Byla eB2-1759-436/2018
Dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sairita“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sairita“ iškėlimo,

Nustatė

2ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija kreipėsi į teismą prašydama iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Sairita“. Nurodė, kad atsakovė ieškovei yra skolinga 87 036,40 Eur. Skola susidarė nemokant privalomųjų mokėjimų valstybei. Ieškovė, siekdama išieškoti skolą, taikė priverstinio poveikio priemones tačiau išieškoti susidariusios skolos nepavyko. Viešųjų registrų duomenimis atsakovė neturi jokio nekilnojamojo turto ir transporto priemonių, finansiniai dokumentai VĮ „Registrų centrui“ buvo teikti tik už 2015 metus, todėl manytina, kad įmonė yra nemoki ir neketina atsiskaityti su kreditoriais.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) nuostatos. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

5Įmonės vadovas 2018 m. balandžio 9 d. nutartimi per 5 dienas nuo nutarties įteikimo dienos buvo įpareigotas pateikti įmonės finansinę padėtį pagrindžiančius įrodymus. Teismo nutarties įteikti nepavyko, teismo reikalaujami dokumentai nepateikti. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Sairita“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje ieškovės pateiktais ir teismo iniciatyva surinktais rašytiniais įrodymais.

6Iš ieškovės pateiktų dokumentų ir viešųjų registrų duomenų nustatyta, kad UAB „Sairita“ nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi. Ieškovas nurodė, kad siekdamas iš UAB „Sairita“ išieškoti susidariusį įsiskolinimą, siuntė atsakovei raginimus, taikė priverstinio poveikio priemones - teikė mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms, išieškojimas buvo perduotas vykdyti antstoliams, tačiau nesėkmingai. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis įsiskolinimas valstybės biudžetui yra 87 036,40 Eur. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis įsiskolinimas biudžetui sudaro 305,74 Eur, įmonėje yra vienas apdraustasis. Iš VĮ Registrų centro duomenų matyti, kad bendrovė paskutinę finansinę atskaitomybę yra teikusi už 2015 metus. Ši atskaitomybė neatspindi realios įmonės padėties, todėl remtis ja netikslinga. Nepaisant to pastebėtina, kad įmonės turtą 2015 metų pabaigoje sudarė tik piniginės lėšos 2 604 Eur. Iš 2015 metų pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė jau 2015 metais dirbo nuostolingai, t. y. patyrė 251 Eur nuostolį. Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nėra užvestų bylų dėl išieškojimo iš UAB „Sairita“.

7Įvertinus tai, kad įmonė neturi nekilnojamojo turto ir transporto priemonių, įsiskolinimas kreditoriams sudaro 87 342,14 Eur, į raginimus sumokėti skolą įmonė nereaguoja, antstolis neišieškojo susidariusio įsiskolinimo, darytina išvada, jog įmonė realiai nevykdo jokios veiklos ir atitinkamai negeneruoja jokių pajamų bei neturi jokio turto iš kurio būtų galima atsiskaityti su kreditoriumi. Nurodytų aplinkybių visumą, atsižvelgdamas į tai, jog buvo išbandytos visos galimybės gauti patikslintą informaciją, kuri nebuvo gauta dėl atsakovės kaltės, teismas vertina kaip patvirtinančią atsakovės nemokumo faktą, o tai yra pagrindas iškelti jai bankroto bylą (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

8Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius UAB „Ultima optio“ kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2, 4 dalys).

9Iškėlus UAB „Sairita“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

10Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktais, 10 straipsniu, teismas,

Nutarė

11iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Sairita“ (juridinio asmens kodas 303367015, registracijos adresas Kaišiadorių r. sav. Aleksandruvkos k., Pamiškės g. 4-4).

12Uždarosios akcinės bendrovės „Saikirta“ administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Ultima optio“ (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA341, j. a. k. 302626707, adresas Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, tel. Nr. (8 5) 2734773, el. p. imones@bankrotas.lt).

13Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Sairita“ (juridinio asmens kodas 303367015, registracijos adresas Kaišiadorių r. sav. Aleksandruvkos k., Pamiškės g. 4-4) turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos, draudžiant bet kokius atsiskaitymus.

14Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Sairita“.

15Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį uždarosios akcinės bendrovės „Sairita“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

16Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei, antstoliams el. paštu antstoliai@antstoliai.lt.

17Teismo nutartį išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

18Pavesti uždarosios akcinės bendrovės „Sairita“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte.

19Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą sušaukti pirmąjį uždarosios akcinės bendrovės „Sairita“ kreditorių susirinkimą.

20Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija kreipėsi į teismą prašydama... 3. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 4. Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių... 5. Įmonės vadovas 2018 m. balandžio 9 d. nutartimi per 5 dienas nuo nutarties... 6. Iš ieškovės pateiktų dokumentų ir viešųjų registrų duomenų nustatyta,... 7. Įvertinus tai, kad įmonė neturi nekilnojamojo turto ir transporto... 8. Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius... 9. Iškėlus UAB „Sairita“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 10. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2... 11. iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Sairita“ (juridinio... 12. Uždarosios akcinės bendrovės „Saikirta“ administratoriumi paskirti... 13. Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Sairita“ (juridinio asmens kodas... 14. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 15. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 16. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 17. Teismo nutartį išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.... 18. Pavesti uždarosios akcinės bendrovės „Sairita“ administratoriui atlikti... 19. Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą... 20. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per...