Byla 2A-57-102/2007

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rimanto Savicko (kolegijos pirmininkas), Romualdo Januškos (pranešėjas) ir Laimutės Sankauskaitės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atstovaujamos VĮ Valstybės turto fondas, apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-6262-739/2006 pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atstovaujamos VĮ Valstybės turto fondas, ieškinį atsakovui V. B. dėl įpareigojimo vykdyti sutartinę prievolę ir netesybų priteisimo,

Nustatė

2

3Ieškovas Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atstovaujama VĮ Valstybės turto fondas, (toliau – VĮ Valstybės turto fondas) pateikė Panevėžio miesto apylinkės teismui ieškinį, kuriame nurodė, kad pagal 2006 m. gegužės 25 d. sudarytas Privatizavimo objekto pirkimo–pardavimo sutartis Nr. 62-06 ir Nr. 65-06 atsakovui V. B. buvo parduota nugriovimui klojimas, esantis ( - ). VĮ Valstybės turto fondas šiuos privatizavimo objektus atsakovui perdavė 2006 m. birželio 1 d. Atsakovas Privatizavimo objekto pirkimo–pardavimo sutarčių 8 p. įsipareigojo per tris mėnesius nuo privatizavimo objektų perdavimo dienos, t. y. iki 2006 m. rugsėjo 1 d.: įregistruoti Nekilnojamojo turto registre nuosavybės teises į šiuos objektus bei pareigą juos nugriauti ir pateikti VĮ Valstybės turto fondas tai patvirtinančių dokumentų kopijas bei teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimus iš Panevėžio rajono savivaldybės administracijos šiems objektams nugriauti ir leidimų kopijas pateikti VĮ Valstybės turto fondas. Atsakovas šių įsipareigojimų neįvykdė. Pagal CK 6.38 str. 1 d. bei Privatizavimo objekto pirkimo–pardavimo sutarčių 10 p. atsakovas privalo mokėti delspinigius po 10 Lt už kiekvieną praleistą dieną įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Atsakovui 2006 m. rugsėjo 5 d. raštu Nr. (22)-3R-3187 buvo nurodyta iki 2006 m. spalio 2 d. įvykdyti prievoles ir sumokėti delspinigius, tačiau atsakovas į raštą neatsakė ir įsipareigojimų neįvykdė. Išieškotinų delspinigių suma 2006 m. spalio 13 d. sudaro 840 Lt. Be to, vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. bei 6.210 str., atsakovas turi sumokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą. Ieškovas prašė teismo konstatuoti, kad atsakovas neįvykdė Privatizavimo objekto pirkimo–pardavimo sutarčių 8 p. prisiimtų įsipareigojimų ir įpareigoti jį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre nuosavybės teises į privatizuotus pastatus, kartu įregistruojant pareigą juos nugriauti, gauti leidimus iš Panevėžio rajono savivaldybės administracijos pastatus nugriauti ir tai patvirtinančių dokumentų kopijas pateikti VĮ Valstybės turto fondas, priteisti iš atsakovo 840 Lt delspinigių ir penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo naudai.

4Panevėžio miesto apylinkės teismas, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, 2006 m. lapkričio 22 d. priėmė sprendimą už akių, kuriuo ieškinį patenkino. Teismas konstatavo, kad V. B. pažeidė Privatizavimo objekto pirkimo–pardavimo sutartyse Nr. 62-06 ir Nr. 65-06 nustatytus įsipareigojimus – per 3 mėnesius nuo privatizavimo objektų nuosavybės teisės perdavimo ir priėmimo aktų pasirašymo dienos Nekilnojamojo turto registre įregistruoti įgytas nuosavybės teises į privatizavimo objektus, kartu įregistruojant pareigą nugriauti šiuos objektus, ir pateikti VĮ Valstybės turto fondas šių prievolių įvykdymą patvirtinančių dokumentų kopijas, kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administraciją dėl leidimų nugriauti privatizuotus objektus išdavimo ir leidimo kopijas pateikti VĮ Valstybės turto fondas. Teismas įpareigojo V. B. per protingą terminą įvykdyti Privatizavimo objekto pirkimo–pardavimo sutarčių Nr. 62-06 ir Nr. 65-06 8 punkte nustatytus įsipareigojimus – Nekilnojamojo turto registre įregistruoti įgytas nuosavybės teises į privatizavimo objektus, kartu įregistruojant pareigą nugriauti šiuos objektus, ir pateikti VĮ Valstybės turto fondas šių prievolių įvykdymą patvirtinančių dokumentų kopijas, kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administraciją dėl leidimų nugriauti privatizuotus objektus išdavimo ir leidimo kopijas pateikti VĮ Valstybės turto fondas ir priteisė iš V. B. 840 Lt delspinigių už privatizavimo sutartyse Nr. 62-06 ir Nr.65-06 nustatytų įsipareigojimų nevykdymą bei 5 procentų metines palūkanas už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2006 m. spalio 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir 50 Lt žyminio mokesčio bei 2,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

5Apeliaciniu skundu VĮ Valstybės turto fondas prašo pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 22 d. sprendimą dalyje dėl įpareigojimo atsakovą per protingą terminą įvykdyti Privatizavimo objekto pirkimo–pardavimo sutarčių Nr. 62-06 ir Nr. 65-06 8 punkte nustatytus įsipareigojimus – Nekilnojamojo turto registre įregistruoti įgytas nuosavybės teises į privatizavimo objektus, kartu įregistruojant pareigą nugriauti šiuos objektus, ir pateikti VĮ Valstybės turto fondas šių prievolių įvykdymą patvirtinančių dokumentų kopijas, kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administraciją dėl leidimų nugriauti privatizuotus objektus išdavimo ir leidimo kopijas pateikti VĮ Valstybės turto fondas, nustatant sprendimo įvykdymo konkretų terminą ir baudą, jeigu atsakovas nustatytu terminu neįvykdytų sprendimo. Nurodo, kad privatizavimo sutartyse ir teismo sprendime nurodytus veiksmus gali atlikti tik pats atsakovas. CPK 273 str. 2 d. nustatyta, kad, jeigu atsakovas yra įpareigojamas atlikti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik jis pats, teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda skiriama atsakovui, jeigu jis nustatytu laiku sprendimo neįvykdytų. Nustačius konkretų sprendimo įvykdymo terminą ir atsakovui jo neįvykdžius gera valia, gali būti taikomos priverstinio teismo sprendimo vykdymo priemonės, t. y. antstolis gali surašyti aktą apie sprendimo nevykdymą ir kreiptis į apylinkės teismą, kuris skirtų atsakovui baudą ieškovo naudai ir nustatytų naują terminą sprendimui įvykdyti. Kadangi teismas sprendime nenustatė V. B. konkretaus termino įpareigojimui įvykdyti, priverstinis skundžiamos teismo dalies įvykdymas būtų negalimas, o ieškovo pažeistos teisės nebūtų atkurtos.

6Apeliacinis skundas tenkintinas.

7Byloje nustatyta, kad pagal 2006 m. gegužės 25 d. pasirašytas Privatizavimo objekto pirkimo–pardavimo sutartis Nr. 62-06 (b. l. 8–10) ir Nr. 65-06 (b. l. 12–14) ieškovas VĮ Valstybės turto fondas pardavė atsakovui V. B. nugriovimui nekilnojamąjį turtą: klojimą, esantį ( - ). Pastatai perduoti V. B. 2006 m. birželio 1 d. perdavimo–priėmimo aktais (b. l. 11, 15). Pirkimo–pardavimo sutarčių 8 p. V. B. įsipareigojo per tris mėnesius nuo pagal šias sutartis nupirktų pastatų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos Nekilnojamojo turto registre įregistruoti įgytą nuosavybės teisę į šiuos pastatus, teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administraciją dėl leidimo nugriauti pastatus išdavimo ir pateikti Pardavėjui VĮ Registrų centras Panevėžio filialas išduoto pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre bei leidimo nugriauti pastatus kopijas. Iš pateiktų 2006 m. spalio 13 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų (b. l. 20–23) matyti, kad V. B. šio įsipareigojimo neįvykdė. V. B. per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai priėmė sprendimą už akių, tenkindamas ieškinį.

8CPK 273 str. 2 d. nustatyta, kad, jeigu atsakovas įpareigojamas atlikti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar piniginių lėšų perdavimu, ir tuos veiksmus gali atlikti tik atsakovas, teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (2001-06-21 Nr. IX-391) 23 str. 1 d., atsakovas prašymą dėl nuosavybės teisės į nupirktą nekilnojamąjį turtą gali paduoti pats asmeniškai, todėl pirmosios instancijos teismas, įpareigodamas atsakovą atlikti šiuos veiksmus turėjo nustatyti konkretų terminą ir nurodyti, kokio dydžio bauda atsakovui bus skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo.

9Pirmosios instancijos teismas neteisingai pritaikė procesinės teisės normas, todėl teismo sprendimas už akių skundžiamoje dalyje keistinas, nustatant atsakovui V. B. terminą teismo sprendimui įvykdyti iki 2007 m. balandžio 6 dienos, o iki šio termino sprendimo neįvykdžius, atsakovui skirtina 500 Lt bauda.

10Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 3 punktu,

Nutarė

12Panevėžio miesto apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 22 d. sprendimo už akių dalį dėl įpareigojimo atsakovą V. B. per protingą terminą įvykdyti privatizavimo sutarčių Nr. 62-06 ir Nr. 65-06 8 punkte nustatytus įsipareigojimus pakeisti, nustatant, kad įsipareigojimus – Nekilnojamojo turto registre įregistruoti įgytas nuosavybės teises į privatizavimo objektus kartu įregistruojant savo pareigą nugriauti privatizavimo objektus ir pateikti Valstybės turto fondui šių prievolių įvykdymą patvirtinančių dokumentų kopijas, kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administraciją dėl leidimų nugriauti privatizavimo objektus išdavimo ir leidimų kopijas pateikti Valstybės turto fondui privalo įvykdyti iki 2007 m. balandžio 6 dienos.

13V. B. iki 2007 m. balandžio 6 dienos neįvykdžius teismo sprendimu nustatytų įpareigojimų, jam skirti 500 (penkių šimtų) Lt baudą.

14Kitoje dalį sprendimą už akių palikti nepakeistą.

15Priteisti iš V. B. 6 Lt į valstybės biudžetą apeliacinės instancijos teismo turėtų išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo.

Proceso dalyviai