Byla 2S-217-425/2013

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimanto Misiūno,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo A. S. ir R. A. atskirąjį skundą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2013m. sausio 16d. nutarties atsisakyti priimti A. S. ir R. A. pateiktą teismui apeliacinį skundą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2012m. gruodžio 17d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus ieškinį atsakovui AB „Lietuvos draudimas“, tretiesiems asmenims valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, L. S., A. R. ir V. R. dėl žalos atlyginimo, delspinigių bei palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

3Molėtų rajono apylinkės teismas 2012-12-17 sprendimu nusprendė priteisti VSDFV Utenos skyriaus naudai iš AB „Lietuvos draudimas“ 18 909,15 Lt žalos atlyginimo bei 0,04% delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną bei 6% dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2008-08-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o į valstybės biudžetą teismo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4A. S. ir R. A., save įvardindami trečiojo suinteresuoto asmens L. K. įgaliotais asmenimis, pirmosios instancijos teismui 2013-01-14 pateikė apeliacinį skundą dėl Molėtų rajono apylinkės teismas 2012-12-17 sprendimo (T.3, b.l.108-120).

5Molėtų rajono apylinkės teismas 2013-01-16 nutartimi atsisakė priimti A. S. ir R. A. pateiktą atskirąjį skundą. Teismas nutartyje nurodė, kad apeliacinį skundą pasirašę A. S. bei R. A. pagal CPK 56 str. prasmę negali atstovauti teisme fizinio asmens trečiojo asmens L. S.. R. A. nors ir turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, tačiau jis neatstovauja artimiesiems giminaičiams ar sutuoktiniui (sugyventiniui) ir nėra advokatas ar advokato padėjėjas. Byloje nepateiktas pavedimas, kad R. A. gali L. S. atstovauti teisme. A. S. yra trečiojo asmens L. S. sutuoktinis, tačiau jis nepateikė įrodymų apie turimą aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. A. S. nėra šioje byloje L. S. bendrininkas. Apeliacinį skundą pasirašė A. S. ir R. A., tačiau jo nepasirašė L. S., todėl teismas padarė išvadą, kad L. S. sąmoningai nusišalino nuo apeliacinio skundo padavimo ir įgaliojo jį paduoti asmenis, kurie negali jos įstatymiškai atstovauti civilinėje byloje (T.3, b.l. 134).

6A. S. ir R. A. atskiruoju skundu prašė panaikinti Molėtų rajono apylinkės teismo 2013m. sausio 16d. nutartį, priimti ir nagrinėti teismui pateiktą apeliacinį skundą. Motyvavo, kad pagal CPK 111str.6d. A. S., sutinkamai su L. S. duotu įgaliojimu, pasirašė apeliacinį skundą už L. S., nes pastaroji yra išvykusi gydymosi tikslu į užsienį, todėl fiziškai negali pasirašyti pateikiamų teismui dokumentų. Be to, esant reikalui, L. S., kuri netrūkus grįžta į Lietuvą, tai patvirtins. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkė priėmė ir nagrinėjo A. S., pagal L. S. išduotą įgaliojimą, kaip pačios L. S. pasirašytą pareiškimą. Molėtų rajono apylinkės teismo iniciatyva R. A. buvo įtrauktas šioje civilinėje byloje dalyvaujančiu asmeniu, apie tai paskelbiant Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO viešoje tvarkaraščių paieškoje. Teisėjo leidimu R. A. teikė prašymus ir paaiškinimus 2012-09-24 ir 2012-10-22 parengiamuosiuose teismo posėdžiuose ir tai turėtų būti nurodyta teismo posėdžių protokoluose. Aptartų motyvų pagrindu L. S. apeliacinis skundas, pasirašytas ar A. S., ar R. A., ar jų abiejų, turi būti priimtas ir nagrinėjamas. Be to, teisėjas nepaaiškino priimtos nutarties apskundimo tvarkos.

7Ieškovas VSDFV Utenos skyrius atsiliepime į A. S. ir R. A. pateiktą teismui atskirąjį skundą prašė atmesti teismui pateiktą A. S. ir R. A. atskirąjį skundą, motyvuodamas, kad nei A. S., nei R. A. pagal CPK 56str. negali atstovauti fiziniam asmeniui L. S. teisme.

8Tretysis asmuo L. S. 2013-03-14 pateiktame apeliacinės instancijos teismui pareiškime nurodė, kad ji teikė teismui ir apeliacinį skundą ir atskirąjį skundą, įgaliojo A. S. juos pasirašyti ir pateikti teismui. Teigė, kad CPK 111str.6d. numato, kad už dalyvaujantį byloje asmenį, kuris negali pasirašyti, procesinį dokumentą pasirašo jo įgaliotas asmuo, nurodydamas priežastį dėl kurios pats dalyvaujantis asmuo negalėjo pasirašyti pateikiamo dokumento. Vilniaus apygardos teismas priėmė ir nagrinėjo A. S. 2013-01-07 pasirašytą prašymą, prie kurio pridėjo pareiškimą su priedu, kaip L. S. prašymą. Molėtų rajono apylinkės teismo iniciatyva R. A. buvo įtrauktas šioje civilinėje byloje dalyvaujančiu asmeniu ir apie tai paskelbta Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO viešoje tvarkaraščių paieškoje. R. A. dalyvavo 2012-09-24 ir 2012-10-22 parengiamuosiuose teismo posėdžiuose ir tai nurodyta teismo posėdžių protokole. Tretysis asmuo L. S. 2013-03-14 pateiktame apeliacinės instancijos teismui pareiškime prašė panaikinti Molėtų rajono apylinkės teismo 2013-01-16 nutartį ir priimti bei nagrinėti pateiktąjį apeliacinį skundą.

9Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337str.1d.1p.).

10CPK 305 str. numato, kad apeliacinį skundą turi teisę paduoti dalyvaujantys byloje asmenys.

11CPK 315 str.2d.2p. numato, jog apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundą paduoda neveiksnus asmuo arba asmuo, neturintis teisės jį paduoti.

12Nagrinėjamoje byloje L. S. į bylą įtraukta trečiuoju asmeniu, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje.

13CPK 51 str.1d. numato, kad asmenys gali vesti savo bylas teisme patys arba per atstovus.

14CPK 56str.1d.4p. numato, kad fizinių asmenų atstovais pagal pavedimą teisme gali būti asmenys, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą, kai jie atstovauja savo artimiesiems giminaičiams ar sutuoktiniui (sugyventiniui).

15L. S. 2012-11-02 Įgaliojimu įgaliojo savo sutuoktinį A. S. atstovauti ją LR teismo įstaigose visose bylose,..., sudaryti sutartis su advokatais dėl teisinių paslaugų teikimo,..., apskųsti teismo sprendimus bei nutartis ar nutarimus ir naudotis kitomis procesinėmis teisėmis, kurias šalims suteikia CPK ir kiti LR teisės aktai, ..., už ją pasirašyti ar atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu (T.3, b.l.157). dėl A. S.

16Nagrinėjamoje apeliacine tvarka civilinėje byloje A. S. nepateikė su kartu su atskiruoju skundu įrodymų, kad jis turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, kuris, vadovaujantis CPK 56str.1d.4p., suteiktų jam teisę atstovauti teisme, o tuo pačiu ir pasirašyti apeliacinį skundą už savo sutuoktinę L. S., todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad A. S. negali būti tinkamas trečiojo asmens L. S. atstovas teisme. Kaip buvo nurodyta, tretysis asmuo L. S. 2012-11-02 Įgaliojimu įgaliojo savo sutuoktinį A. S. atstovauti ją LR teismo įstaigose visose bylose,..., sudaryti sutartis su advokatais dėl teisinių paslaugų teikimo, todėl A. S. turėjo procesinę galimybę sudaryti sutartį su advokatu atstovauti teisme L. S., ir kartu su advokatu atstovauti sutuoktinę L. S. teisme, tame tarpe kartu su advokatu pasirašyti ir apeliacinį skundą CPK 56str.3d. nustatyta tvarka, tačiau šia galimybe nepasinaudojo. dėl R. A.

17Iš Molėtų rajono apylinkės teismo 2012-11-27 parengiamojo teismo posėdžio protokolo nustatyta, kad teismas protokoline nutartimi pripažino, kad R. A. negali atstovauti L. S. byloje (T.3, b.l. 90), todėl pripažintini nepagrįstai atskirajame skunde išdėstyti motyvai, kad Molėtų rajono apylinkės teismo iniciatyva R. A. buvo įtrauktas šioje civilinėje byloje dalyvaujančiu asmeniu, apie tai paskelbiant Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO viešoje tvarkaraščių paieškoje, o 2012-09-24 ir 2012-10-22 parengiamuosiuose teismo posėdžiuose teisėjo leidimu R. A. teikė prašymus ir paaiškinimus. CPK 230str.1d. numatyta, kad parengiamojo teismo posėdžio metu posėdžio pirmininkas turi išspręsti klausimą ir dėl byloje dalyvaujančių asmenų, tai yra nuspręsti kuriuos asmenis reikalinga įtraukti dalyvauti byloje, o kurie asmenys, tame tarpe ir atstovai, neturi būti įtraukti į bylą, o jeigu yra įtraukti į bylą, turėtų būti iš bylos pašalinti. Kaip jau buvo nurodyta, pirmosios instancijos teismas pagrįstai 2012-11-27 parengiamajame teismo posėdyje konstatavo, kad R. A. nesant artimam L. S. giminaičiui, ir nesant pateikto trečiojo asmens L. S. įgaliojimo R. A. ją atstovauti teisme, R. A. negali būti pripažintas tinkamu L. S. atstovu teisme nagrinėjamoje byloje.

18Trečiojo asmens L. S. 2013-03-14 pateikto apeliacinės instancijos teismui pareiškimo apeliacinės instancijos teismas negali pripažinti ir nagrinėti kaip tinkamo apeliacinio skundo dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2012m. gruodžio 17d. sprendimo, nes pažeistas CPK 307str.1d. nustatyti apeliacinio skundo padavimo terminas, tuo pačiu pateiktas pareiškimas negali būti pripažintinas ir nagrinėtinas kaip atskirasis skundas dėl teismo 2013m. sausio 16d. nutarties, kadangi praleistas CPK 335str.1d. nustatytas 7 dienų terminas atskirajam skundui paduoti. L. S. 2013-03-14 pateiktame apeliacinės instancijos teismui pareiškime nurodė, kad „pateikiamų teismui dokumentų tekstai su techninių priemonių pagalbą buvo man perskaityti“, todėl darytina išvada, kad tiek pirmosios instancijos teismo 2012-12-17 sprendimas, tiek 2013-01-16 nutartis jai buvo žinomi A. S. ir R. A. pateikiant nurodytus skundus teismui. Kaip jau buvo nurodyta, A. S. ir/ar R. A. negali būti pripažinti tinkamais trečiojo asmens L. S. atstovais apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje, todėl jų pasirašyti apeliacinis ir atskirasis skundai negali būti pripažįstami kaip paduoti turinčių teisę skundus paduoti dalyvaujančių byloje asmenų.

19Pasitvirtinus teismui pateiktuose skunduose nurodytiems teiginiams, kad L. S. ilgą laiką buvo išvykusi į užsienį dėl sveikatos problemų ir su tuo susijusio gydymosi bei įvertinus trečiojo asmens L. S. 2013-03-14 pateiktą apeliacinės instancijos teismui pareiškimą-skundą dėl pirmosios instancijos teismo 2012-12-17 sprendimo, trečiajam asmeniui L. S. paaiškintina jos teisė, numatyta CPK 307str.2d.2p., pateikti pirmosios instancijos teismui prašymą dėl apeliacinio skundo padavimo termino atnaujinimo, nurodant ir įrodant svarbias termino praleidimo priežastis.

20Aptartais motyvais apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas 2013-01-16 nutartimi teisėtai ir pagrįstai (CPK 263str.1d.) atsisakė priimti A. S. ir R. A. pateiktą teismui apeliacinį skundą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2012m. gruodžio 17d. sprendimo, kaip paduotą asmenų, neturinčių teisės apeliacinį skundą paduoti (CPK CPK 315 str.2d.2p.), todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

21Vadovaujantis CPK 315str.2d.2p., 337str.1d.1p.,

Nutarė

22Molėtų rajono apylinkės teismo 2013m. sausio 16d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimanto Misiūno,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo A.... 3. Molėtų rajono apylinkės teismas 2012-12-17 sprendimu nusprendė priteisti... 4. A. S. ir R. A., save įvardindami trečiojo suinteresuoto asmens L. K.... 5. Molėtų rajono apylinkės teismas 2013-01-16 nutartimi atsisakė priimti A. S.... 6. A. S. ir R. A. atskiruoju skundu prašė panaikinti Molėtų rajono apylinkės... 7. Ieškovas VSDFV Utenos skyrius atsiliepime į A. S. ir R. A. pateiktą teismui... 8. Tretysis asmuo L. S. 2013-03-14 pateiktame apeliacinės instancijos teismui... 9. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 10. CPK 305 str. numato, kad apeliacinį skundą turi teisę paduoti dalyvaujantys... 11. CPK 315 str.2d.2p. numato, jog apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas... 12. Nagrinėjamoje byloje L. S. į bylą įtraukta trečiuoju asmeniu,... 13. CPK 51 str.1d. numato, kad asmenys gali vesti savo bylas teisme patys arba per... 14. CPK 56str.1d.4p. numato, kad fizinių asmenų atstovais pagal pavedimą teisme... 15. L. S. 2012-11-02 Įgaliojimu įgaliojo savo sutuoktinį A. S. atstovauti ją LR... 16. Nagrinėjamoje apeliacine tvarka civilinėje byloje A. S. nepateikė su kartu... 17. Iš Molėtų rajono apylinkės teismo 2012-11-27 parengiamojo teismo posėdžio... 18. Trečiojo asmens L. S. 2013-03-14 pateikto apeliacinės instancijos teismui... 19. Pasitvirtinus teismui pateiktuose skunduose nurodytiems teiginiams, kad L. S.... 20. Aptartais motyvais apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad... 21. Vadovaujantis CPK 315str.2d.2p., 337str.1d.1p.,... 22. Molėtų rajono apylinkės teismo 2013m. sausio 16d. nutartį palikti...