Byla 2S-1761-173/2012
Dėl kito sutuoktinio kaltės, trečiasis asmuo – kreditorius AB SEB bankas, institucija teikianti išvadą byloje Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto Ž. V. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Ž. V. patikslintą ieškinį atsakovei E. V. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, trečiasis asmuo – kreditorius AB SEB bankas, institucija teikianti išvadą byloje Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4I. Ž. V. K. miesto apylinkės teismui pateikė ieškinį atsakovei E. V. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės ir kitų su santuokos nutraukimu susijusių reikalavimų, trečiasis asmuo – kreditorius AB SEB bankas, institucija teikianti išvadą byloje Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

5Ieškinys nebuvo priimtas. 2012m. gegužės 18d. teismo nutartimi ieškovui buvo nustatytas terminas pašalinti ieškinio trūkumus. Minėtoje nutartyje, be kitų trūkumų, buvo nurodyta, kad ieškinio kainos nurodymas yra ieškovo pareiga. Ieškovas nurodė ieškinio kainą 66 500 Lt, tačiau Kauno miesto apylinkės teismas nutarė, kad iš ieškinio reikalavimų matyti, kad ieškovas prašo jam priteisti turto ne už 66 500 Lt, o už 133 000 Lt, todėl nurodė patikslinti ieškinio kainą pagal reiškiamą turtinį reikalavimą ir pagal jį sumokėti žyminį mokestį. 2012 m. gegužės 31 d. ieškovas, šalindamas ieškinio trūkumus, pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriame ieškinio kainą vėl nurodė 66 500 Lt. Kartu su patikslintu ieškiniu ieškovas pateikė žyminio mokesčio kvitą 42 Lt sumai. Patikslintame ieškinyje ieškovas teismui paaiškino, kad tokią ieškinio kainą nurodė ir žyminį mokestį pagal tai sumokėjo todėl, kad turtas, kurį ieškovas prašo priteisti jo naudai yra įgytas tarp šalių sudarytos santuokos metu, o nutraukiant santuoka jis yra dalinamas lygiomis dalimis.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. birželio 11 d. nutartimi nutarė įpareigoti ieškovą per 7 dienas nuo nutarties įteikimo dienos pašalinti nurodytą trūkumą – sumokėti 1665 Lt žyminį mokestį ir kvito originalą pateikti teismui.

8Nurodė, kad ieškovas, kreipdamasis į teismą su ieškiniu, dėl nesuprantamų priežasčių nusprendė, kad dalis buto jam jau priklauso, tačiau jokio dokumento, patvirtinančio šį faktą, teismui nepateikė. Iš bylos duomenų nustatė, kad šalys santuokoje įgijo nekilnojamąjį ir registruotiną kilnojamąjį turtą, kuris nėra padalintas bendru sutuoktinių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Pažymėjo, kad ieškovas prašo jam priteisti santuokoje įgyto turto už 133 000 Lt, todėl ir žyminį mokestį privalo mokėti už prašomą priteisti turto vertę. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas reiškia reikalavimą priteisti jam santuokoje įgyto turto už 133000 Lt, padarė išvadą, kad jis privalo už ieškinį sumokėti 3802 Lt žyminį mokestį (3660 Lt už turtinį reikalavimą ir 142 Lt už neturtinį reikalavimą). Akcentavo, kad šiuo metu ieškovas už ieškinį yra sumokėjęs 2137 Lt, todėl dar liko nesumokėta 1665Lt.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10I. Ž. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – laikyti, kad ieškinys paduotas be trūkumų pradinio ieškinio pateikimo teismui dieną.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Apelianto nuomone, kai santuoka nutraukiama dėl vieno iš sutuoktinio kaltės esantis turtas pirmiausiai yra dalijamas natūra, t.y. sutuoktiniai neginčija jiems priklausančio turto dalių, bet reiškia pretenzijas dėl jiems priklausančio bendro turto idealiosios dalies transformavimo į asmeninę nuosavybę. Nagrinėjamuoju atveju bendrosios jungtinės nuosavybės teise šalims, t. y. ieškovui ir atsakovei, priklauso butas-patalpa, kurio vidutinė rinkos vertė sudaro 133000 Lt. Mano, jog kiekvienai iš šalių priklausančio turto dalies vertė pinigine išraiška sudaro po 66500 Lt.

132. Apeliantas nurodo, kad nors ieškovas nagrinėjamuoju atveju prašo, jog jam būtu priteistas visas butas, kurio vertė yra lygi 133000 Lt, tačiau realiai patenkinus šį ieškovo reikalavimą, ieškovui būtu sukurta papildoma tik 66500 Lt turtinė nauda nuo kurios ir turi būti mokamas žyminis mokestis.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo nagrinėjimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

17Atskirajame skunde apeliantas kelia klausimą dėl žyminio mokesčio, kurį jis turėtų mokėti už savo pareikštą ieškinį. Ieškovas mano, kadangi ginčo šalims bendrosios jungtinės nuosavybės teise dar iki bylos iškėlimo priklausė butas-patalpa, kurios vidutinė rinkos vertė sudaro 133000 Lt, todėl kiekvienai iš šalių priklausančio turto dalies vertė pinigine išraiška sudaro po 66500 Lt. Be to, mano, kad realiai patenkinus ieškovo reikalavimą, ieškovui būtu sukurta papildoma tik 66500 Lt turtinė nauda, nuo kurios ir turi būti mokamas žyminis mokestis.

18Teismas su apelianto nurodytais argumentais nesutinka. CPK 382 straipsnio 4 punkte nustatyta, kad ieškinyje turi būti nurodoma duomenys apie bendrą sutuoktinių turtą ir reikalavimas jį padalyti, išskyrus atvejus, kai sutuoktiniai turtą yra pasidaliję notaro patvirtinta sutartimi arba kai sutuoktiniai dalytino turto neturi. Taigi pagal šią įstatymo normą sutuoktiniai turtą gali pasidalyti patys. Tokiu atveju nebus reiškiamas turtinis reikalavimas teisme ir sutuoktiniai neprivalės mokėti CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto dydžio žyminio mokesčio (CK 3.59 straipsnis, 3.62 straipsnio 3 dalis). Teismo sprendimu padalijus bendrą turtą pasibaigia bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė (CK 3.100 straipsnio 6 punktas). Tai reiškia, kad, nepasibaigus bendrajai jungtinei sutuoktinių nuosavybei, negali būti sprendžiamas jos atidalijimo klausimas (CK 4.89, 4.90 straipsniai). Šioje byloje vienas iš ieškovo reikalavimų yra dėl turto padalijimo. Tai reiškia, kad šiuo atveju ieškovas pareiškė reikalavimą dėl turto. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad kai sutuoktinis reiškia reikalavimą (ieškinį, priešieškinį) padalyti turtą, yra ginčas dėl turto, ir toks ginčas turi būti apmokamas CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu dydžiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio mėn. 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-111/2012).

19CPK 80 str. 1 dalis nustato, kad už kiekvieną ieškinį (pradinį ar priešieškinį), pareiškimą dėl ikisutartinių santykių, trečiojo asmens, pareiškusio savarankišką reikalavimą dėl ginčo dalyko, pareiškimą jau pradėtoje byloje, pareiškimą ypatingosios teisenos bylose mokamas tokio dydžio žyminis mokestis: turtiniuose ginčuose – nuo ieškinio sumos: iki vieno šimto tūkstančių litų – 3 procentai, bet ne mažiau kaip penkiasdešimt litų; nuo didesnės kaip vienas šimtas tūkstančių litų sumos iki trijų šimtų tūkstančių litų – trys tūkstančiai litų plius 2 procentai nuo ieškinio sumos, viršijančios vieną šimtą tūkstančių litų; nuo didesnės kaip trys šimtai tūkstančių litų sumos – septyni tūkstančiai litų plius 1 procentas nuo ieškinio sumos, viršijančios tris šimtus tūkstančių litų. CPK 80 straipsnio 1 dalies norma yra įsakmi. Tai reiškia, kad joje nustatytas žyminis mokestis yra visuotinis ir jį privalo sumokėti kiekvienas asmuo, kuris kreipiasi į teismą apginti jo pažeistą ar ginčijamą teisę ar įstatymų saugomą interesą. Išimtys atitinkamiems subjektams ir atvejai, kuriais jie atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo, nustatyti CPK 83 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Apelianto argumentai, kad, nutraukiant santuoką ir dalijant santuokoje įgytą turtą, įvyksta atidalijimas iš bendrosios jungtinės nuosavybės ir sutuoktiniai neįgyja turto daugiau, negu jiems priklauso, atmestini, nes, minėta, turtinis ginčas yra apmokamas CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu žyminio mokesčio dydžiu. Sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimas, esant reikalavimui atidalyti iš bendrosios dalinės nuosavybės, taip pat turto padalijimas ir atidalijimas yra tik pareikšto turtinio ginčo padarinys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio mėn. 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-111/2012). Taigi šiuo atveju nesvarbus apelianto aiškinimas, kad sutuoktiniai neįgyja turto daugiau, negu jiems priklauso, nes žyminiu mokesčiu yra apmokestinamas reiškiamas reikalavimas dėl turto, o ne teismo sprendimu atsiradęs rezultatas. Apeliantas ieškinyje prašo jam priteisti butą-patalpą, kurios vidutinė rinkos vertė sudaro 133000 Lt, todėl nuo šios sumos jis ir privalo mokėti žyminį mokestį. Įvertinęs šias aplinkybes teismas konstatuoja, kad Kauno miesto apylinkės teismas teisingai taikė CPK 80 str. 1 d. 1 p., o panaikinti nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 punktu,

Nutarė

21atskirąjį skundą atmesti.

22Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, teismo posėdyje... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. I. Ž. V. K. miesto apylinkės teismui pateikė ieškinį atsakovei E. V. dėl... 5. Ieškinys nebuvo priimtas. 2012m. gegužės 18d. teismo nutartimi ieškovui... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. birželio 11 d. nutartimi nutarė... 8. Nurodė, kad ieškovas, kreipdamasis į teismą su ieškiniu, dėl... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. I. Ž. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 12. 1. Apelianto nuomone, kai santuoka nutraukiama dėl vieno iš sutuoktinio... 13. 2. Apeliantas nurodo, kad nors ieškovas nagrinėjamuoju atveju prašo, jog jam... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme... 17. Atskirajame skunde apeliantas kelia klausimą dėl žyminio mokesčio, kurį... 18. Teismas su apelianto nurodytais argumentais nesutinka. CPK 382 straipsnio 4... 19. CPK 80 str. 1 dalis nustato, kad už kiekvieną ieškinį (pradinį ar... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str.... 21. atskirąjį skundą atmesti.... 22. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartį palikti...