Byla I-583-142/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas), Ernesto Spruogio ir Halinos Zaikauskaitės (pranešėja), sekretoriaujant Daivai Sinkevičienei, dalyvaujant pareiškėjui M. Z., pareiškėjo atstovei Raisai Kobeckai, atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovui Antanui Česlauskui, trečiojo suinteresuoto asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovui Gintarui Abaravičiui, viešame teismo posėdyje nagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo M. Z. skundą dėl Vilniaus apskrities viršininko 2003 11 24 įsakymo Nr. 6114-79 panaikinimo, sklypo registravimo panaikinimo, Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir Trakų rajono savivaldybės administracijos įpareigojimo atlikti veiksmus bei Trakų rajono savivaldybės mero 2003 05 09 potvarkio Nr. PI-148 panaikinimo, atsakovai Vilniaus apskrities viršininko administracija, Trakų rajono savivaldybės administracija, Trakų rajono savivaldybės meras, VĮ Registrų centras, trečiasis suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3pareiškėjas padavė teismui skundą (patikslintas skundas, t. I, b. l. 48-50), kuriame prašo: 1) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2003 11 24 įsakymą Nr. 6114-79; 2) panaikinti sklypo, adresu ( - ), Trakai, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre (registro įrašas Nr. 44/105701, unikalus Nr. ( - )); 3) įpareigoti Trakų rajono savivaldybės administraciją išformuoti sklypą, adresu ( - ), Trakai, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre – registro įrašas Nr. 44/105701, unikalus Nr. ( - ); 4) įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją ir Trakų rajono savivaldybės administraciją grąžinti pareiškėjui natūra visą likusią neužstatytą buvusio pareiškėjo senelio R. Z. privačioje nuosavybėje buvusią sklypo dalį – apie 1800 kv.m., esančią šiuo metu ( - ), Trakai.

4Pareiškėjas teismui 2008 01 01 įteikė patikslintą skundą (t. I, b. l. 142-144), kuriame keliami tokie nauji reikalavimai:

5panaikinti Trakų rajono savivaldybės mero 2003 05 09 potvarkį Nr. PI-148;

6įpareigoti Trakų rajono savivaldybės administraciją mėnesio bėgyje suformuoti pareiškėjui 1800 kv.m. žemės sklypą, remiantis sklypo istorinėmis ribomis bei vieta – dabar adresu ( - ), Trakai – pareiškėjo nuosavybės teisių atkūrimui natūra LR įstatymų nustatyta tvarka;

7įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją grąžinti pareiškėjui natūra visą likusią neužstatyto buvusio pareiškėjo senelio R. Z. žemės sklypo dalį – apie 1800 kv. m., kuriam šiuo metu suteiktas adresas ( - ), Trakai.

8Skunde paaiškina, kad 1991 m. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjas kreipėsi į Trakų rajono savivaldybę su prašymu grąžinti pareiškėjo seneliui R. Z. priklausiusį 0,2730 ha žemės sklypą, kuris šiuo metu yra adresu ( - ), Trakai.

9Vilniaus apskrities viršininko administracijos Trakų rajono žemėtvarkos skyrius išdavė pareiškėjui pažymą dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų Nr. 03-17 ir sklypo, į kurį atstatomos nuosavybės teisės, vietos apžiūrėjimo ir ribų nustatymo aktą, buvusio savininko iki nacionalizacijos turėtos žemės valdos planą.

10Nesulaukęs Trakų rajono savivaldybės administracijos veiksmų suformuoti pareiškėjui grąžintiną (neužstatytą) žemės sklypą, pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Teismas 2005 12 19 sprendimu (administracinė byla Nr. I-2358-16/2005) įpareigojo Trakų rajono savivaldybės administraciją prie buvusio kino teatro pastato suformuoti žemės sklypą tokio dydžio, kuris būtinas kino teatro eksploatavimui, o likusioje žemėje nustatyti grąžintinos pareiškėjui laisvos žemės sklypo dalies dydį ir ribas, bei pateikti šiuos duomenis Vilniaus apskrities viršininko administracijai. Šio teismo sprendimo Trakų rajono savivaldybės administracija nevykdo.

11Pareiškėjas teigia, kad pagal dokumentus matyti, kad jo senelis iki nacionalizacijos pareiškėjo nurodytoje vietoje turėjo 0,2730 ha žemės sklypą. Apie 900 kv.m. buvusio sklypo dalį užima buvęs kinoteatras, apie 900 kv. m. yra adresu ( - ), Trakai. Kaip tik šios dalies grąžinimas ir nevykdomas, nes šią dalį neteisėtai perėmė Trakų rajono savivaldybės administracija iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos. Pažymi, kad šio žemės sklypo plotas ir ribos yra neteisėtai patvirtinti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Šio sklypo suformavimo ir įregistravimo juridinis pagrindas nurodomas Apskrities viršininko įsakymas, 2003 11 24, Nr. 6114-79. Pareiškėjas aiškina, kad sklypo suformavimas kitiems asmenims jo senelio žemėje prieštarauja Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 str. bei 1997 09 29 Vyriausybės nutarimui Nr. 1057. Šiuo nutarimu patvirtintos tvarkos 70 p. numatyta, kada žemė laikoma valstybės išperkama. Tuo tarpu detalusis planas pareiškėjo senelio žemėje nurodytai nutarime datai nebuvo parengtas. Parengtas 2002 m. buvo tik žemės sklypo ribų planas, o žemė nebuvo ir nėra užstatyta. Dėl to pareiškėjo 1991 m. prašymas iki šiol neišspręstas. Pareiškėjas remiasi ir Vyriausybės 1992 10 06 nutarimu Nr. 735 „Dėl žemės sklypų respublikinės ir vietinės urbanistikos paminklų teritorijose“ 1.1 punktu. Pareiškėjas primena, kad Trakų mieste yra vienas penkių vertingiausių Lietuvos Respublikos senamiesčių. Trakų senamiesčio sklypų išplanavimo projektas (registro Nr. 010792000004) buvo parengtas ir patvirtintas Trakų rajono valdybos 1993 12 22 sprendimu Nr. 395. Šiame dokumente buvo nustatyta, kad patvirtintu projektu privalo vadovautis visos rajono ir Trakų miesto tarybos, vykdančios žemės valdų nuosavybės teisių atstatymo ir privatizavimo darbus.

12Teigia, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija ir Trakų rajono savivaldybės administracija 2002 metais formuodamos sklypą ( - ), Trakai, pažeidė įstatymus ir veikė prieš pareiškėjo ir valstybės interesus.

132008 01 01 patikslintame skunde nurodomi tie patys motyvai.

14Teismo posėdyje pareiškėjas pabrėžė tai, kad nuosavybės teisė jam labai ilgai neatkuriama, nenurodant, kodėl šis procesas vilkinamas. Pareiškėjo manymu, Trakų rajono savivaldybė vilkindama nuosavybės teisių atkūrimą, ėmėsi neteisėtų veiksmų. Nurodė, kad tai patvirtina ir faktai, jog Trakų rajono savivaldybės tarnautojai buvo apkaltinti korupciniais veiksmais. Mano, kad sklypas jam negrąžinamas būtent dėl to, kad yra Trakų miesto centre, geroje vietoje. Pabrėžė, kad suinteresuotos institucijos nevykdo teismo sprendimo administracinėje byloje Nr. I-2358-16/2005.

15Prašė tenkinti visus reikalavimus.

16Atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos (toliau - VAVA) atsiliepime į skundą (t. I, b. l. 69-71) pasisakoma, kad atsakovas su skundu nesutinka.

17Atsakovas teigia, kad skundžiamas Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2003 11 24 įsakymas Nr. 6114-79 „Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ), Trakų mieste, suformavimo ir įregistravimo nekilnojamojo turto registre“ yra priimtas Trakų rajono savivaldybės administracijos 2003 05 09 potvarkio Nr. P1-148 „Dėl žemės sklypo ( - ), Trakų mieste, suteikimo naudotis Trakų rajono savivaldybės tarybai“ pagrindu. Šiuo potvarkiu buvo nustatytos Trakų rajono savivaldybės tarybos naudojamo žemės sklypo ( - ), Trakų mieste, ribos ir plotas. Atsižvelgiant į tai, kad šis Trakų savivaldybės mero potvarkis nėra panaikintas ir šioje byloje pradžioje nebuvo skundžiamas, mano, kad nėra pagrindo naikinti ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos įsakymą. Skunde nenurodomi pagrindai, dėl kurių skundžiamas įsakymas turėtų būti naikinamas.

18Paaiškina, kad pagal metodinius nurodymus dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodančių papildomų dokumentų nagrinėjimo tvarkos, patvirtintos Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1997 10 31 įsakymu Nr. 634, 2003 07 15 ir 2004 05 04 buvo kartografuotos buvusio savininko R. Z. turėtos valdos žemės sklypo ribos bei sudarytas sklypo, į kurį atstatomos nuosavybės teisės, vietos apžiūrėjimo ir ribų nustatymo aktas. Trakų rajono (miesto) 2003 08 05 sudaryta komisija išnagrinėjo bei nutarė, kad 1994 07 12 gautų dokumentų iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo Vilniaus – Trakų apskrities Trakų miesto žemės sklypų savininkų 1923 m. sąrašo dėl buvusio savininko R. Z. turėtos žemės 2730 kv.m. Trakų mieste pakanka nuosavybės teisėms atkurti. Vadovaudamasis Piliečių nuosavybės teisų į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu bei jo įgyvendinimo tvarka, Trakų žemėtvarkos skyrius Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui yra pateikęs 2004 05 05 raštą Nr. 982 „Dėl žemės sklypo ribų, ploto ir naudojimo sąlygų nustatymo pil. M. Z.“. Vilniaus apygardos administraciniam teismui priėmus sprendimą, kuriuo Trakų rajono savivaldybės administracija buvo įpareigota suformuoti sklypą kino teatrui, o likusioje žemėje nustatyti grąžintinos pareiškėjui laisvos žemės sklypo dalies dydį ir ribas, Trakų žemėtvarkos skyrius 2006 10 12 raštu Nr. 1103 „Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Trakų mieste“ kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorių, prašydamas informuoti apie rengiamų dokumentų eigą. Aiškina, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija nuosekliai, laikydamasi įstatymo, atlieka ir ateityje ruošiasi atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus pareiškėjo nuosavybės teisių atkūrimo procese.

19Remiasi Vyriausybės 1997 09 29 nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Tvarkos 106 punktu, kuriame apibrėžtos kiekvienos institucijos, dalyvaujančios atkuriant nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, pareigos. Įstatymų leidėjas sklypų formavimą priskyrė savivaldybės kompetencijai. Neatlikus savivaldybei priskirtų veiksmų, nėra pagrindo teigti, kad tarp pareiškėjo ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos kilo administracinis ginčas. Dėl to, kad savivaldybės administracija nesuformavo grąžintino sklypo, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo reikalavimą dėl VAVA įpareigojimo atkurti nuosavybės teisę.

20Prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą.

21Atsiliepime į patikslintą skundą (t. I, b. l. 179) pasisako, kad naujai keliami reikalavimai dėl Trakų rajono savivaldybės mero 2003 05 09 potvarkio Nr. P1-148 panaikinimo ir dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos įpareigojimo mėnesio bėgyje suformuoti 1800 kv.m. žemės sklypą, adresu ( - ), Trakai, yra iškelti kitam atsakovui – Trakų rajono savivaldybės administracijai. VAVA pasisako, kad kiti pareiškėjo reikalavimai kartojasi ir dėl jų VAVA jau pasisakė savo 2008 05 22 atsiliepime. Remiasi Vyriausybės 1997 09 29 nutarimo Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 106 punkto nuostatomis ir aiškina, kad valstybinės žemės sklypų formavimas miestuose priskirtas savivaldybės kompetencijai. Apskrities viršininko administracijos pareiga remiantis savivaldybės pateikta medžiaga priimti sprendimus atkurti nuosavybės teises. Jeigu teismas nustatytų, kad Trakų rajono savivaldybės meras pasirašant 2003 05 09 potvarkį pažeidė norminių teisės aktų reikalavimus ir panaikintų potvarkį kaip neteisėtą, būtų pagrindas panaikinti ir Vilniaus apskrities viršininko 2003 11 24 įsakymą. Vilniaus apskrities viršininko administracija mano, kad ji iš savo pusės nepažeidė norminių teisės aktų reikalavimų. Ar yra pagrindas tenkinti pareiškėjo skunde išdėstytus reikalavimus, prašo spręsti teismo nuožiūra pagal pateiktus įrodymus.

22Teismo posėdyje 2008 09 02 aiškino, kad VAVA negali būti kaltinama tuo, kad vilkina nuosavybės teisių atkūrimą, nes tik po 2001 metais paskelbto Konstitucinio Teismo nutarimo buvo pakeistas įstatymas ir numatyta, kad nuosavybės teisė atkuriama ir miestų teritorijose, taigi terminas skaičiuotinas ne nuo 1991 metų, o nuo tada, kai buvo pakeistas įstatymas. Be to, teigia, kad pareiškėjas nuo pradžių prašė grąžinti jam žemę, buvusią ( - ), Trakuose, tai šiuo metu yra ( - ). Pareiškėjas tik šiuo metu pradėjo kelti reikalavimą dėl ( - ) esančios žemės grąžinimo. Todėl mano, kad VAVA negali būti kaltinama vilkinusi atkūrimo procesą. Be to, VAVA ėmėsi teisės aktuose numatytų veiksmų – kreipėsi į savivaldybės administraciją dėl sklypo formavimo, nes sklypų formavimas yra savivaldybės kompetencijoje.

23Ginčą spręsti paliko teismo nuožiūra.

24Trakų rajono savivaldybės administracija atsiliepime į skundą (t. I, b. l. 102-104) pasisako, kad su pareiškėjo reikalavimais nesutinka. Paaiškina, kad Trakų rajono savivaldybė, kurios nuosavybės teises įgyvendina Trakų rajono savivaldybės taryba, nuosavybės teisėmis valdo administracinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Trakai, skirtą Trakų rajono savivaldybės administracijai. Trakų rajono savivaldybės mero 2003 05 09 potvarkiu Nr. P1-148 buvo nustatytos naudojamo valstybinio žemės sklypo, ( - ), Trakuose, ribos ir 7680 kv.m. plotas. Vilniaus apskrities viršininko 2003 11 24 įsakymu Nr. 6114-79 buvo nustatyti valstybinio žemės sklypo, esančio ( - ), Trakuose, ribos, plotas 7680 kv.m. bei specialiosios naudojimo sąlygos.

25Paaiškina, kad Trakų rajono komisijos dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodantiems papildomiems dokumentams nagrinėti 2003 08 05 aktu pripažinta, kad Vytauto g., Trakuose, R. Z. turėjo 0,2730 ha žemės. Komisijos akte nėra nurodyta, kurioje tiksliai Vytauto gatvės dalyje buvo sklypas, priklausęs R. Z.. Trakų rajono savivaldybės administracija mano, kad pareiškėjo senelis R. Z. sklype (duomenys neskelbtini), Trakuose nuosavybės teise žemės neturėjo.

26Paaiškina, kad iš pareiškėjo pateikto 2004 05 04 surašyto akto matyti, kad sklypo ribos nustatytos remiantis paties pareiškėjo ir liudytojų parodymais. Pagal aktą R. Z. priklausęs sklypas užėmė dalį jau suformuoto ( - ) žemės sklypo iki savivaldybės administracijos pastato ir net dalį po savivaldybės administracijos pastatu. Tačiau jeigu yra kiti dokumentai, kurie to nepatvirtina, tai akte nurodyti duomenys tėra tik subjektyvi nuomonė.

27Paaiškina, kad teritorija, kurioje yra valstybinis žemės sklypas, dėl kurio suformavimo vyksta ginčas, yra Trakų istorinio nacionalinio parko (TINP) teritorijoje ir jai galioja specialieji planavimo dokumentai: Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema, patvirtinta Vyriausybės 1993 12 06 nutarimu Nr. 912, XV-XX a. architektūros ir urbanistikos paminklas. Tai yra Trakų senamiestis. Galioja sklypų išplanavimo projektas, registracijos Nr. 010792000004, patvirtintas Trakų rajono valdybos 1993 11 22 potvarkiu Nr. 395V (toliau Trakų senamiesčio sklypų išplanavimo projektas). Projekte nėra sklypo, kuris pavaizduotas 2004 05 04 surašytame akte. Pažymi, kad palyginus R. Z. namų valdos, inventorizuotos 1948 06 17, planą su 1995 metų AB „Paminklų restauravimo institutas“ parengtu planu, darytina išvada, kad R. Z. priklausantis sklypas buvo dabartinio kino teatro ( - ), Trakai, vietoje, o dydis sudarė 523 kv.m. Pats M. Z. rašydamas prašymus ne kartą minėjo, kad jo seneliui priklausiusi žemė buvo esamo kino teatro ( - ), Trakai, vietoje ir prašė atkurti nuosavybės teisę būtent į 523 kv.m. ploto žemės sklypą. Su analogišku prašymu 2000 07 17 M. Z. kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės merą.

28Vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 12 19 sprendimą Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 04 16 įsakymu Nr. P2-337 žemės sklype, ( - ), Trakai, laisvame žemės plote nuo kino teatro pastatų suformuotas 891 kv.m. ploto žemės sklypas, skirtas nuosavybės teisėms atkurti į R. Z. žemę.

29Jeigu teismas nepriimtų dėmesin to fakto, kad sklypas buvo kitoje vietoje nei teigia pareiškėjas, prašo vadovautis Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo nuostatomis dėl valstybės išperkamos žemės. Atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjas neginčija Trakų rajono savivaldybės mero 2003 05 09 potvarkio Nr. P1-148, kuriuo buvo nustatytos naudojamo valstybinio žemės sklypo ( - ), Trakai, ribos ir plotas. Mano, kad skundas turi būti atmestas ir dėl to, kad pareiškėjas praleido terminą VAVA 2003 11 24 įsakymo ginčijimui ir neprašo atnaujinti tą terminą.

30Atsiliepime į patikslintą skundą administracija (t. I, b. l. 169-171) papildomai nurodo, kad objektyvūs įrodymai patvirtina, kad pareiškėjo seneliui priklausiusi žemė buvo tik ( - ), ten, kur dabar yra kinoteatras. Nurodė, kad sklypų išplanavimo projekte registracijos Nr. 010792000004, patvirtintame Trakų rajono valdybos 1993 11 22 potvarkiu Nr. 395v, nėra tokio sklypo, kurį pavaizdavo 2004 05 04 surašytame akte pareiškėjas ir jo nurodyti liudytojai. Paaiškina, kad, jeigu teismas pripažintų, kad pareiškėjo senelis turėjo žemės ir ( - ), Trakuose, tai ši žemė priskirtina valstybės išperkamai, nes joje yra savivaldybės administracijos pastatas.

31Teismo posėdyje 2008 09 02, taip pat 2008 12 22 atstovas palaikė atsiliepimo argumentus ir prašė skundo netenkinti. Dėl rajono savivaldybės mero 2003 05 09 potvarkio Nr. P1-148 ginčijimo patikslintu skundu pažymėjo, kad priimant šį potvarkį savivaldybės administracija neturėjo jokių duomenų, kad ( - ) esantis sklypas priklauso sklypams, kuriuose turi būti atkuriama nuosavybės teisė, nes tuo metu jokių pretendentų į šį sklypą nebuvo. Pareiškėjas pretendavo į sklypą, esantį ( - ), Trakuose. Dėl ploto pažymėjo, kad pareiškėjas pradžioje buvo nurodęs žymiai mažesnį sklypo plotą, o dabar nėra aiškumo, kodėl šis plotas padidintas iki 1800 kv.m. Pažymėjo, kad visi pareiškėjo prašymai buvo skirtingi, todėl juos tenkinti nebuvo galimybės. Pažymėjo, kad artimiausiu laiku perkelti savivaldybės administraciją į kitą vietą nebus galimybės dėl lėšų trūkumo. Prašė skundo netenkinti.

32Trakų rajono savivaldybės meras atsiliepime į skundą (t. II, b. l. 176-178) pasisako, kad su skundo reikalavimais nesutinka. Paaiškina, kad Trakų rajono savivaldybė, kurios nuosavybės teises įgyvendina Trakų rajono savivaldybės taryba, nuosavybės teisėmis valdo administracinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Trakai, skirtą Trakų rajono savivaldybės administracijai. Trakų rajono savivaldybės mero 2003 05 09 potvarkiu Nr. PI-148 „Dėl žemės sklypo ( - ), Trakų mieste, suteikimo naudotis Trakų rajono savivaldybės tarybai“ buvo nustatytos naudojamo valstybinio žemės sklypo, ( - ), Trakuose, ribos ir 7680 kv.m. plotas. Vilniaus apskrities viršininko 2003 11 24 įsakymu Nr. 6114-79 buvo nustatyti valstybinio žemės sklypo, esančio ( - ), Trakuose, ribos, plotas 7680 kv.m. bei specialiosios naudojimo sąlygos. Trakų rajono komisijos dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodantiems papildomiems dokumentams nagrinėti 2003 08 05 aktu pripažinta, kad Vytauto g., Trakuose, R. Z. turėjo 0,2730 ha žemės. Komisijos akte nėra nurodyta, kurioje tiksliai Vytauto gatvės vietoje buvo priklausęs nuosavybės teisėmis R. Z. sklypas. Trakų rajono savivaldybės administracija mano, kad pareiškėjo senelis R. Z. žemės sklype ( - ), Trakuose, neturėjo.

33Paaiškina, kad iš pareiškėjo pateikto prie skundo 2004 05 04 surašyto akto, sklypo, į kurį atstatomos nuosavybės teisės vietos apžiūrėjimo ir ribų nustatymo, matyti, kad remiantis paties pareiškėjo ir liudininkų parodymais, priklausęs R. Z. sklypas užėmė dalį jau suformuoto ( - ) žemės sklypo iki savivaldybės administracijos pastato ir net dalį po savivaldybės administracijos pastatu. Atkreipia dėmesį į tai, kad 2004 05 04 aktas sklypo, į kurį atstatomos nuosavybės teisės, vietos apžiūrėjimo ir ribų nustatymo, parengtas praėjus metams po valstybinio žemės sklypo, esančio ( - ), Trakuose, suformavimo ir įteisinimo. Mano, kad akte nurodyti duomenys yra subjektyvi nuomonė, kaip pareiškėjo taip ir liudytojų. Nurodo tuos pačius motyvus dėl sklypo ( - ), Trakuose patekimo į Trakų istorinio nacionalinio parko (TINP) teritoriją, kuri yra suplanuota specialiaisiais planavimo dokumentais, kaip ir Trakų rajono savivaldybės administracija savo atsiliepime į skundą. Pažymi, kad specialiuose planuose nėra pavaizduotas sklypas, kuris gali būti atstatomas kaip istorinis, ir kuris atitiktų pareiškėjo pateikto 2004 05 04 akto duomenims. Taip pat, kaip ir savivaldybės administracija, remiasi tuo, kad palyginus 1948 06 17 namų valdos planą su 1995 metais AB „Paminklų restauravimo institutas“ parengtu „XV – XX a. architektūros ir urbanistikos paminklas. Trakų senamiestis. Senamiesčio regeneravimo projektas“ planu galima daryti išvadą, kad R. Z. namų valda buvo ( - ), Trakuose, kur jos plotas buvo pagal inventorinę bylą 523 kv.m. Pažymi, kad M. Z. eilę kartų rašydamas prašymus Vilniaus apskrities viršininko administracijos Trakų rajono žemėtvarkos skyriui dėl nuosavybės teisių atkūrimo į jo senelio turėtą žemę mini, kad būtent jo seneliui priklausiusi žemė buvo esamo kino teatro ( - ), Trakai, vietoje ir prašė atkurti nuosavybės teises į 523 kv.m. ploto žemės sklypą. Su analogišku prašymu pareiškėjas 2000 07 17 kreipėsi ir į Trakų rajono savivaldybės merą.

34Pažymi, kad vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 12 19 sprendimą Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 04 16 įsakymu Nr. P2-337 žemės sklype ( - ), Trakai, laisvame žemės plote nuo kino teatro pastatų, suformuotas 891 kv.m. ploto žemės sklypas, skirtas nuosavybės teisių atkūrimui pareiškėjui.

35Nurodo, kad, jeigu teismas nesutiktų su atsakovo argumentais, suformuotas sklypas ( - ), Trakuose turi būti priskirtas valstybės išperkamai žemei, todėl jame nuosavybės teisė negali būti atkuriama.

36Mano, kad skundas turi būti atmestas ir dėl to, kad praleistas jo padavimo terminas ir neprašoma tą terminą atnaujinti.

37Teismo posėdyje mero atstovas nedalyvavo.

38Valstybės įmonės Registrų centro vardu atsiliepimą pateikė Vilniaus filialas (t. I, b. l. 64-65). Atsiliepime į skundą pasisako, kad su patikslinto skundo 3 reikalavimu nesutinka. Informuoja, kad Nekilnojamojo turto registre į žemės sklypą, esantį ( - ), Trakuose, 2003 11 24 apskrities viršininko įsakymo Nr. 6114-79 pagrindu įregistruota valstybės nuosavybė patikėjimo teise, valdoma Vilniaus apskrities viršininko administracijos. Remiasi Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 str. 2 d. ir aiškina, kad visi Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str.). Teisinė registracija atlikta teisėtai ir pagrįstai ir esant teisiniam pagrindui. Pažymi, kad reikalavimas panaikinti sklypo teisinę registraciją neturi savarankiško pagrindo, yra išvestinis iš reikalavimo panaikinti apskrities viršininko 2003 11 24 įsakymą, todėl šį reikalavimą prašo spręsti kaip išvestinio pobūdžio reikalavimą, kurio išsprendimas priklausytų nuo reikalavimo dėl minėto įsakymo panaikinimo išsprendimo. Kitus reikalavimus prašo spręsti teismo nuožiūra.

39Teisminiame bylos nagrinėjime atstovas nedalyvavo.

40Trakų nacionalinio parko direktorius 2008 09 02 ir 2008 12 22 teismo posėdžiuose palaikė pareiškėjo skundą ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad direkcija suinteresuota Trakų miesto senamiesčio atkūrimu, todėl vietos piliečiams turi būti atkurta nuosavybės teisė toje vietoje, kurioje žemė ir priklausė vietos gyventojams. Mano, kad nuosavybės teisių atkūrimo procesas vilkinamas dėl to, kad žemės reformą vykdo dvi institucijos ir jos tarp savęs nesutaria. Pažymėjo, kad nevykdomas teismo sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Pažymėjo, kad Trakų rajono savivaldybės administraciją planuojama perkelti iš Trakų miesto senamiesčio, todėl administracijos pastato buvimas grąžintinoje žemėje negali būti kliūtimi atkurti nuosavybės teisę pareiškėjui. Prašė spręsti ginčą taip, kad nuosavybės teisė pareiškėjui būtų atkurta.

41Teismas, įvertinęs rašytinę bylos medžiagą, proceso šalių paaiškinimus, daro išvadą, kad dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo sklype, esančiame adresu ( - ), Trakai, byla nutrauktina, o dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo sklype, esančiame ( - ), Trakuose, visi reikalavimai paliekami nenagrinėti.

42I.

43Ginčo esmė – reikalavimas atkurti nuosavybės teisę į išlikusį nekilnojamąjį turtą – žemę - Trakų mieste. Reikalavimai naikinti administracinius aktus bei sklypo registravimą yra išvestiniai iš pagrindinio reikalavimo – įpareigoti atsakovus imtis veiksmų, kad nuosavybės teisė pareiškėjui į jo senelio žemę būtų atkurta. Keliamų reikalavimų ypatumas šiuo atveju dar yra ir tai, kad teismas jau buvo išsprendęs ginčą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į to paties buvusio savininko žemę tam pačiam pretendentui. Tiek pareiškėjas, tiek trečiasis suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovas ne kartą šios bylos nagrinėjimo eigoje pabrėžė, kad neatkuriant nuosavybės teisės nevykdomas ankstesnis teismo sprendimas. Dėl to pirmiausia svarbu atriboti, kiek šioje byloje keliamas ginčas dar nebuvo išspręstas anksčiau.

44II. Administracinėje byloje Nr. I-2358-16/2005 išspręstas ginčas.

45Kitoje administracinėje byloje pareiškėjas visa apimtimi gynė savo teisę į nuosavybės teisių atkūrimą į jo senelio R. Z. nuosavybės teise valdytą žemę. Išvada, kad pareiškėjas visa apimtimi kėlė ginčą dėl nuosavybės atkūrimo kitoje byloje, daroma todėl, kad išnagrinėtoje administracinėje byloje, kurioje yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, pareiškėjas niekur nėra teigęs, kad keliamas ginčas tik dėl dalies nuosavybės teisės atkūrimo. Duomenys yra administracinėje byloje Nr. I-2358-16/2005. Šioje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl to paties savininko žemės nuosavybės teisių atkūrimo ir teismas išsprendė klausimą, kaip turi būti atkuriama nuosavybės teisė.

46Minėtoje administracinėje byloje pareiškėjas kėlė tokius reikalavimus: 1) pripažinti, kad iki nacionalizacijos R. Z. priklausęs žemės sklypas ( - ) (šiuo metu 35), Trakuose, yra grąžintinas jo palikuonims natūra; 2) įpareigoti Trakų rajono savivaldybės administraciją suformuoti sklypą nuosavybės teisių atkūrimui, parengti ir patvirtinti jo detalųjį planą, kino teatrui skiriant minimalų plotą; 3) įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją skubos tvarka priimti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemės sklypą, esantį ( - ), Trakuose; 4) pripažinti vilkinimo faktą ir priteisti turtinės žalos atlyginimą. Savo skunduose išnagrinėtoje administracinėje byloje pareiškėjas niekur nėra nurodęs, kad ginčas keliamas tik dėl dalies nuosavybės teisės atkūrimo. Tokia išvada daroma todėl, kad pareiškėjas savo skunde ir patikslintame skunde išnagrinėtoje byloje niekur nėra nurodęs konkretaus ploto, dėl kurio jis kelia ginčą. Taigi pareiškėjas siekė nuosavybės teisių atkūrimo visa apimtimi. Visa toje byloje sukaupta medžiaga, kurią pareiškėjas buvo pridėjęs prie savo skundo, taip pat kita surinkta medžiaga, rodo, kad buvo sprendžiama dėl nuosavybės teisių atkūrimo visa apimtimi. Tai patvirtina, pavyzdžiui, pareiškėjo pateiktos Seimo kontrolierių pažymos, susirašinėjimas tarp M. Z. ir VAVA bei Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir VAVA. Taip pat į šią bylą buvo pateiktas 2003 07 15 sklypo, į kurį atstatomos nuosavybės teisės, vietos apžiūrėjimo aktas (adm. byla Nr. I-2358-16/2005, t. I, b. l. 74), taip pat 2004 05 04 aktas (ten pat, b. l. 76-79). Iš šių aktų matyti, kad juose fiksuojama visa buvusio savininko žemė, sklypo plotas 0,2730 ha. Tai, kad pareiškėjas minėtoje administracinėje byloje kėlė ginčą dėl nuosavybės teisių atkūrimo visa apimtimi patvirtina ir pareiškėjo skundo (patikslinto skundo), kurie buvo nagrinėjami, turinys.

47Tačiau, antra vertus, išnagrinėtoje byloje buvo nurodoma konkreti sklypo buvimo vieta – ( - ), Trakai, ir iš bylos duomenų matyti, kad ginčas vyko dėl kino teatrui skirto naudoti sklypo. Tuo tarpu klausimas dėl atkuriamos nuosavybės dydžio – žemės sklypo ploto – nebuvo nagrinėjamas.

48Įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 12 19 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-2358-16/2005 m. pareiškėjo M. Z. skundas buvo tenkinamas iš dalies. Teismas nusprendė įpareigoti Trakų rajono savivaldybės administraciją rengiant pagal 2003 07 31 sprendimą Nr. S1-203 „Dėl žemės sklypo ( - ) Trakų m. (U-18) ir teritorijos ( - ), Trakų m. (U-18) detaliojo plano rengimo“ detalųjį planą, prie kino teatro pastato suformuoti žemės sklypą tokio dydžio, kuris būtinas kino teatro ir saugyklos eksploatavimui, o likusioje žemėje nustatyti grąžintinos pareiškėjui laisvos žemės sklypo dalies dydį ir ribas, bei pateikti šiuos duomenis Vilniaus apskrities viršininko administracijai.

49Taigi administracinėje byloje Nr. I-2358-16/2005 vyko ginčas dėl nuosavybės teisių atkūrimo natūra, o taip pat buvo sprendžiamas klausimas, ar žemė nepriskirtina valstybės išperkamai, tačiau tik dėl žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Trakai. Teismas sprendimo konstatuojamoje dalyje nustatė, kad žemei, į kurią pretenduoja pareiškėjas, nėra konkretaus visuomenės poreikio. Taip pat teismas konstatavo, kad dalis žemės, į kurią pretenduoja pareiškėjas, yra užimta kino teatro ir saugyklos pastatais, todėl ji priskirtina valstybės išperkamai. Tačiau žemė, kuri reikalinga šių pastatų eksploatavimui, ne visa gali būti vertinama kaip valstybės išperkama, todėl Trakų rajono savivaldybės administracija ir buvo įpareigota dalyje šios žemės suformuoti sklypą nuosavybės teisių atkūrimui, parengiant detalųjį planą. Šis sprendimas pradėtas vykdyti ruošiant detalųjį planą ir tai patvirtina minėtoje administracinėje byloje esantis Trakų rajono savivaldybės mero 2006 03 09 raštas Nr. MP30-104 (adm. byla Nr. I-2358-16/2005, II tomas, b. l. 141). Tai patvirtino ir Trakų rajono savivaldybės administracija nagrinėjant ginčą šioje byloje, nes teigė, kad sklypas pagal minėtą teismo sprendimą jau yra suformuotas. Duomenų, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas būtų įvykdytas iki galo (atkurta nuosavybės teisė) bylose nėra, VAVA atstovas neteigė, kad gavo naujai suformuoto žemės sklypo duomenis tam, kad būtų galimybė atkurti nuosavybės teisę priimant sprendimą. Tačiau, administracinėje byloje Nr. I-2358-16/2005 yra išduotas vykdomasis raštas ir akivaizdu, kad sprendimas turės būti įvykdytas. Šio sprendimo vykdymas nėra ir negali būti šios bylos dalykas, nes administracinių teismų sprendimai vykdomi vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 97 straipsnio nuostatomis, t. y. atiduodant sprendimo vykdymą teismo antstolių kontorai, toliau vykdymo procesą reguliuoja Civilinio proceso kodekso normos. Beje, tai, kad sprendimas pradėtas vykdyti, patvirtina ir į nagrinėjamą bylą pateiktas Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 04 16 įsakymas Nr. P2-337 „Dėl žemės sklypo, skirto atkurti piliečių nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą Trakų mieste (U 18), Vytauto gatvėje“ (t. II, b. l. 203). Šiuo įsakymu suformuotas 891 kv.m. ploto sklypas Vytauto gatvėje (be tikslaus adreso). Pirmiau minėta, kad pareiškėjo skundas administracinėje byloje Nr. I-2358-16/2005 tenkintas tik iš dalies ir teismo sprendime buvo nurodyta, kad nėra galimybės atkurti nuosavybės teisę į visą buvusio savininko sklypą, nes dalį jo užima kino teatras, dalis būtina kino teatro eksploatacijai. Apie kitą grąžintinos žemės dalį, esančią adresu ( - ), Trakai, šioje byloje nebuvo pasisakyta.

50Nei pareiškėjas, nei atsakovai šio teismo sprendimo neskundė, taigi sutiko, kad klausimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į R. Z. žemę, esančią adresu ( - ), Trakai, sprendimu išspręstas teisingai. Teismas vadovaujasi Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 58 straipsnio 2 dalimi, kad faktai nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje byloje iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys. Tuo pačiu byla, dalyje dėl žemės grąžinimo, adresu ( - ), Trakai, turi būti nutraukta Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 2 punkte nustatytu pagrindu.

51III. Reikalavimai, susiję su nuosavybės teisių atkūrimu į žemės sklypą, esantį adresu ( - ), Trakai.

52Šioje byloje pareiškėjas vėl ginčija tą faktą, kad jo senelio turėta žemė iš dalies užstatyta, tačiau tik šioje byloje paduotuose skunduose pareiškėjas jau konkrečiai nurodo grąžintinos žemės plotą – 0,2730 ha, bei, kad pareiškėjas pretenduoja į 900 kv.m. sklypą, kuris dabar skirtas savivaldybės administracijai, ir yra jau kitu adresu nei pirmiau išnagrinėtoje byloje buvo nurodoma – ( - ), Trakuose. Dėl to pareiškėjas ginčija ir administracinius aktus, kuriais administracijai buvo skirtas ir suformuotas sklypas, bei sklypo, suformuoto ginčijamais aktais, teisinę registraciją.

53Teismas vadovaujasi tuo, kad administracinėje byloje Nr. I-2358-16/2005 pareiškėjas pretendavo atkurti nuosavybės teises tik į žemę, esančią ( - ), Trakuose. Šioje byloje pareiškėjas teigia, kad jam nuosavybės teisė turi būti atkurta ir į sklypą, esantį ( - ), Trakuose, o sklypo jam suformavimui jau naujoje vietoje (kitoje nei ankstesniame teismo sprendime nurodyta) trukdo pareiškėjo skundžiami Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2003 11 24 įsakymas Nr. 6114-79 ir Trakų rajono savivaldybės mero 2003 05 09 potvarkis Nr. PI-148, kuriuos pareiškėjas prašo panaikinti. Pagrindiniai reikalavimai yra reikalavimai įpareigoti atsakovus atkurti pareiškėjui nuosavybės teisę natūra, o visi kiti reikalavimai yra išvestiniai, nes ginčijami sprendimai, kurie trukdo pareiškėjui skirto nuosavybės teisių atkūrimui sklypo formavimui. Tuo tarpu atsakovai iš viso ginčija pareiškėjo teisę atkurti nuosavybės teisę natūra sklype, adresu ( - ), Trakai.

54Ginčas dėl nuosavybės teisių atkūrimo papildomai, kaip nurodo pareiškėjas, į sklypą ( - ), Trakuose, kuris skirtas naudoti Trakų rajono savivaldybei, negali būti nagrinėjamas teisme, nes pareiškėjas šiuo atveju nepasinaudojo privaloma ikiteismine tokių ginčų sprendimo tvarka, kuria dar yra galimybė pasinaudoti.

55Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytų institucijų sprendimai dėl nuosavybės teisių atkūrimo gali būti skundžiami teismui per 30 dienų nuo šių sprendimų įteikimo piliečiams dienos. Įstatyme nenumatyta, kaip gali būti skundžiami tarpiniai sprendimai, kurie priimami dėl sklypų formavimo, kiti nuosavybės teisių atkūrimo procesui būtini sprendimai. Skundų nagrinėjimo tvarka detalizuota LR Vyriausybės 1997 09 29 nutarimo Nr.1057 “Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų” 123 punkte ir 122 punkte, pagal kurį, skundai, susiję su nuosavybės teisių atkūrimu, iki apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo nagrinėjami Žemės reformos įstatymo 18 str. nustatyta tvarka. Žemės reformos įstatymo 18 straipsnyje nustatyta, kad “skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemėnaudų tinkamumo, žemės privatizavimui ir nuomai parengtų dokumentų bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų neatitikimo nagrinėja apskričių viršininkai ir Vyriausybės įgaliota institucija. Vyriausybės įgaliota institucija nenagrinėja apskrities viršininko neapsvarstytų prašymų ir skundų“. Tokia institucija yra Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (Vyriausybės 2001 06 12 nutarimas Nr. 709). Šiuo atveju neskundžiamas Vilniaus apskrities viršininko vilkinimas priimti teigiamą ar neigiamą sprendimą dėl pareiškėjo pateikto prašymo atkurti nuosavybės teises, bet skundžiamas Vilniaus apskrities viršininko įsakymas (t. I, b. l. 97) bei Trakų rajono savivaldybės mero potvarkis (t. I, b. l. 92), kuriais nustatytos sklypo ribos ir plotas, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, specialiosios naudojimo sąlygos, sklypo naudotojas įpareigotas kreiptis dėl žemės sklypo panaudos sutarties sudarymo ir kt. Šiais administraciniais aktais suformuotas 7680 kv.m. ploto sklypas, o, pareiškėjo manymu, iš šio ploto jam nuosavybės teisių atkūrimui turėjo būti suformuotas maždaug 900 kv.m. sklypas. Taigi suformuota žemės naudmena pareiškėjo manymu trukdo jam atkurti nuosavybės teisę sklype, esančiame adresu ( - ), Trakuose. Todėl pareiškėjas siekia sklypo išformavimo ir naujo sklypo suformavimo.

56Dėl nurodytų nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą aplinkybių ir vadovaujantis minėtais teisės aktais bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo rekomendacijomis, išdėstytomis Teismų praktikos administracinėse bylose dėl nuosavybės teisių atkūrimo apibendrinimo ir teisės taikymo rekomendacijų 7.1 punkte, Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 13 str. 1 dalies nuostata, kad vienodą administracinių teismų praktiką taikant įstatymus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, ABTĮ 13 straipsnio 2 dalimi, nustatančia, kad į nustatyta tvarka paskelbtuose sprendimuose, nutarimuose ir nutartyse esančius įstatymų taikymo išaiškinimus teismai atsižvelgia taikydami tuos pačius įstatymus, ABTĮ 13 straipsnio 3 dalies nuostata, kad LVAT analizuoja administracinių teismų praktiką įstatymų taikymo klausimais ir dėl to duoda atitinkamus išaiškinimus, o taip pat Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalies nuostatomis, teismas vadovaujasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota teismų praktika bei teisės aktų aiškinimo taisyklėmis ir palieka skundą šioje dalyje nenagrinėtą, nes pareiškėjas kreipdamasis į teismą nesilaikė šios kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos ir dar galima pasinaudoti šia tvarka. Teismas vadovaujasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika daugelyje administracinių bylų, tame tarpe administracinėse bylose Nr. AS15-273/2006, AS1-359/2006, AS7-142/2007, AS2-293/2007, AS2-295/2007, AS11-296/2007, administracinėje byloje Nr. A8-406/2003, kurios nutartis paskelbta LVAT biuletenyje „Administracinių teismų praktika“ Nr. 4, p. 290-298.

57Ši byla yra dėl apskrities viršininko įsakymo bei mero potvarkio nuginčijimo, o skundžiami aktai trukdo pareiškėjui įgyvendinti, jo manymu, pažeistą teisę atkurti nuosavybės teises, adresu ( - ), Trakai. Žemės sklypo formavimas nuosavybės teisių atkūrimui yra tarpinis, bet nuosavybės teisių atkūrimui būtinas aktas. Tik suformavus tokį sklypą gali būti priimtas galutinis sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo, kuris jau gali būti tiesiogiai skundžiamas teismui. Individualaus pobūdžio teisės aktų dėl sklypų formavimo teisėtumo klausimas turi būti iki kreipimosi į teismą išnagrinėtas įstatymuose nustatyta neteismine ginčų sprendimo tvarka. Taip pat turi būti išnagrinėtas ir reikalavimas įpareigoti savivaldybės administraciją suformuoti pareiškėjui grąžintiną sklypą, adresu ( - ), Trakai. Reikalavimas dėl sklypo registracijos panaikinimo yra išvestinis, nes panaikinus skundžiamus aktus, kurie ir buvo registracijos pagrindas, sklypo registracija būtų panaikinta. Taigi, visi skundu keliami klausimai, susiję su sklypu, esančiu ( - ), Trakuose, pirmiausiai turi būti skundžiami Vilniaus apskrities viršininkui, o viršininko sprendimas įstatyme nustatyta tvarka – Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Tik Nacionalinei žemės tarnybai priėmus sprendimą dėl sklypo formavimo ( - ), Trakuose, teisėtumo nuosavybės teisių atkūrimo kontekste, pareiškėjas per 20 dienų nuo sprendimo gavimo galėtų paduoti skundą teismui (ABTĮ 32 straipsnio 1 dalis).

58IV. Išvados.

59Teismas konstatuoja, kad pareiškėjas dar gali pasinaudoti neteismine ginčo nagrinėjimo tvarka dėl sklypo išformavimo ir naujo sklypo formavimo ( - ), Trakuose. Šis išaiškinimas duodamas pareiškėjui vadovaujantis ABTĮ 104 straipsnio 1 dalimi.

60Tačiau dėl nuosavybės teisių atkūrimo į dalį žemės, kuri yra adresu ( - ), Trakuose, byla nutraukiama ABTĮ 101 straipsnio 2 punkto pagrindu, t. y. dėl to, kad jau yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad šioje byloje buvo keliamas reikalavimas įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją ir Trakų rajono savivaldybės administraciją grąžinti pareiškėjui visą likusią neužstatyto buvusio pareiškėjo senelio pil. R. Z. žemės sklypo dalį – apie 1800 kv.m., kuriam šiuo metu suteiktas adresas ( - ), Trakai (t. I, b. l. 50). Taip pat reikalaujama ir 2008 01 01 patikslintu skundu (t. I, b. l. 144). Taigi, pareiškėjas vėl kelia jau kartą teismo pilnai išnagrinėtą reikalavimą dėl žemės, esančios ( - ), Trakuose. Šis klausimas tegali būti nagrinėjamas sprendžiant dėl teismo sprendimo vykdymo teisėtumo, o nauja administracinė byla dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu negali būti keliama.

61Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 2 punktu, 102 straipsniu, 103 straipsnio 1 punktu 104 straipsniu, 105 – 106 straipsniais, 149 straipsniu,

Nutarė

62Administracinę bylą dalyje dėl reikalavimų įpareigoti Trakų rajono savivaldybės administraciją mėnesio bėgyje suformuoti 1800 kv.m. žemės sklypą, remiantis sklypo istorinėmis ribomis ir vieta – dabar adresu ( - ), Trakai, nuosavybės teisių atkūrimui natūra ir įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją ir Trakų rajono savivaldybės administraciją grąžinti M. Z. visą likusią neužstatyto buvusio pareiškėjo senelio pil. R. Z. žemės sklypo dalį – apie 1800 kv.m., kuriam šiuo metu suteiktas adresas ( - ), Trakai, nutraukti.

63Kitus pareiškėjo reikalavimus palikti nenagrinėtus.

64Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. pareiškėjas padavė teismui skundą (patikslintas skundas, t. I, b. l.... 4. Pareiškėjas teismui 2008 01 01 įteikė patikslintą skundą (t. I, b. l.... 5. panaikinti Trakų rajono savivaldybės mero 2003 05 09 potvarkį Nr. PI-148;... 6. įpareigoti Trakų rajono savivaldybės administraciją mėnesio bėgyje... 7. įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją grąžinti... 8. Skunde paaiškina, kad 1991 m. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta... 9. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Trakų rajono žemėtvarkos... 10. Nesulaukęs Trakų rajono savivaldybės administracijos veiksmų suformuoti... 11. Pareiškėjas teigia, kad pagal dokumentus matyti, kad jo senelis iki... 12. Teigia, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija ir Trakų rajono... 13. 2008 01 01 patikslintame skunde nurodomi tie patys motyvai.... 14. Teismo posėdyje pareiškėjas pabrėžė tai, kad nuosavybės teisė jam labai... 15. Prašė tenkinti visus reikalavimus.... 16. Atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos (toliau - VAVA)... 17. Atsakovas teigia, kad skundžiamas Vilniaus apskrities viršininko... 18. Paaiškina, kad pagal metodinius nurodymus dėl žemės valdymo nuosavybės... 19. Remiasi Vyriausybės 1997 09 29 nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Tvarkos 106... 20. Prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą.... 21. Atsiliepime į patikslintą skundą (t. I, b. l. 179) pasisako, kad naujai... 22. Teismo posėdyje 2008 09 02 aiškino, kad VAVA negali būti kaltinama tuo, kad... 23. Ginčą spręsti paliko teismo nuožiūra.... 24. Trakų rajono savivaldybės administracija atsiliepime į skundą (t. I, b. l.... 25. Paaiškina, kad Trakų rajono komisijos dėl žemės valdymo nuosavybės... 26. Paaiškina, kad iš pareiškėjo pateikto 2004 05 04 surašyto akto matyti, kad... 27. Paaiškina, kad teritorija, kurioje yra valstybinis žemės sklypas, dėl kurio... 28. Vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 12 19 sprendimą Trakų... 29. Jeigu teismas nepriimtų dėmesin to fakto, kad sklypas buvo kitoje vietoje nei... 30. Atsiliepime į patikslintą skundą administracija (t. I, b. l. 169-171)... 31. Teismo posėdyje 2008 09 02, taip pat 2008 12 22 atstovas palaikė atsiliepimo... 32. Trakų rajono savivaldybės meras atsiliepime į skundą (t. II, b. l. 176-178)... 33. Paaiškina, kad iš pareiškėjo pateikto prie skundo 2004 05 04 surašyto... 34. Pažymi, kad vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 12 19... 35. Nurodo, kad, jeigu teismas nesutiktų su atsakovo argumentais, suformuotas... 36. Mano, kad skundas turi būti atmestas ir dėl to, kad praleistas jo padavimo... 37. Teismo posėdyje mero atstovas nedalyvavo.... 38. Valstybės įmonės Registrų centro vardu atsiliepimą pateikė Vilniaus... 39. Teisminiame bylos nagrinėjime atstovas nedalyvavo.... 40. Trakų nacionalinio parko direktorius 2008 09 02 ir 2008 12 22 teismo... 41. Teismas, įvertinęs rašytinę bylos medžiagą, proceso šalių... 42. I.... 43. Ginčo esmė – reikalavimas atkurti nuosavybės teisę į išlikusį... 44. II. Administracinėje byloje Nr. I-2358-16/2005 išspręstas ginčas.... 45. Kitoje administracinėje byloje pareiškėjas visa apimtimi gynė savo teisę... 46. Minėtoje administracinėje byloje pareiškėjas kėlė tokius reikalavimus: 1)... 47. Tačiau, antra vertus, išnagrinėtoje byloje buvo nurodoma konkreti sklypo... 48. Įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 12 19 sprendimu... 49. Taigi administracinėje byloje Nr. I-2358-16/2005 vyko ginčas dėl nuosavybės... 50. Nei pareiškėjas, nei atsakovai šio teismo sprendimo neskundė, taigi sutiko,... 51. III. Reikalavimai, susiję su nuosavybės teisių atkūrimu į žemės sklypą,... 52. Šioje byloje pareiškėjas vėl ginčija tą faktą, kad jo senelio turėta... 53. Teismas vadovaujasi tuo, kad administracinėje byloje Nr. I-2358-16/2005... 54. Ginčas dėl nuosavybės teisių atkūrimo papildomai, kaip nurodo... 55. Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 56. Dėl nurodytų nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį... 57. Ši byla yra dėl apskrities viršininko įsakymo bei mero potvarkio... 58. IV. Išvados. ... 59. Teismas konstatuoja, kad pareiškėjas dar gali pasinaudoti neteismine ginčo... 60. Tačiau dėl nuosavybės teisių atkūrimo į dalį žemės, kuri yra adresu 61. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 62. Administracinę bylą dalyje dėl reikalavimų įpareigoti Trakų rajono... 63. Kitus pareiškėjo reikalavimus palikti nenagrinėtus.... 64. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...