Byla 2S-832-413/2011

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Gintauto Koriagino, kolegijos teisėjų Birutės Bobrel ir Jolitos Cirulienės,

3apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kauno miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 5 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-01108-364/2011 pagal ieškovo Ž. A. skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybei, tretieji asmenys akcinė bendrovė SEB bankas, uždaroji akcinė bendrovė „S. S.“ dėl sprendimo dalies panaikinimo,

Nustatė

5Kauno miesto apylinkės teisme priimtas nagrinėjimui ieškovo Ž. A. skundas, kuriuo jis prašė pripažinti neteisėta ir panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-586 „Dėl pastato Laisvės al. 54 paėmimo visuomenės reikmėms“ dalį, kuria visuomenės reikmėms buvo paimtos ieškovui nuosavybės teise priklausančios patalpos (unikalus Nr. 4400-0685-0200:7752). Pareikštų reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti Kauno miesto savivaldybei vykdyti ginčijamą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-586 „Dėl pastato Laisvės al. 54 paėmimo visuomenės reikmėms“ dalį, kuria visuomenės reikmėms buvo paimtos jam nuosavybės teise priklausančios patalpos (unikalus Nr. 4400-0685-0200:7752); uždrausti registruoti minėtą sprendimą Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registre; uždrausti Kauno miesto savivaldybei imtis bet kokių kitų veiksmų, kuriais būtų vykdomas ginčo patalpų (unikalus Nr. 4400-0685-0200:7752) paėmimas visuomenės reikmėms. Prašymą motyvavo tuo, jog ieškovui nuosavybės teise priklausantis ir skundžiamu sprendimu ketinamas paimti savivaldybės žinion nekilnojamasis turtas yra įkeistas sutartine hipoteka kreditoriaus AB SEB banko reikalavimui pagal 2007 m. gegužės 3 d. kredito sutartį užtikrinti bei išnuomotas iki 2014 m. birželio 14 d. UAB “S. S.“, todėl nesustabdžius ginčijamos sprendimo dalies vykdymo bus padaryta žala ieškovui, nutruks jo nuomos sutartis su UAB “S. S.“, ieškovas negaus pajamų pagal nuomos sutartį, turės nutraukti kreditavimo sutartį sumokėti bankui paskolą bei palūkanas.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. sausio 5 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino, uždraudė atsakovui Kauno miesto savivaldybei vykdyti ginčijamą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-586 „Dėl pastato Laisvės al. 54 paėmimo visuomenės reikmėms“ dalį, kuria visuomenės reikmėms buvo paimtos Ž. A. nuosavybės teise priklausančios patalpos (unikalus Nr. 4400-0685-0200:7752); uždraudė atsakovui registruoti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 14 d. sprendimą Nr. T-586 Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registre; uždraudė atsakovui imtis bet kokių kitų veiksmų, kuriais būtų vykdomas ginčo patalpų (unikalus Nr. 4400-0685-0200:7752) paėmimas visuomenės reikmėms.

7Teismas, remdamasis skunde nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis ir jame išdėstytais motyvais, padarė išvadą, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, Kauno miesto savivaldybė gali įvykdyti ginčijamą sprendimo dalį. Teismo nuomone, tokie veiksmai, vėliau pripažinus ieškovo pateiktą skundą pagrįstu, apsunkintų ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą arba padarytų jį apskritai nebeįmanomu. Teismas sprendė, kad yra pagrindas taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones CPK 145 str. 1 d. 6 p. ir 12 p. pagrindais.

8Atskiruoju skundu atsakovas Kauno miesto savivaldybė prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 5 d. nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai tenkino ieškovo prašymą dėl šių motyvų:

91) teismas neįvertino, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, yra pažeidžiamas viešasis interesas. Kauno miesto savivaldybė nuosavybės teise valdo kino teatro „Romuva“ 81,77 procento akcijų, kuriame yra organizuojami įvairūs kultūros renginiai, tarp jų ir Kauno kino festivalis. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtų padaryta žala visuomenės daliai, padaryta neigiama įtaka žmonių gerovei, ne tik Kauno miesto gyventojų, bet ir miesto lankytojų, kadangi pastato Laivės al. 54 paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų sustabdymas pagilintų problemą dėl minėto pastato racionalaus naudojimo, liktų nebaigti buvusio nuomininko rekonstrukcijos darbai, pastatas nepriduotas valstybinei komisijai ir paliktas be šildymo sistemos;

102) teismas atsižvelgė tik į pareiškėjo interesus, nevertino atsakovo interesų, pažeidė visuomenės lūkesčių, teisingumo, sąžiningumo ir proporcingumo principus, šalių interesų pusiausvyrą. Ieškovui buvo suteiktas pranašumas, t.y. pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neadekvačios tikslui pasiekti. Teismas neįvertino aplinkybės, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2010-10-14 sprendimu Nr. T-586 nusprendė ne tik paimti ieškovui nuosavybės teise priklausančią pastato dalį, bet ir atlyginti ieškovui pinigais to turto rinkos kaina ar šalių sutarimu - perduodant jam kitą daiktą (turtą). Be to, ieškovas 2010 m. kovo 9 d. siūlė pirkti atsakovui jam priklausančias patalpas.

113) teismas pažeidė CPK 148 str. 1 d. Atsakovui nebuvo pranešta apie prašymo nagrinėjimą, teismas nemotyvavo, kodėl buvo būtina laikinąsias apsaugos priemones taikyti nepranešus atsakovui, Atsakovas prarado galimybę pareikšti savo nuomonę, atsikirtimus, apginti savo teises ir interesus.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovo Ž. A. atstovas advokatas R. S. prašė atmesti atsakovo atskirąjį skundą ir Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 5 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsikirtimuose į skundo argumentus ieškovo atstovas nurodė šiuos motyvus:

131) ginčo patalpos, priklausančios ieškovui ir sudarančios 6/100 dalis pastato, niekaip neįtakoja kino teatro „Romuva“ veiklos, kadangi patalpos yra atskiros ir vienos iš daugelio patalpų, kurios yra pastate Laisvės al. 54. Atsakovas neduoda jokių konkrečių nuorodų apie visuomenės poreikio egzistavimą ieškovui priklausančiose patalpose. Atsakovo viešojo intereso dominavimas prieš ieškovo konstitucinę nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą nėra pagrįstas jokiais konkrečiais įrodymais. Atsakovas neįrodė, kad konkrečiai ieškovui priklausančios patalpos turi kokią nors įtaką kino teatro „Romuva“ veiklai ar viešajam interesui ir kad egzistuoja koks nors viešasis interesas dėl šių patalpų nacionalizacijos;

142) atsakovo nurodyta teisingo atlyginimo už ginčo patalpas schema negali būti laikoma teisinga. Nacionalizavus ieškovo patalpas, šis patirs nuostolius, kurių dydis bus žymiai didesnis nei patalpų rinkos kaina ar kito daikto vertė, kadangi, paėmus ginčo patalpas visuomenės poreikiams, nutrūks nuomos sutartis su UAB „S. S.“, dėl ko ieškovui kils civilinė atsakomybė prieš nuomininką. Kadangi ginčo patalpos įkeistos, užtikrinant ieškovo pagal 2007-05-03 Kreditavimo sutartį su AB SEB banku paimto kredito grąžinimą, ieškovas ne tik turės grąžinti bakui paskolą ir palūkanas, tačiau jam taip pat kils civilinė atsakomybė dėl sutarties nutraukimo;

153) ieškovas niekada nesiūlė perleisti ginčo patalpų atsakovui pagal atsakovo vienašališkai primetinėjamas sąlygas bei nesutiko, kad už ginčo patalpas būtų atlyginama pinigais vien pagal patalpų rinkos kainą arba kitu daiktu. Į ieškovo 2010-03-09 raštą atsakovas niekaip nesureagavo;

164) panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, būsimas teismo sprendimas pasidarys neįvykdomas ir beprasmis. Patenkinus ieškovo skundą, ieškovas bus priverstas pradėti naujus teismo procesus dėl nuosavybės teisės grąžinimo, bus neįmanoma į pradinę padėtį grąžinti nuomos ir kreditavimo santykių, kadangi sutarčių nutraukimo teisinis faktas ir kilusios su sutarčių nutraukimu susijusios teisinės pasekmės bus įvykusios. Atsakovui įvykdžius pastato rekonstrukciją, patalpų grąžinimas natūra, restitucijos taikymas taptų apsunkintas.

17Kiti dalyvaujantys byloje asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

18

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

21Vadovaudamasis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tokių priemonių taikymas pažeistų arba pažeidžia viešąjį interesą. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

22Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovui Ž. A. nuo 2005-10-20 priklauso rūsio patalpos nuo R18 iki R24 (un. Nr. 4400-0685-0200:7752, 61,76 kv. m ploto) (toliau – ginčo patalpos) pastate, esančiame Kaune, Laisvės al. 54 (b.l. 9-10). 2010-10-14 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-586 nuspręsta paimti visuomenės reikmėms 1 098,77 kv. m bendrojo ploto pastatą Laisvės al. 54, Kaune – 94/100 dalis (un. Nr. 1993-8027-4011) pastato kino teatro, nuosavybės teise valdomas UAB kino teatro „Romuva“ ir 6/100 dalis kino teatro rūsio patalpas nuo R18 iki R24, priklausančias ieškovui (b.l.19).

23Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas pritaikytomis laikinosiomis priemonėmis pažeidė viešąjį interesą, kuris, apelianto teigimu, yra apibrėžiamas kaip tam tikros Kauno visuomenės dalies galimybės pasinaudoti Kaune, Laisvės al. 54, kino teatro patalpose organizuojamais kultūros renginiais, ribojimu. Visų pirma, laikinosiomis apsaugos priemonėmis pritaikyti draudimai tik labai nedidelei daliai (6/100) atskiroms pastato rūsio patalpoms, kurios dėl jų paskirties nėra tiesiogiai naudojamos ar pritaikytos kultūros renginiams. Antra, laikinosiomis apsaugos priemonėmis nedraudžiama atsakovui naudotis jam priklausančia kino teatro „Romuva“ patalpų dalimi. Pirmosios instancijos teismo nutartimi pritaikytas draudimas vykdyti ginčijamo sprendimo dalį, susijusią tik su ieškovui priklausančiomis patalpomis. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visada susijęs su tam tikrais vienos iš šalių teisių ar teisėtų interesų suvaržymais. Dėl aukščiau išvardintų priežasčių, teisėjų kolegijos nuomone, pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis nėra pažeidžiama šalių interesų pusiausvyra, ieškovui nėra suteikiama pranašumas, pritaikyti draudimai atsakovo atžvilgiu neapriboja jo teisių daugiau, nei tai būtina CPK 144 str. 1 d. nustatytam laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslui pasiekti. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovui įvykdžius ginčijamą sprendimo dalį bei paėmus ieškovui nuosavybės teise priklausančias patalpas, vėliau pripažinus ieškovo pateiktą skundą pagrįstu, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas žymiai pasunkėtų arba taptų nemanomas.

24Atsižvelgdama į šiuos argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai taikė atsakovo atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones, todėl naikinti pagrįstą bei teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį, remiantis apelianto atskirajame skunde išdėstytais motyvais, nėra pagrindo.

25Teisėjų kolegija pažymi, kad tai, jog buvo pakankamas teisinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, vien tik nepranešimas atsakovui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą šiuo atveju neturėjo įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui ir teisėtumui, todėl pats savaime nesudaro teisinio pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 148 str. 1 d., 329 str. 1 d.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

27palikti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 5 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kauno miesto... 5. Kauno miesto apylinkės teisme priimtas nagrinėjimui ieškovo Ž. A. skundas,... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. sausio 5 d. nutartimi ieškovo... 7. Teismas, remdamasis skunde nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis ir jame... 8. Atskiruoju skundu atsakovas Kauno miesto savivaldybė prašo Kauno... 9. 1) teismas neįvertino, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, yra... 10. 2) teismas atsižvelgė tik į pareiškėjo interesus, nevertino atsakovo... 11. 3) teismas pažeidė CPK 148 str. 1 d. Atsakovui nebuvo pranešta apie prašymo... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovo Ž. A. atstovas advokatas R. S.... 13. 1) ginčo patalpos, priklausančios ieškovui ir sudarančios 6/100 dalis... 14. 2) atsakovo nurodyta teisingo atlyginimo už ginčo patalpas schema negali... 15. 3) ieškovas niekada nesiūlė perleisti ginčo patalpų atsakovui pagal... 16. 4) panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, būsimas teismo sprendimas... 17. Kiti dalyvaujantys byloje asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą... 18. ... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Vadovaudamasis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 22. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovui Ž. A. nuo 2005-10-20 priklauso... 23. Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios... 24. Atsižvelgdama į šiuos argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 25. Teisėjų kolegija pažymi, kad tai, jog buvo pakankamas teisinis pagrindas... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 27. palikti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 5 d. nutartį...