Byla A-760-665/2011
Dėl jo sulaikymo Užsieniečių registracijos centre

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėja Gražina Čereškevičienė, sekretoriaujant Vaidai Meškauskaitei, dalyvaujant užsieniečio atstovui advokatei Margaritai Šakalyti, teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Afganistano Islamo Respublikos piliečio M. Z. N. prašymą panaikinti teismo sprendimą dėl jo sulaikymo Užsieniečių registracijos centre ir

Nustatė

2Pareiškėjas Afganistano Islamo Respublikos pilietis M. Z. N. gim. 1985-01 01, prašo panaikinti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 05 27 sprendimą dėl jo sulaikymo Užsieniečių registracijos centre, nes jam 2011 06 17 Migracijos departamento sprendimu Nr. ( 15/6-10) – 15PR-134 suteiktas laikinas teritorinis prieglobstis Lietuvos Respublikoje ir išduotas užsieniečio registracijos pažymėjimas, todėl jo teisinė padėtis Lietuvos Respublikoje nustatyta, tapatybė nustatyta, išnyko jo sulaikymo pagrindai, nustatyti teismo sprendime jį sulaikyti iki 2011 08 27.

3URC atstovas ir užsienietis į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį jie yra informuoti tinkamai, todėl byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant.

4Užsieniečio atstovė advokatė Margarita Šakalytė prašo užsieniečio prašymą patenkinti prašyme nurodytais motyvais bei pagrindais.

5Užsieniečio prašymas tenkinamas.

6Iš pateiktos URC užsieniečio Afganistano Islamo Respublikos piliečio M. Z. Nuri, gim. 1985-01-01, asmens bylos medžiagos nustatyta, kad Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011-05-27 sprendimu užsienietis yra sulaikytas URC iki 2011 08 27, nes jis Lietuvos Respublikoje yra neteisėtai bei neturi savo asmens tapatybės dokumentų. Šiuo metu užsieniečio sulaikymo pagrindai, nustatyti LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties „113 str. yra išnykę. Nustatyta, kad pareiškėjas yra prieglobsčio prašytojas, jam suteiktas laikinas teritorinis prieglobstis Lietuvoje , išduodant užsieniečio registracijos pažymėjimą ir apgyvendinant jį Užsieniečių registracijos centre ( 2011-06-17 Migracijos departamento prie LR VRM prieglobsčio skyriaus sprendimas Nr. (15/6-10)15PR-134 ). Sutinkamai su minėto įstatymo 119 str. 1 d. išnykus sulaikymo pagrindams, užsienietis remiantis įsigaliojusiu teismo sprendimu paleidžiamas iš sulaikymo vietos nedelsiant.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl užsieniečių teisinės padėties" 118 str. , teismas

Nutarė

8Prašymą patenkinti.

9Panaikinti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 05 27 sprendimą dėl Afganistano Islamo Respublikos piliečio M. Z. Nuri, gim. 1985 01 01 , sulaikymo Užsieniečių registracijos centre.

10Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui ABTĮ nustatyta tvarka.

Proceso dalyviai