Byla e2A-779-232/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Šulco, Liudos Uckienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Tomo Venckaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB ,,Svajonės link“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Žirmūnų baldų centras“ ieškinį atsakovams UAB „Svajonės link“, T. A., UAB „Hexanor property, G. J., dalyvaujant byloje tretiesiems asmenims J. G. A., UAB „Medrenta“, R. B., E. R. G., Kalytienės projektavimo firmai, VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“, D. G., UAB „Vilfonika“, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie finansų ministerijos (toliau – VMI), J. B., UAB „MB Idėja“, I. V., A. R., Č. U., AB „Swedbank“, AB „Citadele bankas“, S. U., UAB „Megatomas“, UAB „Valaura“, UAB „Vortumo“, išvadą teikiančioms institucijoms Vilniaus m. savivaldybės administracijai, VĮ „Registrų centras“, Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos, dėl teisės be bendraturčių sutikimo pakeisti patalpų paskirtį ir atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės pripažinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas UAB „Žirmūnų baldų centras“ prašė pripažinti jam teisę be pastato, esančio ( - ), bendraturčių UAB „Svajonės link“, UAB „Hexanor property“, T. A. ir G. J., kuriems nuosavybės teise priklauso patalpos, kurių unikalūs Nr. ( - ), sutikimų pakeisti UAB „Žirmūnų baldų centras“ nuosavybės teise priklausančios patalpos, unikalus Nr. ( - ), paskirtį į administracinę ir pastatą, esantį ( - ), padalinti į du atskirus turtinius vienetus atidalijant ieškovui UAB „Žirmūnų baldų centras“ priklausančias patalpas, unikalus Nr. ( - ) ir unikalus Nr. ( - ), esančias pastate, unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane ( - ), iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal projektuotojo K. A. 2016 m. parengtą Administracinio pastato ( - ), padalinimo į 2 turtinius vienetus (pastatus) ir prekybos patalpų ( - ) paskirties keitimo į administracinę paskirtį, projektą ir šio projekto patikslinimą, parengtą 2017 m. lapkričio mėn., bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Nurodė, kad ieškovas UAB „Žirmūnų baldų centras“ yra patalpų ( - ), esančių pastate unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane ( - ) savininkas. Ieškovui priklausančios patalpos iš esmės yra atskiroje pastato dalyje, jos nėra funkciškai susijusios su likusiomis patalpomis. Projektuotojas K. A. 2016 m. parengė administracinio pastato ( - ), padalinimo į 2 turtinius vienetus (pastatus) ir prekybos patalpų ( - ), paskirties keitimo į administracinę paskirtį, projektą, kuriuo bendrosios dalinės nuosavybės objektas dalijamas į du atskirus turtinius vienetus (pastatus), atidalijant ieškovui priklausančias patalpas iš bendrosios dalinės nuosavybės ir vienos iš šių patalpų paskirtį pakeičiant į administracinę. Tam, kad įgyvendinti projektą, kuriuo keičiama patalpos, unikalus Nr. ( - ), paskirtis ir pastatas padalinamas į du atskirus turtinius vienetus atidalijant iš bendrosios nuosavybės, yra būtinas pastato bendraturčių sutikimas. Teigia, jog buvo kreiptasi į pastate esančių patalpų savininkus (atsakovus) su prašymu duoti sutikimą projektui. UAB „Svajonės link“ sutiko duoti sutikimą tik tuo atveju, jei ieškovas neatlygintinai perleis dalį jam priklausančių patalpų. Ieškovas su reikalavimu nesutiko, kadangi reikalavimas neatlygintinai nuosavybės teise perleisti patalpas mainais į sutikimą projektui yra nepagrįstas ir neproporcingas. Mano, kad dalis pastato bendraturčių – atsakovų nepagrįstai atsisako pritarti projektui, tad savo teises ieškovas tinkamai įgyvendinti gali tik tuo atveju, jei teismas pripažintų ieškovo teisę atidalinti patalpas iš bendrosios dalinės nuosavybės ir įgyvendinti projektą be atsakovų (pastato bendraturčių), kuriems nuosavybės teise priklauso patalpos, sutikimo.

93.

10Atsakovas G. J. atsiliepimu nurodė, kad iš esmės neprieštarauja ieškovo parengtam projektui, tačiau dėl Vilniaus apygardos teismo 2014-07-29 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-5213-232/2014 (2-577-232/2017) taikytų laikinųjų apsaugos priemonių neturi teisės duoti sutikimo. Pažymėjo, kad parengtame projekte yra trūkumų (bendrojo naudojimo patalpa, pažymėta plane 1-70 (3,69 kv. m) neegzistuoja, bendrojo naudojimo patalpos penktame aukšte, pažymėtos 5-39, bendras plotas yra sumažėjęs, dėl ko keičiasi pastato tūris, išoriniai ir vidiniai matmenys, užstatymo plotas ir kiti rodikliai.

114.

12Atsakovo nepilnamečio T. A. vardu atsiliepimą į pirminį ieškinį pateikė atstovas pagal įstatymą H. M., prašydamas atmesti ieškinį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teigė, kad ieškovas nebuvo siuntęs jokių pasiūlymų.

135.

14Atsakovas UAB „Hexanor property“ atsiliepimu prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teigė, kad ieškovas nesiuntė jokių pasiūlymų, nebandė susisiekti.

156.

16Atsakovas UAB „Svajonės link“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas vengia vykdyti bendradarbiavimo pareigą ir į teismą su ieškiniu kreipėsi aiškiai piktnaudžiaudamas savo teisėmis ir visiškai nesiekdamas atsakyti į pastato bendraturčiams kilusius klausimus bei vykdyti savo įstatymines pareigas. Teigė, kad nei vienas iš byloje dalyvaujančių asmenų, įtrauktų į šios bylos nagrinėjimą atsakovais, nėra išreiškęs savo nesutikimo su tuo, kad ieškovo turtas būtų padalintas ieškovo prašomu būdu, t. y. natūra.

177.

18Pažymėjo, kad atsižvelgiant į tai, kad tarp bylos šalių nėra ginčo dėl ieškovo turto padalijimo būdo, ieškovo turto padalijimas teismine tvarka apskritai nėra galimas, o ieškovo ieškinys turėtų būti atmestas. Ieškovo nurodomas faktas, jog ieškinio pareiškimo metu ieškovas neturėjo atsakovo sutikimo atlikti pastato padalijimą ir pakeisti patalpos paskirtį, nereiškia, jog šalims nepavyksta rasti bendro sutarimo dėl pastato padalijimo ar patalpos paskirties keitimo, dėl ko atsakovas turėtų būti teismine tvarka įpareigotas duoti sutikimą dėl pastato padalijimo ir patalpos paskirties pakeitimo.

198.

20Teigė jog savo teiktuose atsakymuose aiškiai išreiškė savo poziciją, kad sprendimas dėl sutikimo bus priimtas tada, kai bus gauta visa prašoma informacija, susijusi su pastato padalijimu ir patalpų paskirties keitimu. Tačiau ieškovas nepateikė atsakovui jo prašomos informacijos tam, kad atsakovas galėtų tinkamai suformuoti savo poziciją dėl sutikimo davimo ir ypač dėl tokio pobūdžio ir apimties darbų, kuriuos siekia atlikti ieškovas, atlikimo. Ieškovo pateikti projekto sprendiniai neinformatyvūs ir nepakankami tam, kad atsakovas galėtų suformuoti savo poziciją dėl sutikimo atlikti pastato padalijimo į du turtinius vienetus ir patalpų paskirties keitimo darbus davimo.

219.

22Projekto patikslintame brėžinyje – pastato pirmo aukšto plane nurodyta riba, skirianti būsimus nekilnojamojo turto objektus, atlikus pastato padalijimą, realiai neegzistuoja ir neatitinka faktinės pastato patalpų struktūros bei išsidėstymo erdvėje. Nurodė, kad ieškovui nuosavybės teise priklausančios patalpos nėra funkciškai atskiroje dviejų aukštų pastato dalyje ir net nėra atskirtos sienomis kitų pastate esančių patalpų atžvilgiu taip, kad galėtų būti naudojamos visiškai atskirai nuo likusios pastato dalies. Ieškovo pateikti duomenys apie dalinamą pastatą nėra tikslūs, o tai reiškia, kad pagal ieškovo pateiktus duomenis negali būti tiksliai nustatytos net atsidalijantiems bendraturčiams teksiančios realios šio turto (pastato) dalys.

2310.

24Atidalijus daiktą iš bendrosios dalinės nuosavybės, pasikeičia buvusio bendro daikto teisinis režimas, todėl atidalyti prašantis bendraturtis turi aiškiai įvardyti, kokį atskirą nekilnojamąjį daiktą prašo suformuoti ir priklausomai nuo tokio pasirinkimo – pagrįsti jo suformavimo būdą. Šiuo atveju ieškovas, siekdamas pastato padalijimo teismine tvarka, aiškiai nepagrindė, kokį nekilnojamąjį daiktą siekiama suformuoti padalijus pastatą, kadangi teismui ir kitiems pastato bendraturčiams pateikti projekto sprendiniai, kurių pagrindu planuojama atlikti pastato padalijimą, iki šiol nėra tikslūs. Projekte nurodytas pastato plotas (14492,92 kv. m) šiuo metu yra didesnis už Nekilnojamojo turto registre įregistruotą pastato bendrą plotą (14492,68 kv. m). Nepaisant šių skirtumų, ieškovas į bylos medžiagą iki šiol nėra pateikęs jokių duomenų apie tai, kokiu pagrindu ar dėl kokių statybos darbų atlikimo susidarė pastato padalijimo projekte fiksuojamas pastato bendro ploto padidėjimas.

2511.

26Tretieji asmenys UAB „MB Idėja“ ir A. R. priimtu atsiliepimu į pirminį ieškinį prašė jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad sutiko su pastato padalijimu.

2712.

28Trečiasis asmuo UAB „Vortumo“ priimtu atsiliepimu į pirminį ieškinį prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

2913.

30Trečiasis asmuo UAB „Valaura“ priimtu atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

3114.

32Tretieji asmenys Č. U. ir S. U. atsiliepimu sutiko su pareikštu ieškiniu bei sutiko duoti sutikimą projektui.

3315.

34Trečiasis asmuo VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ atsiliepimu nurodė, kad neprieštarauja, jog pastatas būtų padalintas į du atskirus turtinius vienetus pagal teisės aktų nustatyta tvarka parengtą projektą ir kad ieškovas pakeistų savo valdomų patalpų paskirtį į administracinę.

3516.

36Kiti tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

3717.

38VĮ Registrų centras pateiktoje išvadoje nurodė, kad nėra kompetentingas teismui pateikti išvadą dėl galimybės keisti patalpų paskirtį ir dalinti pastatą be administracinio pastato patalpų savininkų sutikimo pagal 2016 metais gegužės mėn. parengtą projektą, todėl ieškinio reikalavimus prašė nagrinėti teismo nuožiūra. Pažymėjo, kad 2016 metų projekte nurodytas pastato bendras plotas skiriasi nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto administracinio pastato ploto ir nuo UAB „Homo Novus“ matininkės kadastrinių matavimų metu nustatyto ploto. Šie kadastriniai matavimai neįregistruoti. 2016 metais parengtoje situacijos schemoje yra neteisingai pavaizduoti administracinio pastato kontūrai. Taip pat pateikė papildomą išvadą, kurioje nurodė, kad 2017 metų situacijos schemoje pavaizduoti formuojamo turtinio vieneto NT-1 kontūrai taip pat neatitinka patikslintame projekte pirmo aukšto plane nurodytų formuojamo pastato NT-1 kontūrų. Pastebėjo, jog performavus administracinį pastatą pagal patikslinto projekto sprendinius, patikslinto projekto rūsio planuose nurodytos patalpos, pažymėtos R-5, R-6, R-31, būtų išsidėsčiusios tiek po pastatu Nr. NT-1, tiek po pastatu Nr. NT-2.

3918.

40Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyrius pateiktoje išvadoje nurodė, jog išskyrus nustatytą žemės sklypo naudojimo būdą pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, kuris Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuomone, turėtų būti ištaisytas, ir statinio bendraturčių sutikimų, kitų trikdžių, dėl kurių būtų negalimas pastato pertvarkymas padalijimo būdu ir atskirų pastatų suformavimas ir vieno iš šių objektų paskirties keitimas, nėra.

4119.

42Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išvadoje nurodė, kad galimybė pakeisti ieškovui nuosavybės teise priklausančios patalpos paskirtį į administracinę ir pastatą padalinti į du atskirus turtinius vienetus gali būti įgyvendinta tik tada, kai teisės aktų nustatyta tvarka bus patikslinti žemės sklypo kadastro duomenys ir žemės sklypui bus nustatytas detaliajame plane numatytas ir statinių paskirtį atitinkantis komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdas.

43II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

4420.

45Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. birželio 21 d. sprendimu ieškinį iš esmės tenkino. Priėmė ieškovo ieškinio reikalavimų atsisakymą atsakovo G. J. atžvilgiu, ir civilinę bylą minėtoje dalyje nutraukė. Pripažino ieškovui UAB „Žirmūnų baldų centras“ teisę be pastato, unikalus Nr. ( - ), atsakovų (bendraturčių) UAB „Svajonės link“, UAB „Hexanor property“, T. A. sutikimo pakeisti ieškovui nuosavybės teise priklausančių patalpų, kurių unikalus Nr. ( - ), paskirtį į administracinę ir padalinti į du turtinius vienetus atidalijant natūra iš bendrosios dalinės nuosavybės esančio pastato, unikalus Nr. ( - ), ieškovui UAB ‚Žirmūnų baldų centras“ asmeninės nuosavybės teise priklausančias patalpas, kurių unikalūs Nr. ( - ), žymimas plane 1B7/b, pagal projektuotojo K. A. 2016 m. parengtą administracinio pastato ( - ), padalinimo į 2 turtinius vienetus (pastatus) ir prekybos patalpų ( - ), paskirties keitimo į administracinę paskirtį, projektą su šio projekto 2017 m. lapkričio mėn. patikslinimu. Priteisė ieškovui UAB „Žirmūnų baldų centras“ iš atsakovo UAB „Svajonės link“ 500 Eur bylinėjimosi išlaidų. Priteisė valstybei iš atsakovų UAB „Svajonės link“, UAB „Hexanor property“, T. A. po 50 Eur pašto išlaidų.

4621.

47Teismas nustatė, kad nekilnojamojo turto kadastre adresu ( - ), registruotas administracinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), pastatytas 1960 metais, turintis centrinį šildymą iš centralizuotų sistemų, aprūpintas komunalinėmis vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemomis, bendras registre plotas nurodomas 14492,68 kv. m. Šiame nekilnojamojo turto objekte yra 41 patalpa. Ieškovas prašė pripažinti jam teisę pakeisti dalies patalpų paskirtį ir atidalinti dalį jam priklausančių patalpų iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal projektuotojo K. A. 2016 m. parengtą Administracinio pastato ( - ), padalinimo į 2 turtinius vienetus (pastatus) ir prekybos patalpų ( - ) paskirties keitimo į administracinę paskirtį, projektą ir šio projekto patikslinimą. Ieškovo pateiktame patikslintame 2017 m. projekte ištaisytos klaidos ir bendrieji pastato rodikliai atitinka registro duomenis (žr. patikslinto projekto 2017 m. pastatų rodiklių lentelę). Bendrosios dalinės nuosavybės objektą sudaro iš esmės du sublokuoti pastatai: viena dalis pastatyta 1960 metais septynių aukštų, su antstatu ir rūsiu, kita dalis (siekiama atidalinti) pastatyta 2003 metais, dviejų aukštų su rūsiu. Ieškovui bendrame daikte priklauso negyvenamoji patalpa – baldų salonas su prekybos centru, unikalus Nr. ( - ), pastatytas 2003 metais, patalpa aprūpinta centriniu šildymu iš centralizuotų sistemų bei komunalinėmis vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemomis, bendras plotas nurodomas 3906,55 kv. m. Ieškovas siekia pakeisti šios patalpos paskirtį iš prekybos į administracinę bei atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės kartu su kita patalpa (prekybos patalpa), unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 459,88 kv. m. Šios ieškovui priklausančios patalpos, kurių bendras plotas abi 4366,43 kv. m) yra išsidėsčiusios (užima) visą projekte NT-2 nurodomą pastato dalį. Tam, kad ieškovas galėtų pradėti patalpų paskirties keitimo ir bendro daikto padalijimo į du nekilnojamojo turto vienetus projektą/procedūrą, būtini visų bendro daikto bendraturčių sutikimai. Sutikimų planuojamam projektui nedavę bendraturčiai byloje įtraukti atsakovais.

4822.

49Nustatė, kad ieškovo siekiama atidalinti daikto NT-2 dalis turi atskirus patekimus į rūsio patalpas, pirmą ir antrą aukštą. Taip pat šios pastato dalys NT-1 ir NT-2 (kurią siekiama atidalinti) yra viduje atskirtos pertvaromis, sienomis. Iš projekte esančios pažymos dėl inžinerinių tinklų matyti, kad patalpos, kurios po administracinio pastato padalijimo į du turtinius vienetus bus išskirtos į savarankišką pastatą, jau ir šiuo metu yra aptarnaujamos atskirais inžinerinių tinklų įvadais, todėl inžinerinių tinklų pertvarkymas nebus reikalingas.

5023.

51Teismas pažymėjo, kad nė vienas atsakovų savo ar kitokio atidalijimo natūra varianto neteikė, o tik nurodė ieškovo pateikto projekto (su patikslinimu) neatitikimus, trūkumus. Atsakovas UAB „Svajonės link“ nurodė, kad projekte pastato pirmojo aukšto plane nurodyta riba, skirianti du atskirus nekilnojamojo turto vienetus, realiai neegzistuoja ir neatitinka faktinės pastato patalpų struktūros bei išsidėstymo erdvėje, tačiau tokių įžvalgų nenurodė specialių žinių turintys asmenys. Atkreipė dėmėsi, kad gavus statybos leidimą gali būti atlikti būtini remonto ar statybos darbai, reikalingi atskirti dalijamus daiktus. Teigė, kad atsakovo argumentas, kad projekte nurodytas pastato plotas (14492,92 kv. m) yra didesnis nei registre įregistruotas pastato bendras plotas (14492,68 kv. m) neatitinka tikrovės, nes projekto patikslinime yra patikslintas bendras statinio plotas pagal registro duomenis. Pažymėjo, kad buvo pateiktas vienas 2016 metais parengtas projektas, kuris 2017 metais patikslintas.

5224.

53Nurodė, kad kadastrinių matavimų duomenys atnaujinami (naujos bylos rengiamos) tik užbaigus statinio paskirties keitimo ir dalies atidalijimo projektavimo stadiją, gavus statybos leidimą, atlikus reikalingus (jei tokie yra) remonto, statybos darbus. Padarė išvadą, kad teiginiai apie tai, jog ieškovas turėtų projektavo stadijoje pakeisti viso bendro statinio kadastrinius duomenis, įvertinęs galimus visų bendraturčių (pastato dalis NT-1) atliktus pakeitimus, remonto ir statybos darbus, yra neracionalus, nesąžiningas, perteklinis, neekonomiškas, įvertinus bendraturčių daugetą.

5425.

55Pažymėjo, kad ieškovo į bylą pateiktas teismo eksperto D. K. ekspertizės aktas, kuris laikytinas šalies pateiktu rašytiniu įrodymu patvirtina, kad siekiama atidalyti natūra statinio dalis yra funkciškai atskirta ir funkcionuojanti su visomis inžinerinėmis sistemomis atskirai. Naujai formuojamas statinys turi savo elektros skydinę, vėdinimo, vandentiekio sistemas ir šilumos punktą. Yra įrengta savarankiška nuotekų šalinimo sistema. Ekspertas nurodė, jog pastatai laikytini fiziškai blokuotais statiniais. Konstrukciniu požiūriu dalinimas galimas ir neturi įtakos nė vieno pastatų eksploatacijai, nes laikančios konstrukcijos nesikeičia. Jokių bendro naudojimo patalpų nėra. Tai, kad viena siena yra bendra abiem daiktams, nesudaro kliūčių statinių atidalinti. Nėra bendro naudojimo patalpų ar bendros mechaninės įrangos. Nėra galimybės patekti iš vidaus, iš vieno daikto į kitą, į formuojamus daiktus patenkama tik iš išorės atskirai, per atskirus įėjimus. Papildomų statybos darbų nereikia atlikti, nes pastatai funkcionuoja savarankiškai. Teismas pažymėjo, kad šis ekspertas yra įrašytas į teismo ekspertų sąrašą, turi kvalifikaciją eiti statinio projekto ir jo dalies ekspertizės vadovo pareigas visuose statiniuose, inžineriniuose tinkluose. Teismas šio eksperto raštu pateiktą nuomonę vertino kaip patikimesnį įrodymą, patvirtinantį apie statinių funkcinį savarankiškumą, padalijimą be žalos kiekvienai statinio daliai, statybos darbų poreikio nebuvimo įrodymą.

5626.

57Nurodė, kad atsakovo argumentai, neduodant sutikimo inicijuoti dalies patalpų paskirties keitimo ir atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės procedūrą, apie automobilių stovėjimo vietų skaičių nepagrįsti, kadangi projekte ir jo patikslinime yra pateiktas automobilių vietų poreikio paskaičiavimas, pagrindimas.

58III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

5927.

60Atsakovas UAB ,,Svajonės link“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 21 d. sprendimą, klausimą išspręsti iš esmės – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6128.

62Nurodė, kad ieškovui buvo suteikta teisė be kitų pastato bendraturčių sutikimo padalinti pastatą į 2 atskirus turtinius vienetus pagal visus į bylos medžiagą pateiktus pastato padalijimo projekto variantus, kuriuos sudaro tiek pirminis projektas (be ieškovo atliktų projekto papildymų), tiek ir bylos nagrinėjimo eigoje ieškovo atlikti šio projekto pakeitimai. Pažymėjo, kad pirminio projekto ir projekto patikslinimo sprendiniai, kuriais planuojama padalinti pastatą, skiriasi ir netgi esmingai prieštarauja vieni kitiems. Paaiškino, kad projekto ir projekto patikslinimo aiškinamuosiuose raštuose pateikiami skirtingi duomenys apie pastato rodiklius po padalinimo. Projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad atlikus pastato padalijimą, šio pastato pagrindinis plotas sudarys 8850,59 kv. m, o pagalbinis – 5642,03 kv. m. Projekto patikslinime nurodyta, kad pastato pagrindinis plotas sudarys 7814 kv. m, o pagalbinis – 6678,68 kv. m. Taigi, padalinus pastatą pagal projekto patikslinimą, net 1036,89 kv. m sumažės pagrindinio ploto ir tiek pat padidės pagalbinio ploto. Projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad dalijamo pastato plotą sudaro 14492,92 kv. m, patikslinto projekto aiškinamajame rašte pateikiama informacija apie tai, kad dalijamas pastatas yra 14492,68 kv. m ploto. Projekte ir projekto patikslinime esančiuose aiškinamuosiuose raštuose nurodomi visiškai skirtingi duomenys apie tai, kokie bus atskirtų pastato dalių plotai, atlikus pastato padalijimą – projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad padalinus Pastatą, naujai suformuoti nekilnojamojo turto vienetai bus atitinkamai 10126,49 kv. m ir 4366,43 kv. m ploto, kai tuo tarpu patikslinto projekto aiškinamajame rašte šie plotai atitinkamai yra 10126,25 kv. m ir 4366,43 kv. m. Projekte ir vėliau pateiktame šio projekto patikslinime nurodyti duomenys apie pastato plotą nėra tikslūs ir galutiniai, kadangi projekte nurodoma, kad duomenų apie plotą patikslinimui reikalingi atlikti tikslesnius matavimus. Nurodė, kad planuojamai atidalinti pastato daliai, kurioje yra atsakovui nuosavybės teise priklausančios patalpos, automobilių stovėjimo vietų apskritai nėra numatyta. Patenkinus ieškinį, buvo sudarytos sąlygos ieškovui savo nuožiūra pasirinkti, pagal kokius projektinius sprendinius (projektą ar projekto patikslinimą) atlikti esamo pastato padalijimą.

6329.

64Nurodė, kad VĮ Registrų centre įregistruoti duomenys apie pastato plotą, nėra tikslūs dėl pastate prieš tai atliktų savavališkos statybos darbų, kurių rezultatas iki šiol nėra tinkamai įformintas ir įregistruotas nekilnojamojo turto registre. Esant tokiai situacijai, kai nekilnojamojo turto registre įregistruotas pastato plotas neatitinka faktinio pastato ploto, toks pastato padalijimas pažeidžia atsakovo turtines teises, kadangi užkerta galimybę šiuos projekto pagrindu suformuotus nekilnojamojo turto kadastro objektus (pastatus) vėliau įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Nustačius, kad faktinis pastato plotas yra pasikeitęs dėl šiame pastate atliktų statybos darbų, prieš atliekant pastato padalijimą, yra būtina pakeisti pastato kadastro duomenis ir atnaujinti pastato kadastro duomenų bylą pagal tai, kokie statybos darbai buvo atlikti pastate.

6530.

66Nurodė, kad ieškovo pateiktas pastato padalijimo projektas ir projekto patikslinimas iš esmės neatitinka teisės aktuose įtvirtintos statinių formavimo tvarkos reikalavimų. Klausimai, susiję su atskirų įėjimų į statinius numatymu, atskirų inžinerinių sistemų ir automobilių stovėjimo vietų įrengimu, ieškovo pateiktoje projektinėje dokumentacijoje apskritai nėra sprendžiami. Ieškovas į bylos medžiagą nėra pateikęs naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo schemos, pagal kurią turi būti atliekamas pastato padalijimas.

6731.

68Pažymėjo, kad pateiktame projekte nėra išspręstas automobilių stovėjimo vietų klausimas pakeitus patalpų paskirtį.

6932.

70Nurodė, kad atsakovo pateikta architektės R. B. išvada pagrindžia, kad ieškovo pasirinktas atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės būdas prieštarauja tiek teisės aktuose nustatytai tvarkai, tiek ir pažeidžia kitų pastato bendraturčių teises ir teisėtus interesus. Architektės išvadoje nurodyta, kad ieškovo pateiktas projekto patikslinimas neatitinka keliamų formos ir turinio reikalavimų. Projektas rengtas vadovaujantis neatnaujinta kadastrine byla, taip pat vadovaujantis nebegaliojančiais teisės aktais. Projekto apimtis ir detalumas nepakankami statytojo sumanymui atskleisti, t. y. projekte pateikiami skaičiavimai nėra pagrįsti projekte pateikiama medžiaga.

7133.

72Teigė, kad projektu formuojami nauji nekilnojamojo turto kadastro objektai neatitinka jiems keliamų reikalavimų. Projekte nurodomų naujų turtinių vienetų kontūrai skirtinguose pastato aukštuose nesutampa. Tai reiškia, kad vieno turtinio vieneto laikančiosios konstrukcijos galimai laikosi ant kitame turtiniame vienete esančių pamatų, t.y. turtiniai vienetai turi bendras laikančiąsias konstrukcijas. Tokiu atveju vienetai netraktuotini kaip atskiri pastatai, nes neturi atskirų laikančiųjų konstrukcijų. Dalinant pastatą į du atskirus turtinius vienetus (sublokuotus pastatus), šie naujai suformuoti pastatai nebus atskirti ištisinėmis priešgaisrinėmis sienomis.

7334.

74Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, iš esmės rėmėsi ekspertizės akto išvadomis, tačiau šio ekspertizės akto ir jame nurodomų teiginių, jų patikimumo aspektu, plačiau nenagrinėjo, tokiu būdu suteikdamas šiam rašytiniam įrodymui nepagrįstai didelę ir iš anksto nustatytą įrodomąją galią. Teigė, kad skundžiamu sprendimu buvo atsiribota nuo atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų vertinimo.

7535.

76Ieškovas UAB „Žirmūnų baldų centras“ atsiliepimu prašė atmesti apeliacinį skundą ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas, prijungti prie civilinės bylos papildomą rašytinį įrodymą, kuris negalėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui – žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, registro Nr. 1/28334.

7736.

78Pabrėžė, kad byloje nagrinėjamas ginčas yra kilęs dėl teisės formuoti atskirus nekilnojamojo turto objektus, faktiškai valdomus atskirai ir nepriklausomai nuo kitų bendraturčių, be kitų pastato bendraturčių sutikimo. Paaiškino, kad nėra siekiama padalinti nekilnojamojo turto objekto, valdomo bendrosios dalinės nuosavybės teise kelių asmenų, kai jokios dalys nepriklauso bendraturčiams asmeninės nuosavybės teise, todėl ir bendraturčių interesai yra visai kitos apimties. Pastatas yra sudarytas iš atskirų nekilnojamojo turto objektų – patalpų ir netgi atskirų inžinerinių tinklų bei įvadų, skirtų aptarnauti konkrečias patalpas. Patalpos priklauso skirtingiems asmenims (ieškovui, atsakovams ir tretiesiems asmenims). Ieškovas ieškiniu siekia tinkamai įgyvendinti savo teisę pakeisti savo nuosavybės teise valdomos patalpos paskirtį bei padalinti pastatą į du turtinius vienetus, atidalijant tik jam asmeninės nuosavybės teise priklausančias patalpas ir iš jų suformuojant atskirą pastatą. Nurodė, kad teismas sprendimu tik leido pradėti pastato padalijimo procedūrą, tačiau ne konstatavo fakto, kad pastatas yra padalintas pagal projektą. Paaiškino, kad net jei būtų nustatyta, kad kai kurie apelianto argumentai dėl projekto trūkumų yra pagrįsti, šie trūkumai nėra esminiai ir gali būti ištaisyti tolimesnėje pastato padalijimo procedūros stadijoje.

7937.

80Pažymėjo, kad teismas neleido pasirinkti pagal kurį iš projektų vykdyti pastato padalijimą, o nurodė, kad padalijimas turėtų būti vykdomas pagal abu vienas nuo kito neatsiejamus dokumentus – projektą su jo 2017 m. lapkričio mėn. papildymu. Pabrėžė, kad nei pastato plotas, nes jame esančių patalpų plotas nebuvo keičiamas, o tik pakeistas šių plotų funkcinis paskirstymas, nurodant kuris plotas patalpoje priskiriamas prie pagalbinio, o kuris plotas priskiriamas prie pagrindinio ploto. Vykdant pastato padalijimą nenumatomi atlikti jokie statybos darbai, todėl pastato, ar jame esančių patalpų bendras plotas nesikeis.

8138.

82Pritarė pirmosios instancijos teismui, kad kadastro duomenys nėra tikslinami projektavimo stadijoje, o jie atnaujinami tik užbaigus statinio paskirties keitimo ir dalies atidalijimo projekto rengimo stadiją, gavus statybos leidimą (kai jis reikalingas), atlikus remonto ar statybos darbus (kai jie reikalingi) ir siekiant įregistruoti objektus Nekilnojamojo turto registre. Nurodė, kad apeliantas neįrodė, kad aptariami Nekilnojamojo turto registre esantys kadastro duomenų netikslumai negali būti ištaisyti vėlesnėje stadijoje – būtent tuo metu, kai bus baigtas pastato padalijimas ir bus formuojami nauji turtiniai vienetai (pastatai), atsiras ir pareiga patikslinti kadastro duomenis.

8339.

84Teigė, kad tiek atskirų patekimų į pastatus, tiek atskirų inžinerinių sistemų, tiek automobilių stovėjimo vietų klausimai projekte yra aptarti ir išspręsti. Paaiškino, kad ekspertas D. K. byloje pateiktame ekspertizės akte konstatavo, jog dėl pastato padalijimo ir patalpų paskirties keitimo nereikės įrengti papildomų automobilių stovėjimo vietų pagal statybos techninių reglamentų reikalavimus, nes nepadidėja nei pastato, nei patalpų plotas, kuriam turi būti įrengiamos papildomos automobilių stovėjimo vietos. Reikalaujamas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius lyginant su esama situacija padalinus pastatą ir pakeitus patalpų paskirtį netgi sumažėja.

8540.

86Pabrėžė, kad projektas yra pilnos sudėties, jame yra visa informacija apie planuojamą atlikti pastato padalijimą ir patalpos paskirties keitimą. Tą patvirtino tiek teismas sprendime, tiek pateikta D. K. ekspertizės išvada, tiek visos išvadas teikiančios institucijos, įtrauktos į šią bylą.

87Teismas

konstatuoja:

88IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8941.

90Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1, 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

91Dėl naujų įrodymų priėmimo

9242.

93Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė prijungti prie civilinės bylos papildomą rašytinį įrodymą, – žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, registro Nr. 1/28334.

9443.

95CPK 314 straipsnis numato, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

96Ieškovas nurodė, jog šis įrodymas negalėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui. Paaiškino, kad bylos nagrinėjimo metu buvo išspręstas klausimas dėl žemės sklypo naudojimo būdo, t. y. žemės sklypo naudojimo būdas buvo pakeistas byloje išvadą teikiančios institucijos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2018-06-08 sprendimu Nr. 49SK-662-(14.49.109.), kuris buvo pateiktas ir pirmosios instancijos teismui, papildant žemės sklypo naudojimo būdų sąrašą ir numatant tris žemės sklypo naudojimo būdus: visuomeninės paskirties teritorijų, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų ir komercinės paskirties objektų teritorijų. Tačiau iki bylos nagrinėjimo minėtu Nacionalinės žemės tarnybos sprendimu pakeistas žemės sklypo naudojimo būdas Nekilnojamojo turto registre nebuvo registruotas, nes registro duomenys atnaujinti tik 2018-06-25, po skundžiamo teismo sprendimo priėmimo. Todėl kolegija priima papildomą įrodymą, kuris negalėjo būti pateiktas bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą.

97Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės be bendraturčių sutikimo

9844.

99Apeliacinėje byloje nagrinėjamas ginčas, kilęs dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, pastato padalinimo į du atskirus nekilnojamojo turto objektus, du sublokuotus pastatus pakeičiant vieno iš jų paskirtį iš prekybos patalpų į administracinės paskirties patalpas be bendraturčių (atsakovų) sutikimo.

10045.

101Pagal galiojantį teisinį reguliavimą bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu, o kai bendraturčiai nesutaria, bendrosios nuosavybės valdymo, naudojimosi ir disponavimo tvarką nustato teismas (CK 4.75 straipsnio 1 dalis). CK 4.80 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog kiekvienas bendraturtis turi teisę reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. Minėto straipsnio 2 dalyje numatyta, jog jeigu nesusitariama dėl atidalijimo būdo, tai pagal bet kurio bendraturčio ieškinį daiktas padalijamas natūra kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai; kitais atvejais vienas ar keli iš atidalijamų bendraturčių gauna kompensaciją pinigais. Šiuo atveju ginčo dėl atidalijimo natūra galimybės byloje nėra, ginčas byloje kilęs dėl ieškovo pateikto atidalijimo projekto tinkamumo.

10246.

103CK 4.80 straipsnio 1 dalies prasme atidalijimas reiškia daikto teisinio režimo ir bendraturčio statuso pasikeitimus. Šiuo būdu įgyvendinus bendraturčio, kaip savininko, teises, pasibaigia jo su kitais bendraturčiais turima bendroji dalinė nuosavybė, atsidalijęs bendraturtis tampa asmeninės nuosavybės teisės subjektu ir turi teisę atidalytą turtą valdyti, naudoti bei juo disponuoti savo nuožiūra (CK 4.37 straipsnio 1 dalis). Jeigu nesusitariama dėl atidalijimo būdo, tai pagal bet kurio bendraturčio ieškinį daiktas padalijamas natūra kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai..

10447.

105Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką tais atvejais, kai yra bendraturčių nesutarimas dėl atidalijimo, teismas turi įvertinti kiekvieno iš bendraturčių interesus ir spręsti šalių ginčą, remdamasis proporcingumo ir protingos, teisingos bei sąžiningos bendraturčių interesų pusiausvyros principais. Vertindamas pateiktus atidalijimo variantus, teismas turi patikrinti, ar jie procedūriškai ir techniškai priimtini, atitinka bendraturčių dalis ir nepažeidžia kitų asmenų teisių. Bet kuriuo atveju daiktas negali būti atidalijamas taip, kad atsidalijusių savininkų teisių įgyvendinimas būtų neproporcingai apsunkintas įvairiais suvaržymais ar kitų asmenų teisėmis į atidalytąją daikto dalį, taip galbūt tarp savininkų sukuriant dar sudėtingesnius nei bendraturčių teisinius santykius. Sprendžiant klausimą dėl nekilnojamojo daikto dalies atidalijimo, atsidalyti prašantis bendraturtis turi aiškiai įvardyti, kokį atskirą nekilnojamąjį daiktą prašo suformuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2009). Be to, teismo patvirtinama atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės tvarka turėtų užtikrinti tolesnį tokio turto naudojimo racionalumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-559/2006).

10648.

107Kasacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad, vadovaujantis CK 4.75 straipsnyje įtvirtintais bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo principais, atidalijimo siekiančiam bendraturčiui tenka pareiga įrodyti teisme, kad jo siūlomas bendrosios dalinės nuosavybės nutraukimo būdas yra priimtiniausias, kad jis nepažeis kitų bendraturčių teisių ir teisėtų interesų, nepadarys neproporcingos žalos daiktui bei jo paskirčiai. Kiti bendraturčiai gali įstatymų nustatyta tvarka pateikti kitokius atidalijimo iš bendrosios nuosavybės variantus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-347-248/2016, 26 punktą).

10849.

109Atidalijant daiktą natūra, neturi būti padaryta neproporcinga žala daiktui. Įstatymo formuluotė tam tikrą žalos padarymą įtvirtina, bet tokia žala turi būti proporcinga. Žalą galima laikyti neproporcinga tuo atveju, kai ji aiškiai neatitinka atidalijimu pasiektos naudos, pavyzdžiui, beveik nelieka daikto panaudojimo pagal paskirtį galimybės. Atidalijant daiktą, dažniausiai jam padaroma tam tikra žala, tačiau šis žalos padarymas yra pateisinamas, jei po tokio atidalijimo daiktą galima naudoti pagal paskirtį, nepažeidžiant įstatymo reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-780/2003).

11050.

111Kasacinio teismo taip pat ne kartą pasisakyta, kad klausimo dėl atidalijimo būdo sprendimas priklauso nuo konkrečių kiekvienos situacijos aplinkybių ir jis susijęs su bendraturčių nuosavybės teisės ribojimais, nes vieno bendraturčio interesai į daiktą turi būti derinami su kito bendraturčio (kitų bendraturčių) interesais, kurie gali nesutapti. Dėl to tais atvejais, kai yra bendraturčių nesutarimas dėl atidalijimo būdo, teismas turi įvertinti kiekvieno iš bendraturčių interesus ir spręsti šalių ginčą, remdamasis proporcingumo ir protingos, teisingos bei sąžiningos bendraturčių interesų pusiausvyros principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-213/2011). Tuo atveju, kai kitas bendraturtis prieštarauja atidalijimo variantui ir siekia patenkinti tik savo interesus, teismas tokius veiksmus gali vertinti kaip piktnaudžiavimą savo teise ir neatsižvelgti į juos, bet parinkti optimaliausią atidalijimo būdą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2010).

11251.

113Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad atsakovų pozicija šios bylos teismo proceso metu, iš esmės tik kritikuojant ieškovės siūlomą turto atidalijimo variantą, neteikiant aiškių alternatyvių pasiūlymų dėl atsidalijimo iš bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo galimybių, laikytina neatitinkančia kasacinio teismo praktikoje akcentuojamos bendraturčių pareigos išnaudoti visas galimybes suderinti savo valią dėl bendro daikto, bendradarbiauti, kooperuotis ir aktyviai ieškoti visiems bendraturčiams priimtino sprendimo būdo bei optimaliausio atidalijimo varianto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2014) ir į tai teismas gali atsižvelgti spręsdamas dėl ieškovės reikalavimo pagrįstumo.

11452.

115Byloje neginčijamai nustatyta, kad ginčo objektu tapusį, pastatą ( - ) sudaro dvi dalys, iš esmės du sublokuoti skirtingu laiku pastatyti pastatai: atsakovams priklausantis pastatytas 1960 metais septynių aukštų su antstatu ir rūsiu, administracinės paskirties pastatas ir ieškovui priklausantis dviejų aukštų prekybos paskirties pastatas, pastatytas 2003 metais, kurį ieškovas reikalauja atidalyti, kuriame yra ieškovui priklausanti negyvenamoji patalpa – baldų salonas su prekybos centru, unikalus Nr. ( - ), bendro 3906,55 kv. m. ploto, bei patalpa, unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 459,88 kv. m.. Minėtose patalpose įrengtos atskiros autonominės komunalinių paslaugų tiekimo sistemos: atskira centrinė šildymo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos su atskirais įvadais. Ieškovas siekia pakeisti šių patalpų paskirtį iš prekybos į administracinę bei atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės, pagal K. A. 2016 m. parengtą pastato ( - ), padalinimo į 2 turtinius vienetus (pastatus) projektą ir šio projekto patikslinimą, projekte patalpos, kurias ieškovas siekia atidalyti pažymėtos NT2, o likusios patalpos NT1. Ieškovo pateiktame patikslintame 2017 m. projekte ištaisytos klaidos ir bendrieji pastato rodikliai atitinka registro duomenis.

11653.

117Apeliantui priklauso didžiausia dalis patalpų bendrame daikte: kitos paskirties (pagalbinės) patalpos, unikalus Nr. ( - ), 192,61 kv. m; administracinė patalpa, unikalus Nr. ( - ), 557,96 kv. m, kitos paskirties (pagalbinės paskirties), unikalus Nr. ( - ), 70,17 kv. m bendro ploto, kitos paskirties (pagalbinė patalpa), unikalus Nr. ( - ), 49,69 kv. m bendro ploto, administracinės patalpos , unikalus Nr. ( - ), 89,60 bendro ploto, administracinės patalpos, unikalus Nr. ( - ), 165,18 kv. m bendro ploto, kitos paskirties (pagalbinės patalpos) , unikalaus Nr. ( - ), 110,72 kv. m bendro ploto, gydymo patalpos, unikalus Nr. ( - ), 184,66 kv. m bendro ploto, administracinė patalpa, unikalus Nr. ( - ), 1127,27 kv. m bendro ploto, administracinė patalpa, unikalus Nr. ( - ), 403,01 kv. m bendro ploto, administracinė patalpa, unikalus Nr. ( - ), 1192,03 kv. m ploto, administracinė patalpa, unikalus Nr. ( - ), 581,04 kv. m bendro ploto.

11854.

119Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas iš projekto ir jo patikslinimo matyti, kad ieškovo siekiama atidalinti daikto NT-2 dalis turi atskirus patekimus į rūsio patalpas, pirmą ir antrą aukštą. Taip pat šios pastato dalys NT-1 ir NT-2 (kurią siekiama atidalinti) yra viduje atskirtos pertvaromis, sienomis. Iš projekte esančios pažymos dėl inžinerinių tinklų matyti, kad patalpos, kurios po administracinio pastato padalijimo į du turtinius vienetus bus išskirtos į savarankišką pastatą, jau ir šiuo metu yra aptarnaujamos atskirais inžinerinių tinklų įvadais, todėl inžinerinių tinklų pertvarkymas nebus reikalingas.

12055.

121Taigi, byloje sprendžiamas ginčas tarp bendrasavininkių kai atsidalyti siekiantis bendrasavininkis valdo asmeninės nuosavybės teise atskiras patalpas, iš esmės vieną iš dviejų sublokuotų pastatų, kurias siekia atidalyti iš bendrosios dalinės nuosavybė, ir jokių bendrai naudojamų patalpų, kuriomis bendrasavininkiai naudotųsi kartu iki padalinimo nėra, išskyrus vieną bendrą sieną tarp minėtų sublokuotų pastatų, kas žymiai palengvina atidalijamo procedūrą, nes atidalijamos patalpos ir iki atidalijimo funkcionuoja savarankiškai juose įrengtų atskirų inžinerinių tinklų dėka.

12256.

123Kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentus, kad pirminio projekto ir projekto patikslinimo sprendiniai, kuriais planuojama padalinti pastatą, skiriasi ir netgi esmingai prieštarauja vieni kitiems. Tokiais prieštaravimais jis laiko projekte ir patikslintame projekte ir aiškinamuosiuose raštuose įvardijamus plotų skirtumus, tai kad projekte nurodoma, jog duomenų apie plotą patikslinimui reikalinga atlikti tikslesnius matavimus.

12457.

125Kolegija pažymi, kad bet kurio dokumento (šiuo atveju projekto) patikslinimo esmę ir sudaro tai, kad tokiu patikslinimu siekiama ištaisyti ankstesniojo dokumento netikslumus todėl pirminio ir tikslinančio dokumento duomenys ir negali sutapti antraip toks tikslinimas praranda prasmę. Be to, kaip ne viena kartą konstatuota kasacinio teismo praktikoje, tinkamu bendraturčio – galimo statytojo – būsimos rekonstrukcijos planų atskleidimu kitiems bendraturčiams teismų praktikoje pripažįstamas tinkamo projektinio pasiūlymo (tokio, kaip jis apibūdinamas Statybos įstatymo 2 straipsnio 31 punkte, t. y. eskizinio projekto, kurio tikslas – išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kuris pateikiamas kaip medžiaga projektuotojo parinkimo konkursui bei gali būti naudojamas projektavimo sąlygoms parengti) pateikimas.

12658.

127Šioje byloje nustatytos faktinės aplinkybės leidžia teigti, jog dėl atidalijamų patalpų izoliuotumo nuo likusios dalies jokie statybos darbai siekiant atidalijimo nebus reikalingi ir nepalies apelianto interesus bei nepažeis jo teisių, nes nebus atlikti iš viso, be to apeliantas nurodydamas projekto ir jo patikslinimo duomenų neatitikimą nenurodo kaip toks neatitikimas galėtų pažeisti jo teises ir interesus, pavyzdžiui kaip tai kliudytų pastato NT1 savininkams valdyti naudotis ir disponuoti savo turtu, pvz. atlikti tikslius jiems priklausančių dalių kadastrinius matavimus ir juos įregistruoti.

12859.

129Atsakovo argumentas, kad projekte nurodytas pastato plotas (14 492,92 kv. m) yra didesnis nei registre įregistruotas pastato bendras plotas (14492,68 kv. m) neatitinka tikrovės, nes projekto patikslinime (raudonas segtuvas) yra patikslintas bendras statinio plotas pagal registro duomenis, o posėdžio metu liudytojais apklausti statinio projekto rengėjai paaiškino netikslumų ir neatitikimų kilmę nurodydami, kad pats atsakovas nėra patikslinęs jam priklausančių patalpų kadastrinių matavimų, kai tuo tarpu dalis bendraturčių yra atnaujinę kadastrinių matavimų duomenis. Tai aiškiai atsiskleidžia vertinant patikslinto projekto duomenis pastabų skiltyse (1-70 patalpa).

13060.

131Pažymėtina, kad nei apeliantas, nei kiti bendraturčiai bylos eigoje nepateikė jokių kitų pasiūlymų dėl atidalijimo. Tuo tarpu Kasacinis teismas yra nurodęs, jog bendraturčiai turi pareigą išnaudoti visas galimybes suderinti savo valią dėl bendro daikto, bendradarbiauti, kooperuotis ir aktyviai ieškoti visiems bendraturčiams priimtino sprendimo būdo bei optimaliausio atidalijimo varianto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2014), laikomasi nuostatos, kad kiekvienas bendraturtis turi teisę pateikti savo atidalijimo variantą, teikiami atidalijimo variantai turi būti procedūriškai ir techniškai priimtini, t. y. fiziškai įmanomi įgyvendinti, atitikti bendraturčių dalis, nedaryti neproporcingos žalos daiktui, taip pat nepažeisti kitų asmenų teisių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2009). Nesiekdamas jokio atidalijimo varianto, atsakovas, pagrįsdamas savo nesutikimą su ieškovo projektu, gali pateikti motyvus, tiek išdėstydamas bendraturčių interesų pažeidimus, galinčius atsirasti įgyvendinant ieškovo siūlomą projektą, tiek pasiūlydamas aiškias alternatyvias ieškovo atsidalijimo iš bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo galimybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-367/2014).

13261.

133Šiuo atveju apeliantas nepateikė pasiūlymų dėl kitokio ieškovo asmeninės nuosavybės teise priklausančios dalies atidalijimo būdo, kaip ir nepateikė jokių įrodymų, kad atidalijus ieškovo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės pastatui, jo įrangai ar inžinerinėms sistemoms bus padaryta žala, kad atidalijus ieškovą pagal jo pateiktą projektą apeliantui kils kliūčių naudotis jo dalimi bendrojoje nuosavybėje ar apsunkins jam disponavimą jo dalimi.

13462.

135Nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą ir apelianto teiginiai, kad VĮ Registrų centre įregistruoti duomenys apie pastato plotą, nėra tikslūs dėl pastate prieš tai atliktų savavališkos statybos darbų, kurių rezultatas iki šiol nėra tinkamai įformintas ir įregistruotas nekilnojamojo turto registre, kad nekilnojamojo turto registre įregistruotas pastato plotas neatitinka faktinio pastato ploto, kad toks pastato padalijimas pažeidžia atsakovo turtines teises, užkerta galimybę šiuos projekto pagrindu suformuotus nekilnojamojo turto kadastro objektus (pastatus) vėliau įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, kad nustačius, jog faktinis pastato plotas yra pasikeitęs dėl šiame pastate atliktų statybos darbų, prieš atliekant pastato padalijimą, būtina pakeisti pastato kadastro duomenis ir atnaujinti pastato kadastro duomenų bylą pagal tai, kokie statybos darbai buvo atlikti pastate.

13663.

137Kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas Statybos įstatymas numato, jog formuojant naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus, keičiant paskirtį iš prekybos į administracinę turi būti rengiamas statinio paskirties keitimo projektas, kuriam savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas tarnautojas išduoda statybą leidžiantį dokumentą. Byloje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, preliminariai įvertinus byloje esantį projektą su jo patikslinimu, pateikta 2018-04-11 išvada, kad ieškovo parengtas statinio atidalijimo ir paskirties keitimo projektas su jo patikslinimu, išskyrus nustatytą žemės sklypo naudojimo būdą ir statinio bendraturčių sutikimus, parengtas pagal teisės aktų reikalavimus, be to, Nacionalinė žemės tarnyba patikslino žemės sklypo naudojimo būdą 2018-06-08 sprendimu Nr. 49SK-662-(14.49.109)

13864.

139Apelianto deklaratyvūs pareiškimai, jog jau kreipiantis į bendraturčius leidimo atidalyti savo dalį ieškovas turėjo patikslinti viso pastato ( - ) kadastro duomenis taip pat nepaneigia sprendimo teisėtumo. Teismas pagrįstai remdamasis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 4 dalies, 9 straipsnio 2 dalies nuostatomis numatančiomis, jog Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo daikto dalių atidalijimas ir jų suformavimas kaip atskirų nekilnojamojo turto objektų yra vienas iš nekilnojamųjų daiktų formavimo būdų, kad nekilnojamasis daiktas laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro duomenys ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas nekilnojamąjį daiktą suformuoti ir po to duomenys savininko prašymu įrašomi į nekilnojamojo turto kadastrą, toks įrašymas reiškia ir daikto įregistravimą NTR, sprendė jog nagrinėjamu atveju kadastriniai matavimai naujai formuojamų daiktų nėra atlikti. Ieškovas siekia pradėti atidalijimo procedūrą pagal pateiktą projektą, teikdamas jį savivaldybės administracijai dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo. Gavus statybą leidžiantį dokumentą bus formuojamos naujos kadastrinių matavimų bylos, atliekama viešojo administravimo procedūra formuojant atskirus nekilnojamojo turto vienetus ir juos registruojant pagal atnaujintus kadastrinius matavimų duomenis

14065.

141Kad apeliantas be pagrindo teigia, jog jau projektavimo stadijoje turi būti atlikti kadastriniai matavimai, įrodo tai, kad tiek projekto rengėjai, tiek išvadas teikiančios institucijos, byloje nurodė, kad kadastrinių matavimų duomenys atnaujinami (naujos bylos rengiamos) tik užbaigus statinio paskirties keitimo ir dalies atidalijimo projektavimo stadiją, gavus statybos leidimą, atlikus reikalingus (jei tokie yra) remonto, statybos darbus. Šiuo atveju ginčas tarp bendraturčių kilo jau statinio paskirties keitimo ir dalies jo atidalijimo projektavimo stadijoje, o be bendraturčių sutikimo projektavimo darbų negalima pradėti. Apelianto minima patalpa 1-70 (3,69 kv. m) dėl kurios kyla netikslumai yra statinio dalyje, kuri nėra atidalinama ieškovui, ji yra likusiame septynių aukštų pastate, priklausančiame bendrasavininkių daugetui, nuo kurio ieškovas siekia atidalyt savo dalį. Todėl pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, jog reikalavimas dėl šių kadastro duomenų netikslumų atmesti ieškovo reikalavimą dėl pripažinimo jam teisės atidalinti natūra jam priklausančią turto dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės yra nesąžiningas, neproporcingas ir neteisingas. Pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, jog tai nėra esminiai projekto trūkumai, kurie galėtų paneigti bendraturčio teisę atsidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės natūra. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, jog teiginiai apie tai, kad ieškovas turėtų projektavo stadijoje pakeisti viso bendro statinio kadastrinius duomenis, įvertinęs galimus visų bendraturčių (pastato dalis NT-1) atliktus pakeitimus, remonto ir statybos darbus, yra neracionalus, nesąžiningas, perteklinis, neekonomiškas, įvertinus bendraturčių daugetą ir, be to, nenustatyta, jog de facto situacija būtų esmingai pakitusi.

14266.

143Nepagrįstais kolegija pripažįsta ir apelianto argumentus, kad pateiktame projekte nėra išspręstas automobilių stovėjimo vietų klausimas pakeitus patalpų paskirtį. Projekte ir jo patikslinime yra pateiktas automobilių vietų poreikio paskaičiavimas, pagrindimas. Kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, byloje nesprendžiami valstybinės žemės, ant kurios stovi ginčo pastatas ir kuri priskirta pastato funkcionavimui užtikrinti, naudojimosi klausimai. Iš registro duomenų matyti, kad šalys yra sudarę ilgalaikes valstybinės žemės nuomos sutartis, dėl to valstybinės žemės naudojimo, priskyrimo konkrečiam pastatui klausimai spręstini su valstybinės žemės patikėtiniu. Be to, kaip savo išvadoje nurodė ekspertas D. K., nors administracinėms patalpoms skaičiuojama 1 parkavimo vieta 25 kv. m pastato ploto, o prekybos patalpoms 1 vieta 30 kv. m ploto, pagal projektą jokie statybos darbai nėra atliekami ir papildomo ploto neatsiranda, dėl ko pagal eksperto automobilių stovėjimo vietų paskaičiavimą automobilių stovėjimo vietų poreikis mažėja ir nebūtina įrengti papildomų stovėjimo vietų. Ekspertas detaliai aprašė naujų nekilnojamojo turto objektų formavimo procedūrą ir patvirtino, kad projekto parengimas yra pakankamas keičiant patalpų paskirtį ir dalį statinio atidalijant iš bendro objekto.

144Dėl įrodymų vertinimo

14567.

146Nesudaro pagrindo naikinti teismo sprendimo ir apelianto teiginiai neva teismas netinkamai vertino pateiktus rašytinius įrodymus, neatsižvelgė į apelianto byloje pateiktą architektės R. B. išvadą, apelianto manymu pagrindžią teiginį, kad ieškovo pateiktas projekto patikslinimas neatitinka keliamų formos ir turinio reikalavimų, kad šiuo projektu formuojami nauji nekilnojamojo turto kadastro objektai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, kad projekte nurodomų naujų turtinių vienetų kontūrai skirtinguose pastato aukštuose nesutampa, kad galimai tai reiškia, jog vieno turtinio vieneto laikančiosios konstrukcijos galimai laikosi ant kitame turtiniame vienete esančių pamatų, t.y. turtiniai vienetai turi bendras laikančiąsias konstrukcijas ir kad tokiu atveju turtiniai vienetai netraktuotini kaip atskiri pastatai, nes neturi atskirų laikančiųjų konstrukcijų, kad dalinant pastatą į du atskirus turtinius vienetus (sublokuotus pastatus), šie naujai suformuoti pastatai nebus atskirti ištisinėmis priešgaisrinėmis sienomis. Atmestinas ir apelianto teiginys, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, iš esmės rėmėsi ekspertizės akto išvadomis, tačiau šio ekspertizės akto ir jame nurodomų teiginių, jų patikimumo aspektu, plačiau nenagrinėjo, tokiu būdu suteikdamas šiam rašytiniam įrodymui nepagrįstai didelę ir iš anksto nustatytą įrodomąją galią atsiribojo nuo atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų vertinimo.

14768.

148Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, jog teismo sprendimas ar nutartis pripažįstami teisėtais ir pagrįstais, tik kai teismo išvados atitinka įstatymo nustatytomis priemonėmis ir tvarka konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Kasacinio teismo praktika įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo klausimais yra išplėtota ir nuosekli: įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo; reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą; išvados dėl įrodinėjimo dalyko įrodytinumo turi būti logiškai pagrįstos byloje surinktais duomenimis; teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų; įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą; įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės pagal įstatymą nereikalauja, kad visi prieštaravimai būtų pašalinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121-421/2019). Vertinant kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę reikia nustatyti, ar įrodymas susijęs su byla, koks jo ryšys su įrodinėjimo dalyku (tiesioginis ar netiesioginis, pirminis ar antrinis), ar tas įrodymas yra leistinas, patikimas, ar nėra suklastojimo požymių, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-273/2011). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-524-701/2018, 68 punktas).

14969.

150Rungimosi civiliniame procese principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis).

15170.

152Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Faktiniai duomenys nustatomi šiomis priemonėmis: šalių ir trečiųjų asmenų (tiesiogiai ar per atstovus) paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais, ekspertų išvadomis, nuotraukomis, vaizdo ir garso įrašais, padarytais nepažeidžiant įstatymų, ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 177 straipsnio 2 dalis).

15371.

154Teisėjų kolegija, konstatuoja, kad šioje byloje nėra teisinio pagrindo pripažinti, jog bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas, vertindamas bylos įrodymus, pažeidė procesines įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles. Teismas remdamasis į bylą pateiktu teismo eksperto D. K. ekspertizės aktu nustatė, jog šis aktas taip pat patvirtina, kad siekiama atidalinti natūra statinio dalis yra funkciškai atskirta ir funkcionuojanti su visomis inžinerinėmis sistemomis atskirai. Nurodyta, kad naujai formuojamas statinys turi savo elektros skydinę, vėdinimo, vandentiekio sistemas ir šilumos punktą. Yra įrengta savarankiška nuotekų šalinimo sistema. Ekspertas nurodė, jog pastatai laikytini fiziškai blokuotais statiniais. Konstrukciniu požiūriu dalinimas galimas ir neturi įtakos nė vieno pastatų eksploatacijai, nes laikančios konstrukcijos nesikeičia. Jokių bendro naudojimo patalpų nėra. Tai, kad viena siena yra bendra abiem daiktams, nesudaro kliūčių statinių atidalinti. Nėra bendro naudojimo patalpų (nedalintinų) ar bendros mechaninės įrangos. Nėra jokio fizinio patekimo iš vidaus iš vieno daikto į kitą, galima pakliūti į formuojamus daiktus tik per lauką, atskirus esančius įėjimus. Papildomų statybos darbų nėra būtina atlikti, nes pastatai jau savarankiškai funkcionuoja. Lygindamas eksperto D. K. kvalifikaciją su išvadą byloje pateikusia architektės R. B. kvalifikacija teismas pažymėjo, jog šis ekspertas yra įrašytas į teismo ekspertų sąrašą, sertifikuotas 2006 metais pirmą kartą, turi kvalifikaciją eiti statinio projekto ir jo dalies ekspertizės vadovo pareigas visuose statiniuose, inžineriniuose tinkluose, dėl ko priėjo išvados jog šio eksperto raštu pateiktą nuomonę vertina kaip patikimesnį įrodymą, patvirtinantį statinių funkcinį savarankiškumą, galimybę juos padalyti be žalos kiekvienai pastatato daliai, statybos darbų poreikio nebuvimo įrodymą (CPK 197 straipsnis). Pažymėjo kad pagal jam kaip teismo ekspertui suteiktą kvalifikaciją D. K. turi teisę atlikti viso projekto teismo ekspertizę, o ne tik architektūrinės dalies, taipogi atkreipė dėmesį, jog šis ekspertas turi kvalifikaciją atlikti ir statybos darbų ekspertizę. Atsižvelgęs į nurodytą teismas konstatavo, jog atsakovo pateikta R. B. parengta nuomonė dėl projekto ir jo patikslinimo negali paneigti eksperto pateiktų išvadų, nes architektė kvalifikacijos atestatą yra gavusi tik 2016 metais, atestuota statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadove (statinių rūšys pastatai ir inžineriniai statiniai, kategorija – ypatingi). Be to, teismas atkreipė dėmesį, jog didžiąją dalį architektės nuomonės iš esmės sudaro teisės aktų analizė ir automobilių stovėjimo vietų skaičiavimo analizė. Kitus išvados teiginius: apie gaisrinės saugos taisyklių taikymą, vietų kūdikiams pervystyti ir žindyti įrengimą teismas pripažino neesminiais sprendžiant dėl statinių paskirties ir atidalijimo iš bendro objekto procedūros inicijavimo klausimais. Pažymėjo, kad tokių klausimų nekėlė ir sprendimus dėl pastatų paskirties keitimo ir atidalijimo priimanti institucija.

15572.

156Be to, teismas priimdamas sprendimą rėmėsi ir byloje pateikta išvadą teikiančios institucijos – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, kompetentingos nagrinėti projektus dėl pastatų paskirties keitimo ir atidalijimo ir atitinkamai priimti administracinio pobūdžio sprendimus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, nuomone, kad parengtas projektas ir jo patikslinimas iš esmės yra be trūkumų ir šią išvadą, remdamasis CPK 197 straipsnio 2 dalimi pagrįstai, pagrįstai laikė prima facie įrodymu šioje byloje. Teismas priimdamas sprendimą taip pat rėmėsi liudytojais apklaustų projekto rengėjų parodymais, kad pradėjus patalpų paskirties keitimo ir atidalijimo procedūrą bus patikslinti naujų nekilnojamojo turto objektų kadastro matavimai, o reikalavimas atlikti dalijamo pastato kadastrinių matavimų patikslinsimus, kai nustatyti aiškūs nežymūs netikslumai netgi ne atidalijamoje statinio dalyje (NT-2), neatitinka protingumo, sąžiningumo reikalavimų. Remiantis pateikta sprendimo argumentų analize kolegija sprendžia, jog teismas vertindamas pateiktus įrodymus ir jų pagrindu priimdamas sprendimą nepažeidė įrodinėjimo civiliniame procese taisyklių bei nenukrypo nuo kasacinio teismo praktikos formuojamos šioje srityje.

15773.

158Priimdamas sprendimą teismas konstatavo, jog iš esmės visi bendraturčiai pritaria atidalijimo natūra būdui ir nors pateiktam atidalijimo natūra variantui turi priekaištų, kurie gali būti ir turės būti šalinami paskirties keitimo ir atidalijimo procedūros metu, tikslinant kadastrinių matavimų duomenis, atliekant viešojo administravimo procedūras, tačiau nė vienas atsakovų nenurodė esminių ir teisiškai reikšmingų argumentų, galinčių sudaryti pagrindą atmesti vieno bendraturčių reikalavimą pripažinti jam teisę inicijuoti atsidalinimo natūra jam priklausančią nuosavybę iš bendrosios dalinės nuosavybės procedūrą ir priėjo pagrįstos išvados, kad nėra pagrindo netenkinti ieškinio reikalavimų.

15974.

160Kiti neaptarti apeliacinio skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi ir taip pat nesudarantys pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 03 14 nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 06 01 nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 03 16 nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

16175.

162Apibendrinant tai kas pasakyta apeliacinės instancijos teismas konstatuoja jog pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė pateiktus į bylą įrodymus, tinkamai taikė ginčui spręsti aktualias materialinės teisės normas, rėmėsi aktualia kasacinio teismo praktika ir priėmė teisėtą ir pagrįsta sprendimą, kurio nėra pagrindo keisti ar naikinti, remiantis apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais.

16376.

164Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

165Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas UAB „Žirmūnų baldų centras“ prašė pripažinti jam teisę be... 7. 2.... 8. Nurodė, kad ieškovas UAB „Žirmūnų baldų centras“ yra patalpų ( - ),... 9. 3.... 10. Atsakovas G. J. atsiliepimu nurodė, kad iš esmės neprieštarauja ieškovo... 11. 4.... 12. Atsakovo nepilnamečio T. A. vardu atsiliepimą į pirminį ieškinį pateikė... 13. 5.... 14. Atsakovas UAB „Hexanor property“ atsiliepimu prašė ieškinį atmesti kaip... 15. 6.... 16. Atsakovas UAB „Svajonės link“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, prašė... 17. 7.... 18. Pažymėjo, kad atsižvelgiant į tai, kad tarp bylos šalių nėra ginčo dėl... 19. 8.... 20. Teigė jog savo teiktuose atsakymuose aiškiai išreiškė savo poziciją, kad... 21. 9.... 22. Projekto patikslintame brėžinyje – pastato pirmo aukšto plane nurodyta... 23. 10.... 24. Atidalijus daiktą iš bendrosios dalinės nuosavybės, pasikeičia buvusio... 25. 11.... 26. Tretieji asmenys UAB „MB Idėja“ ir A. R. priimtu atsiliepimu į pirminį... 27. 12.... 28. Trečiasis asmuo UAB „Vortumo“ priimtu atsiliepimu į pirminį ieškinį... 29. 13.... 30. Trečiasis asmuo UAB „Valaura“ priimtu atsiliepimu į ieškinį prašė jį... 31. 14.... 32. Tretieji asmenys Č. U. ir S. U. atsiliepimu sutiko su pareikštu ieškiniu bei... 33. 15.... 34. Trečiasis asmuo VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ atsiliepimu nurodė, kad... 35. 16.... 36. Kiti tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį nepateikė.... 37. 17.... 38. VĮ Registrų centras pateiktoje išvadoje nurodė, kad nėra kompetentingas... 39. 18.... 40. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento... 41. 19.... 42. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išvadoje... 43. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 44. 20.... 45. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. birželio 21 d. sprendimu ieškinį... 46. 21.... 47. Teismas nustatė, kad nekilnojamojo turto kadastre adresu ( - ), registruotas... 48. 22.... 49. Nustatė, kad ieškovo siekiama atidalinti daikto NT-2 dalis turi atskirus... 50. 23.... 51. Teismas pažymėjo, kad nė vienas atsakovų savo ar kitokio atidalijimo... 52. 24.... 53. Nurodė, kad kadastrinių matavimų duomenys atnaujinami (naujos bylos... 54. 25.... 55. Pažymėjo, kad ieškovo į bylą pateiktas teismo eksperto D. K. ekspertizės... 56. 26.... 57. Nurodė, kad atsakovo argumentai, neduodant sutikimo inicijuoti dalies patalpų... 58. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 59. 27.... 60. Atsakovas UAB ,,Svajonės link“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti... 61. 28.... 62. Nurodė, kad ieškovui buvo suteikta teisė be kitų pastato bendraturčių... 63. 29.... 64. Nurodė, kad VĮ Registrų centre įregistruoti duomenys apie pastato plotą,... 65. 30.... 66. Nurodė, kad ieškovo pateiktas pastato padalijimo projektas ir projekto... 67. 31.... 68. Pažymėjo, kad pateiktame projekte nėra išspręstas automobilių stovėjimo... 69. 32.... 70. Nurodė, kad atsakovo pateikta architektės R. B. išvada pagrindžia, kad... 71. 33.... 72. Teigė, kad projektu formuojami nauji nekilnojamojo turto kadastro objektai... 73. 34.... 74. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą,... 75. 35.... 76. Ieškovas UAB „Žirmūnų baldų centras“ atsiliepimu prašė atmesti... 77. 36.... 78. Pabrėžė, kad byloje nagrinėjamas ginčas yra kilęs dėl teisės formuoti... 79. 37.... 80. Pažymėjo, kad teismas neleido pasirinkti pagal kurį iš projektų vykdyti... 81. 38.... 82. Pritarė pirmosios instancijos teismui, kad kadastro duomenys nėra tikslinami... 83. 39.... 84. Teigė, kad tiek atskirų patekimų į pastatus, tiek atskirų inžinerinių... 85. 40.... 86. Pabrėžė, kad projektas yra pilnos sudėties, jame yra visa informacija apie... 87. Teismas... 88. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 89. 41.... 90. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 91. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 92. 42.... 93. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė prijungti prie civilinės... 94. 43.... 95. CPK 314 straipsnis numato, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako... 96. Ieškovas nurodė, jog šis įrodymas negalėjo būti pateiktas pirmosios... 97. Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės be bendraturčių sutikimo... 98. 44.... 99. Apeliacinėje byloje nagrinėjamas ginčas, kilęs dėl atidalinimo iš... 100. 45.... 101. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą bendrosios dalinės nuosavybės teisės... 102. 46.... 103. CK 4.80 straipsnio 1 dalies prasme atidalijimas reiškia daikto teisinio... 104. 47.... 105. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką tais atvejais, kai yra... 106. 48.... 107. Kasacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad, vadovaujantis CK 4.75... 108. 49.... 109. Atidalijant daiktą natūra, neturi būti padaryta neproporcinga žala daiktui.... 110. 50.... 111. Kasacinio teismo taip pat ne kartą pasisakyta, kad klausimo dėl atidalijimo... 112. 51.... 113. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pritaria pirmosios... 114. 52.... 115. Byloje neginčijamai nustatyta, kad ginčo objektu tapusį, pastatą ( - )... 116. 53.... 117. Apeliantui priklauso didžiausia dalis patalpų bendrame daikte: kitos... 118. 54.... 119. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas iš projekto ir jo... 120. 55.... 121. Taigi, byloje sprendžiamas ginčas tarp bendrasavininkių kai atsidalyti... 122. 56.... 123. Kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentus, kad pirminio projekto ir... 124. 57.... 125. Kolegija pažymi, kad bet kurio dokumento (šiuo atveju projekto) patikslinimo... 126. 58.... 127. Šioje byloje nustatytos faktinės aplinkybės leidžia teigti, jog dėl... 128. 59.... 129. Atsakovo argumentas, kad projekte nurodytas pastato plotas (14 492,92 kv. m)... 130. 60.... 131. Pažymėtina, kad nei apeliantas, nei kiti bendraturčiai bylos eigoje... 132. 61.... 133. Šiuo atveju apeliantas nepateikė pasiūlymų dėl kitokio ieškovo asmeninės... 134. 62.... 135. Nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą ir... 136. 63.... 137. Kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas Statybos įstatymas... 138. 64.... 139. Apelianto deklaratyvūs pareiškimai, jog jau kreipiantis į bendraturčius... 140. 65.... 141. Kad apeliantas be pagrindo teigia, jog jau projektavimo stadijoje turi būti... 142. 66.... 143. Nepagrįstais kolegija pripažįsta ir apelianto argumentus, kad pateiktame... 144. Dėl įrodymų vertinimo... 145. 67.... 146. Nesudaro pagrindo naikinti teismo sprendimo ir apelianto teiginiai neva teismas... 147. 68.... 148. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, jog teismo sprendimas ar... 149. 69.... 150. Rungimosi civiliniame procese principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad... 151. 70.... 152. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais... 153. 71.... 154. Teisėjų kolegija, konstatuoja, kad šioje byloje nėra teisinio pagrindo... 155. 72.... 156. Be to, teismas priimdamas sprendimą rėmėsi ir byloje pateikta išvadą... 157. 73.... 158. Priimdamas sprendimą teismas konstatavo, jog iš esmės visi bendraturčiai... 159. 74.... 160. Kiti neaptarti apeliacinio skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi ir... 161. 75.... 162. Apibendrinant tai kas pasakyta apeliacinės instancijos teismas konstatuoja jog... 163. 76.... 164. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 165. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 21 d. sprendimą palikti...