Byla 2-1783-875/2010
Dėl skolos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo solidariai iš atsakovių A. G. ir B. K

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėjas Nerijus Masiulis civilinėje byloje, iškeltoje Palangos miesto apylinkės teisme pagal kooperatinės bendrovės Palangos kredito unijos ieškinį dėl skolos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo solidariai iš atsakovių A. G. ir B. K.,

Nustatė

2Akmenės rajono apylinkės teisme 2010-12-02 gauta Palangos miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr.2-575-83/2010m. Palangos miesto apylinkės teismas 2010-11-09 nutartimi nustatė, kad atsakovės A. G. gyvenamoji vieta yra Žvejonės g. 4, Žaliasis slėnis, Klaipėdos r. sav., o atsakovės B. K. gyvenamoji vieta yra (duomenys nesklbtini), Naujoji Akmenė. A. G. nėra deklaravusi gyvenamosios vietos, o B. K. paskutinė gyvenamoji vieta nurodyta Akmenės rajono savivaldybėje. Procesinius dokumentus įteikti atsakovėms nepavyko. Įvertinęs šiuos duomenis teismas konstatavo, kad nesant duomenų apie atsakovės A. G. gyvenamąją vietą nėra sąlygų ieškinio teismingumui ieškovo pasirinkimu ir sprendė, kad ieškinys Palangos miesto apylinkės teisme priimtas pažeidžiant teismingumo taisykles. Remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 34 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir 3 dalimi, Palangos miesto apylinkės teismas perdavė civilinę bylą Akmenės rajono apylinkės teismui.

3Civilinė byla grąžintina nagrinėti Palangos miesto apylinkės teismui.

4Nors pats ieškovas ieškinyje nurodė jam žinomus atsakovių adresus Klaipėdos rajone ir Naujojoje Akmenėje, tačiau su ieškiniu jis nesikreipė nei į Klaipėdos rajono apylinkės teismą, nei į Akmenės rajono apylinkės teismą, o kreipėsi į Palangos miesto apylinkės teismą. Tai rodo, kad ieškovas aiškiai išreiškė valią, jog teismingumas nebūtų nustatomas pagal CPK 29 straipsnyje įtvirtinta forum domicile taisyklę, kai ieškinys turi būti pareiškiamas pagal atsakovo gyvenamąją vietą. Pažymėtina, kad CPK nenustato ieškovui pareigos ieškinyje nurodyti teisinius motyvus, kodėl kreipiamasi į vieną ar kitą teismą, todėl gavęs ieškinį teismas turi pats visapusiškai išsiaiškinti, ar ieškovas pagrįstai kreipėsi būtent į šį teismą.

5Iš ieškovo pateiktos 2008-09-17 laidavimo sutarties Nr.(duomenys nesklbtini), sudarytos su atsakove B. K., matyti, kad ieškovas turėjo teisinį pagrindą pareikšti ieškinį Palangos miesto apylinkės teisme, remdamasis CPK 32 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinio teismingumo taisykle, nes tai numatyta minėtos sutarties 14 punkte, o taip pat savo pasirinkimu, remdamasis CPK 30 straipsnio 9 dalimi, nes minėtosios sutarties 11 punkte nurodyta jos įvykdymo vietą, apibrėžta kaip unijos adresas. Juridinių asmenų registro duomenimis, Palangos kredito unijos buveinė yra Palangos mieste, t.y. Palangos miesto apylinkės teismo veiklos teritorijoje.

6Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.81 straipsnio 1 dalyje ir 2008-09-17 Laidavimo sutarties 3 punkte nustatyta, kad laiduotojos B. K. ir paskolos gavėjos A. G. atsakomybė pagal prievoles, kylančias iš 2008-09-17 Kreditinės mokėjimo kortelės sutarties Nr. (duomenys nesklbtini), yra solidari. Tais atvejais, kai ieškinys reiškiamas ir laiduotojui, pagal CK 6.82 straipsnio 1 dalies ir CPK 33 straipsnio 1 dalies prasmę, ieškinys kitiems solidariems atsakovams gali būti reiškiamas tame pačiame teisme, kaip ir laiduotojui.

7Atsižvelgiant į tai, jog Palangos miesto apylinkės teisme civilinė bylą iškelta 2010-04-07, šią civilinę bylą išnagrinėti Akmenės rajono apylinkės teisme ekonomiškiau ir operatyviau nebėra jokių galimybių, nes kitose Akmenės rajono apylinkės teisme A. G. ir B. K. atžvilgiu iškeltose civilinėse bylose šioms bylininkėms procesinių dokumentų įteikti CPK 123 straipsnyje nustatyta tvarka nepavyksta (pavyzdžiui, c.b. Nr.2-1110-672/2009; Nr.2-206-440/2010; Nr.2-270-672/2010). Papildomai pažymėtina, kad B. K. yra apskaityta Akmenės rajono savivaldybėje kaip asmuo, neturintis gyvenamosios vietos, todėl įteikti jai procesinius dokumentus CPK 123 straipsnyje nustatyta tvarka nėra galimybių. Bylos nagrinėjimas Akmenės rajono apylinkės teisme esamoje situacijoje tik apsunkintų ieškovo galimybę dalyvauti teismo posėdžiuose ir padidintų bylinėjimosi išlaidas.

8Nenustatęs pagrindų riboti ieškovo dispoziciją pasirenkant teismingumą, vadovaudamasis CPK 30 straipsnio 9 dalimi, 32 straipsnio 1 dalimi ir 34 straipsnio 2 dalies 4 punktu teismas

Nutarė

9Grąžinti civilinę bylą Nr.2-575-83/2010m., iškeltą Palangos miesto apylinkės teisme 2010-04-07 pagal kooperatinės bendrovės Palangos kredito unijos ieškinį dėl skolos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo solidariai iš atsakovių A. G. ir B. K., pagal teismingumą nagrinėti Palangos miesto apylinkės teismui.

10Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai