Byla 2S-1292-273/2013

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namų atskirąjį skundą dėl Jurbarko rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-360-714/2013 pagal pareiškėjo Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiesiems asmenims Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namams ir Viešvilės vaikų globos namams, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, institucija išvadai teikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dėl rūpintojo atleidimo nuo pareigų,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3pareiškėjas Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė teismui pareiškimą atleisti Viešvilės vaikų globos namus nuo D. T. rūpintojo pareigų, nuolatiniu rūpintoju skirti Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namus, nustatyti naują rūpybos vietą, pakeisti išlaikymo tvarką. Teismo 2013-03-13 nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės D. T. laikinuoju rūpintoju paskirti Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namai. Teisme 2013-04-05 buvo gautas Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namų raštas, kuriame nurodyta, kad atsižvelgiant į D. T. būklę, medicininės priežiūros poreikį, taip pat į steigėjo, K. V. C., Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus poziciją, D. T. tikslinga būtų steigti kitoje vietoje, arčiau jos buvusios globėjos. Teismas nutarė surinkti papildomą informaciją apie rūpybos reikalingą vaiką ir persvarstyti laikinųjų priemonių taikymo klausimą, tuo atveju, jeigu D. T. būtų išleidžiama iš gydymo įstaigos.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Jurbarko rajono apylinkės teismas 2013 m. balandžio 12 d. nutartimi nutarė nekeisti Jurbarko rajono apylinkės teismo 2013-03-13 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių dėl D. T. laikinos rūpybos vietos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo. Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į dalyvaujančių byloje asmenų nuomonę, institucijos, teikiančios išvadą byloje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, laikinosios apsaugos priemonės nekeistinos, nepakeitus ar nepanaikinus laikinųjų apsaugos priemonių nebus pažeistos nepilnamečio vaiko D. T. teisės ir teisėti interesai. Tikėtina, jog D. T. bus pasirūpinta, tačiau reikia galvoti ir apie kitus vaikus, gyvenančius globos namuose, užtikrinti interesų balansą, taip pat užtikrinti medicininę priežiūrą D. T..

6III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė

7Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namai prašo panaikinti Jurbarko rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 12 d. nutarties dalį, kuria laikinosios apsaugos priemonės nebuvo pakeistos ir panaikinti Jurbarko rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad teismas nepagrįstai nutarė nekeisti laikinųjų apsaugos priemonių, nes Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namai 2013-04-05 raštu atsisakė sutikti globoti ir rūpintis D. T.. D. T. globa Paparčių Šv. Juozapo vaikų namuose prieštarauja įstaigos įstatams ir Steigėjo pozicijai. Globos namai negali užtikrinti D. T. reikalingų paslaugų teikimo ir paskirto medikamentinio gydymo, nes neturi specialistų. Globos namai negali skirti mergaitei individualios priežiūros, nes dėl to nukenčia kitų vaikų saugumas ir interesai. Mergaitei diagnozuota ūminė stresinė reakcija ir adaptacijos sutrikimas. Jos ilgesnis buvimas vietoje, kurioje ji negalės gyventi toliau, dar pagilins jai diagnozuotas ligas. D.T. turi nuolatinį globėją, kuris turėtų ja pasirūpinti ir užtikrinti jai skirtą medikamentinę priežiūrą.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad mergaitės gyvenamoji vieta nuo 2012 m. spalio mėnesio, buvo pakeista jau ne vieną kartą- iš globėjos namų mergaitė buvo perkelta į Viešvilės vaikų globos namus, tuomet iš šių globos namų pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namams sutikus, mergaitė buvo perkelta į Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namus. Laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos su Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namų sutikimu, globos namai turėjo žinoti savo įstatus, taip pat, jei būtina pagal įstatus ar susiklosčiusią praktiką, tartis su steigėju dėl galimybės tapti nepilnametės D. T. rūpintoju. Tarnybos nuomone, nepriėmus galutinio teismo sprendimo dėl nepilnametės D. T. rūpintojo atleidimo ir naujo rūpintojo paskyrimo dar vienas laikinas nepilnametės gyvenamosios vietos ir rūpintojo pakeitimas prieštarautų mergaitės interesams. Pažymėtina, kad 2013-04-22 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko Tarnybos inicijuotas pasitarimas dėl pagalbos D. T. ir jos globos nustatymo klausimų. Pasitarime dalyvavo vaikų ir paauglių psichiatrė dr. S. L., kuri patvirtino, kad esant diagnozuotam adaptacijos sutrikimui, mergaitei būtina nekintanti aplinka ir nuolatinis kontaktinis asmuo. Kartotinis globėjo keitimas psichologiškai traumuotų mergaitę. Tarnybos nuomone, atsižvelgiant į mergaitę šiuo metu gydančio gydytojo D. K. pateiktą informaciją mergaitei būtina reguliariai teikiama psichologo, psichoterapeuto, socialinio darbuotojo, spec. pedagogo pagalba. Taigi, nėra būtina pagalba, kuri galėtų būti teikiama tik specializuotoje stacionarioje įstaigoje. Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namai, padedant ir Tarnybai bei kitiems kompetentingiems specialistams, galėtų ir turėtų dėti visas pastangas bent jau iki galutinio teismo sprendimo priėmimo vykdyti rūpintojo pareigas ir užtikrinti nepilnametės teises bei teisėtus interesus.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

12Civilinio kodekso 3.3 straipsnyje įtvirtintas prioritetinės vaiko teisių, interesų apsaugos bei gyvenimo principas, kuris reiškia, kad bet kurį vaiką liečiantį veiksmą būtina įvertinti vaiko interesų požiūriu, užtikrinti, kad jie nebūtų pažeisti. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punktas pabrėžia, kad visur ir visada pirmiausia turi būti atsižvelgiama į teisėtus vaiko interesus. Jungtinių vaiko teisių atsaugos konvencijos 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vaikai yra ypatinga visuomenės grupė, kurios teisės ir teisėti interesai privalo būti užtikrinami. Vaikas turi teisę turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei ir socialiniai raidai. Vaikui turi būti sudarytos sąlygos, kad nurodytos teisės būtų įgyvendinamos ir tais atvejais, kai vaikas neturi tėvų, kai tėvai negali sudaryti sąlygų vaiko, fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei ir socialiniai raidai ar kai tėvų valdžia yra apribota. Būtent vaiko globa ir rūpyba padeda įgyvendinti vaiko teises, kai šito negali ar nenori daryti vaiko tėvai (CK 3.248 str.) Civilinio kodekso 3.248 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad vaiko globos ir rūpybos uždaviniai, paskirti vaikui globėją, kuris rūpintųsi, auklėtu, jam atstovautų ir gintų vaiko teises ir teisėtus interesus; sudarytų sąlygas vaiko gyvenimui, kurios atitiktų jo amžių, sveikatą ir išsivystymą bei rengtų vaiką savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje. Remiantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 11 straipsniu vaiko teisę į jo vystymuisi būtinas gyvenimo sąlygas, visų pirma privalo užtikrinti vaiko tėvai, o valstybės ir savivaldos institucijoms tokia pareiga atsiranda, kada vaiko tėvai šios teisės dėl įvairių priežasčių negali užtikrinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-201/2006).

13Byloje nustatyta, kad pareiškėjas Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė teismui pareiškimą atleisti Viešvilės vaikų globos namus nuo D. T. rūpintojo pareigų, nuolatiniu rūpintoju skirti Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namus, nustatyti naują rūpybos vietą, pakeisti išlaikymo tvarką (b.l.17-19). Teismo 2013-03-13 nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės - D. T. laikinuoju rūpintoju paskirti Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namai ( b.l. 27-28). Jurbarko rajono apylinkės teisme 2013-04-05 buvo gautas Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namų raštas, kuriame nurodyta, kad globos namai negali tapti D. T. rūpintoju, kadangi atsižvelgiant į D. T. būklę, medicininės priežiūros poreikį, taip pat į steigėjo, K. V. C., Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus poziciją, D. T. tikslinga būtų steigti kitoje vietoje, arčiau jos buvusios globėjos (b.l. 32). Iš bylos duomenų matyti, kad teismas nutarė surinkti papildomą informaciją apie rūpybos reikalingą vaiką ir persvarstyti laikinųjų priemonių taikymo klausimą, kadangi kaip teismas nutartyje pažymėjo, kad byloje akivaizdžiai susidarė situacija, kai dveji vaikų globos namai tiesiogiai ar netiesiogiai nesutinka būti paskirti nepilnamečio vaiko rūpintojais. Jurbarko rajono apylinkės teismas 2013 m. balandžio 12 d. nutartimi nutarė nekeisti Jurbarko rajono apylinkės teismo 2013-03-13 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių dėl D. T. laikinos rūpybos vietos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo (b.l.43-44).

14Bylose dėl vaiko globos ir rūpybos teismas privalo imtis visų būtinų priemonių, kad būtų apsaugotos globos ir rūpybos reikalingų vaikų teisės ir teisėti interesai (CPK 491 str. 2 d.), aiškintis, kas geriausiai atitinka vaikų interesus. Atsiliepime į atskirąjį skundą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra nurodžiusi, kad D. T. gyvenamoji vieta nuo 2012 m. spalio mėnesio, buvo pakeista jau ne vieną kartą- iš globėjos namų mergaitė buvo perkelta į Viešvilės vaikų globos namus, tuomet iš šių globos namų, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namams sutikus, D. T. buvo perkelta į Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namus. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsiliepime nurodytais argumentais, kad nepriėmus galutinio teismo sprendimo dėl nepilnametės D. T. rūpintojo atleidimo ir naujo rūpintojo paskyrimo dar vienas laikinas nepilnametės gyvenamosios vietos ir rūpintojo pakeitimas prieštarautų mergaitės interesams. Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės pagal savo prigimtį yra laikinos, galioja tik tam tikrą laikotarpį - iki galutinio ginčo išsprendimo, jos neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios. Jas taikant, byla negali būti išnagrinėta iš esmės, nes jų tikslas yra ne ginčo išsprendimas, o būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas. Kol nėra priimtas galutinis teismo sprendimas dėl D. T. rūpybos ir rūpintojo pakeitimo, jos kilnojimas iš vienų globos namų į kitus turėtų neigiamos įtakos jos asmenybės vystymuisi ir akivaizdžiai susiklosčiusioje situacijoje neatitiktų vaiko interesų. Vaiko interesų pirmumas yra pagrindinis ir svarbiausias globos (rūpybos) nustatymo principas (CK 3.249 str. 1 d.). Suinteresuotų šalių argumentai ir pateikti įrodymai bus analizuojami ir vertinami nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą (CPK 178 str., 185 str.).

15Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas sprendžia, jog suinteresuoto asmens atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ginčijamai nutarčiai panaikinti ar pakeisti, todėl Jurbarko rajono apylinkės teismo 2013 m.balandžio 12 d. nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

16Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17atskirąjį skundą atmesti.

18Jurbarko rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai