Byla 2-1161-544/2009
Dėl 130 086,91 Lt skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Kelių remonto grupė“ (į. k. 133206293, buveinė – Krėvės pr. 128, Kaunas, LT-51108, a. s. ( - ), AB bankas “Danske bank“, banko kodas 74000) prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovei UAB „Helanas“ (į. k. 161284349, buveinė – Žibuoklių g. 6, LT-57127, Kėdainiai, a. s. ( - ), AB bankas „Ūkio bankas“) civilinėje byloje Nr. 2-1161-544-09 pagal ieškovės UAB „Kelių remonto grupė“ ieškinį atsakovei UAB „Helanas“ dėl 130 086,91 Lt skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo,

Nustatė

22009-11-30 priimtas ieškovės UAB „Kelių remonto grupė“ ieškinys atsakovei UAB „Helanas“ dėl 124 509,39 Lt skolos, 5577,52 Lt delspinigių, 12,70 proc. dydžio procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo pagal pardavimo-pirkimo sutartį Nr. 09-023/R.

3Teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti ieškovė prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovei UAB „Helanas“ bei esančius pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, paliekant teisę atsiskaityti su ieškove. Nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtinas, nes įsiskolinimo suma yra labai didelė, o atsakovė nesiekė išspręsti ginčo ne teismo tvarka. Atsakovei vėluojant mokėti skolą, ieškovė negali mokėti darbuotojams atlyginimų, atlikti privalomuosius einamuosius mokėjimus, ko pasekoje yra pažeidžiamas viešasis interesas. Atsakovė nevykdo įsipareigojimo atsiskaityti, kas leidžia manyti, kad atsakovės turtinė padėtis yra sunki ir teismui priėmus ieškovei palankų sprendimą, kyla grėsmė, kad atsakovė bus nepajėgi jį įvykdyti. Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas lemtų tai, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas ne tik pasunkėtų, bet gali pasidaryti ir neįmanomas, be to sprendimo įvykdymo neužtikrinimas sukeltų neigiamas pasekmes ieškovei.

4Prašymas tenkintinas iš dalies.

5Teisėjas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių ieškiniui užtikrinti bet kurioje bylos padėtyje, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar taptų negalimas (CPK 144 str. 1 d.). Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, o jų taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Teismų praktikoje ši aplinkybė preziumuojama tais atvejais, kai yra kilęs turtinis ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma laikytina pakankamu būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikos pagrindu. Iš atsakovės prašoma priteisti 130 086,91 Lt skolos ir 12,70 % dydžio procesinių palūkanų, ir tokią sumą yra pagrindas vertinti kaip didelę reikalavimo sumą, kas pasunkintų būsimo teismo sprendimo, jei ieškinys būtų patenkintas, įvykdymą ar padarytų jį negalimu. Iš prie ieškinio pateiktų dokumentų turinio sektų, kad atsakovė neatsakė ieškovei į pretenzijas, su ja nebendradarbiauja. Esant nesutarimams tarp šalių ir finansiniams sunkumams, galimas atsakovei priklausančio turto perleidimas ar apsunkinimas, kas, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo, galimo palankaus ieškovei, teismo sprendimo įvykdymą gali pasunkinti ar padaryti negalimą.

6Ieškovės prašymas tenkinamas iš dalies ta prasme, kad pirmiausia areštuojamas atsakovės turtas, turinės teisės, o jų nesant ar esant nepakankamai – ir piniginės lėšos, nes laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kitokia tvarka gali nepagrįstai apriboti atsakovės veiklą ar net ją sustabdyti, tai neatitiktų lygiateisiškumo ir proporcingumo principų.

7Laikinosios apsaugos priemonės taikomos nepranešus atsakovei, nes dėl virš nurodytų motyvų yra reali grėsmė, jog tai gali sutrukdyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą ar padaryti jį nebeįmanomu (CPK 148 str. 1 d.).

8Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d., 145 str.1 d. 1 p., 3 p., 148 str., 290, 291 str.,

Nutarė

9Prašymą tenkinti.

10Siekiant užtikrinti 130 086,91 Lt ieškinį, areštuoti, uždraudžiant disponuoti, atsakovei UAB „Helanas“ (į. k. 161284349, buveinė – Žibuoklių g. 6, LT-57127, Kėdainiai, a. s. ( - ), AB bankas „Ūkio bankas“) priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą ir/ar turtines teises 130 086,91 Lt sumai, o tokio turto neturint ar turint nepakankamai – ir pinigines lėšas, esančias atsakovo vardu atsiskaitomosiose sąskaitose ar pas kitus asmenis, išskyrus privalomus mokėjimus į valstybės, savivaldybės, VSDFV biudžetus, išmokų, kurios kilę iš darbo teisinių santykių, išmokėjimą bei 130 086,91 Lt ieškinio sumos sumokėjimą šios bylos ieškovei UAB „Kelių remonto grupė“ pagal šį ieškinį.

11Nutartį pavesti vykdyti ieškovo pasirinktam teismo antstoliu, kuriam pavesta atlikti vykdymo veiksmus atitinkamoje teritorijoje.

12Nutarties nuorašą išsiųsti šalių žiniai ir vykdyti nustatyta tvarka.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo gali būti apskųsta Lietuvos Apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai