Byla 2-6-440/2011

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Vilija Valantienė, sekretoriaujant O. G., Genovaitei Šetkauskienei, dalyvaujant ieškovui V. N., jo atstovui advokatui A. K., atsakovo UAB „I.” atstovams S. P., V. P., atsakovo Šiaulių apskrities viršininko administracijos teisių perėmėjos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Akmenės žemėtvarkos skyriaus atstovui A. E., trečiojo asmens AB „Lietuvos dujos” atstovei M. K., trečiojo asmens VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto atstovei J. M., išvadą duodančios institucijos Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento teisių perėmėjos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovei J. T., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjus ieškovo V. N. patikslintą ieškinį atsakovams UAB „I.”, Akmenės rajono savivaldybės administracijai, Akmenės rajono savivaldybei, Šiaulių apskrities viršininko administracijos teisių perėmėjai Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos, tretiesiems asmenims AB „Lietuvos dujos”, VĮ Valstybiniam žemėtvarkos institutui, AB „PAREX“ bankui, valstybinei institucijai teikiančiai išvadą Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento teisių perėmėjai valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ir statybos inspekcijos dėl 1999-12-20 Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 100 panaikinimo, 2005-07-22 Akmenės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus išduoto statybos leidimo Nr. 15 panaikinimo, 2006-12-07 magistralinio dujotiekio į Mažeikius su dujų skirstymo stotimi (Akmenės rajono teritorija I etapas) pripažinimo tinkamu naudoti ir 2007-02-15 magistralinio dujotiekio į Mažeikius su dujų skirstymo stotimi (Akmenės rajono teritorija II etapas) pripažinimo tinkamu naudoti aktų panaikinimo, atsakovo įpareigojimo išardyti magistralinį dujotiekį ieškovui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame Rudausių k., Akmenės r., UAB „I.“ 30 kalendorinių dienų laiko termino teismo sprendimui įvykdyti, nustatymo, o jo neįvykdžius per nustatytą laiką, ieškovui teisės suteikimo atlikti teismo sprendime nurodytus veiksmus atsakovo lėšomis, kartu išieškant iš atsakovo reikiamas išlaidas, dėl 2008-02-11 Šiaulių apskrities viršininko įsakymo Nr.V-642 panaikinimo, ir atsakovo UAB „I.” priešieškinį ieškovui V. N., atsakovams Akmenės rajono savivaldybės administracijai, Akmenės rajono savivaldybei, tretiesiems asmenims AB „Lietuvos dujos”, Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos dėl žemės servituto nustatymo,

Nustatė

2Ieškovas V. N. pareiškė patikslintą ieškinį dėl 1999-12-20 Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 100 panaikinimo, 2005-07-22 Akmenės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus išduoto statybos leidimo Nr. 15 panaikinimo, 2006-12-07 magistralinio dujotiekio į Mažeikius su dujų skirstymo stotimi (Akmenės rajono teritorija I etapas) pripažinimo tinkamu naudoti ir 2007-02-15 magistralinio dujotiekio į Mažeikius su dujų skirstymo stotimi (Akmenės rajono teritorija II etapas) pripažinimo tinkamu naudoti aktų panaikinimo. Dėl atsakovo įpareigojimo išardyti magistralinį dujotiekį ieškovui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame Rudausių k., Akmenės r., UAB „I.“ 30 kalendorinių dienų laiko termino teismo sprendimui įvykdyti, nustatymo, o jo neįvykdžius per nustatytą laiką, ieškovui teisės suteikimo atlikti teismo sprendime nurodytus veiksmus atsakovo lėšomis, kartu išieškant iš atsakovo reikiamas išlaidas. Dėl 2008-02-11 Šiaulių apskrities viršininko įsakymo Nr.V-642 panaikinimo, bylinėjimosi ir atstovavimo išlaidų priteisimo. Ieškovas nurodo, kad jam nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, esantis Akmenės rajone, Rudausių kaime, per kurį, be jo sutikimo UAB „I.“ nutiesė magistralinį dujotiekį. Dujotiekis buvo nutiestas remiantis 1999-12-20 Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 100, kuriuo patvirtintas UAB „Ardynas“ parengtas Magistralinio dujotiekio tiesinio į Mažeikius per Akmenės rajoną specialusis planas. Ieškovo nuomone Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimas yra neteisėtas ir naikintinas, nes sudarant ir tvirtinant specialųjį planą, buvo pažeistos Teritorijų planavimo įstatymo nuostatos, kurios reikalauja žemės savininkams sudaryti sąlygas dalyvauti plano rengime. Be to, norint pagal specialųjį planą vykdyti statybas ar nustatyti servitutus, yra būtinas detalusis planas, kuris šiuo atveju nebuvo parengtas. Dėl 1999-12-03 pasirašyto susitarimo su AB „ Lietuvos dujos“ žemės nuomos, kurį jo vardu pasirašė įgaliotas R. D. paaiškino, kad susitarimas sudarytas vieneriems metams, kad galėtų rengti projektus. Vėliau jei AB „ Lietuvos dujos“ ketino realizuoti dujotiekio tiesimo darbus, tai turėjo būti suderinta su ieškovu. Nesant sutartyje konkrečiau aptartų sąlygų, vertinti, kad susitarimas sudarytas dujotiekio tiesimui nėra pagrindo. Specialųjį planą buvo būtina derinti su ieškovu raštu. Į tai nurodo ir specialiojo plano projektavimo sąvadas dėl dokumento rengimo sprendinių suderinimo su sklypų savininkais.

3Ieškovas, jo atstovas nurodė, kad panaikintinas 2005-07-22 Akmenės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus statytojui UAB „I.“ išduotas statybos leidimas Nr. 15, nes grubiai pažeistos specialiojo plano ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatos. 1999-06-28 specialiojo plano derinimo protokole komisija nustatė, jog per du metus negavus statybos leidimo, specialusis planas turi būti suderinamas iš naujo, tačiau statybos leidimas be pakartotinio derinimo buvo išduotas 2005-07-22. Statybos leidimo neteisėtumą grindžia ir tuo, kad jį išduodant buvo nesilaikyta Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 3 punkto reikalavimų, t. y. leidimą išduodančiai komisijai atsakovas nepateikė sutarties su ieškovu dėl jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo naudojimo dujotiekio statybai. Laikydamas savivaldybės tarybos sprendimą ir statybos leidimą neteisėtais, bei motyvuodamas tuo, kad atsakovas UAB „I.“ dujotiekio statybą ieškovui priklausančiame sklype atliko be ieškovo sutikimo, laiko dujotiekį neteisėtu statiniu. Dėl 2006-12-07 magistralinio dujotiekio į Mažeikius su dujų skirstymo stotimi (Akmenės rajono teritorija I etapas) pripažinimo tinkamu naudoti ir 2007-02-15 magistralinio dujotiekio į Mažeikius su dujų skirstymo stotimi (Akmenės rajono teritorija II etapas) pripažinimo tinkamu naudoti aktų panaikinimo nurodė, kad ginčijamieji aktai yra betarpiškai susiję su statybos leidimu. Pripažinus statybos leidimą negaliojančiu, ar jį panaikinus, atlikti darbai negali būti pripažinti tinkamais naudoti. Nurodo, kad be jo sutikimo neteisėtai apribotos jo teisės laisvai disponuoti visu sklypu, viršutiniu žemės sluoksniu, keisti sklypo paskirtį į gyvenamųjų namų statybai tinkamą paskirtį, formuoti ūkininko namų valdą ir kita. Dėl šių ir kitų nurodytų aplinkybių reikalauja įpareigoti UAB „ I.“ atsakovo lėšomis išardyti dujotiekį nustatant 30 dienų terminą. Prašo panaikinti 2008-02-11 Šiaulių apskrities viršininko įsakymą Nr. V-645. Panaikinus ginčijamą sprendimą, leidimą ir aktus, naikintinas ir 2008-02-11 įsakymas. Ieškovo atstovas nurodė, kad ieškovas buvo įsitikinęs, kad dujotiekis yra nutiestas neturint absoliučiai jokių projektų, jokių leidimų, kad tai yra savavališka statyba. Ir tik bylos nagrinėjimo metu iš atsakovo buvo išgirsta, kad buvo parengti dokumentai, gauti statybos leidimai. Tuomet buvo kreiptasi į Akmenės rajono savivaldybę su prašymu pateikti dokumentaciją. Buvo gauta dokumentacija, 1999-12-20 savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 100. Nuo to momento ieškovas sužinojo ir apie statybos leidimus ir apie statinio pripažinimą tinkamu naudoti. Pagal tuos dokumentus buvo suformuluoti patikslinti ieškinio reikalavimai. Patikslintas ieškinys, kuriame yra suformuluoti reikalavimai dėl minimų administracinio pobūdžio aktų ginčijimo teismui buvo pateiktas 2009-09-09 nepažeidus vieno mėnesio ieškinio senaties termino. Nėra pagrindo pripažinti, kad šiai dienai ginčyti teisme 1999-12-20 Akmenės rajono tarybos sprendimui Nr. 100 yra praleistas ieškinio senaties terminas. Apie 2008-02-11 Šiaulių apskrities viršininko įsakymą Nr. V-645 sužinojo taip pat tik bylos nagrinėjimo metu, kai buvo gautas priešieškinys. Nėra pagrindo vertinti, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminus. Nurodė, kad 2008 m. kreipėsi į atsakovą UAB „I.“ dėl nuostolių atlyginimo ir kadangi jam buvo pasiūlyta per maža, jo netenkinanti suma, jis kreipėsi su ieškiniu į teismą. Jo sklypo paskirtis yra žemės ūkio paskirtis. Dėl dujotiekio nutiesimo per ieškovui priklausantį žemės sklypą nustatyti konkretūs sklypo apribojimai dėl kurių jis negali sodinti medžių, vaismedžių, krūmų, kultivuoti žemės giliau kaip 0,30 m, statyti bet kokius statinius ir kita, ir dėl kurių jis patyrė nuostolius. Nuostolius patvirtina 2007 m. „Matininkai“ išvada. Kokia šiuo metu sklypo vertė nurodyti negali. Nurodė, kad atsakovas nepateikė įrodymų, kad dėl dujotiekio išardymo būtų patirti dideli nuostoliai, kad reikalavimai būtų neproporcingi ieškovo pažeistoms teisėms. Todėl nėra pagrindo netenkinti ieškovo reikalavimo dėl dujotiekio išardymo.

4Dėl pareikšto priešieškinio ieškovas nesutiko, prašo panaikinti 2008-02-11 Šiaulių apskrities viršininko įsakymą Nr.V-642. Nurodė, kad pagal LR CK 1 knygos 138 str. teismas gina teises asmenų, kai jos yra pažeidžiamos. Specialiosios sąlygos dujotiekio naudojimo yra nustatytos. Atsakovas nepateikė jokių bent jau formalių įrodymų, kad sąlygų yra nesilaikoma, kad trukdoma jam disponuoti jo turtu, vamzdynu. Be to pripažinus dujotiekio statybą neteisėtą nėra jokio pagrindo nustatyti servitutus.

5Atsakovo UAB „I.“ atstovai su pareikštais ieškinio reikalavimais nesutiko. Prašo taikyti senatį administraciniams aktams ginčyti. Priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atstovas S. P. paaiškino, kad ieškovas siekia įrodyti, kad įrenginys neteisėtas, todėl esminis klausimas yra administracinių aktų teisėtumas. Bylos aplinkybės rodo, kad ieškovas praleido terminus administraciniams aktams ginčyti. 1999 m. atsakovas jokių sutarčių nesudarinėjo ir derybų su žemės savininkais nevedė. Dauguma žmonių turėjo 1999 m. sutartis dėl būsimos statybos laikinai panaudai. Bet per metus tos statybos neįvyko. Ieškovas vykdė savo sklypo atskyrimo procedūras. Ir įvertinus, kad sklypo pirkėjas yra AB „Lietuvos dujos“, ieškovas neabejotinai žinojo, kokiems tikslams tie veiksmai atliekami. Mano, kad nuo 2006 m. pabaigos, ieškovas turėjo informacijos apie techninius sprendimus dėl dujotiekio nutiesimo per sklypą. 2007 m. ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl nuostolių atlyginimo ir tuo patvirtino, kad jam žinoma apie jo teisių pažeidimą. Dėl nuostolių atlyginimo vyko derybos su ieškovo atstovu. Iki pirminio ieškinio 2009 m. taip pat praėjo pakankamai ilgas laiko tarpas. Jau tuomet kreipdamasis į teismą ieškovas nurodė apie jo pažeistas teises, apie visus apribojimus, kurie nustatomi specialiomis sklypo naudojimosi sąlygomis. Ieškovo paaiškinimas, kad jis apie apribojimus, kuriuos nustato administraciniai teisės aktai sužinojo tik bylos nagrinėjimo metu, nepagrįstas. Reikalavimas iškasti dujotiekį visiškai nepagrįstas. Magistralinio dujotiekio atšaka nutiesta Mažeikių miesto dujofikavimui. Tai vienintelis Mažeikių miesto aprūpintojas gamtinėmis dujomis. Jeigu būtų išardomas dujotiekis, tai reikštų laikiną dujų nutraukimą, dėl to būtų padaryti didžiuliai nuostoliai. Atsakovas jo požiūriu sutikimą darbams atlikti turėjo, nes vadovavosi iki tol priimtais sprendiniais. Konkretaus sutikimo dujotiekiui tiesti neturėjo. Mano, kad neturėjo gauti atskiro savininko leidimo, nes statybos leidimas jau reiškė, kad visi reikalingi sutikimai yra. UAB „I.“ rūpinosi tik dėl nuostolių atlyginimo žemės savininkams dėl konkrečiai atliktų darbų. Ieškovo pateikta ataskaita dėl nuostolių atlyginimo neatitinka įstatymo reikalavimų ir nepagrįsta. Ieškovo paaiškinimas, kad jis patyrė 25000 Lt nuostolių nepagrįstas. Atsakovas per ieškovo atstovą R. D. 2006 m. derino nuostolių atlyginimo klausimą, vėliau bylos nagrinėjimo metu siūlė ieškovui atlyginti 6000 Lt nuostolių bet negavo jokio atsakymo.

6Atsakovo UAB „I.“ atstovas V. P. paaiškino, kad pagal 2004-06-22 metodiką buvo vykdomos derybos tiek su ieškovu, tiek su kitais žmonėmis. Pačio ieškovo V. N. pagal jo gyvenamąją vietą nerado, iš jo brolio V. N. sužinojo, kad V. N. negyvena nurodytu adresu, žemę yra išnuomojęs. 2006 m. spalio mėnesį ir 2007m. vasario mėnesį buvo susitikta su ieškovo atstovu R. D. prie degalinės dėl statybos metu patirtų nuostolių. Nuostolių atlyginimas buvo siūlomas dėl žemės derlingumo praradimo, dirvos derlingumo atkūrimo. Patikėjo R. D. žodiniu aiškinimu dėl galimo susitarimo. R. D. žinojo, kad vyksta statybos, nebuvo jokių pretenzijų dėl darbų atlikimo. Darbai vyko po derybų po 2006 m., po R. D. žodinio leidimo.

7Priešieškinį ieškovui V. N. dėl servitutų nustatymo žemės sklypui, esančiam Rudausių k., Akmenės r., unikalus Nr. ( - ) pagal Šiaulių apskrities viršininko 2008-02-11 įsakyme Nr. V-642 nurodytas žemės ir miško naudojimo specialiąsias sąlygas atsakovo UAB „I.“ atstovai prašo tenkinti, kadangi įsakymo įregistruoti nekilnojamojo turto registre gera valia nėra galimybės nesutinkant savininkui.

8Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Akmenės žemėtvarkos skyriaus atstovas A. E. nurodė, kad dėl pareikšto ieškinio nepasisako, o priešieškinį prašo tenkinti. Paaiškino, kad dėl 2008-02-11 Šiaulių apskrities viršininko įsakymo įregistravimo registre turi kreiptis sklypo savininkas. Pagal UAB „I.” užsakymą, Žemėtvarkos institutas parengė žemės sklypų planus, atliko skaičiavimus ir vadovaujantis vyriausybės nutarimais ir parengtais projektais vėliau buvo priimtas ir apskrities 2008-02-11 įsakymas. Įsakymas priimtas teisėtai, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų. Susitarime su ieškovu buvo sprendžiama atlyginimo suma dėl susidariusių išlaidų, dėl papildomų apribojimų atsiradimo žemės sklype. 2007 m. komisija nutiestą naują dujotiekį pripažino tinkamu naudoti.

9Trečiojo asmens AB „Lietuvos dujos” atstovė M. K. paaiškino, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka, palaiko priešieškinį. Mano, kad specialiojo planavimo procedūros nebuvo pažeistos, viskas buvo daroma pagal įstatymus. Reikalavimas išmontuoti dujotiekį yra nepagrįstas ir to padaryti yra neįmanoma, nes tai kainuotų didžiules lėšas. Paprastai, jeigu yra nutiesiamas dujotiekis per privačią žemę, tai daromos sutartys dėl atlygintino servituto. Jeigu negalima susitarti su žemės savininku dėl servituto, servitutas ir žalos atlyginimo dydis yra nustatomas administraciniu teisės aktu. Konkretūs apie 25 m. atstumu nuo magistralinio dujotiekio apribojimai nedaro žalos savininkui, nes nėra didesni negu egzistuoja apribojimai žemės ūkio paskirties žemės sklypui. Bet kuriuo atveju statyba žemės ūkio paskirties žemėje nėra galima, o jeigu galima tai yra taikomi apribojimai. Konkrečiu atveju žemės zona, kuriai taikomi apribojimai yra pakankamai maža. Mano, kad taikytina ieškinio senatis dėl reikalavimų panaikinti administracinius aktus. Nes 2006 m. kai buvo atliekami derinimo darbai, kai AB „Lietuvos dujos” pirko žemės sklypą iš ieškovo, kai vyko sklypo atidalijimo darbai, ieškovas jau buvo informuotas, kad bus tiesiamas magistralinis dujotiekis, su juo buvo bendrauta asmeniškai. O iš pateiktos sutarties dėl žemės nuomos statybai matyti, kad ieškovas buvo informuotas 1999 m., kada Žemėtvarkos institutas atliko derinimo darbus su savininkais. Prašo taikyti senatį, reikalavimui panaikinti 1999-12-20 Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 100, nuo 1998-1999 m. kai buvo viešai paskelbta spaudoje apie specialiojo plano rengimą. Prašo taikyti senatį reikalavimui panaikinti 2005-07-22 Akmenės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus išduotą statybos leidimą Nr. 15. Su ieškovu turėjo būti derinamas klausimas dėl statybos leidimo arba jis turėjo pats pasidomėti pastebėjęs, kad vyksta jo sklype statybos. Taikyti senatį reikalavimams panaikinti 2006-12-07 magistralinio dujotiekio į Mažeikius su dujų skirstymo stotimi (Akmenės rajono teritorija I etapas) pripažinimo tinkamu naudoti ir 2007-02-15 magistralinio dujotiekio į Mažeikius su duju skirstymo stotimi (Akmenės rajono teritorija II etapas) pripažinimo tinkamu naudoti aktus. Dėl žemės ūkio veiklos nurodė, kad ieškovas turi 15 ha žemės ir turi teisę statyti sodybą bet kurioje vietoje. Ūkininkų statyba taip pat yra apribojama tokios paskirties žemėje. Kol vyko ginčas nebuvo jokio žemės savininko kreipimosi, kad nori kažką statyti, ar daryti.

10Trečiojo asmens Žemėtvarkos instituto atstovė J. M. su ieškinio reikalavimais nesutinka, palaiko priešieškinį. Nurodė, kad dėl dujotiekio iškėlimo reikalavimas nerealus, o nustatant žalą ieškovo prašymas yra per didelis. Žemės ūkio paskirties sklype, nebuvo padaryta tokia didžiulė žala, kaip yra prašoma. Specialusis planas buvo parengtas prisilaikant visų teisės normų reikalavimų ir apsvarstytas viešai su visuomene. Su ieškovu buvo atlikti derinimo darbai, tai patvirtina 1999-12-03 ieškovo pasirašytas susitarimas. Susitarimas reiškia, kad ieškovas žinojo, kad bus tiesiamas dujotiekis per jo žemės sklypą. Derinimo darbus atliko AB „Lietuvos dujos“ atstovas. Buvo derimasi ir dėl kainos nustatymo už dujotiekio metu padaryta žalą. Yra susitarime dėl žemės nuomos nurodytas 61 aras, per kurį reikalinga tiesti dujotiekį ir jis aprašytas susitarime. Yra išlikusi trąsos plano brėžinio dalis. Ant plano yra tas pats 61 aras, kuris reikalingas dujotiekiui tiesti. Institutas rengė planus pagal žemėtvarkinę medžiagą ir pagal registre pažymėtą planą. Rengė ir susitarimo formą bei paskaičiavimus kokiame plote bus atliekamas dujotiekio tiesimas. Tai datai, kai buvo derinamas specialusis planas ir pateikti sąrašai dar nebuvo su ieškovu atlikta suderinimo, todėl sąrašuose ieškovo pavardės ir nėra. Su ieškovu susitarimas padarytas keletą dienų vėliau. Yra įrašas likęs plane, kad yra suderinta akte su žemės savininku. Ji ieškodama kur yra tie susitarimai, skambino į rajono žemėtvarką, nes bylos perduotos į žemėtvarkos skyrių. 2005 m. buvo tikslinami sąrašai ir planai, tada jokie derinimai nebuvo atliekami.

11Trečiojo asmens AB „Parex bankas“ atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta.

12Liudytojas R. D. paaiškino, kad ieškovas yra jo uošvis. V. N. jam buvo suteikęs teisę nuomoti, tvarkyti žemę. Turėjo notariškai patvirtintą įgaliojimą 1996 m., po to dar vieną, datos tiksliai neatsimena. Yra du sklypai per vieną iš jų nutiestas dujotiekis. Sklypas buvo išnuomotas ūkininkui V. V.. Po to kai buvo parduota žemė AB „Lietuvos dujos“, jo žmonai paskambino iš UAB „I.“. Su UAB „I.“ atstovu buvo susitikęs „Lukoil“ kolonėlėje vėlai vakare ir vienintelį kartą. Susitikimo metu buvo pasiūlymas, kad atsakovas pasinaudos jų žeme ir sumokės 1500 Lt kompensaciją už derliaus sugadinimą, už sugadintą žemės produkciją ir paviršutinį žemės sluoksnį. Jis su tokiu pasiūlymu nesutiko ir tuo viskas užsibaigė. Kad ten bus dujotiekis tiesiamas, ir kad paklausti ar leidžiama tiesti dujotiekį, kalbos nebuvo. Datos neprisimena, žinią gavo iš ūkininko, kad atliekami darbai. Pats realiai matė, kad buvo iškasta žemė. Ūkininkas paskambino ir pasakė, kad tiesia per jų žemę dujotiekį, ir kad jam sugadinti pasėliai. Gal 2006 m. buvo iškastas griovys ir niekas nedaroma. Kai susitiko niekas nieko nepaaiškino, tik pateikė popierių, kad atlygins už tai, kad iškapstė ir po to vėl užkasė. Pirmiausia siūlė V. pasirašyti dokumentus dėl žemės naudojimo. Tada per V. jį surado. Jis pasirašyti su atsakovu UAB „I.“ nieko nežadėjo, nes iš karto nesutiko dėl dujotiekio tiesimo, prieštaravo dujotiekio tiesimui ir tikėjo, kad jis nebus tiesiamas. Nurodė, kad ant dokumento 1999 m. galėjo pasirašyti. Apie viešą paskelbimą, leidimus ir aktus sužinojo tik praeitą vasarą susirinkęs iš savivaldybės visus dokumentus. Pretenziją atsakovui dėl nuostolių atlyginimo ruošė advokatas, ieškovas gal ir nežinojo apie pretenzijos turinį. Jis savo nuožiūra daug ką darė, nes buvo ieškovo įgaliotas.

13Ieškovas grįsdamas ieškinio reikalavimus pateikė dokumentus: Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus patvirtinančius, kad žemės sklypas Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Sablauskių kv.v. nuo 1996-09-16 iki 1996-09-23 priklausė V. N., nuosavybės teisės įregistravimo pagrindas 1996-09-16 dovanojimo sutartis Nr. 7819. Nuo 1996-09-23 šis žemės sklypas nuosavybės teise priklauso ieškovui V. N.. Nuosavybės teisė viešajame registre įregistruota nuo 2006-12-21. Nuosavybės įregistravimo pagrindas 1996-09-16 dovanojimo sutartis Nr. 7819. Nuo 2003-10-17 iki 2008-10-17 viešajame registre įregistruotas juridinis faktas sudaryta nuomos sutartis su V. V.. (I tomas,b.l.7-8, II tomas,b.l.187-188,193-194) UAB „I.“ 2007-10-30 raštą Nr. 521 „Dėl nuostolių atlyginimo“, kuriuo atsakovas informavo R. D., kad išnagrinėjus 2007-09-26 jo pateiktą pretenziją dėl nuostolių, atsiradusių dėl nutiesto magistralinio dujotiekio į Mažeikius per V. N. asmeninio ūkio žemę, nustatyta, kad dujotiekio nutiesimui per žemės ūkio paskirties sklypą buvo panaudotas 0,58 ha plotas, kuris įmonės lėšomis buvo rekultivuotas, atstatant galimai pažeistus melioracijos įrengimus. UAB „I.“ nurodė, kad atsižvelgiant į kitų žemės sklypų, kuriuose nutiestas magistralinis dujotiekis į Mažeikius, savininkų gautas kompensacijas bei UAB „I.“ paskaičiavimus, UAB „I.“ sutiktų atlyginti nuostolius, kurie būtų apie 6000 Lt. Kartu su raštu pateikė V. N. priklausančio žemės sklypo plano kopiją. Specialiojo plano „Magistralinio dujotiekio tiesinys į Mažeikius, Akmenės rajonas“ dujotiekio trasos plano ištraukos nuorašą. (I tomas, b.l.9-13) 2008-04-16 raštą, kuriuo ieškovo atstovas dar kartą ragino atsakovą gera valia sumokėti 28000 Lt dydžio kompensaciją, nurodė, kad nesumokėjus gera valia, dujotiekio išmontavimo klausimas ir visi su tuo susiję nuostolių atlyginimo klausimai bus sprendžiami teisme. (I tomas, b.l.14-15) 2008-04-25 UAB „I.“ atstovo raštą, kuriame nurodoma, kad UAB „I.“ neneigia V. N. teisės į protingai įvertintų šalių suderinto dydžio nuostolių atlyginimą ir sutinka juos atlyginti. Pažymėta, kad dujotiekio tiesimo metu nebuvo naudojamas visas žemės sklypas, todėl atlyginti nuostoliai turi būti mažintini. (I tomas, b.l.17-18) AB „Pramprojektas“ magistralinio dujotiekio atšakos į Mažeikius su dujų apskaita stotimi sklypo plano aiškinamąjį raštą, kuriame nurodyta, kad magistralinio dujotiekio atšaka į Mažeikius ir linijinių čiaupų aikštelės Nr. 1 sujungimo vieta numatyta pagal specialųjį planą „Magistralinio dujotiekio tiesinys į Mažeikius per Akmenės rajoną“, patvirtintą Akmenės rajono tarybos sprendimu Nr.100; 1999-12-20 prisijungiant prie veikiančio magistralinio dujotiekio atšakos į Naująją Akmenę (ties 28,3 km). Magistralinio dujotiekio atšakos sprendinys parengtas vadovaujantis patvirtintu specialiuoju planu ir detalusis planas šiai atšakai nerengiamas. Magistraliniu dujotiekiu į Mažeikius statomam UAB „I.“ dujas tieks AB ‚Lietuvos dujos“ įrengusi linijinių čiaupų aikštelę Nr. 1 (ČA-1) pasijungimo vietoje, dujų apskaitos stotį (DAS) ir magistralinio dujotiekio 160 m. ilgio atšaką. Sklypas, kuriame numatomas DAS ir ČA -1 ribojasi rytinėje ir šiaurinėje pusėje su Rudausių žemės ūkio bendrovės žemės sklypais, vakarinėje pusėje su V. N. priklausančiu sklypu, pietinėje pusėje su keliu Papilė- Kruopiai. Detalusis planas rengiamas keičiant naudojamų žemės sklypų paskirtį, ribas, vadovaujantis patvirtintu specialiuoju planu, bendrąja tvarka, pagal planavimo užduotį, sąlygas, topografinę inžinerinių tinklų medžiagą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus. Numatomas veiklos pobūdis gamtinių dujų transportavimas, apskaita Mažeikių miesto infrastruktūros plėtrai naudojant dujas šildymui kaip kuro rūšį, kuri mažina atmosferos oro užterštumus, palyginus su kietos ir skysto kuro rūšimis, bei pigesnė negu elektros energija. Dujų apskaitos stočiai su čiaupų aikštele suformuotas naujas sklypas, nužymėtas koordinatėmis. Pakeičiama žemės ūkio naudmenų paskirtis, išimama žemė iš naudmenų, keičiamos sklypų ribos, naudojimo režimas, žemės juostos – inžinerinės infrastruktūros plėtrai. Aiškinamojo rašto 2.10 p. nurodyti apribojimai, kurie yra taikomi magistralinio dujotiekio ir įrenginių apsaugos zonoje. Magistralinio dujotiekio apsaugos juostoje – po 3 metrus į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdžio ašies draudžiama: sodinti medžius, vaismedžius bei krūmus, kloti kitus požeminius tinklus, išskyrus drenažo vamzdžius, kurie gali būti klojami tik su magistralinio dujotiekio savininko leidimu; leidžiama kultivuoti ne giliau kaip 0,30 m. magistralinio dujotiekio savininkas turi teisę techniškai prižiūrėti ir remontuoti vamzdyną bei jo įrenginius, kompensuodamas žemės naudotojui (savininkui) už darbų metu padarytą žalą. Magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje – po 25 metrus į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdžio ašies, bei dujų apskaitos stoties apsaugos zonoje draudžiama statyti bet kokius statinius, be magistralinio dujotiekio sutikimo ir priežiūros kasti ar gilinti griovius, užpilti ar iškasti dirvožemį tiesti naujus kelius ir kita. (I tomas, b.l.19-24) Šiaulių apskrities viršininko 2006-12-18 įsakymą Nr. V5643 „Dėl žemės sklypo kadastro Nr. ( - ) pertvarkymo projekto patvirtinimo ir kadastro rodiklių nustatymo“ , kuriuo buvo patvirtintas 15,3977 ha žemės sklypo, esančio Rudausių k., Akmenės r. sav., pertvarkymo projektas, įsigaliojęs planavimo organizatoriui jį paskelbus apskrities interneto tinklalapyje. Nustatyta 15,3977 ha ploto žemės sklype suformuotų 14,9242 ha ir 0,4735 ha žemės sklypų pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdai, pobūdžiai ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos pagal priedą ir kitus kadastro rodiklius pagal žemės sklypų kadastrinių matavimų bylas. (I tomas, b.l.26) 2008-01-04 įgaliojimą, kuriuo V. N. įgaliojo R. D. sudaryti atstovavimo sutartį su advokatu, pavedant advokatui visose teismo įstaigose atstovauti jį dėl UAB „I.“ padarytos žalos 14,9242 ha ploto žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ),esančiam Rudausių k., Akmenės r. sav. (I tomas, b.l. 27-28) Lietuvos Respublikos Akmenės rajono tarybos 1999-12-20 sprendimą Nr. 100, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus 2005-07-22 statybos leidimą Nr. 15 (I tomas, b.l.160-161) Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono departamento išvadą Nr. 23 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendimų poveikio aplinkai požiūriu“, kad pateiktos kitų poveikio aplinkai vertimo subjektų išvados ir svarstymo su visuomene ataskaita. (I tomas, b.l. 162) Aiškinamąjį raštą, kad pagal Lietuvos Respublikos magistralinių dujotiekių išvystymo planą numatomas gamtinių dujų padavimas į Mažeikių miestą, Mažeikių elektrinę ir AB „Mažeikių nafta“. Ryšium su tuo magistralinio dujotiekio teisinio į Mažeikius trasa parinkta per Akmenės rajoną nuo esamos atšakos į Akmenę iki AB „Mažeikių nafta“. Per Akmenės rajono teritoriją projektuojamas magistralinis dujotiekis, užtikrinantis reikiamą slėgį miesto vartotojams ir AB „Mažeikių nafta“. Statybos darbų zonos plotis 19 m. Žemės darbai pradedami nuo derlingo dirvožemio sluoksnio (25 cm) nupjovimo buldozeriu 9 metrų pločio zonoje. Dirvožemis sandėliuojamas darbų zonos pakraštyje ir panaudojamas rekultivacijai. Tokiu būdu išsaugomas derlingas žemės sluoksnis. Magistralinių dujotiekių zonoje naudojantis žeme privaloma laikytis specialiųjų žemės naudojimų sąlygų. 1999-06-28 projekto derinimo protokolą, kuriame nurodyta, kad magistralinio dujotiekio teisimo į Mažeikius per Akmenės rajono teritoriją projekto suderinimas buvo patvirtintas komisijoje susidedančioje iš Akmenės rajono vyriausiojo architekto V. B., Šiaulių visuomenės sveikatos centro Akmenės filialo vyr. gydytojos Z. K., Akmenės rajono aplinkos apsaugos viršininko V. S., Priešgaisrinės tarnybos prie Akmenės rajono policijos komisariato viršininko A. B., Akmenės telekomunikacijų tarnybos viršininko S. R., Akmenės elektros tinklų viršininko L. G., Akmenės rajono savivaldybės vyr. ekologo S. V., Akmenės rajono savivaldybės administratoriaus pavaduotojo A. B., kuris projektą suderino su pastabomis (be pastabų), Akmenės rajono Žemėtvarkos tarnybos skyriaus viršininko A. E., firmos „Šiaurės dujos“ Akmenės dujų ūkio viršininko A. B., Akmenės rajono žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojo melioracijai B. J., Akmenės rajono kelių policijos vyr. inspektoriaus V. R.. Protokole nurodyta, kad jei per du metus nuo projekto suderinimo nebus gautas leidimas statyti, projektas turi būti suderintas iš naujo. (I tomas, b.l.163-169) Korporacijos „Matininkai“ turto vertinimo išvadą, su priedais, žemės sklypo planais. Išvadoje nurodyta, kad vertinimo metu buvo vertinamas žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Sablauskių k.v., bendras sklypo plotas 14,9242 ha, esantis Rudausių k., Akmenės r. sav. Vertinimo tikslas nustatyti žemės sklypo rinkos vertę vertinimo dieną pagal jo faktinę būklę jeigu sklype nėra nutiestas magistralinis dujotiekis ir tuo atveju kai sklype yra nutiestas magistralinis dujotiekis. Turto apžiūros ir vertinimo data 2007-09-12. Vertinamas žemės sklypas, bendras sklypo plotas 14,9242 ha, rinkos vertė, kai jame nėra dujotiekio 97000 Lt, o kai jame nutiestas dujotiekis jo vertė – 72000 Lt. Šio žemės sklypo rinkos verčių pokytis dėl dujotiekio įrengimo (žemės vertės sumažėjimas) – 25000 Lt. Išvadoje vertintojai nenagrinėjo vertinamo turto nuosavybės teisių, teisių apsunkinimų ir disponavimo apribojimų klausimų kitaip, negu tai pateikta užsakovo pateiktuose žemės sklypo dokumentuose. Pateiktą išvadą vertintojai pagrindė, atlikę preliminarius skaičiavimus, vadovaudamiesi turto apžiūrėjimo, užsakovo suteikta informacija, turima rinkos informacija, bei specialistų konsultacijomis. Vertinimą atliko D. M., turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A000301, pažymėjimas išduotas 2003-05-14. UAB korporacijos „Matininkai“ kvalifikacijos pažymėjimas, Nr. 000001. (II tomas, b.l.190-198). Bylos nagrinėjimo metu ieškovas pateikė 1999-12-03 ieškovo įgalioto asmens R. D. pasirašyto susitarimo su AB „Lietuvos dujos“ dėl žemės nuomos vieneriems metams magistralinio dujotiekio trasos tiesimui originalą. Kuriame nurodoma, kad susitarimas sudaromas nekeičiant žemės tikslinės naudojimo paskirties. Nuomotojas įsipareigojo laikytis 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 patvirtintų specialių žemės naudojimo sąlygų. Nuomininkas įsipareigojo sumokėti 5165 Lt dirvos derlingumo atkūrimo išlaidas. Pateikė 1997-01-08 V. N. išduotą įgaliojimą R. D. dėl įgaliojimo tvarkyti jo vardu jam priklausantį žemės sklypą. Įgaliojimas išduotas iki 2000-01-08. Įgaliojimas patvirtintas Šiaulių m. 1-ojo notarų biuro notarės, Registro Nr. 1-107 (4tomas, b.l. 62).

14Atsakovas UAB „I.“ nesutikdamas su ieškiniu pateikė: UAB „Ardynas“ Mažeikių rajono dujofikavimo magistralinio dujotiekio specialiojo plano ištraukos kopiją. (I tomas,b.l.45-46) Magistralinio dujotiekio į Mažeikius schemą (I tomas,b.l.47) UAB „Kauno inžineriniai tyrinėjimai“ raštą, kad objekto - magistralinis dujotiekis Akmenė – Mažeikiai, požeminių komunikacijų plano pilnumas patikrintas ir suderintas Akmenės rajono savivaldybėje, taip pat su AB „Lietuvos telekomas“, Šiaulių elektros tinklų Akmenės elektros tinklų skyriumi, UAB „Akmenės energija“, UAB „Akmenės vandenys“, AB „Lietuvos dujos“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriumi, Akmenės rajono savivaldybės statybos ir urbanistikos skyriumi, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriumi, Mažeikių rajono valdybos architektūros ir urbanistikos tarnyba. (I tomas, b.l.48) Žemės sklypo planą M1:10000. (I tomas, b.l.49) Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos potencialiai pavojingo įrenginio registracijos pažymėjimus, patvirtinančius, kad gamtinių dujų magistralinis dujotiekis serijiniai numeriai 01 ir 02, gamintojas TŪB „Energija“ įregistruoti Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre suteikiant identifikavimo kodus VL-01-00750 ir VL-01-00749, įrengimo vieta Akmenės r. – Mažeikių r., įrenginio savininkas UAB „I.“. (I tomas, b.l.50-51) Valstybinė kainų ir energetikos komisijos išduotą gamtinių dujų skirstymo licenciją Nr. L2-GDS-05, jos priedą dėl teritorijos, kurioje vykdoma licencijuojama veikla, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004-04-24 nutarimą „Dėl UAB „I.“ licencijos paskirstyti gamtines dujas Nr. GDS-05 pakeitimo“ patvirtinančių, kad UAB „I.“ yra išduota gamtinių dujų skirstymo licencija, suteikianti teisę verstis gamtinių dujų skirstymo veikla Mažeikių rajono savivaldybėje ir Druskininkų savivaldybės teritorijose nuo Baltarusijos Respublikos sienos iki UAB „ Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ įvado. (I tomas, b.l.52-54) Lietuvos Respublikos valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos 2007-02-26 išduotą atestatą Nr. GD-0196, juridinių asmenų registravimo pažymėjimą Nr. 045853, UAB „I.“ įstatus patvirtinančius, kad UAB „I.“ suteikta teisė verstis gamtinių dujų įrenginių eksploatavimu. (I tomas, b.l.55-59, b.l.76-83) Magistralinio dujotiekio į Mažeikius (Akmenės rajono teritorija I etapas) pripažinimo tinkamu naudoti 2006-12-07 aktą, patvirtinantį, kad Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko V. M. įsakymu 2006-11-08 Nr. 103 paskirta komisija pripažino, naujai pastatytą magistralinio dujotiekio atšaką į Mažeikius (Akmenės rajono teritorija) tenkinančia reikalavimus ir tinkančią naudoti. Šiame akte, taip pat nurodyta, kad statyba vyko pagal projektą Nr. 7782, kurį parengė AB „Pramprojektas“, leidimas statyti Nr. 15 išduotas 2005-07-22 Akmenės rajono savivaldybės administracijos statybos ir urbanistikos skyriuje. Statyba pradėta 2005 m. rugsėjo mėn., baigta 2006 m. spalio mėn. (I tomas, b.l.60-62) Magistralinio dujotiekio į Mažeikius (Mažeikių rajono teritorija II etapas) pripažinimo tinkamu naudoti 2007-02-15 aktą, kuriuo Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko V. M. įsakymu 2006-12-11 Nr. 122 paskirta komisija pripažino, kad naujai pastatytą magistralinio dujotiekio atšaką į Mažeikius su dujų skirstymo stotimi (Mažeikų rajono teritorija) tenkina reikalavimus ir yra tinkama naudoti. Akte nurodyta, kad statyba vyko pagal projektą Nr. 7782, kurį parengė AB „Pramprojektas“, leidimas statyti Nr. 05/171NS išduotas 2005-12-29 Mažeikių rajono savivaldybės architektūros, urbanistikos, statybos ir remonto skyriuje. Statyba pradėta 2006 m. rugsėjo mėn., baigta 2006 m. spalio mėn. (I tomas, b.l.63-65) AB „Lietuvos dujos“ sistemos naudotojo UAB „I.“ 2007-03-23 aktą dėl Mažeikių dujų apskaitos stoties darbo, patvirtinančio, kad 2007-03-22- 2007-03-23 dujotiekis buvo prapūstas ir iki darbinio slėgio užpildytas dujomis. (I tomas, b.l.66) R. D. raštą su priedais, kuriuo jis 2007-09-26 kreipėsi į UAB „I.“ dėl 37900 Lt nuostolių, kuriuos sudaro 25000 Lt žemės vertės sumažėjimas, 900 Lt išvados dėl turto vertės nustatymo korporacijoje „Matininkai“, ūkininko, nuomojančio žemės sklypą patirti 2000 Lt nuostoliai, ir 10000 Lt už advokato konsultacijas, kuro sąnaudas, sugaištą laiką ir kitus nepatogumus, atlyginimo. (I tomas, b.l.67) 2003-10-20 V. N. įgaliojimą, kuriuo jis įgaliojo R. D. valdyti, tvarkyti ir nuomoti jam nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, esantį Rudausių k., Akmenės r. sav., kadastro Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), valdyti ir tvarkyti žemės (miško) sklypą, esantį Rudausių k., Akmenės r. sav., kadastro Nr. ( - ) Sablauskių k.v. Įgaliojimas galioja iki 2010-10-20. (I tomas, b.l.68) R. D. pateiktą Korporacijos „Matininkai“ 2007-09-18 išvadą dėl turto vertės. (I tomas, b.l. 68-70, II tomas, b.l.190-191) Žemės sklypo planą M 1:10000 (I tomas, b.l.73 ) UAB „I.“ 2004-06-22 patvirtintą „Privačios žemės nuomos ir nuostolių, atsiradusių tiesiant magistralinį dujotiekį į Mažeikius per asmeninio ūkio žemę, atlyginimo apskaičiavimo metodiką“, kurios 1 p. numatyta, kad bendrai atlyginami nuostoliai apskaičiuojami prie išnuomojamos žemės mokesčio pridedant dirvos derlingumo atkūrimo išlaidas, bei pridedant nuostolius už negaunamą produkciją. Metodikoje taip pat pateikiami išnuomojamos žemės mokesčio, dirvos derlingumo atkūrimo išlaidų ir nuostolių už negaunamą produkciją apskaičiavimas (I tomas, b.l. 74-75) 2007-03-05, 2007-01-24 pažymėjimus apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimo Nekilnojamojo turto registre patvirtinančius, kad dujų skirstymo stotis, unikalus kodas Nr. ( - ), inžineriniai tinklai – magistraliniai dujotiekio vamzdynai, vamzdynai ilgis 25929,88 m., unikalus Nr. ( - ), kiti statiniai (tvora), unikalus Nr. ( - ), katodinė stotis, unikalus Nr. ( - ), esantys Mažeikių r. sav. teritorijoje, ir inžineriniai tinklai – magistraliniai dujotiekio vamzdynai, vamzdynai ilgis 15970 m., unikalus Nr. ( - ), katodinė stotis, unikalus Nr. ( - ), esantys Akmenės r. sav. teritorijoje nuosavybės teise priklauso UAB „I.“, nuosavybės teisės įregistravimo juridinis pagrindas: 2007-02-15, 2006-12-07, 2006-09-05 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktai. (I tomas,b.l.120-123,II tomas,b.l.64-65) Baltijos turto vertinimo agentūros preliminariąją pažymą Nr. 044:2008 (V), kurioje nurodyta, kad magistralinio dujotiekio Akmenė – Mažeikiai esančio Akmenės ir Mažeikių rajonų savivaldybių teritorijoje pagal lyginamosios vertės ir atkuriamosios vertės metodus nustatyta rinkos vertė 2007-12-21 yra 36 082 000 Lt. (I tomas, b.l.124-125) Dokumentus patvirtinančius, kad magistralinio dujotiekio tiesinio į Mažeikius 1999 m. specialusis planas parengtas 1999 m., plano rengėjas UAB „Ardynas“. Specialusis planas patvirtintas Lietuvos Respublikos 1999-12-20 Akmenės rajono tarybos sprendimu Nr. 100. (I tomas, b.l.127-129) Techninį projektą „Magistralinis dujotiekis į Mažeikius“ (Akmenės rajonas) PV-1 parengtą 2005. Projekto rengėjas AB „Pramprojektas“. AB „Pramprojekto“ aiškinamajame 2005 m. gegužės mėn. rašte nurodyta, kad dujotiekio klojimo trasa per Akmenės rajoną numatyta vadovaujantis Akmenės rajono tarybos 1999-12-20 sprendimu Nr. 100 patvirtintu Magistralinio dujotiekio teisinio į Mažeikius per Akmenės rajoną specialiuoju planu. Dujotiekio trasa eina privačių asmenų žeme bei mažesnė dalis valstybės fondine žeme. Dujotiekio čiaupų aikštelė Nr. 1 ir vamzdyno elektrocheminei apsaugai nuo korozijos įrengiama katodinės apsaugos stotelė Nr. 1. Šiam tikslui suformuojami nauji sklypai pakeičiant žemės ūkio naudmenų paskirtį. Techninis projektas suderintas su žemės savininkais ir valstybinės žemės nuomininkais, su kuriais sudaryti susitarimai dėl magistralinio dujotiekio tiesinio: Gulbinų žemės kadastro vietovėje ir Sablauskių žemės kadastro vietovėje, susitarimus rengė UAB „I.“. Projektas suderintas su VŠĮ TŪV technika, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentu, VĮ Mažeikių miškų urėdija, Ventos regioninio parko direkcija, Akmenės rajono savivaldybės administracijos žemės skyriumi, Vyriausiuoju architektu, kultūros skyriumi, VĮ „Šaulių regiono keliai“, Elektros tinklo tarnybos Šiaulių regiono elektrotechnikos skyriumi, AB „Vakarų skirstomieji tinklai“, AB „Lietuvos telekomas“, Šiaulių apskrities viršininko administracijos civilinės saugos departamentu. (I tomas, b.l.130-135) Akmenės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus 2005-07-22 statybos leidimą Nr. 15, kuriuo UAB „I.“ išduotas leidimas magistralinio dujotiekio į Mažeikius, linijinių čiaupų aikštelės Nr. 1 ir katodinės apsaugos stotelės Nr. 1 statybai, statinių techniniai rodikliai: magistralinio dujotiekio į Mažeikius bendras ilgis Akmenės rajone 16,13 km., linijinių čiaupų aikštelė Nr. 1 (sklypo plotas 52,44 m2, užstatymo plotas 6,7 m2), katodinės apsaugos stotelės Nr. 1 (sklypo plotas 40,00 m2, užstatymo plotas 5,85 m2). Leidimas pasirašytas vyriausiojo architekto V. B.. (I tomas, b.l.136-137) Šiaulių apskrities viršininko 2008-02-11 įsakymą Nr. V-642 „Dėl papildomų kadastro rodiklių nustatymo žemės sklypas Akmenės rajone“, kuriuo apskrities viršininkas nustatė žemės sklypams specialiąją naudojimo sąlygą – magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos zonas pagal priedą. Priedo 3 p. nurodyta, kad V. N. sklypo, kurio kadastrinis NR. ( - ), esančio Rudausių k., 1,6049 ha plotui nustatomas specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygos. Šias aplinkybes patvirtina ir kartu su įsakymu pateikti žemės sklypo planai (II tomas, 66-72) 2010-08-12 Nr. S-129/10 raštą, kuriuo kreipėsi į ieškovą, siūlydamas atlyginti ieškovui nuostolius ir sumokėti 6000 Lt kompensaciją, už nuostolius atsiradusius dėl UAB „I.“ nutiesto magistralinio dujotiekio į Mažeikius per ieškovo asmeninės ūkio žemę. (III tomas, b.l.94)

15Akmenės rajono savivaldybė ir Akmenės rajono savivaldybė administracija nesutikdama su ieškiniu pateikė Šiaulių apskrities viršininko administracijos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 1999-11-02 teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. 215, specialiojo plano dokumentaciją (III tomas, b.l.11). Magistralinio dujotiekio tiesinio į Mažeikius Akmenės rajone specialųjį planą. Prašo ieškinį atmesti, taikyti senatį, nes ieškovas yra praleidęs Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies numatytus senaties terminus. Parengiamuosiuose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad 2005-07-22 Akmenės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus išduotas statybos leidimas Nr. 15, galioja tik iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos, dujotiekio vamzdynas yra pripažintas tinkamu naudoti, todėl leidimo panaikinimas nesukeltų jokių teisinių padarinių. (II tomas, b.l. 148-149) Akmenės rajono savivaldybė parengiamuosiuose procesiniuose dokumentuose nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 15 str. 1 d. 7 p. sklypas inžinerinių tinklų tiesimui detaliuoju planu neformuojamas, todėl ieškovo argumentas, kad nebuvo parengtas detalusis planas, todėl statybos pagal specialųjį planą negalėjo būti vykdomos, nepagrįstas. (II tomas, b.l.150-151)

16Ankstesniame 2010-11-08 posėdyje Akmenės rajono savivaldybės ir Akmenės rajono savivaldybės administracijos atstovas V. B. paaiškino, kad specialusis planas buvo teiktas patikrinti Šiaulių teritorinio planavimo inspekcijai ir gavus teigiamą išvadą buvo Akmenės rajono savivaldybės taryboje patvirtintas. Nuolatiniai komisijos nariai pagal kompetenciją neradę jokių įstatymo neatitikimų, savo parašais patvirtino, kad specialusis planas parengtas pagal įstatymus. Planas buvo derinamas su visais žemės savininkais, dviejų parašų nebuvo. Nuolatinei statybos komisijai pristatantis specialųjį planą projekto rengėjas, paaiškino, kad tie parašai kol kas negauti trūkstant kažkokių derinimo dokumentų, bet bus artimiausiu metu gauti. Tas specialusis planas turėjo ypatingą reikšmę valstybės mastu. Jeigu nebūtų buvęs svarbus valstybei, ko gero komisija jo nebūtų praleidusi be dviejų parašų. Komisijai buvo pateikti visi dokumentai, visas specialusis planas. Projekto derinimo protokole įrašyto sakinio, kad jeigu per 2 m. nuo projekto suderinimo negautas leidimas statyti, projektas turi būti derinamas iš naujo, neturėtų būti, kadangi čia specialiojo plano protokolas. Protokolas neturėjo reikšmės išduodant statybos leidimą. Nurodė, kad turbūt nebūtų susitarimas pakankamas išduoti statybos leidimą, praėjus 6 m. 1999 m. sutarties 7 p. rašoma, kad žemės sklypas išnuomojamas magistralinio dujotiekio tiesimui. Tai nepakankamas dokumentas išduoti statybos leidimą. Be savininkų parašų leidimas negalėjo būti išduotas. Nebuvo V. N. ir V. N. parašų. Parašas, kad asmuo supažindintas su specialiuoju planu buvo būtinas. Projekto rengėjų „Ardynas” pareiga buvo surinkti parašus. Dėl ieškovo prašymo panaikinti administracinius aktus, tam yra praleisti visi senaties terminai. Teritorijų planavimų dokumentas buvo viešinamas, buvo viešas dokumentų svarstymas su visuomene. Žemės sklypų savininkai turėjo žinoti ir pareikšti savo nuomonę. Kadangi nuomonė nebuvo pareikšta, tai manoma, kad teritorijų planavimo dokumentacija buvo parengta pagal įstatymus, nors ir nebuvo parašų. Nes savininkams buvo suteiktos visos galimybės žinoti, susipažinti su specialiuoju planu. Reikalavimas išardyti dujotiekį nepagrįstas. Savininkui dujotiekio nutiesimas nepadarė jokios apčiuopiamos žalos, gal tik tiesiant dėl pažeisto žemės naudingo sluoksnio. (3 tomas b.l. 178- 196)

17Teismui pateikti dokumentai (segtuvas pavadinimu specialusis planas) . Specialusis magistralinio dujotiekio tiesinio į Mažeikius planas parengtas 1999 m. Rengėjas UAB „Ardynas“. Užsakovas AB „Lietuvos dujos“. 1999-11-02 Šiaulių apskrities viršininko administracijos patikrinimo akte Nr. 215 nurodyta, kad specialiojo plano projekte rengimo procedūrų pažeidimų nerasta. Planas patvirtintas 1999-12-20 Akmenės rajono tarybos sprendimu Nr. 100. Projektas suderintas 1998-06-28 protokolu. Protokole nurodyta, kad jei nuo projekto suderinimo per du metus negautas leidimas statyti, projektas turi būti derinamas iš naujo. (Plano b.l. 2-4) Planas suderintas su devyniolika atsakingų institucijų. Akmenės rajono žemėtvarkos skyriaus viršininkas A. E. nurodė, kad projektas suderintas su sąlyga, kad bus suderinta su visais žemės naudotojais. Suderinimo sąrašo 19 p. (Plano b.l. 5-6) VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas 1999-10-08 raštu Nr. 20/01-424 informavo UAB „Ardynas“, kad Instituto žemės skyrius atliko derinimus su žemės savininkais ir naudotojais Akmenės rajone per kurių žemes numatoma tiesti magistralinį Šiaulių – Akmenės - Mažeikių dujotiekį. Pateikė žemės savininkų sąrašą, per kurių sklypus bus tiesiama dujotiekis. Sąraše nurodyti 117 asmenys. Ieškovas į sąrašą nebuvo įtrauktas. Nurodyta pastaba, kad sąraše esantys žemės naudotojai ir savininkai su planais tiesti dujotiekį yra supažindinti. Taip pat pateikti žemės naudotojų ir savininkų parašais patvirtinti kadastrai: Pakalupio žemės kadastro vietovė 3238, Santeklių žemės kadastro vietovė 3248, Gulbinų žemės kadastro vietovė 3208, Sablauskių žemės kadastro vietovė. Iš Sablauskių žemės kadastro ir minėto sąrašo matyti, kad nėra ieškovo V. N. ir V. N., kuriems priklausantys žemės sklypai kadastre pažymėti projektiniais numeriais 103-1 ir 103-3, per kuriuos numatoma tiesti dujotiekį, parašų. (Plano b.l.21-28) Iš Magistralinio dujotiekio tiesinio į Akmenė specialiojo plano viešojo svarstymo ataskaitos ir jos priedų (skelbimo kopijos, specialiojo plano viešo svarstymo su visuomene 1998-11-23, 1998-12-03 protokolai) matyti, kad planas svarstytas 3 etapais. Pirmojo viešojo svarstymo etapo metu, Akmenės rajono laikraštyje „Vienybė“ , 1998-11-07, Nr. 12 paskelbtas skelbimas apie ruošiamą dujotiekio tiesinio į Akmenės miestą specialųjį planą. Antrojo viešojo svarstymo etapo metu rajono laikraštyje „Vienybė“ 1998-11-24 Nr. 135 buvo išspausdinta informacija, kad su dujotiekio teisinio į Akmenę sprendiniais galima susipažinti ir pateikti pastabas bei pasiūlymus savivaldybės architektui. Pastabų negauta. Trečiojo viešojo svarstymo etapo metu specialusis planas nuo 1999-01-11 iki 1999-02-13 buvo eksponuojamas Akmenės savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriuje, apie tai apskelbta 1998-12-15 rajono laikraštyje „Vienybė“, Nr. 144. Projekto aptarimas perkeltas į vasario 13 d., apie tai taip pat buvo skelbta laikraštyje „Vienybė“ 1999-02-04 Nr. 14. Svarstymo metu, kuris įvyko 1999-02-13 13val. suinteresuotų fizinių asmenų ir juridinių asmenų pastabų negauta. Siūlyta specialųjį planą dėl magistralinio dujotiekio tiesinio į Akmenę patvirtini. (Plano b.l.59-68) Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento Šiaulių teritorinis padalinys, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas parengė sąlygas magistralinio dujotiekio į Mažeikius statybai. (Plano b.l.34-39) P. I. sprendimų suderinimo protokolas (Plano b.l.43-44) Atliktas teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio aplinkai pirminis vertinimas (Plano b.l.46-57)

18Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Akmenės žemėtvarkos skyrius pateikė UAB „I.“ 2008-01-24 prašymo „Dėl žemės sklypams papildomų specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nustatymo Akmenės rajone“ ir Valstybinio žemėtvarkos instituto paruošto V. N. žemės sklypo (kadastro Nr. 3245/0005:15) su pažymėta dujotiekio apsaugos zona kopijas. (II tomas, b.l. 14-16) 2000 m. VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Šiaulių apskrities Akmenės rajono AB „Lietuvos dujos“ (magistraliniam dujotiekiui Akmenės rajono tiesti, linijiniams čiaupams ir NSP nameliams įrengti) žemėtvarkos projekto segtuvą, kuriame pateikiami susitarimai su Gulbinų žemės kadastro vietovės, Sablauskių kadastro vietovės žemės savininkų, valstybinės žemės naudotojų ir asmeninio ūkio naudotojų susitarimai dėl privačios žemės nuomos, valstybinės žemės subnuomos, susitarimai dėl nuostolių, atsiradusių tiesiant dujotiekio trasą per asmeninio ūkio žemę, atlyginimo, ir kiti žemėtvarkos projekto dokumentai. Kaip matyti iš pateikto projekto segtuvo minėti susitarimai su Sablauskių žemės kadastro vietovės ir Gulbinų žemės kadastro vietovės žemės savininkais ir naudotojais buvo sudaryti 1999 m. vienerių metų laikotarpiui nuo 1999-11-01, nekeičiant žemės pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties. Susitarimuose susitarta dėl išnuomojamų, subnuomojamų žemės sklypų plotų, nuostolių atlyginimo, valstybinės žemės numos mokesčio mokėjimo ir kitų sąlygų, kartu su susitarimais pateikti išnuomojamų žemės sklypų AB „Lietuvos dujos“ (magistraliniam dujotiekiui tiesti) Sablauskių kadastrinės vietovės ir Gulbinų kadastrinės vietovės planai M1:10000, kuriuose pažymėtos numatomos teisti dujotiekio trasos ir savininkų sklypų ribos. Projekto segtuve esantis 1999-12-03 susitarimas dėl privačios žemės nuomos, sudarytas, tarp ieškovo V. N. ir AB „Lietuvos dujos“ firma „Magistraliniai dujotiekiai“, patvirtina, kad šio susitarimo šalys susitarė dėl 0,61 ha bendro ploto privačios žemės, nuosavybės teise priklausančios V. N., esančios Rudausių k., Akmenės r. sav., kadastrinis Nr. ( - ), nuomos. Nuomos susitarimas sudarytas nekeičiant žemės pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties, vieneriems metams nuo 1999-11-01. Susitarimo 7 p. numatyta, kad žemės sklypas išnuomojamas magistralinio dujotiekio trasos tiesimui. Nominali indeksuota žemės kaina – 1722 Lt. Susitarimo 13 p. šalys susitarė, kad nuomininkas grąžina nuomotojui rekultivuotą plotą pagal perdavimo aktą ir per vieną mėnesį sumoka dirvos derlingumo atkūrimo išlaidas 5165 Lt. 14 p. numatyta, kad už negaunamą produkciją išmokami 663 Lt. Susitarimas įsigalioja nuo pirmojo pinigų įmokėjimo į nuomotojo sąskaitą. Susitarimo 18 p. numatyta, kad nuomos susitarimas gali būti nutrauktas prieš terminą nuomininko iniciatyva, baigus arba nutraukus trasos tiesimo darbus, arba šalių raštišku susitarimu. Susitarimo priedas V. N. išnuomojamo AB „Lietuvos dujos“ (Magistraliniam dujotiekiui tiesti) 0,61 ha žemės sklypo, esančio Sablauskių kadastrinėje vietovėje, planas. Planas sudarytas Valstybinio žemėtvarkos instituto inžinierės, 1999 m. birželio mėn. suderintas su žemės savininku V. N. ir AB „Lietuvos dujos“ atstovu. Plane pažymėta dujotiekio trasa einanti per V. N. priklausantį žemės sklypą, esantį Rudausių k., projektinis sklypo Nr. 103-3. (Šiaulių apskrities Akmenės rajono AB „Lietuvos dujos“ (magistraliniam dujotiekiui Akmenės rajone tiesti, linijiniams čiaupams ir NSPO nameliui įrengti) žemėtvarkos projektas, b.l.249-250) Iš Žemės instituto pateikto Sablauskių žemės kadastro vietovės 3245 nuorašo matyti, kad planas buvo suderintas su atsakingomis institucijomis ir su Sablauskių kadastro vietovės žemės sklypų savininkais ir naudotojais. Išskyrus V. N. ir V. N., kurių žemės sklypai kadastre pažymėti projektiniais numeriais Nr. 103-1 ir 103-3. Sablauskių žemės kadastro nuoraše 3245 nurodyta, kad V. N. ir V. N. parašai yra sutartyje.

19Tretysis asmuo AB „Lietuvos dujos“ nesutikdama su ieškiniu nurodė, kad Mažeikių dujų apskaitos stotis buvo pastatyta žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas: ( - ), Sablauskių k.v., bendras plotas: 0,4735 ha, kurį AB „Lietuvos dujos“ specialiai tam tikslui 2007-01-08 nupirko iš ieškovo V. N.. Ieškovas pats atliko sklypo pertvarkymo ir padalijimo bei detalaus planavimo procedūras, todėl nepagrįsti ieškovo argumentai, kad jis nebuvo informuotas apie magistralinio dujotiekio per jo sklypą statybą. (II tomas, b.l.13-14 ) Su atsiliepimu pateikė: Lietuvos Respublikos Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo 1999-11-02 patikrinimo aktą Nr. 215, kuriame nurodyta, kad Magistralinio dujotiekio tiesinio į Mažeikius per Akmenės rajono specialiojo plano projekte rengimo procedūrų pažeidimų nerasta. Projektas atitinka teritorijų planavimo normų sąvado reikalavimus. Siūloma jį Akmenės rajono savivaldybėje tvirtinti be apribojimų. Dokumentus tikrino VTPSI tarnybos vyriausioji inspektorė V. V.. (II tomas, b.l.28) 1999-06-28 projekto suderinimo protokolą. Akmenės rajono savivaldybės tarybos 1999-12-20 sprendimą Nr. 100 dėl magistralinio dujotiekio tiesinio į Mažeikius per Akmenės rajono specialiojo plano patvirtinimo. (II tomas, b.l.29) 2007-01-08 žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį, kuri patvirtina, kad V. N. ir AB „Lietuvos dujos“ šia sutartimi susitarė dėl V. N. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas: ( - ), Sablauskių k.v., bendras plotas: 0,4735 ha,, esančio adresu: Rudausių k., Akmenės r. sav., pardavimo AB „Lietuvos dujos“. Sutarties 5 p. nurodyta, kad žemės sklypas iki 2008-10-17 išnuomotas V. V.. Žemės sklypas parduotas už 30000 Lt. Sutartis 2007-01-08 įregistruota Šiaulių miesto 3-ojo notaro biuro notarės N. V., registro Nr. 236. Sutartis pasirašyta paties ieškovo ir AB „Lietuvos dujų“ atstovo T. Š.. 2007-01-08 Priėmimo perdavimo aktą, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, kurie patvirtina, kad AB „Lietuvos dujos“ nuosavybės teisė į minėtą žemės sklypą įregistruota 2007-01-18. (II tomas, b.l.31-37) 2006-10-10 Šiaulių apskrities viršininko išduotą leidimą V. N. pagal jo 2006-10-04 prašymą formuoti žemės sklypus rengiant žemėtvarkos projektą Nr. 10. Leidime nurodyta, kad 15,3977 ha žemes sklypas, padalijamas į du sklypus žemės sklypus: 14,9262 ha ir 0,4715 ha. V. N. žemės sklypo bendrojo ploto 153977 m2, kadastro Nr. ( - ) esančio Rudausių k., Akmenės r. sav. AB „Šiaulių hidroprojektas“ pertvarkymo projektą patvirtinantį, kad V. N. priklausantis žemės sklypas, kurio projektinis Nr. 103-3, plotas 153977 m2, pertvarkomas į du žemės sklypus, projektiniai Nr. 103-3-1 – 149242 m2 ir Nr. 103-3-2, 4735 m2.(II tomas, b.l.44-45,54). Nuorašą iš Žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 103-3 AB „Šiaulių hidroprojektas“ 2006 m. atliktą pertvarkymo projektą. 2006-12-01 Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. ŽA-72-(1.42.) patvirtinantį, kad Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamentas atliko savivaldybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento žemės sklypo Nr. 103-3 pertvarkymo projekto patikrą, pertvarkomo žemės sklypo kadastro Nr. ( - ). Planavimo organizatorius V. N., gyv. ( - ). Nurodyta, kad projektas parengtas laikantis reikalavimų. Patikrinimo aktas galioja vienerius metus, nuo jo patvirtinimo dienos. Projekto autoriaus R. B. aiškinamajame rašte nurodyta, kad planavimo organizatorius V. N., planavimo teritorija Rudausių k., Akmenės r. sav., sklypo kadastro Nr. ( - ), plotas 15,3977 ha. Pertvarkymo projekto tikslas žemes sklypo paskirties sklypo padalijimas į du atskirus žemės sklypus. (II tomas, b.l.41-44) AB „Lietuvos dujos“ magistralinių dujotiekių schemą. (II tomas, b.l.38) 2006-10-10 V. N. prašymą Akmenės rajono savivaldybės statybos urbanistikos skyriui sąlygoms detaliojo planavimo dokumentui rengti. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento vyriausiojo specialisto S. R. 2006-10-23 planavimo sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 1211. (II tomas, b.l. 46-48) Akmenės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus 2006-11-02 planavimo sąlygų sąvadą teritorijų planavimo dokumentams rengti Nr. SPS-22. (II tomas, b.l.49-50) Šiaulių apskrities valdytojo administracijos Akmenės rajono žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos vyr. žemėtvarkininkės kadastrui O. R. 1996-09-23 išduotą pažymėjimą, kad V. N. yra žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio Rudausių k., Akmenės r. sav., savininkas. Sklypas įgytas 1996-09-16, privačios žemės dovanojimo sutarties Nr. 7819 pagrindu. Registracijos valstybinio žemės kadastro duomenų registre: 1996-09-16, registracijos Nr. ( - ). Šią aplinkybę taip pat patvirtina AB „Lietuvos dujos“ 2009-11-25 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.(II tomas, b.l.51, b.l.92-93) Lietuvos Respublikos Akmenės rajono valdybos 1998-11-05 sprendimą Nr. 213, kuriuo Akmenės rajono savivaldybei ir AB „Lietuvis dujos“ pavestos ruošiamo magistralinio dujotiekio tiesimo į Mažeikius per Akmenės rajono teritoriją specialiojo planavimo organizatoriaus funkcijos. (II tomas, b.l.119). Specialiojo plano rengėjo ir rajono vyriausiojo architekto 1998-11-13 ir 1998-12-03 protokolus, patvirtinančius, kad 1998-11-07 ir 1998-11-24 Akmenės rajono laikraštyje Nr. 128(5947) ir Nr. 135(5954) buvo paskelbta apie specialiojo planavimo dokumentų ruošimo pradžią dėl magistralinio dujotiekio tiesimo į Mažeikius per Akmenės rajono teritoriją. Su specialiojo plano sprendimais buvo galima susipažinti rajono Savivaldybės ir urbanistikos skyriuje. Per dviejų savaičių laikotarpį pasiūlymų ir pastabų dėl ruošiamo projekto negauta. Todėl šiuo protokolu buvo nutarta specialiojo planavimo procesą toliau vykdyti įstatymo nustatyta tvarka. (II tomas. b.l.120-121)

20Tretysis asmuo VĮ Valstybinės žemėtvarkos institutas 2010-08-09 atsiliepime Nr. 118 nurodė, kad nesutinka su pareikštu ieškiniu ir prašo jį atmesti. Nurodė, kad rengiant specialiųjų planą “Magistralinis dujotiekis į Mažeikius Akmenės rajone“ institutas specialiojo plano rengėjui pateikė grafinę trasos medžiagą su žemės savininkų naudotojų sąrašais, kaip projektinį pasiūlymą. Institutas nevykdė derinimo darbų su žemės savininkais. Institutas pagal 2007-11-28 sudarytą Tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutartį Nr.21 su UAB „I.“ įsipareigojo nustatyti papildomas ir specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas valstybiniuose ir privačiuose žemės sklypuose per kuriuos nutiesta magistralinio dujotiekio atšaka į Mažeikių miestą. Prašo ieškovo reikalavimą dėl Šiaulių apskrities viršininko 2008-02-11 įsakymo Nr. V-642 ir kitų administracinių teisės aktų panaikinimo atmesti dėl ieškovo praleisto termino. Nurodė, kad Institutas 2008-01-22 raštu Nr. S-37/08 kreipėsi į Šiaulių apskrities viršininką su prašymu dėl žemės sklypams papildomų specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nustatymo Akmenės rajone, ko pagrindu buvo priimtas 2008-02-11 viršininko įsakymas Nr. V-642. (III tomas, b.l.87-89)

21Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Telšių rajono apylinkės teismo Hipotekos skyrius raštu 2010-06-29 Nr. H1171 patvirtino, kad inžineriniai tinklai – magistraliniai dujotiekio vamzdynai, kurių unikalus NR. ( - ), esantys Akmenės r. sav. Teritorijoje, sutartinės hipotekos lakštu 13120060001626 yra įkeisti kreditoriams AB „Parex bankas“ ir AS „Parex banka“. (III tomas, b.l.65)

22Šiaulių apskrities viršininko administracija nurodė, kad 2005-07-22 Akmenės rajono savivaldybės administracijose Statybos ir urbanistikos skyriaus išduotas statybos leidimas Nr. 15, galiojo tik iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti momento, todėl jo panaikinimas nesukeltų ieškovui jokių teisinių padarinių, nes dujotiekio vamzdynas yra pripažintas tinkamu naudoti ir įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 22 str. 9 d. žemės savininkas ar kitas naudotojas į teritorijų planavimo dokumento rengimo ar patikslinimo organizatorių arba tiesiogiai į teismą gali kreiptis ne vėliau kaip per vienus metus nuo pranešimo apie papildomų specialiųjų sąlygų žemės sklypui nustatymą gavimo dienos. Ieškovo nurodytas argumentas dėl detaliojo plano rengimo yra visiškai nepagrįstas, nes sutinkamai su Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 15 str. 1 d. 7 p. sklypas detaliuoju planu inžinerinių tinklų tiekimui nėra formuojamas. (II tomas, b.l. 10-11)

23Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento teisių perėmėjos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad specialiojo plano rengimo metu galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtinti Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatai (galiojo nuo 1996-09-26 iki 2004-07-21), kurių 15 punkte buvo nurodyti atvejai, kuomet planavimo organizatorius privalėjo raštu pranešti žemės ir kito nekilnojamo turto savininkams, kurių žemė ir kitas nekilnojamas turtas pagal parengto projekto sprendinius rezervuojami svarbiems valstybės, apskrities ar savivaldybės objektams ir infrastruktūrai plėtoti, numatomi paimti visuomenės poreikiams, taip pat jeigu numatoma pakeisti jų būklę, naudojimo pobūdį ar paskirtį. Nagrinėjamu atveju, V. N. žemės sklypo nebuvo numatyta nei rezervuoti, nei paimti jo žemės visuomenės poreikiams, nei pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio, todėl derinti specialiojo plano sprendinius asmeniškai raštu su V. N. nereikėjo. Planavimo organizatorius apie parengtą specialųjį planą bei jo svarstymo tvarką neturėjo prievolės raštu pranešti bei asmeniškai su V. N. suderinti specialiojo plano sprendinius. Viešas paskelbimas suteikė galimybę suinteresuotai visuomenei susipažinti su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, pareikšti pastabas, pateikti pasiūlymus arba pretenzijas dėl parengto projekto sprendinių. Taip pat viešas paskelbimas užtikrina, kad planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamo turto savininkai, nuomininkai, taip pat kiti suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys, gyvenantys arba turintys savo buveinę planuojamoje teritorijoje, galėtų raštu planavimo organizatoriui reikšti pretenzijas. Planavimo organizatoriaus atmestus planavimo pasiūlymus galėjo skųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo susirinkimo dienos, o priežiūros institucijos sprendimą dėl parengto projekto sprendinio galima buvo apskųsti teismui įstatymų nustatyta tvarka. Magistralinio dujotiekio tiesinio į Mažeikius per Akmenės rajoną specialiojo plano projektas atitiko 1995-12-12 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 (Žin., 1995, Nr. 107-2391) nuostatas, Specialiojo planavimo dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo bendrųjų taisyklių (Teritorijų planavimo normų sąvado žymuo Nr. S1 -98) galiojusių nuo 1998-11-07 iki 2004-05-13 nuostatas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintus Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatus, kurie galiojo nuo 1996-09-26 iki 2004-07-21. todėl 1999 m. gruodžio 20 d. Akmenės rajono tarybos sprendimu Nr. 100 pagristai buvo patvirtintas Magistralinio dujotiekio tiesinio į Mažeikius per Akmenės rajoną specialusis planas. 2004-01-15 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-1962 15 straipsnio 1 dalies 7 punktu, sklypas detaliuoju planu inžinerinių tinklų tiesimui nėra formuojamas. 1999-12-03 sudarytas susitarimas dėl žemės sklypo, esančio Rudausių k., Akmenės r. (kadastrinis numeris ( - )) patvirtina, kad žemės savininkas (nuomotojas) ir nuomininko atstovas susitarė dėl 0,61 ha žemės sklypo ploto išnuomojimo magistralinio dujotiekio trasos tiesimui. Išvadoje nurodyta, kad pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 ir 23 straipsnių nuostatas specialiojo plano derinimo protokole nurodytas dviejų metų terminas yra nepagrįstas teisės aktų reikalavimais. Dėl statybos leidimo nurodė, kad išduodant statytojui UAB „I.“ statybos leidimą, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriui turėjo būti pateikta UAB „I.“ ir V. N. (ar jo įgalioto asmens) sutartis dėl žemės sklypo laikino naudojimo statybos metu. Magistralinio dujotiekio statyba nebuvo savavališka ir kita. (4 tomas b.l. 43-50).

24Ieškinys atmestinas, priešieškinis tenkintinas.

25Ieškovas kreipdamasis į teismą pirminiu reikalavimu pareiškė prašymą išreikalauti magistralinio dujotiekio atšakos į Mažeikius su dujų apskaitos stotimi detaliojo plano originalą. Įpareigoti atsakovą išardyti magistralinį dujotiekį ieškovui priklausančiame žemės sklype, nustatant keturiolikos dienų terminą. Ieškovas ieškinio pareiškime nurodė apie jo pažeistas teises ir nustatytus magistralinio dujotiekio ir įrenginių apsaugos zonos apribojimus. Iš esmės ieškovas nurodė, kad jo teisės buvo pažeistos dėl be jo sutikimo iškastos žemės, įrengto dujotiekio, iš esmės dėl patirtų nuostolių dėl sumažėjusios sklypo vertės. Ieškinyje nurodė, kad 2007m. rugsėjį ir 2008m. balandžio mėnesį kreipėsi į atsakovą dėl nuostolių atlyginimo, ką patvirtina byloje esantys dokumentai (1tomas. b.l. 9,10,11,14-180). Be to su 2007-09-26 pretenzija, kas nurodoma atsakovo UAB „I.“ 2007-10-30 rašte buvo pateikta korporacijos „ Matininkai“ išvada. Ieškovas kreipdamasis į teismą su ieškiniu pateikė Aiškinamąjį raštą, kuriame nurodoma apie specialųjį planą dėl dujotiekio tiesinio, patvirtintą 1999-12-20 Akmenės rajono tarybos sprendimu Nr. 100. Nurodoma apie magistralinio dujotiekio ir įrenginių apsaugos zonos apribojimus (b.l. 19-25). Ieškovo nurodytos aplinkybės, pateikti dokumentai patvirtina ieškovą žinojus apie galimą jo teisių pažeidimą. Pateikti duomenys paneigia ieškovo nurodytas aplinkybes, kad jis tiktai bylos nagrinėjimo metu iš atsakovo išgirdo, kad buvo parengti dokumentai, gautas statybos leidimas, kad apie apribojimus sklypui sužinojo, kai buvo gautas priešieškinis dėl servitutų.

261999-12-03 ieškovo įgaliotas asmuo pasirašė susitarimą su AB „Lietuvos dujos“ dėl žemės nuomos vieneriems metams magistralinio dujotiekio trasos tiesimui. Nurodoma, kad susitarimas sudaromas nekeičiant žemės tikslinės naudojimo paskirties. Nuomotojas įsipareigojo laikytis 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 patvirtintų specialių žemės naudojimo sąlygų. Nuomininkas įsipareigojo sumokėti 5165 Lt dirvos derlingumo atkūrimo išlaidas.

27Iš dokumentų dėl specialiojo plano rengimo, magistralinio dujotiekio tiesinio į Akmenę specialiojo plano viešojo svarstymo ataskaitos matyti, kad Specialusis planas apsvarstytas vadovaujantis „ Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatais“, patvirtintais 1996-09-18 Nr. 1079. Specialiojo plano viešojo svarstymo programa susidėjo iš trijų etapų. Apie pirmąjį svarstymo etapą Akmenės rajono laikraštyje „Vienybė“ 1998-11-07 Nr. 128 paskelbtas skelbimas apie ruošiamą dujotiekio tiesinio į Akmenės miestą specialųjį planą. Kartu su sklypu pateiktas sklypų planas per kuriuos numatoma tiesti dujotiekį. Specialiojo plano organizatoriaus Akmenės rajono savivaldybės pavedimu UAB „Ardynas“ paruošė magistralinio dujotiekio tiesinio į Akmenės miestą specialiojo plano sprendinius. Rajono laikraštyje „Vienybė“ 1998-11-24 Nr. 135 išspausdinta informacija apie tai, kad su dujotiekio tiesinio į Akmenę sprendiniais galima susipažinti ir pateikti pastabas bei pasiūlymus savivaldybės architektui. Pastabų nepareikšta. Trečiasis viešojo svarstymo etapas. Nurodoma, kad specialusis planas nuo 1999m. sausio 11 d. iki vasario mėn. 13 d. buvo eksponuojamas Akmenės savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriuje, apie tai paskelbta Akmenės rajono laikraštyje „Vienybė“ 1998-12-15 Nr. 144. Vyriausybės nutarimu, darbo dieną perkėlus iš vasario 15 d. į vasario 13 d., projekto aptarimas buvo perkeltas į vasario 13 d., apie tai paskelbta rajono laikraštyje „Vienybė“ 1999-02-04 Nr. 14 (žr. skelbimo kopiją). Viešas specialiojo plano aptarimas įvyko vasario 13 d. 11 val. Akmenės savivaldybėje.

28Prie specialiojo plano pateiktų dokumentų nurodytame žemės savininkų per kurių sklypus bus tiesiamas dujotiekis sąraše V. N. nenurodytas, ant žemės plano ties V. N. pavarde nurodyta, kad „parašas sutartyje“. Žemėtvarkos instituto atstovė J. M. paaiškino, kad 1999-12-03 susitarimu buvo derimasi ir dėl kainos nustatymo už dujotiekio metu padaryta žalą. Tai datai, kai buvo derinamas specialusis planas ir pateikti sąrašai dar nebuvo su ieškovu atlikta suderinimo, todėl sąrašuose ieškovo pavardės ir nėra. Su ieškovu susitarimas padarytas keletą dienų vėliau. Yra įrašas likęs plane, kad yra suderinta akte su žemės savininku susitarime. 2005 m. buvo tikslinami sąrašai ir planai, tada jokie derinimai nebuvo atliekami.

29Iš pateikto Akmenės rajono specialaus plano suderinimų sąrašo matyti, kad 1999-10-21 suderinta su Akmenės rajono Žemėtvarkos tarnybos skyriaus viršininku A. E. su sąlyga, kad suderinti su visais žemės naudotojais.

30Iš minėtų dokumentų matyti, kad apie magistralinio dujotiekio tiesinio į Akmenės miestą specialiojo plano sprendinius buvo skelbta viešai dar iki ieškovo atstovo 1999-12-03 susitarimo su AB „ Lietuvos dujos“ dėl dujotiekio trasos tiesimo.

311999-11-02 Šiaulių apskrities teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akte Nr. 215 nurodoma, kad specialiojo rengimo projekte rengimo procedūros pažeidimų nerasta. 1999-12-20 Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 100 nutarta patvirtinti UAB „Ardynas“ parengtą Magistralinio dujotiekio tiesinio į Mažeikius per Akmenės rajoną specialųjį planą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, servitutus ir apribojimus numatytus specialiajame plane.

32Esant 1999-12-03 ieškovo įgalioto asmens pasirašytam susitarimui su AB „ Lietuvos dujos“ dėl žemės nuomos vieneriems metams magistralinio dujotiekio trasos tiesimo, nėra pagrindo vertinti, kad nebuvo atliekami derinimo darbai su ieškovu. Be to, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 patvirtinti teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatai ( galioję nuo 1996-09-26-iki 2004-07-21) numatė bendrojo, specialiojo ir detaliojo teritorijų planavimo dokumentų projektų rengiamų pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, viešo svarstymo su visuomene etapus, tvarką ir procedūras. Viešas svarstymas buvo privaloma sudėtinė teritorijų planavimo dokumentų projektų rengimo proceso dalis, ir šie reikalavimai nebuvo pažeisti. Tuo metu galiojusio 1995-12-12 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 6 d. buvo numatyta, kad planavimo organizatoriai apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, jo svarstymo tvarką turi raštu pranešti žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkams, kurių nekilnojamasis turtas pagal bendrojo, detaliojo plano arba specialiojo planavimo dokumento sprendinius rezervuojamas svarbiems valstybės, apskrities ar savivaldybės objektams ir infrastruktūrai plėtoti, numatomas paimti visuomenės poreikiams arba numatoma pakeisti jo būklę, naudojimo pobūdį ar paskirtį. Konkrečiu atveju V. N. žemės sklypo nebuvo numatyta nei rezervuoti, nei paimti jo žemės visuomenės poreikiams, nei pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio, todėl planavimo organizatorius apie parengtą specialųjį planą bei jo svarstymo tvarką neturėjo prievolės raštu pranešti bei asmeniškai su savininku V. N. suderinti specialiojo plano sprendinius. Be to ieškovas pateikė Nekilnojamojo turto registro duomenis, registro Nr. ( - ) apie jam nuosavybės teise įregistruotą 14,9242 ha žemės sklypą, kurį V. N. įgijo 1996-08-16 d. dovanojimo sutarties Nr. 7819 pagrindu. O vieši duomenys apie nuosavybės teisę registre įregistruoti tik 2006-12-21. ( 1 tomas b.l. 7,8).

33Viešas paskelbimas suteikė galimybę suinteresuotiems asmenims susipažinti su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, pareikšti pastabas, pateikti pasiūlymus arba pretenzijas. Planavimo organizatoriaus atmestus planavimo pasiūlymus galėjo skųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo susirinkimo dienos, o priežiūros institucijos sprendimą dėl parengto projekto sprendinio galima buvo apskųsti teismui įstatymų nustatyta tvarka. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas žinojo apie galimus jo nuosavybės suvaržymus, turėjo galimybę susipažinti su viešai skelbiamais duomenimis, domėtis specialiojo plano rengimu, dalyvauti jo svarstyme, ginti savo interesus, esant pagrindo manyti, kad jie galėjo būti pažeisti. Ieškovo argumentai, kad specialiojo plano organizatorius grubiai pažeidė Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 6 d. nuostatas, kad nepagrįstai patvirtintos ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos, servitutai ir apribojimai, numatyti specialiajame plane, nes nebuvo įsitikinta, kad ieškovas žino apie konkretaus turinio specialiųjų planą, ir nebuvo gautas sutikimas, nepagrįsti. Ieškovo argumentus paneigia jo paties dar pirminiame ieškinyje nurodytos aplinkybės, pateikti dokumentai bei kitos byloje nustatytos faktinės aplinkybės.

34Akmenės rajono savivaldybės Tarybos 1999-12-20 sprendimo Nr. 100 antru punktu patvirtintos Specialiajame plane numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, servitutai ir apribojimai, nes Teritorijų planavimo įstatymo 12 str. 4 dalyje buvo numatyta, kad specialiojo planavimo dokumentuose gali būti apibrėžtos specialiosios sąlygos, kurios nustatytos ir patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-12-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ VII skyriuje „Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos zonos“. Ieškovo ginčijamas 2008-02-11 Šiaulių apskrities viršininko įsakymas Nr. V-642 „ Dėl papildomų kadastro rodiklių nustatymo žemės sklypams Akmenės rajone“ buvo priimtas teisės aktų nustatyta tvarka Akmenės rajono savivaldybės Tarybos sprendimu patvirtinto specialiojo plano pagrindu bei vadovaujantis minėtu Vyriausybės nutarimu Nr. 343, todėl jis yra teisėtas. Magistralinio dujotiekio tiesinio į Mažeikius per Akmenės rajoną specialiojo plano projektas atitiko 1995-12-12 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nuostatas, Specialiojo planavimo dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo bendrųjų taisyklių galiojusių nuo 1998-11-07 iki 2004-05-13 nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 patvirtintus Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatus, kurie galiojo nuo 1996-09-26 iki 2004-07-21.

35Pagal 1995-12-12 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 nuostatas (nuo 1997-10-24 iki 2000-04-26) 12 str. specialiojo planavimo dokumentai gali būti 9) ryšių, energetikos, susisiekimo ir kitų infrastruktūros objektų išdėstymo ir sistemų plėtojimo schemos bei projektai. 14 str. 2 d. Specialiojo planavimo dokumentų sprendiniai turi neprieštarauti galiojantiems bendriesiems planams, turi būti suderinti, apsvarstyti viešai ir patvirtinti 23 str. bei šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka. 3. Specialiojo planavimo dokumentai neatstoja bendrojo plano ir detaliųjų planų, išskyrus šio straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytus atvejus. Kol šių dokumentų sprendiniai nesuderinti su bendrojo plano arba jeigu jo nėra, – su visais atitinkamo lygmens galiojančiais specialiųjų ir detaliųjų planų sprendiniais, jie yra rekomendacinio pobūdžio. 17 str. 2 p. numatyta, kad žemės sklypų ir miško valdų arba jų grupių savininkai, valdytojai ir naudotojai, taip pat savivaldybės (pagal sklypų funkcinę paskirtį) detaliuosius planus privalo rengti tada, kai yra numatytas bent vienas iš šių veiksmų ar veikų:1) statyba, rekonstrukcija arba griovimas. 2004-01-15 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-1962 15 str. 1d. 7p. numatyta, kad specialiojo teritorijų planavimo dokumentai yra infrastruktūros plėtros (komunikacinių koridorių, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, mažmeninės prekybos ir kiti infrastruktūros objektai) schemos ir planai (projektai).

36Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas - Akmenės rajono Valdybos 1998-11-05 sprendimas Nr. 213 „Dėl magistralinio dujotiekio tiesimo į Mažeikius per Akmenės rajono teritoriją specialiajam planui rengti planavimo organizatorių parinkimo“. Specialiojo planavimo objektas Magistralinio dujotiekio tiesinys į Mažeikius per Akmenės rajono teritoriją (specialusis planas), Magistralinio dujotiekio tiesinys į Mažeikius per Mažeikių rajono teritoriją (specialusis planas). Dokumentai parengti vadovaujantis 1995-12-12 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. 1-1120 (1997-10-24 iki 2000-04-26) 2d. dalies „Specialusis planavimas“ nuostatomis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998-11-02 įsakymu Nr. 211 patvirtintų Specialiojo planavimo, dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo bendrųjų taisyklių ( nuo 1999-01-01 iki 2004-05-14) reikalavimais. Bylos duomenimis tuo metu Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas nebuvo parengtas, todėl specialiojo planavimo dokumento sprendiniai nebuvo derinami su bendrojo plano sprendiniais. Teritorijų planavimo įstatymo 14 str. 3 d. buvo nurodoma, kad specialiojo planavimo dokumentai neatstoja bendrojo plano ir detaliųjų planų (išskyrus žemėtvarkos ir miškotvarkos specialiuosius planus), kol šių dokumentų sprendiniai nesuderinti su bendrojo plano arba jeigu jo nėra, - su visais atitinkamo lygmens galiojančiais specialiųjų ir detaliųjų planų sprendiniais, jie yra rekomendacinio pobūdžio. Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas buvo patvirtintas 2008-06-27 Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-163, kuriame įbraižytas magistralinis dujotiekis į Mažeikius ir Mažeikių dujų apskaitos stotis. Specialiojo plano sprendiniais savininkų žemėje buvo numatyta tiesti linijinį objektą - požeminį magistralinį dujotiekį, bet nenumatyta nei rezervuoti, nei paimti jų žemės visuomenės poreikiams, nei pakeisti žemės sklypų naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio. Magistralinio dujotiekio specialiojo planavimo tikslai nenumatė formuoti gyvenamųjų vietovių bei susisiekimo ir inžinierinių tinklų komunikacinių koridorių savininkų žemės sklypuose. Todėl ieškovo argumentai, kad buvo pažeisti Teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 6 d. reikalavimai, nepagrįsti. Be to ieškovo argumentas, kad norint pagal specialųjį planą vykdyti statybas, ar nustatyti servitutus yra būtinas detalusis planas, yra nepagrįstas dėl jau nurodytų įstatymo nuostatų, kad inžinerinių tinklų tiesimui žemės sklypų detalieji planai nėra sudaromi, tokie žemės sklypai nebuvo detaliojo planavimo objektai pagal Teritorijų planavimo įstatymo 10 str. 3 p., 12 str. 1 d. 9 p., 17 str. 2 d. nuostatas. Įvertinus byloje esančius duomenis, Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento teisių perėmėjos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos išvadoje nurodytas aplinkybes (4 tomas b.l. 43-50), 1999-12-20 Akmenės rajono tarybos sprendimu Nr. 100 pagristai buvo patvirtintas Magistralinio dujotiekio tiesinio į Mažeikius per Akmenės rajoną specialusis planas. Todėl ieškovo nurodytais Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies, 1 punktu, 3 punktu, 2 dalies pagrindais, naikinti 1999-12-20 Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 100 dėl specialiojo plano patvirtinimo, nėra pagrindo.

37Ieškovas pareiškęs reikalavimą dėl 2005-07-22 Akmenės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus išduoto statybos leidimo Nr. 15 panaikinimo nurodė, kad ginčijamas leidimas yra neteisėtas ir turi būti panaikintas dėl to, kad išduodant minimą administracinį aktą buvo grubiai pažeistos sprendimu patvirtintos specialiojo plano ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 str. 6 d. 3 p. reikalavimai. Nors 1999-06-28 Specialiojo plano derinimo protokole komisija nustatė, jog per du metus negavus statybos leidimo specialusis planas turi būti suderinamas iš naujo, tačiau statybos leidimas atsakovui buvo išduotas be pakartotinio derinimo. Atsakovas leidimą išduodančiai komisijai nepateikė sutarties su ieškovu dėl jam nuosavybės teise priklausančio žemė sklypo naudojimo dujotiekio statybos metu. Pripažinus sprendimą dėl specialiojo plano patvirtinimo neteisėtu ir jį panaikinus, automatiškai naikintinu tampa ir leidimas.

38Bylos duomenimis 1999-06-28 projekto derinimo protokole komisija įrašė sąlygą, kad jeigu per du metus nuo projekto suderinimo negautas leidimas statyti, projektas turi būti suderintas iš naujo. Akmenės rajono savivaldybės ir Akmenės rajono savivaldybės administracijos atstovas V. B. nepaaiškino kokiu pagrindu, tikslu buvo įrašyta minėta sąlyga. Nurodė, kad minėta sąlyga neturėjo būti įrašyta, nes buvo rengiamas specialiojo plano projektas. Protokole nurodyta sąlyga neturėjo reikšmės išduodant statybos leidimą. Vertinant, ar esant 1999-06-28 specialiojo plano derinimo protokole nurodytai nuostatai dėl dviejų metų, galėjo būti be atskiro suderinimo išduotas 2005-07-22 statybos leidimas, atsižvelgtina į statybos leidimo išdavimo tvarką reglamentuojančias Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 str. ir 23 str. nuostatas. Specialiojo plano derinimo protokole nurodytas dviejų metų terminas yra nepagrįstas konkrečiais teisės aktų reikalavimais. Statybos leidimo išdavimas be atskiro derinimo, atsižvelgiant į byloje esančius duomenis dėl specialiojo plano, nepažeidžia teisės aktų reikalavimų.

39Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 3 punkte numatyta, kad gautų statybos leidimą, statytojas (užsakovas) savivaldybės administracijos direktoriui turi pateikti: 3) sutartį su žemės savininku dėl sklypo laikino naudojimo statybos metu, dėl šio sklypo servitutų naudojant pastatytą statinį ir kompensacijų už naudojimąsi žemės sklypu bei žalą (jeigu ji padaroma) tais atvejais, kai pagal statinio projektavimo sąlygų sąvadą inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos numatomi tiesti statytojui (užsakovui) nepriklausančiame žemės sklype ar kai tokio sklypo dalį numatoma panaudoti statybvietei įrengti.

40Atsakovo UAB „I.“ atstovai paaiškino, kad jų požiūriu savininko sutikimą darbams atlikti turėjo, nes vadovavosi anksčiau priimtais sprendiniais. Mano, kad neturėjo gauti atskiro savininko V. N. leidimo, nes statybos leidimas jau reiškė, kad visi reikalingi sutikimai yra. Nurodė, kad konkretaus V. N. sutikimo dujotiekiui tiesti neturėjo. UAB „I.“ rūpinosi tik dėl nuostolių atlyginimo žemės savininkams dėl konkrečiai atliktų darbų. Atsakovo UAB „I.“ atstovas V. P. paaiškino, kad pagal 2004-06-22 metodiką buvo vykdomos derybos tiek su ieškovu, tiek su kitais žmonėmis. Pačio ieškovo V. N. nerado, 2006 m. spalio mėnesį ir 2007m. vasario mėnesį susitiko su ieškovo atstovu R. D. prie degalinės dėl statybos metu patirtų nuostolių. Nuostolių atlyginimas buvo siūlomas dėl žemės derlingumo praradimo, dirvos derlingumo atkūrimo. Patikėjo R. D., kad įvyko žodinis susitarimas, nes nebuvo jokių pretenzijų dėl vykdomos statybos. Atsakovo atstovo aiškinimu rašytinis susitarimas nebuvo sudarytas, o vėliau buvo gauta ieškovo pretenzija dėl nuostolių atlyginimo. Ieškovo prašoma nuostolių suma buvo per didelė, todėl nepavyko geruoju susitarti. Liudytojas R. D., ieškovo žentas, neneigė, kad buvo susitikęs su UAB „I.“ atstovu tačiau nurodė, kad vieną kartą. Susitikimo metu buvo pasiūlymas, kad atsakovas pasinaudos jų žeme ir sumokės 1500 Lt kompensaciją už derliaus sugadinimą, už sugadintą žemės produkciją ir paviršutinį žemės sluoksnį. Jis su tokiu pasiūlymu nesutiko ir tuo viskas užsibaigė. Jis pasirašyti dokumentų nežadėjo, nes nesutiko dėl dujotiekio tiesimo.

41Byloje pateikti duomenys, kad statyba pradėta 2005 m. rugsėjo mėn., baigta 2006 m. spalio mėn. Magistralinio dujotiekio į Mažeikius (Akmenės rajono teritorija I etapas) pripažintas tinkamu naudoti 2006-12-07 aktu. (I tomas, b.l.60-62). Magistralinio dujotiekio į Mažeikius su dujų skirstymo stotimi (Mažeikių rajono teritorija II etapas) pripažintas tinkamu naudoti 2007-02-15 aktu, statyba pradėta 2006 m. rugsėjo mėn. baigta 2006 m. spalio mėn. (I tomas, b.l.63-65). R. D. raštas su priedais, kuriuo jis 2007-09-26 kreipėsi į UAB „I.“ dėl 37900 Lt nuostolių, kuriuos sudaro 25000 Lt žemės vertės sumažėjimas, 900 Lt išvados dėl turto vertės nustatymo korporacijoje „Matininkai“, ūkininko, nuomojančio žemės sklypą patirti 2000 Lt nuostoliai, ir 10000 Lt už advokato konsultacijas, kuro sąnaudas, sugaištą laiką ir kitus nepatogumus, atlyginimo. (I tomas, b.l.67) UAB „I.“ 2007-10-30 raštas Nr. 521 „Dėl nuostolių atlyginimo“ dėl 2007-09-26 ieškovo pretenzijos dėl nuostolių, atsiradusių dėl nutiesto magistralinio dujotiekio atlyginimo, nesutiko su prašoma suma (I tomas, b.l.9-13). 2008-04-16 raštas, kuriuo ieškovo atstovas dar kartą ragino atsakovą gera valia sumokėti 28000 Lt dydžio kompensaciją (I tomas, b.l.14-15) 2008-04-25 UAB „I.“ atstovo raštas, kuriame nurodoma, kad UAB „I.“ neneigia V. N. teisės į protingai įvertintų šalių suderinto dydžio nuostolių atlyginimą, nurodo, kad nuostoliai turi būti mažintini. (I tomas, b.l.17-18) Dėl patirtų nuostolių pateikta Korporacijos „Matininkai“ 2007-09-18 išvada dėl turto vertės. (I tomas, b.l. 68-70, II tomas, b.l.190-191) UAB „I.“ 2004-06-22 patvirtinta „Privačios žemės nuomos ir nuostolių, atsiradusių tiesiant magistralinį dujotiekį į Mažeikius per asmeninio ūkio žemę, atlyginimo apskaičiavimo metodika“ (I tomas, b.l. 74-75).

42Jau anksčiau aptartas 1999-12-03 susitarimas dėl privačios žemės nuomos, sudarytas, tarp ieškovo V. N. ir AB „Lietuvos dujos“, patvirtina, kad šio susitarimo šalys susitarė dėl 0,61 ha bendro ploto privačios žemės, nuosavybės teise priklausančios V. N., esančios Rudausių k., Akmenės r. sav., kadastrinis Nr. ( - ), nuomos. Nuomos susitarimas sudarytas nekeičiant žemės pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties, vieneriems metams nuo 1999-11-01. Susitarimo 7 p. numatyta, kad žemės sklypas išnuomojamas magistralinio dujotiekio trasos tiesimui. Nominali indeksuota žemės kaina – 1722 Lt. Susitarimo 13 p. šalys susitarė, kad nuomininkas grąžina nuomotojui rekultivuotą plotą pagal perdavimo aktą ir per vieną mėnesį sumoka dirvos derlingumo atkūrimo išlaidas 5165 Lt. 14 p. numatyta, kad už negaunamą produkciją išmokami 663 Lt. Susitarimas įsigalioja nuo pirmojo pinigų įmokėjimo į nuomotojo sąskaitą. Susitarimo 18 p. numatyta, kad nuomos susitarimas gali būti nutrauktas prieš terminą nuomininko iniciatyva, baigus arba nutraukus trasos tiesimo darbus, arba šalių raštišku susitarimu. Byloje duomenų apie tai, kad būtų išmokėta kokia tai suma, nėra. Susitarimo turinys, sąlygos yra pakankamos, kad suprasti kokiems tikslams sudarytas susitarimas, ir kad susitarta dėl nuostolių atlyginimo.

43AB „Lietuvos dujos“ atstovė nurodė, kad Mažeikių dujų apskaitos stotis buvo pastatyta žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas: ( - ), Sablauskių k.v., bendras plotas: 0,4735 ha, kurį AB „Lietuvos dujos“ specialiai tam tikslui 2007-01-08 nupirko iš ieškovo V. N.. Ieškovas pats atliko sklypo pertvarkymo ir padalijimo bei detalaus planavimo procedūras, todėl nepagrįsti ieškovo argumentai, kad jis nebuvo informuotas apie magistralinio dujotiekio per jo sklypą statybą. Teismui pateiktas 2006-10-04 V. N. prašymas Akmenės rajono žemėtvarkos skyriui dėl sklypo atidalijimo (2 tomas b.l. 44). 2006-10-10 Šiaulių apskrities viršininko išduotas leidimas V. N. pagal jo 2006-10-04 prašymą formuoti žemės sklypus rengiant žemėtvarkos projektą Nr. 10. Leidime nurodyta, kad 15,3977 ha žemes sklypas, padalijamas į du žemės sklypus: 14,9262 ha ir 0,4715 ha. V. N. žemės sklypo bendrojo ploto 153977 m2, kadastro Nr. ( - ) esančio Rudausių k., Akmenės r. sav. AB „Šiaulių hidroprojektas“ pertvarkymo projektą patvirtinantį, kad V. N. priklausantis žemės sklypas, kurio projektinis Nr. 103-3, plotas 153977 m2, pertvarkomas į du žemės sklypus, projektiniai Nr. 103-3-1 – 149242 m2 ir Nr. 103-3-2, 4735 m2.(II tomas, b.l.45-54). 2007-01-08 žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis patvirtina, kad V. N. ir AB „Lietuvos dujos“ šia sutartimi susitarė dėl V. N. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas: ( - ), Sablauskių k.v., bendras plotas: 0,4735 ha, esančio adresu: Rudausių k., Akmenės r. sav., pardavimo AB „Lietuvos dujos“. Sutarties 5 p. nurodyta, kad žemės sklypas iki 2008-10-17 išnuomotas V. V.. (2 tomas b.l. 31-34). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, registro Nr. ( - ) patvirtina, kad AB „Lietuvos dujos“ nuosavybės teisė į minėtą žemės sklypą įregistruota 2007-01-18 (II tomas, b.l.31-37). Šiaulių apskrities valdytojo administracijos Akmenės rajono žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos vyr. žemėtvarkininkės kadastrui 1996-09-23 išduotas pažymėjimas patvirtina, kad V. N. yra žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio Rudausių k., Akmenės r. sav., savininkas. Sklypas įgytas 1996-09-16, privačios žemės dovanojimo sutarties Nr. 7819 pagrindu. (2 tomas b.l. 51). Nuosavybės teisė viešajame registre įregistruota nuo 2006-12-21 (I tomas,b.l.7-8, II tomas 193-194).

44Įvertinus byloje esančius duomenis dėl 1999-12-03 susitarimo dėl privačios žemės nuomos, 2006-10-04 V. N. prašymą Akmenės rajono žemėtvarkos skyriui dėl sklypo atidalijimo bei su šiuo klausimu susijusius rengtus dokumentus, atsakovo UAB „I.“ atstovo paaiškinimus dėl vykusių derybų su ieškovu R. D. 2006 m. spalio mėnesį, ką pripažino R. D. nėra jokio pagrindo išvadai, kad ieškovas V. N. nežinojo apie dujotiekio statybą bei jo sklype vykdomus darbus. Kaip jau minėta ieškovas kreipdamasis į teismą su pirminiu ieškiniu pateikė Magistralinio dujotiekio statybos techninio projekto „ Magistralinis dujotiekis į Mažeikius“ (Akmenės rajonas) PV-1 (2005m) Aiškinamąjį raštą, kuriame nurodoma apie specialųjį planą dėl dujotiekio tiesinio, patvirtintą 1999-12-20 Akmenės rajono tarybos sprendimu Nr. 100, sklypo planus dėl dujotiekio tiesimo (b.l. 12,13, 19-25, 130-135). Nors ieškovo atstovas nurodė, kad ieškovui nėra pakankamai aiškus aiškinamojo rašto turinys, ieškovo pateikti dokumentai paneigia jo aiškinimus, patvirtina ieškovą žinojus apie galimą jo teisių pažeidimą. Vėlesni ieškovo veiksmai 2007-09-26 pretenzija atsakovui UAB „I.“ dėl nuostolių, atsiradusių dėl nutiesto magistralinio dujotiekio į Mažeikius per V. N. asmeninio ūkio žemę, UAB „I.“ 2007-10-30 raštas, 2008-04-16 raštas, kuriuo ieškovo atstovas dar kartą ragino atsakovą gera valia sumokėti 28000 Lt dydžio kompensaciją bei 2008-04-25 UAB „I.“ raštas patvirtina, kad tarp ieškovo ir atsakovo vyko susirašinėjimas dėl magistralinio dujotiekio nutiesimo per V. N. sklypą, dėl nuostolių atlyginimo. Ieškovas manydamas, kad jo kaip žemės savininko nuosavybės teisė gali būti pažeista privalėjo pats būti rūpestingas, aktyvus, domėtis priimtais sprendiniais dėl vykdomos statybos ir ginti savo galimai pažeistas teises. Tačiau to savalaikiai nedarė.

45Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 3 punkto nuostatomis, kad gautų statybos leidimą, statytojas (užsakovas) savivaldybės administracijos direktoriui turėjo pateikti sutartį su žemės savininku dėl sklypo laikino naudojimo statybos metu, dėl šio sklypo servitutų, kompensacijų už naudojimąsi žemės sklypu. Po 1999-12-03 susitarimo praėjo pakankamai ilgas laiko tarpas. Nors atsakovas UAB „I.“ pateikė duomenis, kad buvo deramasi su ieškovo atstovu, o ieškovo atstovas nurodė, kad atsakovo pateikto dokumento nepasirašė, nesant atskiro raštiško susitarimo su ieškovu V. N., yra pagrindo manyti, kad statybos leidimas išduotas nesilaikant įstatyme numatytų formalių reikalavimų.

46Ieškovas nurodė, kad dėl dujotiekio tiesinio jam padaryta žala, sklypo vertės sumažėjimas, negalėjimas keisti sklypo paskirties, kiti nustatyti apribojimai suvaržė jo teises. Ieškovas pateikė korporacijos „Matininkai“ turto vertinimo išvadą, kurioje nurodyta, kad vertinimas atliktas 2007-09-12. Nurodoma sklypo vertė kai jame nėra dujotiekio 97000 Lt, ir kai nutiestas dujotiekis– 72000 Lt, sklypo žemės vertės sumažėjimas – 25000 Lt (II tomas, b.l.190-198). Teismo posėdžio metu nurodė, kad konkrečiai nurodyti kokie nuostoliai patirti šiai dienai, bylos nagrinėjimo metu, negali. Teismui įvertinus ieškovo paaiškinimus, byloje esančius duomenis yra pagrindo manyti, kad ieškovo ieškinys teisme pareikštas nepavykus taikiai išspręsti nuostolių atlyginimo klausimo ir kildinamas dėl nuostolių atlyginimo, nors atskiro reikalavimo dėl nuostolių atlyginimo nėra.

47Nėra duomenų, kad statytojas pateikė viešojo administravimo subjektui kokius tai apgaulingus, neteisingus ar neišsamius duomenis. Nėra pagrindo manyti, kad leidimo statybai išduoti procese ieškovo V. N. atžvilgiu buvo elgiamasi nesąžiningai, siekiant pažeisti jo kaip žemės savininko teises. Teismas įvertino ir pačio ieškovo veiksmus, kad jis nebuvo aktyvus, savalaikiai nereiškė pretenzijų, neginčijo statybos leidimo, po statybos leidimo išdavimo praėjo ilgas laiko tarpas. Išduotu statybos leidimu padarytos didelės investicijos į dujotiekio statybą. 2006-12-07 aktu Magistralinio dujotiekio į Mažeikius (Akmenės rajono teritorija I etapas) pripažintas tinkamu naudoti. 2007-02-15 aktu Magistralinio dujotiekio į Mažeikius (Mažeikių rajono teritorija II etapas) pripažintas tinkamu naudoti (I tomas, b.l.60-62, 63-65). Teismui įvertinus pateiktus duomenis apie kitus savininkus yra pagrindo manyti, kad 2005-07-22 Akmenės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus išduotas statybos leidimas Nr. 15 susijęs ir su kitų asmenų teisėmis bei įstatymo saugomais interesais, duomenų, kad būtų pažeistos kitų asmenų teisės išduodant leidimą byloje nėra. Įvertinus byloje ištirtus duomenis, ieškovo V. N. interesą, jo nurodytas aplinkybes dėl teisių pažeidimo, leidimas statybai Nr. 35/05, nors ir nebuvo atskiro suderinimo, sutarties su ieškovu V. N., atsižvelgiant į Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento teisių perėmėjos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos išvadoje nurodytas aplinkybes (4 tomas b.l. 43-50), į kitas byloje nustatytas aplinkybes, nenaikintinas.

48Ieškovas nurodė, kad ginčijamieji 2006-12-07 Magistralinio dujotiekio į Mažeikius su dujų skirstymo stotimi (Akmenės rajono teritorija I etapas) pripažinimo tinkamu naudoti ir 2007-02-15 Magistralinio dujotiekio į Mažeikius su dujų skirstymo stotimi (Akmenės rajono teritorija II etapas) pripažinimo tinkamu naudoti aktai yra betarpiškai susiję su statybos leidimu. Pripažinus statybos leidimą negaliojančiu, ar jį panaikinus, atlikti darbai negali būti pripažinti tinkamais naudoti. Ieškovas prašo panaikinti 2008-02-11 Šiaulių apskrities viršininko įsakymą Nr. V-645, nes panaikinus ginčijamą sprendimą, leidimą ir aktus, naikintinas ir 2008-02-11 įsakymas.

49Magistralinio dujotiekio į Mažeikius (Akmenės rajono teritorija I etapas) pripažinimo tinkamu naudoti 2006-12-07 aktą, patvirtinantį, kad Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko V. M. įsakymu 2006-11-08 Nr. 103 paskirta komisija pripažino, naujai pastatytą magistralinio dujotiekio atšaką į Mažeikius (Akmenės rajono teritorija) tenkinančia reikalavimus ir tinkančią naudoti. Šiame akte, taip pat nurodyta, kad statyba vyko pagal projektą Nr. 7782, kurį parengė AB „Pramprojektas“, leidimas statyti Nr. 15 išduotas 2005-07-22 Akmenės rajono savivaldybės administracijos statybos ir urbanistikos skyriuje. Statyba pradėta 2005 m. rugsėjo mėn., baigta 2006 m. spalio mėn. (I tomas, b.l.60-62) Magistralinio dujotiekio į Mažeikius (Mažeikių rajono teritorija II etapas) pripažinimo tinkamu naudoti 2007-02-15 aktą, kuriuo Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko V. M. įsakymu 2006-12-11 Nr. 122 paskirta komisija pripažino, kad naujai pastatytą magistralinio dujotiekio atšaką į Mažeikius su dujų skirstymo stotimi (Mažeikų rajono teritorija) tenkina reikalavimus ir yra tinkama naudoti. Akte nurodyta, kad statyba vyko pagal projektą Nr. 7782, kurį parengė AB „Pramprojektas“, leidimas statyti Nr. 05/171NS išduotas 2005-12-29 Mažeikių rajono savivaldybės architektūros, urbanistikos, statybos ir remonto skyriuje. Statyba pradėta 2006 m. rugsėjo mėn., baigta 2006 m. spalio mėn. (I tomas, b.l.63-65) AB „Lietuvos dujos“ sistemos naudotojo UAB „I.“ 2007-03-23 aktą dėl Mažeikių dujų apskaitos stoties darbo, patvirtinančio, kad 2007-03-22- 2007-03-23 dujotiekis buvo prapūstas ir iki darbinio slėgio užpildytas dujomis. (I tomas, b.l.66)

50Atsakovo UAB „I.“ atstovai su pareikštais ieškinio reikalavimais nesutiko. Prašo taikyti senatį administraciniams aktams ginčyti.

51Akmenės rajono savivaldybė ir Akmenės rajono savivaldybė administracija prašo ieškinį atmesti, nes ieškovas yra praleidęs Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. numatytus senaties terminus. Nurodė, kad 2005-07-22 Akmenės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus išduotas statybos leidimas Nr. 15, galioja tik iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos, dujotiekio vamzdynas yra pripažintas tinkamu naudoti, todėl leidimo panaikinimas nesukeltų jokių teisinių padarinių. (II tomas, b.l. 148-149, 150-151).

52Trečiojo asmens „Lietuvos dujos“ atstovė prašo taikyti ieškinio senatį dėl reikalavimų panaikinti administracinius aktus. Nes 1998-1999 m. viešai buvo paskelbta spaudoje apie specialiojo plano rengimą. Iš 1999 m. pateiktos sutarties dėl žemės nuomos statybai matyti, kad ieškovas buvo informuotas apie statybą. 2006 m. su ieškovu buvo atliekami derinimo darbai, kai AB „Lietuvos dujos” pirko žemės sklypą iš ieškovo, kai vyko sklypo atidalijimo darbai, ieškovas jau buvo informuotas, kad bus tiesiamas magistralinis dujotiekis, su juo buvo bendrauta asmeniškai. Ieškovas pastebėjęs, kad vyksta jo sklype statybos pats turėjo pasidomėti.

53Ieškovas prašydamas panaikinti priimtus konkrečius administracinius aktus be nurodytų aplinkybių motyvavo ir tuo, kad ieškovas buvo įsitikinęs, kad dujotiekis yra nutiestas neturint absoliučiai jokių projektų, leidimų, kad tai yra savavališka statyba. Ir tik bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad buvo parengti dokumentai. Tuomet buvo kreiptasi ir iš Akmenės rajono savivaldybės gauta dokumentaciją iš kurios ieškovas sužinojo apie statybos leidimą ir apie statinio pripažinimą tinkamu naudoti. Patikslintas ieškinys teismui buvo pateiktas 2009-09-09 nepažeidus vieno mėnesio ieškinio senaties termino. Todėl nėra pagrindo pripažinti, kad ginčyti teisme 1999-12-20 Akmenės rajono tarybos sprendimui Nr. 100 yra praleistas ieškinio senaties terminas. Taigi, ieškovas apie administracinių aktų priėmimą teigia sužinojęs 2009-08-10 teismo posėdžio metu. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kada ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti, kad jo teisės yra pažeistos (CK 1.127 str. 1 d.). Jau aptartos ieškovo nurodytos aplinkybės, pateikti dokumentai su pirminiu ieškiniu patvirtina ieškovą žinojus apie specialiojo plano rengimą, numatomą statyti dujotiekį, ką patvirtina 1999-12-03 susitarimas dėl privačios žemės nuomos. Iš Magistralinio dujotiekio tiesinio į Akmenę specialiojo plano viešojo svarstymo ataskaitos ir jos priedų (skelbimo kopijos, specialiojo plano viešo svarstymo su visuomene 1998-11-23, 1998-12-03 protokolai) matyti, kad planas svarstytas 3 etapais. Rajono laikraštyje „Vienybė“ 1998-11-07 paskelbtas skelbimas apie ruošiamą dujotiekio tiesinio į Akmenės miestą specialųjį planą. 1998-11-24 buvo išspausdinta informacija, kad su dujotiekio teisinio į Akmenę sprendiniais galima susipažinti ir pateikti pastabas bei pasiūlymus savivaldybės architektui. Pastabų negauta. Specialusis planas nuo 1999-01-11 iki 1999-02-13 buvo eksponuojamas Akmenės savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriuje, apie tai apskelbta 1998-12-15 rajono laikraštyje „Vienybė“. Projekto aptarimas perkeltas į vasario 13 d. ir apie tai taip pat buvo skelbta. Svarstymo metu, kuris įvyko 1999-02-13 13val. suinteresuotų fizinių asmenų ir juridinių asmenų pastabų negauta. Liudytojo R. D. paaiškinimai, kad jis gavo žinią iš ūkininko, kuriam buvo išnuomota žemė, kad atliekami darbai, kad tiesia per jų žemę dujotiekį, ir kad jam sugadinti pasėliai. Jis pats realiai matė, kad buvo iškasta žemė. Kad jis 2006 m. spalio mėnesį buvo susitikęs su UAB „I.“. Neįtikinami ir prieštaringi liudytojo, ieškovo atstovo pagal įgaliojimą paaiškinimai, kad apie vykdomas statybas jam nebuvo nežinoma. Ieškovas pats atliko sklypo pertvarkymo ir padalijimo bei detalaus planavimo procedūras, todėl nepagrįsti ieškovo argumentai, kad jis nebuvo informuotas apie magistralinio dujotiekio per jo sklypą statybą. Teismui pateiktas 2006-10-04 V. N. prašymas Akmenės rajono žemėtvarkos skyriui dėl sklypo atidalijimo bei kiti šiuo klausimu susiję dokumentai (2 tomas b.l. 44). Kad ieškovas nežinojo apie galimai jo pažeistas teises paneigia ir minėta ieškovo 2007-09-26 pretenzija atsakovui UAB „I.“ dėl nuostolių, 2008-04-16 raštas atsakovui. Kaip jau minėta ieškovas kreipdamasis į teismą su ieškiniu pateikė Aiškinamąjį raštą, kuriame nurodoma apie specialųjį planą dėl dujotiekio tiesinio, patvirtintą 1999-12-20 Akmenės rajono tarybos sprendimu Nr. 100, sklypo planus dėl dujotiekio tiesimo (b.l. 12,13, 19-25). Aiškinamajame rašte nurodoma apie magistralinio dujotiekio ir įrenginių apsaugos zonos apribojimus, taikytus 1992-05-12 Nutarimo Nr. 343 pagrindu (b.l. 19-25). Projekto segtuve esantis 1999-12-03 susitarimas dėl privačios žemės nuomos, sudarytas, tarp ieškovo V. N. ir AB „Lietuvos dujos“ firma „Magistraliniai dujotiekiai“, patvirtina, kad šio susitarimo šalys susitarė dėl 0,61 ha bendro ploto privačios žemės, nuosavybės teise priklausančios V. N., esančios Rudausių k., Akmenės r. sav., kadastrinis Nr. ( - ), nuomos. Nuomos susitarimas sudarytas nekeičiant žemės pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties, vieneriems metams nuo 1999-11-01. 9 p. įrašyta, kad nuomotojas turi laikytis sąlygų patvirtintų 1992-05-12 Nutarimu Nr. 343 (1995-12-29 nutarimo Nr. 1640 redakcija VII skyrius). Šiaulių apskrities viršininkas 2008-02-11 įsakymu Nr. V-642 „Dėl papildomų kadastro rodiklių nustatymo žemės sklypas Akmenės rajone“, nustatė žemės sklypams specialiąją naudojimo sąlygą – magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos zonas pagal priedą. Priedo 3 p. nurodyta, kad V. N. sklypo, kurio kadastrinis NR. ( - ), esančio Rudausių k., 1,6049 ha plotui nustatomas specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygos. Šias aplinkybes patvirtina ir kartu su įsakymu pateikti žemės sklypo planai (II tomas, 66-72).

54Ieškovo nurodytos aplinkybės, pateikti dokumentai patvirtina ieškovą žinojus apie galimą jo teisių suvaržymą. Nors ieškovo atstovas nurodė, kad ieškovui nėra pakankamai aiškus Aiškinamojo rašto turinys, byloje esantys duomenys paneigia ieškovo paaiškinimus, kad jis nežinojo apie galimą jo teisių pažeidimą. Nors ieškovas pagal pateiktus duomenis gimęs 1938-04-10 yra garbaus amžiaus, tačiau byloje nustatytais duomenis jo interesus atstovavo jo žentas R. D., ieškovas naudojosi ir teisininkų - advokatų pagalba. Todėl įvertinus visumą aplinkybių yra pagrindo manyti, kad ieškovas pats buvo nepakankamai rūpestingas, atidus, nepakankamai domėjosi klausimais, turinčiais reikšmės jo interesams. Nepakankamai domėjosi, kad jo nuosavybės teisės nebūtų pažeistos, savalaikiai nereiškė pretenzijų, neskundė administracinių aktų ir kita. Sprendžiant ieškinio senaties termino klausimą taikytinos Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies nuostatos, kurioje nustatytas vieno mėnesio ieškinio senaties terminas suinteresuotai šaliai ginčyti jos atžvilgiu priimtą administracinį aktą. Vadovaujantis CK 1.131 straipsnio 1 dalies nuostatomis atsakovams reikalaujant taikyti ieškinio senatį, ieškinio senaties termino pasibaigimas yra pagrindas atmesti ieškinio reikalavimus. Pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes ieškovas yra praleidęs įstatymo nustatytą ieškinio senaties terminą ieškinyje nurodytiems administraciniams aktams ginčyti. Todėl be nurodytų motyvų ieškovo reikalavimai dėl 1999-12-20 Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 100, 2005-07-22 Akmenės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus išduoto statybos leidimo Nr. 15, 2006-12-07 Magistralinio dujotiekio į Mažeikius su duju skirstymo stotimi (Akmenės rajono teritorija I etapas) pripažinimo tinkamu naudoti ir 2007-02-15 Magistralinio dujotiekio į Mažeikius su duju skirstymo stotimi (Akmenės rajono teritorija II etapas) pripažinimo tinkamu naudoti aktų atmestini ieškovui praleidus ieškinio senaties terminus administraciniams aktams ginčyti.

55Ieškinio reikalavimą dėl magistralinio dujotiekio ieškovui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame Rudausių k., Akmenės r. Unikalus Nr.: ( - )išardymo, atsakovui UAB „I.“ 30 kalendorinių dienų laiko termino teismo sprendimui įvykdyti, nustatymo, jo neįvykdžius per nustatytą laiką, ieškovui teisės atlikti teismo sprendime nurodytus veiksmus atsakovo lėšomis suteikimo bei iš atsakovo su tuo susijusių reikiamų išlaidų išieškojimo, ieškovas motyvuoja tuo, kad pažeistos jo nuosavybės teisės, be jo sutikimo neteisėtai apribotos jo teisės laisvai disponuoti visu sklypu, viršutiniu žemės sluoksniu, keisti sklypo paskirtį į gyvenamųjų namų statybai tinkamą paskirtį, formuoti ūkininko namų valdą, sodinti medžių, vaismedžių, krūmų, kultivuoti žemės giliau kaip 0,30 m, statyti bet kokius statinius ir kita, dėl apribojimų jis patyrė nuostolius. Nurodė, kad nuostolius patvirtina 2007 m. „Matininkai“ išvada. Kokia šiuo metu sklypo vertė nurodyti negali. Taip pat nurodė, kad atsakovas nepateikė įrodymų, kad dėl dujotiekio išardymo būtų patirti dideli nuostoliai, kad reikalavimai būtų neproporcingi ieškovo pažeistoms teisėms. Ieškovas be nurodytos 2007 m. „Matininkai“ išvados kitų duomenų dėl patirtų nuostolių nepateikė ir nereiškė reikalavimų.

56Atsakovas UAB „I.“ pateikė Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos potencialiai pavojingo įrenginio registracijos pažymėjimus, patvirtinančius, kad gamtinių dujų magistralinis dujotiekis serijiniai numeriai 01 ir 02, įregistruoti Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre suteikiant identifikavimo kodus VL-01-00750 ir VL-01-00749, įrengimo vieta Akmenės r. – Mažeikių r., įrenginio savininkas UAB „I.“. (I tomas, b.l.50-51) 2007-03-05, 2007-01-24 pažymėjimus apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimo Nekilnojamojo turto registre patvirtinančius, kad dujų skirstymo stotis, unikalus kodas Nr. ( - ), inžineriniai tinklai – magistraliniai dujotiekio vamzdynai, vamzdynai ilgis 25929,88 m., unikalus Nr. ( - ), kiti statiniai (tvora), unikalus Nr. ( - ), katodinė stotis, unikalus Nr. ( - ), esantys Mažeikių r. sav. teritorijoje, ir inžineriniai tinklai – magistraliniai dujotiekio vamzdynai, vamzdynai ilgis 15970 m., unikalus Nr. ( - ), katodinė stotis, unikalus Nr. ( - ), esantys Akmenės r. sav. teritorijoje nuosavybės teise priklauso UAB „I.“, nuosavybės teisės įregistravimo juridinis pagrindas: 2007-02-15, 2006-12-07, 2006-09-05 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktai. (I tomas,b.l.120-123,II tomas,b.l.64-65) Baltijos turto vertinimo agentūros preliminariąją pažymą Nr. 044:2008 (V), kurioje nurodyta, kad magistralinio dujotiekio Akmenė – Mažeikiai esančio Akmenės ir Mažeikių rajonų savivaldybių teritorijoje pagal lyginamosios vertės ir atkuriamosios vertės metodus nustatyta rinkos vertė 2007-12-21 yra 36 082 000 Lt. (I tomas, b.l.124-125) Atsakovo atstovai nurodė, kad dujotiekio išardymas reikštų viso 42 kilometrų ir apie 40 mln. Lt vertės dujotiekio darbo nutraukimą. Visas Mažeikių miestas liktų be gamtinių dujų. Patenkinus ieškovo reikalavimą dėl dujotiekio išardymo, dujotiekio savininkei - UAB „I.“ būtų padaryta neproporcingai didelės nepataisomos žalos, taip pat didelės ir nepagrįstos žalos atsirastų kitiems gamtines dujas dujotiekiu transportuojantiems dujų tiekėjams, be to būtų iš esmės pažeistas Mažeikių miesto dujofikavimo visuomeninis interesas. Dujotiekio išardymui būtų privaloma atlikti LR Statybos įstatymo nustatytas išankstines privalomas ir ne 30 dienų, bet žymiai ilgiau trunkančias procedūras, specialaus plano koregavimą techninio projekto paruošimą bei jo suderinimą ir patvirtinimą, gauti statybos leidimą griovimo darbams atlikti. Dujotiekyje dujų slėgis gali siekti apie 55 atmosferas. Nurodė, kad atsakovas nedidino atstovavimo išlaidų ir nerengė studijų dėl galimybės iškasti dujotiekį ir su tuo susijusių išlaidų paskaičiavimo, nes lėšos būtų didelės.

57Teismui įvertinus byloje esančius dokumentus bei nustatytas aplinkybes su atsakovo UAB „I.“ atstovų argumentais nesutikti nėra pagrindo.

58Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.40 straipsnis numato, kad žemės sklypo savininkui nuosavybės teise priklauso viršutinis žemės sklypo sluoksnis, ant žemės sklypo esantys statiniai bei jų priklausiniai, kiti nekilnojamieji daiktai, jeigu įstatymo ar sutarties nenustatyta kitaip. Žemės sklypo savininkas į virš jo sklypo esančią oro erdvę turi tokias teises, kiek jos neprieštarauja įstatymams ir kiek būtina naudoti žemės sklypą pagal paskirtį. Turi nuosavybės teisę į sklypo viršutinį žemės sluoksnį bei žemėje esančias naudingąsias iškasenas tiek, kiek ši teisė neprieštarauja įstatymams ir kiek būtina naudoti žemės sklypą pagal paskirtį. Žemės savininkas gali reikalauti pašalinti bet kurios jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.37 straipsnį savininkas turi teisę savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti, tačiau nuosavybės teisė nėra absoliuti ir ši išvada išplaukia tiek iš nurodytos teisės normos, tiek iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.39 straipsnio 1 dalies, pagal kurį nuosavybės teisė gali būti apribota paties savininko valia, įstatymų arba teismo sprendimo, savininkas gali nevaržomai įgyvendinti nuosavybės teisę, jeigu tai neprieštarauja įstatymui ir nepažeidžia kitų asmenų teisių ir interesų. Nors savininkas turi teisę laisvai ir nevaržomai įgyvendinti nuosavybės teisę, ginti savo teises, tačiau taip pat nepažeisdamas kitų asmenų teisių ir interesų. Konkrečiu atveju ieškovo reikalavimas išardyti dujotiekį neatsižvelgiant į dujotiekio išardymo procedūras, kaštus, dujų tiekimo nutraukimą, visuomenės reikmes, atsižvelgiant į ieškovo pateiktus duomenis dėl jo teisių suvaržymo ir galimų nuostolių padarymo, atsižvelgiant ir į tai, kad dujotiekio nutiesimui panaudota tik 0,58 ha viso 14 9242 ha žemės sklypo ploto dalis, nėra proporcingas. Siekiant apginti ieškovo teises būtina atsižvelgti ir užtikrinti, kad nebūtų pažeisti kitų asmenų, visuomenės teisėti interesai. Įvertinus byloje pateiktus duomenis ieškovo reikalavimas dėl dujotiekio išardymo ir su juo susiję reikalavimai netenkintini.

59Atsakovas UAB „ I.“ prašo tenkinti priešieškinį dėl servitutų nustatymo žemės sklypui, priklausančiam V. N., esančiam Rudausių k., Akmenės r., unikalus Nr. ( - )pagal Šiaulių apskrities viršininko 2008-02-11 įsakyme Nr. V-642 nurodytas žemės ir miško naudojimo specialiąsias sąlygas. Nurodė, kad įsakymo įregistruoti nekilnojamojo turto registre gera valia nėra galimybės nesutinkant savininkui.

60Ieškovas nurodė, kad panaikinus ginčijamus sprendimą, leidimą ir aktus, pripažinus dujotiekio statybą neteisėtą, naikintinas ir 2008-02-11 įsakymas. Nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1 knygos 138 straipsnį ginamos pažeistų asmenų teisės. Ieškovas nepateikė jokių bent jau formalių įrodymų, kad specialiųjų sąlygų yra nesilaikoma, kad atsakovui tai kelia kokias tai neigiamas pasekmes, trukdo jam disponuoti jo turtu, vamzdynu. Be to pripažinus dujotiekio statybą neteisėtą nėra jokio pagrindo nustatyti servitutus.

61Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 4.111 straipsnio 1 dalį servitutas yra teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiu daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančio daikto), tinkamą naudojimą. Pagal CK 4.124 straipsnio 1dalį servitutas gali būti nustatytas įstatymais, sandoriais ir teismo sprendimu. Be to, iš servituto kylančios teisės ir pareigos subjektams atsiranda tik įregistravus servitutą, išskyrus atvejus, kai servitutą nustato įstatymas (LR CK 4.124 straipsnio 2 dalis). Servitutas nustatomas teismo sprendimu, jeigu savininkai nesusitaria, o nenustačius servituto nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį (CK 4.126 straipsnio 1 dalis). 1992 -05-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 2.3. numato, kad žemės sklypams nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos įrašomos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 22 straipsnio ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534, nustatyta tvarka. VII skyriuje „Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos zonos“ 23 straipsnyje numatyta, kad specialiųjų žemės naudojimo sąlygų privaloma laikytis naudojantis žeme, esančia magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos zonose. VII skyriuje numatyti konkretūs apribojimai.

62Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad dėl įrengto dujotiekio UAB „I.“ dujotiekio savininkas įgyvendinti nuosavybės teisių neapribojant savininko V. N. teisių ir interesų negali. Servitutas ieškovo žemės sklypo daliai jau yra nustatytas remiantis 1992-05-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ nuostatomis, kurios riboja naudojimąsi žemės sklypu. Ieškovo įgaliotas asmuo 1999-12-03 pasirašydamas susitarimą su AB „ Lietuvos dujos“ dėl žemės nuomos vieneriems metams magistralinio dujotiekio trasos tiesimui, įsipareigojo laikytis 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 patvirtintų specialių žemės naudojimo sąlygų. Kiti byloje esantys, aptarti duomenys paneigia ieškovo nurodytas aplinkybes, kad jis tik atsakovui UAB „I.“ pareiškus priešieškinį sužinojo apie sklypui taikytus apribojimus. Konkrečiu atveju servituto nustatymas teismo sprendimu siejamas ne su absoliučiu negalėjimu be servituto savininkui naudotis jam priklausančiu daiktu, o su sąlyga, kad nenustačius servituto nebūtų galima normaliomis sąnaudomis daikto naudoti, prižiūrėti ir kita. Įstatyme įtvirtinta galimybė savininkui atlyginti jo patirtus nepatogumus, susijusius su servituto nustatymu. Tarnaujančiojo daikto savininkas turi teisę reikalauti kompensacijos, kaip atlyginimo už jo teisių suvaržymą, ir dėl servituto nustatymo patirtų nuostolių atlyginimo (CK 4.129 straipsniu). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes tenkintinas UAB „I.” priešieškinys ir nustatytinas ieškovui V. N., nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui, esančiam Rudausių k., Akmenės r., unikalus Nr. ( - ) žemės servitutas pagal Šiaulių apskrities viršininko 2008-02-11 įsakyme Nr. V-642 „Dėl papildomų sąlygų kadastro rodiklių nustatymo žemės sklypams Akmenės rajone“ nurodytas žemės ir miško naudojimo specialiąsias sąlygas. Įvertinus ieškovo paaiškinimus, kitų proceso dalyvių paaiškinimus, byloje esančius duomenis jokio teisinio pagrindo panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2008-02-11 įsakyme Nr. V-642 „Dėl papildomų sąlygų kadastro rodiklių nustatymo žemės sklypams Akmenės rajone“ nėra.

63Teismo sprendimu nustačius servitutą ir neišsprendus jo atlygintinumo klausimo, tarnaujančiojo daikto savininkas nepraranda teisės reikalauti kompensacijos, ši jo teisė gali būti įgyvendinta šalių tarpusavio susitarimu ar apginta teismo sprendimu atskiroje byloje.

64UAB „I.“ pareiškė prašymą priteisti 2000 Lt bylinėjimosi išlaidas. UAB „I.“ ir advokatų A. T. ir A. S. kontora 2009-03-30 sudarė atstovavimo sutartis Nr.09/03/30. (I tomas, b.l. 103-104, b.l.138) Teisinių paslaugų ir atstovavimo sutartys nuo 2009-12-09 nutrauktos šalių 2009-12-09 susitarimu. (II tomas, b.l.85) Apie patirtas atstovavimo išlaidas dokumentų byloje nepateikta. Atsakovo atstovas I. S. pateikė UAB „Lukoil Baltija“ 2009-08-10 mokėjimo kvitą Nr. 160/3595 dėl patirtų 164,24 Lt kelionės išlaidų apmokėjimo. (I tomas, b.l.106). UAB „I.“ 2009-04-14 mokėjimo nurodymu Nr. 01141151 ir 2009-11-30 mokėjimo nurodymu Nr. 11301224 sumokėjo 244,10 Lt žyminį mokestį. (I tomas, b.l.43, II tomas, b.l.74)

65Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 98 straipsniu šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies jos turėtas bylinėjimosi išlaidas, išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą. Byloje nepateikti duomenys dėl turėtų atstovavimo išlaidų. Atsižvelgiant į byloje esančius duomenis iš ieškovo priteistini 164,24 Lt turėtų išlaidų ir vadovaujantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis dėl nustatyto dydžio pareiškiant priešieškinį priteistini 131 Lt žyminio mokesčio sumokėti 2009-11-30 mokėjimo nurodymu Nr. 11301224. Permokėtas žyminis mokestis 113,10 Lt 2009-04-14 mokėjimo nurodymu Nr. 01141151 gražintinas atsakovui UAB „I.“ ( CPK 87 straipsnio 1dalies, 1 punktas). Kitoje dalyje atsakovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkintinas.

66Ieškovas 2009-03-17, 2009-09-08, 2010-01-12 mokėjimo nurodymais sumokėjo 897 Lt žyminio mokesčio (I tomas, b.l.6, 153, II tomas, b.l.97). Ieškovo atstovas pateikė duomenis dėl ieškovo turėtų 14960 Lt atstovavimo išlaidų ( 4 tomas b.l. 65-99) ir pareiškė prašymą priteisti turėtas išlaidas. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo reikalavimai netenkintini, vadovaujantis CPK 93 straipsniu, 98 straipsniu ieškovo prašymas dėl patirtų išlaidų priteisimo netenkintinas.

67Vadovaujantis 88 straipsniu, 93 straipsniu, 96 straipsniu iš ieškovo V. N. priteistinos 554, 24 Lt pašto išlaidos valstybei.

68Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.124 straipsniu, 1.126 straipsniu, 1.131 straipsniu, 1.138 straipsniu, 4.20 straipsniu, 4.37 straipsniu, 4.39 straipsnio 1 dalimi, 4.111 straipsnio 1 dalimi, 4.124 straipsnio 1, 2 dalimi, 4.126 straipsnio 1 dalimi, 4.129 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 patvirtinti Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatais, 1995-12-12 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, 1992 -05-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 343 „ Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ ir kt., Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 26 straipsnio 2 dalimi, 31 straipsniu, 80 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 87 straipsnio 1dalies, 1 punktu, 93 straipsniu, 96 straipsniu, 98 straipsniu, 259 straipsniu, 260 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsniu, teismas

Nutarė

69Atmesti ieškovo V. N., a.k. ( - ) ieškinio reikalavimus dėl 1999-12-20 Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 100, 2005-07-22 Akmenės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus išduoto statybos leidimo Nr. 15, 2006-12-07 Magistralinio dujotiekio į Mažeikius su duju skirstymo stotimi (Akmenės rajono teritorija I etapas) pripažinimo tinkamu naudoti ir 2007-02-15 Magistralinio dujotiekio į Mažeikius su duju skirstymo stotimi (Akmenės rajono teritorija II etapas) pripažinimo tinkamu naudoti aktų panaikinimo.

70Atmesti ieškovo V. N. ieškinio reikalavimą dėl magistralinio dujotiekio ieškovui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame Rudausių k., Akmenės r. Unikalus Nr.: ( - ) išardymo, atsakovui UAB „I.“ 30 kalendorinių dienų laiko termino teismo sprendimui įvykdyti, nustatymo, jo neįvykdžius per nustatytą laiką, ieškovui teisės atlikti teismo sprendime nurodytus veiksmus atsakovo lėšomis suteikimo bei iš atsakovo su tuo susijusių reikiamų išlaidų išieškojimo.

71Atmesti ieškovo ieškinio reikalavimą dėl 2008-02-11 Šiaulių apskrities viršininko įsakymo Nr.V-642 panaikinimo.

72Tenkinti UAB „I.” priešieškinį ir nustatyti ieškovui V. N., a.k. ( - ) nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui, esančiam Rudausių k., Akmenės r., unikalus Nr. ( - ) žemės servitutą pagal Šiaulių apskrities viršininko 2008-02-11 įsakyme Nr. V-642 „Dėl papildomų sąlygų kadastro rodiklių nustatymo žemės sklypams Akmenės rajone“ nurodytą žemės sklypams specialiąją žemės naudojimo sąlygą –magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos zonos (VII skyrių) pagal priedą.

73Iš dalies tenkinti atsakovo UAB „I.“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir priteisti iš ieškovo V. N., a.k. ( - ) atsakovui UAB „I.“ 131 Lt žyminio mokesčio ir 164,24 Lt kelionės išlaidų.

74Kitoje dalyje atsakovo UAB „I.“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkinti.

75Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją 2009-04-14 mokėjimo nurodymu Nr. 01141151 į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą ( - ) sumokėtą 113,10 Lt žyminio mokesčio gražinti UAB „I.“ į.k. ( - ).

76Priteisti iš ieškovo V. N., a.k. ( - ) 554,25 Lt pašto išlaidas valstybei.

77Netenkinti ieškovo V. N. reikalavimo dėl 897 Lt žyminio mokesčio ir 14960 Lt atstovavimo išlaidų priteisimo.

78Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

79Sprendimo nuorašus išsiųsti šalims, tretiesiems asmenims, valstybinei institucijai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Vilija Valantienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas V. N. pareiškė patikslintą ieškinį dėl 1999-12-20 Akmenės... 3. Ieškovas, jo atstovas nurodė, kad panaikintinas 2005-07-22 Akmenės rajono... 4. Dėl pareikšto priešieškinio ieškovas nesutiko, prašo panaikinti... 5. Atsakovo UAB „I.“ atstovai su pareikštais ieškinio reikalavimais... 6. Atsakovo UAB „I.“ atstovas V. P. paaiškino, kad pagal 2004-06-22 metodiką... 7. Priešieškinį ieškovui V. N. dėl servitutų nustatymo žemės sklypui,... 8. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 9. Trečiojo asmens AB „Lietuvos dujos” atstovė M. K. paaiškino, kad su... 10. Trečiojo asmens Žemėtvarkos instituto atstovė J. M. su ieškinio... 11. Trečiojo asmens AB „Parex bankas“ atstovas į posėdį neatvyko, apie... 12. Liudytojas R. D. paaiškino, kad ieškovas yra jo uošvis. V. N. jam buvo... 13. Ieškovas grįsdamas ieškinio reikalavimus pateikė dokumentus: Nekilnojamojo... 14. Atsakovas UAB „I.“ nesutikdamas su ieškiniu pateikė: UAB „Ardynas“... 15. Akmenės rajono savivaldybė ir Akmenės rajono savivaldybė administracija... 16. Ankstesniame 2010-11-08 posėdyje Akmenės rajono savivaldybės ir Akmenės... 17. Teismui pateikti dokumentai (segtuvas pavadinimu specialusis planas) .... 18. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Akmenės... 19. Tretysis asmuo AB „Lietuvos dujos“ nesutikdama su ieškiniu nurodė, kad... 20. Tretysis asmuo VĮ Valstybinės žemėtvarkos institutas 2010-08-09 atsiliepime... 21. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Telšių rajono apylinkės teismo... 22. Šiaulių apskrities viršininko administracija nurodė, kad 2005-07-22... 23. Šiaulių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir... 24. Ieškinys atmestinas, priešieškinis tenkintinas.... 25. Ieškovas kreipdamasis į teismą pirminiu reikalavimu pareiškė prašymą... 26. 1999-12-03 ieškovo įgaliotas asmuo pasirašė susitarimą su AB „Lietuvos... 27. Iš dokumentų dėl specialiojo plano rengimo, magistralinio dujotiekio... 28. Prie specialiojo plano pateiktų dokumentų nurodytame žemės savininkų per... 29. Iš pateikto Akmenės rajono specialaus plano suderinimų sąrašo matyti, kad... 30. Iš minėtų dokumentų matyti, kad apie magistralinio dujotiekio tiesinio į... 31. 1999-11-02 Šiaulių apskrities teritorijų planavimo dokumento patikrinimo... 32. Esant 1999-12-03 ieškovo įgalioto asmens pasirašytam susitarimui su AB „... 33. Viešas paskelbimas suteikė galimybę suinteresuotiems asmenims susipažinti... 34. Akmenės rajono savivaldybės Tarybos 1999-12-20 sprendimo Nr. 100 antru punktu... 35. Pagal 1995-12-12 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr.... 36. Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas - Akmenės rajono Valdybos... 37. Ieškovas pareiškęs reikalavimą dėl 2005-07-22 Akmenės rajono... 38. Bylos duomenimis 1999-06-28 projekto derinimo protokole komisija įrašė... 39. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 3 punkte... 40. Atsakovo UAB „I.“ atstovai paaiškino, kad jų požiūriu savininko... 41. Byloje pateikti duomenys, kad statyba pradėta 2005 m. rugsėjo mėn., baigta... 42. Jau anksčiau aptartas 1999-12-03 susitarimas dėl privačios žemės nuomos,... 43. AB „Lietuvos dujos“ atstovė nurodė, kad Mažeikių dujų apskaitos stotis... 44. Įvertinus byloje esančius duomenis dėl 1999-12-03 susitarimo dėl privačios... 45. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 3... 46. Ieškovas nurodė, kad dėl dujotiekio tiesinio jam padaryta žala, sklypo... 47. Nėra duomenų, kad statytojas pateikė viešojo administravimo subjektui... 48. Ieškovas nurodė, kad ginčijamieji 2006-12-07 Magistralinio dujotiekio į... 49. Magistralinio dujotiekio į Mažeikius (Akmenės rajono teritorija I etapas)... 50. Atsakovo UAB „I.“ atstovai su pareikštais ieškinio reikalavimais... 51. Akmenės rajono savivaldybė ir Akmenės rajono savivaldybė administracija... 52. Trečiojo asmens „Lietuvos dujos“ atstovė prašo taikyti ieškinio senatį... 53. Ieškovas prašydamas panaikinti priimtus konkrečius administracinius aktus be... 54. Ieškovo nurodytos aplinkybės, pateikti dokumentai patvirtina ieškovą... 55. Ieškinio reikalavimą dėl magistralinio dujotiekio ieškovui nuosavybės... 56. Atsakovas UAB „I.“ pateikė Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo... 57. Teismui įvertinus byloje esančius dokumentus bei nustatytas aplinkybes su... 58. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.40 straipsnis numato, kad žemės... 59. Atsakovas UAB „ I.“ prašo tenkinti priešieškinį dėl servitutų... 60. Ieškovas nurodė, kad panaikinus ginčijamus sprendimą, leidimą ir aktus,... 61. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 4.111 straipsnio 1... 62. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad dėl įrengto dujotiekio UAB... 63. Teismo sprendimu nustačius servitutą ir neišsprendus jo atlygintinumo... 64. UAB „I.“ pareiškė prašymą priteisti 2000 Lt bylinėjimosi išlaidas.... 65. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 98... 66. Ieškovas 2009-03-17, 2009-09-08, 2010-01-12 mokėjimo nurodymais sumokėjo 897... 67. Vadovaujantis 88 straipsniu, 93 straipsniu, 96 straipsniu iš ieškovo V. N.... 68. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.124 straipsniu, 1.126... 69. Atmesti ieškovo V. N., a.k. ( - ) ieškinio reikalavimus dėl 1999-12-20... 70. Atmesti ieškovo V. N. ieškinio reikalavimą dėl magistralinio dujotiekio... 71. Atmesti ieškovo ieškinio reikalavimą dėl 2008-02-11 Šiaulių apskrities... 72. Tenkinti UAB „I.” priešieškinį ir nustatyti ieškovui V. N., a.k. ( - )... 73. Iš dalies tenkinti atsakovo UAB „I.“ prašymą dėl bylinėjimosi... 74. Kitoje dalyje atsakovo UAB „I.“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų... 75. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją 2009-04-14 mokėjimo nurodymu... 76. Priteisti iš ieškovo V. N., a.k. ( - ) 554,25 Lt pašto išlaidas valstybei.... 77. Netenkinti ieškovo V. N. reikalavimo dėl 897 Lt žyminio mokesčio ir 14960... 78. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas... 79. Sprendimo nuorašus išsiųsti šalims, tretiesiems asmenims, valstybinei...