Byla ATP-428-360/2016
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 13 d. nutarimo

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Savinijus Katauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Ž. B. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 13 d. nutarimo

Nustatė

2Ž. B. pažeidė kreditoriaus – valstybės, atstovaujamos Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI), teises, nes nesilaikė atsiskaitymų su valstybe eiliškumo tvarkos bei nepateikė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, t. y. Ž. B., būdamas UAB „XXX“ vadovu, atskaitingu asmeniu, organizuodamas ir vykdydamas atsiskaitymus su kreditoriais, nesilaikė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.9301 straipsnyje numatytos atsiskaitymo su valstybe eiliškumo tvarkos: UAB „XXX“, turėdama įsiskolinimą valstybės biudžetui (įmonės įsiskolinimas valstybės biudžetui 2015-10-05 sudarė 16483,41 Eur), pirmenybę teikė atsiskaitymui su kitais kreditoriais bei neatliko įmonės vadovo pareigos, numatytos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnyje, kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, žinodamas, kad bendrovė negalės įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų kreditorei VMI.

32016 m. gegužės 13 d. nutarimu Ž. B. buvo nubaustas dėl ATPK 506 str. 1 d. numatyto pažeidimo padarymo.

4Šį nutarimą Ž. B. apskundė Klaipėdos apygardos teismui.

5Skundu Ž. B. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 13 d. nutarimą ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti. Skunde nurodo, kad pagal į bylą pateiktą UAB „XXX“ 2015-05-25 balansą (už 2014 metus), jos turtas 174 542 Eur, o įsipareigojimai 476 390 Eur. Tačiau šių trumpalaikių įsipareigojimų buvimas nereiškia, kad įsipareigojimų mokėjimo terminai buvo pradelsti. Priešingai pagrindinės skolos sudarė UAB „XXX“ ir pačiam Ž. B., jos nebuvo pradelstos, todėl UAB „XXX“ nebuvo nemoki, ir Ž. B. negalėjo kilti pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Apeliantas pažymi, kad pradelstų įsipareigojimų (o ne trumpalaikių įsipareigojimų) faktą privalo įrodyti pareiškėjas, o ne apeliantas. Kaip matyti iš BUAB „XXX“ bankroto administratoriaus P. P. 2016-04-14 rašto, UAB „XXX“ bankrotą nulėmė vienintelio UAB „XXX“ tiekėjo UAB „XXX“ 2015-07-07 atliktas distribucijos sutarties nutraukimas, dėl to susidarė įsiskolinimai nuo 2015-07 mėn. VMI ir VSDFV. Tą aptvirtina teismui pateikti 2014-05-30 distribucijos sutartis, 2015-07-07 pranešimas dėl distribucijos sutarties nutraukimo. Apeliantas taip pat pažymi, kad ir nutraukus sutartį UAB „XXX“ 2015-07-13 elektroniniu laišku pateikė Ž. B. susitarimą dėl distribucijos sutarties nutraukimo, kurios viena iš sąlygų buvo 50 000 Eur kompensacijos sumokėjimas, be to UAB „XXX“ yra likusi skoloje 20 743 Eur, taigi šios sumos būtų pilnai užtekę atsiskaityti su kreditoriais, nes nors Klaipėdos apygardos teismas 2016-01-28 nutartimi (civilinė byla Nr. eB2-725-513/2016) yra patvirtinusi 93 321,46 Eur finansinius reikalavimus, tačiau tame tarpe yra Ž. B. 7 745,69 Eur pirmos eilės finansinis reikalavimas ir 21 916 Eur trečios eilės finansinis reikalavimas. UAB „XXX“ advokatas Irmantas Balčiūnas vedė derybas dėl kompensacijos (2015-07- 22, 2015-07-23 raštai), tačiau susitarti nepavyko, o 2015-08-03 buvo gautas kreditoriaus įspėjimas dėl kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (ieškinys paduotas 2015-09-30).

6Apeliantas teigia, kad jis buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn netinkamai konstatavus įsipareigojimus VMI. Skundžiamame 2016-05-13 nutarime nurodyta, kad UAB „XXX“ buvo priimti priverstinio išieškojimo veiksmai: 2015-03-30 nurodymas, 2015-06-18 nurodymas, 2015-06-30 nurodymas, 2015-07-21 sprendimas, 2015-07-31 nurodymas, 2015-08-19 nurodymas, 2015-08-27 nurodymas, 2015-10-06 turto areštas, 2015-10-20 sprendimas. Tačiau skundžiamame nutarime nutylima, kad 2015-03-30 nurodymas, 2015-06-18 nurodymas ir 2015-06-30 nurodymas buvo pilnai įvykdyti t. y. jokių skolų VMI iki 2015-07-21 sprendimo priėmimo nebuvo. Skolos VMI ir VSDFV susidarė už 2015 m. birželio mėn. (mokestinės prievolės už praėjusį mėnesį mokamos iki sekančio mėnesio 15 dienos - šiuo atveju iki 2015-07-15), ką patvirtina BUAB „XXX“ bankroto administratoriaus P. P. 2016-04-14 raštas. Todėl pirmos instancijos teismo motyvas, kad UAB „XXX“ buvo skolininkė nuo 2015-03-30 yra nepagrįstas, ne ši skola buvo grąžinta, todėl skiriant nuobauda ja nėra pagrindo vadovautis. Kaip minėta skolų UAB „XXX“ negalėjo sumokėti dėl staigios veiklos nutraukimo (2015-07-07 pranešimas dėl distribucijos sutarties nutraukimo). Pagal LR CK 6.9301 str. 1 d. 3 p. (atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumas) trečiąja eile atsiskaitoma pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus. Kaip minėta pirmas neįvykdytas sprendimas buvo tik 2015-07-21, todėl tik po šios datos UAB „XXX“ galėjo pažeisti LR CK 6.9301 str. 1 d. 3 p. Skundžiamame 2016-05-13 nutarime formaliai nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2015-06-01 iki 2015- 08-31 UAB „XXX“ išlaidos sudarė 22 084,852 Eur, nes šiai bylai yra aktualūs mokėjimai ne nuo 2015-06-01, o nuo 2015-07-21. 2016-05-13 nutarime taip pat netiksliai nurodyta, kad UAB „XXX“ šiuo laikotarpiu vykdė užskaitas (susidaro vaizdas, kad užskaitos buvo vykdomos iki pat 2015-08-31), nes paskutinė užskaita su UAB „XXX“ buvo padaryta 2015-06-30 (toks buvo įprastinis šalių atsikaitymo būdas), o po 2015-07-07 įvykusio distribucijos sutarties nutraukimo, Ž. B. kategoriškai atsisakė atlikti naujas užskaitas, išskyrus 2015-07-14.

7Be to apeliantas teigia, kad jis negalėjo būti baustas ir dėl tos priežasties, kad suėjo administracinės nuobaudos skyrimo terminai.

8Atsiliepimu į apeliacinį skundą VMI skyriaus vedėjas prašo palikti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-05-13 nutarimą, kadangi jis yra teisėtas ir pagrįstas.

9Skundas netenkintinas.

10Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs apeliacinio skundo ir skundžiamo nutarimo motyvus bei susipažinęs su administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga, sprendžia, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-05-13 nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas.

11ATPK 506 straipsnio 1 dalyje dėl įmonių ir įstaigų kreditorių teisių pažeidimo nustatyta administracinė atsakomybė įmonių ir įstaigų administracijos vadovams ar administratoriams už vieną iš šioje dalyje numatytų alternatyvių veikų: 1) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos pažeidimą; 2) pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo teismui nepateikimą; 3) kreditorių susirinkimų nesušaukimą įstatymų numatytais atvejais. Objektyvieji aptariamo administracinio teisės pažeidimo požymiai yra išvardyti kaip alternatyvūs, todėl atsakomybė kyla už bet kokį iš įstatyme išvardytų alternatyvių pažeidimų padarymą.

12Apeliantas teigia, jog teismas nepagrįstai jį pripažino kaltu pagal ATPK 506 str. 1 d. argumentuodamas tuo, jog nėra šio administracinio teisės pažeidimo sudėties būtinų požymių.

13Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apelianto argumentais neturi pagrindo sutikti. Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl Ž. B., kaip bendrovės vadovo, netinkamo elgesio konkrečių, visiems privalomų teisės normų, nurodytų CK 6.9301 str.1 d., nesilaikymo ir iš to kylančios administracinės atsakomybės pagal ATPK 506 str. 1 d., šiuo atveju dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos pažeidimo, bei dėl pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo teismui nepateikimo.

14Susipažinęs su administracinio teisės pažeidimo medžiaga apygardos teismas visiškai sutinka su apylinkės teismo padaryta išvada, kad byloje esantys dokumentai: VMI pareiškimas dėl administracinio teisės pažeidimo bylos iškėlimo ir nuobaudos paskyrimo, operatyvaus patikrinimo pažyma, mokesčio mokėtojo – juridinio asmens aktualūs duomenys – avanso apyskaitų kopijos, sąskaitos išrašai, VMI atstovo parodymai bei kiti byloje esantys dokumentai neabejotinai patvirtina Ž. B. kaltę, padarius ATPK 506 str. 1 d. numatytą pažeidimą, t. y. šių įrodymų visuma neginčijamai įrodo, kad apeliantas nesilaikė CK 6.9301 str. 1 d. numatyto atsiskaitymo grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo, pirmiau atsiskaitydamas su kitais kreditoriais, kurie pagal eiliškumą CK 6.9301 str. prasme yra žemiau nei VMI, o ne su VMI ir tuo pažeidė kreditoriaus – VMI teises. Be to vertinant turimo turto ir įsipareigojimų santykį bendrovė buvo nemoki ir bendrovės vadovui buvo kilusi pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo bendrovei.

15Iš byloje esančių duomenų – operatyvaus patikrinimo pažymos matyti, kad bendrovė Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui yra pateikusi balansą už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31. Bendrovės pateiktame balanse nurodyti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės – 2014-12-31 per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 476 390,00 Lt, o viso turto vertė nurodyta 174 542,00 Lt. Vertinant bendrovės turimo turto ir per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų santykį, matyti, kad bendrovės būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintą įmonės nemokumo sąvoką. Pagal bendrovės pateiktą preliminarų balansą už 2015 metų I- ąjį ketvirtį, bendrovė taip pat atitinka nemokios įmonės kriterijus, kadangi bendrovės turtas iš viso sudarė 45 353,00 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 135 212,00 Eur. Taigi, bendrovės įsipareigojimai tiek 2014-12-31, tiek laikotarpiu už 2015 metų pirmąjį ketvirtį viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, o tai patvirtina, kad bendrovė yra nemoki, nes jos būsena atitiko ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintą įmonės nemokumo sąvoką. Apygardos teismas pažymi, kad ĮBĮ apibrėždamas įmonės nemokumo sąvoką neklasifikuoja trumpalaikių ir ilgalaikių įsipareigojimų, kaip nurodo apeliantas skunde. Esminę reikšmę konstatuojant įmonės nemokumą turi tai, jog įsipareigojimai būtų pradelsti, o 2014-12-31 balanso duomenys patvirtina, kad per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 476 390,00 Lt, o viso turto vertė nurodyta 174 542,00 Lt. Šie duomenys patvirtina tai, kad bendrovė jau 2014 m. buvo nemoki, todėl įmonės vadovas žinodamas šią aplinkybę turėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Iš operatyvaus patikrinimo pažymos matyti, kad bendrovė būdama skolinga valstybės biudžetui, vykdė atsiskaitymus grynaisiais bei negrynaisiais pinigais su kitais kreditoriais. Iš banko sąskaitos išrašo matyti, kad laikotarpiu nuo 2015-06-01 iki 2015-08-31 išlaidos sudarė 22 084,85 Eur, iš jų:

169 769,65 Eur - darbo užmokestis, 3 815,49 Eur - VSDFV, 4 137,09 Eur – VMI, 1 740,00 Eur - atsiskaitymas už kurą, 1 700,00 Eur pervesta suma bendrovės direktoriui. Nustatyta, kad direktorius gavęs pinigines lėšas iš kasos, laikotarpiu nuo 2015-06-01 iki 2015-08-31 vykdė atsiskaitymus su kitais kreditoriais, t. y. išleido 1 607,54 Eur, iš jų 1 000,00 Eur - advokato paslaugoms, 387,24 Eur - kuro įsigijimui. Be to laikotarpiu nuo 2015-06-30 iki 2015-08-31 bendrovės ir UAB „XXX“ tarpusavio skolos buvo dengiamos užskaitymo būdu, sudarant tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktus. Nesutiktina su apelianto argumentu, kad jeigu ir buvo atliekami mokėjimai, tai jie buvo būtinojo reikalingumo, todėl jo nubaudimas už juos reikštų formalų įstatymo vykdymą, o ne teisingumo įgyvendinimą. CK 6.9301 str. įtvirtinta imperatyvi nuostata, kurios privaloma laikytis visiems. Atkreiptinas dėmesys, kad nei minėtas straipsnis, nei kiti CK straipsniai nenumato jokių išimčių, kada šių nuostatų būtų galima nepaisyti, priešingai joje numatyta tvarka, kuria turi būti atsiskaitoma su kreditoriais, negalint vienu metu patenkinti visų kreditorių reikalavimų.

17Svarbu pažymėti, kad byloje yra vertinama įrodymų visuma, todėl darytina išvada, kad iš esmės apeliantas pripažįsta atlikęs jam inkriminuotus veiksmus (objektyviuosius administracinio teisės pažeidimo sudėties požymius), nors apelianto nuomone, jis už tokius veiksmus neturėtų būti traukiamas administracinėn atsakomybėn, nes gelbėjo bendrovę nuo susidariusios sudėtingos finansinės situacijos ir nėra jo kaltės. Ž. B. nurodyti skundo argumentai, kuriais grindžiamas pažeidimo sudėties subjektyvaus požymio – kaltės – nebuvimo faktas, nėra pagrįstas. Anksčiau nurodytų duomenų byloje pagrindu apygardos teismas konstatuoja, kad Ž. B., būdamas bendrovės vadovu ir turėdamas įsiskolinimų VMI, tuo pačiu metu atsiskaitinėjo su kitais kreditoriais, kurie pagal eiliškumą CK 6.9301 str. prasme buvo žemesnėse eilėse nei M. T. anksčiau paminėtos aplinkybės leidžia spręsti, kad Ž. B. veiksmai – būdamas skolingas VMI atsiskaitinėjo su kitais kreditoriais, pažeisdamas įstatymo reglamentuojamą atsiskaitymo eiliškumą, bei nesikreipimas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo žinant, kad nuo 2014 m. bendrovė nemoki –, buvo sąmoningi ir tyčiniai, apeliantas puikiai suprato savo atliekamų veiksmų neteisėtumą ir norėjo taip elgtis.

18Aukštesnysis teismas konstatuoja, jog apylinkės teismas išsamiai ištyrė visas bylos aplinkybes (ATPK 284 str. 1 d.), tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus (ATPK 257 str.) ir priėmė pagrįstą bei teisingą procesinį sprendimą. Ž. B. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal ATPK 506 str. 1 d., pritaikius ATPK 301 str. nuostatas, jis nubaustas 700 eurų bauda. Administracinė nuobauda paskirta laikantis bendrųjų nuobaudos skyrimo taisyklių, įvertinus pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, pažeidėjas neteistas, todėl paskirta administracinė nuobauda yra proporcinga ir adekvati padarytam pažeidimui ir ja bus pasiekti ATPK 20 straipsnyje numatyti nuobaudos tikslai.

19Apeliantas skunde taip pat nurodo, kad jis nubaustas suėjus senaties terminui (ATPK 35 str.), tačiau apeliacinės instancijos teismas su šiuo argumentu nesutinka.

20Pagal ATPK 35 straipsnio 1 dalį administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamajam teisės pažeidimui, – per šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos. Pagal teismų praktiką ATPK 35 straipsnio 1 dalyje nurodytas šešių mėnesių terminas administracinei nuobaudai skirti taikytinas esant trunkamajam teisės pažeidimui, o ne paaiškėjus buvusiam trunkamajam teisės pažeidimui, nes priešingu atveju nuobauda už trunkamojo administracinio teisės pažeidimo padarymą galėtų būti taikoma faktiškai neribotą laikotarpį – tai priklausytų nuo to, kada paaiškėtų buvęs pažeidimas. Trunkamojo teisės pažeidimo padarymo atveju šešių mėnesių terminas turi būti skaičiuojamas atkreipiant dėmesį į tai, kada trunkamasis teisės pažeidimas buvo baigtas. Jei paaiškėja trunkamasis teisės pažeidimas, kuris vis dar daromas jo paaiškėjimo metu, tai šešių mėnesių terminas turi būti skaičiuojamas nuo paaiškėjimo dienos, tačiau jei gaunama informacija apie jau baigtą daryti trunkamąjį teisės pažeidimą – šešių mėnesių termino eiga prasideda nuo paskutinės trunkamojo teisės pažeidimo darymo dienos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. N756-2996/2010, N575-507/2012, N575-727/2012).

21Iš administracinio teisės pažeidimo bylos matyti, kad pažeidimas nustatytas 2015-11-12 atlikus operatyvų patikrinimą ( b. l. 36), šis pažeidimas yra trunkamasis. Šiuo atveju terminas skaičiuojamas nuo jo paaiškėjimo dienos t. y. 2015-11-12. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja V. Teišerskienė gavusi administracinio teisės pažeidimo bylą nuobaudos skyrimo terminą pratęsė ( b. l. 2), pratęsus terminą sprendimas turi būti priimtas iki 2016-11-12. Taigi apylinkės teismo priimtas sprendimas priimtas nepažeidus ATPK 35 straipsnyje numatytam nuobaudos paskyrimo terminui, todėl apelianto argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

22Atsižvelgus į anksčiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas išsamiai ištyrė visas bylos aplinkybes, tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir priėmė teisingą procesinį sprendimą, pripažindamas Ž. B. kaltu padarius ATPK 506 str. 1 d. numatytą pažeidimą. Apeliacinio skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo apylinkės teismo nutarimą panaikinti ar pakeisti, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o teismo nutarimas kaip teisėtas ir pagrįstas paliekamas galioti.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30212 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24palikti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 13 d. nutarimą nepakeistą, Ž. B. apeliacinio skundo netenkinti.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Savinijus... 2. Ž. B. pažeidė kreditoriaus – valstybės, atstovaujamos Valstybinės... 3. 2016 m. gegužės 13 d. nutarimu Ž. B. buvo nubaustas dėl ATPK 506 str. 1 d.... 4. Šį nutarimą Ž. B. apskundė Klaipėdos apygardos teismui.... 5. Skundu Ž. B. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m.... 6. Apeliantas teigia, kad jis buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn... 7. Be to apeliantas teigia, kad jis negalėjo būti baustas ir dėl tos... 8. Atsiliepimu į apeliacinį skundą VMI skyriaus vedėjas prašo palikti... 9. Skundas netenkintinas.... 10. Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs apeliacinio skundo ir... 11. ATPK 506 straipsnio 1 dalyje dėl įmonių ir įstaigų kreditorių teisių... 12. Apeliantas teigia, jog teismas nepagrįstai jį pripažino kaltu pagal ATPK 506... 13. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apelianto argumentais neturi... 14. Susipažinęs su administracinio teisės pažeidimo medžiaga apygardos teismas... 15. Iš byloje esančių duomenų – operatyvaus patikrinimo pažymos matyti, kad... 16. 9 769,65 Eur - darbo užmokestis, 3 815,49 Eur - VSDFV, 4 137,09 Eur – VMI, 1... 17. Svarbu pažymėti, kad byloje yra vertinama įrodymų visuma, todėl darytina... 18. Aukštesnysis teismas konstatuoja, jog apylinkės teismas išsamiai ištyrė... 19. Apeliantas skunde taip pat nurodo, kad jis nubaustas suėjus senaties terminui... 20. Pagal ATPK 35 straipsnio 1 dalį administracinė nuobauda gali būti skiriama... 21. Iš administracinio teisės pažeidimo bylos matyti, kad pažeidimas nustatytas... 22. Atsižvelgus į anksčiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 24. palikti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 13 d. nutarimą... 25. Nutartis neskundžiama....