Byla e2-1006-479/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas Bertašius, sekretoriaujant Daliai Kryžinauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „UP energija“ ieškinį atsakovui V. U. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė 2016-02-18 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu ir nurodė, kad 2015-04-27 nutartimi atsakovei iškelta bankroto byla. BUAB „UP energija“ bankroto administratore paskirta E. K. Administratorė nustatė, jog nuo 2008-12-31 ieškovės vadovu buvo atsakovas V. U. Atsakovas įstatymo nustatyta tvarka neperdavė bankroto administratorei ieškovės turto. Paskutinė ieškovės finansinė atskaitomybė buvo pateikta už 2008 metus. Joje nurodyta, kad ieškovės turtas sudarė 183 618 Lt (53 179 Eur), o skolos 219 572 Lt (63 592 Eur). Atsakovas nepateikė finansinės atskaitomybės už 2009-2013 metus. Nuo 2010 metų ieškovė buvo nemoki, nes nemokėjo socialinio draudimo įmokų. 2014-10-23 raštu atsakovas V. U. valstybinio socialinio draudimo įstaigai nurodė, kad ieškovė veiklos nevykdo. Klaipėdos apygardos teismo nutartimis bankroto byloje patvirtinti ieškovės kreditiniai reikalavimai, kurie sudaro 56 375,50 Eur. Administratorė nustatė, jog atsakovas netinkamai vykdė ieškovės vadovo pareigas, nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei esant nemokiai, nesiekė atkurti ieškovės mokumą, nevykdė privalomųjų mokėjimų, neperdavė administratorei ieškovės veiklos finansinės apskaitos dokumentų, turto. Dėl šių priežasčių ieškovei buvo padaryta turtinė žala ir ieškovė prašė teismo priteisti iš atsakovo teismo patvirtintų kreditinių reikalavimų dydžio žalos atlyginimą, tai yra 56 375 Eur.

4Atsiliepime į ieškinį atsakovas V. U. nurodė, kad atsakovas vadovo pareigas vykdė trumpą laikotarpį nuo 2009 metų pradžios iki tų pačių metų vidurio. Ieškovės pagrindinį turtą sudarė lizinguojami automobiliai, tai yra sunkvežimis Scania R 114 ir priekaba Polkan PK 18. Automobilis sugedo Ukrainoje ir nesant lėšų jį suremontuoti liko užsienyje. Atsakovas nurodė, jog ieškovė byloje neįrodė atsakovui taikytinos civilinės atsakomybės sąlygų. Atsakovas tvirtino ir tai, jog 2008 metų balanso duomenimis vadovautis negalima, nes iki bankroto bylos iškėlimo praėjo ilgas laikotarpis.

52016-11-21 teismo posėdyje ieškovės atstovė nedalyvavo, gautas prašymas bylą nagrinėti jai nedalyvaujant.

6Atsakovas V. U., tretieji asmenys A. U. bei L. P. teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai.

7Ieškinys tenkinamas.

8Dėl ieškovei padarytos žalos nesikreipiant dėl bankroto bylos iškėlimo.

9Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovas V. U. nevykdė pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei esant nemokiai ir tuo ieškovei buvo padaryta žala. Teismas su šia ieškovės nuostata sutinka. LR įmonių bankroto įstatymo 8 str. 1 d. yra nustatyta, kad įmonės vadovas privalo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kai paaiškėja įmonės nemokumas. Pagal byloje pateiktus VĮ Registrų centro duomenis atsakovas V. U. atsakovės vadovu įregistruotas nuo 2009-01-08. Kadangi atsakovas sutiko vykdyti atsakovės vadovo pareigas, galima padaryti išvadą, jog atsakovui nebuvo žinoma apie ieškovės nemokumą bei pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nuo atsakovo įregistravimo ieškovės vadovu dienos.

10Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, jog jam iki 2009 metų nebuvo žinoma apie ieškovės nemokumą, nes ieškovė vykdė veiklą ir jos turtinė padėtis buvo gera. Teismas įvertina tai, jog pagal bylos medžiagą atsakovas 2009-08-07 pateikė ieškovės finansinę ataskaitą bei dokumentus VĮ Registrų centrui už 2008 metus. Šios ataskaitos duomenys patvirtina, jog ieškovė 2008 metus užbaigė patirdama 45 953 Lt nuostolių. Pagal ieškovės balanso duomenis ieškovė 2008-12-31 turėjo turto už 183 619 Lt, o ieškovės per vienerius metus mokėtinos skolos sudarė 181 730 Lt. Atsakovas V. U. atsiliepime į ieškinį nurodė, jog ieškovė nuo 2009 metų vidurio veiklą nutraukė, įmonės akcininkai konfliktavo ir įmonės veiklos klausimai nebuvo sprendžiami. Dėl nurodytų aplinkybių galima padaryti išvadą, jog atsakovas V. U. 2009-08-07, pateikdamas ieškovės finansinę ataskaitą, privalėjo suprasti, jog ieškovė yra nemoki ir atsakovas privalo kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei. Kadangi atsakovas šios pareigos nevykdė be svarbios priežasties, atsakovas privalo atlyginti ieškovei padarytą žalą (LR įmonių bankroto įstatymo 8 str. 4 d.).

11Ieškovė byloje prašo priteisti iš atsakovo žalos atlyginimą, kurį sudaro bankroto byloje patvirtinti kreditiniai reikalavimai, tai yra 56 375 Eur. Teismas įvertina tai, kad nagrinėjamoje byloje kreditiniai reikalavimai yra susidarę nuo įmonės veiklos pradžios, tai yra nuo 2008-07-14. Kadangi atsakovas ieškovės vadovu buvo paskirtas 2009 metais, atsakovas neprivalo padengti tos kreditinių reikalavimų dalies, kuri susidarė iki atsakovo paskyrimo ieškovės vadovu. Teismas, spręsdamas dėl vadovo atsakomybės pavėlavus kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, turi nustatyti, kokio dydžio pradelsti finansiniai įsipareigojimai buvo vadovui pažeidus pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo bei įmonės valdymo laikotarpio pabaigoje ir apskaičiuoti šių dydžių skirtumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-416-469/2015). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas apie ieškovės nemokumą privalėjo suprasti 2009-08-07, kai buvo pateikta ieškovės finansinė ataskaita VĮ Registrų centrui. Taigi galima padaryti išvadą, jog atsakovas privalo atlyginti žalą, kurią sudaro kreditinių reikalavimų padidėjimas nuo 2009-08-07 iki bankroto bylos iškėlimo atsakovei 2015-04-27.

12Ieškovės atstovė E. K. pateikė teismui duomenis apie tai, kad ieškovės kreditiniai reikalavimai laikotarpiu nuo 2009-08-07 iki 2015-04-27 padidėjo 7 650 Eur, tai yra Valstybinio socialinio draudimo fondo Klaipėdos skyriaus kreditinis reikalavimas padidėjo 1 378 Eur, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos reikalavimas padidėjo 5 763,62 Eur, antstolės L. P. kreditinis reikalavimas dėl 2011-01-27 išduoto vykdomojo rašto 509,05 Eur.

13UAB „Swedbank lizingas“ 2016-10-13 paaiškinime nurodė, kad laikotarpiu nuo 2009-08-07 iki 2015-04-27 kreditinis reikalavimas ieškovei padidėjo 12 754,21 Eur, tai yra 752,61 Eur nesumokėtų palūkanų, 10 843,28 Eur 6 procentų dydžio įstatyminės palūkanos už priteistą pagal 2010-12-13 Vilniaus apygardos teismo sprendimą 32 158,84 Eur skolą, 847,39 Eur teismo sprendimo vykdymo bei skelbimų išlaidos, 310,93 Eur dydžio priteistas žyminis mokestis.

14Teismas konstatuoja, jog atsakovas laikotarpiu nuo 2009-08-07 iki 2015-04-27 nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei ir tai nulėmė ieškovės kreditinių reikalavimų padidėjimą 20 404,21 Eur (7 650 Eur + 12 754,21 Eur = 20 404,21 Eur).

15Bylos medžiaga patvirtina, jog atsakovas V. U. dėl bankroto bylos iškėlimo nesikreipė be svarbios priežasties. Atsakovo atsakomybės nešalina atsakovo nurodytos aplinkybės, jog ieškovė nuo 2009 metų vidurio nebevykdė veiklos, kad tarp ieškovės akcininkų kilo ginčai. Šios aplinkybės neginčijamai patvirtina, jog atsakovas privalėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nes ieškovės veikla buvo nutraukta, o nevykdant veiklos padidėjo ieškovės kreditiniai įsipareigojimai. Ieškovės akcininkų ginčai negalėjo apriboti atsakovo pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, nes atsakovas vadovavo ieškovės įmonei ir turėjo teisę bei pareigą veikti ieškovės interesais. Kadangi ieškovė įrodė visas civilinės atsakomybės sąlygas, iš atsakovo priteisiama 20 404,21 Eur dydžio žala dėl nevykdymo pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei.

16Dėl ieškovei padarytos žalos negrąžinant ieškovei priklausančio turto.

17Ieškovė byloje įrodinėja ir tai, kad atsakovas V. U. neperdavė administratorei ieškovės valdyto turto ir tuo ieškovei padarė žalą. Ieškovės pateiktame dublike teigiama, jog Ukrainoje paliktos transporto priemonės turėjo būti grąžintos lizingo davėjai UAB „Swedbank lizingas“, o jų negrąžinimas nulėmė ieškovei padarytą žalą. Teismas su šiomis ieškovės nuostatomis sutinka. LR CK 2. 87 str. 7 d. nustatyta, jog juridinio asmens valdymo organo narys privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą, jeigu juridinio asmens valdymo organo narys netinkamai vykdo savo pareigas. Kai vadovas padaro įmonei žalos, veikdamas kaip jos valdymo organas santykiuose su trečiaisiais asmenimis, jam taikoma civilinė atsakomybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-444/2009). Atsakovas V. U. patvirtino finansinės atskaitomybės už 2008 metus aiškinamojo rašto duomenis. Aiškinamajame rašte nurodyta, jog ieškovės ilgalaikį turtą 2008 metais sudarė priekaba THUE, 2 111,59 Lt vertės, priekaba POLKAN PK 18, 32 170,07 Lt vertės, sunkvežimis Scania R 114, 97 110,06 Lt vertės. Tai yra atsakovas perėmė ieškovės ilgalaikio turto už 131 392 Lt arba 38 054 Eur. Vilniaus apygardos teismo 2010-12-13 sprendimu nustatyta, kad lizingo davėjai nebuvo grąžintas lizinguojamas turtas, tai yra priekaba POLKAN PK 18 ir sunkvežimis Scania R 114, 97. Atsakovas V. U. pripažino, kad sunkvežimis bei priekaba POLKAN sugedo ir liko Ukrainoje. Byloje nenustatyti duomenys, jog atsakovas būtų atlikęs konkrečius veiksmus, kad nurodytą turtą pargabenti iš Ukrainos ar jį išsaugoti. Šios bylos aplinkybės patvirtina, jog atsakovas V. U. be svarbios priežasties neperdavė administratorei turto už 38 054 Eur ir tuo padarė ieškovei žalą (LR CK 2. 87 str. 7 d.). Byloje įrodytas atsakovo nerūpestingas elgesys išsaugojant ieškovei priklausantį turtą, ieškovei buvo padaryta žala, atsakovas nepaneigė aplinkybių, jog žala padaryta atsakovo kaltais veiksmais, todėl byloje nustatytos visos atsakovui taikomos civilinės atsakomybės sąlygos (LR CK 6. 245 str. 1 d.). Dėl nurodytų aplinkybių tenkinamas ieškovės reikalavimas priteisti neperduotą administratorei turtą, kurio vertė 38 054 Eur.

18Nurodytos bylos aplinkybės patvirtina, jog atsakovo neteisėtais veiksmais ieškovei buvo padaryta žala, kurios dydis 58 458,21 Eur (20 404,21 Eur + 38 054 Eur = 58 458,21 Eur). Taikant įmonės vadovui civilinę atsakomybę žalos dydis gali būti lygus bankroto byloje patvirtintų reikalavimų dydžiui (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis Nr. 2A-294-464/2015). Pagal byloje pateiktas Klaipėdos apygardos teismo nutartis bankroto byloje, iškeltoje ieškovei, patvirtintų kreditinių reikalavimų dydis sudaro 56 375,50 Eur. Taigi iš atsakovo V. U. priteisiamas žalos atlyginimas, lygus bankroto byloje patvirtintų reikalavimų dydžiui.

19Dėl bylinėjimosi išlaidų.

20Kadangi ieškovė BUAB „UP energija“ yra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (LR CPK 83 str.1 d.8 p.), bylinėjimosi išlaidos yra priteisiamos iš atsakovo V. U., tai yra 1 062 Eur (LR CPK 96 str.).

21Vadovaudamasis LR CPK 270 str., teismas

Nutarė

22patenkinti ieškovės BUAB „UP energija“ ieškinį ir priteisti iš atsakovo V. U. ieškovei BUAB „UP energija“ 56 375,50 Eur žalai atlyginti.

23Priteisti iš atsakovo V. U. valstybei 1 062 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

24Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas... 2. Teismas... 3. ieškovė 2016-02-18 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu ir... 4. Atsiliepime į ieškinį atsakovas V. U. nurodė, kad atsakovas vadovo pareigas... 5. 2016-11-21 teismo posėdyje ieškovės atstovė nedalyvavo, gautas prašymas... 6. Atsakovas V. U., tretieji asmenys A. U. bei L. P. teismo posėdyje nedalyvavo,... 7. Ieškinys tenkinamas.... 8. Dėl ieškovei padarytos žalos nesikreipiant dėl bankroto bylos iškėlimo.... 9. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovas V. U. nevykdė pareigos kreiptis į... 10. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, jog jam iki 2009 metų nebuvo... 11. Ieškovė byloje prašo priteisti iš atsakovo žalos atlyginimą, kurį sudaro... 12. Ieškovės atstovė E. K. pateikė teismui duomenis apie tai, kad ieškovės... 13. UAB „Swedbank lizingas“ 2016-10-13 paaiškinime nurodė, kad laikotarpiu... 14. Teismas konstatuoja, jog atsakovas laikotarpiu nuo 2009-08-07 iki 2015-04-27... 15. Bylos medžiaga patvirtina, jog atsakovas V. U. dėl bankroto bylos iškėlimo... 16. Dėl ieškovei padarytos žalos negrąžinant ieškovei priklausančio turto.... 17. Ieškovė byloje įrodinėja ir tai, kad atsakovas V. U. neperdavė... 18. Nurodytos bylos aplinkybės patvirtina, jog atsakovo neteisėtais veiksmais... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 20. Kadangi ieškovė BUAB „UP energija“ yra atleista nuo žyminio mokesčio... 21. Vadovaudamasis LR CPK 270 str., teismas... 22. patenkinti ieškovės BUAB „UP energija“ ieškinį ir priteisti iš... 23. Priteisti iš atsakovo V. U. valstybei 1 062 Eur bylinėjimosi išlaidoms... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...