Byla T-77-715/2012
Dėl bausmės skyrimo V. R

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Silva Plungienė, sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei Lilijai Drizgienei, dalyvaujant prokurorui Žilvinui Gžimailai, probacijos tarnybos atstovei Astai Žukauskienei, atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės V. R.,

2teismo posėdyje išnagrinėjo Šiaulių apygardos probacijos tarnybos probacijos skyriaus teikimą dėl bausmės skyrimo V. R..

3Išnagrinėjęs teikimą, nuteistojo asmens bylą, išklausęs prokuroro nuomonės, teismas

Nustatė

4V. R. 2011-10-25 Mažeikių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, už padarytą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 str., atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ir baudžiamoji byla nutraukta. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 str., paskirta baudžiamojo poveikio priemonė 1) per du mėnesius atlikti 50 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose.

5Šiaulių apygardos probacijos tarnybos probacijos skyrius teikimu prašo paskirti V. R. bausmę pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 243 straipsnį, kadangi jis vengia atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę - per teismo nustatytą terminą neatliko nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose.

6Nors V. R. ir neatliko nemokamų darbų bei Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 74 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas bausmę prižiūrinčios institucijos teikimu gali paskirti bausmę asmeniui, kuris vengia įvykdyti jam paskirtą bausmę, tačiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu (toliau – LR BPK) bausmė gali būti paskirta kaltinamajam apkaltinamuoju nuosprendžiu kai kaltinamasis pripažįstamas kaltu (LR BPK 303 str. 2 d.). Nuosprendžiu laikomas ir teismo baudžiamasis įsakymas (LR BPK 29 str. 2 d.). Tuo tarpu nagrinėjant bylas pagal teikimus teisėjas priima nutartis, kurios baudžiamojoje byloje yra teismo sprendimai, išskyrus nuosprendį ir teismo baudžiamąjį įsakymą (LR BPK 31 str.). Kad būtų galima asmenį, padariusį nusikalstamą veiką pripažinti kaltu, reikia atlikti ikiteisminį tyrimą. Ikiteisminis tyrimas dėl V. R. galimai padarytos nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 243 straipsnyje, atliktas nebuvo. Vadovaujantis LR BPK 257 straipsniu, jeigu nagrinėjimo teisme metu paaiškėja, kad nusikalstamą veiką gali būti padaręs asmuo, teismas motyvuota nutartimi apie tai praneša prokurorui, todėl prokurorui praneština apie V. R. galimai padarytą nusikalstamą veiką, numatytą BK 243 straipsnyje.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsniu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 70, 722, 74, 243 straipsniais, teismas

Nutarė

8A. Š. apygardos probacijos tarnybos probacijos skyriaus teikimą dėl bausmės paskyrimo V. R..

9Pranešti prokurorui apie V. R. galimai padarytą nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 243 str. išsiunčiant įsiteisėjusią nutartį.

10Nutartis per penkias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai