Byla e2-2048-965/2016
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erika Tamošaitienė, sekretoriaujant Erikai Palepšienei, dalyvaujant ieškovės Sodininkų bendrijos „Dituva“ atstovams advokatui Raimondui Simonavičiui, T. V., atsakovės S. D. įstatyminiam atstovui R. D., advokatui Algimantui Ruginiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Sodininkų bendrijos „Dituva“ ieškinį atsakovei S. D. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 3142,89 Eur skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso 0.0600 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis sodininkų bendrijos „Dituva“ teritorijoje. Atsakovė nėra priimta į sodininkų bendrijos „Dituva“ narius. Iki 2014-09-25 elektros energiją sodininkams tiekė ieškovė, vėliau elektros energijos tiekimą perėmė AB „Lesto“. Tarp ieškovės ir atsakovės konkliudentinių veiksmų pagrindu buvo susiklostę sutartiniai elektros energijos tiekimo–naudojimo santykiai: ieškovė tiekė elektros energiją, o atsakovė ją naudojo. Laikotarpiu nuo 2012 metų balandžio mėnesio iki 2014 metų spalio mėnesio atsakovė ieškovei už suvartotą elektros energiją mokėjo bankiniais pavedimais, laisvai pasirinkdama mokėtinas sumas. 2014-09-25 nustatyta, jog atsakovės elektros skaitiklis rodė sunaudotus 25437 kw, tuo tarpu atsakovė yra sumokėjusi už 2543 kw, taigi liko skolinga ieškovei už 22894 kw. Kadangi pagal tuo metu patvirtintas kainas 1 kw elektros kainavo 0,474 Lt, atsakovės skolos suma yra lygi 3142,89 Eur.

3Atsakovės įstatyminis atstovas globėjas R. D. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu gal ir sutiktų, jeigu ieškovė pateiktų elektros skaitiklių parodymus patvirtinančius įrodymus. Nurodė, jog gyvena Mažeikiuose ir sodo sklypu nesinaudoja, žodiniu susitarimu sklypo priežiūrą yra perleidęs kitam asmeniui Z. S., kuris ne tik prižiūri sklypą, bet ir moka mokesčius už jį. Nesupranta, kodėl ieškovė nenutraukė elektros energijos tiekimo, kodėl neinformavo atsakovės apie netikslų skaitiklių parodymų fiksavimą bei nepareikalavo skolos sumokėti anksčiau.

4Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai palaikė ieškinyje išdėstytas aplinkybes, papildomai paaiškino, kad skaitliukas buvo penkių skaitmenų, tai matosi ir iš 1990 metų pasirašytos sutarties. Dauguma skaitiklių sodų bendrijoje buvo trifaziai, t.y. penkių skaičių, tame tarpe ir atsakovės, mažesnė dalis sodininkų turėjo vienfazius skaitiklius, t.y. keturių skaičių, jokie kableliai tarp parodymų skaičių nėra dedami. Atsakovės skaitiklis šiuo metu yra sunaikintas, toks sprendimas buvo priimtas neturint kur skaitiklių sandėliuoti, žmonės galėjo pasiimti skaitiklius, tačiau atsakovė jo neatsiėmė. Keičiant skaitiklius buvo surašyti aktai, atsakovės skaitiklio identifikacinis numeris dokumentuose sutampa. 2011 metais buvo priimtas bendras sprendimas iškelti visus skaitiklius į lauką, tačiau atsakovė to nevykdė. Pakeitus skaitiklius, atsakovė nei domėjosi, nei rūpinosi, ar nėra skolos, permokos ir panašiai. Apie skaitiklių keitimus buvo skelbiama skelbimų lentoje bei interneto svetainėje, kiekvienam nariui išsiuntinėti pranešimus ieškovė neturi techninių galimybių, finansiškai tai per brangu, kadangi bendrija turi virš 6000 narių. Skolas kas mėnesį bendrija padengdavo iš nario mokesčio, todėl elektros tiekimas ir nebuvo nutrauktas, be to, be teismo sprendimo bendrija savavališkai atjungti elektros tiekimo negalėjo. Nurodė, kad patikrinti skaitiklio taip pat galimybių neturėjo, kadangi skaitiklis buvo name.

5Atsakovės atstovai su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepime išdėstytas aplinkybes, papildomai paaiškino, kad sodo namelis buvo negyvenamas. Atsakovei šis namelis priklauso nuo 2010 metų. Už elektrą mokėjo pagal atsiskaitymo knygelę, kuri buvo laikoma sode, jos šiuo metu nebeturi, nes keičiant skaitiklius visus dokumentus tvarkė bendrija. Skaitiklis buvo namelyje, apie sprendimą perkelti skaitiklius į lauką, nieko nežinojo. Z. S. jau seniai prižiūri sodo sklypą, dar broliui esant gyvam prižiūrėjo, bet namelyje niekada negyveno, gyvena Šilutėje. Nurodė, jog mokesčius irgi mokėjo Z. S., o jis tik pervesdavo pastarajam pinigus, kiek jis pasakydavo. Pats niekada nėra nurašęs skaitiklių parodymų. Šiuo metu koks yra skaitiklis, jis nežino. Pateiktoje nuotraukoje matosi susidarę parodymai nuo 2014 metų, nameliu dabar naudojasi jo sūnus, remontuojasi. Paaiškino, kad niekada nesilankė bendrijos susirinkimuose, nes negavo jokių pranešimų.

6Liudytojas R. S. paaiškino, kad nuo 2001 metų dirba sodų bendrijoje „Dituva“ elektriku kontrolieriumi. Nurodė, jog skaitikliai būna įvairūs – keturių, penkių arba šešių skaičių, taip pat be kablelių ir su kableliu. Iš skaitiklio indentifikacinio numerio nelabai įmanoma nustatyti, kiek skaičių jis buvo. 2014-09-25 patikrinimo akte nurodė skaitiklio parodymus, kokie buvo tuo metu, ar jame buvo kablelis, negali pasakyti, bet įprastai yra rašomi tik sveiki skaičiai, po kablelio esantys skaičiai iš esmės nieko nekeičia. Šiuo atveju kablelio nėra, tai buvo penkių skaičių skaitiklis. Per metus atlieka kelis patikrinimus, tuomet užrašo patikrinimų parodymus. Skaitiklius, kurie būdavo viduje, tikrindavo žmogui esant, būdavo ir tokių namelių, į kuriuos ilgai patekti nepavykdavo, tačiau konkrečių adresų nepamena, nes sklypų yra apie 6000. Žurnalą pildydavo energetikas, o ne jis, energetikas rūpinosi ir skolomis, mokėjimų jis nematydavo.

7Liudytojas V. S. paaiškino, kad dirba sodų bendrijoje „Dituva“ valdybos pirmininko pavaduotoju. Nurodė, jog skaitiklių parodymus nurašydavo elektrikai, tuomet tuos duomenis perduodavo į centrinę būstinę, senuosius skaitiklius kurį laiką laikė - apie kelis mėnesius, o vėliau jos sunaikino. 2014-09-25 aktą surašė jis, jame parodymai yra nurašyti iki kablelio, po kablelio niekada parodymai nebuvo ir nėra rašomi. Pasitaikė ne viena situacija, kai žmonėms buvo neaišku, kai suklysdavo nurašydami parodymus, bet dažniausiai žmonės ateidavo išsiaiškinti situacijos.

8L. Z. S. paaiškino, kad pažįsta R. D., pažinojo jo brolį Č. D., prižiūrėjo jo sodo sklypą maždaug nuo 2009 metų, kadangi pastarasis nebeturėjo jėgų. Dituvoje niekada negyveno, tik kartais vasarą likdavo nakvoti, mokesčius taip pat mokėjo jis, mokėjo iš savo lėšų, kadangi Č. jam už tai buvo atidavęs automobilį. Su R. D. susipažino per Č. laidotuves, sutarė, kad toliau tęs sodo sklypo priežiūrą, ir toliau jis iš savo lėšų mokėjo už elektrą, turėjo mokėjimo knygelę, kurią atidavė R. D. 2015 metų rudenį, nuo to laiko sklypo nebeprižiūri. Negali pasakyti, kiek skaitiklis turėjo skaitmenų, mokėdavo kas du – tris mėnesius, mokėjimus atlikdavo Snoro banko padaliniuose. R. D. jam jokių pinigų sumų mokesčiams padengti nepervesdavo. Paaiškino, kad dalyvavo keičiant elektros skaitiklį, kadangi rado duryse pranešimą apie keitimo laiką ir datą, todėl atvyko. Tačiau pasirašyti atsisakė, kadangi nėra sklypo savininkas, R. D. apie tai neinformavo. Nepamena, kad kas būtų tikrinę elektros skaitiklius, tik rado raštelį vieną kartą apie 2012 – 2013 metus, kad reikia primokėti apie 1 Lt už elektrą, jis nedelsiant tai padarė. Žolę pjaudavo elektriniais prietaisais.

9Ieškinys tenkintinas.

10Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso 0.0600 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis sodininkų bendrijos „Dituva“ teritorijoje. Iki 2014-09-25 elektros energiją sodininkams tiekė ieškovė SB „Dituva“, vėliau elektros energijos tiekimą perėmė AB „Lesto“.

11Atsakovės įstatyminis atstovas R. D. posėdžio metu teigė, kad niekada nei jis, nei jo globotinė atsakovė nebuvo sudariusi jokių elektros energijos tiekimo sutarčių su ieškove. Su tokia pozicija nėra pagrindo sutikti. Byloje esanti 1990 m. elektros energijos tiekimo sutartis patvirtina, kad Č. D. – atsakovės tėvas su ieškove buvo sudaręs energijos tiekimo sutartį. Vėliau, jam mirus, ir turtui perėjus atsakovės nuosavybėn, nauja energijos tiekimo sutartis nebuvo sudaryta, tačiau faktiniai elektros energijos tiekimo santykiai tęsėsi, nes atsakovei priklausančiam sodo namui elektros energija buvo tiekiama, atsakovės atstovas vykdė atsiskaitymus.

12Nors šalys nebuvo sudariusios rašytinės elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties, tačiau jų konkliudentiniai veiksmai patvirtina, jog tarp šalių buvo susiklostę faktiniai elektros energijos tiekimo–naudojimo santykiai. Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad ta aplinkybė, jog nėra sudaryta tiesioginių rašytinių elektros energijos tiekėjo ir nekilnojamojo turto savininkų elektros energijos tiekimo sutarčių, nereiškia, jog tokios nurodytų asmenų sutartys neegzistuoja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008). Šioje byloje iš ieškovės ir atsakovės konkliudentinių veiksmų galima spręsti, kad tarp jų buvo susiklostę elektros energijos tiekimo sutartiniai santykiai: ieškovė tiekė elektros energiją, o atsakovė ją naudojo. Tai lemia, kad tarp šalių susiklostę santykiai atitinka energijos pirkimo–pardavimo sutartinius santykius, kurių samprata įtvirtinta CK 6.383 straipsnio 1 dalyje. Nurodytoje teisės normoje nustatyta, kad pagal energijos pirkimo–pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje nurodytos rūšies energiją, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti. Taigi, atsakovė, būdama elektros energijos vartotoja, turi prievolę už suvartotą energiją sumokėti. Atsakovės atstovas šios prievolės neginčija, tačiau pareigą vykdė netinkamai, atsiskaitė ne už visą suvartotą elektros energiją.

13Taigi, nagrinėjamoje byloje ginčas kilo iš sutartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo teisinių santykių dėl atsiskaitymo už sunaudotą elektros energiją. Tarp šalių susiklosčiusių elektros energijos tiekimo sutartinių santykių pagrindu atsakovė, kaip tiesioginė elektros energijos vartotoja – sodo namo savininkė – ir elektros energijos tiekimo sutarties šalis, įgijo prievolę už suvartotą elektros energiją atsiskaityti (CK 6.388 straipsnio 1 dalis), o jai šios prievolės neįvykdžius, ieškovės subjektinė teisė ginama teisme. Kartu būtina pažymėti, kad energijos pirkimo–pardavimo sutarties šalims galioja bendroji sutarties šalių pareiga kooperuotis ir bendradarbiauti, įtvirtinta CK 6.200 straipsnyje. Elektros energijos tiekimo tikslas yra užtikrinti atitinkamos elektros energijos kiekio ir kokybės tiekimą vartotojo patalpoje; vartotojas turi atsiskaityti už suvartotą elektros energiją ir bendradarbiauti su energijos tiekėju, užtikrinant energijos tiekimo tinklų, energijos vartojimo apskaitos prietaisų techninę būklę ir saugų naudojimą. Tiek ieškovė, kaip energijos tiekėja, tiek atsakovė, kaip vartotoja, turi pareigą elgtis sąžiningai viena kitos atžvilgiu – rūpestingai vykdyti iš energijos tiekimo sutarties kylančias pareigas, nedaryti ir nedidinti viena kitai žalos, laiku imtis priemonių jai išvengti ar sumažinti.

14Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl skaitiklio parodymų, nes atsakovės atstovo teigimu, jos patalpose sumontuotas keturių skaitmenų skaitiklis. Tokią poziciją paneigia byloje esantys rašytiniai įrodymai bei liudytojų parodymai. 1990 m. elektros energijos tiekimo sutartis, kurią pasirašė Č. D., patvirtina, kad sutartyje buvo užfiksuoti pirminiai skaitiklio parodymai 00221, t. y. penkių, o ne keturių skaitmenų. Nors pakeistas elektros skaitiklis nėra išlikęs, o sunaikintas, tačiau jo parodymai užfiksuoti 2014-09-25 patikrinimo akte, kai jis buvo keičiamas. Užfiksuota, kad atsakovei priklausančiame sodo name esančio elektros skaitiklio parodymai 25437 KW. Šias aplinkybes patvirtino ir liudytojais apklausti SB „Dituva“ darbuotojai – R. S., elektrikas kontrolierius, ir V. S., SB „Dituva“ valdybos pirmininko pavaduotojas, kurie pasirašė minėtame patikrinimo akte. Tiek minėti liudytojai, tiek Z. S., kuris ginčo laikotarpiu prižiūrėjo atsakovei priklausantį sodo namą, patvirtino, kad atsakovės elektros skaitiklis buvo sodo namelio viduje, jo bendrija netikrino. Z. S. nurodė, kad nuolat ten nebūna, o jam nesant bendrijos elektrikas neturi galimybių patekti į namą ir patikrinti skaitiklio parodymų. Atsižvelgiant į tai, atmestini atsakovės atstovo argumentai, kad bendrija netikrino skaitiklių, todėl tokia skolos suma galėjo ir nesusidaryti. Išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad skaitiklio duomenų patikrai nebuvo sudarytos galimybės, nes be savininko ar prižiūrėtojo dalyvavimo bendrijos elektrikas negalėjo patekti į sodo namelį. Be to, pakeitus skaitiklį, atsakovės atstovas turėjo galimybę atvykti ir skaitiklį atsiimti, tačiau to nepadarė, pareigos bendradarbiauti nevykdė.

15Ieškovės į bylą pateiktas elektros energijos ir apskaitos žurnalas taip pat patvirtina, kad atsakovei priklausančiame sodo name buvo sumontuotas penkių skaitmenų skaitiklis – grafoje „elektros skaitiklio parodymų atžyma“ užfiksuoti 00016 parodymai. Be to, 2014-09-25 patikrinimo akte, kai buvo patikrintas atsakovės elektros skaitiklis, parodymai buvo 25437 KW. Taigi iš šios pažymos yra matyti, kad skaitiklio nuėmimo metu, parodymai yra 25437 KW, paskutinis mokėjimas yra už 2543 KW, t. y. tie patys skaičiai tik be paskutinio skaitmens. Šios aplinkybės tik patvirtina faktą, kad mokant už atsakovei priklausančio sodo namelio elektros energiją, skaitiklio parodymai buvo nurodomi be paskutinio skaitmens, todėl skola už suvartotą elektros energiją susidarė 22894 KW.

16Atsakovės atstovai šių aplinkybių nepaneigė, nepateikė priešingų įrodymų, nurodė, kad atsiskaitymo knygelė, kurioje buvo fiksuojami skaitiklio parodymai, yra dingusi. Tuo tarpu atsakovės sodo namą prižiūrėjęs Z. S. posėdyje patvirtino, kad atsiskaitymo knygelę atidavė R. D.. Be to, ir kiti R. D. bei liudytoju apklausto Z. S. paaiškinimai buvo prieštaringi, todėl jie vertintini kritiškai, kaip gynybinė pozicija. R. D. nurodė, kad visada Z. S. pervesdavo pinigų, kad šis sumokėtų būtinus mokesčius už sodo namo priežiūrą. Tuo tarpu Z. S. teigė priešingai, nurodydamas, kad visada mokesčius mokėjo savo lėšomis, nes už tai jam Č. D. atidavė automobilį.

17Taigi pagal byloje esančius rašytinius įrodymus, liudytojų parodymus nustatyta, kad atsakovė ieškovei už tiekiamą elektros energiją mokėjo tik iš dalies, skola už suvartotą elektros energiją sudaro 22894 KW, pagal tuo metu patvirtintas kainas, 1 KW kaina buvo 0.474 Lt, o bendra skolos suma yra lygi 3142, 89 Eur. Atsakovės atstovai elektros energijos mokėjimo tarifų neginčijo. Duomenų, kad įsiskolinimas būtų sumokėtas, byloje nėra.

18Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Vadovaujantis CK 6.383 straipsnio 1 dalimi, pagal energijos pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti vartotojui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o vartotojas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti. Byloje nustačius, kad atsakovė pažeidė sutartinę prievolę ir laiku neatsiskaitė už suteiktas paslaugas, ieškovei priteistina iš atsakovės 3142,89 Eur skolos už patiektą elektros energiją per laikotarpį nuo 2012 m. iki 2014-09-25 (6.38 straipsnis, 6.383 straipsnio 1 dalis).

19Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Todėl ieškovei priteistinos palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis).

20Dėl bylinėjimosi išlaidų

21Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (93 str. 1 d.). Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos – žyminis mokestis, išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti, išlaidos, susijusios su nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymu vykdymu (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d., 80 str. 1 d. 88 str. 1 d. 4 p.). Ieškovė pateikė duomenis, kad patyrė 836 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 71 Eur sumokėto žyminio mokesčio, 670 Eur atstovavimo išlaidų, 95 Eur išlaidų, susijusių su nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymu vykdymu. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir advokato darbo bei laiko sąnaudas, į tai, kad patirtos išlaidos neviršija teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose nustatyto maksimalaus užmokesčio dydžio, ieškovės turtėtos atstovavimo išlaidos bei kitos rašytiniais įrodymais pagrįsto išlaidos, priteistinos iš atsakovės. Atsakovės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmestinas, kadangi ieškinys patenkintas visiškai.

22Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

23Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016 m. sausio 19 d. nutartimi, tenkindamas ieškovės prašymą, ieškinio reikalavimas užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo atsakovės turtą. Kadangi ieškinys patenkintas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

25ieškinį tenkinti.

26Priteisti iš atsakovės S. D., atstovaujamos įstatyminio atstovo R. D., 3142,89 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 3142,89 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2016-01-19, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 836 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei Sodininkų bendrijai „Dituva“.

272016 m. sausio 19 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

28Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erika Tamošaitienė,... 2. ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 3142,89 Eur skolos, 5... 3. Atsakovės įstatyminis atstovas globėjas R. D. atsiliepime į ieškinį... 4. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai palaikė ieškinyje išdėstytas... 5. Atsakovės atstovai su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepime išdėstytas... 6. Liudytojas R. S. paaiškino, kad nuo 2001 metų dirba sodų bendrijoje... 7. Liudytojas V. S. paaiškino, kad dirba sodų bendrijoje „Dituva“ valdybos... 8. L. Z. S. paaiškino, kad pažįsta R. D., pažinojo jo brolį Č. D.,... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso 0.0600 ha... 11. Atsakovės įstatyminis atstovas R. D. posėdžio metu teigė, kad niekada nei... 12. Nors šalys nebuvo sudariusios rašytinės elektros energijos... 13. Taigi, nagrinėjamoje byloje ginčas kilo iš sutartinių elektros energijos... 14. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl skaitiklio parodymų, nes atsakovės... 15. Ieškovės į bylą pateiktas elektros energijos ir apskaitos žurnalas taip... 16. Atsakovės atstovai šių aplinkybių nepaneigė, nepateikė priešingų... 17. Taigi pagal byloje esančius rašytinius įrodymus, liudytojų parodymus... 18. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 19. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 21. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 22. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ... 23. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016 m. sausio 19 d. nutartimi,... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268-270... 25. ieškinį tenkinti.... 26. Priteisti iš atsakovės S. D., atstovaujamos įstatyminio atstovo R. D.,... 27. 2016 m. sausio 19 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti... 28. Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...