Byla I-6828-629/2013
Dėl atstovavimo valstybei (Vyriausybei) bylose dėl neišmokėtos socialinių išmokų ir darbo užmokesčio dalies priteisimo“ 2 p. nustatyta, kad valstybei (Vyriausybei) teismuose bylose dėl darbo užmokesčio dalies, neišmokėtos pagal priimtus teisės aktus, siejamus su sunkia valstybės ekonomine, finansine padėtimi, atstovauja valstybės institucijos, mokėjusios darbo užmokestį

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Milda Vainienė, susipažinusi su A. P. skundu,

Nustatė

2A. P. (toliau – ir pareiškėjas) 2013 m. rugsėjo 30 d. išsiuntė teismui skundą, kuriame prašo priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Visagino apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, 4 605,78 Lt neišmokėto darbo užmokesčio.

3Pareiškėjo skundą atsisakytina priimti.

4Vyriausybės 2010 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 992 „Dėl atstovavimo valstybei (Vyriausybei) bylose dėl neišmokėtos socialinių išmokų ir darbo užmokesčio dalies priteisimo“ 2 p. nustatyta, kad valstybei (Vyriausybei) teismuose bylose dėl darbo užmokesčio dalies, neišmokėtos pagal priimtus teisės aktus, siejamus su sunkia valstybės ekonomine, finansine padėtimi, atstovauja valstybės institucijos, mokėjusios darbo užmokestį.

5Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 35 str. nustatyta, kad skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo ar vidaus administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

6Tokiu atveju skundo dėl darbo užmokesčio, kurį pareiškėjai mokėjo Visagino apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, priteisimo nagrinėjimas pagal atsakovės Lietuvos valstybės atstovės Visagino apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos buveinės vietą priskirtinas Panevėžio apygardos administracinio teismo kompetencijai.

7Remiantis tuo, kas išdėstyta, vadovaujantis ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p., pareiškėjo skundą atsisakytina priimti, kaip nepriskirtiną Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., 149 str.,

Nutarė

9Atsisakyti priimti A. P. skundą, kaip nepriskirtiną Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

10Išaiškinti pareiškėjui teisę skundą paduoti Panevėžio apygardos administraciniam teismui pagal atsakovės Lietuvos valstybės atstovės buveinės vietą.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

12Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai