Byla 2S-897-524/2016

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė, rašytine apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos A. R. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2016-03-23 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos A. R. pareiškimą suinteresuotiems asmenims UAB Citadelė faktoringas ir lizingas, UAB DNB Nord lizingas, UAB „Gelvora“, Danske bank A/S Lietuvos filialui, BUAB „Baltijos grupė“, antstolės V. D. kontorai, antstolio A. S. kontorai, antstolio J. P. kontorai, antstolės B. T. kontorai, antstolio G. J. kontorai, Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2pareiškėja pateikė teismui prašymą panaikinti visus areštus ir apribojimus, galiojančius jos atsiskaitomajai sąskaitai Nr. ( - ) esančiai AB „Swedbank“ bei juos išregistruoti iš Turto arešto aktų registro. Nurodė, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti fizinio asmens bankroto bylą, fizinis asmuo disponuoja lėšomis, esančiomis vienoje sąskaitoje kredito įstaigoje, todėl prašo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones.

3Palangos miesto apylinkės teismas 2016-03-23 nutartimi prašymą atmetė. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2009-08-10 ir 2011-02-25 nutartimis kreditorių reikalavimų užtikrinimui areštuotas pareiškėjai nuosavybės teise priklausantis turtas, t.y. piniginės lėšos, esančios atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr. ( - ), esančioje AB „Swedbank“. Konstatavo, kad pareiškėja, pateikdama prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, nenurodė, kaip bus užtikrinti kreditorių reikalavimai, panaikinus areštą jos sąskaitai, t.y. nenurodė, koks sąskaitos likutis šiai dienai, kokia likusių piniginių lėšų paskirtis ir pan. Sprendė, kad neišnyko kreditorių UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ ir UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ reikalavimų užtikrinimo pagrindas.

4Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2016-03-23 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti prašymą dėl areštų panaikinimo. Atskirąjį skundą grindžia tuo, jog pritaikytas areštas banko sąskaitai trukdo disponuoti lėšomis – darbo užmokesčiu, kaip tai numatyta Fizinio asmens bankroto įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 6 punkte. Pažymi, kad minėtoje sąskaitoje šiai dienai nėra jokių piniginių lėšų.

5Atskirasis skundas tenkintinas.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

7Nustatyta, kad Palangos miesto apylinkės teismo 2015-03-06 nutartimi pareiškėjai A. R. iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Eurobankrotas“. Teismas 2015-12-08 nutartimi patvirtino pateiktą pareiškėjos patikslintą mokumo atkūrimo planą. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė Palangos miesto apylinkės teismui prašymą panaikinti visus areštus ir apribojimus, galiojančius jos atsiskaitomajai sąskaitai Nr. ( - ) esančiai AB „Swedbank“. Palangos miesto apylinkės teismas 2016-01-14 nutartimi atsisakė priimti minėtą administratoriaus prašymą. Be to, skundžiama nutartimi Palangos miesto apylinkės teismas netenkino ir analogiško pareiškėjos prašymo.

8Taigi, šios apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjos prašymas dėl arešto panaikinimo jos banko sąskaitai, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

9Pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 10 straipsnio 1 dalį, teismui patvirtinus mokumo atkūrimo planą, bankroto administratorius disponuoja fizinio asmens turtu ir depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane nustatytą tvarką. Pagal FABĮ 6 straipsnio 5 dalies 6 punktą fizinis asmuo disponuoja lėšomis, esančiomis vienoje sąskaitoje kredito įstaigoje. Taigi, FABĮ nuostatos numato teisę bankrutuojančiam asmeniui naudotis vienoje sąskaitoje kredito įstaigoje esančiomis lėšomis, šiuo atveju tam, kad pareiškėja galėtų tenkinti savo būtinus poreikius remiantis pirmosios instancijos teismo 2015-12-08 nutartimi, kuria jai nustatyta 155 Eur suma būtinosioms reikmėms tenkinti. Galiojant areštui apeliantės nurodytai sąskaitai, apeliantė neturi galimybės naudotis jai pirmosios instancijos teismo leista naudotis piniginių lėšų suma. Tokiu būdu pažeidžiamos apeliantės teisės ir teisėti interesai. Toks apeliantės teisių suvaržymas nėra pagrįstas ir teisėtas. Pirmosios instancijos teismo motyvas, kad apeliantė negali naudotis jai priklausančia viena sąskaita, nes tai jai draudžia FABĮ 6 straipsnio 5 dalies 3 punktas, nėra teisiškai pagrįstas. Pirmiausia, minėtoje nuostatoje nurodyta, kad toks draudimas taikomas su FABĮ nurodytomis išimtimis. Be to, minėta nuostata koreliuoja su FABĮ 6 straipsnio 5 dalies 6 punktu. Sistemiškai taikant abi minėtas nuostatas, darytina išvada, kad FABĮ leidžia bankrutuojančiam asmeniui naudotis vienoje sąskaitoje kredito įstaigoje esančiomis lėšomis. Priešingas aiškinimas neatitiktų FABĮ paskirties – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros.

10Atsižvelgdamas į teisinį reglamentavimą bei į atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas laiko, kad apeliantės prašymas panaikinti visus areštus jos banko sąskaitai, neprieštarauja kreditorių interesams, atitinka įstatymo reikalavimus, todėl yra pagrindas jį tenkinti.

11Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė procesinės teisės normas ir priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį, kuri naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – apeliantės prašymas panaikinti visus areštus jos banko sąskaitai tenkintinas. Naikintini anksčiau bet kurio teismo ar kitų įstaigų, institucijų, išskyrus ikiteisminio tyrimo įstaigų ir teismų baudžiamosiose bylose, apeliantės atsiskaitomajai sąskaitai Nr. ( - ), esančiai AB „Swedbank“, uždėti areštai (CPK 337 str. 2 p., 149 str. 1 d., FABĮ 20 str.1 d., 4 d.)

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teismas

Nutarė

13Palangos miesto apylinkės teismo 2016-03-23 nutartį panaikinti.

14Tenkinti pareiškėjos A. R. prašymą.

15Panaikinti visus A. R., a. k. ( - ) atsiskaitomajai sąskaitai Nr. ( - ), esančiai AB „Swedbank“, taikytus areštus, išskyrus ikiteisminio tyrimo įstaigų ir teismų baudžiamosiose bylose.

16Išsiųsti nutarties kopiją pareiškėjos bankroto administratorei ir ją įpareigoti supažindinti su nutartimi byloje dalyvaujančius asmenis.

Proceso dalyviai
Ryšiai