Byla e2-2066-228/2017
Dėl skolos priteisimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ( - ) ieškinį atsakovui G. L. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 3 040,00 EUR bendrovės bankroto administravimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas prašė nagrinėti bylą dokumentinio proceso tvarka.

5Ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai.

6Ieškinio dalyką pagrindžiančių aplinkybių įrodymui ieškovas pateikė šiuos rašytinius įrodymus: 2016-11-03 Panevėžio apygardos teismo nutartį Nr. ( - ), 2017-01-02 Panevėžio apygardos teismo nutartį Nr. ( - ), 2017-01-25 Panevėžio apygardos teismo 2017-01-25 nutartį Nr. ( - ), 2017-03-17 Panevėžio apygardos teismo sprendimą Nr. ( - ), LR Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Utenos rajono savivaldybės tarpžinybinio archyvo 2017-04-18 pažymą dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų, elektroninio laiško atsakovui kopiją.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nuostatas prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus ir draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis). Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai jos patirtus nuostolius (CK 6.256 straipsnio 2 dalis).

8Panevėžio apygardos teismas 2016-11-03 nutartimi pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos pareiškimą UAB ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB ( - ). 2017-01-02 Panevėžio apygardos teismo nutartimi patvirtinti bankrutuojančios UAB ( - ) kreditorių reikalavimai, taikytas supaprastintas bankroto procesas ir bankrutavusios bendrovės likvidavimas. 2017-01-25 Panevėžio apygardos teismo nutartimi BUAB ( - ) pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto ir patvirtintos bankrutuojančiai UAB ( - ) 3 040,00 EUR dydžio administravimo išlaidos visam administravimo laikotarpiui. Panevėžio apygardos teismo 2017-03-17 sprendimu pripažinta, kad bankrutavusios UAB ( - ) veikla pasibaigė dėl bankroto. Šiuo metu UAB ( - ) išregistruota iš Juridinių asmenų registro. UAB ( - ) vadovu ir vieninteliu akcininku nuo 2006-01-20 buvo G. L., tačiau įmonei tapus nemokia, į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo bendrovei nesikreipė. Administruojant UAB ( - ) bankroto procesą ieškovas turėjo 3 040,00 EUR administravimo išlaidų, kurias apmokėjo ieškovas, kadangi bankroto procese jokių lėšų nebuvo gauta.

9Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – Įstatymas) 36 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. To paties straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai įmonė neturi lėšų arba jų nepakanka bankroto administravimo išlaidoms apmokėti, jos gali būti apmokamos asmens, pateikusio pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, lėšomis, arba iš administratoriaus lėšų.

10Panevėžio apygardos teismo 2017-01-02 nutartyje Nr. ( - ) konstatuota, kad bankroto administratorius UAB ( - ) nenustatė lėšų, kurios kompensuotų bendrovės administravimo išlaidas. Administravimo išlaidas (3 040,00 EUR), patirtas administruojant BUAB ( - ), apmokėjo pats ieškovas. Pagal Įstatymo 10 straipsnio 11 dalį, prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad nuo 2006-01-20 atsakovas G. L. buvo UAB ( - ) vadovu, o nuo 2009-07-07 – taip pat ir šios įmonės akcininku. Panevėžio apygardos teismo 2016-11-03 nutartyje nurodyta, kad į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos. 2014 metų balanso duomenimis UAB ( - ) turėjo turto už 56 000 EUR, mokėtinos sumos buvo apie 39 000 EUR, pradelsti bendrovės įsiskolinimai sudarė apie 59 000 EUR, t. y. beveik siekė balanse apskaityto turto vertę. Įmonė neturėjo pakankamai turto, iš kurio galėtų būti padengtos administravimo išlaidos. Šie duomenys patvirtina, jog atsakovas įmonei tapus nemokia, pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, nepateikė, tokiu būdu atlikdamas neteisėtus veiksmus (CK 6.246 straipsnis). Atsakovui laiku nesikreipus į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, UAB ( - ) patiriami nuostoliai padidėjo, neliko įmonės turto, iš kurio būtų galima atsiskaityti su kreditoriais, apmokėti bankroto administravimo išlaidas. Įmonėje nesant turto, ieškovas UAB ( - ) 3 040,00 EUR administravimo išlaidas apmokėjo savo lėšomis, kurios ieškovui nebuvo kompensuotos.

12Taigi, darytina išvada, kad dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ieškovas patyrė 3 040 EUR dydžio nuostolius, todėl iš atsakovo, jo atžvilgiu taikant civilinę atsakomybę, esant visoms keturioms sąlygoms taikyti civilinę atsakomybę: neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis), priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnis), kaltė (CK 6.248 straipsnis), žala (CK 6.249 straipsnis), ieškovui priteistina 3 040,00 EUR nuostolių atlyginimo (Įstatymo 10 straipsnio 11 dalis, CK 6.521 straipsnis).

13CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. LR CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią mokėti praleistas terminas, jeigu sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Tenkinant ieškovo ieškinį, iš atsakovo į valstybės biudžeto pajamas priteistinos bylinėjimosi išlaidos – žyminis mokestis, kuris sudaro 34,00 EUR (3 040,00 EUR x 3 proc.:2 x 75 proc.), nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas (CPK 96 straipsnis).

15Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis CPK 185 straipsniu, 259 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 428 straipsniu,

Nutarė

16ieškovo ieškinį patenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo G. L., asmens kodas ( - ), ieškovo UAB ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), naudai: 3 040,00 EUR nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 3 040,00 EUR sumą už laikotarpį nuo 2017-08-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Priteisti iš atsakovo G. L., asmens kodas ( - ), į valstybės biudžetą 34,00 EUR žyminio mokesčio. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (į. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

19Pareikalauti iš atsakovo per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba Utenos rajono apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

20Informuoti atsakovą, kad nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė nebuvo įvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

21Nurodyti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo nepateikus prieštaravimų, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

22Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, dokumentinio... 2. Teismas... 3. ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 3 040,00 EUR bendrovės bankroto... 4. Ieškovas prašė nagrinėti bylą dokumentinio proceso tvarka.... 5. Ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Ieškinio dalyką pagrindžiančių aplinkybių įrodymui ieškovas pateikė... 7. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nuostatas... 8. Panevėžio apygardos teismas 2016-11-03 nutartimi pagal Valstybinės... 9. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – Įstatymas) 36... 10. Panevėžio apygardos teismo 2017-01-02 nutartyje Nr. ( - ) konstatuota, kad... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad nuo 2006-01-20 atsakovas G. L. buvo UAB ( - )... 12. Taigi, darytina išvada, kad dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ieškovas... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 14. Tenkinant ieškovo ieškinį, iš atsakovo į valstybės biudžeto pajamas... 15. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis CPK 185 straipsniu,... 16. ieškovo ieškinį patenkinti visiškai.... 17. Priteisti iš atsakovo G. L., asmens kodas ( - ), ieškovo UAB ( - ), juridinio... 18. Priteisti iš atsakovo G. L., asmens kodas ( - ), į valstybės biudžetą... 19. Pareikalauti iš atsakovo per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti... 20. Informuoti atsakovą, kad nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo... 21. Nurodyti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo nepateikus... 22. Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliacine, nei kasacine tvarka....