Byla 2-203-466/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjęs ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovui V. F. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius prašė priteisti iš atsakovo V. F. 3 859,31 Lt žalos atlyginimą regreso tvarka.

3Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str., 142 str. nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo pateikimo tvarką bei terminus, atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byloje yra ieškovo prašymas, atsakovui nepateikus atsiliepimo, priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2007-04-07 atsakovas bute, esančiame ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, asmeninio konflikto su I. L. metu, sudavė pastarajam rankomis ir kojomis ne mažiau kaip 15 smūgių į įvairias kūno vietas bei 2 kartus peiliu į gaktą bei dešinę šlaunį, kas komplikavosi išoriniu nukraujavimu ir ūmiu širdies – kvėpavimo veiklos sutrikdymu, dėl ko I. L. mirė (b .l. 6). Vilniaus apygardos teismo 2008-02-06 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-59/2008 V. F. pripažintas kaltu dėl I. L. mirties (b. l. 7-12). 2011-08-17 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriuje buvo gauti mirusiojo vaikų J. L. ir J. M. prašymai skirti jiems valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją (b. l. 4, 5).

72011-09-08 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 4-ojo pensijų skyriaus sprendimais Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) J. L. ir J. M. buvo paskirta 296,87 Lt per mėnesį valstybinė socialinio draudimo našlaičių pensija laikotarpiu nuo 2010-08-18 iki jiems sukaks 24 metai, jei mokysis nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje ar Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, taip pat kitose valstybėse (b. l. 13, 14). Ieškovas laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2012-11-30 išmokėjo J. L. 3 265,57 Lt valstybinės socialinio draudimo našlaičių pensijos, o J. M. laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2012-02-29 išmokėjo 593,74 Lt valstybinės socialinio draudimo našlaičių pensijos (b. l. 15-16, 17). Iš viso laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2012-11-30 minėtiems asmenims buvo išmokėta 3 859,31 Lt valstybinės socialinio draudimo našlaičių pensijos.

8Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d. nustatyta, kad juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.290 str., draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusįjį mokėjo žalą padaręs asmuo. Teismas pripažįsta, kad atsakovo kaltė dėl I. L. mirties tiesiogiai lėmė turtinės žalos ieškovui atsiradimą. Kadangi atsakovas neįvykdė pareigos atlyginti ieškovo patirtą žalą, iš jo regreso tvarka priteistinas 3 859,31 Lt žalos atlyginimas.

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 92 str., iš atsakovo priteistinas 116,00 Lt žyminis mokestis valstybės naudai (Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str., 285 – 288 str.,

Nutarė

11ieškinį tenkinti.

12Priteisti iš atsakovo V. F., a. k. ( - ), 3 859,31 Lt žalos atlyginimą ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus, į. k. 191683350, naudai.

13Priteisti iš atsakovo V. F., a. k. ( - ), 116,00 Lt bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, a. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

14Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodyta: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į parengiamąjį ar teismo posėdį ir nepranešimo teismui iki posėdžio priežasčių svarbumą arba atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su šia byla, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių ir trečiųjų asmenų.

15Ieškovas turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai