodo, kad skaičiuodama kompensuotinų baudų dydžius, ieškovė vadovaujasi jai nepalankiausiu skaičiavimo būdu, laikydama, kad užsakymo įvykdymo rodiklis visais atvejais yra daugiau nei 98 procentų, todėl mažina reikalavimo dėl sumokėtų baudų dydį iki 21691,00 Lt. Nurodo, kad bendra patikslinto ieškinio suma dalyje dėl nuostolių atlyginimo yra 36644,42 Lt (T. 5, b. l. 143-148).

7Atsakovė UAB „Nordnet“ 2012-04-17 pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo su patikslintu ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad ieškovė iš esmės grindžia savo patikslintą ieškinį tais pačiais įrodymais ir aplinkybėmis, kuriuos Klaipėdos apygardos teismas pripažino esančius nepakankamais, kad atsakovei būtų taikoma sutartinė civilinė atsakomybė, todėl konstatuoja, kad ieškovė patikslinto ieškinio neįrodė. Teigia, kad pagal ieškovės pateiktus aktus dėl baudų skyrimo, negalima padaryti išvados, kad baudos būtent skirtos dėl atsakovės pažeidimų, be to, pateiktų dokumentų nepakanka įrodyti kompensuojamos sumos pagrįstumui. Pažymi, kad ieškovė nepateikė nustatytos formos pretenzijos dėl prekių tiekimo Sutartyje nustatytais terminais, kuriems pasibaigus buvo laikoma, kad atsakovė ieškovės užsakymus įvykdė pilnai ir kokybiškai. Teigia, kad kai kurie ieškovo nurodyti Sutarties pažeidimai yra susiję ne su atsakovės pagal Sutartį pareigų vykdymu, o su ieškovės tinkamų pareigų gavėjams vykdymu. Pažymi, kad ieškovė turi galiojančią pareigą atsakovei sumokėti 45446,11 Lt įsiskolinimą pagal 2010-05-31 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. NNLA20100345 ir pagal 2010-07-30 sąskaitą-faktūrą Nr. NLA20100541. Prašo patikslintą ieškinį atmesti ir visiškai patenkinti atsakovės priešieškinį, bei priteisti iš ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas (T. 5, b. l. 154-161).

8Ieškovės atstovas S. P. patikslintą ieškinį palaiko, su priešieškiniu nesutinka.

9Ieškovės atstovas advokato padėjėjas S. B. patikslintą ieškinį palaiko, su priešieškiniu nesutinka.

10Atsakovės atstovė advokato padėjėja R. M. priešieškinį palaiko, su patikslintu ieškiniu nesutinka.

11Ieškovės atstovas S. P. teismo posėdyje patvirtino patikslintame ieškinyje nurodytas aplinkybes ir papildomai paaiškino, kad atsakovė pagal sutartį paimdavo iš ieškovės produkciją, nusiveždavo į savo sandėlius, ieškovė pateikdavo atsakovei parduotuvių užsakymus, atsakovė suformuodavo juos ir, išrašiusi sąskaitas - faktūras, išvežiodavo po parduotuves, kur turėdavo priduoti prekes ir paimti ant sąskaitos parašą ir grąžinti ieškovei visus dokumentus. Teigia, kad atsakovė turėjo vykdyti visą paslaugos apskaitą ir administravimą. Pažymi, kad atsakovė prekių nenuvežė, tinkamai įformintų dokumentų ieškovei nepristatė, atsakovė anuliavo sąskaitas ir jas pateikė žymiai vėliau, nei numatyta sutartyje, ko pasekoje ieškovė patyrė tiesioginius nuostolius – negavo pinigų už prekes ir gavo baudas už nepateiktą produkciją. Teigia, kad visos pretenzijos atsakovei buvo pateikiamos elektroniniu būdu ir jokių problemų nebūdavo. Pažymi, kad paskutinę pretenziją atsakovė taip pat gavo elektroniniu paštu, ją priimė. Nurodo, kad visos baudos atsakovei priskaičiuotos tik už temperatūrinius pažeidimus, ieškovė jas sumokėjo ir prašo iš atsakovės kompensacijos. Nurodo, kad 2010-07-22 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu šalys suderino, jog 2010-06-30 ieškovė atsakovei buvo skolinga 113575,74 Lt, į aktą įtraukta ir priešieškinio pagrindu esanti 2010-05-31 sąskaita Nr. NNLA 20100345, išrašyta 43000,00 Lt sumai. Atlikto audito nepripažįsta. Prašo patikslintą ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti.

12Ieškovės atstovas advokato padėjėjas S. B. teismo posėdyje paaiškino, kad ieškovės ir atsakovės tarpusavio sutarties vykdymas buvo atsakovės pareiga. Teigia, kad ieškovė dalyvauja tik pradinėje stadijoje - pateikia produkciją ir pateikia konkrečius parduotuvių užsakymus, o toliau atsakovė vežasi visą produkciją į savo sandėlius, ją išsikrauna, perkrauna, sukomplektuoja konkrečius užsakymus parduotuvei, išrašo sąskaitas ieškovės vardu, nuveža produkciją į parduotuves, ją perduoda, atsako už produkcijos kokybę, ar jos netrūksta, ar nepažeisti temperatūriniai režimai, su parduotuvės darbuotojais suderina atvežtą kiekį, kokybę, suderina kitus pažeidimus, pildo buhalterinius dokumentus, kad būtų tinkamai įformintas prekių pristatymas parduotuvei, arba parduotuvės pretenzija būtų atitinkamai įforminta dokumentuose. Visus prieš tai nurodytus dokumentus atsakovė surenka ir kito mėnesio pradžioje pateikia ieškovei, kuri tik iš šių dokumentų mato ar buvo tinkamai vykdoma sutartis, sudaryta tarp jos ir atsakovės. Po to, ieškovė padaro suvestinę ir ją pateikia atsakovei. Teigia, kad atsakovės pareiga yra ne tik pristatyti prekes, bet ir teikti logistikos paslaugas. Nurodo, kad atsakovė tarp jos ir ieškovės sudarytos sutarties tinkamai nevykdė, ko pasekoje ieškovė patyrė nuostolius. Pažymi, kad pretenzijos atsakovei buvo pateikiamos elektroniniu paštu, nes tarp šalių buvo nusistovėjusi tokia praktika, be to, atsakovė pretenzijų pateikimo formos neginčijo, pateikimo forma jai buvo priimtina. Atkreipia dėmesį į tai, kad į paskutinį 2010-07-31 skolų suderinimo aktą nėra įtraukta ieškovės paskutinė pretenzija 42000,00 Lt sumai dėl tos priežasties, kad aktas buvo sudaromas 2010-07-31 pagal tai dienai turimus dokumentus, o pretenzija 42000,00 Lt sumai buvo įforminta rugpjūčio mėn. pradžioje. Prašo patikslintą ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti.

13Atsakovės atstovė advokato padėjėja R. M. teismo posėdyje paaiškino, kad atsakovė pagal sutartį įsipareigojo priimti pilnas pakuotes, kurias vėliau savo sandėlyje išrūšiuodavo pagal ieškovės pateiktus užsakymus. Teigia, kad sąskaitas formuodavo ne atsakovė, o jai jas atsiųsdavo ieškovė. Pažymi, kad atsakovė neatsako už netinkamai kitų asmenų įformintus dokumentus, kurių pagrindu vėliau atsakovei reiškiamos pretenzijos dėl nuostolių atlyginimo. Nurodo, kad paskirtų ieškovei baudų dydis yra nepagrįstas. Pabrėžia, kad ieškovės pretenzijos pateiktos praleidus nustatytą terminą. Nurodo, kad ieškovė neįrodė sąlygų viseto civilinei atsakomybei atsirasti, todėl patikslintas ieškinys atmestinas, o atsakovės priešieškinis tenkintinas visa apimtimi, nes ieškovė pripažino, kad atsakovė tokį reikalavimą turi ir neįrodė, kad reikalavimas yra pasibaigęs ir įvykdytas. Prašo patikslintą ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti.

14Patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis atmestinas.

15Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir žodinių šalių atstovų paaiškinimų nustatyta, kad 2009 m. birželio 25 d. ieškovė ir atsakovė pasirašė krovinių išvežiojimo sutartį, pagal kurios sąlygas atsakovė įsipareigojo priimti produkciją, ją pristatyti gavėjams, produkciją transportuoti techniškai tvarkingomis, švariomis, temperatūrinius režimus atitinkančiomis transporto priemonėmis, spausdinti PVM sąskaitas faktūras bei įvykdyti kitas šioje sutartyje nurodytas pareigas, o ieškovė įsipareigojo už šias paslaugas sumokėti (T. 1, b. l. 9-18). Ieškovė dėl atsakovės netinkamo produkcijos išvežiojimo, prekių gavėjams mokėjo baudas (T. 1; b .l. 140, 156, 166, 186, 187, 190, 192, 193, 195; T. 2; b. l. 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 23, .24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 65-66, 67, 68; T. 3; b. l. 82; T.4, b. l. 49-66). 2010 m. liepos 12 d. ieškovė ir atsakovė pasirašė tarpusavio suderinimo aktą, kuriuo suderino, kad 2010 m. birželio 30 dienai ieškovė atsakovei yra skolinga 113575,74 Lt (T. 2; b. l. 88, 129). 2010 m. liepos 1 d. ieškovė sumokėjo atsakovei 10000,00 Lt, 2010 m. liepos 8 d. - 10000,00 Lt (T. 3; b. l. 5-6). 2010 m. liepos 1 d. atsakovė išrašė ieškovei PVM sąskaitą-faktūrą 43,58 Lt sumai (T. 3; b. l. 7). 2010 m. liepos 15 d. atsakovė perleido UAB „Norfos mažmena“ reikalavimo teisę į ieškovę 93532,16 Lt sumai (T. 3; b. l. 8, 9). 2010 m. gegužės 31 d. atsakovė išrašė ieškovei PVM sąskaitą faktūrą 43746,09 Lt sumai (T. 2; b. l. 127). 2010 m. liepos 30 d. atsakovė išrašė ieškovei PVM sąskaitą faktūrą 30936,27 Lt sumai (T. 2; b. l. 128).

16Dėl patikslinto ieškinio reikalavimų.

17Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad 2009-06-25 ieškovė ir atsakovė pasirašė krovinių išvežiojimo sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurios sąlygas atsakovė įsipareigojo priimti produkciją, ją pristatyti gavėjams, produkciją transportuoti techniškai tvarkingomis, švariomis, temperatūrinius režimus atitinkančiomis transporto priemonėmis, spausdinti PVM sąskaitas-faktūras bei įvykdyti kitas šioje sutartyje nurodytas pareigas, o ieškovė įsipareigojo už šias paslaugas sumokėti. Ieškovė nurodo, kad visos baudos atsakovei priskaičiuotos tik už temperatūrinius pažeidimus. Prieš tai nurodytas ieškovės teiginys laikitynas pagrįstu, nes bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovė parduotuvėms pristatydavo netinkamos temperatūros produkciją (T. 1, b. l. 143, 145, 147, 152, ir t.t.). Be padarytų temperatūrinių produkcijos pažeidimų, atsakovės padaryti ir kiti pažeidimai, nustatyta, kad ne kartą trūko produkcijos, atsakovė per vėlai nuveždavo prekes parduotuvėms, prekės neatitiko jų laikymo reikalavimų (T. 1, b. l. 167, 170 ir t.t.). Sutarties 4.3. punktas nustato, kad transportuojant, perkraunant ar kitaip rūšiuojant (sandėliuojant) ieškovės produkciją, atsakovė įsipareigojo laikytis terminių rėžimų, nurodytų ant gamintojų pakuotės, būti pakankamai atsargiu bei apdairiu ir tinkamai bei saugiai elgtis su priimta produkcija. Esant aukščiau nustatytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad atsakovė prieš tai nurodytą Sutarties punktą pažeidė, todėl aplinkybė, jog atsakovė Sutarties sąlygų tinkamai nesilaikė, laikytina pagrįsta ir įrodyta. Atsakovė įrodymų, patvirtinančių, jog prieš tai minėti pažeidimai padaryti ne dėl jos kaltės, teismui nepateikė. Konstatuotina, kad būtent dėl atsakovės kaltų veiksmų buvo padaryti prieš tai minėti Sutarties pažeidimai, ko pasekoje parduotuvės ieškovei skirdavo baudas. Darytina išvada, kad yra nustatytos visos sąlygos atsakovės civilinei atsakomybei atsirasti. Esant tokioms aplinkybėms, atsakovė privalo ieškovei atlyginti žalą Sutartyje nustatytais pagrindais ir tvarka.

18Atsakovė nurodo, kad ji nėra atsakinga už nuostolius, nes nėra surašytų aktų. Tačiau toks atsakovės teiginys atmestinas, kaip nepagrįstas, nes Sutarties 4.11. punktas įgalina būtent atsakovę surašyti Neatitikimo aktą. Matyti, kad atsakovė tenkančią jai atsakomybę bando perkelti ieškovei, tačiau yra byloje pakankamai PVM sąskaitų faktūrų, kurios yra perbrauktos ir jose atsakovės darbuotojų parašyta „anuliuota“, ir kurios laikytinos Neatitikimo aktais, nurodytais Sutarties 4.11. punkte (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177, 178, 183, 185 straipsniai).

19Kaip prieš tai buvo minėta, ieškovė jai prekių gavėjų (parduotuvių) paskirtas baudas sumokėjo ir prašo iš atsakovės atitinkamos kompensacijos. Ieškovė, reikšdama 2012-03-28 teismui patikslintą ieškinį, sumažino reikalavimo dėl kompensuotinų sumokėtų baudų dydį. Ieškovė nurodo, kad skaičiuodama kompensuotinų baudų dydžius, ieškovė vadovavosi jai nepalankiausiu skaičiavimo būdu, laikydama, kad užsakymo įvykdymo rodiklis visais atvejais yra daugiau nei 98 procentų, ko pasekoje sumažino minėto reikalavimo dydį iki 21691,00 Lt. Sutarties 16.1. punktas nustato, kad atsakovė kompensuoja ieškovei paskirtas baudas dėl atsakovės kaltės už kiekvieną atvejį, atsižvelgiant į užsakymo įvykdymo rodiklį. Nagrinėjamoje byloje šalys ginčija aplinkybę, kad skaičiuojant kompensuotinų baudų dydį vadovavosi užsakymo įvykdymo rodikliu. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje situacijoje nustačius atsakovės civilinę atsakomybę, ginčas iš esmės lieka tik dėl kompensuotinų baudų dydžio. Įvertinus ieškovės prašomą priteisti kompensuotinų baudų dydį ir prieš tai minėtą Sutarties 16.1. punktą, laikytinas pagrįstu ieškovės teiginys, jog skaičiuodama kompensuotinų baudų dydžius, ieškovė vadovavosi jai nepalankiausiu skaičiavimo būdu, nes iš byloje esančių rašytinių įrodymų aiškiai matyti, kad atsakovės užsakymo įvykdymo rodiklis tam tikrai atvejais buvo žymiai mažesnis. Tačiau atsakovė su 21691,00 Lt prašoma priteisti suma nesutinka, mano, jog ieškovei paskirtos prekių gavėjų baudos yra neproporcingos. Teigia, kad ieškovė pati kalta dėl to, kad paskirtų baudų dydžio neginčijo. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamoje byloje ginčas tarp ieškovės UAB „Pamario produktai“ ir atsakovės UAB „Nordnet“ kilo dėl 2009-06-25 Sutartimi prisiimtų pareigų aiškinimo bei dėl Sutarties vykdymo, o ne dėl tarp ieškovės ir prekių gavėjų tarpusavio Sutarties aiškinimo ir vykdymo, todėl teismas prekių gavėjų paskirtų baudų dydžio pagrįstumą neanalizuoja ir nevertina. Nagrinėjamoje byloje, nustačius atsakovei taikytiną civilinę atsakomybę už padarytus pažeidimus, būtina išanalizuoti ir įvertinti ieškovės nustatytų ir prašomų priteisti iš atsakovės kompensuotinų baudų dydžio pagrįstumą.

20Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.158 straipsnyje nustatyta, kad kiekviena sutarties šalis turėdama sutartinių santykių privalo elgtis sąžiningai, o Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.256 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Nustatyta, kad ieškovė prekių gavėjams (UAB „Palink“, UAB „Norfos mažmena“, UAB „Maxima LT“) sumokėjo 27116,00 Lt baudų (T 1, b. l. 191, 196, 199, T. 2, b. l. 22 ir t.t.). Ieškovė, atsižvelgiant į tai, kad kai kurios prekių gavėjų paskirtos baudos neviršijo 500,00 Lt (T. 2, b. l. 65-66), vadovaudamasi Sutarties 16.1. punktų, atitinkamai apskaičiavo atsakovės kompensuotinų baudų dydį – 21691,00 Lt. Pažymėtina, kad kompensuotinų baudų dydžio apskaičiavimas atliktas tinkamai, nepažeidžiant skaičiavimo metodikos, todėl ieškovės reikalavimas dėl kompensuotinų baudų priteisimo tenkintinas visiškai.

21Be reikalavimo dėl kompensuotinų baudų priteisimo, ieškovė reiškia reikalavimą dėl 14953,42 Lt nuostolių, patirtų dėl atsakovės prekių tiekimo 2010 metų liepos mėnesį. Atsakovė ginčijo ieškovės nurodytą aplinkybę, kad visus pažeidimus dėl tinkamo prekių tiekimo jų gavėjams padarė vien tik atsakovė. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad įrodymų, patvirtinančių ieškovės padarytus pažeidimus dėl prekių pristatymo 2010 metų liepos mėnesį, atsakovė teismui nepateikė. Priešingai, byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pažeidimus, susijusius su prekių tiekimu jų gavėjams padarė būtent atsakovė (T. 1, 167, 170 ir t.t.), todėl atsakovei yra visos sąlygos civilinei atsakomybei už padarytus Sutarties pažeidimus, ko pasekoje ieškovė patyrė prieš tai minėtus nuostolius, atsirasti. Pažymėtina, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovė ginčijo ieškovės patirtus nuostolius, nurodė, kad kai kurios sumos, įskaičiuotos į nuostolius, pasikartoja, o būtent 47,58 Lt ir 27,10 Lt. Kitų įrodymų, paneigiančių ieškovės nurodytų nuostolių dydį, atsakovė nepateikė. Su prieš tai nurodytomis atsakovės aplinkybėmis dėl sumų, įskaičiuotų į nuostolius, pasikartojimo, ieškovės atstovas teismo posėdyje sutiko. Atsižvelgiant į tai, ieškovės reikalavimo suma dėl 14953,42 Lt nuostolių priteisimo mažintina iki 14878,74 Lt. Esant aukščiau nustatytoms aplinkybėms, iš atsakovės ieškovei priteistina 14878,74 Lt nuostolių.

22Ieškovė taip pat leistinomis įrodinėjimo priemonėmis įrodė atsakovės 2696,34 Lt dydžio skolą ieškovei. Iš ieškovės 2010 m. liepos 14 d. pretenzijos atsakovei matyti, kad atsakovė dėl netinkamai įvykdytos prievolės pagal sutartį, padarė ieškovei 31956,15 Lt nuostolių (T. 3; b. l. 10-21). Ieškovė pateikė apmokėti atsakovei PVM sąskaitą faktūrą 1676,46 Lt sumai (T. 3; b. l. 25). Atsakovė pateikė ieškovei apmokėti sąskaitą faktūrą 30936,27 Lt sumai (T. 2; b. l. 128). Subalansavus šias sumas, matyti, kad atsakovė nesumokėjo ieškovei 2696,34 Lt. Esant tokioms aplinkybėms, iš atsakovės ieškovei priteistina 2696,34 Lt įsiskolinimas.

23Esant prieš tai minėtoms byloje nustatytoms aplinkybėms, iš atsakovės ieškovei priteistina 39266,08 Lt suma, kurią sudaro 36569,74 Lt nuostolių (21691,00 Lt + 14878,74 Lt) ir 2696,34 Lt skolos.

24Dėl priešieškinio reikalavimų.

25Kaip matyti iš atsakovės priešieškinio argumentų, atsakovė priešieškinį grindžia dviem sąskaitom faktūromis, t.y. 2010 m. gegužės 31 d. išrašyta PVM sąskaita faktūra 43746,09 Lt sumai ir 2010 m. liepos 30 d. išrašyta PVM sąskaita faktūra 30936,27 Lt sumai. Bendra išrašytų PVM sąskaitų faktūrų suma sudaro 74682,36 Lt, tačiau atsakovė iš ieškovės reikalauja priteisti tik 45 446,11 Lt.

26Spręsdamas priešieškinio reikalavimą, teismas vertina šiuos apskaitos dokumentus: 2010 m. liepos 12 d. tarpusavio suderinimo aktą, 2010 m. liepos 01 d. mokėjimo nurodymą, kuriuo ieškovė sumokėjo atsakovei 10000,00 Lt, 2010 m. liepos 08 d. mokėjimo nurodymą, kuriuo ieškovė sumokėjo atsakovei 10000,00 Lt, 2010 m. liepos 01 d. atsakovės išrašytą ieškovei PVM sąskaitą faktūrą dėl 43,58 Lt sumos ir 2010 m. liepos 15 d. reikalavimo perleidimo sutartį.

27Iš 2010 m. liepos 12 d. tarpusavio suderinimo akto matyti, kad 2010 m. birželio 30 dienai ieškovė atsakovei buvo skolinga 113575,74 Lt, 2010 m. liepos 01 d. ieškovė sumažino atsakovei įsiskolinimą 10000,00 Lt, 2010 m. liepos 08 d. - sumažino įsiskolinimą dar 10000,00 Lt, 2010 m. liepos 1 d. sumažino įsiskolinimą dar 43,58 Lt. Tokiu būdu, 2010 m. liepos 8 dienai ieškovės įskolinimas atsakovei buvo 93532,16 Lt. Būtent tokio dydžio, t.y. 93532,16 Lt reikalavimo teisę į ieškovę 2010 m. liepos 15 d. atsakovė perleido uždarajai akcinei bendrovei „Norfos mažmena“.

28Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2010 m. liepos 12 d. tarpusavio suderinimo aktu šalys suderino, kad 2010 m. birželio 30 dienai ieškovė atsakovei buvo skolinga 113575,74 Lt. Kadangi atsakovė PVM sąskaitą faktūrą 43746,09 Lt sumai išrašė 2010 m. gegužės 31 d., teismo nuomone ši suma buvo įskaičiuota į ieškovės skolos sumą atsakovei.

29Kaip prieš tai minėta, 2010 m. liepos 14 d. ieškovė pateikė atsakovei pretenziją 31956,15 Lt sumai, atsakovė taip pat neapmokėjo ieškovei 1676,46 Lt pagal 2010 m. liepos 29 d. PVM sąskaitą faktūrą, ieškovė nesumokėjo atsakovei 30936,27 Lt pagal 2010 m. liepos 30 d. PVM sąskaitą faktūrą. Subalansavus šias sumas, matyti, kad atsakovė nesumokėjo ieškovei 2696, 34 Lt.

30Įvertinus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad atsakovės priešieškinio reikalavimas nėra pagrįstas, todėl atsakovės priešieškinis netenkintinas.

31Dėl bylinėjimosi išlaidų.

32Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys (priešieškinis) patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio (priešieškinio) reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamoje byloje ieškovės reikalavimai dėl nuostolių atlyginimo ir skolos priteisimo patenkinti visiškai, tačiau teismas sumažino priteistinų nuostolių atlyginimo dydį, kuris, proporcingai apskaičiavus ieškovės pateikto patikslinto ieškinio reikalavimus ir faktiškai priteistinas ieškovei sumas, nesudaro net 1 procento patikslintu ieškiniu prašomos priteisti iš atsakovės bendros sumos (nuostolių ir skolos). Laikytina, kad teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje priimtas tik ieškovės naudai, todėl darytina išvada, kad paskirstant šalių turėtas bylinėjimosi išlaidas, atsižvelgiant į patenkinto patikslinto ieškinio reikalavimų santykį, laikytina, kad patenkinta 100,00 procentų patikslinto ieškinio reikalavimų. Esant prieš tai nurodytoms aplinkybėms, bei atsižvelgiant į tai, kad atsakovės priešieškinis atmestinas, iš atsakovės ieškovei priteistinos visos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 1343,00 Lt žyminio mokesčio ir 5500,00 Lt išlaidų advokato ir advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (T. 1, b. l. 8; T. 3; b. l. 35; T. 4; b. l. 30, 31, T. 5, b. l. 118, 119). Bylinėjimosi išlaidos atsakovei iš ieškovės neatlygintinos.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 straipsniais,

Nutarė

34patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

35Priteisti iš atsakovės UAB „Nordnet“, į. k. 300151140, 36569,74 Lt nuostolių atlyginimą, 2696,34 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 39266,08 Lt sumą nuo bylos iškėlimo 2010 m. spalio 12 d. teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 6843,00 bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Pamario produktai“, į. k. 300552891.

36Atmesti atsakovės UAB „Nordnet“ priešieškinį ieškovei UAB „Pamario produktai“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

37Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 12 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – atsakovės turto areštą 42069,42 Lt sumai, palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

38Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 15 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – atsakovės turto areštą 2696,34 Lt sumai, palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

39Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 24 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – ieškovės turto areštą 46092,09 Lt sumai, palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

40Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant... 2. 2010-12-13 ieškovė UAB „Pamario produktai“ kreipėsi su patikslintu... 3. Atsakovė UAB „Nordnet“ 2010-11-22 nagrinėjamoje byloje pareiškė... 4. Išnagrinėjęs civilinę bylą Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-04-22... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2012-02-20 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės... 6. 2012-03-28 ieškovė UAB „Pamario produktai“ pateikė patikslintą... 7. Atsakovė UAB „Nordnet“ 2012-04-17 pateikė teismui atsiliepimą į... 8. Ieškovės atstovas S. P. patikslintą ieškinį palaiko, su priešieškiniu... 9. Ieškovės atstovas advokato padėjėjas S. B. patikslintą ieškinį palaiko,... 10. Atsakovės atstovė advokato padėjėja R. M. priešieškinį palaiko, su... 11. Ieškovės atstovas S. P. teismo posėdyje patvirtino patikslintame ieškinyje... 12. Ieškovės atstovas advokato padėjėjas S. B. teismo posėdyje paaiškino, kad... 13. Atsakovės atstovė advokato padėjėja R. M. teismo posėdyje paaiškino, kad... 14. Patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis atmestinas.... 15. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir žodinių šalių atstovų... 16. Dėl patikslinto ieškinio reikalavimų.... 17. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad 2009-06-25 ieškovė ir atsakovė... 18. Atsakovė nurodo, kad ji nėra atsakinga už nuostolius, nes nėra surašytų... 19. Kaip prieš tai buvo minėta, ieškovė jai prekių gavėjų (parduotuvių)... 20. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.158 straipsnyje nustatyta, kad... 21. Be reikalavimo dėl kompensuotinų baudų priteisimo, ieškovė reiškia... 22. Ieškovė taip pat leistinomis įrodinėjimo priemonėmis įrodė atsakovės... 23. Esant prieš tai minėtoms byloje nustatytoms aplinkybėms, iš atsakovės... 24. Dėl priešieškinio reikalavimų.... 25. Kaip matyti iš atsakovės priešieškinio argumentų, atsakovė... 26. Spręsdamas priešieškinio reikalavimą, teismas vertina šiuos apskaitos... 27. Iš 2010 m. liepos 12 d. tarpusavio suderinimo akto matyti, kad 2010 m.... 28. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2010 m. liepos 12 d. tarpusavio suderinimo... 29. Kaip prieš tai minėta, 2010 m. liepos 14 d. ieškovė pateikė atsakovei... 30. Įvertinus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad atsakovės... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 32. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 straipsniais,... 34. patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.... 35. Priteisti iš atsakovės UAB „Nordnet“, į. k. 300151140, 36569,74 Lt... 36. Atmesti atsakovės UAB „Nordnet“ priešieškinį ieškovei UAB „Pamario... 37. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 12 d. nutartimi taikytą... 38. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 15 d. nutartimi taikytą... 39. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 24 d. nutartimi taikytą... 40. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...