Byla e2S-466-372/2018

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kretingalės mėsa“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. balandžio 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-980-776/2018, kuria ieškovei nustatytas septynių dienų terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose (toliau ir pirmosios instancijos teismas) 2018 m. balandžio 24 d. gautas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Kretingalės mėsa“ apeliacinis skundas dėl pirmosios instancijos teismo 2018 m. kovo 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-980-776/2018.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Pirmosios instancijos teismas 2018 m. balandžio 27 d. nutartimi nustatė ieškovei septynių dienų nuo nutarties kopijos įteikimo terminą pašalinti nutartyje nurodytus apeliacinio skundo trūkumus.
 1. Teismas nustatė, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. balandžio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-838-381/2018 paliko nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. vasario 28 d. nutartį, kuria netenkinti AB „Šiaulių banko“ ir AB „SEB banko“ pareiškimai dėl bankroto bylos UAB „Kretingalės mėsa“ iškėlimo, taip pat netenkintas UAB „Kretingalės mėsa“ direktorės R. S. pareiškimas iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Kretingalės mėsa“. Sprendė, jog UAB „Kretingalės mėsa“ nuo 2018 m. balandžio 26 d. nėra restruktūrizuojama įmonė ir nėra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto ir 2 dalies pagrindu. Taip pat darė išvadą, kad nėra pagrindo atidėti ieškovei žyminio mokesčio už apeliacinio skundo pateikimą sumokėjimą, kadangi ieškovė nenurodė bei nepridėjo jokių įrodymų, įrodančių žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9

 1. Skųsdama pirmosios instancijos teismo 2018 m. balandžio 27 d. nutartį, apeliantė (ieškovė) UAB „Kretingalės mėsa“ prašo: 1) panaikinti skundžiamą nutartį; 2) atleisti ieškovę nuo žyminio mokesčio sumokėjimo; 3) netenkinus prašymo atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki apeliacinio skundo išnagrinėjimo dienos. Atskirąjį skundą grindžia šiais esminiais argumentais:
  1. Teismas turėjo įvertinti, ar apeliacinio skundo pateikimo momentu (o ne teismo procesinio sprendimo dėl apeliacinio skundo priėmimo metu) buvo pagrindas priskirti apeliantę (ieškovę) prie subjektų, kurie atleidžiami nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, arba prie subjektų, kuriems gali būti atidedamas žyminio mokesčio sumokėjimas.
  1. Nesutiktina su pirmosios instancijos teismo nutarties motyvu, kad nėra įrodymų apie pasunkėjusią bendrovės padėtį. Teismas naudojasi Lietuvos teismų informacine sistema (toliau – LITEKO), todėl jam buvo prieinama informacija apie apeliantės (ieškovės) atžvilgiu pradėtą teisminį procesą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Teismas šių aplinkybių nevertino.
  1. Žyminio mokesčio sumokėjimas galimas vėliau, kadangi, nors bendrovė turi trumpalaikių finansinių sunkumų, ji sėkmingai perorientuoja savo verslo veiklos kryptis, be to, šiuo metu tarp bendrovės ir strateginio investuotojo vyksta galutinė susitarimų įgyvendinimo stadija. Apeliantė nėra nutraukusi savo ūkinės komercinės veiklos ir atlieka veiksmus, kuriais siekia išspręsti finansinius sunkumus.
 1. Atsiliepimai į apeliantės (ieškovės) atskirąjį skundą įstatymų nustatyta tvarka negauti.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

11Apeliantės (ieškovės) UAB „Kretingalės mėsa“ atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Tačiau ši teisė negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminio mokesčio sumokėjimą kaip vieną iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: padengti tam tikrą valstybės išlaidų, skirtų teisingumo įgyvendinimo sistemai finansuoti, dalį; skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan. Reikalavimas sumokėti įstatyme įtvirtinto dydžio žyminį mokestį negali būti traktuojamas kaip užkirtimas kelio teisme ginti pažeistas teises ar ribojantis asmens teises į teisminę gynybą.
 1. Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantė (ieškovė) kreipėsi į pirmosios instancijos teismą su apeliaciniu skundu dėl pirmosios instancijos teismo 2018 m. kovo 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-980-776/2018, kuriuo atmestas ieškovės ieškinys dėl tarp ieškovės ir atsakovės AB „Šiaulių bankas“ 2011 m. birželio 14 d. sudarytos kreditavimo sutarties Nr. EIF-2011-429-05 ir 2011 m. birželio 29 d. sudarytos kreditavimo sutarties Nr. KS-2011-032-05 vienašališko nutraukimo pripažinimo negaliojančiais bei 2011 m. birželio 14 d. kreditavimo sutarties Nr. EIF-2011-429-05, 2011 m. birželio 29 d. kreditavimo sutarties Nr. KS-2011-032-05 ir 2012 m. kovo 13 d. kreditavimo sutarties Nr. EIF-2012-625-05 pakeitimo, nesumokėjusi byloje mokėtino žyminio mokesčio už apeliacinį skundą. Prašydama atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo arba, netenkinus šio prašymo, atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, apeliantė (ieškovė) nurodė, kad Lietuvos apeliaciniame teisme šiuo metu nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-838-381/2018, kurioje sprendžiamas klausimas dėl ieškovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo, o tai įrodo specialųjį ieškovės procesinį statusą bei laikinus finansinius sunkumus. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis LITEKO duomenimis, sprendė, kad UAB „Kretingalės mėsa“ nuo 2018 m. balandžio 26 d. nėra restruktūrizuojama įmonė ir nėra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto ir 2 dalies pagrindu. Sprendė, kad atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą nėra pagrindo, nes apeliantė (ieškovė) nenurodė bei nepridėjo jokių įrodymų, įrodančių žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą.
 1. Dėl sunkios turtinės padėties asmuo gali būti atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo tuo atveju, kai pateikiami jo sunkią turtinę padėtį patvirtinantys įrodymai ir nėra duomenų, kad ši padėtis galėtų ateityje pagerėti, o atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą teismas gali nustatęs, kad asmens turtinė padėtis yra sunki, tačiau tokia jo turtinė padėtis yra laikina, t. y. pareigą sumokėti žyminį mokestį turinčio asmens turtinė padėtis gali pagerėti per ilgesnį laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-249/2008; 2009 m. vasario 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-212/2009 ir kt.). Įstatymų leidėjas nėra pateikęs baigtinio sąrašo aplinkybių, į kurias, vertinant asmens galimybę sumokėti žyminį mokestį, turėtų būti atsižvelgiama, todėl kiekvienu konkrečiu atveju būtent pats teismas sprendžia, ar pateikti argumentai bei juos pagrindžiantys įrodymai yra pakankami tokiam prašymui patenkinti, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį apibūdina nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-679/2009; 2010 m. birželio mėn. 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-834/2010; 2012 m. kovo 1 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-201/2012 ir kt.). Pareiga įrodyti prašymo pagrįstumą tenka jį pateikusiam asmeniui (CPK 83 straipsnio 3 dalis, 178, 179 straipsniai). CPK normose įtvirtinta, kad tiek prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, tiek prašymas atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą turi būti motyvuotas (CPK 83 straipsnio 3 dalis, 84 straipsnis). Prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą.
 1. Nagrinėjamu atveju LITEKO duomenys patvirtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. balandžio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-838-381/2018 paliko nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. vasario 28 d. nutartį, kuria netenkinti AB Šiaulių bankas ir SEB bankas pareiškimai dėl bankroto bylos UAB „Kretingalės mėsa“ iškėlimo, taip pat netenkintas UAB „Kretingalės mėsa“ direktorės R. S. pareiškimas iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Kretingalės mėsa“. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad UAB „Kretingalės mėsa“ nėra restruktūrizuojama įmonė ir nėra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo CPK nustatyta tvarka. Vertintina ir tai, jog byloje taip pat nėra pateikta duomenų, pagal kuriuos būtų galimybė išsamiai nustatyti, apeliantės (ieškovės) UAB „Kretingalės mėsa“ turtinės padėties, turimo turto sudėtį ir vertę, juridinio asmens veiklos pelningumą, galimybę iš gaunamų veiklos pajamų sukaupti reikiamą sumą ir pan. Šių pateiktų įrodymų visuma leidžia teismui spręsti ar įstatyme nustatytas žyminio mokesčio sumokėjimas už apeliacinio skundo padavimą apeliantei (ieškovei) yra per didelė našta, dėl kurios būtų pagrindas atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo ar atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad apeliantė (ieškovė) sumokėjo žyminį mokestį už ieškinio pateikimą ir byloje naudojosi profesionalaus advokato mokamomis teisinėmis paslaugomis.
 1. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino sprendžiamo klausimo aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, todėl naikinti ginčijamą nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 1. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad apeliantė (ieškovė) UAB „Kretingalės mėsa“ apskundė pirmosios instancijos teismo 2018 m. balandžio 27 d. nutartį ir prarado galimybę laiku pašalinti apeliacinio skundo trūkumus, nustato papildomą terminą nurodytiems skundo trūkumams pašalinti.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

13Apeliantės (ieškovės) UAB „Kretingalės mėsa“ atskirąjį skundą atmesti.

14Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. balandžio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Nustatyti apeliantei (ieškovei) UAB „Kretingalės mėsa“ papildomą terminą iki 2018 m. birželio 8 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. balandžio 27 d. nutartyje nurodytiems skundo trūkumams pašalinti.

16Ši Šiaulių apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai