Byla AS-261-400-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Birutės Janavičiūtės ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Giedriaus Matelio atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 12 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Giedriaus Matelio skundą atsakovams Labanoro regioninio parko direkcijai ir Molėtų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas padavė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą atsakovams Labanoro regioninio parko direkcijai ir Molėtų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui dėl 2007 m. kovo 3 d. ir 2007 m. sausio 17 d. administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Pareiškėjas taip pat pateikė teismui prašymą atnaujinti skundo atsakovams padavimo terminą. Pareiškėjas nurodė, kad Labanoro regioninio parko direkcija ir Molėtų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius dirbtinai nuo 2004 m. vidurio vilkina išduoti pareiškėjui projektavimo sąlygas. Pareiškėjas 2007 m. kovo 26 d. gavo Molėtų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2007 m. kovo 5 d. raštą. Iš šio rašto pareiškėjas sužinojo, jog rašte nurodytas minėtos institucijos sprendimas yra toks, kadangi yra pradėtas ikiteisminis tyrimas. Siekdamas paprastesnio ir greitesnio ginčo sprendimo būdo, pareiškėjas laukė ikiteisminio tyrimo pabaigos. Todėl minėto institucijos rašto per įstatymo nustatytą terminą neskundė. Todėl pareiškėjas mano, kad apskundimo terminą praleido dėl svarbių priežasčių.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. birželio 12 d. nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo atnaujinti skundo padavimo terminą ir pareiškėjo skundo nepriėmė. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas nenurodė svarbių termino paduoti skundą praleidimo priežasčių ir tokias priežastis patvirtinančių svarbių įrodymų.

7III.

8Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 12 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo iš esmės tuos pačius argumentus, kuriuos nurodė nagrinėjant jo prašymą dėl termino atnaujinimo pirmosios instancijos teisme.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10IV.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalimi, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad pareiškėjas skundžiamą 2007 m. kovo 5 d. Molėtų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštą gavo 2007 m. kovo 26 d., o skundžiamą Labanoro regioninio parko direkcijos 2007 m. sausio 17 d. raštą gavo 2007 m. sausio 24 d. (pareiškėjo pateiktas vokas ir voko nuorašas su pašto spaudais, b. l. 30-31). Pareiškėjas skundą dėl šių administracinių aktų panaikinimo pirmą kartą teismui padavė 2007 m. gegužės 10 d., t. y. praleidęs ABTĮ nustatytą skundo padavimo terminą. Vadovaujantis ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi, jeigu terminas skundui paduoti praleistas dėl svarbių priežasčių, jį pareiškėjo prašymu teismas gali atnaujinti.

13Pareiškėjas nurodė, kad į teismą per įstatymo nustatytą terminą jis nesikreipė, nes siekdamas paprastesnio ir greitesnio ginčo sprendimo būdo, laukė ikiteisminio tyrimo, susijusio su ginčijamais administraciniais aktais, apie kurį sužinojo iš šių administracinių aktų, pabaigos. Svarbiomis termino paduoti skundą praleidimo priežastimis laikytinos objektyvios, nuo asmens valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios jam laiku paduoti teismui skundą. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės negali būti pripažintos svarbiomis termino paduoti skundą praleidimo priežastimis, kadangi jos nebuvo nuo asmens valios nepriklausiusios aplinkybės, kurios objektyviai galėjo sutrukdyti pareiškėjui paduoti skundą teismui. Pareiškėjas turėjo realų objektyviai netrukdomą pasirinkimą kreiptis į teismą ar ne, jo pasirinkimas priklausė nuo jo valios, todėl šios aplinkybės yra tik subjektyvios termino praleidimo priežastys.

14Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas padarė pagrįstą išvadą, jog byloje nenustatyta svarbių termino paduoti skundą dėl 2007 m. kovo 5 d. Molėtų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus rašto ir dėl Labanoro regioninio parko direkcijos 2007 m. sausio 17 d. rašto praleidimo priežasčių, todėl teismas pagrįstai neatnaujino termino paduoti skundą ir šio skundo nepriėmė. Dėl išdėstytų aplinkybių daroma išvada, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 12 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl pagrindo tenkinti pareiškėjo Giedriaus Matelio atskirąjį skundą nėra.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

16Pareiškėjo Giedriaus Matelio atskirąjį skundą atmesti.

17Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai