Byla 2S-1870-798/2011
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo trečiajam asmeniui J. P

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, vienasmeniškai teismo posėdyje, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės B. P. atskirąjį skundą dėl Varėnos raj. apylinkės teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutarties dalies, kuria atmestas atsakovių B. P. ir O. D. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo trečiajam asmeniui J. P.,

Nustatė

2Varėnos raj. apylinkės teisme priimtas ieškovo Varėnos raj. apylinkės teismo prokuratūros vyriausiojo prokuroro ieškinys atsakovams Alytaus apskrities viršininko administracijai, O. D. ir B. P. (tretysis asmuo – J. P., Varėnos raj. 1-asis notarų biuras) dėl Alytaus apskrities valdytojo administracijos 1996 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. 38-1706 dalies, t.y. dėl 0,51 ha ploto namų valdos žemės sklypo, panaikinimo ir paveldėjimo teisės liudijimo dalyje panaikinimo.

3Atsakovių B. P. ir O. D. atsakovas advokatas A. B. pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo trečiojo asmens J. P. atžvilgiu, t.y. iki teismo sprendimo priėmimo uždrausti jam savavališkai užimtame 0,4863 ha žemės sklype, kuris priklauso atsakovėms nuosavybės teise, statyti statinius, laikinus įrenginius, tiesti kelius, sodinti sodinius, apdirbti žemę.

4Varėnos raj. apylinkės teismas 2011 m. gegužės 27 d. nutartimi be kitų klausimų išsprendė ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuris buvo atmestas. Teismas nurodė, kad atsakovės nėra pareiškusios priešieškinio, o laikinosios apsaugos priemonės taikomos iki ieškinio teismui padavimo dienos pagal nustatytą tvarką. Ieškinys, kaip ir priešieškinys, paduodamas iki bylos paskyrimo nagrinėti teismo posėdyje. Byla jau nagrinėjama teismo posėdyje. Trečiajam asmeniui J. P. nėra pareikšti ieškinio reikalavimai, nėra gauta prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki bus pareikštas ieškinys, todėl nėra jokio įstatyminio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5Atsakovių atstovas advokatas A. B. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Varėnos raj. apylinkės teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartį dalyje dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir priimti naują nutartį – laikinąsias apsaugos priemones taikyti, uždraudžiant trečiajam asmeniui J. P. jo savavališkai užimtame 0,4863 ha žemės sklype, priklausančiam atsakovėms B. P. ir O. D. nuosavybės teise, statyti statinius, tiesti kelius, sodinti sodinius bei apdirbinėti žemės sklypą. Nurodo, kad prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė turi vienintelį tikslą – užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Teismui buvo žinoma, kad pagal Varėnos raj. apylinkės prokuratūros ieškinį siekiama panaikinti Alytaus apskrities valdytojo administracijos 1996-05-23 sprendimą Nr. 38-1706 dalyje dėl nuosavybės teisės atstatymo į 0,4863 ha žemės sklypą, kuris pagal šiuo metu galiojančius nuosavybės teisės dokumentus priklauso B. P. ir O. D., t.y. prokuratūra siekia šį žemės sklypą suteikti J. P., tokiu būdu gindama jo interesus. Nei J. P., nei prokuratūra neturi jokių dokumentų, kad sklypas priklaustų J. P.. J. P. šiame žemės sklype savavališkai stato statinius, tiesia kelius, įdirbinėja žemę, sodina sodinius. Visa tai daro žinodamas, kad sklypas jam nepriklauso. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas uždraustų J. P. savavališkai užimtoje žemėje vykdyti nurodytus veiksmus iki teismo sprendimo priėmimo. Nurodo, kad teismas nutartyje daro ir kitus procesinius pažeidimus. Nustatė terminą ieškovui suformuoti ieškinio dalyką, remiantis CPK 141 str. 3 d. CPK 141 str. 1 d. numato ieškovo teisę keisti ieškinio dalyką, tačiau teismas neturi teisės įpareigoti ieškovą keisti ieškinio dalyką. Nurodo, kad teismui pateikti dokumentai patvirtino, jog statybos darbai atliekami be jokio leidimo, savavališkai. Leidimo J. P. niekas neduotų, nes jis neturi jokių nuosavybės teisę patvirtinančių įrodymų į žemės sklypą. Teismas, priimdamas nutartį atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, neįsigilino į bylos medžiagą ir nepagrįstai bei neteisėtai atsisakė tenkinti prašymą.

6Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos žemėtvarkos skyrius pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas klausimą dėl reikalavimo panaikinti Varėnos raj. apylinkės teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartį dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad LR Statybos įstatymo 23 str. įtvirtinta, kad siekiant statyti naują ypatingą ar neypatingą statinį yra reikalingas statybą leidžiantis dokumentas – leidimas statyti naują statinį. Tais atvejais, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, tačiau pagal teisės aktų nuostatas privaloma gauti žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininkų ar valdytojų sutikimus, yra reikalingi šių sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai. J. P. namų valda yra įsiterpusi į atsakovėms O. D. ir B. P. priklausantį sklypą ir be žemės sklypo savininkų sutikimo leidimai statyti statinius J. P. negali būti išduodami. Nurodo, kad atsakovai nepateikė įrodymų, kad J. P. naudojamoje sklypo dalyje neteisėtai ir savavališkai stato naujus statinius. Taikant laikinąsias apsaugos priemones teismas turi vadovautis protingumo kriterijumi. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos, kai teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas. Šiuo atveju draudimas J. P. sodinti augalus ir dirbti žemę ne tik nesukeltų padarinių, kurių siekiama taikant laikinąsias apsaugos priemones, nes J. P. naudojamas sodas ir daržas jau pasodinti, bet užkirstų kelią jam ir šeimos nariams tinkamai naudotis užsodintu daržu.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

9Teismas įvertinęs civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą teisinius argumentus konstatuoja, jog pirmos instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta ir jos naikinti atskirajame skunde nurodomais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 263 str.).

10Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tvarką reglamentuoja Civilinio proceso kodekso penktojo skirsnio normos. Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalis nurodo, kad teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Šios normos pagrindu pirmosios instancijos teismas sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t.y. ar ieškinio tenkinimo atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas. Jeigu teismas prieina išvados, kad yra teisinės prielaidos pripažinti, jog teismo sprendimo vykdymas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali būti apsunkintas, taiko laikinąsias apsaugos priemones. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, o jų taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

11CPK 178 str. įtvirtinta šalių pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus. Atsakovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones trečiojo asmens J. P. atžvilgiu iš esmės grindžimas tuo, kad tretysis asmuo J. P. ant žemės sklypo dalies, kuri jam nepriklauso, savavališkai stato statinius, tiesia kelius, įdirbinėja žemę, sodina sodinius. Tačiau nei kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nei su atskiruoju skundu atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad tretysis asmuo naudojamoje sklypo dalyje neteisėtai ir savavališkai stato naujus statinius. Taip pat teismas pažymi, kad J. P. namų valda yra įsiterpusi į atsakovų B. P. ir O. D. priklausantį sklypą ir pagal teisės aktus be žemės sklypo savininkų sutikimo leidimai statyti statinius J. P. negali būti išduoti. Remiantis tuo teismas atmeta atsakovės argumentą, kad J. P. stato savavališkus statinius ar tiesia kelius.

12Kaip minėta, laikinųjų apsaugos priemonių tikslas yra užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir garantuoti teismo sprendimo privalomumą. Teismas atkreipia dėmesį, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia ginčo tarp šalių, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti. Pažymėtina, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kai laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai yra pagrindas manyti, kad jų nepritaikius būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Šiuo atveju teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka, kad būtų taikomos prašomos laikinosios apsaugos priemonės. Teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones atsižvelgia į tai, kokio pobūdžio byla nagrinėjama, į ieškinio reikalavimų rūšį ir dydį, šalies veiksmus ir kitas reikšmingas bylai aplinkybes. Šiuo atveju atsakovėms B. P. ir O. D. yra pareikštas ieškinys dėl Alytaus apskrities valdytojo administracijos 1996-05-23 sprendimo Nr. 38-1706 dalyje dėl nuosavybės teisės atstatymo į 0,51 ha ploto namų valdos žemės sklypą, kuriame yra pastatai, priklausantys J. P. ir paveldėjimo teisės liudijimo, išduoto 1996-06-27 Varėnos I notarų biuro notarės O. D. ir B. P. dalyje dėl 0,51 ha žemės sklypo paveldėjimo panaikinimo. Taigi esant nurodytiems argumentams teismas sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad patenkinus ieškinį teismo sprendimo įvykdymas nepasunkėtų ar nepasidarytų neįmanomu įvykdyti, nes pareikštu ieškiniu siekiama panaikinti nuosavybės teises atsakovėms į žemės sklypą.

13Atsakovės atskirojo skundo argumentai dėl teismo procesinių pažeidimų taikant CPK 141 str. nuostatas, t.y. įpareigojimo ieškovui suformuoti ieškinio dalyką, nevertintini, nes tai nesusiję su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu.

14Nurodytų argumentų pagrindu teismas sprendžia, kad pirmos instancijos teismas tinkamai taikė proceso teisės normas reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą šios bylos kontekste, todėl pagrindo naikinti ar pakeisti skundžiamą pirmos instancijos teismo nutartį apeliacinės instancijos teismas neturi teisinio pagrindo.

15Esant nurodytiems argumentams atskirasis skundas atmestinas.

16Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

17Varėnos raj. apylinkės teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai