Byla 2-1597-407/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo žemės ūkio bendrovės Panoterių ūkis atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 15 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1749-221/2015 pagal ieškovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, uždarosios akcinės bendrovės „Imlitex“, uždarosios akcinės bendrovės „Naftėnas“, uždarosios akcinės bendrovės „Velseka“, uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“, V. Vebero individualios įmonės, R. K., L. G., J. S. ir N. S. pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui žemės ūkio bendrovei Panoterių ūkis.

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Priėmęs pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui ŽŪB Panoterių ūkis iškėlimo, Kauno apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartimi atsakovo atžvilgiu pritaikė laikinąsias apsaugos priemones: nurodė areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį ir kitokį ilgalaikį turtą, pinigines lėšas bei turtines teises, esančias pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis. Iš areštuotų piniginių lėšų teismas leido atsakovui atsiskaityti su ieškovu UAB ,,Argva“, mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas.

4Atsakovas ŽŪB Panoterių ūkis pateikė prašymą pakeisti Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir leisti atsakovui gauti jo debitorių (skolininkų) mokėtinas sumas, taip pat leisti iš atsakovo lėšų dengti visas atsakovo veiklai būtinas išlaidas, t. y. mokėti atlyginimą esamiems darbuotojams, atsiskaityti su buvusiais darbuotojais, mokėti už vandenį, elektrą, pirkti pašarus, vaistus ir kitas būtinąsias priemones, reikalingas auginant galvijus, taip pat suteikti kitus leidimus ir/ar išimtis, siekiant išvengti žalos atsakovui atsiradimo. Prašymą grindė tuo, kad lėšos, mokėtinos atsakovui, patenka ne į jo sąskaitą banke, o yra areštuotos antstolių, todėl atsakovas negauna jokių lėšų, būtinų jo veiklai. Taip pat nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartimi nenumatyta galimybė iš atsakovo turimų ir gautinų sumų mokėti būtinąsias išlaidas, skirtas vykdyti ūkinę veiklą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 15 d. nutartimi atsakovo prašymą tenkino iš dalies – atsakovui papildomai leido iš areštuotų piniginių lėšų mokėti darbo užmokestį ir su juo susijusias sumas esamiems ir buvusiems atsakovo darbuotojams.

7Teismas sprendė, kad visiškai tenkinus atsakovo prašymą nebūtų užtikrinti atsakovo kreditorių reikalavimai. Teismas nurodė, kad atsakovo prašymas leisti gauti jam debitorių mokėtinas lėšas ir dengti visas būtinas išlaidas, yra pernelyg nekonkretus, neargumentuotas ir nepagrįstas įrodymais. Pasak teismo, atsakovas nepateikė įrodymų, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės jam sukelia sunkius ekonominius padarinius, trikdo ūkinę komercinę veiklą. Pažymėjo, kad atsakovas yra pateikęs įrodymus, kad kitos įmonės pagalba vykdo reikalingiausius mokėjimus. Teismas sprendė, atsakovo pateiktas abstraktus, įrodymais nepagrįstas būtinų minimalių sąnaudų per mėnesį nurodymas ir prašymas leisti atsakovui gauti iš jo debitorių gautinas sumas ir mokėti visas būtinas išlaidas negali būti tenkinamas, nes, pakeitus Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovo prašomu būdu, jos prarastų prasmę ir pagrindinį tikslą – apsaugoti visų įmonės kreditorių reikalavimus.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovas ŽŪB Panoterių ūkis prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 15 d. nutartį ir atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo tenkinti visiškai.

10Nurodo, kad vadovaudamiesi Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 17 d. nutartimi, kuria buvo pritaikytas atsakovo turto areštas, antstoliai areštavo visas ir iš visų šaltinių atsakovo gautinas lėšas, todėl atsakovas net neturi galimybių iš šių lėšų mokėti mokesčių valstybei bei socialinio draudimo įmokų. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių reikalingas būtinąsias išlaidas, skirtas galvijų išlaikymui, gydymui ir kt., kadangi akivaizdu, jog galvijams išlaikyti ir gydyti reikalingos lėšos. Akivaizdu ir tai, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovui sukelia sunkius ekonominius padarinius, trikdo įmonės ūkinę komercinę veiklą. Tai, kad kita įmonė vykdo už atsakovą mokėjimus, negali būti pateisinama priežastimi tęsti laikinųjų apsaugos priemonių, žlugdančių atsakovo veiklą, taikymą.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą tretieji asmenys K. Š., A. G., S. O., R. S. ir L. Ž. prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.

12Nurodo, kad tenkinus atsakovo atskirąjį skundą iš esmės būtų panaikintas atsakovo piniginių lėšų ir turtinių teisių areštas. Reikalavimą atsakovas grindžia tariama būtinybe užtikrinti laikomų galvijų išlaikymą. Laikinosios apsaugos priemonės byloje taikomos ilgiau nei metus, tačiau atsakovas per šį laikotarpį nepateikė įrodymų apie žalos galvijams padarymą. Vykdydamas gyvulių auginimo veiklą atsakovas 2013 ir 2014 m. patyrė didelį nuostolį, todėl leidimas ir toliau vykdyti tokią veiklą, reiškia atsakovo įsipareigojimų didinimą.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas V. Vebero individuali įmonė prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.

14Nurodo, kad atsakovas nepateikė jokių, net preliminarių paskaičiavimų apie jo veiklai vykdyti ir galvijams egzistuoti būtinas sumas. Be to, atsakovas vykdo gyvulininkystės veiklą net esant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms. Laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas leistų atsakovui piktnaudžiauti atsiskaitymo su kreditoriais teisėmis, nes atsakovui, kuris yra nemokus, būtų suteikta galimybė pasirinkti su kuriais kreditoriais atsiskaityti. Atsakovas turi teisę kreiptis į teismą, leisdamas vykdyti konkrečius mokėjimus galvijams išlaikyti, tačiau to nepadarė. Pasak ieškovo, byloje nėra ginčo dėl paties atsakovo gyvulių biologinių poreikių fakto, tačiau skundžiama nutartimi atsakovo prašymas netenkintas dėl to, kad jis nesuformulavo ir neįrodė gyvulių poreikių apimčių.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria netenkintas atsakovo prašymas leisti atsakovui gauti jo debitorių (skolininkų) mokėtinas sumas, leisti iš areštuotų lėšų atsakovui mokėti už vandenį, elektrą, pirkti pašarus, vaistus ir kitas būtinąsias priemones, reikalingas auginant galvijus, yra pagrįsta ir teisėta.

17Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentais, kad skundžiamos nutarties motyvas, jog atsakovas nepateikė tinkamų įrodymų, pagrindžiančių, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (piniginių lėšų areštas, iš kurių nėra leidžiama atlikti būtinų mokėjimų ūkio veiklos vykdymui) trikdo įmonės veiklą, yra pernelyg formalus. Byloje neginčijama, kad pagrindinė atsakovo veikla yra žemės ūkio produkcijos gamyba, įskaitant gyvulininkystę. Todėl akivaizdu, kad tokiai veiklai vykdyti objektyviai reikalingos lėšos pašarams, veterinariniams vaistams įsigyti, taip pat atsiskaitymams su paslaugų teikėjais už komunalines paslaugas atlikti. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo bei proporcingumo principais (CPK 145 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas, nesuteikiant apeliantui galimybės disponuoti lėšomis, reikalingomis būtinosioms išlaidoms jo veikloje apmokėti, neatitinka pirmiau nurodytų principų. Dėl šios priežasties yra pagrindas skundžiamą nutartį pakeisti ir leisti apeliantui iš areštuotų piniginių lėšų atlikti mokėjimus pašarams, veterinariniams vaistams įsigyti, taip pat atliekant atsiskaitymus su paslaugų teikėjais už komunalines paslaugas. Tai, kad laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartimi, o apeliantas iki šiol vykdo gyvulininkystės veiklą, kad kita su atsakovu per valdymo organus susijusi įmonė atlieka tam tikrus mokėjimus už apeliantą, nepaneigia fakto, kad jam objektyviai yra būtinos lėšos, kuriomis būtų galima apmokėti už pirmiau nurodytas prekes ir paslaugas.

18Apeliantas taip pat nurodo, kad pagal Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartį visos lėšos, kurias apeliantui turi sumokėti jo debitoriai, yra pervedamos ne į apelianto sąskaitą, o į antstolių sąskaitas, todėl apeliantas negali atlikti ir tų mokėjimų, kurie leidžiami teismo nutartimi. Kaip matyti iš prie apelianto prašymo pridėtų antstolių patvarkymų (6 t., b. l. 7-16), antstoliai pas trečiuosius asmenis (KB ,,Agrobanga“, ŽŪK ,,Jonavos grūdai“) esančias apeliantui priklausančias lėšas areštavo ne vykdydami nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, o kitus vykdomuosius dokumentus (išduotus Jonavos rajono apylinkės teismo ir Valstybinės darbo inspekcijos). Todėl apelianto teiginys, kad visas ir iš visų šaltinių apelianto gautinas sumas antstoliai areštavo vykdydami Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra nepagrįstas.

19Tačiau Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartimi teismas nurodė areštuoti ir atsakovo pinigines lėšas bei turtines teises, esančias pas trečiuosius asmenis. Pritaikius tokias laikinąsias apsaugos priemones, tretieji asmenys (atsakovo debitoriai) atsakovui mokėtinas sumas turi pareigą laikyti savo sąskaitose, vietoj to, kad jos būtų pervedamos bankrutuojančiai įmonei, ir iš šių lėšų vykdomi teismo nutartyje leidžiami mokėjimai. Todėl laikinosios apsaugos priemonės pakeičiamos panaikinant Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartimi taikytą atsakovo lėšų ir turtinių teisių, esančių pas trečiuosius asmenis, areštą.

20Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

21Pakeisti Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 15 d. nutartį.

22Leisti atsakovui ŽŪB Panoterių ūkis (į. k. 111799777) iš Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartimi areštuotų atsakovo ŽŪB Panoterių ūkis piniginių lėšų atlikti mokėjimus, skirtus pašarams, veterinariniams vaistams įsigyti, taip pat atsiskaityti su paslaugų teikėjais už komunalines paslaugas.

23Panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartimi taikytą atsakovo ŽŪB Panoterių ūkis piniginių lėšų ir turtinių teisių, esančių pas trečiuosius asmenis, areštą.

24Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

25Nutarties kopiją išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Priėmęs pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui ŽŪB Panoterių ūkis... 4. Atsakovas ŽŪB Panoterių ūkis pateikė prašymą pakeisti Kauno apygardos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 15 d. nutartimi atsakovo prašymą... 7. Teismas sprendė, kad visiškai tenkinus atsakovo prašymą nebūtų... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atsakovas ŽŪB Panoterių ūkis prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2015 m.... 10. Nurodo, kad vadovaudamiesi Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 17 d.... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą tretieji asmenys K. Š., A. G., S. O., R. S.... 12. Nurodo, kad tenkinus atsakovo atskirąjį skundą iš esmės būtų panaikintas... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas V. Vebero individuali įmonė... 14. Nurodo, kad atsakovas nepateikė jokių, net preliminarių paskaičiavimų apie... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria... 17. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentais, kad... 18. Apeliantas taip pat nurodo, kad pagal Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo... 19. Tačiau Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartimi teismas nurodė... 20. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 21. Pakeisti Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 15 d. nutartį.... 22. Leisti atsakovui ŽŪB Panoterių ūkis (į. k. 111799777) iš Kauno apygardos... 23. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. nutartimi taikytą... 24. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.... 25. Nutarties kopiją išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui....