Byla 2-144-474/2013
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo, išnagrinėjo atsakovų A. A. ir I. A. pareiškimą dėl preliminaraus teismo sprendimo peržiūrėjimo

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Valdas Alška, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo Palangos kredito unijos ieškinį atsakovams A. A. ir I. A. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo, išnagrinėjo atsakovų A. A. ir I. A. pareiškimą dėl preliminaraus teismo sprendimo peržiūrėjimo, ir

Nustatė

2ieškovas teismui pateikė ieškinį (b.l. 2-5), kuriuo prašė priteisti solidariai iš atsakovų 9500,34 Lt įsiskolinimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad atsakovams nevykdant 2007-12-03 Paskolos sutarties Nr. 07-00122 yra susidaręs 9500,34 Lt įsiskolinimas. Bylą prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

32013-01-08 byloje buvo priimtas preliminarus teismo sprendimas, kuriuo ieškovo ieškinys buvo tenkintas visiškai (b.l. 19-20). Tos pačios dienos teismo nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir areštuotas atsakovams nuosavybės teise priklausantis kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas bei piniginės lėšos, esančios bankų sąskaitose (b.l. 17).

42013-01-24 atsakovai pateikė prieštaravimus (b.l. 26-27) dėl nutarties, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir priimto preliminaraus teismo sprendimo. Nurodė, kad įsipareigojimų ieškovui neginčija ir jų nevengia, tačiau dėl sunkios finansinės padėties šiuo metu vykdyti jų nepajėgia, prašo panaikinti areštą atsakovės I. A. asmeninei sąskaitai.

5Ieškovas atsiliepimo į atsakovų prieštaravimus nepateikė.

6Priimtinas galutinis sprendimas, kuriuo preliminarus sprendimas paliekamas nepakeistu (Lietuvos Respublikos CPK 430 str. 6 d.1 p.).

7Pateiktais byloje rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2007-12-03 tarp Palangos kredito unijos ir A. A. sudaryta 11000,00 Lt paskolos sutartis Nr. 07-00122. Numatytas paskolos grąžinimo terminas – iki 2012-12-03. Tarp ieškovo ir atsakovo 2009-06-15, 2010-10-19 ir 2011-07-08 sudaryti papildomi susitarimai, kuriais atliktas paskolos, palūkanų kapitalizavimas ir paskolos grąžinimo terminas pratęstas iki 2016-06-11. 2007-12-03 tarp Palangos kredito unijos ir atsakovės I. A. buvo sudaryta laidavimo sutartis Nr. 07-00137.

8Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Skolininko prievolė, kilusi iš paskolos sutarties, kaip ir bet kuri kita, turi būti vykdoma sąžiningai, tinkamai ir nustatytu terminu (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.873 str. 1 d.). Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d.). Paskolos gavėjas siekia gauti paskolą, kad ją panaudojęs patenkintų savo (atskirus nuo paskolos davėjo) turtinius interesus, o paskolos davėjas siekia suteikti paskolą ir (paprastai) gauti atlyginimą už paskolos suteikimą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.873 str., paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Pagal pateiktus į bylą duomenis šios pareigos atsakovas A. A. nevykdė.

9Atsakovui A. A. suteiktos paskolos grąžinimo užtikrinimui 2007-12-03 ieškovė su atsakove I. A. sudarė laidavimo sutartį Nr. 07-00137. Šia sutartimi I. A. laidavo už A. A. paskolą ir su ja susijusių palūkanų ir delspinigių grąžinimą bei įsipareigojo solidariai atsakyti ieškovui, jei atsakovas A. A. neįvykdys įsipareigojimų pagal paskolos sutartį (laidavimo sutarties 3 p.). Laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Laidavimas yra papildoma prievolė. Kai pasibaigia pagrindinė prievolė arba ji pripažįstama negaliojančia, pasibaigia ir laidavimas (Lietuvos Respublikos CK 6.76 str.). Kadangi atsakovas A. A. prievolės neįvykdė, todėl skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kito nenustato laidavimo sutartis (Lietuvos Respublikos CK 6.81 str. 1 d.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad atsakovai pažeidė prievolę ir privalo grąžinti susidariusią skolą bei palūkanas.

10Atsakovai A. A. ir I. A. nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, negrąžino paskolos, todėl ieškovui atsirado teisė iš atsakovų reikalauti, kad grąžintų įsiskolinimą. Pateiktų rašytinių įrodymų pakanka ieškiniui tenkinti, atsakovai priešpriešinių įrodymų į bylą nepateikė, be to, atsakovai savo įsiskolinimo ieškovui neginčija. Esant tokioms aplinkybėms, 2013-01-08 Kretingos rajono apylinkės teismo preliminarus sprendimas, kuriuo ieškinys buvo patenkintas, paliktinas nepakeistas.

11Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo.

12Atsakovai nurodo, kad iš esmės su 2013-01-08 Kretingos rajono apylinkės teismo nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sutinka, tačiau prašo panaikinti areštą atsakovės I. A. asmeninei sąskaitai, nurodo, kad esamu momentu tai yra jų šeimos vienintelis pragyvenimo šaltinis. Atsakovams išaiškintina, kad nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Kretingos rajono apylinkės teismą. Šiuo atveju nutartis yra įsiteisėjusi, galiojanti ir vykdoma. Taip pat atsakovams išaiškintina, kad laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos CPK 150 str. 3 d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 430 str. 6 d. 1 p., 7, 8 d., teismas

Nutarė

14palikti nepakeistą 2013-01-08 Kretingos rajono apylinkės teismo preliminarų sprendimą, kuriuo nuspręsta priteisti solidariai iš atsakovų A. A., a.k. ( - ) gyv. ( - ) ir I. A., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 9500,34 Lt (devynis tūkstančius penkis šimtus litų ir 34 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2013-01-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 143,00 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt tris litus) bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis), ieškovo Palangos kredito unijos, į.k. 110085313, buveinės adresas Ganyklų g. 6, Palanga, a.s. Nr. LT59 5010 0000 1400 0548, Palangos kredito unija, naudai.

15Išaiškinti atsakovams, kad laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo.

16Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Kretingos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai